Lijst van premiers van Taiwan

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Jump to search

Dit artikel geeft een lijst van premiers van Taiwan (1948-...).

Flag of the Republic of China.svg Premiers van Taiwan (1948-…)[bewerken]

In Taiwan zijn er sinds 1948 premiers. Er zijn nu in totaal 20 premiers aan de leiding geweest.

 Premiers van de Kwomintang

 Premiers van de Minjindang

Termijn Rang Naam geromaniseerd Naam Chinees Pinyin Foto Intreeddatum Uittreeddatum Partij
Traditioneel Chinees Vereenvoudigd Chinees
13 9 Wong Wen-hao 翁文灝 翁文灏 Wēng Wénhào Weng Wenhao.jpg 24 mei 1948 26 november 1948 Kwomintang
(Chinese Nationalistische Partij)
14 - Sun Fo 孫科 孙科 Sūn Kē Sun Ke.jpg 26 november 1948 12 maart 1949 Kwomintang
(Chinese Nationalistische Partij)
15 10 Ho Ying-chin 何應欽 何应钦 Hé Yìngqīn Ho Ying-chin.jpg 12 maart 1949 3 juni 1949 Kwomintang
(Chinese Nationalistische Partij)
16 11 Yen Hsi-shan 閻錫山 阎锡山 Yán Xíshān Yan Xishan.jpg 3 juni 1949 7 maart 1950 Kwomintang
(Chinese Nationalistische Partij)
17 12 Chen Cheng 陳誠 陈诚 Chén Chéng Chief1.gif 7 maart 1950 7 juni 1954 Kwomintang
(Chinese Nationalistische Partij)
18 13 Yü Hung-chün 俞鴻鈞 俞鸿钧 Yú Hóngjūn Yu Hung-Chun.jpg 7 juni 1954 30 juni 1958 Kwomintang
(Chinese Nationalistische Partij)
19 - Chen Cheng 陳誠 陈诚 Chén Chéng Chief1.gif 30 juni 1958 15 december 1963 Kwomintang
(Chinese Nationalistische Partij)
20 14 Yen Chia-kan 嚴家淦 严家淦 Yán Jiāgàn Yen Chia-kan 1965.jpg 15 december 1963 29 mei 1972 Kwomintang
(Chinese Nationalistische Partij)
21 15 Chiang Ching-kuo 蔣經國 蒋经国 Jiǎng Jīnggu ChiangChingkuo photo.jpg 29 mei 1972 28 mei 1978 Kwomintang
(Chinese Nationalistische Partij)
22 16 Sun Yun-suan 孫運璿 孙运璇 Sūn Yùnxuán 30 mei 1978 20 mei 1984 Kwomintang
(Chinese Nationalistische Partij)
23 17 Yu Kuo-hwa 俞國華 俞国华 Yú Guóhuá 20 mei 1984 21 mei 1989 Kwomintang
(Chinese Nationalistische Partij)
24 18 Lee Huan 李煥 李焕 Lǐ Huàn 21 mei 1989 30 mei 1990 Kwomintang
(Chinese Nationalistische Partij)
25 19 Hau Pei-tsun 郝柏村 郝柏村 Hǎo Bócūn Hau Pei-tsun from VOA (1).jpg 30 mei 1990 10 februari 1993 Kwomintang
(Chinese Nationalistische Partij)
26 20 Lien Chan 連戰 连战 Lián Zhàn 2005KMT NanjingTour LienChan.jpg 10 februari 1993 1 september 1997 Kwomintang
(Chinese Nationalistische Partij)
27 21 Vincent Siew Wan-chang 蕭萬長 萧万长 Xiāo Wàncháng 2007TaipeiAudioVideoFair VincentSiew.jpg 1 september 1997 20 mei 2000 Kwomintang
(Chinese Nationalistische Partij)
28 22 Tang Fei 唐飛 唐飞 Táng Fēi Tang Fei 唐飛.jpg 20 mei 2000 6 oktober 2000 Kwomintang
(Chinese Nationalistische Partij)
29 23 Chang Chun-hsiung 張俊雄 张俊雄 Zhāng Jùnxióng 2007TaipeiITF Opening Chun-hsiung Chang.jpg 6 oktober 2000 1 februari 2002 Minjindang
(Democratische Progressieve Partij)
30 24 Yu Shyi-kun 游錫堃 游锡堃 Yóu Xíkūn DPP LongForever2007 SKYu.jpg 1 februari 2002 1 februari 2005 Minjindang
(Democratische Progressieve Partij)
31 25 Frank Hsieh Chang-ting 謝長廷 谢长廷 Xiè Chángtíng 2007NewYearHopeWalking-FrankCTHsieh.jpg 1 februari 2005 25 januari 2006 Minjindang
(Democratische Progressieve Partij)
32 26 Su Tseng-chang 蘇貞昌 苏贞昌 Sū Zhēnchāng TIBE2007Opening TCSu.jpg 25 januari 2006 21 mei 2007 Minjindang
(Democratische Progressieve Partij)
33 - Chang Chun-hsiung 張俊雄 张俊雄 Zhāng Jùnxióng 2007TaipeiITF Opening Chun-hsiung Chang.jpg 21 mei 2007 20 mei 2008 Minjindang
(Democratische Progressieve Partij)
34 27 Liu Chao-shiuan 劉兆玄 刘兆玄 Liú Zhàoxuán 20 mei 2008 onbekend Kwomintang
(Chinese Nationalistische Partij)