Lijst van rijksmonumenten in Leeuwarden (gemeente)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De gemeente Leeuwarden telt 819 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Hieronder een overzicht. Zie ook de gemeentelijke monumenten in Leeuwarden.

Aegum[bewerken]

De plaats Aegum (Eagum) telt 2 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Baard[bewerken]

De plaats Baard telt 4 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Beers[bewerken]

De plaats Beers telt 3 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Britsum[bewerken]

De plaats Britsum telt 1 inschrijving in het rijksmonumentenregister.

Cornjum[bewerken]

De plaats Cornjum (Koarnjum) telt 11 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie de Lijst van rijksmonumenten in Cornjum voor een overzicht.

Finkum[bewerken]

De plaats Finkum telt 3 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Friens[bewerken]

De plaats Friens telt 1 inschrijving in het rijksmonumentenregister.

Goutum[bewerken]

De plaats Goutum telt 8 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Grouw[bewerken]

De plaats Grouw (Grou) telt 37 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie de Lijst van rijksmonumenten in Grouw voor een overzicht.

Hijlaard[bewerken]

De plaats Hijlaard telt 7 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Hijum[bewerken]

De plaats Hijum telt 2 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Huins[bewerken]

De plaats Huins telt 3 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Idaard[bewerken]

De plaats Idaard (Idaerd) telt 2 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Irnsum[bewerken]

De plaats Irnsum (Jirnsum) telt 3 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Jellum[bewerken]

De plaats Jellum telt 4 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Jelsum[bewerken]

De plaats Jelsum telt 12 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie de Lijst van rijksmonumenten in Jelsum voor een overzicht.

Jorwerd[bewerken]

De plaats Jorwerd telt 3 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Leeuwarden[bewerken]

De stad Leeuwarden (Ljouwert) telt 612 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Overzichten hiervan zijn te vinden op de lijst van rijksmonumenten in Leeuwarden (stad), de lijst van rijksmonumenten in Leeuwarden (Eewal), de lijst van rijksmonumenten in Leeuwarden (Grote Kerkstraat), de lijst van rijksmonumenten in Leeuwarden (Nieuwestad) en de lijst van rijksmonumenten in Leeuwarden (Tuinen).

Lekkum[bewerken]

De plaats Lekkum telt 3 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Lions[bewerken]

De plaats Lions telt 3 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Mantgum[bewerken]

De plaats Mantgum telt 21 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in Mantgum voor een overzicht.

Miedum[bewerken]

De plaats Miedum telt 1 inschrijving in het rijksmonumentenregister.

Oosterlittens[bewerken]

De plaats Oosterlittens telt 2 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Oude Leije[bewerken]

De plaats Oude Leije (Alde Leie) telt 1 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Roordahuizum[bewerken]

De plaats Roordahuizum (Reduzum) telt 5 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Snakkerburen[bewerken]

De plaats Snakkerburen (Snakkerbuorren) telt 4 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Stiens[bewerken]

De plaats Stiens telt 7 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Swichum[bewerken]

De plaats Swichum telt 1 inschrijving in het rijksmonumentenregister.

Warga[bewerken]

De plaats Warga (Wergea) telt 14 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie de Lijst van rijksmonumenten in Warga voor een overzicht.

Warstiens[bewerken]

De plaats Warstiens telt 4 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Wartena[bewerken]

De plaats Wartena (Warten) telt 5 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Weidum[bewerken]

De plaats Weidum telt 9 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in Weidum voor een overzicht.

Wijtgaard[bewerken]

De plaats Wijtgaard (Wytgaard) telt 1 inschrijving in het rijksmonumentenregister.

Wirdum[bewerken]

De plaats Wirdum (Wurdum) telt 14 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in Wirdum (Friesland) voor een overzicht.