Lijst van rijksmonumenten in Súdwest-Fryslân

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
De gemeente Súdwest-Fryslân

De gemeente Súdwest-Fryslân telt 747 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie ook de gemeentelijke monumenten in Súdwest-Fryslân.

Abbega[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Abbega (Abbegea) telt 4 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Allingawier[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Allingawier telt 2 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Arum[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Arum telt 8 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie de Lijst van rijksmonumenten in Arum voor een overzicht.

Blauwhuis[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Blauwhuis (Blauhûs) telt 9 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in Blauwhuis voor een overzicht.

Bolsward[bewerken | brontekst bewerken]

De stad Bolsward (Boalsert) telt 79 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in Bolsward voor een overzicht.

Bozum[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Bozum telt 10 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in Bozum voor een overzicht.

Britswerd[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Britswerd telt 2 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Burgwerd[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Burgwerd (Burchwert) telt 4 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Cornwerd[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Cornwerd (Koarnwert) telt 2 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Dedgum[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Dedgum (Dedzjum) telt 2 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Deersum[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Deersum (Dearsum) telt 2 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Edens[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Edens telt 6 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Exmorra[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Exmorra (Eksmoarre) telt 10 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie de Lijst van rijksmonumenten in Exmorra voor een overzicht.

Ferwoude[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Ferwoude (Ferwâlde) telt 2 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Folsgare[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Folsgare (Folsgeare) telt 3 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Gaast[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Gaast telt 2 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Gaastmeer[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Gaastmeer (De Gaastmar) telt 3 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Gauw[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Gauw (Gau) telt 1 inschrijving in het rijksmonumentenregister.

Goënga[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Goënga (Goaiïngea) telt 4 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Greonterp[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Greonterp telt 2 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Hartwerd[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Hartwerd (Hartwert) telt 3 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Heeg[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Heeg (Heech) telt 15 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in Heeg voor een overzicht.

Hennaard[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Hennaard telt 2 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

It Heidenskip[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats It Heidenskip telt 5 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Hemelum[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Hemelum (Himmelum) telt 1 inschrijving in het rijksmonumentenregister.

Hichtum[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Hichtum telt 2 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Hidaard[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Hidaard telt 1 inschrijving in het rijksmonumentenregister, de Rispenserpoldermolen wordt ook wel bij Hidaard geplaatst maar valt onder Oosterend.

Hieslum[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Hieslum telt 1 inschrijving in het rijksmonumentenregister.

Hindeloopen[bewerken | brontekst bewerken]

De stad Hindeloopen (Hylpen) telt 33 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in Hindeloopen voor een overzicht.

Hommerts[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Hommerts (De Hommerts) telt 1 inschrijving in het rijksmonumentenregister.

Idsegahuizum[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Idsegahuizum (Skuzum) telt 1 inschrijving in het rijksmonumentenregister.

Idzega[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Idzega (Idzegea) telt 1 inschrijving in het rijksmonumentenregister.

IJsbrechtum[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats IJsbrechtum (Ysbrechtum) telt 11 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie de Lijst van rijksmonumenten in IJsbrechtum voor een overzicht.

IJlst[bewerken | brontekst bewerken]

De stad IJlst (Drylts) telt 43 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in IJlst voor een overzicht.

Indijk[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Indijk (Yndyk) telt 1 inschrijving in het rijksmonumentenregister.

Itens[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Itens telt 3 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Kimswerd[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Kimswerd (Kimswert) telt 8 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie de Lijst van rijksmonumenten in Kimswerd voor een overzicht.

Kornwerderzand[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Kornwerderzand (Koarnwertersân) telt 26 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie de Lijst van rijksmonumenten in Kornwerderzand voor een overzicht.

Koudum[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Koudum telt 4 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Koufurderrige[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Koufurderrige telt 2 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Kubaard[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Kubaard telt 5 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Loënga[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Loënga (Loaiïngea) telt 1 inschrijving in het rijksmonumentenregister.

Lollum[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Lollum telt 2 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Longerhouw[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Longerhouw (Longerhou) telt 1 inschrijving in het rijksmonumentenregister.

Lutkewierum[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Lutkewierum telt 3 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Makkum[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Makkum telt 55 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie de Lijst van rijksmonumenten in Makkum voor een overzicht.

Molkwerum[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Molkwerum (Molkwar) telt 4 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Nijhuizum[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Nijhuizum (Nijhuzum) telt 1 inschrijving in het rijksmonumentenregister.

Nijland[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Nijland (Nijlân) telt 11 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in Nijland voor een overzicht.

Offingawier[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Offingawier (Offenwier) telt 1 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Oosterend[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Oosterend telt 11 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in Oosterend (Súdwest-Fryslân) voor een overzicht.

Oosterwierum[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Oosterwierum (Easterwierrum) telt 4 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Oosthem[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Oosthem (Easthim) telt 4 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Oppenhuizen[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Oppenhuizen (Toppenhuzen) telt 4 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Oudega[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Oudega (Aldegea) telt 2 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Parrega[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Parrega (Parregea) telt 4 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Piaam[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Piaam telt 3 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Pingjum[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Pingjum (Penjum) telt 2 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Poppingawier[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Poppingawier (Poppenwier) telt 10 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie de Lijst van rijksmonumenten in Poppingawier voor een overzicht.

Rauwerd[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Rauwerd (Raerd) telt 9 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie de Lijst van rijksmonumenten in Rauwerd voor een overzicht.

Rien[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Rien telt 8 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in Rien voor een overzicht.

Sandfirden[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Sandfirden (Sânfurd) telt 1 inschrijving in het rijksmonumentenregister.

Scharl[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Scharl (Skarl) telt 1 inschrijving in het rijksmonumentenregister.

Scharnegoutum[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Scharnegoutum (Skearnegoutum) telt 4 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Schettens[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Schettens (Skettens) telt 2 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Schraard[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Schraard (Skraard) telt 2 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Sijbrandaburen[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Sijbrandaburen (Sibrandabuorren) telt 2 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Smallebrugge[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Smallebrugge (Smelbrêge) telt 1 inschrijving in het rijksmonumentenregister.

Sneek[bewerken | brontekst bewerken]

De stad Sneek (Snits) telt 106 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie de Lijst van rijksmonumenten in Sneek voor een overzicht.

Stavoren[bewerken | brontekst bewerken]

De stad Stavoren (Starum) telt 8 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in Stavoren voor een overzicht.

Terzool[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Terzool (Tersoal) telt 1 inschrijving in het rijksmonumentenregister.

Tirns[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Tirns (Turns) telt 1 inschrijving in het rijksmonumentenregister.

Tjalhuizum[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Tjalhuizum (Tsjalhuzum) telt 1 inschrijving in het rijksmonumentenregister.

Tjerkwerd[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Tjerkwerd (Tsjerkwert) telt 3 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Uitwellingerga[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Uitwellingerga (Twellingea, Twellegea) telt 5 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Waaxens[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Waaxens (Waaksens) telt 1 inschrijving in het rijksmonumentenregister.

Warns[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Warns telt 6 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Westhem[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Westhem (Westhim) telt 1 inschrijving in het rijksmonumentenregister.

Wieuwerd[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Wieuwerd telt 3 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Witmarsum[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Witmarsum (Wytmarsum) telt 8 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie de Lijst van rijksmonumenten in Witmarsum voor een overzicht.

Wolsum[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Wolsum telt 1 inschrijving in het rijksmonumentenregister.

Wommels[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Wommels telt 11 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in Wommels voor een overzicht.

Wons[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Wons (Wûns) telt 1 inschrijving in het rijksmonumentenregister.

Workum[bewerken | brontekst bewerken]

De stad Workum (Warkum) telt 88 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in Workum voor een overzicht.

Woudsend[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Woudsend (Wâldsein) telt 25 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister. Zie Lijst van rijksmonumenten in Woudsend voor een overzicht.

Ypecolsga[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Ypecolsga (Ypekolsgea) telt 3 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Zurich[bewerken | brontekst bewerken]

De plaats Zurich (Surch) telt 1 inschrijving in het rijksmonumentenregister.

Zie de categorie Rijksmonumenten in Súdwest-Fryslân van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.