Lijst van rooms-katholieke religieuze gemeenschappen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Deze lijst bevat een overzicht van religieuze gemeenschappen in de Rooms-Katholieke Kerk. Het begrip 'religieuze gemeenschappen' heeft in deze context betrekking op pauselijk of bisschopelijk goedgekeurde instituten van gewijd leven (waarvan de leden religieuze geloften afleggen) en gemeenschappen van apostolisch leven (waarvan de leden geen geloften afleggen). De eerste groep is de omvangrijkste; hiertoe behoren alle kloosterorden en de meeste congregaties.[noot 1] Al deze gemeenschappen vallen onder het kerkelijk (of canoniek) recht; sommige meer specifiek onder het pauselijk (pontificaal) recht, andere onder het bisschoppelijk (diocesaan) recht.[noot 2] Niet opgenomen zijn broederschappen, sodaliteiten en andere zogenoemde 'gemeenschappen van Christus-getrouwen',[noot 3] waarvan het lidmaatschap een vrijblijvender karakter draagt.

De lijst telt circa 1700 organisaties, waarvan verreweg de meeste tot de Rooms-Katholieke Kerk in engere zin (de Latijnse Kerk) behoren. Enkele tientallen orden en congregaties behoren tot de Syro-Malabar-Katholieke Kerk of een van de andere oosters-katholieke kerken. Deze kerkgenootschappen zijn geaffilieerd met de Latijnse Kerk; ze erkennen het gezag van de paus en worden om die reden tot de Rooms-Katholieke Kerk in bredere zin gerekend. Uitdrukkelijk niet opgenomen zijn oosters-orthodoxe, oriëntaals-orthodoxe, oud-katholieke en anglicaanse orden en gemeenschappen.

Toelichting[bewerken | brontekst bewerken]

De lijst is in beginsel alfabetisch geordend naar afkorting, maar is op verschillende manieren sorteerbaar (klik op de pijltjes ▼ of ▲). Er bestaan in de katholieke kerk geen eenduidige regels voor het gebruik van namen en afkortingen van religieuze gemeenschappen. Hoewel de meeste organisaties een min of meer officiële Latijnse naam hebben (soms in meerdere varianten), wordt in het dagelijks gebruik vaak de voorkeur gegeven aan de naam in de landstaal, de taal van het land waar men gevestigd is. Die plaatselijke benaming kan een letterlijke vertaling van de Latijnse naam zijn, maar kan ook daarvan afwijken. De afkorting kan afgeleid zijn van (een deel van) de officiële Latijnse naam of van de naam in de landstaal. Omdat sommige orden of congregaties in de loop der jaren (of eeuwen) van naam zijn veranderd, en de nieuwe, officiële naam in sommige gevallen niet in alle delen van de wereld ingang heeft gevonden, kunnen namen en afkortingen plaatselijk variëren. Fusies en afscheidingen kunnen eveneens tot naamsverwarring leiden. Soms worden verschillende namen en afkortingen naast en door elkaar gebruikt. Van een aantal organisaties is geen afkorting bekend.[noot 4]

In dit overzicht worden afkortingen van religieuze organisaties met hoofdletters en afkortingspunten genoteerd.[noot 5] In de praktijk worden ze vaak met kleine letters en/of zonder punten geschreven, met name bij gebruik als postnominale letters door leden van religieuze gemeenschappen. De postnominale letters zijn meestal niet uniek. Zo worden de afkortingen C.S.J. of S.S.J. gebruikt door een twintigtal congregaties uit diverse landen, die op één na alle gewijd zijn aan Sint-Jozef, en waarvan sommige historisch gezien connecties met elkaar hebben en andere niet. Veel congregaties worden tot een 'religieuze familie' gerekend, omdat ze de kloosterregel van een bepaalde orde volgen. Meestal gebruiken ze dan tevens de afkorting van die orde, al dan niet met aanvullende letters. Bekende religieuze families zijn de benedictijnen en benedictinessen (afkorting: O.S.B.), de franciscanen en franciscanessen (O.F.M. of O.S.F.), de dominicanen en dominicanessen (O.P.), de augustijnen en augustinessen (O.S.A.) en de ursulinen (O.S.U.). Een voorbeeld van een congregatie uit de 'dominicaanse familie' die de afkorting O.P. benut, is die van de dominicanessen van de Heilige Familie uit het Nederlandse Neerbosch. De dominicanessen van Sint-Rosa van Lima uit het Venezolaanse Mérida gebruiken die afkorting echter niet; zij hebben gekozen voor de afkorting HH.DD., afgeleid van hun Spaanstalige benaming Hermanas Dominicas. De dominicanessen van Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans uit het Belgische Lubbeek maken, voor zover bekend, van geen enkele afkorting gebruik, evenmin als hun Congolese dochtercongregatie.

Onderstaande lijst is een selectie uit de duizenden religieuze gemeenschappen die in de loop van tweeduizend jaar christendom hebben bestaan.[noot 6] Niet vermeld worden de vele honderden seculiere kapittels, die in het verleden verbonden waren aan belangrijke kerken en kathedralen en die plaatselijk soms grote macht uitoefenden. Evenmin opgenomen zijn begijnhoven en conventen, die vaak zelfstandig, soms buiten het bisschoppelijk toezicht opereerden.[noot 7] Van de religieuze gemeenschappen die wel op de lijst staan vormen de vrouwelijke een overweldigende meerderheid (circa 80%). Tot aan het einde van de middeleeuwen hielden mannelijke en vrouwelijke kloosterorden elkaar numeriek in evenwicht, maar vanaf de zeventiende eeuw nam het aantal vrouwelijke congregaties in verhouding sterker toe.[noot 8] De meeste religieuze gemeenschappen ontstonden in de negentiende of vroege twintigste eeuw, vele daarvan in Zuid-Europa en Frankrijk.[noot 9] Een groot deel van de 'jongere' congregaties uit de tweede helft van de twintigste eeuw en de 21e eeuw is gesticht in niet-westerse landen, onder andere in India, Mexico en Brazilië.[noot 10] In België zijn in de loop der eeuwen zo'n zestig kloosterorden en congregaties gesticht; in Nederland circa vijftig.[noot 11] De lijst kan ongetwijfeld nog worden uitgebreid.

Lijst van religieuze gemeenschappen[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting
[noot 12]
Naam
(Latijn)[noot 13]
Naam
(landstaal)[noot 14]
Naam
(Nederlands)[noot 15]
Stichting (jaar)[noot 16] Stichting
(plaats)[noot 17]
Stichting (land)[noot 18] Geslacht ♀ / ♂
A.A. Congregatio Augustinianorum ab Assumptione (fr) Augustins de l'Assomption Augustijnen van de Assumptie (paters assumptionisten; assomptionisten) 1845 (1864) Nîmes Vlag van Frankrijk
A.A. Congregatio Auxiliorum Apostolatus (en) Sisters Auxiliaries of the Apostolate Zusters Auxiliatricen van het Apostolaat[1] 1903 Edmonton Vlag van Canada
A.A. (it) Istituto delle agostiniane della Santissima Annunziata Augustinessen van de Allerheiligste Annunciatie[2] 1931 (1954) San Giovanni Valdarno Vlag van Italië
A.A.S.C. Sorores Adoratrices Ancillæ SS. Sacramenti et a Caritate (es) Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad Aanbiddingszusters Dienaressen van het Allerheiligst Sacrament en de Naastenliefde[3] 1856 (1860) Madrid Vlag van Spanje
A.B.M.V.; A.M.; L.S.I.C. Congregatio Sororum Ancillarum ab Immaculata Conceptione Beatæ Mariæ Virginis; Ancillæ Mariæ (pl) Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej Dienaressen van de Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria (Gostyń)[4] 1850 (1931) Gostyń Vlag van Polen
A.B.M.V. Congregatio Sororum Servularum Beatæ Mariæ Virginis Immaculatæ Conceptæ (pl) Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej Kleine Dienaressen van de Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria[5] 1866 (1904) Wilamowice (Stara Wieś) Vlag van Polen
A.B.M.V. Congregatio Sororum Ancillarum ab Immaculata Conceptione Beatæ Mariæ Virginis (pl) Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, Śląskie Dienaressen van de Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria (Silizië)[6][noot 19] 1866; 1897 (1931) Poręba Vlag van Polen
A.C. (fr) Carmel apostolique Zusters van de Apostolische Karmel[7] 1868 (1925) Bayonne Vlag van Frankrijk
A.C.I.; A.C.J. Ancillæ Sacri Cordis Iesu (es) Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús Dienaressen van het Heilig Hart van Jezus (Madrid)[8] 1877 (1887) Madrid Vlag van Spanje
A.C.J. Congregatio Dominarum Apostolicarum S. Cordis Iesu (es) Apostólicas del Corazón de Jesús Apostolische Zusters van het Heilig Hart van Jezus (Madrid)[9] 1924 (1943) Madrid Vlag van Spanje
A.C.J. Congregatio Servularum Sacratissimi Cordis Jesu (lt) Jėzaus Širdies tarnaičių Kongregacija[noot 20] Dienaressen van het Heilig Hart van Jezus (Litouwen)[10] 1930 (1930) Litouwen Vlag van Litouwen
A.C.R. Congregatio Ancillæ Christi Regis (es) Esclavas de Cristo Rey Dienaressen van Christus Koning (Tudela)[11] 1928 (1958) Tudela Vlag van Spanje
A.C.R. Ancillæ Christi Regis (de) Dienerinnen Christi des Königs Dienaressen van Christus Koning (Wenen)[12] 1926 Wenen Vlag van Oostenrijk
A.D. Ancillæ Domini (nl) Congregatie der Zusters Annunciaten van Heverlee; (fr) Congrégation des sœurs annonciades d'Heverlee Annunciaten van Heverlee[13] 1894; 1907 Heverlee Vlag van België
A.D.C. Ancillæ Charitatis (it) Ancelle della carità Dienaressen van de Naastenliefde[14] 1840 (1847) Brescia Vlag van Italië
A.D.C. Ancillæ Divinis Cordis (es) Esclavas del Divino Corazón Dienaressen van het Goddelijk Hart[15] 1885 (1902) Coria Vlag van Spanje
A.d.G.B. (it) Ancelle di Gesù Bambino Dienaressen van het Kind Jezus (Venetië)[16] 1884 (1932) Venetië Vlag van Italië
A.D.J.C.; A.D. Instituti Pauperum Ancillarum Iesu Christi; Ancillæ Domini (de) Arme Dienstmägde Jesu Christi Arme Dienstmaagden van Jezus Christus (zusters van Dernbach) 1851 (1860) Dernbach Vlag van Duitsland
A.D.P. Congregatio Sororum Ancillarum a Divina Providentia (it) Ancelle della Divina Provvidenza Dienaressen van de Goddelijke Voorzienigheid (Bisceglie)[17] 1922 (1944) Bisceglie Vlag van Italië
A.D.P. (it) Ancelle della Provvidenza per la salvezza del fanciullo Dienaressen van de Voorzienigheid voor de Redding van het Kind[18] 1898 (1979) Milaan Vlag van Italië
A.D.S.C. Institutum Sororum Adoratricum S. Crucis (it) Suore francescane adoratrici della Santa Croce Franciscanessen Aanbiddingszusters van het Heilig Kruis[19] 1876 (1956) Napels Vlag van Italië
A.H.A. Congregatio Sororum a Patrocinio, Tertii Ordinis Sancti Augustini (es) Agustinas Hermanas del Amparo Augustinessen van de Hulpverlening[20] 1859 (1978) Palma de Mallorca Vlag van Spanje
A.I. Congregatio Ancillarum Iesu (pl) Siostry Sługi Jezusa Dienaressen van Jezus (Warschau)[21] 1884 (1907) Warschau Vlag van Polen
A.I. (it) Suore ancelle dell'Incarnazione Dienaressen van de Vleeswording[22] 1949 (1977) Chieti Vlag van Italië
A.I.M. Congregationis Ancillarum Beatissimæ Mariæ Immaculatæ, necnon Parmensis Instituti a Bono Pastore (it) Ancelle dell'Immacolata di Parma Dienaressen van de Onbevlekte Ontvangenis (Parma)[23] 1857 (1947) Parma Vlag van Italië
A.J. (en) Apostles of Jesus Apostelen van Jezus[24] 1968 Moroto Vlag van Oeganda
Alb. Fratres Albertini Pauperis Inservientes III Ordinis Sancti Patri Francisci (pl) Braci Albertynów Trzeciego Zakonu Świętego Franciszka Posługujących Ubogim Broeders Albertijnen van de Derde Orde van Sint-Franciscus, Dienaren der Armen (albertijnen) 1888 Krakau Vlag van Polen
A.M. (es) Agustinas Misioneras Augustinessen-Missionarissen (Madrid)[25] 1890 (1962) Madrid Vlag van Spanje
A.M. Congregatio Sororum Antonianarum Mariæ Reginæ Cleri (fr) Sœurs antoniennes de Marie Zusters Antonianen van Maria[26] 1904 (1963) Chicoutimi Vlag van Canada
A.M.S.S. (it) Suore ancelle missionarie del Santissimo Sacramento Missiezusters Dienaressen van het Allerheiligst Sacrament[27] 1923 (1933) Venetië Vlag van Italië
A.N.D.P. (fr) Sœurs augustines de Notre-Dame de Paris Augustinessen van Onze-Lieve-Vrouw van Parijs[28][noot 21] 1977 (1977) Parijs Vlag van Frankrijk
A.P.C.S. (es) Auxiliares Parroquiales de Cristo Sacerdote Parochiële Dienstmaagden van Christus Priester[29] 1894 (1968) Irun Vlag van Spanje
A.P.G. (es) Adoratrices Perpetuas Guadalupanas Zusters van de Altijddurende Aanbidding van Onze-Lieve-Vrouw van Guadalupe[30] 1885 (1924) Mexico-Stad Vlag van Mexico
A.P.S.; Rel.Ad.P.S. Religiosæ Adoratrices Pretiosissimi Sanguinis (fr) Sœurs adoratrices du Très Précieux Sang de Notre Seigneur Jésus Christ Aanbiddingszusters van het Allerheiligst Bloed van Onze-Lieve-Heer Jezus Christus[31] 1861 (1889) Saint-Hyacinthe Vlag van Canada
A.P.S.S. Ordinis Adoratrices Perpetuæ Sanctissimi Sacramenti (it) Adoratrici perpetue del santissimo Sacramento Zusters van de Altijddurende Aanbidding van het Heilig Sacrament (sacramentijnen)[32] 1807 (1818) Rome Vlag van Italië
A.P.S.S. (it) Ancelle parrocchiali dello Spirito Santo Parochiële Dienstmaagden van de Heilige Geest[33] 1923 Portigliola Vlag van Italië
A.R. (fr) Sœurs de l'Adoration réparatrice Zusters van de Herstelde Adoratie[34] 1848 (1853) Parijs Vlag van Frankrijk
A.R. Congregatio Sororum Ancillarum Reparatricum a Sacratissimo Corde Iesu (it) Ancelle riparatrici del Sacro Cuore di Gesù Dienaressen-Reparatricen van het Heilig Hart van Jezus[35] 1918 (1941) Messina Vlag van Italië
A.R. (es) Congregación de las Hermanas Agustinas Recoletas; (en) Augustinian Recollect Sisters Augustinessen-Recollecten (Manilla)[36] 1725 (1970) Manilla Vlag van Filipijnen
A.R.V. Augustiniorum Recollectorum in Venetiola (es) Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús Augustinessen-Recollecten van het Heilig Hart van Jezus (Maracay)[37] 1901 (1952) Maracay Vlag van Venezuela
A.S.C.; Ad.PP.S. Adoratrices Sanguinis Christi; Congregatio Adoratricium a Pretiosissimo Sanguine (it) Suore adoratrici del Sangue di Cristo Aanbiddingszusters van het Bloed van Christus (adoratricen)[38] 1834 (1855) Acuto Vlag van Italië
A.S.C. (fr) Sœurs de l'Adoration perpétuelle du Sacré Cœur de Jésus Zusters van de Altijddurende Aanbidding van het Heilig Hart van Jezus[39] 1820 (1893) Lyon Vlag van Frankrijk
A.S.C. (it) Ancelle del Sacro Cuore di Gesù di San Giuseppe Dienaressen van het Heilig Hart van Jezus onder bescherming van Sint-Jozef[40] 1876 (1937) Imola Vlag van Italië
A.S.C.G.A. (it) Ancelle del Sacro Cuore di Gesù agonizzante Dienaressen van het Lijdend Heilig Hart van Jezus[41] 1888 (1931) Lugo Vlag van Italië
A.S.C.J. Institutum Apostolarum Sacratissimi Cordis Iesu; Apostolæ Sacri Cordis Jesu (it) Apostole del Sacro Cuore di Gesù Zusters Apostelen van het Heilig Hart van Jezus[42] 1894 (1921) Piacenza Vlag van Italië
A.S.C.V. Ancillarum a Sacro Corde (it) Ancelle del Sacro Cuore di Santa Caterina Volpicelli Dienaressen van het Heilig Hart van Sint-Catherina Volpicelli[43] 1867 (1890) Napels Vlag van Italië
A.S.E. Ancillæ Sanctæ Ecclesiæ (de) Säkularinstitut "Ancillæ Sanctæ Ecclesiæ"; Dienerinnen der Heiligen Kirche Seculier Instituut "Ancillæ Sanctæ Ecclesiæ" (dienaressen van de Heilige Kerk)[44] 1919 (1952) München Vlag van Duitsland
A.S.F. (it) Ancelle della Sacra Famiglia Dienaressen van de Heilige Familie[45] 1933 (1956) Cagliari Vlag van Italië
A.S.F. (it) Apostole della Sacra Famiglia Zusters Apostelen van de Heilige Familie[46] 1888 (1998) San Pier Niceto Vlag van Italië
A.S.G.M. Sororum Augustinarum Servarum Iesu et Mariæ (it) Suore agostiniane serve di Gesù e Maria Augustinessen Dienaressen van Jezus en Maria (augustinessen van Veroli)[47] 1821 (1902) Frosinone Vlag van Italië
A.S.M.I. (en) Apostolic Sisters of Mary Immaculate Apostolische Zusters van de Onbevlekte Maagd Maria[48] 1974 Amboori (Kerala) Vlag van India
A.S.M.I. (en) Assisi Sisters of Mary Immaculate Zusters van Assisi van de Onbevlekte Maagd Maria[49] (Syro-Malabar-Katholieke Kerk) 1942 (1987) Cherthala (Kerala) Vlag van India
A.S.N. (en) Assumption Sisters of Nairobi Zusters van de Tenhemelopneming (Nairobi)[50] 1954 Thika Vlag van Kenia
A.S.P. Sorores Angelicæ Sancti Pauli (it) Suore angeliche di San Paolo (angeliche) Zusters van de Engelen van Sint-Paulus[51] 1535 (1625) Milaan Vlag van Italië
A.S.S.I. (es) Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Inmaculada Dienaressen van het Allerheiligst Sacrament en de Onbevlekte Ontvangenis[52] 1943 (1989) Malaga Vlag van Spanje
A.S.T. (it) Ancelle di Santa Teresa del Bambin Gesù Dienaressen van Sint-Theresia van het Kind Jezus[53] 1933 (1988) Cuccaro Vetere Vlag van Italië
A.S.T.R.O. (it) Ancelle della Santissima Trinità di Rovigo Dienaressen van de Allerheiligste Drievuldigheid (Rovigo)[54] 1935 (1950) Rovigo Vlag van Italië
A.V. (it) Ancelle della Visitazione Dienaressen van de Visitatie[55] 1978 (1999) Albano Laziale Vlag van Italië
B.; Barn.; O.Barn; B.Cam.; O.S.B.Cam.; C.R.S.P. Congregatio Clericorum Regularium S. Pauli (Barnabitarum) (it) Chierici regolari di San Paolo Congregatie van de Reguliere Clerici van de Heilige Paulus (barnabieten) 1531 (1533) Milaan Vlag van Italië
B.A. Ordo Basilianus Aleppensis Melkitarum Orde der Basilianen van Aleppo[56] (Melkitische Grieks-Katholieke Kerk) 1697; 1740 (1829) Dhour El Choueir Vlag van Libanon
B.A. Ordo Basilianus Aleppensis Melkitarum (fr) Sœurs basiliennes alépines Orde der Zusters Basilianen van Aleppo[57] (Melkitische Grieks-Katholieke Kerk) 1830 (1953) Zouk Mikael Vlag van Libanon
B.B. (fr) Filles de la Vierge (Benebikira) Zusters van de Maagd (Benebikira) (benebikira-zusters)[58] 1919 (1936) Rwaza (Butare) Vlag van Rwanda
B.C. Ordo Basilianus S. Iohannis Baptistæ, Soaritarum Melkitarum Orde der Basilianen van de Heilige Johannes de Doper[59] (Melkitische Grieks-Katholieke Kerk) 1710 (1772) Dhour El Choueir Vlag van Libanon
B.D.N.P. Congregatio Sororum Servularum Dei Genitricis Inmaculatæ Conceptionis (pl) Siostry Służebniczki Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej Dienaressen van de Onbevlekte Ontvangenis van de Moeder Gods[60] 1890 (1963) Dębica Vlag van Polen
B.D.P. Congregationis Sororum Benedictinarum a Divina Providentia (it) Suore benedettine della Divina Provvidenza Benedictinessen van de Goddelijke Voorzienigheid (Voghera)[61] 1849 (1936) Voghera Vlag van Italië
Bethl. Instituti Sororum Bethlehemitarum (es) Instituto de Hermanas Bethlemitas Zusters Betlehemieten, Dochters van het Heilig Hart van Jezus (betlehemieten)[62] 1668; 1855 (1891) Guatemala-Stad Vlag van Guatemala
B.M.V. Congregatio Reginæ Apostolorum (nl) Congregatie van de Koningin der Apostelen Benedictinessen van de Koningin der Apostelen (Priorij van Onze-Lieve-Vrouw van Bethanië)[63] 1921 (1946) Brugge-Sint-Andries Vlag van België
B.S. Ordo Basilianus Sanctissimi Salvatoris Melkitarum Basiliaanse Orde van de Allerheiligste Verlosser (melkitische basilianen; salvatorianen)[64] (Melkitische Grieks-Katholieke Kerk) 1684 (1717) Sidon Vlag van Libanon
B.S. (en) Sisters of the Little Flower of Bethany (Bethany Sisters) Zusters van de Kleine Bloem van Bethanië[65] 1921 (1971) Bendore (Mangalore) Vlag van India
B.S. (fr) Sœurs de Notre Dame de Bon Secours de Troyes Zusters van Onze-Lieve-Vrouw van Bon Secours (Troyes)[66] 1840 (1863) Arcis-sur-Aube Vlag van Frankrijk
B.S.C. Instituti Sororum a Bethania S. Cordis Iesu (it) Suore di Betania del Sacro Cuore Zusters van Bethanië van het Heilig Hart[67] 1914 (1958) Vische Vlag van Italië
B.S.C.M. Congregatio Adoratricum Sanctissimi Cordis Iesu de Monte Martyrum (fr) Bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre Benedictinessen van het Heilig Hart van Montmartre[68] 1898 (1947) Parijs Vlag van Frankrijk
B.S.J.W. (en) Brothers of St. Joseph the Worker Broeders van Sint-Jozef Arbeider[69] 1979 Cleveland (OH) Vlag van Verenigde Staten
B.V.M. Sorores Charitatis Beatæ Mariæ Virginis (en) Sisters of Charity of the Blessed Virgin Mary Zusters van Liefde van de Gezegende Maagd Maria[70] 1833 (1877) Philadelphia Vlag van Verenigde Staten
C.A.Ch. (pl) Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana Zusters van de Allerheiligste Ziel van Onze-Lieve-Heer Jezus Christus[71] 1923 (1981) Polen Vlag van Polen
C.A.E. (it) Ancelle eucaristiche Dienaressen van de Eucharistie (Melito di Napoli)[72] 1929 (1975) Melito di Napoli Vlag van Italië
C.A.E. Sororum Crucifixarum Adorantium Eucharistiam (it) Suore crocifisse adoratrici dell'Eucaristia Gekruisigde Aanbiddingszusters van de Eucharistie[73] 1885 (1915) Napels Vlag van Italië
C.A.M.; A.B.A.; O.Mech.Ven.; O.Mech.Vind.; C.Mech.; Ant. Ordo Mechitaristarum, Monachorum Armenorum sub Regula S. Benedicti; Monachi Antoniani Benedictini Armeni (hy) Մխիթարյան միաբանություն Congregatie van Armeense Mekhitaristen (Armeense benedictijnen)[74] (Armeens-Katholieke Kerk) 1701 Istanboel (Constantinopel) Vlag van Turkije
C.A.S.H. Clerici Apostolici Sancti Hieronymi (it) Gesuati Jesuaten[75][noot 22] ca. 1360-1668 (1367) Siena Vlag van Italië
C.B. Communitas Beatitudinum (fr) Communauté des Béatitudes Gemeenschap der Zaligsprekingen[76] 1973 (2020) Montpellier Vlag van Frankrijk
C.B.M.V. Ordinis Canonissarum Regularium S. Augustini Congregationis Nostræ Dominæ (fr) Chanoinesses de Saint-Augustin de la Congrégation Notre-Dame Kanunnikessen van Sint-Augustinus van de Congregatie van Onze-Lieve-Vrouw[77] 1597 (1628) Mattaincourt Vlag van Frankrijk
C.b.P.; O.E.S.H. Ordo Fratrum Eremitarum S. Hieronymi, Congregationis b. Petri de Pisis (it) Fratri eremitani di San Girolamo, congregazione del b. Petro di Pisa Orde van de Heremieten van de H. Hiëronymus van de Congregatie van de Zalige Petrus van Pisa (hiëronymieten van Cessano)[78][noot 23] ca. 1380-1933 (1446) Urbino Vlag van Italië
C.B.S.; S.B.S. (fr) Sœurs du Bon-Secours de Notre-Dame auxiliatrice Zusters van Bon Secours 1824 (1875) Parijs Vlag van Frankrijk
C.B.V. (it) Istituto della Beata Vergine Zusters van de Gezegende Maagd[79] 1610 (1933) Cremona Vlag van Italië
C.C. Caritas Christi Caritas Christi (Liefde van Christus)[80] 1938 (1955) Frankrijk Vlag van Frankrijk ♀/♂
C.C. (en) Companions of the Cross Gezellen van het Kruis[81] 1985 (2003) Ottawa Vlag van Canada
C.C.B. (en) Catholic Congregation of the Blind Katholieke Congregatie voor de Blinden[82] (Syro-Malabar-Katholieke Kerk) 1990 Muringoor (Kerala) Vlag van India
C.C.E. (es) Congregación de las Hermanas Celadoras del Culto Eucarístico Slotzusters van de Eucharistieviering[83] 1902-2010 Palma de Mallorca Vlag van Spanje
C.C.G. Congregatio Fratrum Consolatorum de Gethsemani (de) Tröster von Gethsemani; (cs) Kongregace bratří těšitelů z Gethseman Troosters van Gethsemane[84] 1922 Wenen Vlag van Oostenrijk
C.C.I.M. Congregatio Filiarum SS. Cordium Iesu et Mariæ (it) Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria (Istituto Ravasco) Dochters van de Heilige Harten van Jezus en Maria (Istituto Ravasco)[85] 1868 (1907) Genua Vlag van Italië
C.C.R. (en) Congregation of the Carmelite Religious of Trivandrum Karmelietessen van Trivandrum[86] 1880 (1950) Mangalore Vlag van India
C.C.T.L. (fr) Sœurs du Tiers-Ordre Régulier de Notre-Dame du Mont Carmel (sœurs de Ste.-Zithe); (de) Kongregation der Tertiar-Karmelitinnen (Zitha-Schwestern) Zusters van Onze-Lieve-Vrouw van de Berg Karmel (Luxemburg) (tertiarisen-karmelietessen; Zitazusters)[87] 1872 (1955) Luxemburg Vlag van Luxemburg
C.C.V. Carmelitarum Caritatis de Vedruna (es) Carmelitas de la Caridad de Vedruna Karmelietessen van de Naastenliefde (Vedruna)[88] 1826 (1860) Vic Vlag van Spanje
C.C.V.I.; O.C.D.; C.D. Congregatio Charitatis Verbi Incarnati (en) Sisters of Charity of the Incarnate Word Zusters van Liefde van het Vleesgeworden Woord[89] 1866; 1869 (1916) Galveston (TX) Vlag van Verenigde Staten
C.D.C. (es) Misioneras de la Doctrina Cristiana Missiezusters van de Christelijke Doctrine (Sevilla)[90] 1878 (1913) Sevilla Vlag van Spanje
C.D.C. Congregatio Sororium Divini Cordis Jesu (pl) Zgromadzenie Sióstr Bożego Serca Jezusa; (de) Schwestern vom Göttlichen Herzen Jesu Zusters van het Goddelijk Hart van Jezus (Wrocław)[91] 1905 (1930) Wrocław (Breslau) Vlag van Polen Vlag van Duitsland
C.D.C.J.; D.C.J. Carmelitæ Divini Cordis Jesu (de) Karmelitinnen vom Göttlichen Herzen Jesu Karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus 1891 (1910) Berlijn Vlag van Duitsland
C.D.D. Congregatio Discipulorum Domini (zh) 主徒会 Congregatie van de Discipelen van de Heer 1927 Xuanhua Vlag van China
C.d.l.C. (es) Canónigas de la Cruce Kanunnikessen van het Kruis[92] 1919 (1925?) Lima Vlag van Peru
C.D.P.; S.D.P.; S.P.P. (fr) Sœurs de la Providence de Portieux Zusters van de Voorzienigheid (Portieux)[93][noot 24] 1762 (1859) Saint-Hubert Vlag van Frankrijk
C.D.P.; S.D.P. Congregatio Divinæ Providentiæ (fr) Sœurs de la Divine Providence de Saint-Jean-de-Bassel; Schwestern der Göttlichen Vorsehung von Sankt Johann von Bassel Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid (Saint-Jean-de-Bassel)[94][noot 24] 1762; 1838 (1931) Saint-Hubert Vlag van Frankrijk
C.D.P. Congregatio Divinæ Providentiæ (en) Sisters of Divine Providence Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid (San Antonio)[95][noot 25] 1886 (1907) Castroville (TX) Vlag van Verenigde Staten
C.D.P. Congregatio Divinæ Providentia (pt) Irmãs Carmelitas da Divina Providência Karmelietessen van de Goddelijke Voorzienigheid[96] 1899 (1954) Rio de Janeiro Vlag van Brazilië
C.D.P. Congregatio Divinæ Providentia (de) Schwestern von der Göttlichen Vorsehung (Mainz) Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid (Mainz)[97] 1851 (1884) Mainz (Finthen) Vlag van Duitsland
C.F.A.; C.A.; C.F.; F.Al. Congregatio Fratrum Cellitarum su Alexianorum (nl) Orde der Cellieten zijnde Alexianen Alexianen (cellebroeders) 14e eeuw (1472) Lage Landen & Rijnland Vlag van Nederland Vlag van België Vlag van Duitsland
C.F.A. (pt) Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora do Amparo Franciscanessen van Onze-Lieve-Vrouw van de Hulpverlening[98] 1871 (1979) Petrópolis Vlag van Brazilië
C.F.C.; F.S.C.H.; C.B. Congregatio Fratrum Christianorum; Fratres Scholarum Christianarum de Hibernia (en) Congregation of Christian Brothers Christelijke Broeders van Ierland 1802 (1820) Waterford Vlag van Ierland
C.F.C.; C.C.F. Congregatio Fratrum a Caritate (vulgo Bigi) (it) Frati della Carità (bigi) Broeders van Liefde (Napels)[99] 1859-1972 (1896) Napels Vlag van Italië
C.F.H. Congregatio Fratrum Huijbergensis; Fratres Immaculatæ Conceptionis B.V.M. Matris Dei (nl) Congregatie der Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis van de Gezegende Maagd Maria, Moeder van God Broeders van Huijbergen 1854 (1963) Huijbergen Vlag van België
C.F.I.C.; F.H.I.C. Congregatio Filii Immaculatæ Conceptionis; Fratres Hospitalarii Filii Immaculatæ Conceptionis (it) Figli dell'Immacolata Concezione (concezionisti; concettini) Zonen van de Onbevlekte Ontvangenis (conceptionnisten)[100] 1857 (1862) Rome Vlag van Italië
C.F.M. Congregationis Filiarum a Misericordia T.O.R. (hr) Družba Kćeri Milosrđa Dochters van het Franciscaanse Medelijden[101] 1919 (1944) Blato Vlag van Kroatië
C.F.M.M. Congregatio Filiarum Minimarum Mariæ (es) Congregación de Hijas Mínimas de María Inmaculada Kleine Dochters van de Onbevlekte Maagd Maria[102] 1886 (1941) Guanajuato Vlag van Mexico
C.F.M.SS.S. Congregatio Sororum Clarissarum Franciscalium Missionarium a Sanctissimo Sacramento (it) Suore clarisse francescane missionarie del Santissimo Sacramento (suore di Bertinoro) Franciscaanse Clarissen-Missionarissen van het Allerheiligst Sacrament[103] 1898 (1907) Bertinoro Vlag van Italië
C.F.P. Congregatio Fratrum Pauperum Sancti Francisci Seraphici (de) Armen-Brüder des hl. Franziskus Arme Broeders van Sint-Franciscus (broeders van Bleijerheide)[104][noot 26] 1857 (1910) Aken Vlag van Duitsland
C.F.P. Congregatio Filiarum Passionis et Mortis Iesu Christi et Dolorum Mariæ Sanctissimæ (es) Hijas de la Pasión de Jesucristo y de María Dolorosa Dochters van het Lijden van Jezus Christus en Onze-Lieve-Vrouw van Smarten[105] 1895 (1941) Mexico-Stad Vlag van Mexico
C.F.P.-S.F. Congregatio Fratrum Pœnitentium S. Francisci (nl) Congregatie der Broeders Penitenten van Sint-Franciscus Broeders Penitenten 1697 Hoogstraten Vlag van België
C.F.R. Fratres Franciscani a Renovatione (en) Franciscan Friars of the Renewal Broeders Franciscanen van de Vernieuwing[106] 1987 (2016) New York Vlag van Verenigde Staten
C.F.S.; C.F.S.C.J. Congregatio a Fraternitate Sacerdotali (fr) Congrégation de la Fraternité Sacerdotale Congregatie van de Priesterlijke Broederschap[107] 1901 (1951) Parijs Vlag van Frankrijk
C.F.S.; C.F.S.F. Congregatio Sororum S. Francisci Assisiensis Filiarum (pl) Zgromadzenie Córek Świętego Franciszka Serafickiego Dochters van Sint-Franciscus Serafijn[108] 1928 (1960?) Sandomierz Vlag van Polen
C.F.S.F. Congregatio Filiarum Sancti Francisci Assisiensis (hu) Assisi Szent Ferenc lányai Dochters van Sint-Franciscus van Assisi (franciscanessen van Esztergom)[109] 1894 (1935) Esztergom Vlag van Hongarije
C.F.S.G. Instituti Filiarum S. Joseph (it) Figlie di San Giuseppe di Rivalba Dochters van Sint-Jozef (Rivalba)[110] 1875 (1901) Rivalba Vlag van Italië
C.F.X. Congregatio Fratum Xaverianorum (nl) Congregatie der Broeders Xaverianen; (fr) Frères de Saint-François-Xavier ("frères") Broeders Xaverianen 1839 (1931) Brugge Vlag van België
C.G. (it) Sorelle dell'Immacolata Zusters van de Onbevlekte Maagd Maria (Rimini)[111] 1925 (1960) Miramare di Rimini Vlag van Italië
C.G.S. Congregatio Iesu Sacerdotis (it) Congregazione di Gesù Sacerdote (Venturini) Congregatie van Jezus Priester[112] 1926 (1951) Cavarzere Vlag van Italië
C.H.F. Congregationis Sororum a Sacra Familia (en) Congregation of the Holy Family Congregatie van de Heilige Familie (Thrissur)[113] (Syro-Malabar-Katholieke Kerk) 1914 (1978) Thrissur Vlag van India
C.H.F. (en) Sisters of the Holy Faith Zusters van het Heilig Geloof[114] 1857 (1897) Dublin Vlag van Ierland
C.H.M. (en) Sisters of the Holy Humility of the Blessed Virgin Mary Zusters van de Heilige Nederigheid van de Gezegende Maagd Maria[115] 1870 (1931) Chillicothe (MO) Vlag van Verenigde Staten
C.I.; C.J. Congregatio Iosephitarum Gerardimontensium; Institutum Josephitarum Gerardimontensium (nl) Congregatie der Jozefieten van Geraardsbergen Congregatie der Jozefieten van Geraardsbergen (jozefieten) 1817 (1930) Geraardsbergen Vlag van België
C.I.C. Congregationis Nostræ Dominæ ab Immaculata Conceptione (fr) Sœurs de Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Castres Zusters van Onze-Lieve-Vrouw van de Onbevlekte Ontvangenis[116] 1836 (1852) Castres Vlag van Frankrijk
C.I.C. (en) Congregation of the Sisters of the Immaculate Conception Zusters van de Onbevlekte Ontvangenis (Madurai)[117] 1899 Dindigul (Tamil Nadu) Vlag van India
C.I.C.A.F. (pt) Irmãs Catequistas Franciscanas Franciscanessen-Catecheten (Brazilië)[118] 1915 Rodeio Vlag van Brazilië
C.I.C.M.; C.I.M.; C.S.C.M. Congregatio Immaculati Cordis Mariæ (fr) Congrégation du Cœur Immaculé de Marie Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria (missionarissen van Scheut; scheutisten) 1862 (1863) Scheut Vlag van België
C.I.F.A. (pt) Franciscanas de Nossa Senhora Aparecida Franciscanessen van Onze-Lieve-Vrouw van de Verschijning[119] 1928 (1947) Porto Alegre Vlag van Brazilië
C.I.F.C.M. (pt) Irmãs Franciscanas do Coração de Maria Franciscanessen van het Hart van Maria[120] 1898 (1945) Piracicaba Vlag van Brazilië
C.I.I.C. Parvarum Sororum Immaculatæ Conceptionis (it) Piccole suore dell'Immacolata Concezione Kleine Zusters van de Onbevlekte Ontvangenis[121] 1890 (1933) Nova Trento Vlag van Italië
C.I.J. Congregatio Sororum Carmelitarum Infantis Jesu (pl) Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus Karmelietessen van het Kind Jezus[122] 1921 (1954) Sosnowiec Vlag van Polen
C.I.M.; Eud. Congregatio Iesu et Mariæ (fr) Congrégation de Jésus et Marie Congregatie van Jezus en Maria (eudisten)[noot 27] 1643; 1826 (1851) Caen Vlag van Frankrijk
C.I.M.-BLON; F.I.C.M. (fr) Sœurs du Cœur Immaculé de Marie de Blon; voorheen: Filles de la Miséricorde du Cœur Immaculé de Marie (Sœurs de Blon) Zusters van het Onbevlekt Hart van Maria (Blon)[123] 1842 (1861) Blon-Vire Vlag van Frankrijk
C.I.M.-D.S. (fr) Congrégation des Sœurs du Cœur Immaculé de Marie de Diego-Suarez Zusters van het Onbevlekt Hart van Maria (Madagascar)[124] 1955 Antsiranana Vlag van Madagaskar
C.J.; I.B.V.M. Congregatio Jesu; Institutum Beatæ Mariæ Virginis (fr) Congrégation de Jésus (dames anglaises) Congregatie van Jezus (Loreto-zusters)[125] 1609 (1616) Sint-Omaars Vlag van Frankrijk
C.J.M. Sorores Pauperes Jesu Crucifixi et Matris Dolorosæ (en) Poor Sisters of Jesus Crucified and the Sorowful Mother Arme Zusters van de Gekruisigde Jezus en de Bedroefde Moeder[126] 1609 (1616) Scranton (PA) Vlag van Verenigde Staten
C.M.; C.Miss.; C.M.V. Congregatio Missionis; Congregatio Lazaristæ; Congregatio Vincentiani (fr) Congrégation de la Mission Congregatie der Missie (lazaristen; vincentianen) 1625 (1632) Parijs Vlag van Frankrijk
C.M. Congregatio Sororum Carmelitarum Missionariarum (es) Carmelitas Misioneras Karmelietessen-Missionarissen (Barcelona)[127][noot 28] 1873 (1907) Barcelona Vlag van Spanje
C.M.A. Congregationis Missionariarum Servarum ab Immaculato Corde Mariæ (es) Misioneras Esclavas del Inmaculado Corazón de María Missiezusters Dienaressen van het Onbevlekt Hart van Maria[128] 1862 (1887) Lerida Vlag van Spanje
C.M.B.B. Congregatio Sororum Beatissimæ Mariæ Virginis Addoloratæ (pl) Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej (serafitki) Franciscanessen van Onze-Lieve-Vrouw van Smarten (serafijnen)[129] 1881 (1909) Zakroczym Vlag van Polen
C.M.C. (pt) Missionárias de Cristo Missiezusters van Christus (Jundiaí)[130] 1940 Jundiaí Vlag van Brazilië
C.M.C. Congregatio Sororum Mater Carmeli (en) Congregation of the Mother of Carmel Congregatie van de Moeder van de Karmel[131] (Syro-Malabar-Katholieke Kerk) 1866 (1967) Koonammavu (Kochi) Vlag van India
C.M.D. (fr) Congrégation de la Mère de Dieu Congregatie van de Moeder Gods[132] 1648 (1869) Parijs Vlag van Frankrijk
C.M.D. (ro) Congregaţia Surorilor Maicii Domnului Zusters van de Moeder Gods[133][noot 29] 1921; 1989 (1936?) Blaj Vlag van Roemenië
C.M.D.P. Sorores Capuccinæ a Matre Divini Pastoris (es) Hermanas Capuchinas de la Madre del Divino Pastor Kapucinessen van de Moeder van de Goddelijke Herder[134] 1850 (1888) Barcelona Vlag van Spanje
C.M.F. Congregatio Missionariorum Filiorum Immacolati Cordis B.M.V. (es) Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María Missionarissen Zonen van het Onbevlekt Hart van Maria (claretianen)[135] 1849 (1860) Vic Vlag van Spanje
C.M.F.C. (es) Misioneras Hijas del Calvario Missiezusters Dochters van Calvarie[136] 1885 (1891) Mexico-Stad Vlag van Mexico
C.M.F.P. (it) Missionarie della fanciullezza Missiezusters van de Jeugd[137] 1951 Marotta Vlag van Italië
C.M.I. Congregatio Fratrum Carmelitarum B.V. Mariæ Immaculatæ (en) Carmelites of Mary Immaculate (servants of Mary Immaculate) Karmelieten van de Onbevlekte Maagd Maria[138] (Syro-Malabar-Katholieke Kerk) 1855 (1967) Kerala Vlag van India
C.M.L.; L.M.; M.L.M. (ar) جمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة; (en) Congregation of the Maronite Lebanese Missionaries Congregatie van Maronitisch-Libanese Missionarissen[139] (Maronitische Kerk) 1884 Ghosta Vlag van Libanon
C.M.M.; F.M.M.M. Congregatio Fratrum Beatæ Mariæ Virginis Matris Misericordiæ (nl) Fraters van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid Fraters van Tilburg 1844 (1861) Tilburg Vlag van Nederland
C.M.M.; R.M.M. Congregatio Missionariorum de Mariannhill; Religiosi Missionarii de Mariannhill (en) Congregation of the Missionaries of Mariannhill (Mariannhillers) Congregatie der Missionarissen van Mariannhill 1882 (1936) Mariannhill (KwaZoeloe-Natal) Vlag van Zuid-Afrika
C.M.R.I. (en) Congregation of Mary Immaculate Queen Congregatie Maria Onbevlekte Koningin[noot 30] 1967 Boise (ID) Vlag van Verenigde Staten ♀/♂
C.M.S.F. Congregatio Missionaria Sancti Francisci Assisiensis (en) Franciscan Missionary Brothers Franciscaanse Missiebroeders (Nagpur)[140] 1901 (1921) Nagpur Vlag van India
C.M.S.T. (es) Carmelitas Misioneras de Santa Teresa Karmelietessen-Missionarissen van Sint-Theresia (Mexico)[141] 1903 (1938) Mexico-Stad Vlag van Mexico
C.M.T. Congregatio Sororum Carmelitarum Missionariarum Teresianarum (es) Carmelitas Misioneras Teresianas Karmelietessen-Missionarissen van Sint-Theresia (Spanje)[142] 1861 (1902) Ciutadella de Menorca Vlag van Spanje
C.N.D. Congregatio a Domina Nostra Marianopolitana (fr) Congrégation de Notre-Dame de Montréal Congregatie van Onze-Lieve-Vrouw van Montréal (zusters van Notre-Dame van Montréal)[143] 1659 (1863) Montréal Vlag van Canada
C.O.; C.Or.; Or.; C.Orat.; Orat.; P.O. Confœderatio Oratorii Sancti Philippi Nerii (it) Confederazione dell'oratorio di San Filippo Neri Gemeenschap van het Oratorium van de Heilige Philippus Neri (oratorianen) 1551 (1575) Rome Vlag van Italië
C.O.B. (fr) Congrégation des Oblates de Béthanie Zusters Oblaten van Bethanië[144] 1901 (1985) Parijs Vlag van Frankrijk
C.Op.; C.P.O.; C.P.Op.; P.O.; S.P.O. Congregatio pro Operariis Christianis a Sancto Iosepho Calasanctio; Congregatio Piorum Operariorum (de) Kongregation für die christlichen Arbeiter vom hl. Josef Kalasanz von der Mutter Gottes (Kalasantiner) Congregatie der Christelijke Werkers van Sint-Joseph Calasanz (calasantijnen; kalasantienen)[145] 1889 (1926) Wenen Vlag van Oostenrijk
C.O.R.C. (es) Operarios del Reino de Cristo Werkers van het Koninkrijk van Christus[146] 1963 (2010) Mexico-Stad Vlag van Mexico
C.P. Congregatio Clericorum Exalceatorum Sanctissimæ Crucis et Passionis Domini Nostri Iesu Christi; Congregatio Passionis Iesu Christi (it) Congregazione della Passione di Gesù Cristo (passionisti) Congregatie van Ongeschoeide Clerici van het Allerheiligst Kruis en het Lijden van Onze Heer Jezus Christus (passionisten) 1720 (1741) Castellazzo Bormida Vlag van Italië
C.P. Moniales Sanctissimæ Crucis et Passionis Domini Nostri Iesu Christi (it) Monache della Santissima Croce e Passione del Nostro Signore Gesu Cristo Zusters van het Allerheiligst Kruis en het Lijden van Onze Heer Jezus Christus (passionistinnen)[147] 1759 (1770) Tarquinia Vlag van Italië
C.P. Congregatio Sororum SS. Crucis et Passionis Domini Nostri Iesu Christi (en) Sisters of the Cross and Passion (Passionist Sisters) Zusters van het Kruis en het Lijden (Engelse passionistinnen)[148] 1851 (1887) Manchester Vlag van Verenigd Koninkrijk
C.P. Congregatio Sororum Sancti Pauli a Cruce (it) Suore passioniste di San Paolo della Croce Zusters Passionisten van Sint-Paulus van het Kruis[149] 1815 (1931) Florence Vlag van Italië
C.P.A. (es) Servidoras de Jesús del Cottolengo del Padre Alegre Dienaressen van Jezus van de Cottolengo van Pater Alegre[150] 1939 (1985) Barcelona Vlag van Spanje
C.P.C.R. Congregatio Cooperatorum Parœcialium Christi Regis (es) Cooperadores Parroquiales de Cristo Rey Parochiële Medewerkers van Christus Koning[151] 1928 (1979) Barcelona Vlag van Spanje
C.P.C.R. Congregatio Cooperatorum Parœcialium Christi Regis (fr) Coopératrices paroissiales du Christ Roi Parochiële Medewerksters van Christus Koning[152] 1943 (1985) Valence Vlag van Frankrijk
C.P.M.; S.P.M. Congregatio Presbyterorum a Misericordia (fr) Prêtres de la Miséricorde Paters van de Barmhartigheid[153] 1808; 1851 (1887) Lyon Vlag van Frankrijk
C.P.M. Congregatio Sororum Missionariorum SS. Crucis et Passionis Domini Nostri Iesu Christi (nl) Missiezusters van het Allerheiligst Kruis en Lijden van Ons Heer Jezus Christus Passionisten-Missionarissen (Tienen) (Belgische passionistinnen)[154] 1927 Tienen Vlag van België
C.PP.S.; C.M.P.S.; M.PP.S. Congregatio Missionariorum Pretiosissimi Sanguinis Domini Nostri Jesu Christi (it) Congregazione dei missionari del Preziosissimo Sangue Congregatie der Missionarissen van het Allerkostbaarst Bloed (bufalisten)[155] 1815 (1841) Giano dell'Umbria Vlag van Italië
C.PP.S. (de) Schwestern des Kostbaren Blutes; (en) Sisters of the Precious Blood of Dayton (Maria Stein Sisters) Zusters van het Kostbaar Bloed (Dayton)[156][noot 31] 1834; 1846 (1937) Schluein; Maria Stein (OH) Vlag van Zwitserland Vlag van Verenigde Staten
C.PP.S. (en) Sisters of the Adoration of the Most Precious Blood of O'Fallon Aanbiddingszusters van het Allerkostbaarst Bloed (O'Fallon)[157] 1873 (1918) O'Fallon (MO) Vlag van Verenigde Staten
C.P.S. (nl) Liefdezusters van het Kostbaar Bloed Liefdezusters van het Kostbaar Bloed 1857 (1890) Sittard Vlag van Nederland
C.P.S. Congregatio Pretiosi Sanguinis; Missionales a Pretiosissimo Sanguine (en) Missionary Sisters of the Precious Blood Missiezusters van het Kostbaar Bloed (zusters van Mariannhill)[noot 32] 1885 (1906) Mariannhill (KwaZoeloe-Natal) Vlag van Zuid-Afrika
C.P.S. (en) Congregation of Preshitharam Sisters[noot 33] Zusters van Preshitharam [158] (Syro-Malabar-Katholieke Kerk) 1964 Kalady (Kerala) Vlag van India
C.R.; O.C.R.th.; C.R.Th.; C.R.T.; O.Theat.; Th. Ordo Clericorum Regularium; Ordo Theatinorum (it) Ordine di chierici regolari teatini Orde der Reguliere Clerici (theatijnen) 1524 (1524) Rome Vlag van Italië
C.R.; Res. Congregatio a Resurrectione Domini Nostri Jesu Christi (fr) Congrégation de la Résurrection de Notre-Seigneur Jésus-Christ Congregatie van de Verrijzenis van Onze-Lieve-Heer Jezus Christus (resurrectionisten)[159] 1836 (1860) Parijs Vlag van Frankrijk
C.R. Congregatio Sororum a Resurrectione Domini Nostri Jesu Christi (it) Suore della Risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo Zusters van de Verrijzenis van Onze-Lieve-Heer Jezus Christus (resurrectionistinnen)[160] 1882; 1891 (1905) Rome Vlag van Italië
C.R. Sorores a Recessu Christiano (fr) Sœurs de la retraite chrétienne Zusters van de Christelijke Terugtrekking[161] 1789 (1851) Les Fontenelles Vlag van Frankrijk
C.R.; C.S.R. Congregatio Sanctissimi Rosarii (en) Congregation of the Rosarians (Rosarian Fathers) Congregatie van de Heilige Rozenkrans (rosarianen) 1928 (2002) Tholagatty (bisdom Jaffna) Vlag van Sri Lanka
C.R.A. Congregatio Helvetica a Sancto Mauritio Agaunensis (fr) Congrégation des chanoines réguliers de Saint-Maurice d'Agaune Reguliere Kanunniken van Sint-Mauritius van Agaunum[162] 1128; 1959 Abdij van Sint-Mauritius Vlag van Zwitserland
C.R.B. Congregatio Sanctorum Nicolai et Bernardi Montis Iovis (fr) Chanoines réguliers du Grand-Saint-Bernard Reguliere Kanunniken van Groot-Sint-Bernard[163] ca. 1050; 1959 Martigny Vlag van Zwitserland
C.R.I.C.; Can.R.I.C.; C.I.C.; C.R.I.H. Congregatio Canonicorum Regolarium Immaculatæ Conceptionis (fr) Chanoines réguliers de l'Immaculée Conception Reguliere Kanunniken van de Onbevlekte Ontvangenis[164] 1865 (1876) Saint-Claude Vlag van Frankrijk
C.R.L.; Can.R.L.; C.R.Lat.; Can.L.; C.L. Congregatio Canonicorum Regularium Sanctissimi Salvatoris Lateranensis (it) Canonici regolari della congregazione del Santissimo Salvatore lateranense; (fr) Chanoines réguliers du Latran Reguliere Kanunniken van de Allerheiligste Verlosser van Lateranen (augustijner koorheren van Lateranen; kanunniken van Lateranen) 1059 Italië/Frankrijk Vlag van Italië Vlag van Frankrijk
C.R.M.; CC.RR.MM. Ordo Clericorum Regularium Minorum (it) Chierici regolari minori (caracciolini) Orde der Mindere Reguliere Clerici[165] 1588 (1588) Napels Vlag van Italië
C.R.M.R. Congregatio Canonicorum Regularium Mariæ Matris Redemptoris (fr) Chanoines réguliers de Marie Mère du Rédempteur; Petits Frères de Marie Mère du Rédempteur Augustijner Koorheren van Maria, Moeder van de Verlosser (kleine broeders van Maria)[166] 1971 Saint-Aignan-sur-Roë Vlag van Frankrijk
C.R.S.; C.R. de Som. Ordo Clericorum Regularium a Somascha (it) Chierici regolari di Somasca Reguliere Clerici van Somasca (somasken)[167] 1534 (1568) Somasca Vlag van Italië
C.R.S.A.; Can.Reg.; Can.S.A.; C.S.A. Sacer et Apostolicus Ordo Canonicorum Regularium Sancti Augustini (it) Canonici regolari di Sant'Agostino confederati Orde der Reguliere Kanunniken van Sint-Augustinus (augustijner koorheren) 4e eeuw; 1215 Italië Vlag van Italië
C.R.S.Ant. Canonici Regulares Sancti Antonii (fr) Ordre hospitalier de Saint-Antoine Orde der Reguliere Kanunniken van Sint-Antonius (antonieten; antonianen)[noot 34] ca. 1095-1803 (1218) Dauphiné Vlag van Frankrijk
C.R.S.S.; O.S.S.J. Sororum Canonissarum Sepulcri Dominici (cs) Řeholní kanovnice Božího hrobu; (nl) Kanunnikessen van het Heilig Graf Reguliere Kanunnikessen van het Heilig Graf (sepulchrijnen; sepulcrienen)[noot 35] 1114; 1227; ca. 1480 (1651) Jeruzalem; Bohemen; Kinrooi Vlag van Israël Vlag van Palestina Vlag van Tsjechië Vlag van België
C.R.S.V. Canonici Regulares Sancti Victoris (fr) Chanoines réguliers de Saint Victor Reguliere Kanunniken van Sint-Victor (victorijnen)[168][noot 36] 1108-1790; 1968 (1993) Parijs Vlag van Frankrijk
C.R.V.; C.R.W. Congregatio Vindes[h]emensis; Canonicæ Regulares Windeshemenses (nl) Congregatie van Windesheim; Reguliere Kanunnikessen van Windesheim Congregatie van Windesheim[noot 37] 1386; 1400; 1961 (1961) Windesheim Vlag van Nederland ♀/♂
C.R.V.C. Congregatio Fratrum a Vita Communi (de) Brüder vom Gemeinsamen Leben; Schwestern vom Gemeinsamen Leben Broeders en Zusters van het Gemene Leven (Weilheim)[169] 1975 Weilheim in Oberbayern Vlag van Duitsland ♀/♂
C.S.; M.S.C.; P.S.S.C. Congregatio Scalabriniana; Congregatio Missionariorum a Sancto Carolo; Pia Societas Missionariorum a S. Carolo pro Italis Emigratis (it) Missionari di San Carlo Missionarissen van de H. Carolus Borromeus (scalabrinianen)[170] 1887 (1888) Piacenza Vlag van Italië
C.S. Societatis Sororum a Caritate Sociali (de) Schwestern der Caritas Socialis Zusters van de Caritas Socialis[171] 1919 (1963) Wenen Vlag van Oostenrijk
C.S. (es) Compañía del Salvador Gezelschap van de Verlosser[172] 1940 (1986) Barcelona Vlag van Spanje
C.S.A.; F.S.A. Congregatio Fratrum a Sancto Aloysio Gonzaga (nl) Broeders van de H. Aloysius Gonzaga Broeders van de H. Aloysius Gonzaga (broeders van Oudenbosch) 1840 (1922) Oudenbosch Vlag van Nederland
C.S.A. (en) Catechist Sisters of Saint Anne Zusters-Catecheten van Sint-Anna[173] 1914 Mattampally (Telangana) Vlag van India
C.S.A. (fr) Sœurs des Saints Anges; (pt) Irmãs dos Santos Anjos Zusters van de Heilige Engelen (Rio de Janeiro)[174] 1831; 1893 (1858) Lons-le-Saunier; Rio de Janeiro Vlag van Frankrijk Vlag van Brazilië
C.S.A. Congregatio Sororum Caritatis Sancti Augustini (en) Sisters of Charity of St. Augustine Zusters van Liefde van Sint-Augustinus[175] 1851 Cleveland (OH) Vlag van Verenigde Staten
C.S.A. Congregatio Sanctæ Agnetis (en) Congregation of Sisters of St. Agnes Zusters van Sint-Agnes (Barton)[176] 1858 (1875) Barton (WI) Vlag van Verenigde Staten
C.S.A. Congregatio Sororum Angelorum (pl) Zgromadzenie Sióstr od Aniołów Zusters van de Engelen van Vilnius[177] 1889 (1913) Vilnius; Polen Vlag van Litouwen Vlag van Polen
C.S.A.C. Congregatio Sororum Apostolatus Catholici (it) Suore dell'apostolato cattolico (pallottine) Zusters van het Katholiek Apostolaat (Rome) (pallottinerinnen)[178] 1838 (1911) Rome Vlag van Italië
C.S.A.S.C. (it) Suore dell'Addolorata e della Santa Croce Zusters van Onze-Lieve-Vrouw van Smarten en het Heilig Kruis[179] 1812 (1949) Torre del Greco Vlag van Italië
C.S.B.; C.P.S.B. Congregatio a Sancto Basilio; Congregatio Presbyterorum a Sancto Basilio (fr) Congrégation de Saint-Basile Congregatie van Sint-Basilius (paters basilianen)[180] 1822 (1863) Saint-Symphorien-de-Mahun Vlag van Frankrijk
C.S.B. (en) Brigidine Sisters (brigidines) Zusters van de Heilige Brigitta[181] 1807 (1892) Tullow Vlag van Ierland
C.S.B.A. (fr) Sœurs salvatoriennes basiliennes de l'Annonciation Zusters Salvatorianen-Basilianen van de Annunciatie[182] (Melkitische Grieks-Katholieke Kerk) 1735 (1953) Sidon Vlag van Libanon
C.S.C. (es) Carmelitas del Sagrado Corazón Karmelietessen van het Heilig Hart (Mexico)[183] 1904 (1949) Atotonilco el Alto Vlag van Mexico
C.S.C. Congregatio a Sancta Cruce (fr) Congrégation de Sainte-Croix; Pères de Sainte-Croix (crucistes) Congregatie van het Heilig Kruis (priesters van het Heilig Kruis) 1837 (1857) Le Mans Vlag van Frankrijk
C.S.C. (cs) Kongregace sester těšitelek Božského Srdce Ježíšova Zusters Troosteressen van het Goddelijk Hart van Jezus[184] 1912 (1969) Brno Vlag van Tsjechië
C.S.C. (en) Sisters of the Holy Cross Zusters van het Heilig Kruis (Notre Dame)[185] 1843; 1869 (1889) Notre Dame (IN) Vlag van Verenigde Staten
C.S.C. Sorores Sanctæ Crucis et Septen Dolorum (fr) Sœurs de Sainte-Croix et des Sept-Douleurs de Montréal Zusters van het Heilig Kruis en de Zeven Weeën (Montréal)[186] 1847 (1883) Saint-Laurent Vlag van Canada
C.S.C. Congregatio Sororum S. Catharinæ V. et M.; Congregatio Sanctæ Catharinæ (pl) Zgromadzenie Sióstr św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy (katarzynki) Zusters van Sint-Catharina, Maagd en Martelares (catharijnen)[187] 1571 (1602) Braniewo Vlag van Polen
C.S.C. (en) Congregation of the Sisters of Charity Zusters van Liefde (Kerala)[188] (Syro-Malankara-Katholieke Kerk) 1944 (1995) Chowannur (Kerala) Vlag van India
C.S.C.d.G. (it) Suore carmelitane delle Grazie Karmelietessen van de Dankzegging[189] 1724 (1744) Bologna Vlag van Italië
C.S.C.M. Congregatio Sacratissimæ Cordis Mariæ (nl) Zusters van het Heilig Hart van Maria Zusters van het Heilig Hart van Maria (Berlaar) 1738; 1845 Berlaar Vlag van België
C.S.D. Congregatio Septum Dolorum (nl) Broedercongregatie Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smarten Broeders van Amsterdam (broeders met de blauwe koorden) 1851 Amsterdam Vlag van Nederland
C.S.D.G. (es) Hermanas de Santo Domingo Zusters van Sint-Dominicus (Granada)[190] 1883 Granada Vlag van Spanje
C.S.D.P. Congregatio Sororum a Divina Providentia (pl) Siostry Opatrzności Bożej Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid (Lviv)[191] 1854 (1867) Lviv (Lwów) Vlag van Oekraïne Vlag van Polen
C.S.D.P. Congregationis Sororum Divini Pastoris a Providentia Divina (pl) Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej (pasterki) Zusters van de Goddelijke Herder en de Goddelijke Voorzienigheid (zusters van de herder)[192] 1896 (1967) Poznań Vlag van Polen
C.S.F. Congregatio a Sacra Familia (it) Congregazione della Sacra Famiglia di Bergamo Congregatie van de Heilige Familie (Bergamo)[193] 1863 (1948) Soncino Vlag van Italië
C.S.F. (it) Suore collegine della Sacra Famiglia (collegine) Zusters-Onderwijzeressen van de Heilige Familie[194] 1717 (1942) Sezze Vlag van Italië
C.S.F.A. Congregatio Sororum Franciscalium ab Afflictis (pl) Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących Franciscanessen van de Gekwelden[195] 1882 (1909) Warschau Vlag van Polen
C.S.F.B. Congregatio Sororum Familæ Betanensis (pl) Zgromadzenie Sióstr Rodziny Betańskiej (betanki) Zusters van de Familie van Bethanië (bethaniërs)[196] 1930 (1992) Puszczykowo Vlag van Polen
C.S.F.N. Congregatio Sororum Sacræ Familiæ de Nazareth (pl) Siostry Świętej Rodziny z Nazaretu (nazaretanki) Zusters van de Heilige Familie van Nazareth (zusters van Nazareth)[197] 1875 (1896) Rome; Polen Vlag van Italië Vlag van Polen
C.S.G.; C.S.S.J. Congregatio Sancti Joseph de Chambery (fr) Sœurs de Saint-Joseph de Chambéry Zusters van Sint-Jozef (Chambéry)[198] 1812 (1875) Chambéry Vlag van Frankrijk
C.S.H.E. Congregatio Sancti Hieronymi Æmiliani (nl) Congregatie van de Hiëronymieten Broeders van de H. Hiëronymus Emiliani (hiëronymieten) 1839 Gent Vlag van België
C.S.I.; C.S.J. Congregatio Sancti Iosephi; Pia Societas Taurinesis Sancti Joseph (it) Congregazione di San Giuseppe; Pia società Torinese di S. Giuseppe (giuseppini del Murialdo) Congregatie van Sint-Jozef (Murialdo) (jozefieten van Murialdo)[199] 1873 (1890) Turijn Vlag van Italië
C.S.I.B.P. Congregatio Sacti Iohannis Baptistæ Præcursoris (it) Congregazione di San Giovanni Battista Precursore Congregatie van de Heilige Johannes de Doper, Wegbereider[200] 1958 (1959) Rome Vlag van Italië
C.S.I.C. Congretationis Sororis Immaculatæ Conceptionis Beatæ Mariæ Virginis (pl) Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny (niepokalanki) Zusters van de Onbevlekte Ontvangenis van de Gezegende Maagd Maria (Polen)[201] 1857 (1863) Rome; Polen Vlag van Italië Vlag van Polen
C.S.J. Congregatio Sororum Sancti Joseph (fr) Sœurs de Saint Joseph Zusters van Sint-Jozef (Le Puy) 1650 Le Puy-en-Velay Vlag van Frankrijk
C.S.J. (fr) Sœurs de Saint Joseph de Lyon Zusters van Sint-Jozef (Lyon)[202][noot 38] 1808 (1829) Lyon Vlag van Frankrijk
C.S.J. (it) Suore di San Giuseppe di Cuneo Zusters van Sint-Jozef (Cuneo)[203] 1831 (1937) Cuneo Vlag van Italië
C.S.J. (fr) Communauté Saint Jean Congregatie van Sint-Jan (broeders van Sint-Jan) 1975 Fribourg Vlag van Zwitserland
C.S.J. (fr) Carmel Saint-Joseph Karmelietessen van Sint-Jozef (Saint-Martin-Belle-Roche)[204] 1872 (1936) Saint-Martin-Belle-Roche Vlag van Frankrijk
C.S.J. Congregationis sororum Carmelitarum a Sancto Ioseph (es) Carmelitas de San José Karmelietessen van Sint-Jozef (Santa Tecla)[205] 1916 (1982) Santa Tecla Vlag van El Salvador
C.S.J.; S.S.J. (en) Sisters of St. Joseph of Carondelet Zusters van Sint-Jozef (Carondelet)[206] 1836 (1867) Carondelet (MO) Vlag van Verenigde Staten
C.S.J.; S.S.J. (en) Sisters of St. Joseph of Concordia Zusters van Sint-Jozef (Concordia)[207] 1883 (1940) Concordia (KS) Vlag van Verenigde Staten
C.S.J.; S.S.J. (en) Sisters of St. Joseph of Orange Zusters van Sint-Jozef (Orange)[208] 1912 (1930) Eureka (CA) Vlag van Verenigde Staten
C.S.J.; S.S.J. (en) Sisters of St. Joseph of Pittsburgh Zusters van Sint-Jozef (Pittsburgh)[209] 1869 (1948) Ebensburg (PA) Vlag van Verenigde Staten
C.S.J.; S.S.J. (en) Congregation of the Sisters of St. Joseph in Canada Congregatie der Zusters van Sint-Jozef in Canada[210][noot 39] 2012 (2012) Canada Vlag van Canada
C.S.J.; S.S.J. (en) Sisters of St. Joseph of Toronto Zusters van Sint-Jozef (Toronto)[211][noot 40] 1851 (1920) Toronto Vlag van Canada
C.S.J.; S.S.J. (en) Sisters of St. Joseph of Sault Sainte Marie Zusters van Sint-Jozef (Sault Sainte Marie)[212] 1881 (1961) Sault Ste. Marie Vlag van Canada
C.S.J.P. (en) Sisters of St. Joseph of Peace Zusters van Sint-Jozef van de Vrede[213] 1884 (1895) Nottingham Vlag van Verenigd Koninkrijk
C.S.L. Congregatio Sororum Beatæ Mariæ Lauretanæ (pl) Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej (loretanki) Zusters van Onze-Lieve-Vrouw van Loreto[214] 1920 (1971) Warschau Vlag van Polen
C.S.M. Congregationis Servarum Mariæ Compassionistarum (it) Suore compassioniste serve di Maria Zusters van het Mededogen, Dienaressen van Maria[215] 1869 (1900) Castellammare di Stabia Vlag van Italië
C.S.M. Congregatio Sororum Caritatis a Iesu (ja) イエスのカリタス修道女会 Zusters van Liefde van Jezus[216] 1937 (1998) Miyazaki Vlag van Japan
C.S.M. (fr) Congrégation de Sainte Marie Congregatie van de Heilige Maria[217][noot 41] 1843 (1875) Parijs Vlag van Frankrijk
C.S.M. (en) Sisters of St. Martha of Antigonish Zusters van Sint-Martha (Antigonish)[218] 1900 (1931) Antigonish Vlag van Canada
C.S.M. (en) Sisters of St. Martha of Prince Edward Island Zusters van Sint-Martha (Prince Edward Island)[219] 1916 (1960) Charlottetown Vlag van Canada
C.S.M. (en) Congregation of the Sisters of St. Martha Zusters van Sint-Martha (India)[220] (Syro-Malabar-Katholieke Kerk) 1948 (1970) Ponnukkara (bisdom Thrissur) Vlag van India
C.S.M. Communitas Sancti Martini (it) Comunità di San Martino Priestergemeenschap van Sint-Martinus[221] 1976 (2008) Genua Vlag van Italië
C.S.M.A. Congregatio Sancti Michaëlis Archangeli (pl) Zgromadzenie Świetego Michała Archanioła (michalici) Congregatie van Sint-Michaël Aartsengel (michaëlieten)[222] 1897 (1921) Polen Vlag van Polen
C.S.M.M. Congregatio Sororum Sanctæ Mariæ Magdalenæ de Pœnitentia (pl) Zgromadzenie Sióstr Św. Marii Magdaleny od Pokuty Zusters van de Heilige Maria Magdalena van de Boetedoening (magdalenerinnen)[223][noot 42] 1320; 1977 Lubań Vlag van Polen
C.S.N.; S.N. Congregatio Pauperum Sororum a Nazareth (en) Congregation of the Sisters of Nazareth (voorheen: Poor Sisters of Nazareth) Zusters van Nazareth (Londen)[224] 1851; 1861 (1899) Londen Vlag van Verenigd Koninkrijk
C.S.N. (en) Congregation of the Sisters of Nazareth Zusters van Nazareth (Ernakulam)[225] (Syro-Malabar-Katholieke Kerk) 1948 Kochi (Ernakulam) Vlag van India
C.S.N.I.; C.S.N.J. Congregatio Sororum Nominis Iesu (pl) Zgromadzenie Sióstr Najświętszego Imienia Jezus (marylki) Zusters van de Heilige Naam van Jezus (mariazusters)[226] 1887 (1927) Warschau Vlag van Polen
C.S.P.; C.P. Societas Sacerdotum Missionariorum a Sancto Paulo Apostolo (en) Missionary Society of Saint Paul the Apostle (Paulist Fathers) Missionaire Priestergemeenschap van de Heilige Apostel Paulus (paters paulisten)[227] 1858 (1929) New York Vlag van Verenigde Staten
C.S.P. (pt) Irmãs Concepcionistas ao Serviço dos Pobres Zusters Conceptionistinnen ten Dienste der Armen[228] 1944 Évora Vlag van Portugal
C.S.R. Congregatio Sororum a Sancto Redemptore (de) Kongregation der Schwestern des Erlösers Congregatie der Zusters van de Verlosser[229] 1866 (1963) Würzburg Vlag van Duitsland
C.S.S.; C.P.S. Congregatio a Sacris Stigmatibus Domini Nostri Iesus Christi (it) Preti delle Sacre Stimmate di Nostro Signore Gesù Cristo (stimmatini) Congregatie der Priesters van de Heilige Wondtekenen (stigmatijnen; bertonianen)[230] 1816 (1855) Verona Vlag van Italië
C.S.S. Congregatio Sororum Canonissarum Spiritus Sancti de Saxia (pl) Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia Kanunnikessen van de Heilige Geest van Saksen[231] 1851 Krakau Vlag van Polen
C.S.S. (en) Congregation of Samaritan Sisters Congregatie van Samaritaanse Zusters[232] (Syro-Malabar-Katholieke Kerk) 1961 Thrissur Vlag van India
C.S.S.E. Congregatio Sororum Ravarum a Sancta Elisabeth (pl) Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety (Elżbietanki); (de) Kongregation der Schwestern von der hl. Elisabeth (graue Schwestern) Zusters van de Heilige Elisabeth (elisabethinnen; grijze zusters)[233] 1850 (1871) Nysa Vlag van Polen Vlag van Duitsland
C.S.S.F. Congregatio Sororum Sancti Felicis de Cantalice Tertii Ordinis Regularis Sancti Francisci Seraphici (pl) Zgromadzenie Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo Trzeciego Zakonu Regularnego Świętego Franciszka Serafickiego (Felicjanki) Franciscanessen-Tertiarissen van de H. Felix van Cantalice (felicianerinnen)[234] 1855 (1874) Warschau Vlag van Polen
C.S.S.G.B.; C.S.J.B. Sorores Sancti Ioannis Baptistæ (it) Suore di San Giovanni Battista (battistine) Zusters van de Heilige Johannes de Doper[235] 1878 (1927) Angri Vlag van Italië
C.S.S.H. Congregatio Sororum S. Hedvigis (pl) Zgromadzenie Sióstr Świętej Jadwigi (jadwiżanki); (de) Hedwigschwestern Zusters van Sint-Hedwig (hedwigzusters)[236] 1859 (1872) Wrocław (Breslau) Vlag van Polen Vlag van Duitsland
C.S.S.J. Congregationis Sororum Sancti Ioseph (uk) Згромадження сестер святого Йосипа; (pl) Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefajózefitki Zusters van Sint-Jozef (Krakau)[237] 1884 (1937) Lviv (Lwów) Vlag van Oekraïne Vlag van Polen
C.S.S.J. Congregatio Sororum Sancti losephi Sposi Beatæ Mariæ Virginis (uk) Згромадження сестер св. Йосифа Обручника Пречистої Діви Марії (Йосифітки) Zusters van Sint-Jozef, Echtgenoot van de Gezegende Maagd Maria (jozefieten)[238][noot 43] 1898 Lviv (Lwów) Vlag van Oekraïne Vlag van Polen
C.S.S.K. (hu) Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek Zusters-Onderwijzeressen van Onze-Lieve-Vrouw[239] 1860 Kalocsa Vlag van Hongarije
C.S.S.M. Congregatio Sororum Sanctæ Marthæ (it) Suore di Santa Marta (Ventimiglia) Zusters van Sint-Marta (Ventimiglia)[240] 1878 (1928) Ventimiglia Vlag van Italië
C.S.S.M.A. Sororum a Sancto Michaele Archangelo (pl) Zgromadzenie Sióstr Świętego Michała Archanioła (Michalitki) Zusters van Sint-Michaël Aartsengel (michaëlieten)[241] 1928 (1956) Miejsce Piastowe Vlag van Polen
C.S.Sp. Congregatio Sancti Spiritus sub tutela Immaculati Cordis Beatissimæ Virginis Mariæ (fr) Congrégation du Saint-Esprit; Pères du Saint-Esprit (spiritains) Congregatie van de Heilige Geest (spiritijnen) 1703 (1734) Parijs Vlag van Frankrijk
C.S.Sp. Congregatio Sancti Spiritus sub tutela Immaculati Cordis Beatissimæ Virginis Mariæ (fr) Sœurs missionnaires du Saint-Esprit Missiezusters van de Heilige Geest (zusters spiritijnen)[242] 1921 (1921) Farschviller Vlag van Frankrijk
C.Ss.R.; Red. Congregatio Sanctissimi Redemptoris; Congregatie Redemptoristæ (it) Congregazione del Santissimo Redentore Congregatie van de Allerheiligste Verlosser (redemptoristen) 1732 (1749) Scala Vlag van Italië
C.S.Ss.S. Congregatio Sororum a Sanctissimo Sacramento (cs) Kongregace Sester Nejsvětější Svátosti Zusters van het Allerheiligst Sacrament (České Budějovice)[243] 1887 (1933) České Budějovice Vlag van Tsjechië
C.S.S.T. (en) Carmelite Sisters of St. Theresa (Bangalore) Karmelietessen van Sint-Theresia (Bangalore)[244][noot 44] 1887; 1922 (1951) Varappuzha Vlag van India
C.S.S.T. Sororum Caritatis et Institutionis Christianæ (fr) Sœurs trinitaires de Valence Zusters Trinitariërs van Valence[245] 1660 (1891) Valence Vlag van Frankrijk
C.S.T. Congregatio Sanctæ Theresiæ a Iesu Infante ritus Syro-Malabarensis (en) Congregation of Saint Thérèse of Lisieux (Little Flower Congregation) Congregatie van Sint-Theresia van Lisieux[246] (Syro-Malabar-Katholieke Kerk) 1931 (1995) Mookkannur (Kerala) Vlag van India
C.S.T. (pl) Zgromadzenie Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus (terezjanki) Zusters van Sint-Theresia van het Kind Jezus (theresia-zusters)[247] 1936 Loetsk Vlag van Oekraïne Vlag van Polen
C.S.T.F. Sororum Tertii Ordinis Sanctæ Teresiæ a Iesu (it) Suore carmelitane di Santa Teresa (bettine) Karmelietessen van Sint-Theresia (Florence)[248] 1874 (1900) Campi Bisenzio Vlag van Italië
C.S.V. Congregatio Clericorum Parochialium seu Catechistarum S. Viatoris (fr) Clercs de Saint-Viateur Clercici van Sint-Viator (viatorianen)[249] 1831 (1838) Vourles Vlag van Frankrijk
C.T.C. (en) Teresian Carmelites of Verapoly Theresiaanse Karmelietessen (Verapoly)[250][noot 45] 1890 (1971) aartsbisdom Verapoly Vlag van India
C.T.S.J. Congregationis Sororum Carmelitarum Teresianarum a Sancto Ioseph (es) Hermanas Carmelitas Teresas de San José Theresiaanse Karmelietessen van Sint-Jozef[251] 1878 (1911) Barcelona Vlag van Spanje
C.V.; V.C. Congregatio Vincentiana (en) Vincentian Congregation Vincentiaanse Congregatie[252] (Syro-Malankara-Katholieke Kerk) 1904; 1927 (1968) Thottakom (Kerala) Vlag van India
C.V.I.; I.W.B.S. Congregatio Verbi Incarnati et Sanctissimi Sacramenti (fr) Ordre du Verbe incarné et du Très-Saint-Sacrement Orde van het Vleesgeworden Woord en het Heilig Sacrament[253] 1625 (1876) Roanne Vlag van Frankrijk
C.V.I. (es) Religiosas del Verbo Encarnado Zusters van het Vleesgeworden Woord[254][noot 46] 1929 (1929) Mexico Vlag van Mexico
C.V.I. (en) Sisters of the Incarnate Word and Blessed Sacrament of Bellaire Zusters van het Vleesgeworden Woord en het Heilig Sacrament (Bellaire)[255][noot 47] 1873; 1950 Houston (TX) Vlag van Verenigde Staten
D.A. Congregatio Incarnationis Dominicæ Sororum Tertii Ordinis S. Dominici (es) Hermanas Dominicas de la Anunciata Dominicanessen van de Annunciatie van de Gezegende Maagd Maria[256] 1856 (1898) Vic Vlag van Spanje
d.B.P. Congregatio Filiarum Mariæ SS.mæ Matris Divinæ Providentiæ et Boni Pastoris (it) Figlie di Maria Santissima, Madre della Divina Provvidenza e del Buon Pastore Dochters van de Allerheiligste Maria, Moeder van de Goddelijke Voorzienigheid en van de Goede Herder[257] 1925 (1963) Cagliari Vlag van Italië
D.B.S. (en) Society of Friends of Religion Gezelschap van de Vrienden van de Godsdienst[258] (Syro-Malabar-Katholieke Kerk) 1975 Konta (Chhattisgarh) Vlag van India
D.C.; C.D.C. Congregatio Patrum Doctrinæ Christianæ; Congregatio Pesbyterorum Sæcularium a Doctrina Christiana (fr) Prêtres de la doctrine chrétienne Congregatie der Priesters van de Christelijke Doctrine (doctrinairen; doctrinariërs)[259] 1592 (1597) L'Isle-sur-la-Sorgue Vlag van Frankrijk
D.C. (fr) Sœurs de la doctrine chrétienne Zusters van de Christelijke Doctrine[260] 1718 (1886) Toul Vlag van Frankrijk
D.D.L. (en) Daughters of Divine Love Dochters van de Goddelijke Liefde (Nigeria)[261] 1971 Ukpor Vlag van Nigeria
D.D.S. (en) Daivadan Sisters Daivadan Zusters[262] (Syro-Malabar-Katholieke Kerk) 1998 Malayattoor (Kerala) Vlag van India
D.E.I.C. (es) Congregación de Hermanas Dominicas de la Enseñanza de la Inmaculada Concepción Dominicanessen van het Onderwijs van de Onbevlekte Ontvangenis[263] 1954 (1954) Pamplona Vlag van Spanje
D.G.E. Congregatio Sororum Discipularum a Iesu Eucharistico (it) Suore discepole di Gesù Eucaristico Zusters Discipelen van Jezus Eucharistie[264] 1923 (1943) Tricarico Vlag van Italië
D.I.C. (fr) Dominicaines de l'Immaculée Conception Dominicanessen van de Onbevlekte Ontvangenis (Toulouse)[265] 1869 (1899) Toulouse Vlag van Frankrijk
D.J. (es) Discípulas de Jesús Discipelen van Jezus (Valladolid)[266] 1942 Valladolid Vlag van Spanje
D.M.; C.F.M. Congregatio Filiarum Mariæ ab Immaculata Conceptione (en) Daughters of Mary of the Immaculate Conception Dochters van Maria van de Onbevlekte Ontvangenis[267] 1904 (1939) Sacred Heart Parish (CT) Vlag van Verenigde Staten
D.M. (en) Daughters of Mary, Mother of the Church Dochters van Maria, Moeder van de Kerk (Caceres)[268] 1966 aartsbisdom Caceres Vlag van Filipijnen
D.M. (en) Congregation of the Daughters of Mary Congregatie van de Dochters van Maria[269] (Syro-Malankara-Katholieke Kerk) 1938 Marthandam (Tamil Nadu) Vlag van India
D.M.A. (fr) Dominicaines missionnaires adoratrices Aanbiddingszusters Dominicanessen-Missionarissen[270] 1945 Québec (Beauport) Vlag van Canada
D.M.B. (en) Daughters of Mary (Bannabikira Sisters) Dochters van Maria (Bannabikira)[271] 1910 (1958) Masaka Vlag van Oeganda
D.M.C. (fr) Dominicaines missionnaires des campagnes Dominicanessen-Missionarissen van het Platteland[272] 1922 (1962) Les Riceys Vlag van Frankrijk
D.M.J. (nl) Zusters van Maria-Jozef; (fr) Filles de Marie et de Joseph (dames de Marie) Dochters van Maria en Jozef (Aalst)[273] 1817 (1863) Aalst Vlag van België
D.M.J. (nl) Congregatie Dochters van Maria en Joseph Zusters van Liefde, Dochters van Maria en Joseph (zusters van de Choorstraat) 1820 's-Hertogenbosch Vlag van Nederland
D.M.M.M. (en) Daughters of Mary, Mother of Mercy Dochters van Maria, Moeder van Genade[274] 1960 bisdom Umuahia Vlag van Nigeria
D.M.S.F. (es) Dominicas Misioneras de la Sagrada Familia Dominicanessen-Missionarissen van de Heilige Familie[275] 1895 (1943) Las Palmas de Gran Canaria Vlag van Spanje
D.N. (es) Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth Dominicanessen Dochters van Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth[276] 1938 (1975) Bogota Vlag van Colombia
D.O.L.C. (en) Daughters of Our Lady of Compassion Dochters van Onze-Lieve-Vrouw van Mededogen[277] 1892 (1917) Jerusalem Vlag van Nieuw-Zeeland
D.P. (es) Hermanas del Divino Pastor Zusters van de Goddelijke Herder (Oaxaca)[278] 1900 (1942) Oaxaca Vlag van Mexico
D.P. (en) Society of Deva Priya Sisters[noot 48] Deva Priya Zusters[279] (Syro-Malabar-Katholieke Kerk) 1989 Rajkot Vlag van India
D.S.A. (en) Daughters of Saint Anne Dochters van Sint-Anna (Ranchi)[280] 1897 (2002) Ranchi Vlag van India
D.S.C. (en) Missionary Society of Disciple Sisters of Christ Missiegenootschap van de Zusters Discipelen van Christus[281] (Syro-Malabar-Katholieke Kerk) 1986 Bilkisganj (Madhya Pradesh) Vlag van India
D.S.C.G. (it) Suore domenicane del Sacro Cuore di Gesù Dominicanessen van het Heilig Hart van Jezus[282] 1883 (1937) bisdom Noto Vlag van Italië
D.S.C.S. Congregatio Lusitanæ Sororum Dominicanarum a Sancta Catharina Senensi (pt) Irmãs Dominicanas de Santa Catarina de Sena Dominicanessen van Sint-Catharina van Siena (Portugal)[283] 1866 (1899) Lissabon Vlag van Portugal
D.S.E. (fr) Institut des dominicaines du Saint-Esprit Sodaliteit der Dominicanessen van de Heilige Geest[284] 1943 (1964) Berné Vlag van Frankrijk
D.S.H. (it) Suore della Nuzzo; (en) Daughters of the Sacred Heart Dochters van het Heilig Hart (Malta)[285] 1903 (1988) Malta Vlag van Malta
D.S.S. (hi) Dina Sevana Sabha; (en) Servants of the Poor Dienaressen der Armen (Dina Sevana Sabha)[286].[noot 49] 1969 Pattuvam (Kerala) Vlag van India
D.S.T. (en) Daughters of St. Thomas Dochters van Sint-Thomas[287] (Syro-Malabar-Katholieke Kerk) 1969 Aruvithura (Kerala) Vlag van India
D.S.T. (it) Discepole di Santa Teresa del Bambin Gesù Discipelen van Sint-Theresia van het Kind Jezus[288] 1926 (1969) Qualiano Vlag van Italië
D.S.T. (en) Daughters of St. Teresa Dochters van Sint-Theresia[289] 1960 (2009) Cagayan de Oro Vlag van Filipijnen
D.S.T.A. (es) Congregación de Dominicas de Santo Tomás de Aquino Dominicanessen van Sint-Thomas van Aquino[290] 1913 (1973) Mexico-Stad Vlag van Mexico
E.A.M. (es) Esclavas del Amor Misericordioso Dienaressen van de Genadevolle Liefde[291] 1930 (1970) Madrid Vlag van Spanje
E.C.J. Instituti Sororum Ancillarum a Corde Iesu (es) Esclavas del Corazón de Jesús Dienaressen van het Heilig Hart van Jezus (Argentinië)[292] 1872 (1892) Córdoba Vlag van Argentinië
E.C.M.C. Congregatio Eremitarum Camaldulensium Montis Coronæ (it) Eremiti camaldolesi di Monte Corona (coronesi) Heremieten van Camaldoli van Monte Corona[293] 1520 (1919) Yermo de Monte Corona (Perugia) Vlag van Italië
E.F. Congregationis Filiarum Ecclesiæ (it) Figlie della Chiesa Dochters van de Kerk[294] 1940 (1949) Venetië Vlag van Italië
E.H.J. (en) Sisters of the Eucharistic Heart of Jesus Zusters van het Eucharistisch Hart van Jezus[295] 1943 (2008) Lagos Vlag van Nigeria
E.I.N. (es) Esclavas de la Inmaculada Niña Dienaressen van het Onbevlekte Kind[296] 1901 (1963) Mexico-Stad Vlag van Mexico
E.M. (it) Missionarie dell'Eucaristia Missiezusters van de Eucharistie[297] 1923 (1977) Modena Vlag van Italië
E.M.I. Congregationis Sororum Ancillarum Mariæ Immaculatæ Protectricum Operariarum (es) Esclavas de María Inmaculada (protectoras de las obreras) Dienaressen van de Onbevlekte Maagd Maria (Valencia)[298] 1884 (1937) Valencia Vlag van Spanje
E.P. Societas clericalis "Virgo Flos Carmeli" (pt) Sociedade Clerical "Virgo Flos Carmeli" Priestergemeenschap "Virgo Flos Carmeli"[299] 2005 (2009) São Paulo Vlag van Brazilië
E.P. (pt) Sociedade "Regina Virginum" Sociëteit "Regina Virginum"[300] 2006 (2009) Campo Limpo Paulista Vlag van Brazilië
E.SS.E. (es) Esclavas de la Santísima Eucaristía y de la Madre de Dios Dienaressen van de Allerheiligste Eucharistie en de Moeder Gods[301] 1925 (1942) Granada Vlag van Spanje
F.A.M. Congregatio Filiorum Amoris Misericordis (it) Figli dell'amore misericordioso Zonen van de Genadevolle Liefde[302] 1951 (1983) Rome Vlag van Italië
F.A.M. Congregatio Sororum Ancillarum Mariæ (it) Suore francescane ancelle di Maria Franciscanessen Dienaressen van Maria[303] 1760 (1958) Palazzuolo sul Senio Vlag van Italië
F.A.S. (en) Franciscan Apostolic Sisters Apostolische Franciscanessen (Manilla)[304] 1953 (2003) Manilla Vlag van Filipijnen
F.B.C. (es) Franciscanas de Nuestra Señora del Buen Consejo Franciscanessen van Onze-Lieve-Vrouw van Goede Raad (Astorga)[305] 1896 (1962) Astorga Vlag van Spanje
F.B.M.V.A. Sorores Franciscanæ Beatæ Mariæ Virginis Angelorum (de) Franziskanerinnen von der allerseligsten Jungfrau Maria von den Engeln Franciscanessen van de Gezegende Maagd Maria der Engelen (franciscanessen van Waldbreitbach)[306] 1863 (1912) Waldbreitbach Vlag van Duitsland
F.B.S. (en) Franciscan Sisters of Our Lady of Bon Secours of Chennai Franciscanessen van Onze-Lieve-Vrouw van Bon Secours (Chennai)[307] 1858 Puducherry Vlag van India
F.C.; F.a.C. Filii Charitatis (fr) Fils de la Charité Zonen van de Naastenliefde (Parijs)[308] 1918 (1925) Parijs Vlag van Frankrijk
F.C.; F.Cr. Filiæ S. Crucis (fr) Filles de la Croix; Filles de la Sainte-Croix Dochters van het Heilig Kruis 1833 (1851) Luik Vlag van België
F.C.; C.C.F.; C.F.C.; B.v.L. Fratres Caritate; Congregatio Charitatis Fratrum (nl) Hospitaalbroeders van de H. Vincentius; (fr) Frères de la charité de Gand Broeders van Liefde 1807 (1888) Gent Vlag van België
F.C.; S.F.C. (it) Suore del famulato cristiano Zusters van de Befaamde Christen[309] 1927 (1955?) Turijn Vlag van Italië
F.C.C. Clarissarum Tertii Ordinis S. Francisci (en) Franciscan Clarist Congregation Franciscanessen-Clarissen (Kerala)[310] (Syro-Malabar-Katholieke Kerk) 1888 (1973) Changanassery (Kerala) Vlag van India
F.C.I.M. Congregatio Sororum Franciscanæ Missionariæ a Corde Immaculatæ Beatæ Mariæ Virginis (en) Franciscan Missionary Sisters of the Immaculate Heart of Mary Franciscanessen-Missionarissen van het Onbevlekt Hart van Maria[311] 1859 (1868) Caïro Vlag van Egypte
F.C.I.M. (pt) Filhas do Coração Imaculado de Maria Dochters van het Onbevlekt Hart van Maria (Macapá)[312] 1916 (1963) Macapá Vlag van Brazilië
F.C.J. Societatis Fidelium Sociarum Jesu (fr) Fidèles Compagnes de Jésus Getrouwe Metgezellen van Jezus[313] 1820 (1837) Amiens Vlag van Frankrijk
F.C.J. Societatis Filiarum S. Cordis Jesu (fr) Filles du Cœur de Jésus Dochters van het Heilig Hart van Jezus (Berchem)[314] 1873 (1888) Berchem Vlag van België
F.C.J. (es) Familia de Corde Jesu Zusters van de Familie van het Hart van Jezus[315] 1903 Guanajuato Vlag van Mexico
F.C.J.M. (de) Kongregation der Franziskanerinnen von Salzkotten Franciscanessen van Salzkotten (franciscanessen van Aerdenhout)[316][noot 50] 1859 (1927) Olpe Vlag van Duitsland
F.C.L. Congregationis Sororum Franciscanarum a Cruce de Libano (fr) Franciscaines de la Croix du Liban Franciscanessen van het Kruis van Libanon[317] 1930 (1967) Ghazir Vlag van Libanon
F.C.M. Congregatio Sororum Filiarum Purissimi Cordis Beatæ Mariæ Virginis (pl) Siostry Córki Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny Dochters van het Allerzuiverste Hart van Maria[318] 1885 (1907) Zakroczym Vlag van Polen
F.C.P. (es) Hermanas Franciscanas Cooperadoras Parroquiales de la Asunción Franciscanessen Parochiële Medewerksters van de Tenhemelopneming[319] 1940 (1963?) San Pedro Sacatepéquez Vlag van Guatemala
F.C.PP.S.; F.C.P.S. Filiarum a Caritate Pretiosissimi Sanguinis (it) Figlie della carità del Preziosissimo Sangue Dochters van Liefde van het Allerkostbaarst Bloed[320] 1873 (1912) Pagani Vlag van Italië
F.C.R. Congregatio Filiarum Christi Regis (es) Hijas de Cristo Rey Dochters van Christus Koning[321] 1876 (1901) Granada Vlag van Spanje
F.C.S.C.J.; F.C.S.J. Filiæ a Charitate Sacri Cordis Jesu (fr) Filles de la charité du Sacré-Cœur de Jésus Dochters van Liefde van het Heilig Hart van Jezus[322] 1823 (1930) La Salle-de-Vihiers Vlag van Frankrijk
F.d.B. (it) Figlie di Betlem Dochters van Bethlehem[323] 1871 (1944) Milaan Vlag van Italië
F.d.C. Societas Filiarum Caritatis a S. Vincentio de Paulo (fr) Filles de la charité de Saint Vincent de Paul Dochters van Liefde van Vincentius a Paulo (liefdeszusters) 1633 (1668) Parijs Vlag van Frankrijk
F.d.C.; S.S.C. Congregatio Filiarum Sanctissimi Crucifixi (it) Figlie del (Santissimo) Crocifisso Dochters van het Crucifix[324] 1840 (1882) Livorno Vlag van Italië
F.D.C. Congregatio Filiæ Divinæ Charitatis (de) Kongregation der Töchter der göttlichen Liebe Dochters van de Goddelijke Liefde (Wenen)[325] 1868 (1897) Wenen Vlag van Oostenrijk
F.D.C. Congregatio Filiarum a Cruce (it) Figlie della Croce di Palermo Dochters van het Kruis (Palermo)[326] 1891 (1932) Castelbuono Vlag van Italië
F.d.C.C. Institutum Filiarum a Caritate (it) Figlie della carità (canossiane) Dochters van de Naastenliefde (Canossa) (canossianerinnen)[327] 1801 (1816) Verona Vlag van Italië
F.d.C.C. Institutum Filiorum a Caritate (it) Figli della carità (canossiani) Zonen van de Naastenliefde (Venetië) (canossianen)[328] 1831 (1949) Venetië Vlag van Italië
F.d.G. Congregationis Filiarum a Iesu (it) Figlie di Gesù di Verona Dochters van Jezus (Verona)[329] 1812 (1941) Verona Vlag van Italië
F.D.G.B.P.; C.D.F.G.B.P. Congregatio Filiarum Jesu Pastor Bonus (it) Figlie di Gesù Buon Pastore (oorspronkelijk: Figlie di Santa Maria Maddalena) (maddalene) Dochters van Jezus Goede Herder[330][noot 51] 1833 (1846) Turijn Vlag van Italië
F.d.G.C. (it) Missionarie figlie di Gesù Crocifisso Missiezusters Dochters van de Gekruisigde Jezus[331] 1926 (1957) Gallura Vlag van Italië
F.D.L.C. (fr) Filles de la Croix, Sœurs de Saint-André Dochters van het Kruis, Zusters van Sint-Andreas[332] 1807 (1867) Saint-Pierre-de-Maillé Vlag van Frankrijk
F.d.l.P. Filiarum A Providentia (fr) Filles de la Providence de Saint-Brieuc Dochters van de Voorzienigheid (Saint-Brieuc)[333] 1818 (1949) Saint-Brieuc Vlag van Frankrijk
F.d.l.S.; F.a S.; D.W. Institutum Filiarum a Sapientia (fr) Filles de la Sagesse Dochters der Wijsheid (montfortanessen)[334] 1703 (1853) Poitiers Vlag van Frankrijk
F.d.M. (nl) Dochters van Maria "Paridaens"; (fr) Filles de Marie "Paridaens" Congregatie der Dochters van Maria (Leuven) (zusters van Paridaens)[335] 1805 Leuven Vlag van België
F.D.M. (fr) Filles de Marie de Saint-Denis Dochters van Maria van Sint-Denijs[336] 1849 (1891) Sainte-Marie (Réunion) Vlag van Réunion
F.D.M.; F. de M. Institutum Fratrum B.M.V. a Misericordia (nl) Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Barmhartigheid; (fr) Frères de Notre Dame de Miséricorde de Malines Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Barmhartigheid (Mechelen) (broeders van Scheppers)[337] 1839 (1872) Mechelen Vlag van België
F.D.M.; D.M. Filiarum Dominæ Nostræ a Misericordia (it) Figlie di Nostra Signora della Misericordia Dochters van Onze-Lieve-Vrouw van Barmhartigheid (Savona)[338] 1837 (1900) Savona Vlag van Italië
F.D.N.S.C.; F.D.N.a S.C. Filia Dominæ Nostræ a Sacro Corde (fr) Filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur Dochters van Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart (Issoudun) (missiezusters van het Heilig Hart) 1874 (1908) Issoudun Vlag van Frankrijk
F.d.O. Filiarum ab Oratorio (it) Figlie dell'Oratorio Dochters van het Oratorium[339] 1885 (1915) Pizzighettone Vlag van Italië
F.D.P.; O.D.P.; P.O.D.P. Congregatione Parvi Operis a Divina Providentia; Filii Divinæ Providentiæ (it) Piccola opera della Divina Provvidenza (figli della Divina Provvidenza; orionini) Zonen van de Goddelijke Voorzienigheid 1903 (1944) Turijn Vlag van Italië
F.D.P. Instituti Filiarum a Divina Providentia (it) Figlie della Divina Provvidenza Dochters van de Goddelijke Voorzienigheid (Rome)[340] 1832 (1887) Rome Vlag van Italië
F.d.P.S.M. (it) Figlie della Provvidenza per le sordomute Dochters van de Voorzienigheid van de Doofstommen[341] 1828 (1932) Modena Vlag van Italië
F.D.S. Congregatio Sororum Franciscalium a Domino Civitatis (it) Suore francescane del Signore della Città Franciscanessen van de Heer van de Stad[342] 1884 (1950) Caltanissetta Vlag van Italië
F.D.S.H.J. (en) Fervent Daughters of Sacred Heart of Jesus Toegewijde Dochters van het Heilig Hart van Jezus[343] (Syro-Malabar-Katholieke Kerk) 1981 Manacachira (Kerala) Vlag van India
F.D.Z. Filiarum a Divino Zelo (it) Figlie del Divino Zelo Dochters van de Goddelijke IJver[344] 1887 (1935) Messina Vlag van Italië
F.F.I.; F.I. Congregatio Fratrum Franciscanorum Immaculatæ (it) Frati francescani dell'Immacolata Broeders Francicanen van de Onbevlekte Ontvangenis[345] 1970 (1998) Frigento Vlag van Italië
F.F.I.; F.I. Congregatio Sororum Franciscanorum Immaculatæ (it) Suore francescane dell'Immacolata (frattocchie) Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis (Frattocchie)[346] 1982 (1998) Frigento Vlag van Italië
F.F.S.C.; T.F.S.Cr. Institutum Fratrum Franciscalium a Santa Cruce loci Waldbreitbach (de) Franziskanerbrüder vom Hl. Kreuz Broeders Franciscanen van het Heilig Kruis[347] 1862 (1904) Waldbreitbach Vlag van Duitsland
F.G.C. Instituti Filiarum a S. Ioseph (it) Figlie di San Giuseppe del Caburlotto Dochters van Sint-Jozef (Caburlotto)[348] 1850 (1866) Venetië Vlag van Italië
F.H.I.C. Congregationis Sororum Franciscalium Hospitalariarum ab Immaculata Conceptione (pt) Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição Franciscanessen-Hospitaalzusters van de Onbevlekte Ontvangenis[349] 1871 (1876) Lissabon Vlag van Portugal
F.H.M. Congregatio Sororum Franciscalium Filiarum Misericordiæ (es) Franciscanas Hijas de la Misericordia Franciscanessen Dochters van Barmhartigheid[350] 1856 (1921) Algaida (Pina) Vlag van Spanje
F.I. Filias Iesu (es) Congregación de las Hijas de Jesús (Jesuitinas) Dochters van Jezus (Salamanca) (jezuïetinnen)[351] 1871 (1901) Salamanca Vlag van Spanje
F.I.C. Congregatio Fratrum Immaculatæ Conceptionis Beatæ Mariæ Virginis (nl) Congregatie van de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria (broeders van Maastricht; broeders van de Beyart) 1840 (1848) Maastricht Vlag van Nederland
F.I.C. Instituto Sororum Filiarum Immaculatæ Conceptionis Bonærensium (es) Hijas de la Inmaculada Concepción de Buenos Aires Dochters van de Onbevlekte Ontvangenis (Buenos Aires)[352] 1902 (1934) Buenos Aires Vlag van Argentinië
F.I.C. (es) Religiosas Franciscanas de la Inmaculada Concepción Franciscaanse Religieuzen van de Onbevlekte Ontvangenis (Lima)[353] 1883 (1962) Lima Vlag van Peru
F.I.C.P.; F.I.C.; I.C. Institutum Fratrum instructionis christianæ de Ploërmel (fr) Frères de l'instruction chrétienne de Ploërmel (frères de La Mennais) Broeders van het Christelijk Onderwijs (Ploërmel)[354] 1819 (1851) Saint-Brieuc Vlag van Frankrijk
F.I.H. (en) Franciscan Sisters of the Immaculate Heart of Mary (Kerala) Franciscanessen van het Onbevlekte Hart van Maria (Kerala)[355][noot 52] 1946 Kerala Vlag van India
F.I.H.M. (en) Franciscan Sisters of the Immaculate Heart of Mary (Pondicherry) Franciscanessen van het Onbevlekte Hart van Maria (Pondicherry)[356] 1844 (1864) Puducherry Vlag van India
F.J.; F.D.J. Jesus Filiæ (fr) Filles de Jésus (de Kermaria) Dochters van Jezus (Kermaria) (zusters van Kermaria)[357] 1834 (1955) Bignan Vlag van Frankrijk
F.J. Institutum Fratrum Filiorum Sancti Ioseph, vulgo Bayozefiti (fr) Frères Joséphites du Rwanda (Bayozefiti) Broeders Jozefieten van Rwanda[358] 1929 (1966) Kabgayi Vlag van Rwanda
F.M. (es) Hermanos Fossores de la Misericordia Broeders Grafdelvers van de Barmhartigheid[359] 1953 Guadix Vlag van Spanje
F.M.A.; D.M.H.; Z.D.B. Congregatio Filiarum Mariæ Auxiliatricis Christianorum (it) Figlie di Maria Ausiliatrice Dochters van Maria Hulp der Christenen (auxiliatricen; zusters van Don Bosco) 1872 (1911) Mornese Vlag van Italië
F.M.A. (fr) Filles de Marie de l'Assomption Dochters van Maria ten Hemelopneming[360] 1922 (1956) Campbellton Vlag van Canada
F.M.C. (it) Figlie della misericordia e della Croce Dochters van de Barmhartigheid en het Kruis[361] 1892 (1928) Partinico Vlag van Italië
F.M.C.K. (en) Franciscan Missionaries of Christ the King Franciscanessen-Missionarissen van Christus Koning[362] 1937 Karachi Vlag van Pakistan
F.M.D. Congregationis Philippensium Filiarum Mariæ Perdolentis (es) Filipenses Hijas de María Ss.ma de los Dolores Filippenzische Dochters van Onze-Lieve-Vrouw van Smarten[363] 1859 (1974) Sevilla Vlag van Spanje
F.M.D.A. (it) Figlie della Madonna del Divino Amore Dochters van Onze-Lieve-Vrouw van de Goddelijke Liefde[364] 1934 (1961?) Castel di Leva (Rome) Vlag van Italië
F.M.d.C. Sororum Franciscalium Missionariarum Christi (it) Suore francescane missionarie di Cristo Franciscanesen-Missionarissen van Christus[365] 1885 (1944) Rimini Vlag van Italië
F.M.D.D.; C.F.D. Filii Matris Dei Dolorosæ (pl) Synówie Matki Boskiej Bolesnej (doloryści) Zonen van de Moeder Gods der Smarten (doloristen)[366] 1880 (1924) Nowe Miasto Vlag van Polen
F.M.D.M. (en) Franciscan Missionaries of the Divine Motherhood Franciscanessen-Missionarissen van het Goddelijk Moederschap[367] 1884; 1947 (1951) Londen Vlag van Verenigd Koninkrijk
F.M.G.B. Congregatio Sororum Franciscalium a Puero Iesu (it) Suore francescane missionarie di Gesù Bambino Franciscanessen-Missionarissen van het Kind Jezus[368] 1873 (1910) L'Aquila Vlag van Italië
F.M.H. Congregatio Filiarum Mariæ Sanctissimæ ab Horto (it) Figlie di Maria Santissima dell'Orto (gianelline) Dochters van Onze-Lieve-Vrouw van de Tuin[369] 1829 (1862) Chiavari Vlag van Italië
F.M.I.; F.M.Im. Congregatio Filiorum B.M.V. Immaculatæ (fr) Fils de Marie Immaculée (pères de Chavagnes) Zonen van de Onbevlekte Maagd Maria (Chavagnes) (paters van Chavagnes)[370] ca. 1808; 1821 (1857) Chavagnes-en-Paillers Vlag van Frankrijk
F.M.I.; C.F.M.I. Congregatio Filiorum Mariæ Immaculatæ; Filii Mariæ Immaculatæ (it) Figli di Maria Immacolata (pavoniani) Zonen van de Onbevlekte Maagd Maria (Brescia)[371] 1847 (1882) Brescia Vlag van Italië
F.M.I. Filiarum Mariæ Immaculatæ (fr) Filles de Marie Immaculée (sœurs marianistes) Dochters van de Onbevlekte Maagd Maria (Agen)[372] 1816 (1839) Agen Vlag van Frankrijk
F.M.I. Institutum Filiarum Mariæ Immaculatæ (it) Figlie di Maria Immacolata (immacolatine) Dochters van de Onbevlekte Maagd Maria (Reggio Calabria)[373] 1898 (1909) Reggio Calabria Vlag van Italië
F.M.I. (it) Figlie di Maria Immacolata sotto il patrocinio di San Giuseppe Dochters van de Onbevlekte Maagd Maria onder Bescherming van Sint-Jozef[374] 1876 Molare Vlag van Italië
F.M.I. (it) Suore dimesse figlie di Maria Immacolata ("dimesse") Verlaten Dochters van de Onbevlekte Maagd Maria[375] 1579 (1956) Vicenza Vlag van Italië
F.M.I. Congregationis Sororum Franciscanarum Mariæ Immaculatæ (es) Hermanas Franciscanas de María Inmaculada Franciscanessen van de Onbevlekte Maagd Maria (Túquerres)[376] 1893 (1922) Túquerres Vlag van Colombia
F.M.I.C. (es) Religiosas Franciscanas Misioneras de la Inmaculada Concepción Franciscanessen-Missionarissen van de Onbevlekte Ontvangenis[377] 1859 (1900) La Garriga Vlag van Spanje
F.M.M.; S.F.M.M. Congregatio Franciscalium Missionariarum a Maria (en) Franciscan Missionaries of Mary Franciscanessen-Missionarissen van Maria (Ooty) ("witte zusters")[378] 1877 (1885) Ooty (Tamil Nadu) Vlag van India
F.M.M. Instituti Sororum Filiarum Mariæ Missionalium (it) Figlie di Maria missionarie Missiezusters Dochters van Maria[379] 1875 (1934) Pigna Vlag van Italië
F.M.M.; F.C.; F.Mis. Congregatio Fratrum Misercordiæ Montabaur (de) Barmherzige Brüder von Montabaur Broeders van Barmhartigheid van de H. Joannes de Deo (barmhartige broeders van Montabaur) 1856 (1888) Dernbach Vlag van Duitsland
F.M.M.A. Fratres Misericordiæ Sanctæ Mariæ Auxiliatricis (de) Barmherzige Brüder von Maria Hilf Broeders van Barmhartigheid van Onze-Lieve-Vrouw van de Altijddurende Bijstand (barmhartige broeders van Trier)[380] 1850 (1905) Weitersburg Vlag van Duitsland
F.M.M.D.P. Sororum Tertiariarum Franciscalium Matris Divini Pastoris (es) Religiosas Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino Pastor Franciscanessen-Missionarissen van de Moeder van de Goddelijke Herder[381] 1872 (1894) Madrid Vlag van Spanje
F.M.M.E. Congregationis Sororum Filiarum Mariæ Matris Ecclesiæ (es) Hijas de María Madre de la Iglesia Dochters van Maria, Moeder van de Kerk (Madrid)[382] 1875 (1930) Béjar Vlag van Spanje
F.M.N. (es) Hermanas Franciscanas Misioneras de la Natividad de Nuestra Señora ("darderas") Franciscanessen-Missionarissen van de Geboorte van Onze-Lieve-Vrouw[383] 1731 (1909) Barcelona Vlag van Spanje
F.M.R.; F.M.C. Fratres Missonarii Rurales (fr) Frères missionnaires des Campagnes Broeders Missionarissen van het Platteland[384] 1943 (2010) La Houssaye-en-Brie Vlag van Frankrijk
F.M.S.; P.F.M. Institutum Fratrum Maristarum a Scholis; Parvulorum Fratrum Mariæ (fr) Frères maristes des écoles Broeders Maristen der Scholen (fraters maristen)[385] 1817 (1859) La Valla-en-Gier Vlag van Frankrijk
F.M.S.A. (en) Franciscan Missionary Sisters for Africa Franciscanessen-Missionarissen voor Afrika[386][noot 53] 1902; 1952 Oeganda Vlag van Oeganda
F.M.S.J. (en) Franciscan Missionary Sisters of St. Joseph Franciscanessen-Missionarissen van Sint-Jozef[387] 1873 (1930) Rochdale Vlag van Verenigd Koninkrijk
F.M.V.I. (it) Figlie di Maria Vergine Immacolata Dochters van de Onbevlekte Maagd Maria (Savona)[388] 1854 (1898) Albissola Marina Vlag van Italië
F.N.; C.S.F.N. Congregatio Sacræ Familiæ a Nazareth (it) Congregazione della Sacra Famiglia di Nazareth (piamartini) Congregatie van de Heilige Familie van Nazareth[389] 1886 (1948) Brescia Vlag van Italië
F.N.D.D. (fr) Filles de Notre-Dame des Douleurs Dochters van Onze-Lieve-Vrouw van Smarten[390] 1866 (1930) Tarbes Vlag van Frankrijk
F.N.D.L. Fratres Nostræ Dominæ Lurdensis (nl) Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes; (fr) Frères de Notre-Dame-de-Lourdes Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes (broeders van Oostakker; broeders van Dongen) 1830 (1892) Ronse Vlag van België
F.N.S.B.C. (pt) Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora do Bom Conselho Franciscanessen van Onze-Lieve-Vrouw van Goede Raad (Recife)[391] 1853 (1957) Papacaça Vlag van Brazilië
F.N.S.M.C. Congregationis Filiarum Dominæ Nostræ a Monte Calvario (it) Figlie di Nostra Signora al Monte Calvario Dochters van Onze-Lieve-Vrouw van Calvariënberg[392] 1833 (1842) Rome Vlag van Italië
F.N.S.P. (it) Figlie di Nostra Signora della Pietà Dochters van Onze-Lieve-Vrouw van de Godvrucht[393] 1849 (1973) Ovada Vlag van Italië
F.N.S.S.C. (it) Figlie di Nostra Signora del Sacro Cuore Dochters van Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart (Napels)[394] 1888 (1894) Montefalcione Vlag van Italië
F.P.M.; F.P.C.P. Fratres Piæ Congregationis a Presentatione (en) Presentation Brothers Broeders van Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie 1802 (1874) Waterford Vlag van Ierland
F.P.M. (en) Franciscan Sisters of the Presentation of Mary Franciscanessen van de Presentatie van Maria[395] 1853 (1926?) Karumathampatti Vlag van India
F.P.M.T. (it) Figlie della Presentazione di Maria Santissima al Tempio Dochters van de Presentatie van de Allerheiligste Maagd Maria in de Tempel[396] 1833 (1934) Como Vlag van Italië
F.P.S.G.C. Congregationis Filiarum Pauperum a S. Iosepho Calasanctio (it) Figlie povere di San Giuseppe Calasanzio Arme Dochters van Sint-Joseph Calasanz (calasanzerinnen)[397] 1889 (1911) Florence Vlag van Italië
F.R.A. Filiæ Reginæ Apostolorum (it) Figlie della Regina degli Apostoli Dochters van de Koningin der Apostelen[398] 1921 (1950) aartsbisdom Trente Vlag van Italië
F.S. (en) Sisters of Our Lady of Fatima Zusters van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima[399] 1892 Bellary Vlag van India
F.S.A. Filiarum a Sancta Anna (it) Figlie di Sant'Anna Dochters van Sint-Anna (Piacenza)[400] 1866 (1876) Piacenza Vlag van Italië
F.S.A. (nl) Franciscanessen van Sint-Anna Franciscanessen van Oudenbosch[noot 54] 1832 (1937?) Oudenbosch Vlag van Nederland
F.S.A. (en) Franciscan Sisters of Saint Anne Franciscanessen van Sint-Anna (Nairobi)[401][noot 55] 1958 (2010) Lwak Vlag van Kenia
F.S.A.G. (en) Franciscan Sisters of Saint Aloysius Gonzaga Franciscanessen van de Heilige Aloysius Gonzaga[402] 1750 (1886?) Puducherry Vlag van India
F.S.C.; F.E.C. Institutum Fratrum Scholarum Christianarum (fr) Frères des écoles chrétiennes Broeders van de Christelijke Scholen (lasallianen) 1680 (1724) Reims Vlag van Frankrijk
F.S.C. Congregatio Filiarum Sancti Camilli (it) Figlie di San Camillo Dochters van Sint-Camillus[403] 1892 (1922) Rome Vlag van Italië
F.S.C. Sorores Franciscales Ancillæ Crucis (pl) Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża Franciscanessen-Dienaressen van het Kruis[404] 1918 (1981) Warschau Vlag van Polen
F.S.C.B. Sacerdotalis Fraternitas Missionariorum a Sancto Carolo Borromeo (it) Fraternità sacerdotale dei missionari di San Carlo Borromeo Priesterbroederschap der Missionarissen van de Heilige Carolus Borromeus[405] 1985 (1999) Rome Vlag van Italië
F.S.C.G. Institutum Filiarum Sacratissimi Cordis Jesu (it) Figlie del Sacro Cuore di Gesù della Verzeri Dochters van het Heilig Hart van Jezus (Verzeri)[406] 1831 (1840) Bergamo Vlag van Italië
F.S.C.G. (it) Suore della famiglia del Sacro Cuore di Gesù Zusters van de familie van het Heilig Hart van Jezus (Brentana)[407] 1880 (1894) Sulbiate (Brentana) Vlag van Italië
F.S.C.J. (pt) Irmãs Franciscanas do Sagrado Coração de Jesus Franciscanessen van het Heilig Hart van Jezus (Rio de Janeiro)[408] 1890 (1957) Rio de Janeiro Vlag van Brazilië
F.S.C.M. (fr) Filles du Saint-Cœur de Marie Dochters van het Heilig Hart van Maria (Senegal)[409] 1858 Dakar Vlag van Senegal
F.S.E. (en) Institute of the Franciscan Sisters of the Eucharist Franciscanessen van de Eucharistie[410] 1973 La Crosse (WI) Vlag van Verenigde Staten
F.S.E. (it) Suore francescane di Sant'Elisabetta (Casalino) Franciscanessen van Sint-Elizabeth (Casalino)[411] 1888 (1949) Pratovecchio (Casalino) Vlag van Italië
F.S.E. (fr) Filles du Saint-Esprit (Sœurs Blanches de Bretagne) Dochters van de Heilige Geest (Saint-Brieuc) ("witte zusters")[412] 1706 (1960) Saint-Brieuc Vlag van Frankrijk
F.S.F. Institutum Fratrum a Sancta Familia de Bellicio (fr) Institut des Frères de la Sainte-Famille de Belley Broeders van de Heilige Familie (Belley)[413] 1835 (1841) Belmont-Luthézieu Vlag van Frankrijk
F.S.F.M. (it) Suore francescane di Santa Filippa Mareri Franciscanessen van de Heilige Philippa Mareri[414] 1228 (1231) Borgo San Pietro Vlag van Italië
F.S.F.S. Congregatio Filiarum Sancti Francisci Salesii (it) Figlie di San Francesco di Sales Dochters van Sint-Franciscus van Sales[415] 1869 (1931) Lugo Vlag van Italië
F.S.G. Congregatio Sororum Filiarum a S. Ioseph (it) Figlie di San Giuseppe di Genoni Dochters van Sint-Jozef (Genoni)[416] 1888 (1947) Cagliari Vlag van Italië
F.S.G.C. Congregatio Fratrum a Sancto Iosepho Benedicto Cottolengo (it) Fratelli di San Giuseppe Benedetto Cottolengo Broeders van de Heilige Giuseppe Benedetto Cottolengo[417] 1833 (1965) Turijn Vlag van Italië
F.S.G.M. (de) Franziskanerinnen vom Hl. Martyrer Georg zu Thuine Franciscanessen van de Heilige Martelaar Joris van Thuine (franciscanessen van Thuine; franciscanessen van Denekamp)[418][noot 56] 1869 (1909) Thuine Vlag van Duitsland
F.S.J. (es) Hijas de San José Dochters van Sint-Jozef (Calella)[419] 1875 (1900) Calella Vlag van Spanje
F.S.J. (en) Franciscan Sisters of St. Joseph Franciscanessen van Sint-Jozef (Chennai)[420] 1883 Chennai Vlag van India
F.S.J. (de) Franziskanerinnen vom hl. Josef Franciscanessen van Sint-Jozef (Curitiba) (zusters van Valkenburg)[421][noot 57] 1867 (1984) Schweich Vlag van Duitsland
F.S.L.G. (en) Franciscan Sisters of Our Lady of Graces Franciscanessen van Onze-Lieve-Vrouw van Genade[422] 1881 Bettiah (Bihar) Vlag van India
F.S.M.; S.F.S.M. Sorores Franciscanæ Servæ Mariæ (fr) Franciscaines servantes de Marie Franciscanessen-Dienaressen van Maria[423] 1852 (1901) Blois Vlag van Frankrijk
F.S.M. (en) Franciscan Sisters of Mary Franciscanessen van Maria (Saint Louis)[424][noot 58] 1987 (1987) Saint Louis (MO) Vlag van Verenigde Staten
F.S.M.A. (fr) Sœurs franciscaines de Sainte-Marie des Anges Franciscanessen van de Heilige Maria der Engelen[425] 1871 (1875) Angers Vlag van Frankrijk
F.S.M.I. Congregatio Filiorum Sanctæ Mariæ Immaculatæ (it) Figli di Santa Maria Immacolata Zonen van de Onbevlekte Maagd Maria (Genua)[426] 1861 (1904) Genua Vlag van Italië
F.S.M.L. (it) Figlie di Santa Maria di Leuca Dochters van Santa Maria di Leuca[427] 1938 (1943) Miggiano Vlag van Italië
F.S.M.P. Congregatio Filiarum a Sancta Maria Providentiæ (it) Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza (guanelliane) Dochters van de Heilige Maria van de Goddelijke Voorzienigheid[428] 1878 (1917) Pianello del Lario Vlag van Italië
F.S.M.P. (fr) Filles de Sainte Marie de la Présentation (sœurs de Broons) Dochters van de Heilige Maria van de Opdracht[429] 1826 (1959) Broons Vlag van Frankrijk
F.S.O. Familia Spiritualis Opus (oorspronkelijk: Opus Christi Regis) (fr) Famille Spirituelle "Le Travail"; (nl) Geestelijke Familie "Het Werk" Geestelijke Familie "Het Werk"[430] 1938 (2001) Aat Vlag van België ♀/♂
F.S.P. Congregatio Filiarum a Sancti Pauli (it) Pia società figlie di San Paolo (paoline) Dochters van Sint-Paulus[431] 1915 (1943) Alba Vlag van Italië
F.S.P. Congregatio Fratrum a Sancto Patricio (en) Brothers of St. Patrick Broeders van Sint-Patrick[432] 1808 (1888) Tullow Vlag van Ierland
F.S.P. (en) Franciscan Sisters of Peace Franciscanessen van de Vrede[433][noot 59] 1986 Haverstraw (NY) Vlag van Verenigde Staten
F.S.P.A. Sorores Tertii Ordinis Sancti Francisci a Perpetua Adoratione (en) Franciscan Sisters of Perpetual Adoration Franciscanessen van de Altijddurende Aanbidding (La Crosse)[434][noot 60] 1871 (1910) La Crosse (WI) Vlag van Verenigde Staten
F.Sp.S. (es) Hijas del Espíritu Santo Dochters van de Heilige Geest (Mexico)[435] 1924 (1950) San Luis Potosí Vlag van Mexico
F.S.R. Filiæ Sanctissimi Redemptoris; Congregationis Sororum a Ss.mo Salvatore (fr) Sœurs du Très Saint Sauveur; (de) Schwestern vom Göttlichen Erlöser (oorspronkelijk: Töchter des Göttlichen Erlösers) Zusters van de Goddelijke Verlosser (Niederbronn-les-Bains)[436] 1849 (1863) Niederbronn-les-Bains Vlag van Frankrijk
F.S.S.J. (en) Franciscan Sisters St Joseph of Hamburg Franciscanessen van Sint-Jozef (Hamburg, NY)[437] 1897 (1928) Trenton (NJ) Vlag van Verenigde Staten
F.S.S.J.K.; S.S.J.K. (uk) Братство традиціоналістів Святого Йосафата Priesterbroederschap van Sint-Josafat[438] (Oekraïense Grieks-Katholieke Kerk) 2000 Lviv Vlag van Oekraïne
F.S.S.P. Fraternitas Sacerdotalis Sancti Petri (fr) Fraternité sacerdotale Saint-Pierre Priesterbroederschap van Sint-Pieter 1988 (2003) Hauterive Vlag van Zwitserland
F.S.S.P.X.; S.S.P.X. Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii X (fr) Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X Priesterbroederschap Sint Pius X (lefebvrianen) 1970 Fribourg Vlag van Zwitserland
F.S.S.R. Filii Sanctissimi Redemptoris (en) Congregation of the Sons of the Most Holy Redeemer Zonen van de Allerheiligste Verlosser[439] 1988 Papa Stronsay; Christchurch Vlag van Verenigd Koninkrijk Vlag van Nieuw-Zeeland
F.S.V.F. Fraternitas Sancti Vincentii Ferreri (fr) Fraternité Saint-Vincent-Ferrier Broederschap Sint-Vincent-Ferrer[440] 1988 (1988) Chémeré-le-Roi Vlag van Frankrijk
F.V.D. Fratres Van Dale (nl) Broeders Van Dale Broeders Van Dale 1761 Kortrijk Vlag van België
G.H.M. Societas Missionariorum Domesticorum Americæ (en) Glenmary Home Missioners Amerikaanse Missionarissen van Glenmary[441] 1939 (1962) Cincinnati (OH) Vlag van Verenigde Staten
G.N.S.H. (en) Grey Nuns of the Sacred Heart Grijze Zusters van het Heilig Hart[442][noot 61] 1921 (1921) Philadelphia Vlag van Verenigde Staten
G.S.I.C.; S.G.I.C. (en) Grey Sisters of the Immaculate Conception Grijze Zusters van de Onbevlekte Ontvangenis[443][noot 62] 1926 Pembroke Vlag van Canada
H.A. Congregatio Parvarum Sororum Ab Annunciatione (es) Hermanitas de la Anunciación Kleine Zusters van de Annunciatie[444] 1943 (1958) Medellín Vlag van Colombia
H.A. (en) Sisters of the Holy Angels Zusters van de Heilige Engelen (Sri Lanka)[445] 1903 (1927) Galle Vlag van Sri Lanka
H.A.C.C. Sororum Apostolicarum a Christo Crucifixo (es) Hermanas Apostólicas de Cristo Crucificado (hermanas apostólicas) Apostolische Zusters van de Gekruisigde Christus[446] 1939 (1947) Murcia Vlag van Spanje
H.A.D. Congregatio Parvarum Sororum Senium Derelictorum (es) Hermanitas de los Ancianos Desamparados Kleine Zusters van Verlaten Ouden van Dagen[447] 1873 (1876) Barbastro Vlag van Spanje
H.B.C.V.D.; C.V.D. Sorores a Betania Consolatrices Virgines a Doloribus (es) Hermanas de Bethania, Consoladoras de la Virgen Dolorosa (Instituto Bethania) Zusters van Bethanië, Troosteressen van de Maagd van Smarten[448] 1928 Santa Tecla Vlag van El Salvador
H.C.C. Societatis Sororum a Cruce (es) Hermanas de la Compañía de la Cruz Gezelschap van het Kruis (zusters van het Kruis)[449] 1875 (1898) Sevilla Vlag van Spanje
H.C.C.J. Congregationis sororum a Caritate Sacri Cordis Iesu (es) Hermanas de la Caridad del Sagrado Corazón de Jesús Zusters van Liefde van het Heilig Hart van Jezus[450] 1877 (1909) Madrid Vlag van Spanje
H.C.C.S. Sorores Caritatis Cardinalis Sancha (es) Hermanas de la Caridad del Cardenal Sancha Zusters van Liefde van Kardinaal Sancha[451] 1869 (1953) Santiago de Cuba Vlag van Cuba
H.C.G. Instituti Sororum Catechistarum de Guadalupe (es) Hermanas Catequistas Guadalupanas Zusters-Catecheten van Onze-Lieve-Vrouw van Guadalupe[452] 1921 (1964) Saltillo Vlag van Mexico
H.C.J.C. (es) Hermanas Catequistas de Jesús Crucificado Zusters-Catecheten van de Gekruisigde Jezus[453] 1919 (1974) Guadalajara Vlag van Mexico
H.C.J.S. (es) Hermanas del Corazón de Jesús Sacramentado Zusters van het Hart van Jezus in het Heilig Sacrament[454] 1918 Nochistlán de Mejía Vlag van Mexico
H.C.L. (es) Hermanas Catequistas de Nuestra Señora de Lourdes Zusters-Catecheten van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes[455] 1909 Villa de Cura Vlag van Venezuela
H.C.M.C.; M.C.; O.Carm. Congregationis Sororum Carmelitidum Tertii Ordinis Regularis in Venetiola (es) Hermanas Carmelitas de Madre Candelaria Karmelietessen van Moeder Candelaria[456] 1903; 1922 (1985) Altagracia de Orituco Vlag van Venezuela
H.C.M.I. (es) Hijas de la Caridad de María Inmaculada Dochters van Liefde van de Onbevlekte Maagd Maria[457][noot 63] 1930 (1962) Mexico-Stad Vlag van Mexico
H.C.S.A. Sororum a Caritate Sanctæ Annæ (es) Hermanas de la Caridad de Santa Ana Zusters van Liefde van Sint-Anna[458] 1824 (1889) Zaragoza Vlag van Spanje
H.C.S.C.J. (es) Hermanas Carmelitas del Sagrado Corazón de Jesús Karmelietessen van het Heilig Hart van Jezus (karmelietessen van Málaga)[459] 1924 (1955) Málaga Vlag van Spanje
H.C.S.J. Congregatio Sororum Carmelitarum a Sancto Ioseph (es) Hermanas Carmelitas de San José Karmelietessen van Sint-Jozef (Barcelona)[460] 1900 (1977) Barcelona (Horta) Vlag van Spanje
H.D.C. (es) Hermanas de la Doctrina Cristiana Dochters van de Christelijke Doctrine[461] 1880 (1956) Molins de Rei Vlag van Spanje
H.D.D.C. (es) Dominicas de la Doctrina Cristiana Dominicanessen van de Christelijke Doctrine[462] 1948 (1974) Mexico-Stad Vlag van Mexico
H.D.S. Institutum Filiarum Divini Salvatoris (es) Hijas del Divino Salvador Dochters van de Goddelijke Verlosser (Buenos Aires)[463] 1795 (1933) Buenos Aires Vlag van Argentinië
H.D.S. (es) Hijas del Divino Salvador Dochters van de Goddelijke Verlosser (El Salvador)[464] 1956 (1972?) Santo Domingo Vlag van El Salvador
H.D.S.N.J. (es) Hermanas Dominicas del Santísimo Nombre de Jesús Dominicanessen van de Allerheiligste Naam van Jezus[465] 1887 (1910) San Miguel de Tucumán Vlag van Argentinië
H.F.I. Congregationis Sororum Franciscalium ab Immaculata (es) Hijas Franciscanas de la Inmaculada Concepción Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis (Valencia)[466] 1876 (1898) Valencia Vlag van Spanje
H.F.I.C. Sororum Franciscalium ab Immaculata Conceptione (es) Hermanas Franciscanas de la Inmaculada Concepción Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis (Mexico)[467] 1874 (1947) Mexico-Stad Vlag van Mexico
H.F.P.C. (es) Religiosas Franciscanas de la Purísima Concepción Franciscanessen van de Allerzuiverste Ontvangenis[468] 1879 (1900) Murcia Vlag van Spanje
H.F.S.C. Congregationis Tertiariarum Franciscalium a Sacris Cordibus (es) Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones Franciscanessen van de Heilige Harten (Antequera) (franciscanessen van Antequera)[469] 1884 (1902) Antequera Vlag van Spanje
H.F.S.C.J. (es) Hermanas Franciscanas del Sagrado Corazón de Jesús Franciscanessen van het Heilig Hart van Jezus (Caracas)[470] 1890 (1952) Caracas Vlag van Venezuela
H.G.N. Societas Præconum Bonæ Notitiæ (en) Heralds of Good News Herauten van de Goede Tijding[471] 1984 (1999) Kurukkuru (West-Godavari) Vlag van India
H.G.S. (es) Hermanas Guadalupanas de La Salle Zusters van Onze-Lieve-Vrouw van Guadalupe van La Salle[472] 1944 (1976) Mexico-Stad Vlag van Mexico
H.H.C.J. (en) Handmaids of the Holy Child Jesus Dienstmaagden van het Heilig Kind Jezus[473] 1937 (1971) aartsbisdom Calabar Vlag van Nigeria
HH.DD. (es) Hermanas Dominicas de Santa Rosa de Lima Dominicanessen van Sint-Rosa van Lima[474] 1903 (1961) Mérida Vlag van Venezuela
HH.MM. (es) Terciarias Mercedarias del Niño Jesús Zusters Tertiarissen van de Dankzegging van het Kind Jezus[475] 1887 (1940) Córdoba Vlag van Argentinië
HH.SS.CC. Institutum Filiarum Sacrorum Cordium Iesu et Mariæ (es) Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y María Dochters van de Heilige Harten van Jezus en Maria (Agua de Dios)[476] 1905 (1952) Agua de Dios Vlag van Colombia
HH.TT. Congregatio sororum Sanctissimæ Trinitatis (es) Hermanas de la Santísima Trinidad Zusters van de Heilige Drievuldigheid (Madrid)[477] 1885 (1901) Madrid Vlag van Spanje
H.J.; S.S.J.; S.S.Jos. Societas Missionariorum a Sancta Joseph (es) Hermanas Josefinas de México Zusters van Sint-Jozef van Mexico[478] 1872 (1903) Mexico-Stad Vlag van Mexico
H.J.C. Congregationis Sororum Filiarum Iosephinarum a Caritate (es) Josefinas de la Caridad Zusters van Sint-Jozef van de Liefde[479] 1877 (1924) Vic Vlag van Spanje
H.J.N.F. Sororum Franciscanarum Hospitalariarum a Iesu Nazareno (es) Hermanas Hospitalarias de Jesús Nazareno Franciscanessen-Hospitaalzusters van Jezus de Nazareeër[480] 1673 (1958) Córdoba Vlag van Spanje
H.M. (en) Handmaids of Mary Dienstmaagden van Maria (Sambalpur)[481] 1944 Sambalpur (Odisha) Vlag van India
H.M. (es) Hijas de Nuestra Señora de las Misericordias Dochters van Onze-Lieve-Vrouw van Barmhartigheid (Colombia)[482] 1951 Santa Rosa de Osos Vlag van Colombia
H.M.; H.H.M. Sorores a Sancta Humilitate Mariæ (fr) Sœurs de l'Humilité de Marie; (en) Sisters of the (Holy) Humility of Mary ("blue nuns") Zusters van de Nederigheid van Maria[483] 1854; 1864 Dommartin-sous-Amance; Bedford Vlag van Frankrijk Vlag van Verenigde Staten
H.M.C.R. (es) Hermanas Misioneras Catequistas de Cristo Rey Missiezusters-Catecheten van Christus Koning[484] 1895 (1942?) San Miguel de Tucumán Vlag van Argentinië
H.M.E.P. (es) Hermanos Misioneros de los Enfermos Pobres Broeders Missionarissen van de Arme Zieken[485] 1946 Barcelona Vlag van Spanje
H.M.I.G. Instituti Sororum Mariæ Immaculatæ de Guadalupe (es) Hijas de María Inmaculada de Guadalupe Dochters van de Onbevlekte Maagd Maria van Guadalupe[486] 1878 (1899) Zamora (Jacona de Plancarte) Vlag van Mexico
H.M.S.P.; M.S.P. (es) Hermanas Misioneras Siervas de la Palabra Missiezusters Dienaressen van het Woord[487][noot 64] 1997 (2008) Mexico Vlag van Mexico
H.M.S.S. Congregatio Sororum Mercedariarum a SS.mo Sacramento (es) Hermanas Mercedarias del Santísimo Sacramento Zusters van Weldadigheid van het Allerheiligst Sacrament[488] 1910 (1949) Mexico-Stad Vlag van Mexico
H.P.M. Congregationis Parvarum Servarum Pauperum de Maiquetia (es) Hermanitas de los Pobres de Maiquetía Kleine Zusters der Armen (Maiquetía)[489] 1889 (1902) Maiquetía Vlag van Venezuela
H.P.M. (es) Hijas del Patrocinio de María Dochters van het Patrocinium van Maria[490] 1919 (1958) Córdoba Vlag van Spanje
H.P.S.P.C. Congregatio sororum a pauperibus sancti Petri Claver (es) Hermanas de los Pobres de San Pedro Claver Zusters der Armen van Sint-Petrus Claver[491] 1913 (1958) Barranquilla Vlag van Colombia
H.P.S.S.C. (es) Hermanas de los Pobres, Siervas del Sagrado Corazón de Jesús Zusters der Armen, Dienaressen van het Heilig Hart van Jezus[492] 1884 (1907) Zamora Vlag van Mexico
H.S.A.P. (es) Hermanas de San Antonio de Padua de Mercedes Zusters van Sint-Antonius van Padua (Mercedes)[493] 1889 (1938) Mercedes Vlag van Argentinië
H.S.C. (es) Hermanas Hospitalarias de la Santa Cruz Hospitaalzusters van het Heilig Kruis[494] 1792 (1962) Barcelona Vlag van Spanje
H.S.C. Congregationis Sororum Ospitalarium a Sanctissimi Cordis Jesus (es) Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús Hospitaalzusters van het Heilig Hart van Jezus[495] 1881 (1892) Ciempozuelos Vlag van Spanje
H.S.C.J. Congregationem Sororum Filiarum Sacri Cordis Iesu (es) Hijas del Sagrado Corazón de Jesús Dochters van het Heilig Hart van Jezus (Guadalajara)[496] 1886 (1930) Guadalajara Vlag van Mexico
H.S.C.J. (es) Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús Zusters van het Heilig Hart van Jezus (Mexico)[497] 1912 (1979) Mexico-Stad Vlag van Mexico
H.S.C.M.G. (es) Hijas del Sagrado Corazón de Jesús y de Santa María de Guadalupe Dochters van het Heilig Hart van Jezus en Onze-Lieve-Vrouw van Guadalupe[498] 1895 (1962) Zacatecas Vlag van Mexico
H.S.C.P. (es) Hermanas del Sagrado Corazón y de los Pobres Zusters van het Heilig Hart en de Armen[499] 1899 (1982) Colima Vlag van Mexico
H.S.J. (es) Congregación Hijas de San José Protectoras de la Infancia Dochters van Sint-Jozef, Beschermsters van het Kind[500] 1895 (1920) Santiago Vlag van Chili
H.S.M.C.J. (es) Hijas de Santa María del Corazón de Jesús Dochters van de Heilige Maria van het Hart van Jezus[501][noot 65] 1998 Spanje Vlag van Spanje
H.S.M.G. (es) Hijas de Santa María de Guadalupe Dochters van Onze-Lieve-Vrouw van Guadalupe[502] 1902 Puebla Vlag van Mexico
H.T.C.F.S. Sororum Tertiariarum Capulatarum a S. Familia (es) Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia (amigonianes) Kapucinenessen-Tertiarissen van de Heilige Familie[503] 1885 (1902) Benaguasil Vlag van Spanje
H.T.F. (es) Religiosas Franciscanas del Rebaño de María; Hermanas Terciarias Franciscanas Franciscanessen van de Kudde van Maria[504] 1878 (1982) Cádiz Vlag van Spanje
H.T.F.C. Institutum Sororum Tertiariarum Franciscalium a Charitate (es) Hermanas Terciarias Franciscanas de la Caridad Franciscanessen van de Liefdadigheid (Buenos Aires)[505] 1878 (1908) Buenos Aires Vlag van Argentinië
H.T.M.F. Sororum Franciscalium missionariarum de Argentina (es) Hermanas Misioneras Terciarias Franciscanas Missiezusters Franciscanessen-Tertionarissen[506] 1878 (1901) Córdoba Vlag van Argentinië
H.V.C.H.I. (es) Hermanas de la Vera Cruz, Hijas de la Iglesia Zusters van het Ware Kruis, Dochters van de Kerk[507] 1952 Orizaba Vlag van Mexico
H.V.D. (es) Hijas de la Virgen de los Dolores Dochters van de Maagd van Smarten[508] 1923 (1967) Trujillo Vlag van Spanje
H.V.M.M.C. Congregatio Sororum a Virgine Maria de Monte Carmelo (es) Hermanas de la Virgen María del Monte Carmelo; Hermanas Terciarias Carmelitas de Orihuela Zusters van de Maagd Maria van de Berg Karmel[509] 1892 (1942) Caudete Vlag van Spanje
I.A.N.S.P. (pt) Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade Dienstmaagden van Onze-Lieve-Vrouw van Barmhartigheid[510] 1892 (1959) Caeté Vlag van Brazilië
I.B.M.V. Institutum Beatæ Mariæ Virginis (en) Institute of the Blessed Virgin Mary Instituut van de Gezegende Maagd Maria (zusters van Loreto)[511] 1609; 1821 (1836) Sint-Omaars; Dublin Vlag van Frankrijk Vlag van Ierland
I.B.P. (fr) Institut du Bon-Pasteur Instituut van de Goede Herder 2006 (2006) Bordeaux Vlag van Frankrijk
I.C. Iesu Communio Iesu Communio (Gemeenschap van Jezus)[512] 2010 (2010) Aartsbisdom Burgos Vlag van Spanje
I.C.; I.Ch.; O.C.; Rosm. Institutum a Charitate; Ordo Charitatis (it) Istituto della carità Instituut van de Naastenliefde (rosminianen)[513] 1828 (1839) Domodossola Vlag van Italië
I.C. Congregatio Sororum Minimarum Caritatis Deiparæ Perdolentis (it) Sorelle minime della carità di Maria Addolorata; Istituto Campostrini Kleine Zusters van Liefde van Onze-Lieve-Vrouw van Smarten[514] 1818 (1839) San Massimo all'Adige Vlag van Italië
I.C.D.S. Sororum instituti catecheseos tradendæ (es) Instituto Catequista Dolores Sopeña Zusters van het Katechetisch Instituut Dolores Sopeña[515] 1901 (1905) Toledo Vlag van Spanje
I.C.H.D.P. Sororum Calasanctianarum (es) Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora Instituut Calasanz van de Dochters van de Goddelijke Herderin[516] 1885 (1910) Sanlúcar de Barrameda Vlag van Spanje
I.C.M. Congregatio Sororum Immaculati Cordis Mariæ (pt) Congregação das Irmãs do Coração Imaculado de Maria Zusters van het Onbevlekt Hart van Maria (Porto Alegre)[517] 1849 (1932) Rio de Janeiro Vlag van Brazilië
I.C.M. (ja) 長崎純心聖母会; (en) Sisters of the Immaculate Heart of Mary Zusters van het Onbevlekte Hart van Maria (Nagasaki)[518] 1934 Nagasaki Vlag van Japan
I.C.M.; M.C.S.A.; C.M.S.A. Immaculati Cordis Mariæ (voorheen: Canonissæ Missionariæ a Sancto Augustino) (en) Missionary Canonesses of St. Augustine; (nl) Kanunnikessen-Missionarissen van Sint-Augustinus[noot 66] Zusters Missionarissen van het Onbevlekte Hart van Maria (missiezusters van De Jacht) 1897 (1911) Mulagumudu; Heverlee Vlag van India Vlag van België
I.C.N. Institutum Novum Iter (fr) Institut du Chemin Neuf Instituut Nieuwe Weg[519] 1992 (2009?) Lyon Vlag van Frankrijk
I.C.P. Institutum Servorum Christi Sacerdotis (en) Servants of Christ the Priest Dienaren van Christus Priester[520] 1956? Umzimkhulu Vlag van Zuid-Afrika
I.C.P.B. (hy) Զմմառի Սուրբ Տիրամօր վանք; (fr) Institut du Clergé Patriarcal de Bzommar Instituut van de Patriarchale Clerus van Bzommar[521] (Armeens-Katholieke Kerk) 1749 Bzommar Vlag van Libanon
I.C.R.S.P.; I.C.R.S.S. Institutum Christi Regis Summi Sacerdotis (fr) Institut du Christ-Roi Souverain Prêtre Instituut Christus Koning en Hogepriester 1990 (1990) Frankrijk Vlag van Frankrijk
I.D.A. Congregatio Sororum Divini Amoris (it) Istituto Divino Amore Instituut van de Goddelijke Liefde (zusters van de Goddelijke Liefde)[522] 1705 (1918) Montefiascone Vlag van Italië
I.D.H.J. (de) Ilanzer Dominikanerinnen vom Heiligen Josef Dominicanessen van Sint-Jozef (Ilanz)[523] 1865 (1894?) Ilanz Vlag van Zwitserland
I.E.M.E.; I.H.M.E. Institutum Hispanicum Sancti Francisci Xaverii pro Missionibus Exteris (es) Instituto Español de San Francisco Javier para Misiones Extranjeras Spaans Instituut van Sint-Franciscus Xaverius voor Buitenlandse Missiën[524] 1920 (1949) Burgos Vlag van Spanje
I.F.C.J. (es) Hijas del Sagrado Corazón de Jesús de León Dochters van het Heilig Hart van Jezus (Léon)[525] 1919 (1971) León Vlag van Mexico
I.F.N.S.V. Congregationis Sororum Sancti Francisci a Domina Nostra Victoriarum (pt) Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora das Vitórias Franciscanessen van Onze-Lieve-Vrouw van de Overwinningen[526] 1884 (1959) Funchal Vlag van Portugal
I.F.O.C. (it) Suore francescane ospedaliere di Santa Chiara Franciscanessen-Hospitaalzusters van Sint-Clara[527] 1257; 1913 Pisa Vlag van Italië
I.H.M. Sorores Ancillæ Immaculati Cordis Mariæ (en) Sisters Servants of the Immaculate Heart of Mary (Monroe) Dienaressen van het Onbevlekt Hart van Maria (Monroe)[528] 1845 (1960) Monroe (MI) Vlag van Verenigde Staten
I.H.M. (en) Sisters Servants of the Immaculate Heart of Mary (Reading) Dienaressen van het Onbevlekt Hart van Maria (Reading)[529][noot 67] 1859 (1955) Reading (PA) Vlag van Verenigde Staten
I.H.M. (en) Sisters Servants of the Immaculate Heart of Mary (Scranton) Dienaressen van het Onbevlekt Hart van Maria (Scranton)[530][noot 67] 1868 (1960) Scranton (PA) Vlag van Verenigde Staten
I.H.M. (en) Sisters of the Immaculate Heart of Mary Zusters van het Onbevlekt Hart van Maria (Los Angeles)[531][noot 68] 1886; 1924 (1924) Los Angeles Vlag van Verenigde Staten
I.H.M. (en) Sisters of the Immaculate Heart of Mary Zusters van het Onbevlekt Hart van Maria (Hong Kong)[532] 1934 Jiangmen Vlag van China
I.H.M. (en) Sisters of the Immaculate Heart of Mary, Mother of Christ Zusters van het Onbevlekt Hart van Maria, Moeder van Christus[533] 1937 (1974) Ihiala Vlag van Nigeria
I.H.S.A. (en) Congregation of the Immaculate Heart Sisters of Africa Zusters van het Onbevlekt Hart van Afrika[534] 1952 Nyegina Vlag van Tanzania
I.J. (es) Institución Javeriana; Hermanas de S. Francisco Javier Xaveriaans Instituut; Zusters van Sint-Franciscus Xaverius[535] 1941 (1964) Madrid Vlag van Spanje
I.J.M.J.; J.M.J. Instituti Sororum a Iesu Maria et Ioseph (pt) Irmãs da Pia União Jesus, Maria e José Zusters van het Instituut van Jezus, Maria en Jozef[536] 1880 (1902) Ribafeita Vlag van Portugal
I.J.S.; S.J.I. Congregatio Sororum a Jesu Infante (fr) Sœurs de l'Enfant Jésus - Nicolas Barré (dames de Saint-Maur); (en) Sisters of the Infant Jesus Zusters van het Kind Jezus (Rouen)[537] 1666 (1866) Rouen Vlag van Frankrijk
I.M. Sororum a Sancta Marcellina (it) Suore di Santa Marcellina Zusters van Sint-Marcellina (marcellinnen)[538] 1838 (1897) Cernusco sul Naviglio Vlag van Italië
I.M.C.; M.C.T.; M.d.C. Institutum missionum a Consolata (it) Istituto missioni consolata di Torino Missie-Instituut Consolata (missionarissen van Turijn)[539] 1901 (1909) Turijn Vlag van Italië
I.M.C. (pt) Irmãs Missionárias Capuchinhas de São Francisco de Assis do Brasil Kapucinessen-Missionarissen van Sint-Franciscus van Assisi (Brazilië)[540] 1904 (1951) Pará Vlag van Brazilië
I.M.E.Y.; M.X.Y. Institutum Yarumalense pro Missionibus ad Exteras Gentes (es) Misioneros Xaverianos de Yarumal (misioneros de Yarumal) Xaveriaanse Missionarissen van Yarumal[541] 1927 (1939) Yarumal Vlag van Colombia
I.M.M. (es) Hermanas Misioneras Marianas Missiezusters van Maria (Querétaro)[542] 1920 (1948?) Querétaro Vlag van Mexico
I.M.S. Societas Missionariorum Indiæ Orientalis (en) The Indian Missionary Society Missiegenootschap van India[543] 1941 (1999) Benares Vlag van India
I.M.T. (fr) Sœurs de Marie-Thérèse, Servantes de Jésus-Christ Zusters van Maria-Theresia, Dienaressen van Jezus Christus[544] 1815 (1835) Bordeaux Vlag van Frankrijk
I.N.S.L. (fr) Sœurs de l'Immaculée Conception de Notre Dame de Lourdes Zusters van de Onbevlekte Ontvangenis van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes[545] 1863 (1893) Monléon-Magnoac Vlag van Frankrijk
I.O.L.M. (en) Institute of Our Lady of Mercy Instituut van Onze-Lieve-Vrouw van Barmhartigheid[546][noot 69] 1983 (1983) Groot-Brittannië Vlag van Verenigd Koninkrijk
I.P.A. (it) Figlie di Nazareth Dochters van Nazareth (Pisa)[547] 1893 (1931?) Pisa Vlag van Italië
I.P.M.M.I. (pt) Irmãs Pequenas Missionárias de Maria Imaculada Kleine Missiezusters van de Onbevlekte Maagd Maria[548] 1932 (1952) São José dos Campos Vlag van Brazilië
I.S.B.F.M. (it) Suore basiliane figlie di Santa Macrina Basiliaanse Zusters Dochters van Sint-Macrina[549] (Italo-Albanese-Katholieke Kerk) 1921 (1972) Mezzojuso Vlag van Italië
I.S.C. Institutum Sororum a S. Corde (it) Suore del Sacro Cuore di Gesù (Ragusa) Zusters van het Heilig Hart (Ragusa)[550] 1889 (1936) Ragusa Vlag van Italië
I.Sch. (de) Schönstatt-Patres Instituut van de Paters van Schönstatt (Schönstatt-patres)[551][noot 70] 1913; 1965 (1988?) Schönstatt Vlag van Duitsland ♀/♂
I.S.D.C. Congregatio Sororum a Sancta Dorothea Cemmensium (it) Suore di Santa Dorotea di Cemmo Zusters van de Heilige Dorothea (Cemmo)[552] 1866 (1934) Cemmo Vlag van Italië
I.S.F. (it) Suore francescane dell'Immacolata Concezione Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis (Palagano)[553] 1881 (1938) Palagano Vlag van Italië
I.S.F. Congregatio Sororum a Sacra Familia (it) Suore della Sacra Famiglia di Bergamo Zusters van de Heilige Familie (Bergamo) 1857 (1896) Comonte de Seriate Vlag van Italië
I.S.F. Sororum Sacræ Familiæ Saviliani (it) Suore della Sacra Famiglia di Savigliano Zusters van de Heilige Familie (Savigliano)[554] 1887 (1975) Savigliano Vlag van Italië
I.S.M. Sorores a Misericordia Veronenses (it) Sorelle della misericordia Zusters van Barmhartigheid (Verona)[555] 1840 (1931) Verona Vlag van Italië
I.S.M.A. (en) Institute of Sisters of Mercy of Australia Instituut van de Zusters van Barmhartigheid (Australië)[556][noot 71] 1952 (1954) Sydney Vlag van Australië
I.S.M.C.; M.C. Institutum Sororum Misionariæ a Consolata (it) Suore missionarie della Consolata Missiezusters van de Consolata[557] 1910 (1930) Turijn Vlag van Italië
I.S.P.X. Institutum Seculare Pius X (en) Secular Institute Pius X Seculier Instituut Pius X[558] 1939; 1959 Manchester (NH); Québec Vlag van Verenigde Staten Vlag van Canada ♀/♂
I.S.S.M. (de) Schönstätter Marienschwestern Schönstatt-Mariazusters[559][noot 70] 1913; 1926 (1965) Schönstatt Vlag van Duitsland ♀/♂
I.S.T. (es) Religiosas Trinitarias Descalzas Ongeschoeide Zusters Trinitariërs[560] 1881 (1909) Valencia Vlag van Spanje
I.T. Institutio Teresiana Giennii (es) Institución Teresiana Theresiaans Instituut[561] 1911 (1924) Covadonga Vlag van Spanje ♀/♂
I.U.U. (en) Irish Ursuline Union Unie van Ierse Ursulinen[562] 1771; 1978 (1978) Blackrock Vlag van Ierland
I.V.E. (es) Instituto del Verbo Encarnado Instituut van het Mensgeworden Woord[563][noot 72] 1984 San Rafael Vlag van Argentinië ♀/♂
I.W.B.S. (en) Sisters of the Incarnate Word and Blessed Sacrament of Corpus Christi Zusters van het Vleesgeworden Woord en het Heilig Sacrament (Corpus Christi)[564] 1931 Corpus Christi (TX) Vlag van Verenigde Staten
I.W.B.S. (en) Sisters of the Incarnate Word and Blessed Sacrament of San Antonio Zusters van het Vleesgeworden Woord en het Heilig Sacrament (San Antonio)[565] 1939 San Antonio (TX) Vlag van Verenigde Staten
J.M.J.; S.J.M.J. (nl) Gezelschap van Jesus, Maria, Joseph Sociëteit van Jezus, Maria en Jozef 1823 (1855) Amersfoort Vlag van Nederland
J.M.J. (fr) Sœurs de la Providence de Troyes Zusters van de Voorzienigheid (Troyes)[566] 1848 (1870) Pargues Vlag van Frankrijk
J.P. (es) Hermanas Jerónimas de Puebla Zusters van Sint-Hiëronymus (Puebla)[567] 16e eeuw; 1955 (1957) Puebla Vlag van Mexico
J.S.T. Instituti Sororum Iosephinarum a SS. Trinitate (es) Josefinas de la Santísima Trinidad (josefinas trinitarias) Zusters Jozefienen van de Heilige Drievuldigheid[568] 1886 (1933) Plasencia Vlag van Spanje
L.B.G.S. Parvi Fratres Boni Pastoris (en) Little Brothers of the Good Shepherd Kleine Broeders van de Goede Herder[569] 1951 (1983) Albuquerque (NM) Vlag van Verenigde Staten
L.B.S. (fr) Filles du Bon Sauveur de Caen Dochters van de Goede Verlosser (Caen)[570] 1732 (1913) Caen Vlag van Frankrijk
L.C. Congregatio Legionariorum Christi (es) Legionarios de Cristo Legionairs van Christus 1941 (1965) Mexico-Stad Vlag van Mexico
L.C.M. Parva Societas Mariæ (en) Little Company of Mary ("blue nuns") Klein Gezelschap van Maria[571] 1877 (1886) Nottingham Vlag van Verenigd Koninkrijk
L.S.D.P. (en) Little Servants of the Divine Providence Kleine Dienaressen van de Goddelijke Voorzienigheid[572] (Syro-Malabar-Katholieke Kerk) 1978 Kunnamthanam (Kerala) Vlag van India
L.S.T. (en) Little Sisters of St. Therese of Lisieux Kleine Zusters van Sint-Theresia van Lisieux[573] (Syro-Malabar-Katholieke Kerk) 1989 Kollam Vlag van India
M.A. Societatis Mariæ Auxiliatricis (fr) Sœurs de Marie Auxiliatrice Zusters van Maria Hulp der Christenen[574] 1854 (1868) Castelnaudary Vlag van Frankrijk
M.Afr.; S.M.A.; M.A.; P.A.; P.B.; W.F.; W.P. Missionarii Africæ; Societas Missionum ad Afras (Patres Albi) (fr) Missionnaires d'Afrique (pères blancs) Sociëteit van Missionarissen van Afrika (witte paters) 1868 (1879) Algiers Vlag van Algerije
M.A.P. (es) Misioneras de Acción Parroquial Missiezusters van de Parochiële Actie[575] 1942 (1968) Carbonero el Mayor Vlag van Spanje
M.A.R. Missionariarum Augustinianarum Recollectarum Missiezusters Augustinessen-Recollecten[576] 1931 (1947) Shangqiu Vlag van China
M.A.S.F. (nl) Missie- en Aanbiddingszusters van de Heilige Familie; (de) Missions- und Anbetungsschwestern von der Heiligen Familie Missie- en Aanbiddingszusters van de Heilige Familie (zusters van Baarlo)[577][noot 73] 1937 Baarlo Vlag van Nederland
M.C. Congregatio Missionariæ Filiæ Cordis Mariæ (es) Misioneras Hijas del Corazón de María Missiezusters Dochters van het Hart van Maria[578] 1899 (1957) Cervera Vlag van Spanje
M.C. Congregatio Sororum a Caritate B.M.V. de Mercede (es) Hermanas de la Caridad de Nuestra Señora de las Mercedes Liefdezusters van Onze-Lieve-Vrouw van Weldadigheid[579] 1878 (1900) Málaga Vlag van Spanje
M.C. Congregationum Missionariarum Clarissarum a SS.mo Sacramento (es) Misioneras Clarisas del Santísimo Sacramento Clarissen-Missionarissen van het Allerheiligst Sacrament[580] 1945 (1953) Cuernavaca Vlag van Mexico
M.C. Congregatio Sororum Missionarium Caritatis; Congregatio Missionariarum a Caritate (en) Missionaries of Charity Missionarissen van Naastenliefde 1948 (1965) Calcutta Vlag van India
M.C. (pt) Missionárias de Santo Antônio Maria Claret Missiezusters van Sint-Antonius Maria Claret[581] 1958 (1967) Londrina Vlag van Brazilië
M.C.B.S. Congregatio Missionalis a Sanctissimo Sacramento (en) Missionary Congregation of the Blessed Sacrament Missiecongregatie van het Allerheiligst Sacrament[582] (Syro-Malabar-Katholieke Kerk) 1933 (1989) Mallapally (Kerala) Vlag van India
M.C.C.I.; F.S.C.J.; F.S.C.; M.F.S.C.; M.F.SS.C. Missionarii Comboniani Cordis Iesu (oorspronkelijk: Congregatio Missionariorum Filiorum S. Cordis Jesu) (it) Missionari comboniani del Cuore di Gesù Missionnarissen Zonen van het H. Hart van Jezus (missionarissen van Verona; combonianen) 1867 (1910) Verona Vlag van Italië
M.C.D.P. (en) Missionary Catechists of Divine Providence Missiezusters-Catecheten van de Goddelijke Voorzienigheid[583][noot 74] 1930 (1989) Houston (TX) Vlag van Verenigde Staten
M.Ch.R. Congregatio Sororum Missionariarum Christi Regis pro Polonis Emigrantibus (pl) Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej Missiezusters van Christus Koning voor Poolse Emigranten[584] 1959 (1996) Poznań Vlag van Polen
M.C.I. Cruciatarum Ecclesiæ Missionariarum (es) Misioneras Cruzadas de la Iglesia Gekruisigde Missiezusters van de Kerk[585] 1925 (1935) Oruro Vlag van Bolivia
M.C.J. (es) Misioneras de Cristo Jesús Missiezusters van Christus Jezus[586] 1944 (1954) Pamplona Vlag van Spanje
M.C.M.; I.H.M. Congregatio Missionariæ Cordis Mariæ (es) Misioneras "Corazón de María"; (en) California Institute of the Sisters of the Most Holy and Immaculate Heart of Mary Missiezusters "Hart van Maria"[587] 1848; 1869 (1893) Olot; Californië Vlag van Spanje Vlag van Verenigde Staten
M.C.M. Missionariæ Cordi-Marianæ (es) Misioneras del Imaculado Corazón de María (misioneras Cordimarianas) Missiezusters van het Hart van Maria (Mexico)[588] 1921 (1962) Mexico-Stad Vlag van Mexico
M.C.M.I. Congregatio Missionariarum a Caritate Mariæ Immaculatæ (es) Misioneras de la Caridad de María Inmaculada Missiezusters van de Naastenliefde van de Onbevlekte Maagd Maria[589] 1934 (1975) Mexico-Stad Vlag van Mexico
M.C.P. (es) Misioneras Catequistas de los Pobres Missiezusters-Catecheten van de Armen[590] 1926 (1964) Monterrey Vlag van Mexico
M.C.R. (fr) Sœurs missionnaires du Christ Roi Missiezusters van Christus Koning[591] 1928 (1963) Gaspé Vlag van Canada
M.C.S.C. Congregatio Sororum Catholicarum Magistrarum a Sacro Corde Iesu (es) Hermanas Maestras Católicas del Sagrado Corazón Zusters Katholieke Onderwijzeressen van het Heilig Hart[592] 1929 (1972) Aguascalientes Vlag van Mexico
M.C.S.C. (fr) Sœurs missionnaires catéchistes du Sacré-Cœur Missiezusters-Catecheten van het Heilig Hart (Frankrijk)[593] 1922 (1935) Menton Vlag van Frankrijk
M.C.S.C. (it) Suore missionarie catechiste del Sacro Cuore Missiezusters-Catecheten van het Heilig Hart (Italië)[594] ca. 1911 (1949) Italië Vlag van Italië
M.C.S.C.J.M. (es) Misioneras Catequistas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María Missiezusters-Catecheten van de Heilige Harten van Jezus en Maria[595] 1928 (1954?) Mexico Vlag van Mexico
M.C.S.J. (es) Misioneras Catequistas de San José Missiezusters-Catecheten van Sint-Jozef[596] 1976 (2010) San Luis Potosí Vlag van Mexico
M.C.S.T. Congregatio Missionarium Catechistarum Sanctæ Teresiæ a Iesu Infante (en) Missionary Catechists of Saint Therese of the Infant Jesus Missiezusters Catecheten van Sint-Theresia van het Kind Jezus[597] 1958 (1974) Lucena Vlag van Filipijnen
M.D. Institutum Sororum Matrum Derelictorum (es) Congregación Madres de Desamparados y San José de la Montaña Congregatie der Moeders van de Verlatenen en Sint-Jozef van de Berg[598] 1881 (1891) Vélez-Málaga Vlag van Spanje
M.D.A.; Min. Institutum Sororum Minimarum a Virgine Perdolente (it) Suore minime dell'Addolorata Kleine Zusters van Onze-Lieve-Vrouw van Smarten[599] 1868 (1934) San Giovanni in Persiceto Vlag van Italië
M.D.C. (it) Missionarie della dottrina cristiana Missiezusters van de Christelijke Doctrine (L'Aquila)[600] 1890 (1969) L'Aquila Vlag van Italië
M.d.I. (it) Missionarie dell'Immacolata Missiezusters van de Onbevlekte Maagd Maria (Milaan)[601] 1936 (1962) Milaan Vlag van Italië
M.D.M. (es) Misioneras del Divino Maestro Missiezusters van de Goddelijke Meester[602] 1944 (1961) Baza Vlag van Spanje
M.d.P. (es) Misioneras de Nuestra Señora del Pilar Missiezusters van Onze-Lieve-Vrouw van de Pilaar[603] 1939 (1970) Lanaja Vlag van Spanje
M.D.P. (fr) Missionnaires de la Plaine Missionarissen van de Plaine[604] ca. 1910 (1928) Vendée Vlag van Frankrijk
M.D.R. Missionariæ Dominicanæ a Sacratissimo Rosario (es) Misioneras Dominicas del Rosario Dominicanessen-Missionarissen van de Rozenkrans[605] 1918 (1931) Madre de Dios Vlag van Peru
M.D.R. Congregatio Missionariorum a Divina Redemptione (it) Missionari della Divina Redenzione Missionarissen van de Goddelijke Verlossing[606] 1954 (1968) Visciano Vlag van Italië
M.d.S. Unionis a S. Catharina Senensis Missionariarum a Schola (it) Unione di Santa Caterina da Siena delle missionarie della scuola Gemeenschap van Sint-Catharina van Siena van de Missiezusters der Scholen[607] 1917 (1934) Rome Vlag van Italië
M.E.F. (es) Misioneras Eucarísticas Franciscanas Zusters Franciscanessen-Missionarissen van de Eucharistie[608] 1941 (1948) Mexico-Stad Vlag van Mexico
M.E.M.I. (es) Misioneras Eucarísticas de María Inmaculada Eucharistische Missiezusters van de Onbevlekte Maagd Maria[609] 1947 Colima Vlag van Mexico
M.E.N. Congregatio Sororum Missionariarum Eucaristicarum a Nazareth (es) Misioneras Eucarísticas de Nazaret Eucharistische Missiezusters van Nazareth[610] 1921 (1950) Málaga Vlag van Spanje
M.E.P.; M.E. Societas Parisiensis Missionum ad Exteras Gentes (fr) Missions étrangères de Paris Genootschap voor Buitenlandse Missiën te Parijs (missionarissen van Parijs)[611] 1660 (1664) Parijs Vlag van Frankrijk
M.E.SS.T. Congregatio Missionariarum Eucharisticarum a Sanctissima Trinitate (es) Misioneras Eucarísticas de la Santísima Trinidad Eucharistische Missiezusters van de Allerheiligste Drievuldigheid[612] 1936 (1985) Mexico-Stad Vlag van Mexico
M.F.G. (es) Hermanas Misioneras Franciscanas de Guadalupe Franciscanessen-Missionarissen van Guadalupe[613] 1953 (1965?) Culiacán Vlag van Mexico
M.F.I.C. Institutum Sororum Franciscalium Missionariarum de Immaculata Conceptione (en) Franciscan Sisters of the Immaculate Conception Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis (Belle Prairie)[614] 1872 (1906) Belle Prairie (MN) Vlag van Verenigde Staten
M.F.V.I. (it) Suore missionarie francescane del Verbo Incarnato Franciscanessen-Missionarissen van het Vleesgeworden Woord[615] 1929 (1972) Reggio Emilia Vlag van Italië
M.G.; M.de G. Institutum a Sancta Maria de Guadalupe pro Exteris Missionibus (es) Instituto de Santa María de Guadalupe para las Misiones Extranjeras Instituut van Onze-Lieve-Vrouw van Guadalupe voor de Buitenlandse Missiën (missionarissen van Guadalupe)[616] 1945 (1953) Mexico-Stad Vlag van Mexico
M.G.C.R. Congregatio Missionarum Guadalupanarum a Christo Rege (es) Misioneras Guadalupanas de Cristo Rey Missiezusters van Guadalupe van Christus Koning[617] 1930 (1975) Mexico Vlag van Mexico
M.G.E.S. (it) Missionarie di Gesù Eterno Sacerdote Missiezusters van Jezus Priester tot in Eeuwigheid[618] 1946 (1975) Matera Vlag van Italië
M.G.Sp.S. Missionariarum Guadalupensium a Spiritu Sancto (es) Hermanas Misioneras Guadalupanas del Espíritu Santo Missiezusters van Onze-Lieve-Vrouw van Guadalupe van de Heilige Geest (missiezusters van Guadalupe)[619] 1930 (1973) Morelia Vlag van Mexico
M.H.C. (en) Mothers of the Holy Cross Moeders van het Heilig Kruis[620] 1976 (1991) Tanzania Vlag van Tanzania
M.H.M.; S.M.S.J.; M.H.F.; M.J.; S.M.H.; S.S.J. Societas Missionariorum S. Ioseph de Mill Hill (en) Mill Hill Missionaries Missionarissen van Mill Hill (paters van Mill Hill) 1866 (1897) Londen (Mill Hill) Vlag van Verenigd Koninkrijk
M.H.M.L. (es) Misioneras Hijas de la Madre Santísima de la Luz Missiezusters Dochters van de Allerheiligste Moeder van het Licht[621] 1946 (1973?) Yucatán Vlag van Mexico
M.H.P.V.M.; F.P.V.M. Congregationis Missionariarum Filiarum Purissimæ Virginis Mariæ (es) Misioneras Hijas de la Purísima Virgen María; Hijas de la Pureza de María Missiezusters Dochters van de Allerzuiverste Maagd Maria[622] 1903 (1962) Aguascalientes Vlag van Mexico
M.H.S. (en) Sisters of the Most Holy Sacrament of Lafayette Zusters van het Allerheiligst Sacrament (Lafayette)[623] 1892 (1928) Lafayette (LA) Vlag van Verenigde Staten
M.H.S.F.N. (es) Misioneras Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret Missiezusters Dochters van de Heilige Familie van Nazareth[624] 1874 (1950) Talarn (Pallars Jussà) Vlag van Spanje
M.H.S.H.; M.A.S.C. Missionariæ Ancillæ Sacratissimi Cordis (en) Mission Helpers of the Sacred Heart Dienaressen van de Missie van het Heilig Hart[625] 1890 (1941) Baltimore (MD) Vlag van Verenigde Staten
M.I.; C.R.M.I.; O.S.C.; O.S.Cam.; O.Cam.; C.Cam.; Cam.; Min.Inf. Ordo Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis; Ordo Sancti Camilli (it) Chierici regolari Ministri degli Infermi Orde der Reguliere Clerici voor de Zieken (camillianen) 1582 (1591) Rome Vlag van Italië
M.I. (fr) Sœurs hospitalières et enseignantes de Marie Immaculée Hospitaalzusters en Onderwijzeressen van de Onbevlekte Maagd Maria[626] 1657 (1850) Bourges Vlag van Frankrijk
M.I.C.; S.M. Marianorum ab Immaculata Conceptionis B.V.M (pl) Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny; (lt) Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kongregacija Congregatie der Marianen van de Onbevlekte Ontvangenis van de Gezegende Maagd Maria (marianen) 1673 (1910) Pools-Litouwse Gemenebest Vlag van Polen Vlag van Litouwen
M.I.C.; P.S.I.C Congregatio Missionariorum Immaculatæ Conceptionis B.M.V.; Pia Presbyterorum Societas ab Immaculata Virginis Mariæ Conceptione (fr) Missionnaires de l'Immaculée Conception (de Lourdes) (pères de Garaison) Missionarissen van de Onbevlekte Ontvangenis; Missionarissen van Maria-Onbevlekt van Lourdes[627] 1848 (1868) Garaison (Monléon-Magnoac) Vlag van Frankrijk
M.I.C. (es) Misioneras de la Inmaculada Concepción Missiezusters van de Onbevlekte Ontvangenis (Mataró)[628] 1850 (1891) Mataró Vlag van Spanje
M.I.C. (fr) Sœurs missionnaires de l'Immaculée-Conception Missiezusters van de Onbevlekte Ontvangenis (Montréal)[629] 1905 (1925) Montréal Vlag van Canada
M.Id. Sorores Missionariæ Immaculatæ Conceptionis (es) Instituto Id de Cristo Redentor Instituut "Id" van Christus Verlosser (Idente missionarissen)[630] 1959 (2009)