Lijst van schilderijen, beelden en monumenten in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deze lijst van schilderijen, beelden en monumenten in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek geeft een (onvolledig) overzicht van de belangrijkste schilderijen, beeldhouwwerken, grafmonumenten, epitaven en andere monumenten in de Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopneming in de Nederlandse stad Maastricht. Een deel van de kunstcollectie bevindt zich in de schatkamer van de kerk. De meeste kunstvoorwerpen bevinden zich verspreid in de kerk, in de kruisgang of in de sacristie, waar ze, naast hun kunsthistorische waarde, een religieus-educatieve functie vervullen.

Historische achtergrond[bewerken]

De Onze-Lieve-Vrouwekerk geldt als een van de oudste kerken in Nederland. In haar lange en veelbewogen geschiedenis was de kerk onder andere bisschopskerk, pelgrimskerk, kapittelkerk en parochiekerk. Vooral in de hoge en late middeleeuwen vergaarde de kerk en het daaraan verbonden kapittel rijkdommen in de vorm van onroerend goed, gouden en zilveren reliekhouders, liturgische voorwerpen en andere kostbaarheden. Vanaf het einde van de middeleeuwen kwamen daar schilderingen op paneel en doek bij. Op de vele altaren in de kerk stonden heiligenbeelden en gesneden retabels, soms van bekende kunstenaars. Een groot deel van deze kunstvoorwerpen ging na de opheffing van het kapittel in 1797 en de daarop volgende secularisatie verloren. Na de heringebruikname van de kerk in 1837 werd de collectie enigszins aangevuld met voorwerpen uit voormalige kloosters en de in hetzelfde jaar gesloten Sint-Nicolaaskerk. Tijdens de bloeitijd van het katholicisme ("Rijke Roomse Leven", ca. 1860-1960) was de kerk overdadig aangekleed met schilderijen en beelden, waarvan een deel bij de zogenaamde "tweede beeldenstorm" werd afgestoten.

Lijst van schilderijen[bewerken]

Over de schilderijencollectie van de Onze-Lieve-Vrouwekerk vóór de secularisatie in 1797 is weinig bekend. Een deel van de huidige collectie is afkomstig van enkele eind 18e eeuw opgeheven kloosters, zoals het Antonietenklooster, en de in 1838 afgebroken Sint-Nicolaaskerk, die eigendom was van het Onze-Lieve-Vrouwekapittel. Laatstgenoemde parochiekerk bezat overigens verschillende schilderijen die tot het oorspronkelijke bezit van de kapittelkerk behoorden. Van de wand- en plafondschilderingen zijn alleen de koorgewelfschildering en de beide pijlerschilderingen opgenomen in het overzicht.

Plattegrond
[noten 1]
Onderwerp Afmetingen
(h × b)
Datering Kunstenaar Afbeelding
Locatie schilderijen OLV-01.jpg

Koorgewelf
Koorgewelfschildering met Christus als Majestas Domini in een mandorla met evangelistensymbolen, omringd door engelen en heiligen, waaronder Servatius, Monulfus en Lambertus, op een blauwe achtergrond met gouden sterren.[1] Pierre Cuypers (ontwerp cartons) ca. 1900 Anoniem
Maastricht notre dame choeur (cropped2).JPG
Locatie schilderijen OLV-02.jpg

Zuidertransept
Portret van de Heilige Familie (Maria, kindje Jezus, Anna, Jozes en Joachim, met lelie) omringd door 2 musicerende engelen en 4 putti; vermoedelijk is de donor (staand, rechts, in met bont afgezette mantel) weergegeven als Joachim; schilderij mogelijk afkomstig uit de Sint-Nicolaaskerk[2][3][4] 287 × 195 cm 1e helft 17e eeuw Anoniem (Zuid-Nederlands?)
Maastricht, OLV-Basiliek, zuidertransept, H Familie.jpg
Locatie schilderijen OLV-03.jpg

Zuidertransept
Terugkeer van de Heilige Familie uit Egypte (mogelijk afkomstig uit de Sint-Nicolaaskerk)[4][5] 280 × 195 cm 18e eeuw? Anoniem (Frans?)
Maastricht, OLV-Basiliek, zuidertransept, terugkeer H Familie uit Egypte.jpg
Locatie schilderijen OLV-04.jpg

Zuidbeuk
Graflegging van Christus (naar Rubens?)[6] 98 × 138 cm 18e eeuw? Anoniem
Maastricht, OLV-Basiliek, zuidbeuk, Graflegging v Christus.jpg
Locatie schilderijen OLV-05.jpg

Zuidbeukpijler
Pijlerschildering (in 1902 herontdekt) met Sint-Catharina met rad en zwaard onder gotisch baldakijn; aan haar voeten het gekroonde hoofd van keizer Maximinus II Daia[7] ? ca. 1400 Anoniem
Maastricht, OLV-basiliek, midden- en zuidbeuk, pijlerschildering H Catharina 2.jpg
Locatie schilderijen OLV-06.jpg

Zuidbeukpijler
Portret van Johannes Nepomucenus, naar het origineel in de Sint-Vituskathedraal in Praag (geschenk van L. de Limoens, 1838)[2] 98 × 138 cm 1719 Anoniem (Italiaans?)
Maastricht, OLV-Basiliek, zuidbeukpijler, Joh Nepomucenus.jpg
Locatie schilderijen OLV-07.jpg

Orgeltribune
Beschilderde orgelluiken Séverin-orgel met Aanbidding der herders en Aanbidding der koningen (binnenkant) en David overwint Goliath en David met het hoofd van Goliath (buitenzijde)[8] ? ca. 1665 Anoniem
Maastricht notre dame orgue (cropped).JPG
Locatie schilderijen OLV-08.jpg

Noordbeukpijler
Pijlerschildering van Sint-Christoffel met het Jezuskindje op de schouders[noten 2] ? 1571 Anoniem
Interieur, kuip en klankbord van preekstoel, met daarachter muurschildering van de Heilige Christoffel - Maastricht - 20146603 - RCE (cropped).jpg
Locatie schilderijen OLV-09.jpg

Noordertransept
Kruisiging, met Maria, Maria Magdalena en Johannes; in de stijl van Van Dyck of Rubens; afkomstig uit de Sint-Nicolaaskerk; daarvoor in de Antonietenkerk[9][10] 385 × 255 cm 17e eeuw Anoniem (Zuid-Nederlands)
Maastricht, OLV-Basiliek, noordertransept, Kruisiging.jpg
Locatie schilderijen OLV-10.jpg

Noordertranseptkapel
2 portretten van geestelijken[11] ? 18e eeuw? Anoniem
Maastricht, OLV-basiliek, noordertranseptkapel 1.jpg
Locatie beelden OLV-21.jpg

Schatkamer
Icoontje van Madonna met Kind ("Eleousa") in 16e-eeuws zilveren triptiekje[12] 16 × 12,4 cm 18e eeuw Anoniem (Italiaans, mogelijk Venetiaans)
Schatkamer OLV-basiliek, zilveren triptiekje met Maria-icoontje.jpg
Locatie beelden OLV-21.jpg

Schatkamer
Droom van Jakob, olieverf op eikenhout[13] 77 × 108 cm 1e helft 16e eeuw Anoniem (Zuid-Nederlands?)
Schatkamer OLV, kunstcollectie 02.jpg
Locatie beelden OLV-21.jpg

Schatkamer
Sint-Agnes met Sint-Antonius en Sint-Sebastiaan; voorheen zijaltaarstukken in de O.L.V.-kerk, geschonken door deken Laurentius Lejeune; van 1805-37 boven de sacristiedeur in de Sint-Nicolaaskerk[6][14] 121 × 87 cm ca. 1650 Theodoor van Thulden (of Erasmus Quellinus II)
Schatkamer OLV, schilderij HH Agnes, Antonius & Sebastiaan.jpg
Locatie beelden OLV-21.jpg

Schatkamer
Sint-Cecilia achter het klavier, met Sint-Laurentius en Sint-Barbara; voorheen zijaltaarstukken in de O.L.V.-kerk, geschonken door deken Laurentius Lejeune; van 1805-37 boven de sacristiedeur in de Sint-Nicolaaskerk[6][14] 121 × 87 cm ca. 1650 Theodoor van Thulden (of Erasmus Quellinus II)
Schatkamer OLV, schilderij HHCecilia, Laurentius & Barbara.jpg
Locatie beelden OLV-21.jpg

Schatkamer
Bespotting van Christus ? 17e eeuw? Anoniem (Zuid-Nederlands?)
Maastricht, Schatkamer OLV-basiliek, schilderij.jpg
Locatie beelden OLV-21.jpg

Schatkamer
Portret van een franciscaan, mogelijk pater Vink 39 × 32,5 cm 17e eeuw? Anoniem (Zuid-Nederlands?)
Schatkamer OLV, kunstcollectie 03.jpg
Locatie beelden OLV-21.jpg

Schatkamer
Graflegging van Christus[2] 109 × 160 cm 18e eeuw? Anoniem
Schilderij - Maastricht - 20146609 - RCE.jpg
Locatie beelden OLV-21.jpg

Schatkamer
Portret van Simon Michael Thimister, vice-pastor van de Sint-Nicolaasparochie, op 29-jarige leeftijd[15] 119 × 80 cm 1750 A. Dupond
Schatkamer OLV, Simon Michael Thimister (A Dupond, 1750).jpg
Locatie beelden OLV-21.jpg

Schatkamer
Sint-Lambertus, in monnikspij, draagt de mis op bij een provisorisch kruis (opgedragen aan de moeder van de kunstenaar)[16] 165 × 120 cm 1847 Théodore Schaepkens
Schatkamer OLV, St-Lambertus (Th Schaepkens, 1847).jpg
Locatie schilderijen OLV-12.jpg

Sacristie
Sint-Servaas met sleutel en bisschopsstaf; op de achtergrond de Sint-Servaaskerk[17] ? ca. 1850 Théodore Schaepkens?
Maastricht, sacristie OLV-basiliek, Sint-Servaas.jpg
Locatie schilderijen OLV-12.jpg

Sacristie
Opdracht in de tempel; olieverf op doek; gesigneerd en gedateerd[18] 161 × 108 cm 1785 Jean-Joseph Ansiaux
Schatkamer OLV, kunstcollectie 06.jpg

Lijst van beeldhouwwerken[bewerken]

Hieronder volgt een overzicht van de voornaamste beelden (standbeelden, beeldjes en beeldengroepen) en reliëfs in de kerk en haar bijgebouwen. Niet aan de orde komen bouwsculpturen, zoals gebeeldhouwde kapitelen, consoles, sluitstenen, timpanen en gotische venstertraceringen, met uitzondering van de belangrijke kapitelen in de kooromgang. Gebeeldhouwd of gesneden kerkmeubilair (zoals de preekstoel, communiebank en biechtstoelen), reliekbustes en andere toegepaste kunst worden elders besproken. Grafmonumenten, epitafen en andere monumenten zijn in een aparte lijst in dit artikel opgenomen.

Plattegrond
[noten 1]
Onderwerp Afmetingen
(h × b × d)
[noten 3]
Datering Kunstenaar Afbeelding
Locatie beelden OLV-01.jpg

Kooromgang
Kooromgangskapitelen: de 20 iconische kapitelen met Bijbelse en mythische taferelen behoren tot de beste voorbeelden van Maaslandse beeldhouwkunst in de romaanse periode; de 10 kapitelen en 8 consoles van de bovengalerij zijn minder geslaagd[19] 44-62 × 70-75 × 70-75 cm ca. 1150-60 Heimo-atelier?
Interieur, eerste en tweede kapiteel koor, vrijstannde kolommen, noordzijde - Maastricht - 20146505 - RCE.jpg
Locatie schilderijen OLV-01.jpg

Oostcrypte
Crucifix (gekroond corpus zonder kruis) ? ? Anoniem
Maastricht, OLV-basiliek, crypte 12.jpg
Locatie schilderijen OLV-01.jpg

Oostcrypte
Madonna met Kind ? 18e eeuw? Anoniem
Maastricht, OLV-basiliek, crypte 13.jpg
Locatie schilderijen OLV-01.jpg

Oostcrypte
Piëta ? ? Anoniem
Locatie beelden OLV-02.jpg

Zuidertransept
Sint-Rochus als pelgrim wijzend naar beenwond; zijn hoed, een engel en een hond zijn bij de restauratie in 1985 verwijderd[20] 87 cm hoog 1e kwart 18e eeuw? Anoniem
Maastricht, OLV-Basiliek, zuidertransept, St-Rochusaltaar (cropped).jpg
Locatie beelden OLV-03.jpg

Zuidertransept
Staande engel met kruis en miskelk[21] 117 cm hoog ca. 1450 Anoniem
Maastricht, OLV-Basiliek, zuidertransept, engelenbeeld Nieuwe Testament.jpg
Locatie beelden OLV-04.jpg

Zuidertransept
2 staande engelen, met kruis en anker, onderdeel van het barokke, voormalige hoofdaltaar[22] 2 m hoog ca. 1792 Jacobus Joannes van der Neer
OLV-basiliek, zuidertransept, vm barok hoofdaltaar 05.jpg
Locatie beelden OLV-04.jpg

Zuidertransept
2 knielende engelen en diverse reliëfs, onderdeel van het barokke, voormalige hoofdaltaar[23] ? 1784-85 Henri Vivroux
OLV-basiliek, zuidertransept, vm barok hoofdaltaar 06.jpg
Locatie beelden OLV-04.jpg

Zuidertransept
Groot crucifix, thans boven het voormalig hoofdaltaar ? ? Anoniem
OLV-basiliek, zuidertransept, crucifix boven vm barok hoofdaltaar.jpg
Locatie beelden OLV-05.jpg

Vieringspijler
Anna te Drieën[24] 77 × 52 cm ca. 1510-1515 Jan van Steffeswert?
Maastricht, OLV-basiliek, vieringspijler, Anna te Drieën.jpg
Locatie beelden OLV-06.jpg

Zuidbeuk
Madonna met Kind op maansikkel, ook wel "Onze Lieve Vrouw met de inktkoker"[21] 180 cm hoog eind 15e eeuw Anoniem
Maastricht, OLV-Basiliek, zuidbeuk, Madonna met Kind op maansikkel.jpg
Locatie beelden OLV-07.jpg

Zuidbeuk
Sint-Hubertus met bisschopsstaf en hert; gepolychromeerd hout; gesigneerd[25] 152 cm hoog eind 18e eeuw Renier Delcommune
Maastricht, OLV-Basiliek, zuidbeuk, St-Hubertus.jpg
Locatie beelden OLV-08.jpg

Zuidbeuk
Piëta[26] 81,5 x 86 cm ca. 1400 Anoniem (Duits?)
Maastricht, OLV-basiliek, zuidbeuk, Piëta 2.jpg
Locatie beelden OLV-09.jpg

Westkoor
Crucifix, geplaatst op omgekeerd kapiteel van acanthusbladeren ? ? Anoniem
Maastricht, OLV-basiliek, westwerkkoor 01 (cropped).jpg
Locatie beelden OLV-10.jpg

Pijler orgeltribune
Sint-Nicolaas met bisschopsstaf, afkomstig uit de Sint-Nicolaaskerk[27][28] levensgroot ca. 1778 Renier Delcommune
Maastricht, OLV-Basiliek, beeld St-Nicolaas.jpg
Locatie beelden OLV-11.jpg

Pijler orgeltribune
Sint-Lambertus met bisschopsstaf, afkomstig uit de Sint-Nicolaaskerk[27][28] levensgroot ca. 1778 Renier Delcommune
Maastricht, OLV-Basiliek, beeld St-Lambertus.jpg
Locatie beelden OLV-12.jpg

Noordbeuk
Sint-Christoffel met pelgrimsstaf en Christuskind op zijn schouder; in de uitgeholde staf een miniatuurbeeld van een kluizenaar[29] 175 cm hoog ca. 1500 Jan van Steffeswert (toeschrijving)
Beeld van de Heilige Christoffel - Maastricht - 20146602 - RCE (cropped).jpg
Locatie beelden OLV-13.jpg

Vieringspijler
Heilige Drievuldigheid, ofwel "Genadestoel"[30] 98 × 64 cm 1e kwart 18e eeuw? Anoniem
Maastricht, OLV-basiliek, koorpijler, Genadestoel.jpg
Locatie beelden OLV-14.jpg

Noordertransept
Maria op de maansikkel met sterrenaureool ? ? Anoniem
Maastricht, OLV-basiliek, noordertransept, Maria-altaar.jpg
Locatie beelden OLV-15.jpg

Noordertransept
Sint-Barbara met toren ? 16e eeuw? Anoniem
Maastricht, OLV-basiliek, noordertransept, H Barbara 2.jpg
Locatie beelden OLV-16.jpg

Noordertransept
Sint-Jozef met kruisdragend Christuskind, gepolychromeerd hout[31] 120 cm hoog 18e eeuw Anoniem (Winkelman?)
Maastricht, OLV-basiliek, noordertransept, zijaltaar (cropped).jpg
Locatie beelden OLV-17.jpg

Noordwestportaal
Reliëf Eed op de relieken: zittende koning met drie figuren, waaronder een zwaarddrager en een knielende ondergeschikte, die mogelijk een eed aflegt of een gunst ontvangt; het reliëf is van elders afkomstig[noten 4] 87 × 87 cm 12e eeuw Anoniem (Maaslands)
20140525 Maastricht; relief in Onze-Lieve-Vrouwebasilica.JPG
Locatie beelden OLV-17.jpg

Noordwestportaal
Reliëf van triomferende Christus (sterk afgesleten; mogelijk afkomstig van een poortdoorgang, rond 1900 hier ingemetseld)[noten 5] 112 × 62 cm 12e eeuw Anoniem (Maaslands)
Interieur, gebeeldhoude steen in het noordportaal - Maastricht - 20146585 - RCE.jpg
Locatie beelden OLV-18.jpg

Noordwestportaal
Reliëf van een bisschop met staf en boek, waarschijnlijk Sint-Nicolaas (eertijds gehouden voor o.a. Sint-Maternus, Monulfus, Evergislus, Albert van Leuven en Bernardus van Clairvaux), afkomstig van elders[noten 6] 177 × 87 cm 12e eeuw Anoniem (Maaslands)
Maastricht - Onze Lieve Vrouwebasiliek - Sterre der Zee - Onze Lieve Vrouweplein (12-2015) P1140851.JPG
Locatie beelden OLV-19.jpg

Zolder noordwestportaal
Latei met halfreliëf van breedgevleugelde engel, afkomstig van elders[noten 7] 36 × 80 × 16,5 cm 12e eeuw Anoniem (Maaslands)
Ruimte ten noorden van de oxaal-Latei boven deur - Maastricht - 20146528 - RCE.jpg
Locatie beelden OLV-20.jpg

Mérodekapel
Madonna met Kind, "Sterre der Zee", Mariabeeld in de stijl van de 14e-eeuwse schöne Madonnen; het bloemvaasje dat ze vasthoudt was oorspronkelijk een peer of andere vrucht; de Sterre der Zee is de belangrijkste Maria-devotie in Limburg[32][33] 135 cm hoog ca. 1410 Anoniem (Nederrijns?)
Maastricht, basilica di nostra signora, statua di nostra signora stella marina (detail).jpg
Locatie beelden OLV-20a.jpg

Kruisgang (noordwest)
Crucifix met modern kruis ? ? Anoniem
Maastricht, OLV-basiliek, kruisgang, crucifix.jpg
Locatie beelden OLV-20b.jpg

Kruisgang (noordwest)
Barokke, houten putto; mogelijk onderdeel van altaar ? 18e eeuw? Anoniem
Maastricht, OLV-basiliek, kruisgang, putto.jpg
Locatie beelden OLV-20c.jpg

Kruisgang (noordoost)
Neogotische engel met kandelaar ? 19e eeuw Anoniem
Maastricht, OLV-basiliek, kruisgang, ingang schatkamer, engel met kandelaar.jpg
Locatie beelden OLV-20c.jpg

Kruisgang (noordoost)
Barokke Madonna met Kind; vroeger boven de ingang van de kerk ca. 2 m hoog 17e-18e eeuw? Anoniem
Maastricht, OLV-basiliek, kruisgang, ingang schatkamer, Madonna met Kind.jpg
Locatie beelden OLV-20d.jpg

Kruisgang (oost)
Neogotische Sint-Hubertus met hert levensgroot 19e eeuw Anoniem
Maastricht, OLV-basiliek, kruisgang, St-Hubertus.jpg
Locatie beelden OLV-21.jpg

Schatkamer
Anna te Drieën ? 14e-15e eeuw? Anoniem
Maastricht, Schatkamer OLV-basiliek, houten beeld Anna te Drieën.jpg
Locatie beelden OLV-21.jpg

Schatkamer
Zittende Madonna met Kind ? 16e eeuw? Anoniem
Maastricht, Schatkamer OLV-basiliek, houten beeld zittende Maria met Kind.jpg
Locatie beelden OLV-21.jpg

Schatkamer
Staande Madonna met Kind ? 16e eeuw? Anoniem
Maastricht, Schatkamer OLV-basiliek, houten beeld staande Madonna met Kind 2.jpg
Locatie beelden OLV-21.jpg

Schatkamer
Staande Madonna met Kind ? 16e eeuw? Anoniem
Maastricht, Schatkamer OLV-basiliek, houten beeld staande Madonna met Kind 1.jpg
Locatie beelden OLV-21.jpg

Schatkamer
Houten beeld van heilige met boek (Sint-Antonius abt?) ? 15e-16e eeuw? Anoniem
Schatkamer OLV, kunstcollectie 04.jpg
Locatie beelden OLV-21.jpg

Schatkamer
Houten beeld Sint-Rochus met engel en hond ? 16e-17e eeuw? Anoniem
Maastricht, Schatkamer OLV-basiliek, houten beeld St-Rochus.jpg
Locatie beelden OLV-21.jpg

Schatkamer
Heilige Catharina van Siena, gepolychromeerd lindehout; het attribuut in de omhooggeheven rechterhand (een kruis?) ontbreekt[34] 105 cm hoog (met sokkel) 1e helft 17e eeuw? Anoniem
Maastricht, Schatkamer OLV-basiliek, houten beeld vrouwelijke heilige.jpg
Locatie beelden OLV-21.jpg

Schatkamer
Reliëf met de verrijzenis van Christus ? 17e eeuw? Anoniem
Maastricht, Schatkamer OLV-basiliek, houten reliëf Verrijzenis.jpg
Locatie beelden OLV-21.jpg

Schatkamer
Vier ovale reliëfs van de evangelisten ? 17e-18e eeuw? Anoniem
Maastricht, Schatkamer OLV-basiliek, reliëfs evangelisten.jpg
Locatie beelden OLV-21.jpg

Schatkamer
Crucifix van hout op barok voetstuk ? 18e eeuw? Anoniem
Houten crucifix - Maastricht - 20146644 - RCE.jpg
Locatie beelden OLV-21.jpg

Schatkamer
Crucifix: kruisbeeld van schildpad met zilver- en goudbeslag en ivoren corpus, op barok voetstuk 80,5 cm (corpus: 24,5 cm) 18e eeuw Anoniem
Kruisbeeld van schildpad met zilver- en een goudbeslag, corpus van ivoor - Maastricht - 20146643 - RCE.jpg
Locatie beelden OLV-21.jpg

Schatkamer
Crucifix met ivoren corpus ? ? Anoniem
Kruisbeeld met ivoren corpus - Maastricht - 20146642 - RCE.jpg
Locatie beelden OLV-21.jpg

Schatkamer
Sint-Barbara: houten heiligenbeeld; de toren is een reliekhouder ? 19e eeuw? Anoniem
Houten beeld van Sint Barbara, met zilveren toren, dienende als reliekhouder - Maastricht - 20146613 - RCE.jpg
Locatie beelden OLV-21.jpg

Schatkamer
Twee neogotische engelen met reliekhouders ? 19e eeuw? Anoniem
Maastricht, Schatkamer OLV-basiliek, neogotische engel met reliekhouder.jpg
Locatie beelden OLV-21.jpg

Schatkamer
Moderne sedes sapientiae met papavers ? 2e helft 20e eeuw Anoniem
Schatkamer OLV, kunstcollectie 05.jpg

Lijst van monumenten[bewerken]

Hieronder volgt een opsomming van de voornaamste grafzerken, epitaven en andere monumenten in de kerk en kloostergangen. Van de grafzerken worden slechts enkele exemplaren besproken die opvallen vanwege hun beeldhouwwerk of historische betekenis.

Plattegrond
[noten 1]
Beschrijving Afmetingen
(h × b × d)
[noten 3]
Datering Kunstenaar /
opdrachtgever
Afbeelding
Locatie monumenten OLV-01.jpg

Zuidertranseptkapel
Grafzerk van Petrus Lindanus († 12 juni 1623), kapitteldeken en aartsdiaken van Haspenhouw; binnen een cirkel het familiewapen[noten 8] 227 × 128 cm 17e eeuw Anoniem
Maastricht, OLV-basiliek, zuidertranseptkapel 02.jpg
Locatie monumenten OLV-02.jpg

Zuidertransept
Grafzerk van kanunnik en cantor Petrus ab Aggere († 7 april 1567) en kanunnik Cornelius Kyen († 10 feb. 1569); met reliëf van priester met miskelk onder een rondboogarcade[noten 9] 230 × 126 cm 1567 (of 1569) Anoniem
Interieur, hardstenen grafzerk - Maastricht - 20146589 - RCE.jpg
Locatie monumenten OLV-03.jpg

Zuidbeukpijler
Epitaaf van Herbert Anthonie van Rode, kanunnik van de OLV-kerk[noten 10] ? 1611 Anoniem
Maastricht, OLV-Basiliek, zuidbeukpijler, epitaaf 1611.jpg
Locatie monumenten OLV-04.jpg

Noordertranseptkapel
Grafzerk van gebr. Stacquet (beiden kanunniken) met familiewapen, i.p.v. helmteken een gevleugeld engelenkopje en miskelk, omgeven door bladvormige slingers[noten 11] 208 × 105 cm 1716 (of 1735) Anoniem
Maastricht, OLV-basiliek, noordertranseptkapel, grafzerken.jpg
Locatie monumenten OLV-05a.jpg

Kruisgang (west)
Grafzerk van de steenhouwer Gerardus Josephus Absil († 9 december 1765), zijn vrouw Joanna Fraiquent en 2 of 3 andere familieleden[noten 12] 177 × 87 cm 1765? Anoniem
Maastricht, OLV-basiliek, grafzerk westelijke kruisgang 13.jpg
Locatie monumenten OLV-05.jpg

Kruisgang (noord)
Grafzerk van kanunnik Cornelius Daems († mei 1631) met op de hoeken 4 evangelistensymbolen; centraal een vierpas met een renaissance wapenschild[noten 13] 232 × 127 cm 1631 Anoniem
Maastricht, OLV-basiliek, grafzerk noordelijke kruisgang 04.jpg
Locatie monumenten OLV-05.jpg

Kruisgang (noord)
Grafzerk met reliëf van geestelijke (Heinricus van Steyvort?) onder gedetailleerd gotisch baldakijn[35] 244 × 129 cm 1498? Anoniem
Maastricht, OLV-basiliek, grafzerk noordelijke kruisgang 07.jpg
Locatie monumenten OLV-05.jpg

Kruisgang (noord)
Grafzerk van kanunnik Johannes van Doenrade († 28 juli 1508) met een reliëf van een staande priester met miskelk onder een gotische arcade; in de hoeken de 4 evangelistensymbolen[noten 14] 290 × 142 cm 1508 Anoniem
Noord arm kruisgang, grafzerken - Maastricht - 20146590 - RCE.jpg
Locatie monumenten OLV-05.jpg

Kruisgang (noord)
Grafzerk van kanunnik en scholasticus Goswin (Gosewijn) Passart († 27 juni 1512/1520) met een reliëf van een geestelijke onder een uitbundige gotische arcade; in de omlijsting 6 wapenschilden, o.a. wapen van familie Passaert[noten 15] 296 × 130 cm 1520 (of 1512) Anoniem
Maastricht, OLV-basiliek, grafzerk noordelijke kruisgang 02.jpg
Locatie monumenten OLV-06.jpg

Sint-Annakapel
Grafzerk van de gebroeders Van Aken (Theodoricus en Renerus de Aquis), die kapel en altaar van de Heilige Anna stichtten in 1282[noten 16] × cm 1283? Anoniem
Sint Annakapel, grafzerk - Maastricht - 20146588 - RCE.jpg

Zie ook[bewerken]