Lijst van vogels in de Benelux

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Dit is een lijst van vogels in de Benelux. De info over België moet nog ingevuld worden. De info over Nederland is bijgewerkt tot 01-12-2023

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam België Nederland
Anatidae (Eendachtigen)
Rotgans Branta bernicla wintergast
Roodhalsgans Branta ruficollis wintergast
Grote Canadese gans Branta canadensis exoot, broedvogel
Brandgans Branta leucopsis broedvogel, wintergast
Kleine Canadese gans Branta hutchinsii dwaalgast
Indische gans Anser indicus exoot, schaarse broedvogel
Ross' gans Anser rossii dwaalgast
Sneeuwgans Anser caerulescens schaarse wintergast
Grauwe gans Anser anser broedvogel, wintergast
Taigarietgans Anser fabalis schaarse wintergast
Kleine rietgans Anser brachyrhynchus wintergast
Toendrarietgans Anser serrirostris wintergast
Kolgans Anser albifrons broedvogel, wintergast
Dwerggans Anser erythropus schaarse wintergast
Zwarte zwaan Cygnus atratus exoot, schaarse broedvogel
Knobbelzwaan Cygnus olor broedvogel, wintergast
Kleine zwaan Cygnus bewickii wintergast
Wilde zwaan Cygnus cygnus wintergast
Nijlgans Alopochen aegyptiaca exoot, broedvogel
Bergeend Tadorna tadorna broedvogel
Casarca Tadorna ferruginea zeer schaarse broedvogel, zomergast
Mandarijneend Aix galericulata exoot, schaarse broedvogel
Siberische taling Sibirionetta formosa dwaalgast
Zomertaling Spatula querquedula schaarse broedvogel
Blauwvleugeltaling Spatula discors onregelmatige gast
Slobeend Spatula clypeata broedvogel
Krakeend Mareca strepera broedvogel
Bronskopeend Mareca falcata dwaalgast
Smient Mareca penelope zeer schaarse broedvogel, wintergast
Amerikaanse smient Mareca americana wintergast
Wilde eend Anas platyrhynchos algemene broedvogel, wintergast
Pijlstaart Anas acuta zeer schaarse broedvogel, wintergast
Wintertaling Anas crecca schaarse broedvogel, wintergast
Amerikaanse wintertaling Anas carolinensis jaargast
Marmereend Marmaronetta angustirostris dwaalgast
Krooneend Netta rufina broedvogel
Amerikaanse tafeleend Aythya americana - dwaalgast
Tafeleend Aythya ferina broedvogel, wintergast
Witoogeend Aythya nyroca onregelmatige broedvogel, jaargast
Ringsnaveleend Aythya collaris onregelmatige gast
Topper Aythya marila doortrekker, wintergast
Kleine topper Aythya affinis onregelmatige gast
Kuifeend Aythya fuligula broedvogel, wintergast
Stellers eider Polysticta stelleri dwaalgast
Koningseider Somateria spectabilis dwaalgast
Eider Somateria mollissima broedvogel, doortrekker
Harlekijneend Histrionicus histrionicus dwaalgast
Brilzee-eend Melanitta perspicillata onregelmatige gast
Grote zee-eend Melanitta fusca schaarse doortrekker, wintergast
Zwarte zee-eend Melanitta nigra doortrekker, wintergast
Amerikaanse zee-eend Melanitta americana dwaalgast
IJseend Clangula hyemalis schaarse doortrekker, wintergast
Buffelkopeend Bucephala albeola dwaalgast
Brilduiker Bucephala clangula zeer schaarse broedvogel, wintergast
Nonnetje Mergellus albellus zeer schaarse broedvogel, wintergast
Kokardezaagbek Lophodytes cucullatus exoot, onregelmatige gast
Grote zaagbek Mergus merganser doortrekker, wintergast
Middelste zaagbek Mergus serrator schaarse broedvogel, wintergast
Rosse stekelstaart Oxyura jamaicensis exoot, onregelmatige broedvogel
Witkopeend Oxyura leucocephala - dwaalgast
Phasianidae (Fazantachtigen)
Hazelhoen Tetrastes bonasia broedvogel -
Auerhoen Tetrao urogallus zeldzame broedvogel -
Korhoen Lyrurus tetrix zeldzame broedvogel zeer schaarse broedvogel
Patrijs Perdix perdix broedvogel broedvogel
Kwartel Coturnix coturnix broedvogel broedvogel
Fazant Phasianus colchicus exoot, broedvogel exoot, broedvogel
Caprimulgidae (Nachtzwaluwen)
Nachtzwaluw Caprimulgus europaeus broedvogel
Apodidae (Gierzwaluwen)
Stekelstaartgierzwaluw Hirundapus caudacutus dwaalgast
Alpengierzwaluw Tachymarptis melba zomergast
Gierzwaluw Apus apus broedvogel
Vale gierzwaluw Apus pallidus zomergast
Siberische gierzwaluw Apus pacificus dwaalgast
Huisgierzwaluw Apus affinis dwaalgast
Pijlstaartgierzwaluw Apus caffer dwaalgast
Otididae (Trappen)
Grote trap Otis tarda dwaalgast
Oostelijke kraagtrap Chlamydotis macqueenii dwaalgast
Kleine trap Tetrax tetrax dwaalgast
Cuculidae (Koekoeken)
Kuifkoekoek Clamator glandarius dwaalgast
Geelsnavelkoekoek Coccyzus americanus dwaalgast dwaalgast
Koekoek Cuculus canorus broedvogel
Pteroclididae (Zandhoenders)
Steppehoen Syrrhaptes paradoxus dwaalgast
Zwartbuikzandhoen Pterocles orientalis dwaalgast -
Columbidae (Duiven)
Rotsduif Columba livia broedvogel exoot, broedvogel
Holenduif Columba oenas broedvogel broedvogel
Houtduif Columba palumbus broedvogel broedvogel
Zomertortel Streptopelia turtur schaarse broedvogel
Oosterse tortel Streptopelia orientalis dwaalgast
Turkse tortel Streptopelia decaocto broedvogel broedvogel
Rallidae (Rallen)
Waterral Rallus aquaticus broedvogel
Kwartelkoning Crex crex schaarse broedvogel
Porseleinhoen Porzana porzana schaarse broedvogel
Kleinst waterhoen Zapornia pusilla zeer schaarse broedvogel
Klein waterhoen Zapornia parva onregelmatige broedvogel
Purperkoet Porphyrio porphyrio dwaalgast
Waterhoen Gallinula chloropus broedvogel, wintergast
Meerkoet Fulica atra broedvogel, wintergast
Gruidae (Kraanvogels)
Canadese kraanvogel Antigone canadensis dwaalgast
Jufferkraanvogel Grus virgo dwaalgast
Kraanvogel Grus grus zeer schaarse broedvogel, doortrekker
Podicipedidae (Futen)
Dodaars Tachybaptus ruficollis broedvogel, wintergast
Dikbekfuut Podilymbus podiceps dwaalgast
Roodhalsfuut Podiceps grisegena doortrekker zeer schaarse broedvogel, wintergast
Fuut Podiceps cristatus broedvogel broedvogel, wintergast
Kuifduiker Podiceps auritus zeldzame doortrekker schaarse doortrekker, wintergast
Geoorde fuut Podiceps nigricollis schaarse broedvogel, wintergast
Phoenicopteridae (Flamingo's)
Flamingo Phoenicopterus roseus wintergast
Chileense flamingo Phoenicopterus chilensis exoot, wintergast
Burhinidae (Grielen)
Griel Burhinus oedicnemus voormalige broedvogel, zomergast
Haematopodidae (Scholeksters)
Scholekster Haematopus ostralegus broedvogel, wintergast
Recurvirostridae (Kluten)
Steltkluut Himantopus himantopus zeer schaarse broedvogel
Kluut Recurvirostra avosetta broedvogel broedvogel
Charadriidae (Kieviten en plevieren)
Kievit Vanellus vanellus broedvogel broedvogel
Grijskopkievit Vanellus cinereus dwaalgast
Indische kievit Vanellus indicus dwaalgast
Steppekievit Vanellus gregarius dwaalgast
Witstaartkievit Vanellus leucurus dwaalgast
Goudplevier Pluvialis apricaria doortrekker, wintergast
Aziatische goudplevier Pluvialis fulva onregelmatige gast
Amerikaanse goudplevier Pluvialis dominica onregelmatige gast
Zilverplevier Pluvialis squatarola doortrekker, wintergast
Bontbekplevier Charadrius hiaticula schaarse broedvogel, doortrekker
Kleine plevier Charadrius dubius broedvogel
Killdeerplevier Charadrius vociferus dwaalgast
Strandplevier Charadrius alexandrinus schaarse broedvogel
Mongoolse plevier Charadrius mongolus dwaalgast -
Woestijnplevier Charadrius leschenaultii dwaalgast
Kaspische plevier Charadrius asiaticus dwaalgast
Steppeplevier Charadrius veredus dwaalgast
Morinelplevier Charadrius morinellus doortrekker
Scolopacidae (Strandlopers en snippen)
Bartrams ruiter Bartramia longicauda dwaalgast
Regenwulp Numenius phaeopus doortrekker
Kleine regenwulp Numenius minutus dwaalgast
Dunbekwulp Numenius tenuirostris dwaalgast
Wulp Numenius arquata broedvogel broedvogel, wintergast
Rosse grutto Limosa lapponica doortrekker, wintergast
Grutto Limosa limosa broedvogel, doortrekker broedvogel, doortrekker
Steenloper Arenaria interpres doortrekker, wintergast
Grote kanoet Calidris tenuirostris dwaalgast
Kanoet Calidris canutus doortrekker, wintergast
Kemphaan Calidris pugnax zeer schaarse broedvogel, doortrekker
Breedbekstrandloper Calidris falcinellus jaargast
Siberische strandloper Calidris acuminata dwaalgast
Steltstrandloper Calidris himantopus dwaalgast
Krombekstrandloper Calidris ferruginea doortrekker
Temmincks strandloper Calidris temminckii schaarse doortrekker
Taigastrandloper Calidris subminuta dwaalgast
Roodkeelstrandloper Calidris ruficollis dwaalgast
Drieteenstrandloper Calidris alba doortrekker, wintergast
Bonte strandloper Calidris alpina doortrekker, wintergast
Paarse strandloper Calidris maritima schaarse doortrekker, wintergast
Bairds strandloper Calidris bairdii dwaalgast
Kleine strandloper Calidris minuta schaarse doortrekker
Kleinste strandloper Calidris minutilla dwaalgast -
Bonapartes strandloper Calidris fuscicollis onregelmatige gast
Blonde ruiter Calidris subruficollis onregelmatige gast
Gestreepte strandloper Calidris melanotos jaargast
Grijze strandloper Calidris pusilla dwaalgast
Alaskastrandloper Calidris mauri dwaalgast
Grote grijze snip Limnodromus scolopaceus dwaalgast
Houtsnip Scolopax rusticola broedvogel, wintergast
Bokje Lymnocryptes minimus doortrekker
Poelsnip Gallinago media onregelmatige gast
Watersnip Gallinago gallinago broedvogel, wintergast
Terekruiter Xenus cinereus onregelmatige gast
Grote franjepoot Phalaropus tricolor dwaalgast
Grauwe franjepoot Phalaropus lobatus schaarse doortrekker
Rosse franjepoot Phalaropus fulicarius zeer schaarse doortrekker
Oeverloper Actitis hypoleucos zeer schaarse broedvogel, doortrekker
Amerikaanse oeverloper Actitis macularius dwaalgast
Witgat Tringa ochropus doortrekker, wintergast
Amerikaanse bosruiter Tringa solitaria dwaalgast
Kleine geelpootruiter Tringa flavipes dwaalgast
Tureluur Tringa totanus broedvogel, doortrekker broedvogel, doortrekker
Poelruiter Tringa stagnatilis jaargast
Bosruiter Tringa glareola doortrekker
Zwarte ruiter Tringa erythropus doortrekker
Groenpootruiter Tringa nebularia doortrekker
Grote geelpootruiter Tringa melanoleuca dwaalgast
Glareolidae (Renvogels en vorkstaartplevieren)
Renvogel Cursorius cursor dwaalgast
Vorkstaartplevier Glareola pratincola dwaalgast
Oosterse vorkstaartplevier Glareola maldivarum dwaalgast
Steppevorkstaartplevier Glareola nordmanni dwaalgast
Laridae (Meeuwen en sterns)
Drieteenmeeuw Rissa tridactyla schaarse broedvogel, doortrekker
Ivoormeeuw Pagophila eburnea dwaalgast
Vorkstaartmeeuw Xema sabini jaargast
Dunbekmeeuw Chroicocephalus genei dwaalgast
Kleine kokmeeuw Chroicocephalus philadelphia dwaalgast
Kokmeeuw Chroicocephalus ridibundus broedvogel
Dwergmeeuw Hydrocoloeus minutus onregelmatige broedvogel, doortrekker
Ross' meeuw Rhodostethia rosea dwaalgast
Lachmeeuw Leucophaeus atricilla dwaalgast
Franklins meeuw Leucophaeus pipixcan dwaalgast
Audouins meeuw Ichthyaetus audouinii dwaalgast
Zwartkopmeeuw Ichthyaetus melanocephalus broedvogel
Reuzenzwartkopmeeuw Ichthyaetus ichthyaetus dwaalgast
Stormmeeuw Larus canus broedvogel, doortrekker
Ringsnavelmeeuw Larus delawarensis dwaalgast
Grote mantelmeeuw Larus marinus zeer schaarse broedvogel, wintergast
Grote burgemeester Larus hyperboreus jaargast
Kleine burgemeester Larus glaucoides jaargast
Zilvermeeuw Larus argentatus broedvogel
Pontische meeuw Larus cachinnans zeer schaarse broedvogel, wintergast
Geelpootmeeuw Larus michahellis zeer schaarse broedvogel, wintergast
Kleine mantelmeeuw Larus fuscus broedvogel, doortrekker
Lachstern Gelochelidon nilotica doortrekker
Reuzenstern Hydroprogne caspia doortrekker
Grote stern Thalasseus sandvicensis broedvogel, doortrekker
Amerikaanse grote stern Thalasseus acuflavidus dwaalgast
Sierlijke stern Thalasseus elegans dwaalgast
Dwergstern Sternula albifrons broedvogel
Brilstern Onychoprion anaethetus dwaalgast
Bonte stern Onychoprion fuscatus dwaalgast
Dougalls stern Sterna dougallii dwaalgast
Visdief Sterna hirundo broedvogel, doortrekker
Noordse stern Sterna paradisaea broedvogel, doortrekker
Forsters stern Sterna forsteri dwaalgast
Witwangstern Chlidonias hybrida zeer schaarse broedvogel
Witvleugelstern Chlidonias leucopterus incidentele broedvogel, zomergast
Zwarte stern Chlidonias niger broedvogel, doortrekker
Stercorariidae (Jagers)
Grote jager Stercorarius skua doortrekker
Middelste jager Stercorarius pomarinus schaarse doortrekker
Kleine jager Stercorarius parasiticus doortrekker
Kleinste jager Stercorarius longicaudus zeer schaarse doortrekker
Alcidae (Alken)
Kleine alk Alle alle schaarse doortrekker
Kortbekzeekoet Uria lomvia dwaalgast
Zeekoet Uria aalge doortrekker, wintergast
Alk Alca torda doortrekker, wintergast
Zwarte zeekoet Cepphus grylle jaargast
Papegaaiduiker Fratercula arctica schaarse doortrekker
Gaviidae (Duikers)
Roodkeelduiker Gavia stellata algemene doortrekker, wintergast doortrekker, wintergast
Parelduiker Gavia arctica schaarse doortrekker, wintergast schaarse doortrekker, wintergast
IJsduiker Gavia immer schaarse wintergast
Geelsnavelduiker Gavia adamsii dwaalgast
Diomedeidae (Albatrossen)
Wenkbrauwalbatros Thalassarche melanophris dwaalgast -
Oceanitidae (Zuidelijke stormvogeltjes)
Wilsons stormvogeltje Oceanites oceanicus dwaalgast
Bont stormvogeltje Pelagodroma marina dwaalgast
Hydrobatidae (Noordelijke stormvogeltjes)
Stormvogeltje Hydrobates pelagicus zeer schaarse doortrekker
Vaal stormvogeltje Hydrobates leucorhous schaarse doortrekker
Procellariidae (Stormvogels en pijlstormvogels)
Noordse stormvogel Fulmarus glacialis doortrekker
Donsstormvogel Pterodroma mollis dwaalgast
Scopoli's pijlstormvogel Calonectris diomedea dwaalgast
Kuhls pijlstormvogel Calonectris borealis - dwaalgast
Grauwe pijlstormvogel Ardenna grisea - schaarse doortrekker
Grote pijlstormvogel Ardenna gravis - dwaalgast
Noordse pijlstormvogel Puffinus puffinus schaarse doortrekker
Vale pijlstormvogel Puffinus mauretanicus schaarse doortrekker
Ciconiidae (Ooievaars)
Zwarte ooievaar Ciconia nigra zomergast
Ooievaar Ciconia ciconia broedvogel
Sulidae (Genten)
Jan-van-gent Morus bassanus doortrekker
Bruine gent Sula leucogaster dwaalgast
Phalacrocoracidae (Aalscholvers)
Dwergaalscholver Microcarbo pygmaeus dwaalgast dwaalgast
Aalscholver Phalacrocorax carbo broedvogel
Kuifaalscholver Gulosus aristotelis jaargast
Threskiornithidae (Ibissen en lepelaars)
Heilige ibis Threskiornis aethiopicus exoot, onregelmatige broedvogel
Zwarte ibis Plegadis falcinellus jaargast
Lepelaar Platalea leucorodia broedvogel
Ardeidae (Reigers)
Roerdomp Botaurus stellaris broedvogel
Woudaapje Ixobrychus minutus zeer schaarse broedvogel
Kwak Nycticorax nycticorax dwaalgast zeer schaarse broedvogel
Groene reiger Butorides virescens dwaalgast
Ralreiger Ardeola ralloides jaargast
Koereiger Bubulcus ibis jaargast
Blauwe reiger Ardea cinerea broedvogel broedvogel
Purperreiger Ardea purpurea broedvogel
Grote zilverreiger Ardea alba schaarse broedvogel
Kleine zilverreiger Egretta garzetta schaarse broedvogel
Pelecanidae (Pelikanen)
Roze pelikaan Pelecanus onocrotalus dwaalgast
Kroeskoppelikaan Pelecanus crispus dwaalgast
Pandionidae (Visarenden)
Visarend Pandion haliaetus zeer schaarse broedvogel, doortrekker
Accipitridae (Havikachtigen)
Grijze wouw Elanus caeruleus jaargast
Lammergier Gypaetus barbatus dwaalgast
Aasgier Neophron percnopterus dwaalgast
Wespendief Pernis apivorus schaarse broedvogel
Vale gier Gyps fulvus dwaalgast onregelmatige gast
Monniksgier Aegypius monachus dwaalgast
Slangenarend Circaetus gallicus zomergast
Schreeuwarend Clanga pomarina dwaalgast
Bastaardarend Clanga clanga onregelmatige gast
Dwergarend Hieraaetus pennatus onregelmatige gast
Steppearend Aquila nipalensis dwaalgast
Spaanse keizerarend Aquila adalberti dwaalgast
Keizerarend Aquila heliaca dwaalgast
Steenarend Aquila chrysaetos dwaalgast
Havikarend Aquila fasciata dwaalgast
Sperwer Accipiter nisus broedvogel
Havik Accipiter gentilis broedvogel broedvogel
Bruine kiekendief Circus aeruginosus broedvogel broedvogel
Blauwe kiekendief Circus cyaneus zeer schaarse broedvogel, doortrekker
Steppekiekendief Circus macrourus schaarse doortrekker
Grauwe kiekendief Circus pygargus schaarse broedvogel, doortrekker
Rode wouw Milvus milvus zeer schaarse broedvogel, doortrekker
Zwarte wouw Milvus migrans dwaalgast zeer schaarse broedvogel, doortrekker
Zeearend Haliaeetus albicilla zeer schaarse broedvogel, jaargast
Ruigpootbuizerd Buteo lagopus schaarse wintergast
Arendbuizerd Buteo rufinus dwaalgast
Buizerd Buteo buteo broedvogel broedvogel
Tytonidae (Kerkuilen)
Kerkuil Tyto alba broedvogel
Strigidae (Uilen)
Ruigpootuil Aegolius funereus dwaalgast dwaalgast
Steenuil Athene noctua broedvogel broedvogel
Sperweruil Surnia ulula dwaalgast
Dwerguil Glaucidium passerinum dwaalgast
Dwergooruil Otus scops dwaalgast
Ransuil Asio otus broedvogel broedvogel, wintergast
Velduil Asio flammeus schaarse broedvogel
Sneeuwuil Bubo scandiacus dwaalgast
Oehoe Bubo bubo zeer schaarse broedvogel
Bosuil Strix aluco broedvogel
Upupidae (Hoppen)
Hop Upupa epops incidentele broedvogel, zomergast
Coraciidae (Scharrelaars)
Scharrelaar Coracias garrulus onregelmatige gast
Alcedinidae (IJsvogels)
IJsvogel Alcedo atthis broedvogel broedvogel
Bandijsvogel Megaceryle alcyon dwaalgast
Meropidae (Bijeneters)
Groene bijeneter Merops persicus dwaalgast
Bijeneter Merops apiaster zeer schaarse broedvogel, zomergast
Picidae (Spechten)
Draaihals Jynx torquilla schaarse broedvogel, doortrekker
Middelste bonte specht Dendrocoptes medius broedvogel broedvogel
Kleine bonte specht Dryobates minor broedvogel
Grote bonte specht Dendrocopos major broedvogel broedvogel
Witrugspecht Dendrocopos leucotos dwaalgast -
Zwarte specht Dryocopus martius broedvogel broedvogel
Groene specht Picus viridis broedvogel broedvogel
Grijskopspecht Picus canus dwaalgast
Falconidae (Valken)
Kleine torenvalk Falco naumanni dwaalgast
Torenvalk Falco tinnunculus broedvogel broedvogel
Roodpootvalk Falco vespertinus schaarse doortrekker
Eleonora's valk Falco eleonorae dwaalgast
Smelleken Falco columbarius schaarse doortrekker, wintergast
Boomvalk Falco subbuteo broedvogel
Sakervalk Falco cherrug dwaalgast
Giervalk Falco rusticolus dwaalgast
Slechtvalk Falco peregrinus broedvogel schaarse broedvogel, doortrekker
Psittacidae (Papegaaien van Afrika en de Nieuwe Wereld)
Monniksparkiet Myiopsitta monachus exoot, schaarse broedvogel exoot, schaarse broedvogel
Psittaculidae (Papegaaien van de Oude Wereld)
Grote alexanderparkiet Psittacula eupatria exoot, schaarse broedvogel
Halsbandparkiet Psittacula krameri exoot, broedvogel exoot, broedvogel
Laniidae (Klauwieren)
Bruine klauwier Lanius cristatus dwaalgast
Grauwe klauwier Lanius collurio broedvogel broedvogel
Daurische klauwier Lanius isabellinus dwaalgast
Turkestaanse klauwier Lanius phoenicuroides dwaalgast
Langstaartklauwier Lanius schach dwaalgast
Kleine klapekster Lanius minor onregelmatige gast
Klapekster Lanius excubitor voormalige broedvogel, wintergast
Roodkopklauwier Lanius senator voormalige broedvogel, onregelmatige gast
Maskerklauwier Lanius nubicus dwaalgast
Vireonidae (Vireo's)
Roodoogvireo Vireo olivaceus dwaalgast
Oriolidae (Wielewalen en vijgvogels)
Wielewaal Oriolus oriolus broedvogel
Corvidae (Kraaiachtigen)
Gaai Garrulus glandarius broedvogel broedvogel
Ekster Pica pica broedvogel broedvogel
Notenkraker Nucifraga caryocatactes dwaalgast
Alpenkraai Pyrrhocorax graculus dwaalgast -
Kauw Coloeus monedula broedvogel broedvogel
Daurische kauw Coloeus dauuricus dwaalgast
Roek Corvus frugilegus broedvogel broedvogel
Zwarte kraai Corvus corone broedvogel broedvogel
Bonte kraai Corvus cornix schaarse wintergast
Raaf Corvus corax schaarse broedvogel
Bombycillidae (Pestvogels)
Pestvogel Bombycilla garrulus schaarse doortrekker, wintergast
Paridae (Mezen)
Zwarte mees Periparus ater broedvogel broedvogel
Kuifmees Lophophanes cristatus broedvogel broedvogel
Glanskop Poecile palustris broedvogel broedvogel
Matkop Poecile montanus broedvogel broedvogel
Pimpelmees Cyanistes caeruleus broedvogel broedvogel
Azuurmees Cyanistes cyanus dwaalgast -
Koolmees Parus major broedvogel broedvogel
Remizidae (Buidelmezen)
Buidelmees Remiz pendulinus zeer schaarse broedvogel
Panuridae (Baardmannetjes)
Baardmannetje Panurus biarmicus broedvogel
Alaudidae (Leeuweriken)
Boomleeuwerik Lullula arborea broedvogel broedvogel
Veldleeuwerik Alauda arvensis broedvogel broedvogel
Kuifleeuwerik Galerida cristata voormalige broedvogel, dwaalgast
Strandleeuwerik Eremophila alpestris doortrekker, wintergast
Kortteenleeuwerik Calandrella brachydactyla dwaalgast
Bergkalanderleeuwerik Melanocorypha bimaculata dwaalgast
Kalanderleeuwerik Melanocorypha calandra dwaalgast
Hirundinidae (Zwaluwen)
Oeverzwaluw Riparia riparia broedvogel broedvogel
Boerenzwaluw Hirundo rustica broedvogel broedvogel
Rotszwaluw Ptyonoprogne rupestris dwaalgast
Huiszwaluw Delichon urbicum broedvogel broedvogel
Roodstuitzwaluw Cecropis daurica onregelmatige gast
Cettiidae (Cetti's zangers)
Cetti's zanger Cettia cetti broedvogel broedvogel
Aegithalidae (Staartmezen)
Staartmees Aegithalos caudatus broedvogel, wintergast broedvogel, wintergast
Phylloscopidae (Boszangers)
Fluiter Phylloscopus sibilatrix broedvogel
Bergfluiter Phylloscopus bonelli onregelmatige gast
Balkanbergfluiter Phylloscopus orientalis dwaalgast
Humes bladkoning Phylloscopus humei schaarse wintergast
Bladkoning Phylloscopus inornatus doortrekker
Pallas' boszanger Phylloscopus proregulus schaarse wintergast
Raddes boszanger Phylloscopus schwarzi onregelmatige gast
Bruine boszanger Phylloscopus fuscatus onregelmatige gast
Fitis Phylloscopus trochilus broedvogel
Tjiftjaf Phylloscopus collybita broedvogel broedvogel
Iberische tjiftjaf Phylloscopus ibericus zomergast
Kroonboszanger Phylloscopus coronatus dwaalgast
Swinhoes boszanger Phylloscopus plumbeitarsus dwaalgast
Groene fitis Phylloscopus nitidus dwaalgast
Grauwe fitis Phylloscopus trochiloides zomergast
Noordse boszanger Phylloscopus borealis onregelmatige gast
Acrocephalidae (Rietzangers)
Grote karekiet Acrocephalus arundinaceus schaarse broedvogel
Zwartkoprietzanger Acrocephalus melanopogon dwaalgast
Waterrietzanger Acrocephalus paludicola schaarse doortrekker
Rietzanger Acrocephalus schoenobaenus broedvogel broedvogel
Veldrietzanger Acrocephalus agricola dwaalgast
Struikrietzanger Acrocephalus dumetorum onregelmatige gast
Kleine karekiet Acrocephalus scirpaceus broedvogel
Bosrietzanger Acrocephalus palustris broedvogel
Kleine spotvogel Iduna caligata dwaalgast
Sykes' spotvogel Iduna rama dwaalgast
Oostelijke vale spotvogel Iduna pallida dwaalgast
Grote vale spotvogel Hippolais languida dwaalgast
Orpheusspotvogel Hippolais polyglotta incidentele broedvogel, zomergast
Spotvogel Hippolais icterina broedvogel
Locustellidae (Sprinkhaanzangers)
Siberische sprinkhaanzanger Helopsaltes certhiola dwaalgast
Kleine sprinkhaanzanger Locustella lanceolata dwaalgast
Krekelzanger Locustella fluviatilis zomergast
Snor Locustella luscinioides broedvogel
Sprinkhaanzanger Locustella naevia broedvogel, doortrekker
Cisticolidae (Graszangers)
Graszanger Cisticola juncidis schaarse broedvogel
Sylviidae (Zangers van de Oude Wereld)
Zwartkop Sylvia atricapilla broedvogel broedvogel
Tuinfluiter Sylvia borin broedvogel
Sperwergrasmus Sylvia nisoria schaarse doortrekker
Braamsluiper Sylvia curruca broedvogel
Humes braamsluiper Sylvia althaea dwaalgast
Westelijke orpheusgrasmus Sylvia hortensis dwaalgast dwaalgast
Afrikaanse woestijngrasmus Sylvia deserti dwaalgast
Woestijngrasmus Sylvia nana dwaalgast
Kleine zwartkop Sylvia melanocephala dwaalgast
Moltoni's baardgrasmus Sylvia subalpina dwaalgast
Balkanbaardgrasmus Curruca cantillans dwaalgast
Grasmus Sylvia communis broedvogel broedvogel
Brilgrasmus Sylvia conspicillata dwaalgast
Sardijnse grasmus Sylvia sarda dwaalgast dwaalgast
Provençaalse grasmus Sylvia undata dwaalgast
Paradoxornithidae (Diksnavelmezen)
Bruinkopdiksnavelmees Suthora webbiana exoot, schaarse broedvogel
Regulidae (Goudhaantjes)
Goudhaantje Regulus regulus broedvogel broedvogel
Vuurgoudhaantje Regulus ignicapilla broedvogel broedvogel
Troglodytidae (Winterkoningen)
Winterkoning Troglodytes troglodytes broedvogel broedvogel
Sittidae (Boomklevers)
Boomklever Sitta europaea broedvogel broedvogel
Tichodromidae (Rotskruipers)
Rotskruiper Tichodroma muraria dwaalgast
Certhiidae (Boomkruipers)
Boomkruiper Certhia brachydactyla broedvogel broedvogel
Taigaboomkruiper Certhia familiaris schaarse broedvogel
Mimidae (Spotlijsters)
Spotlijster Mimus polyglottos dwaalgast
Sturnidae (Spreeuwen)
Daurische spreeuw Agropsar sturninus dwaalgast
Roze spreeuw Pastor roseus schaarse doortrekker
Spreeuw Sturnus vulgaris broedvogel broedvogel
Turdidae (Lijsters)
Siberische lijster Geokichla sibirica dwaalgast
Goudlijster Zoothera aurea dwaalgast dwaalgast
Grijswangdwerglijster Catharus minimus dwaalgast
Dwerglijster Catharus ustulatus dwaalgast -
Beflijster Turdus torquatus doortrekker
Merel Turdus merula broedvogel broedvogel
Vale lijster Turdus obscurus dwaalgast
Zwartkeellijster Turdus atrogularis dwaalgast dwaalgast
Naumanns lijster Turdus naumanni dwaalgast -
Bruine lijster Turdus eunomus dwaalgast
Kramsvogel Turdus pilaris zeer schaarse broedvogel, doortrekker
Koperwiek Turdus iliacus doortrekker, wintergast doortrekker, wintergast
Zanglijster Turdus philomelos broedvogel broedvogel
Grote lijster Turdus viscivorus broedvogel broedvogel
Roodborstlijster Turdus migratorius dwaalgast
Muscicapidae (Vliegenvangers)
Rosse waaierstaart Cercotrichas galactotes dwaalgast
Grauwe vliegenvanger Muscicapa striata broedvogel
Roodborst Erithacus rubecula broedvogel broedvogel
Blauwborst Luscinia svecica broedvogel broedvogel
Noordse nachtegaal Luscinia luscinia onregelmatige gast
Nachtegaal Luscinia megarhynchos broedvogel
Roodkeelnachtegaal Calliope calliope dwaalgast
Perzische roodborst Irania gutturalis dwaalgast
Blauwstaart Tarsiger cyanurus onregelmatige gast
Kleine vliegenvanger Ficedula parva onregelmatige gast
Bonte vliegenvanger Ficedula hypoleuca broedvogel
Withalsvliegenvanger Ficedula albicollis dwaalgast
Balkanvliegenvanger Ficedula semitorquata dwaalgast
Zwarte roodstaart Phoenicurus ochruros broedvogel
Gekraagde roodstaart Phoenicurus phoenicurus broedvogel
Rode rotslijster Monticola saxatilis dwaalgast dwaalgast
Blauwe rotslijster Monticola solitarius dwaalgast
Paapje Saxicola rubetra broedvogel broedvogel
Roodborsttapuit Saxicola rubicola broedvogel broedvogel
Aziatische roodborsttapuit Saxicola maurus dwaalgast
Stejnegers roodborsttapuit Saxicola stejnegeri dwaalgast
Tapuit Oenanthe oenanthe broedvogel broedvogel
Seebohms tapuit Oenanthe seebohmi dwaalgast
Izabeltapuit Oenanthe isabellina dwaalgast
Woestijntapuit Oenanthe deserti dwaalgast
Westelijke blonde tapuit Oenanthe hispanica dwaalgast
Oostelijke blonde tapuit Oenanthe melanoleuca dwaalgast
Bonte tapuit Oenanthe pleschanka dwaalgast
Cinclidae (Waterspreeuwen)
Waterspreeuw Cinclus cinclus incidentele broedvogel, doortrekker
Passeridae (Mussen)
Huismus Passer domesticus broedvogel
Spaanse mus Passer hispaniolensis dwaalgast
Ringmus Passer montanus broedvogel
Rotsmus Petronia petronia dwaalgast -
Prunellidae (Heggenmussen)
Alpenheggenmus Prunella collaris dwaalgast dwaalgast
Bergheggenmus Prunella montanella dwaalgast
Heggenmus Prunella modularis broedvogel broedvogel
Motacillidae (Kwikstaarten en piepers)
Gele kwikstaart Motacilla flava broedvogel broedvogel
Citroenkwikstaart Motacilla citreola zomergast
Grote gele kwikstaart Motacilla cinerea schaarse broedvogel
Witte kwikstaart Motacilla alba broedvogel broedvogel
Grote pieper Anthus richardi doortrekker
Mongoolse pieper Anthus godlewskii dwaalgast
Duinpieper Anthus campestris voormalige broedvogel, doortrekker
Graspieper Anthus pratensis broedvogel
Boompieper Anthus trivialis broedvogel
Siberische boompieper Anthus hodgsoni schaarse doortrekker
Roodkeelpieper Anthus cervinus schaarse doortrekker
Pacifische waterpieper Anthus rubescens dwaalgast
Waterpieper Anthus spinoletta doortrekker, wintergast
Oeverpieper Anthus petrosus doortrekker, wintergast
Fringillidae (Vinkachtigen)
Vink Fringilla coelebs broedvogel broedvogel
Keep Fringilla montifringilla doortrekker, wintergast doortrekker, wintergast
Appelvink Coccothraustes coccothraustes broedvogel broedvogel
Haakbek Pinicola enucleator dwaalgast
Goudvink Pyrrhula pyrrhula broedvogel
Woestijnvink Bucanetes githagineus dwaalgast
Roodmus Carpodacus erythrinus zeer schaarse broedvogel, doortrekker
Groenling Chloris chloris broedvogel broedvogel
Frater Linaria flavirostris doortrekker, wintergast
Kneu Linaria cannabina broedvogel broedvogel
Grote barmsijs Acanthis flammea doortrekker
Kleine barmsijs Acanthis cabaret schaarse broedvogel
Witstuitbarmsijs Acanthis hornemanni onregelmatige gast
Grote kruisbek Loxia pytyopsittacus dwaalgast
Kruisbek Loxia curvirostra broedvogel
Witbandkruisbek Loxia leucoptera onregelmatige gast
Putter Carduelis carduelis broedvogel
Citroensijs Carduelis citrinella dwaalgast -
Europese kanarie Serinus serinus zeer schaarse broedvogel
Sijs Spinus spinus schaarse broedvogel, doortrekker
Calcariidae (IJsgorzen en sneeuwgorzen)
IJsgors Calcarius lapponicus schaarse doortrekker, wintergast
Sneeuwgors Plectrophenax nivalis doortrekker, wintergast
Emberizidae (Gorzen)
Grauwe gors Emberiza calandra zeer schaarse broedvogel
Geelgors Emberiza citrinella broedvogel broedvogel
Witkopgors Emberiza leucocephalos dwaalgast onregelmatige gast
Grijze gors Emberiza cia dwaalgast
Steenortolaan Emberiza buchanani dwaalgast
Ortolaan Emberiza hortulana voormalige broedvogel, doortrekker
Bruinkeelortolaan Emberiza caesia dwaalgast
Cirlgors Emberiza cirlus dwaalgast
Dwerggors Emberiza pusilla schaarse doortrekker
Geelbrauwgors Emberiza chrysophrys dwaalgast
Bosgors Emberiza rustica schaarse doortrekker
Wilgengors Emberiza aureola dwaalgast
Rosse gors Emberiza rutila dwaalgast
Zwartkopgors Emberiza melanocephala dwaalgast
Bruinkopgors Emberiza bruniceps dwaalgast
Maskergors Emberiza spodocephala dwaalgast dwaalgast
Rietgors Emberiza schoeniclus broedvogel
Passerellidae (Amerikaanse gorzen)
Grijze junco Junco hyemalis dwaalgast
Witkeelgors Zonotrichia albicollis dwaalgast
Zanggors Melospiza melodia dwaalgast
Icteridae (Troepialen)
Bobolink Dolichonyx oryzivorus dwaalgast
Geelkoptroepiaal Xanthocephalus xanthocephalus dwaalgast
Baltimoretroepiaal Icterus galbula dwaalgast
Glanstroepiaal Quiscalus quiscula dwaalgast
Parulidae (Amerikaanse zangers)
Noordse waterlijster Parkesia noveboracensis dwaalgast
Zwartkopzanger Setophaga striata dwaalgast
Mirtezanger Setophaga coronata dwaalgast

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]