Lijst van vogels in de Lage Landen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit is een lijst van vogels in de Lage Landen.

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam België Nederland
Gaviidae (Duikers)
Parelduiker Gavia arctica schaarse doortrekker, wintergast schaarse doortrekker, wintergast
IJsduiker Gavia immer onregelmatige gast
Geelsnavelduiker Gavia adamsii dwaalgast
Roodkeelduiker Gavia stellata algemene doortrekker, wintergast algemene doortrekker, wintergast
Podicipedidae (Futen)
Fuut Podiceps cristatus broedvogel algemene broedvogel
Roodhalsfuut Podiceps grisegena doortrekker doortrekker, zeer zeldzame broedvogel
Kuifduiker Podiceps auritus zeldzame doortrekker zeldzame doortrekker
Geoorde fuut Podiceps nigricollis zeldzame broedvogel
Dodaars Tachybaptus ruficollis algemene broedvogel doortrekker, wintergast
Dikbekfuut Podilymbus podiceps dwaalgast
Procellariidae (Stormvogels)
Vaal stormvogeltje Oceanodroma leucorhoa onregelmatige gast
Stormvogeltje Hydrobates pelagicus zeldzame onregelmatige gast
Wilsons stormvogeltje Oceanites oceanicus dwaalgast
Bont stormvogeltje Pelagodroma marina dwaalgast
Noordse pijlstormvogel Puffinus puffinus onregelmatige gast
Donsstormvogel Pterodroma molis dwaalgast
Bulwers stormvogel Bulweria bulwerii dwaalgast
Grote pijlstormvogel Puffinus gravis - dwaalgast
Scopoli's pijlstormvogel Calonectirs diomedea dwaalgast
Kuhls pijlstormvogel Calonectirs borealis - dwaalgast
Grauwe pijlstormvogel Puffinus griseus - dwaalgast
Noordse stormvogel Fulmarus glacialis wintergast
Sulidae (Genten of Rotspelikanen)
Jan-van-gent Morus bassanus regelmatige gast
Phalacrocoracidae (Aalscholvers)
Aalscholver Phalacrocorax carbo algemene broedvogel
Kuifaalscholver Phalacrocorax aristotelis onregelmatig
Dwergaalscholver Phalacrocorax pygmaeus dwaalgast dwaalgast
Ardeidae (Reigers)
Blauwe reiger Ardea cinerea broedvogel algemene broedvogel
Purperreiger Ardea purpurea schaarse broedvogel
Kleine zilverreiger Egretta garzetta broedvogel
Grote zilverreiger Egretta alba broedvogel
Ralreiger Ardeola ralloides dwaalgast
Koereiger Bubulcus ibis dwaalgast
Groene reiger Butorides virescens dwaalgast
Kwak Nycticorax nycticorax dwaalgast zeldzame broedvogel
Woudaapje Ixobrychus minutus schaars broedvogel
Roerdomp Botaurus stellaris broedvogel
Pelecanidae (Pelikanen)
Kroeskoppelikaan Pelecanus crispus dwaalgast
Roze pelikaan Pelecanus onocrotalus dwaalgast
Ciconiidae (Ooievaars)
Ooievaar Ciconia ciconia broedvogel
Zwarte ooievaar Ciconia nigra onregelmatige gast
Threskiornithidae (Ibissen en lepelaars)
Lepelaar Platalea leucorodia broedvogel
Zwarte ibis Plegadis falcinellus onregelmatige gast
Phoenicopteridae (Flamingo's)
Flamingo Phoenicopterus roseus wintergast
Anatidae (Eendvogels)
Wilde eend Anas platyrhynchos algemene broedvogel
Wintertaling Anas crecca broedvogel
Amerikaanse wintertaling Anas carolinensis dwaalgast
Siberische taling Anas formosa dwaalgast
Zomertaling Anas querquedula broedvogel
Krakeend Anas strepera zeldzame broedvogel
Bronskopeend Anas falcata dwaalgast
Smient Anas penelope doortrekker, wintergast (zeer zeldzame broedvogel)
Amerikaanse smient Anas americana dwaalgast
Blauwvleugeltaling Anas discors dwaalgast
Pijlstaart Anas acuta zeldzame broedvogel
Slobeend Anas clypeata broedvogel
Marmereend Marmaronetta angustirostris dwaalgast
Krooneend Netta rufina zeldzame broedvogel
Topper Aythya marila doortrekker, wintergast
Kleine topper Aythya affinis dwaalgast
Kuifeend Aythya fuligula broedvogel
Tafeleend Aythya ferina doortrekker, schaars broedvogel
Grote tafeleend Aythya valisineria dwaalgast
Witoogeend Aythya nyroca doortrekker, zeer zeldzame broedvogel
Ringsnaveleend Aythya collaris dwaalgast
Brilduiker Bucephala clangula doortrekker, wintergast
Buffelkopeend Bucephala albeola dwaalgast
IJseend Clangula hyemalis schaarse doortrekker, wintergast
Grote zee-eend Melanitta fusca doortrekker, wintergast
Brilzee-eend Melanitta perspicilla dwaalgast
Zwarte zee-eend Melanitta nigra doortrekker, wintergast
Amerikaanse zee-eend Melanitta americana dwaalgast
Harlekijneend Histrionicus histrionicus dwaalgast
Eider Somateria mollissima broedvogel, doortrekker
Koningseider Somateria spectabilis dwaalgast
Stellers eider Polysticta stelleri dwaalgast
Witkopeend Oxyura leucocephala - dwaalgast
Middelste zaagbek Mergus serrator doortrekker, wintergast (zeer zeldzame broedvogel)
Grote zaagbek Mergus merganser doortrekker, wintergast
Kokardezaagbek Lophodytes cucullatus dwaalgast
Nonnetje Mergellus albellus wintergast
Bergeend Tadorna tadorna broedvogel
Casarca Tadorna ferruginea dwaalgast/ontsnapt
Nijlgans Alopochen aegyptiacus ontsnapt broedvogel
Grauwe gans Anser anser wintergast, broedvogel
Kolgans Anser albifrons wintergast
Dwerggans Anser erythropus wintergast
Taigarietgans Anser fabalis wintergast
Toendrarietgans Anser serrirostris wintergast
Kleine rietgans Anser brachyrhynchus wintergast
Sneeuwgans Anser caerulescens dwaalgast
Ross' gans Anser rossii dwaalgast
Witbuikrotgans Branta bernicla ssp. hrota dwaalgast
Rotgans Branta bernicla ssp. bernicla wintergast
Zwarte rotgans Branta bernicla ssp. nigricans dwaalgast
Brandgans Branta leucopsis wintergast
Kleine Canadese gans Branta hutchinsii
Grote Canadese gans Branta canadensis
Roodhalsgans Branta ruficollis dwaalgast
Knobbelzwaan Cygnus olor broedvogel
Wilde zwaan Cygnus cygnus wintergast
Kleine zwaan Cygnus bewickii wintergast
Fluitzwaan Cygnus columbianus dwaalgast
Accipitridae (Havikachtigen)
Lammergier Gypaetus barbatus dwaalgast
Aasgier Neophron percnopterus dwaalgast
Vale gier Gyps fulvus dwaalgast dwaalgast
Monniksgier Aegypius monachus dwaalgast
Steenarend Aquila chrysaetos dwaalgast
Bastaardarend Aquila clanga onregelmatig
Schreeuwarend Aquila pomarina dwaalgast
Dwergarend Hieraaetus pennatus dwaalgast
Steppearend Aquila nipalensis dwaalgast
Keizerarend Aquila heliaca dwaalgast
Spaanse keizerarend Aquila adalberti dwaalgast
Havikarend Hieraaetus fasciatus dwaalgast
Buizerd Buteo buteo broedvogel
Ruigpootbuizerd Buteo lagopus doortrekker, wintergast
Arendbuizerd Buteo rufinus dwaalgast
Sperwer Accipiter nisus broedvogel
Havik Accipiter gentilis broedvogel
Grijze wouw Elanus caeruleus dwaalgast
Rode wouw Milvus milvus zeldzame broedvogel, doortrekker
Zwarte wouw Milvus migrans dwaalgast onregelmatige gast
Europese zeearend Haliaeetus albicilla zeldzame broedvogel, wintergast
Wespendief Pernis apivorus zeldzame broedvogel
Bruine kiekendief Circus aeruginosus broedvogel
Blauwe kiekendief Circus cyaneus doortrekker, wintergast (broedvogel)
Steppekiekendief Circus macrourus dwaalgast
Grauwe kiekendief Circus pygargus broedvogel
Slangenarend Circaetus gallicus doortrekker, wintergast
Pandionidae (Visarenden)
Visarend Pandion haliaetus doortrekker
Falconidae (Valken)
Boomvalk Falco subbuteo broedvogel
Slechtvalk Falco peregrinus doortrekker (broedvogel)
Giervalk Falco rusticolus dwaalgast
Smelleken Falco columbarius doortrekker
Roodpootvalk Falco vespertinus dwaalgast
Torenvalk Falco tinnunculus broedvogel
Kleine torenvalk Falco naumanni dwaalgast
Tetraonidae (Ruigpoothoenders)
Schots sneeuwhoen Lagopus lagopus scoticus ingevoerd -
Korhoen Tetrao tetrix zeldzame broedvogel zeldzame broedvogel
Auerhoen Tetrao urogallus - -
Hazelhoen Tetrastes bonasia broedvogel -
Phasianidae (Fazantachtigen)
Patrijs Perdix perdix standvogel
Kwartel Coturnix coturnix broedvogel
Fazant Phasianus colchicus standvogel (exoot)
Gruidae (Kraanvogels)
Europese kraanvogel Grus grus doortrekker (broedvogel)
Canadese kraanvogel Grus canadensis dwaalgast
Jufferkraanvogel Grus virgo dwaalgast
Rallidae (Rallen, koeten en waterhoentjes)
Waterral Rallus aquaticus broedvogel
Porseleinhoen Porzana porzana zeldzame broedvogel
Kleinst waterhoen Porzana pusilla onregelmatige (broedvogel)
Klein waterhoen Porzana parva onregelmatige (broedvogel)
Kwartelkoning Crex crex zeldzame broedvogel
Waterhoen Gallinula chloropus broedvogel
Meerkoet Fulica atra algemene broedvogel
Otididae (Trappen)
Grote trap Otis tarda dwaalgast
Kleine trap Tetrax tetrax dwaalgast
Oostelijke kraagtrap Chlamydotis macqueenii dwaalgast
Haematopodidae (Scholeksters)
Scholekster Haematopus ostralegus algemene broedvogel
Charadriidae (Kieviten en plevieren)
Bontbekplevier Charadrius hiaticula broedvogel
Killdeerplevier Charadrius vociferus dwaalgast
Kleine plevier Charadrius dubius zomergast (broedvogel)
Strandplevier Charadrius alexandrinus broedvogel
Zilverplevier Pluvialis squatarola doortrekker
Goudplevier Pluvialis apricaria doortrekker
Amerikaanse goudplevier Pluvialis dominica dwaalgast
Aziatische goudplevier Pluvialis fulva dwaalgast
Morinelplevier Charadrius morinellus doortrekker (broedvogel)
Woestijnplevier Charadrius leschenaultii dwaalgast
Kaspische plevier Charadrius asiaticus dwaalgast
Steppekievit Vanellus gregarius dwaalgast
Kievit Vanellus vanellus broedvogel
Witstaartkievit Vanellus leucurus dwaalgast
Scolopacidae (Strandlopers en snippen)
Steenloper Arenaria interpres doortrekker
Watersnip Gallinago gallinago broedvogel
Poelsnip Gallinago media doortrekker
Bokje Lymnocryptes minimus doortrekker (broedvogel)
Grote grijze snip Limnodromus scolopaceus dwaalgast
Houtsnip Scolopax rusticola zeldzame broedvogel
Bartrams ruiter Bartramia longicauda dwaalgast
Wulp Numenius arquata broedvogel
Regenwulp Numenius phaeopus doortrekker, zomergast
Dunbekwulp Numenius tenuirostris dwaalgast
Grutto Limosa limosa broedvogel
Rosse grutto Limosa lapponica doortrekker
Terekruiter Xenus cinereus dwaalgast
Oeverloper Actitis hypoleucos doortrekker (broedvogel)
Amerikaanse oeverloper Actitis macularia dwaalgast
Witgat Tringa ochropus doortrekker (broedvogel)
Amerikaanse bosruiter Tringa solitaria dwaalgast
Bosruiter Tringa glareola doortrekker (broedvogel)
Tureluur Tringa totanus broedvogel
Zwarte ruiter Tringa erythropus doortrekker
Groenpootruiter Tringa nebularia doortrekker
Kleine geelpootruiter Tringa flavipes dwaalgast
Grote geelpootruiter Tringa melanoleuca dwaalgast
Poelruiter Tringa stagnatilis dwaalgast
Grote kanoet Calidris tenuirostris dwaalgast
Kanoet Calidris canutus doortrekker
Drieteenstrandloper Calidris alba doortrekker, wintergast
Grijze strandloper Calidris pusilla dwaalgast
Roodkeelstrandloper Calidris ruficollis dwaalgast
Kleine strandloper Calidris minuta schaarse doortrekker
Temmincks strandloper Calidris temminckii schaarse doortrekker
Taigastrandloper Calidris subminuta dwaalgast
Bonapartes strandloper Calidris fuscicollis dwaalgast
Bairds strandloper Calidris bairdii dwaalgast
Gestreepte strandloper Calidris melanotos dwaalgast
Siberische strandloper Calidris acuminata dwaalgast
Bonte strandloper Calidris alpina doortrekker, zeer zeldzame broedvogel
Krombekstrandloper Calidris ferruginea doortrekker
Paarse strandloper Calidris maritima wintergast
Steltstrandloper Calidris himantopus dwaalgast
Blonde ruiter Tryngites subruficollis dwaalgast
Breedbekstrandloper Limicola falcinellus dwaalgast
Kemphaan Philomachus pugnax broedvogel
Recurvirostridae (Kluten)
Kluut Recurvirostra avosetta broedvogel
Steltkluut Himantopus himantopus onregelmatige (broedvogel)
Phalaropodidae (Franjepoten)
Grote franjepoot Phalaropus tricolor dwaalgast
Rosse franjepoot Phalaropus fulicarius zeldzame doortrekker
Grauwe franjepoot Phalaropus lobatus schaarse doortrekker
Burhinidae (Grielen)
Griel Burhinus oedicnemus vroeger broedvogel, onregelmatig
Glareolidae (Renvogels en vorkstaartplevieren)
Vorkstaartplevier Glareola pratincola dwaalgast
Steppevorkstaartplevier Glareola nordmanni dwaalgast
Oosterse steppevorkstaartplevier Glareola maldivarum dwaalgast
Renvogel Cursorius cursor dwaalgast
Stercorariidae (Jagers)
Kleine jager Stercorarius parasiticus doortrekker
Grote jager Stercorarius skua zeldzame wintergast
Middelste jager Stercorarius pomarinus zeldzame wintergast
Kleinste jager Stercorarius longicaudus onregelmatige gast
Laridae
Ivoormeeuw Pagophila eburnea dwaalgast
Grote mantelmeeuw Larus marinus algemene wintergast
Kleine mantelmeeuw Larus fuscus doortrekker schaars broedvogel
Zilvermeeuw Larus argentatus broedvogel
Geelpootmeeuw Larus michahellis onregelmatige broedvogel
Pontische meeuw Larus cachinnans dwaalgast
Stormmeeuw Larus canus schaarse broedvogel
Ringsnavelmeeuw Larus delawarensis dwaalgast
Grote burgemeester Larus hyperboreus zeldzame wintergast
Kleine burgemeester Larus glaucoides dwaalgast
Zwartkopmeeuw Ichthyaetus melanocephalus dwaalgast (broedvogel)
Lachmeeuw Leucophaeus atricilla dwaalgast
Franklins meeuw Leucophaeus pipixcan dwaalgast
Audouins meeuw Ichthyaetus audouinii dwaalgast
Reuzenzwartkopmeeuw Ichthyaetus ichthyaetus dwaalgast
Dwergmeeuw Larus minutus zeldzame broedvogel
Ross' meeuw Rhodostethia rosea dwaalgast
Kokmeeuw Chroicocephalus ridibundus broedvogel
Kleine kokmeeuw Chroicocephalus philadelphia dwaalgast
Dunbekmeeuw Chroicocephalus genei dwaalgast
Vorkstaartmeeuw Xema sabini dwaalgast
Drieteenmeeuw Rissa tridactyla doortrekker, wintergast
Sternidae
Brilstern Onychoprion anaethetus dwaalgast
Zwarte stern Chlidonias niger broedvogel
Witvleugelstern Chlidonias leucopterus dwaalgast, inc broedvogel (2007)
Witwangstern Chlidonias hybrida dwaalgast (broedvogel)
Lachstern Gelochelidon nilotica doortrekker (broedvogel)
Reuzenstern Hydroprogne caspia onregelmatig
Visdiefje Sterna hirundo broedvogel
Noordse Stern Sterna paradisaea zeldzame broedvogel
Dougalls stern Sterna dougallii dwaalgast
Dwergstern Sternula albifrons broedvogel
Grote stern Thalasseus sandvicensis broedvogel
Forsters stern Sterna forsteri dwaalgast
Alcidae
Alk Alca torda doortrekker, wintergast
Kleine alk Alle alle zeldzame wintergast
Zeekoet Uria aalge wintergast, doortrekker
Kortbekzeekoet Uria lomvia dwaalgast
Zwarte zeekoet Cepphus grylle dwaalgast
Papegaaiduiker Fratercula arctica onregelmatige doortrekker
Pteroclididae
Zwartbuikzandhoen Pterocles orientalis dwaalgast -
Steppehoen Syrrhaptes paradoxus dwaalgast
Columbidae
Holenduif Columba oenas broedvogel
Rotsduif Columba livia broedvogel -
Houtduif Columba palumbus algemene broedvogel
Zomertortel Streptopelia turtur algemene broedvogel
Oosterse tortel Streptopelia orientalis dwaalgast
Turkse tortel Streptopelia decaocto algemene standvogel
Cuculidae
Koekoek Cuculus canorus broedvogel
Kuifkoekoek Clamator glandarius dwaalgast
Geelsnavelkoekoek Coccyzus americanus dwaalgast -
Strigidae
Kerkuil Tyto alba schaarse standvogel
Dwergooruil Otus scops dwaalgast
Oehoe Bubo bubo broedvogel
Sneeuwuil Bubo scandiacus dwaalgast
Sperweruil Surnia ulula dwaalgast
Dwerguil Glaucidium passerinum dwaalgast
Steenuil Athene noctua schaarse broedvogel
Bosuil Strix aluco schaarse standvogel
Ransuil Asio otus broedvogel
Velduil Asio flammeus zeldzame broedvogel
Ruigpootuil Aegolius funereus dwaalgast dwaalgast
Caprimulgidae
Nachtzwaluw Caprimulgus europaeus broedvogel
Apodidae
Stekelstaartgierzwaluw Hirundapus caudacutus dwaalgast
Gierzwaluw Apus apus algemene broedvogel
Vale gierzwaluw Apus pallidus dwaalgast
Alpengierzwaluw Tachymarptis melba dwaalgast
Huisgierzwaluw Apus affinis dwaalgast
Alcedinidae
IJsvogel Alcedo atthis broedvogel
Bandijsvogel Ceryle alcyon dwaalgast
Meropidae
Bijeneter Merops apiaster dwaalgast
Groene bijeneter Merops persicus dwaalgast
Coraciidae
Scharrelaar Coracias garrulus dwaalgast
Upupidae
Hop Upupa epops zeldzame doortrekker (broedvogel)
Picidae
Groene specht Picus viridis broedvogel
Grijskopspecht Picus canus broedvogel? dwaalgast
Grote bonte specht Dendrocopos major algemene broedvogel
Witrugspecht Dendrocopos medius dwaalgast -
Kleine bonte specht Dendrocopos minor zeldzame broedvogel
Middelste bonte specht Dendrocopos medius zeldzame broedvogel
Zwarte specht Dryocopus martius broedvogel
Draaihals Jynx torquilla doortrekker, onregelmatige broedvogel
Alaudidae
Kalanderleeuwerik Melanocorypha calandra dwaalgast
Kortteenleeuwerik Calandrella brachydactyla dwaalgast
Kuifleeuwerik Galerida cristata broedvogel
Boomleeuwerik Lullula arborea broedvogel
Veldleeuwerik Alauda arvensis broedvogel
Strandleeuwerik Eremophila alpestris schaarse doortrekker, wintergast
Hirundinidae
Boerenzwaluw Hirundo rustica algemene broedvogel
Roodstuitzwaluw Cecropis daurica dwaalgast
Huiszwaluw Delichon urbicum broedvogel
Oeverzwaluw Riparia riparia broedvogel
Rotszwaluw Ptyonoprogne rupestris dwaalgast
Motacillidae
Graspieper Anthus pratensis algemene broedvogel
Grote pieper Anthus richardi onregelmatig
Mongoolse pieper Anthus godlewskii dwaalgast
Duinpieper Anthus campestris zeldzame broedvogel
Boompieper Anthus trivialis algemene broedvogel
Siberische boompieper Anthus hodgsoni dwaalgast
Roodkeelpieper Anthus cervinus dwaalgast
Waterpieper Anthus spinoletta wintergast
Oeverpieper Anthus petrosus zeldzame wintergast, dwaalgast
Witte kwikstaart Motacilla alba algemene broedvogel
Rouwkwikstaart Motacilla alba yarrellii broedvogel
Gele kwikstaart Motacilla flava algemene broedvogel
Engelse gele kwikstaart Motacilla flava ssp. flavissima broedvogel
Noordse gele kwikstaart Motacilla flava ssp. thunbergi doortrekker
Italiaanse kwikstaart Motacilla flava ssp. cinereocapilla dwaalgast
Citroenkwikstaart Motacilla citreola doortrekker
Grote gele kwikstaart Motacilla cinerea schaarse broedvogel
Oriolidae
Wielewaal (zangvogel) Oriolus oriolus broedvogel
Corvidae
Raaf Corvus corax broedvogel
Zwarte kraai Corvus corone algemene broedvogel
Bonte kraai Corvus cornix doortrekker, wintergast (broedvogel)
Roek Corvus frugilegus broedvogel
Kauw Coloeus monedula algemene broedvogel
Daurische kauw Coloeus dauuricus dwaalgast
Huiskraai Corvus splendens broedvogel
Ekster Pica pica broedvogel
Notenkraker Nucifraga caryocatactes invasiegast
Gaai Garrulus glandarius algemene broedvogel
Alpenkraai Pyrrhocorax graculus dwaalgast -
Paridae
Koolmees Parus major algemene standvogel
Pimpelmees Cyanistes caeruleus algemene standvogel
Zwarte mees Periparus ater standvogel
Kuifmees Lophophanes cristatus standvogel
Glanskop Poecile palustris standvogel
Matkop Poecile montanus standvogel
Aegithalidae
Staartmees Aegithalos caudatus standvogel, broedvogel
Panuridae
Baardmannetje Panurus biarmicus broedvogel
Tichodromidae
Rotskruiper Tichodroma muraria dwaalgast
Sittidae
Boomklever Sitta europaea broedvogel
Certhiidae
Boomkruiper Certhia brachydactyla broedvogel
Taigaboomkruiper Certhia familiaris broedvogel
Remizidae
Buidelmees Remiz pendulinus broedvogel
Troglodytidae
Winterkoning Troglodytes troglodytes broedvogel (standvogel)
Mimidae
Spotlijster Mimus polyglottos dwaalgast
Cinclidae
Waterspreeuw Cinclus cinclus onregelmatige wintergast (broedvogel)
Turdidae
Siberische lijster Geokichla sibirica dwaalgast
Goudlijster Zoothera aurea dwaalgast
Grote lijster Turdus viscivorus broedvogel
Kramsvogel Turdus pilaris wintergast, zeldzame broedvogel
Zanglijster Turdus philomelos algemene broedvogel
Koperwiek Turdus iliacus doortrekker
Vale lijster Turdus obscurus dwaalgast
Bruine lijster Turdus eunomus dwaalgast
Zwartkeellijster Turdus atrogularis dwaalgast dwaalgast
Beflijster Turdus torquatus doortrekker
Merel Turdus merula algemene broedvogel
Rode rotslijster Monticola saxatilis dwaalgast dwaalgast
Blauwe rotslijster Monticola solitarius dwaalgast
Saxicolinae
Tapuit Oenanthe oenanthe broedvogel
Bonte tapuit Oenanthe pleschanka dwaalgast
Oostelijke blonde tapuit Oenanthe hispanica ssp. melanoleuca dwaalgast
Westelijke blonde tapuit Oenanthe hispanica ssp. hispanica dwaalgast
Woestijntapuit Oenanthe deserti dwaalgast
Roodborsttapuit Saxicola rubicola broedvogel
Aziatische roodborsttapuit Saxicola maurus dwaalgast
Izabeltapuit Oenanthe isabellina dwaalgast
Paapje Saxicola rubetra broedvogel
Gekraagde roodstaart Phoenicurus phoenicurus broedvogel
Zwarte roodstaart Phoenicurus ochruros broedvogel
Nachtegaal Luscinia megarhynchos broedvogel
Noordse nachtegaal Luscinia luscinia dwaalgast
Blauwborst Luscinia svecica broedvogel
Blauwstaart Tarsiger cyanurus dwaalgast
Perzische roodborst Irania gutturalis dwaalgast
Roodborst Erithacus rubecula broedvogel
Sylviidae
Cetti's zanger Cettia cetti broedvogel
Graszanger Cisticola juncidis broedvogel
Siberische sprinkhaanzanger Locustella certhiola dwaalgast
Kleine sprinkhaanzanger Locustella lanceolata dwaalgast
Sprinkhaanzanger Locustella naevia broedvogel
Krekelzanger Locustella fluviatilis dwaalgast
Snor Locustella luscinioides broedvogel
Grote karekiet Acrocephalus arundinaceus algemene broedvogel
Kleine karekiet Acrocephalus scirpaceus algemene broedvogel
Bosrietzanger Acrocephalus palustris broedvogel
Rietzanger Acrocephalus schoenobaenus broedvogel
Waterrietzanger Acrocephalus paludicola doortrekker (broedvogel)
Veldrietzanger Acrocephalus agricola dwaalgast
Struikrietzanger of Blyths rietzanger Acrocephalus dumetorum dwaalgast
Kleine spotvogel Iduna caligata dwaalgast
Sykes' spotvogel Iduna rama dwaalgast
Spotvogel Hippolais icterina broedvogel
Zwartkop Sylvia atricapilla broedvogel
Sperwergrasmus Sylvia nisoria dwaalgast
Westelijke orpheusgrasmus Sylvia hortensis ssp. hortensis dwaalgast dwaalgast
Tuinfluiter Sylvia borin algemene broedvogel
Grasmus Sylvia communis broedvogel
Braamsluiper Sylvia curruca broedvogel
Baardgrasmus Sylvia cantillans dwaalgast
Moltoni's baardgrasmus Sylvia subalpina dwaalgast
Orpheusspotvogel Hippolais polyglotta dwaalgast, broedvogel aan het worden
Provençaalse grasmus Sylvia undata dwaalgast
Kleine zwartkop Sylvia melanocephala dwaalgast
Woestijngrasmus Sylvia nana dwaalgast
Kroonboszanger Phylloscopus coronatus dwaalgast
Swinhoes boszanger Phylloscopus plumbeitarsus dwaalgast
Noordse boszanger Phylloscopus borealis dwaalgast
Pallas' boszanger Phylloscopus proregulus dwaalgast
Grauwe fitis Phylloscopus trochiloides dwaalgast
Fitis Phylloscopus trochilus algemene broedvogel
Tjiftjaf Phylloscopus collybita algemene broedvogel
Iberische tjiftjaf Phylloscopus ibericus dwaalgast
Fluiter Phylloscopus sibilatrix broedvogel
Bergfluiter Phylloscopus bonelli dwaalgast
Balkanbergfluiter Phylloscopus orientalis dwaalgast
Bladkoning Phylloscopus inornatus dwaalgast
Humes bladkoning Phylloscopus humei dwaalgast
Raddes boszanger Phylloscopus schwarzi dwaalgast
Bruine boszanger Phylloscopus fuscatus dwaalgast
Regulidae
Goudhaantje Regulus regulus broedvogel
Vuurgoudhaantje Regulus ignicapilla zeldzame broedvogel
Muscicapidae
Grauwe vliegenvanger Muscicapa striata broedvogel
Bonte vliegenvanger Ficedula hypoleuca broedvogel
Withalsvliegenvanger Ficedula albicollis dwaalgast
Kleine vliegenvanger Ficedula parva onreg
Prunellidae
Heggenmus Prunella modularis broedvogel
Alpenheggemus Prunella collaris dwaalgast
Bombycillidae
Pestvogel Bombycilla garrulus invasiegast
Laniidae
Klapekster Lanius excubitor zeldzame broedvogel
Kleine klapekster Lanius minor dwaalgast
Steppeklapekster Lanius pallidirostris dwaalgast
Roodkopklauwier Lanius senator dwaalgast
Grauwe klauwier Lanius collurio broedvogel
Turkestaanse klauwier Lanius phoenicuroides dwaalgast
Daurische klauwier Lanius isabellinus dwaalgast
Sturnidae
Spreeuw Sturnus vulgaris algemene broedvogel
Roze spreeuw Pastor roseus dwaalgast
Daurische spreeuw Agropsar sturninus dwaalgast
Fringillidae
Appelvink Coccothraustes coccothraustes broedvogel
Groenling Chloris chloris algemene broedvogel
Putter Carduelis carduelis broedvogel
Sijs Spinus spinus doortrekker (broedvogel)
Kneu Linaria cannabina algemene broedvogel
Frater Linaria flavirostris doortrekker, wintergast
Kleine barmsijs Acanthis flammea ssp. cabaret broedvogel
Grote barmsijs Acanthis flammea ssp. flammea doortrekker
Witstuitbarmsijs Acanthis hornemanni dwaalgast
Europese kanarie Serinus serinus broedvogel
Goudvink Pyrrhula pyrrhula zeldzame broedvogel
Roodmus Carpodacus erythrinus dwaalgast
Haakbek Pinicola enucleator dwaalgast
Kruisbek Loxia curvirostra invasiegast (broedvogel)
Grote kruisbek Loxia pytyopsittacus dwaalgast
Witbandkruisbek Loxia leucoptera dwaalgast
Woestijnvink Bucanetes githagineus dwaalgast
Vink Fringilla coelebs algemene broedvogel
Keep Fringilla montifringilla doortrekker
Parulidae
Mirtezanger Setophaga coronata dwaalgast
Emberizidae
Zanggors Melospiza melodia dwaalgast
Witkruingors Zonotrichia leucophrys dwaalgast
Witkeelgors Zonotrichia albicollis dwaalgast
Grijze junco Junco hyemalis dwaalgast
Geelgors Emberiza citrinella broedvogel
Grauwe gors Emberiza calandra broedvogel
Maskergors Emberiza spodocephala dwaalgast dwaalgast
Witkopgors Emberiza leucocephalos dwaalgast dwaalgast
Zwartkopgors Emberiza melanocephala dwaalgast
Bruinkopgors Emberiza bruniceps dwaalgast
Rosse gors Emberiza rutila dwaalgast
Wilgengors Emberiza aureola dwaalgast
Cirlgors Emberiza cirlus dwaalgast
Ortolaan Emberiza hortulana broedvogel
Bruinkeelortolaan Emberiza caesia dwaalgast
Steenortolaan Emberiza buchanani dwaalgast
Geelbrauwgors Emberiza chrysophrys dwaalgast
Grijze gors Emberiza cia dwaalgast
Bosgors Emberiza rustica dwaalgast
Dwerggors Emberiza pusilla dwaalgast
Rietgors Emberiza schoeniclus broedvogel
IJsgors Calcarius lapponicus schaarse doortrekker, wintergast
Sneeuwgors Plectrophenax nivalis doortrekker, wintergast
Cardinalidae
Indigogors Passerina cyanea dwaalgast
Icteridae
Geelkoptroepiaal Xanthocephalus xanthocephalus dwaalgast
Baltimoretroepiaal Icterus galbula dwaalgast
Passeridae
Huismus Passer domesticus algemene broedvogel
Ringmus Passer montanus algemene broedvogel
Spaanse mus Passer hispaniolensis dwaalgast
Vireonidae
Roodoogvireo Vireo olivaceus dwaalgast

De info over België moet nog ingevuld worden. De info over Nederland is bijgewerkt tot 01-01-2010

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]