Lijst van wethouders van GroenLinks

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Dit is een lijst van wethouders van GroenLinks. Het betreft politici die voor (een lijstverbinding van) GroenLinks wethouder zijn (geweest) in een Nederlandse gemeente.

Alfabetisch[bewerken]

Wethouder Gemeente Portefeuille Jaar van installatie Voetnoot
A. van der Aalst-Wolken Ubbergen onderwijs, cultuur, gezondheid, financiën, sociale zaken 2006
Selçuk Akinci Breda Mobiliteit, Duurzaamheid, Cultuur, Mondiaal beleid 2012 [1]
Bert van Alphen Den Haag welzijn, volksgezondheid, emancipatie 2006
Cees Anker Tiel verkeer en (openbaar) vervoer; mobiliteit, milieuzaken en duurzaamheid, bouw- en woningtoezicht, coördinatie GSO/TSOb, toerisme en recreatie/ algemeen bestuur Recreatieschap 2006

[2]

Harm Assies Tynaarlo milieu, landbouw, water, groen, verkeer, cultuur, werk en inkomen 2006
milieu, landbouw, water, groen, verkeer, cultuur, werk en inkomen 2010 [3]
Elly Baggerman Waalwijk Welzijn, Onderwijs, Sport en recreatie, Cultuur, Monumenten en cultuurhistorische waarden, Archeologie en Oud Archief 2006
Peter Bakker Texel Financiën, milieu, duurzaamheid, gezondheid, verkeer, haven 1998
Financiën, openbare werken, verkeer en waterstaat, duurzaamheid, milieu, onderwaterarcheologie 2006
Ria Beens-Jansen Beverwijk Financiën, Verkeer, Milieu, Welzijn, Onderwijs, Kunst en cultuur 2004 [4]
Gerrit Berkelder Deventer openbare ruimte, verkeer, vervoer, milieu, kunst en sport 2005
Leo Beterams Meerlo-Wanssum Welzijn en Sociale zaken 1990 [5]
1994
1998
2002
2006
Roelf van Biessum Winsum Welzijn, kunst en cultuur, verkeer en vervoer, leefbaarheid kleine dorpen 1994
J. Bijen Beek verkeer, havens & luchtvaart, milieu, ruimtelijke ordening, wonen 2006
Greta Blakborn Edam-Volendam Welzijn en sociale zaken, volksgezondheid, sportzaken, culturele zaken, WMO, onderwijs, recreatie, Verkeer en Vervoer. 2014 [6]
Yvonne Bleize Leeuwarden cultuur, milieu, energie en water en woon- en leefomgeving 2006
Theo van de Bles Weststellingwerf 1998
Michael Boddeke Apeldoorn milieu, duurzaamheid, afval en groen 2007
Jan Albert de Boer Hoorn Sociale Zaken en Economische Zaken 2006 [7]
Harlingen Financiën, Personeel & organisatie, Ruimtelijke ordening, Wonen, Duurzaamheid, Groen, Reiniging & Riolering, Grondbeleid & gemeentelijk vastgoed 2010 [8]
Wim de Boer Leiden sociale zaken, milieu, P & O, grotestedenbeleid en emancipatie 2003 [9]
Peter de Boer Roermond Werk, Sociale Zaken, Welzijn en Onderwijs 2002 [10]
Jack Bogers Wageningen openbare werken, minderhedenbeleid, loco-burgemeester 1994
Saskia Bolten Delft financiën, nutsbedrijven, belastingen, communicatie inkomen, arbeidsmarkt en emancipatie 2006
Arbeidsmarkt, inkomen, emancipatie, jongerenloket, integratie & inburgering, milieu, recreatie en dierenwelzijn 2010 [11]
Marja Bos Bellingwedde Kunst en cultuur, Recreatie en toerisme, Maatschappelijke ondersteuning (Wmo, Welzijn), Volksgezondheid, onderwijs- en peuterspeelzaalwerk, (Jeugd-)zorg en Sport 2011 [12]
Gerda Bosdriesz Dordrecht Onderwijs, Welzijn en Bestuurlijke Vernieuwing 1998 [13]
J. Bostelaar Veere cultuur, milieu, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting 2006
Bard Boon Scheemda onderwijs, welzijn, zorg, kunst, cultuur en doelgroepenbeleid 2003 [14]
Oldambt onderwijs, welzijn, zorg en educatie, WMO, kunst, cultuur, sport en bewegen, werk en inkomen, asielzaken 2010
Stephan Brandligt Delft Integratie, Inburgering, Arbeidsmarkt, Inkomen, Emancipatie, Jongerenloket, Recreatie, Duurzame ontwikkeling juni 2012 [15]
Jan Brans Halderberge ruimtelijke ordening en milieu 2006
Andre Brauers Kerkrade Maatschappelijke zorg, Volksgezondheid, Milieu, Afval en Reiniging 2002 [16]
Wim Broek Stede Broec Economische zaken, Milieu en Monumentenbeleid en Ruimtelijke Ordening 2010 [17]
Karel van Broekhoven Haarlem Verkeer en vervoer, haven civiel en volksgezondheid 1998 [18]
Rosan Coppes Soest Zorg, welzijn, wijkgericht werken, dienstverlening en dierenwelzijn 2010 [19]
Thijs de la Court Lochem Werk en Inkomen, Groen en onderhoud, Milieu, Civieltechnische werken, Monumentenzorg, Facilitaire Zaken, Coördinatie duurzaamheid, Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2006
Openbare werken, Groen, Duurzaamheid, Monumentenzorg 2010
Felicitas Crutzen Heumen milieu, ruimtelijke ordening, platteland, grond, wijkgericht werken 2006
Detlev Cziesso Apeldoorn Financiën en Belastingen, Publieke dienstverlening 2012 [20]
Karin Dekker Groningen Financiën, Personeel & Organisatie en Cultuur 2002
Financiën, Personeel & Organisatie, Verkeer & Vervoer en Emancipatie 2006
Financiën, Verkeer en Vervoer, Duurzaamheid en Milieu 2010
Isabelle Diks Leeuwarden cultuur, milieu, energie en water, woon- en leefomgeving 2008
Rob van Doorn Haarlem Beheer en Onderhoud, Mobiliteit, Milieu, Duurzaamheid en Wijkgericht werken 2010 [21]
Cor Drost Hoogezand-Sappemeer wmo, onderwijs, cultuur, emancipatie, gezondheid 1990
1994
1998
2002
2006
Anneke Duit Pekela Welzijn, wijkgericht werken, Onderwijs, Volksgezondheid, Milieu 2010 [22]
2014 [23]
Gerda Eerdmans Amersfoort milieu, onderwijs, integratie, participatie, publieke dienstverlening en het spoorwegemplacement 2002
2006
Barth van Eeten Waalwijk huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en cultuur 2004
Arnhem welzijn, zorg, de wet maatschappelijke ondersteuning, inburgering en integratie en wijkgericht werken 2006
Lingewaard sociale zaken, milieu en landschapsbeheer, zorg, werk en inkomen, maatschappelijk welzijn, volkshuisvesting, volksgezondheid, milieu en duurzaamheid en natuur- en landschapsontwikkeling 2011 [24]
Bart Eigeman 's-Hertogenbosch jeugd en onderwijs, verkeer en vervoer en grote stedenbeleid 2001
2006
Talentontwikkeling, Duurzaamheid, Millieu en Schone en Veilige Wijken 2010 [25]
Cees van Eijk Utrecht welzijn (inclusief de WMO), cultuur en integratie 2006
Amersfoort Sociale zekerheid & Integratie, Onderwijs, Duurzaamheid, Milieu en Dierenwelzijn feb 2013 [26]
Bas Elfrink Duiven participatie, communicatie, welzijn, milieu 2006
Sebastiaan van 't Erve Amersfoort Milieu, Onderwijs, Integratie, Diversiteit, Publieke Dienstverlening en Participatie 2009
Andrée van Es Amsterdam Werk, Inkomen en Participatie, Diversiteit en Integratie, Inburgering en Bestuurlijk stelsel 2010 [27]
J. van der Est Noordoostpolder onderwijs, groen, sport, cultuur, wonen, jeugd 2006
Rik Eweg Wageningen Ruimtelijke ordening, natuur en kenniseconomie 1998
2002
Dorith van Ewijk Goes 2002 [28]
Kees Feenstra Heerenveen onderwijs, volksgezondheid, grondzaken 2006
Ronald Fransen Aalsmeer verkeer, maatschappelijk werk, milieu, ruimtelijke ordening 2006
Peter Freij Venlo Natuur, landschap en water, Kunst en cultuur, Organisatie en personeel, Communicatie, citymarketing, imago en evenementen, ICT, interne zaken, stadswinkels 2002 [29]
Marjo Frenk Tilburg Zorg en welzijn, cultuur, asielbeleid, emancipatie 2010
Bert Frings Lingewaard sociale zaken, zorg & welzijn, natuur, milieu, landschap en duurzaamheid 2010 [30]
Nijmegen Zorg & Welzijn en Sport 2011 [31]
Herwil van Gelder De Marne Volkshuisvesting; Sociaal Cultureel Werk; Kunst en Cultuur; Duurzaamheid; Jeugdbeleid; Recreatie en Toerisme 2010 [32]
2014 [33]
Robert Giesberts Utrecht openbare ruimte, grondbeleid, gemeentelijke organisatie en wijkgericht werken 2005
Paulien Goedvolk Montfoort economische zaken, milieu, ruimtelijke ordening, financiën 2006
Oetra Gopal Hoogezand-Sappemeer Financiën, WMO, Ouderenbeleid, Gehandicaptenbeleid, Emancipatie, Ontwikkelingssamenwerking, Minderhedenbeleid, Cultuur en Vrijwilligersbeleid 2010 [34]
Rik Grashoff Delft ruimtelijke ordening, verkeer, vervoer, milieu, vastgoed, binnenstadsbeleid, bouwtoezicht, monumenten en stadsbeheer 1998
ruimtelijke ordening, verkeer, vervoer, milieu, vastgoed, binnenstadsbeleid 2002
Rotterdam participatie en cultuur 2008
Jan Greeven Culemborg Ruimtelijke Ordening, Milieu, Monumenten, Welzijnswerk, Vrijwilligersbeleid, Asielzaken, Integratie- en Participatiebeleid 2004
Ruud Grondel Amsterdam Milieu, Openbare Ruimte, Middelen en Welzijn Binnenstad 1998
Haarlem cultuur, vastgoed, welzijn en volksgezondheid 2002 [35]
Diemen Groenbeleid en recreatie, kunst en cultuur, ontwikkelingssamenwerking, welzijn/zorg/volksgezondheid (WMO), onderwijs/kinderopvang, sport, integratiebeleid, milieu 2006 [36]
Gerdo van Grootheest Maastricht Stadsontwikkeling, Ruimtelijke ordening, Landschapsontwikkeling, Dierenwelzijn en Sport & Recreatie 2010 [37]
Johan Grijzen Schiedam Cultuur, Archief, Milieu, Dierenwelzijn, Welzijn, Wmo, Volksgezondheid, Ouderenbeleid, Vrijwillgerswerk 2011 [38]
Roel van Gurp Tilburg volkshuisvesting, wijkontwikkeling, grotestedenbeleid, grondbeleid, milieu, maatschappelijke opvang en verslavingszorg 1994
1998
Hetty Hafkamp Leeuwarden milieu, welzijn, zorg en sport 1999
Wim Hazeu Maastricht verkeer, stadsbeheer, natuur, water, afval, milieu en bouwtoezicht 2002
2006
Ad van Hees Rhenen milieu, agrarisch, grond, ruimtelijke ordening, bouw, volkshuisvesting 2006
Han van den Heiligenberg Heerhugowaard Welzijn 2002 [39]
Financiën 2006
Bart Heller Hilversum Verkeer en Vervoer, Openbare Werken, Milieu, Wijk- en Buurtbeheer 1998
Joop van Hezik Oisterwijk onderwijs, milieu, volkshuisvesting, sociale zaken 2006
onderwijs, cultuur, sociale zaken 2010 [40]
Ton Hirdes Nijmegen Verkeer, Milieu en Cultuur 2002
Alwin Hietbrink Bergen (NH) Ruimtelijke ordening, Natuur en Milieu, Agrarische zaken, Volkshuisvesting, Monumenten 2010 [41]
Lex Hoefsloot Wageningen klimaat, economie, financiën en cultuur 2010
Fred Holthuis Waterland welzijn, zorg, sport, kunst & cultuur, onderwijs, woonruimteverdeling, sociale zaken, werkgelegenheid 2003
Frans Houben Beuningen Openbare Werken, Mobiliteit en Verkeer, Beheer Openbare Ruimte, Milieu en Duurzaamheid, Landschapsontwikkeling, Cultuurhistorie, Welzijn, Onderwijs en Jeugd 2006
Otto Huisman Noordenveld Milieu, Landschap, Natuur, Verkeer 2010 [42]
Francine van der Jagt Pijnacker-Nootdorp Welzijn, Sociale zaken en zorg, Publiekszaken, Natuur- en milieubeleid, Ontwikkelingssamenwerking 2010 [43]
Jos Janssen Cuijk cultuur en sociaal-cultureel beleid 2006 [44]
Raf Janssen Peel en Maas Sociaal Beleid, Onderwijs en Jeugd 2010 [45]
Orhan Kaya Rotterdam participatie en cultuur 2006
Hennie Kenkhuis Zwolle grondbedrijf, cultuur, groen, recreatie, integratie en inburgering 2007
Hink Ketting Delfzijl Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening, Milieu 1999 [46]
Marijke Kleijweg Voorschoten onderwijs, cultuur, werk en inkomen, gezondheid, sociale zaken, welzijn 2006 [47]
Frank Köhler Amsterdam Verkeer en vervoer, infrastructuur en sociale zaken 1998
Henk Kok Aalten 1990 [48]
1994
2002
Winterswijk maatschappelijk werk, integratie, emancipatie, gezondheid, welzijn 2006
Arnhem Welzijn en zorg, inburgering en integratie, wijkgericht werken 2010
Peter Könst Castricum 2002 [49]
Atie Koster Hellevoetsluis Zorg, welzijn en onderwijs, Wonen, werk en recreatie 2002 [50]
Yolan Koster Woerden Sociale zaken, Welzijn, Volksgezondheid, Ouderen-, Minderheden- en Jeugdbeleid, Onderwijs 2012 [51]
Jan Koudijs Leersum Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en milieu 1996 [52]
2000
2004
Houten Onderwijs, Sport en recreatie, Leefbaarheid kleine kernen, Kunst, cultuur, monumenten en archeologie, Ouderenbeleid en emancipatie en Accommodaties 2006 [53]
Jacqueline Kuppens Eindhoven Welzijn en Milieu 2002
Christiaan Kwint Heerhugowaard Financiën, Stadsbeheer, Wijkgericht werken, ICT, Communicatie en Dierenwelzijn 2008 [54]
Jan Lamers Venlo Welzijn WMO, Zorg, Integratie, Internationale solidariteit 2006 [55]
Hans Lappee IJsselstein woon- en leefomgeving, mobiliteit, milieu, handhaving RO en milieu, wijkgericht werken 2006 [56]
Jan Laurier Leiden werkgelegenheid, sociale zaken, sociale vernieuwing, wijkbeheer en afvalverwerking 1993
sociale zaken en werkgelegenheid, en daarbij milieu 1994
inburgering 1998
Joke Leenders Zeist verkeer, cultuur, werk, milieu, sociale zaken 2006
duurzaamheid, economische zaken, kunst en cultuur, fysieke leefomgeving 2010
Jan van Leijenhorst Utrecht Jeugdbeleid, Onderwijs, Volksgezondheid, Sport en Recreatie 1998
Robert Linnekamp Zaanstad milieu, dierenwelzijn, bereikbaarheid, mobiliteit en onderwijs 2006
Centrumproject 'Inverdan', milieu en Landschap, dierenwelzijn, dagelijks Bestuur Stadsregio 2010 [57]
Frits Lintmeijer Utrecht verkeer en luchtkwaliteit, cultuur, monumenten, internationale- en regiozaken 2010
P. van de Locht Wassenaar cultuur, gezondheid, sociale zaken, welzijn 2006
Kees Luesink Zutphen financiën, grondzaken en sociale zaken 1998
Leo Maat Leiderdorp Volkshuisvesting en Woningbouw, Asielbeleid en Vluchtelingenwerk, Milieu en Afval, Communicatie 2008 [58]
Jan van der Meer Nijmegen mobiliteit, milieu, groen en recreatie 2006
Ruimtelijke Ontwikkeling Waalsprong, Wonen, Klimaat & Energie en Groen & Water 2010
Herman Meijer Rotterdam Stads- en Sociale vernieuwing, Dak- en Thuislozenbeleid, Monumenten- en Architectuurbeleid, Allochtonen- en Grotestedenbeleid en Moskeebeleid 1994
1998
A. Menkveld Gouda huisvesting, onderwijs, ruimtelijke ordening 2006
Cees Meulman Geertruidenberg Financiën, Wet WOZ, Facilitaire Zaken, Inkoop- en Aanbestedingsbeleid, Organisatie en personeel, Informatie en automatisering, Milieu 2002 [59]
Zundert Financiën 2006
Gon Mevis Tilburg Zorg, Welzijn, Ouderenbeleid en Maatschappelijk werk 2002
2006
H.P. Mittendorff De Bilt onderwijs, cultuur, gezondheid, sociale zaken, welzijn 2006
Manouska Molema Oldenzaal 2014 [60]
Rob Monen Oostzaan Financiën, Werkgelegenheid en bedrijvigheid 2006 [61]
2013 [62]
Henk Muis Wijk bij Duurstede economisch zaken, toerisme, werk en inkomen, milieu, ruimtelijke ontwikkeling 2006
Lukas Mulder Haarlem duurzaamheid, wijken, mobiliteit, beheer en onderhoud aug 2013 [63]
J.N. van Muyden Voorst toerisme, milieu, afval, ruimtelijke ordening 2006
Jeroen Niezen Haren ruimtelijke ordening, huisvesting, bouw, nutsbedrijven, platteland, natuur 2006
Henk Nijhof Hengelo Onderwijs en welzijn 1994
1998
2002
Bart Nootebos Stede Broec Ruimtelijke Ordening, Grondexploitatie, Economische Zaken, Milieu, Monumentenzorg 2012 [64][65]
Coen Oosterveld Pekela Sociale Zaken en Onderwijs 1994
Janneke Oude Alink Hengelo Jeugd, Onderwijs, Welzijn, Educatie, Inburgering, Coördinatie wijkaanpak, Diversiteit (Integratie en Emancipatie), Mondiaal (Millennium) 2006 [66]
Zorg, gezondheid, jeugd, duurzaamheid, milieu, beheer (groen, grijs en blauw) 2010
W. Paalman-Vloedgraven Hellendoorn verkeer, nutsbedrijven, agrarische zaken 2006
Jan Peeters Roosendaal Dienstverlening, sport, recreatie en cultuur 2010
Mart van der Poel Heusden cultuur, milieu, gezondheid, welzijn 2006
Maarten van Poelgeest Amsterdam Ruimtelijke Ordening en Grondzaken, Waterbeheer en ICT 2006
Ruimtelijke Ordening (incl. Bouw en Woningtoezicht) en Grondzaken 2010 [67]
Mario Post Menterwolde 2006
Peter Pot Zwolle Groen en recreatie, grondzaken en gebouwen, inburgering en integratie 2002 [68]
T. de Putter Wierden toerisme, cultuur, ouderen, milieu, financiën, sociale zaken 2006
Mohamed Rabbae Leiden sociale zaken, milieu, P & O, grotestedenbeleid en emancipatie 2002
Nen van Ramshorst Bussum Verkeer en parkeren, jeugdzaken, coördinatie welzijnsplan, kunst en cultuur, integratie, internationale/ontwikkelingssamenwerking 2011
Paul Regouin Amstelveen Financiën 2002 [69]
Annemieke Rijckenberg Utrecht ruimtelijke ordening 1994
ruimtelijke ordening en architectuurbeleid 1998
Mirjam de Rijk Utrecht milieu en duurzaamheid, financiën, economische zaken en openbare ruimte 2010
A. van Rijnberk Noordwijk milieu, wonen, ruimtelijke ordening 2006
Arjen Rijsdijk Gorinchem Ruimtelijke ordening, Duurzaamheid, Archeologie en monumenten, Reiniging, Millenniumdoelen 2010 [70]
Berry van Rijswijk Sittard-Geleen inkomen, zorg, welzijn, integratie, cultuur, onderwijs, jeugd en internationaal beleid 1997
2002
Inkomen, Zorg, Cultuur en Jong zijn 2006
Sociale Zaken, Zorg, Welzijn en Jeugd 2010 [71]
Sonja Rinsma Bunnik welzijn, sociale zaken, onderwijs, zorg, sport, cultuur 2006
Jan Robberegt Vlaardingen cultuur en milieu 2007 [72]
Milieu en duurzaamheid, Groen en wijkbeheer, Burgerparticipatie, Kunst en Cultuur 2010
Thijs Rolle Leusden Welzijn en sociale zaken, onderwijs en cultuur, milieu- en afvalbeleid, verkeer en vervoer 2010 [73]
Wilfried Romp Zaltbommel Duurzaamheid & leefomgeving, water, toerisme, cultuur, milieu, afval, ruimtelijke ordening 2006
Chris de Ronde Arnhem Milieu en Openbare Werken 2002 [74]
Peter Roos Wormerland Financiën, welzijn en cultuur, sociaal beleid, cultureel erfgoed 2002
Financiën, welzijn en cultuur, sociaal beleid, cultureel erfgoed 2006
Wendy Ruwhof Gouda Verkeer en Vervoer, Milieu en Duurzaamheid, Stedelijk beheer / Wijkaanpak 2010 [75]
M Schats Meerssen onderwijs, sociaal cultureel werk, jeugd, gezondheid, welzijn 2006
Ingrid Scheifes-Coenen Gilze en Rijen onderwijs, zorg en welzijn 1986
1990
1994
1998
2002
Moerdijk Sociale Zaken, Ouderen, Gehandicapten, Milieu en Afval 2006
N Schenkkan Wijdemeren cultuur, sport, gezondheidszorg, milieu, sociale zaken 2006
Désirée Schmalschläger Heiloo Duurzaamheid, Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening, Beheer Openbare Ruimte 2010 [76]
Lenie Scholten Nijmegen multiculturele samenleving, werk en inkomen 2002
zorg en welzijn, jeugd, integratie en emancipatie 2006
Eindhoven Welzijn / WMO, armoedebeleid, gezondheidszorg, jeugdbeleid, onderwijs, diversiteitsbeleid en inburgering, dierenaangelegenheden 2010 [77]
Mart Schouten Lochem Werk en inkomen, Natuur en landschap, Groen, Openbaar vervoer 2005 [78]
Ruud Schouten 's-Hertogenbosch Jeugd en Onderwijs, Schone en Veilige Wijken, Milieu en Openbare Ruimte 2012 [79]
Paul Schroder Maarssen onderwijs, sociale zaken, milieu 2006
Gijsbert Smit Maasdriel onderwijs, gezondheid, welzijn 2006
Annemarie Smit-Ligeon Noordwijkerhout openbare werken en verkeer 2006 [80]
Dick Spel Weesp Financiën, ICT, Onderwijs, Milieu, Stedelijke Ontwikkeling, Transport 2006
Erika Spil De Ronde Venen samenleving, jeugdbeleid en ouderenbeleid, sociale zaken, kunst en cultuur, onderwijs 2011
Gherie ter Steege Menterwolde Werk en inkomen, WMO en Welzijn, Kunst en Cultuur 2010
John Steegh Leiden verkeer en milieu 2006
Hugo van der Steenhoven Utrecht milieu en verkeer en vervoer 1994
Johan Strik Woerden ruimtelijke ordening, wonen, economische zaken 2006
Tineke Strik Wageningen sociale zaken, inclusief jeugdwerk, cultuur en minderhedenbeleid 2002
Floris Tas Nijmegen Zorg & Welzijn en Sport 2010
Tof Thissen Roermond Werk, Sociale Zaken, Wijkbeheer, Welzijn, Cultuur en Onderwijs 1994
1998
Harriet Tiemens Rheden Bos en natuurgebieden en landschapsbeleidsplan, Havikerwaard, Veluwe, Recreatie en toerisme, Milieu en Water 2007 [81]
IBOR (integraal beheer openbare ruimte), natuur, kunst/cultuur, milieu/duurzaamheid 2010 [82]
Hetty Tindemans Valkenswaard monumenten, informatiebeleid en -beheer, zorg, welzijn, cultuur, volkshuisvesting, vergunningverlening 2008 [83]
Helma Ton Houten Jeugdzaken, Milieu en Cultuur 1994
Herman Tuning Haarlemmermeer Milieu en natuurbeheer, wonen, verkeer en vervoer, kunst en cultuur en erfafscheidingen 2002
verkeer en vervoer, milieu, wonen, cultuur 2006
Dirk van Uitert Renkum Werk en Inkomen, Asielzoekers, Minderheden, Recreatie & Toerisme, Groen, Natuur en Landschap, Milieu, Wegen & Riolering, Verkeer & Vervoer, Monumenten, Facilitaire zaken, ICT 2004
Peter Uytdehage Roosendaal cultuur, verkeer, reiniging, openbaar gebied, gebouwen 2006
W. van Veen Alkmaar emancipatie, gezondheid 2006
Ben van der Velde Vlaardingen sport en kunst & cultuur 2002
Joan Veldhuizen Bladel Zorg en Welzijn, Jeugd, Sociale Zaken, Cultuur, Milieu 2010 [84]
Willy Verbakel Dordrecht Openbare werken 1990
stadsvernieuwing, volkshuisvesting en wijkgericht werken 1994
Ineke Verdoner Menaldumadeel Milieu en Duurzaamheid, Welzijn (Onderwijs, Kinderopvang, Peuterspeelzaalwerk, Jongerenwerk, Ouderenwerk), WMO-ontwikkeling 2006
Ida Verkerk Scheemda 1998 [85]
Tim Verhoef Utrechtse Heuvelrug Ruimte, Cultuurhistorie, Monumenten en natuur, Dienstverlening en dorpsgericht werken 2010 [86]
Marcel Vissers Noordwijkerhout Weg- en waterbouw, Beheer openbare buitenruimte, Grondwater- en rioolbeheer, Milieu, Afvalinzameling, Verkeer en Vervoer en Monumenten en Cultuurhistorie 2008
Wil Vissers Moerdijk Sociale Zaken, Ouderen, Gehandicapten, Milieu en Afval, Personeel en Organisatie, Dienstverlening, WMO, Vergunningen en Handhaving 2007
Schiedam Verkeer en Vervoer, Cultuur, Archief, Milieu, Dierenwelzijn 2010 [87]
Roosendaal Cultuur, Dienstverlening, Duurzaamheid en Milieu, Publiekszaken, Sport 2011 [88]
W. Vissers Geldrop-Mierlo ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, monumentenzorg 2006
Wil van der Vlies Amersfoort stedelijk beheer, milieu, volksgezondheid 1990
Marijke Vos Amsterdam Zorg, Milieu, Personeel en Organisatie, Openbare Ruimte en Groen 2006
A.G.M. Vos-Leferink Voorst verkeer, gezondheid, inkomen 2006
H. de Vries Zeewolde water, economisch zaken, toerisme, milieu, afval, platteland 2006
Wil de Vries-Kempes Naarden openbare ruimte, mobiliteit, milieu, wijkgericht werken en bewonersparticipatie 2011
Sjon Wagenaar Drechterland WMO, Werk en Inkomen, arbeidsmarktbeleid, Duurzaamheid, Bouwen en Milieu 2010
Odd Wagner Heemskerk gezondheid, gehandicapten, wmo 2006
volksgezondheid, WMO, water- en groenbeleid, dierenwelzijn, kunst, cultuur 2010 [89]
René Walburgh Schmidt Bunnik financiën, volkshuisvesting, milieu, openbare werken 2006
Bert Wassink Aa en Hunze Financiën en grondbedrijf, Economische Zaken en Werkgelegenheid, Milieu, Verkeer en vervoer, Waterbeheer, Afval en Sport 2010 [90]
2014 [91]
Wim Westerman Velsen WMO, Milieu, Groen- en Landschapsbeleid, Coördinatie Mondiale Bewustwording, Kunst en Cultuur, Monumentenbeleid, Dierenwelzijn 2010 [92]
Bert Wiedemeijer Purmerend Sport en recreatie 2002 [93]
Wilbert Willems Breda Cultuur, Verkeer en Milieu 2006
Mobiliteit, Duurzaamheid, Cultuur 2010 [94]
Patricia Withagen Zutphen Burgerparticipatie, Verkeer en vervoer, Wijkontwikkeling en wijkgericht werken, Sociale zaken en arbeidsmarktbeleid, Vluchtelingenwerk, Duurzaamheid 2010 [95]
Ciska Wobma Westervoort verkeer, milieu, wijkgericht werken, participatie 2006
Jaap Wortel Waterland Financiën, Personeel & Organisatie, Informatie- en automatiseringsbeleid, Openbare Werken, Groenvoorziening en Openbare Ruimte, Verkeer en vervoer, Dierenwelzijn, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Werkvoorzieningschap 2008 [96]
Auke Wouda Sneek Milieu, Openbare Werken en Volkshuisvesting 1998 [97]
Loes Ypma Woerden cultuur, recreatie, sport, financiën 2006
sociale zaken, jeugd-, ouderen- en minderhedenbeleid, sport 2010
Maria Zaal-Kwaak Papendrecht cultuur, groen, milieu, afval 2006
Jelmer van der Zee Enschede milieu, leefomgeving, landbouw, groen, dierenwelzijn en het buitengebied 2006
Weststellingwerf onderwijs, emancipatie, sociaal maatschappelijk cultureel werk, WMO, gezondheidszorg en sport 2010 [98]
Fons Zijlstra Roermond Werk, Sociale Zaken, Welzijn en Onderwijs 2002 [10]
Bronnen, noten en/of referenties
 1. Selcuk Akinci op omroepbrabant.nl
 2. wethouder Anker op www.tiel.nl
 3. Assies op Tynaarlo.nl
 4. Ria Beens op Noordtopics.nl
 5. Gouden erespeld voor Leo Beterams op peelenmaasonline.nl
 6. Greta Blakborn wethouder in Edam-Volendam
 7. Wethouder Jan de Boer op groenlinkshoorn.nl
 8. Wethouder Jan de Boer op www.harlingen.nl
 9. Wim de Boer op leiden.groenlinks.nl
 10. a b Geschiedenis GroenLinks Roermond eo op groenlinksroermond.nl
 11. Wethouder Bolten op www.delft.nl
 12. College van B&W op www.Bellingwedde.nl
 13. Gerda Bosdriesz op www.publiek-politiek.nl
 14. Bard Boon op GroenLinksGroningen.nl
 15. Stephan Brandligt wethouder in Delft
 16. Andre Brauers op kerkrade.groenlinks.nl
 17. Wim Broek legt functie neer
 18. Karel van Broekhoven op Linkedin.com
 19. Wethouder Coppes op www.soest.nl
 20. Detlev Cziesso op Apeldoorn.nl
 21. Rob van Doorn op Haarlem.GroenLinks.nl
 22. Anneke Duit wethouder in Pekela
 23. Anneke Duit blijft wethouder in Pekela
 24. college van B&W op Lingewaard.nl
 25. interview omroep Brabant
 26. Cees van Eijk beoogd wethouder
 27. Wethouder Van Es op www.amsterdam.nl
 28. Kunstzinnig Afscheid van Wethouderstrio op goesweb.net
 29. Peter Freij op venlo.groenlinks.nl
 30. GroenLinks zoekt opvolger Bert Frings op GroenLinks.nl
 31. Bert Frings op www.nijmegen.nl
 32. Herwil van Gelder op www.demarne.nl
 33. De Marne gaat door met zittend college
 34. Oetra Gopal op linkedin.com
 35. Grondel ik was een sterke wethouder op haarlemsdagblad.nl
 36. Ruud Grondel op groenlinks.nl
 37. Wethouder Grootheest op www.maastricht.nl
 38. Johan Grijzen op Schiedam.nl
 39. Heerhugowaardse wethouder Han van den Heiligenberg overleden op noordhollandsdagblad.nl
 40. Joop van Hezik op linkedin.com
 41. profiel van Alwin Hietbrink op linkedin.com
 42. Otto Huisman op Groenlinks.nl
 43. Nieuw college Pijnacker-Nootdorp van start op Pijnacker-Nootdorp.nl
 44. Jos Janssen op www.omroepbrabant.nl
 45. Raf Janssen op www.peelenmaas.nl
 46. persbericht op Nieuwsbank.nl
 47. Marijke Kleijweg op www.gemeentebestuurvoorschoten.nl
 48. Henk S. Kok op Linkedin.com
 49. In memoriam Peter Könst
 50. Atie Koster op groenlinks.nl
 51. Yolan Koster volgt Loes Ypma op
 52. In memoriam Jan Koudijs
 53. Jan Koudijs op houten.nl
 54. Christiaan Kwint op heerhugowaard.groenlinks.nl
 55. wethouder Jan Lamers op Venlo.Groenlinks.nl
 56. Hans Lappee op ijsselstein/groenlinks.nl
 57. Wethouder Linnekamp op www.zaanstad.nl
 58. Leo Maat wethouder Leiderdorp op Leiderdorp.GroenLinks.nl
 59. Cees Meulman op groenlinksgeertruidenberg.nl
 60. College Oldenzaal bekend
 61. college van B en W op oostzaan.nl
 62. nieuw college voor Oostzaan
 63. Lukas Mulder op Haarlem.nl
 64. Bart Nootebos nieuwe wethouder Stede Broec
 65. Portefeuilleverdeling Stede Broec
 66. Janneke Oude Alink op hengelo.nl
 67. Wethouder Van Poelgeest op www.amsterdam.nl
 68. Wethouder Peter Pot kiest voor functie binnen Katholieke Kerk op zwolle.nl
 69. Paul Regouin op amstelveenweb.com
 70. Arjen Rijsdijk op www.gorinchem.nl
 71. Berry van Rijswijk was 4 collegeperiodes wethouder
 72. Jan Robberegt op vlaardingen.groenlinks.nl
 73. Wethouder Rolle op www.leusden.nl
 74. wethouder De Ronde op gladio.nl
 75. College van B&W op Gouda.nl
 76. Samenstelling college van B&W op Heiloo.nl
 77. Wethouder Scholten op www.eindhoven.nl
 78. Info B&W op www.lochem.nl
 79. Ruud Schouten opvolger Bart Eigeman
 80. Annemarie Smit-Ligeon wethouder namens GroenLinks Noordwijkerhout op groenlinkszuidholland.nl
 81. Harriet Tiemens op rheden.groenlinks.nl
 82. College van B&W op www.Rheden.nl
 83. Fractievoorzitter Hetty Tindemans wethouder in Valkenswaard op groenlinksbrabant.nl
 84. Joan Veldhuizen op Bladel.nl
 85. Ida Verkerk in Burgerjaarverslag
 86. Tim Verhoef op groenlinks.nl
 87. Wethouder Wil Vissers verlaat de Schiedamse politiek op www.schiedam.nl
 88. Wil Vissers op www.Roosendaal.nl
 89. Odd Wagner op Heemskerk.nl
 90. Portefeuilleverdeling wethouders op aaenhunze.nl
 91. Wassink blijft wethouder
 92. Westerman op www.velsen.nl
 93. Bert Wiedemeijer op www.spurd.nl
 94. Samenstelling college op Breda.nl
 95. Patricia Withagen op www.zutphen.nl
 96. Jaap Wortel op www.waterland.nl
 97. Auke Wouda op FrieschDagblad.nl
 98. Jelmer van der Zee op www.weststellingwerf.nl