Lijst van wettelijk beschermde planten in België

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Bij de op 12 juli 1973 in werking getreden Wet op het natuurbehoud en het Koninklijk Besluit van 16 februari 1976 houdende maatregelen ter bescherming van bepaalde in het wild groeiende planten - gewijzigd door het decreet van 6 december 2001 - zijn 124 plantensoorten, waaronder veel orchideeën en soorten met opvallende bloemen, wettelijk beschermd in België.

Het Koninklijk Besluit is opgeheven in 2009 en vervangen door de bijlage toegevoegd aan het Soortenbesluit.[bron?]

Dit KB vermeldt drie bijlagen:

  • bijlage A : verbod van plukken, verplanten, beschadigen of vernielen van planten of plantedelen.
  • bijlage B : als A voor ondergrondse plantedelen.
  • bijlage C : uittrekken of oogsten voor handels- of industriële doeleinden is verboden.

Van soorten met een vraagteken (?) is niet meer zeker of ze nog in België voorkomen, soorten met een † zijn in België uitgestorven.

Hieronder volgt de lijst met wettelijk beschermde plantensoorten in België.

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Bijlage
Aangebrande orchis Orchis ustulata A
Aapjesorchis Orchis simia A
Alpenwolfsklauw Diphasiastrum alpinum A
Amblève-huislook Sempervivum funckii var. aqualiense A
Bergcentaurie Centaurea montana B
Bergnachtorchis Platanthera chlorantha B
Bijenorchis Ophrys apifera A
Blauwe zeedistel Eryngium maritimum A
Bleek bosvogeltje Cephalanthera damasonium A
Bokkenorchis Himantoglossum hircinum A
Bosorchis Dactylorhiza fuchsii B
Boswolfsklauw Lycopodium zeilleri A
Bottelroos Rosa villosa B
Brede orchis Dactylorhiza majalis ssp. majalis B
Brede wespenorchis Epipactis helleborine B
Bruinrode wespenorchis Epipactis atrorubens B
Christoffelkruid Actaea spicata B
Cipreswolfsklauw Diphasiastrum tristachyum A
Dennenorchis Goodyera repens B
Drijvende egelskop Sparganium angustifolium A
Duinroos Rosa pimpinellifolia B
Duizendguldenkruid Centaurium erythraea C
Eénbloemige zeekraal Salicornia pusilla C
Egelantier Rosa rubiginosa B
Engels gras Armeria maritima B
Fraai duizendguldenkruid Centaurium pulchellum C
Geelgroene wespenorchis Epipactis muelleri B
Gekroesde rolvaren Cryptogramma crispa A
Gele plomp Nuphar lutea B
Gesteelde zoutmelde Halimione pedunculata A
Geurige muggenorchis Gymnadenia odoratissima A
Gevlekte orchis Dactylorhiza maculata B
Gewone dopheide Erica tetralix B
Graslelie Anthericum liliago B
Groene nachtorchis Coeloglossum viride B
Groenknolorchis Liparis loeselii A
Grote keverorchis Listera ovata B
Grote muggenorchis Gymnadenia conopsea B
Grote witte boterbloem Ranunculus platanifolius B
Grote wolfsklauw Lycopodium clavatum A
Harlekijn Orchis morio A
Heemst Althaea officinalis B
Heidewikke Vicia orobus A
Herfstschroeforchis Spiranthes spiralis B
Hondskruid Anacamptis pyramidalis A
Honingorchis Herminium monorchis B
Hommelorchis Ophrys fuciflora A
IJle orchis Orchis laxiflora ?
Isslers wolfsklauw Diphasiastrum issleri A
Jeneverbes Juniperus communis A
Kamfer-alsem Artemisia alba A
Kleinbloemige roos Rosa micrantha B
Kleine keverorchis Listera cordata ?
Kleine plomp Nuphar pumilla
Kleine wespenorchis Epipactis microphylla
Kleine wolfsklauw Diphasiastrum complanatum A
Kleine zonnedauw Drosera intermedia A
Klokjesgentiaan Gentiana pneumonanthe A
Koningsvaren Osmunda regalis B
Koraalwortel Corallorhiza trifida B
Kortarige zeekraal Salicornia europaea C
Kraagroos Rosa agrestis B
Krabbenscheer Stratiotes aloides A
Kruisbladgentiaan Gentiana cruciata A
Lamsoor Limonium vulgare B
Langarige zeekraal Salicornia procumbens C
Lenteklokje Leucojum vernum B
Mannetjesorchis Orchis mascula B
Moerasorchis Orchis palustris B
Moeraswespenorchis Epipactis palustris B
Moeraswolfsklauw Lycopodiella inundata A
Monnikskap Aconitum napellus A
Paarse aspergeorchis Limodorum abortivum A
Paarse wespenorchis Epipactis purpurata B
Parnassia Parnassia palustris A
Peperboompje Daphne mezereum A
Plompe wolfsklauw Huperzia selago A
Poppenorchis Aceras anthropophorum B
Purperorchis Orchis purpurea A
Rendiermos Cladonia (Cladina) spp. C
Rietorchis Dactylorhiza praetermissa B
Rode dopheide Erica cinerea B
Rode pekanjer Lychnis viscaria A
Ronde zonnedauw Drosera rotundifolia A
Rood bosvogeltje Cephalanthera rubra
Rotsanjer Dianthus gratianapolitanus A
Rotsganzerik Potentilla rupestris A
Rotshongerbloempje Draba aizoides A
Slangenwortel Calla palustris A
Soldaatje Orchis militaris A
Spekwortel Tamus communis C
Spinnenorchis Ophrys sphegodes A
Steenanjer Dianthus deltoides A
Stekende wolfsklauw Lycopodium annotinum A
Stengelloze sleutelbloem Primula vulgaris B
Sterhyacint Scilla bifolia B
Strandduizendguldenkruid Centaurium littorale C
Strobloem Helichrysum arenarium A
Struweelroos Rosa dumalis B
Tengere wespenorchis Epipactis leptochila ?
Valkruid Arnica montana A
Veenmos Sphagnum spp. C
Veenmosorchis Hammarbya paludosa A
Veenorchis Dactylorhiza sphagnicola B
Viltroos Rosa tomentosa B
Vleeskleurige orchis Dactylorhiza incarnata B
Vliegenorchis Ophrys insectifera A
Vogelnestje Neottia nidus-avis B
Vrouwenschoentje Cypripedium calceolus
Wantsenorchis Orchis coriophora
Waterdrieblad Menyanthes trifoliata C
Waterlobelia Lobelia dortmanna A
Welriekende nachtorchis Platanthera bifolia B
Wigbladige roos Rosa elleptica B
Wilde averuit Artemisia campestris A
Wilde judaspenning Lunaria rediviva B
Wildemanskruid Pulsatilla vulgaris B
Wit bosvogeltje Cephalanthera longifolia A
Witte muggenorchis Pseudorchis albida
Witte waterlelie Nymphaea alba B
Zeewinde Calystegia soldanella A
Zevenster Trientalis europaea B
Zomerklokje Leucojum aestivum B
Zomerschroeforchis Spiranthes aestivalis