Linguasphere Observatory

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Het Linguasphere Observatory is een taalkundig onderzoeksinstituut wat zich tot doel heeft gesteld alle talen en dialecten van de wereld op een innovatieve manier in kaart te brengen.

De organisatie is in 1983 in Frankrijk opgericht, maar is inmiddels in Wales gevestigd. Er wordt gewerkt zonder politiek of religieus oogmerk, maar met een duidelijk ideologie die misschien het beste richting humanistisch kan worden ingeschaald. De werkwijze is erop gericht de wereld als eenheid zonder staatkundige of andere grenzen in kaart te brengen, puur op basis van de taalvarianten die gesproken worden en de relaties daartussen, waarbij de inzet is deze op een manier te duiden die meer verband houdt met de (on)mogelijkheden voor onderlinge communicatie dan met andere aspecten.

Hiervoor is een classificatiesysteem ontwikkeld op basis van lexicale overeenkomst tussen het basisvocabulair van verschillende taalvarianten en daar dan enige filologische (historisch-linguïstische) en geografische verbanden bij aangeeft in de vorm van door hen zogenoemde 'phylozones' en 'geozones'.

In 1999 publiceerde Linguasphere The Linguasphere Register of the World's Languages and Speech Communities met een overzicht van de twintigste eeuw en men hoopt in 2006 een tweede editie uit te geven die een start moet maken met een dynamisch bijgehouden overzicht voor de 21e eeuw waarmee ook veranderingen en ontwikkelingen (o.a. taalverschuivingen) gevolgd kunnen gaan worden. Hiertoe wil men een actieve community laten groeien, die onder meer gebruikmaakt van projecten op scholen en universiteiten die in het kader van doorlopende leerprogramma's regelmatig de gegevens over lokale taalontwikkelingen doorspelen.

Eén van de nevendoelstellingen is het opzetten van een classificatie met alpha-4-codes voor alle talen/taalvarianten van de wereld voor gebruik in computersystemen, functioneel vergelijkbaar met de huidige ISO 639-x en de SIL-codes uit de Ethnologue (een andere, meer klassiek georganiseerde inventaris van vrijwel alle talen).


Externe links[bewerken]