Links voorrang

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

In juni 1965 werd op initiatief van jhr. ir. S. Laman Trip en pater Ed Krekelberg s.j. het Nederlandse "Comité Links Voorrang" opgericht. Het comité beoogde om bij aan de rechterkant rijdend verkeer, op gelijkwaardige kruispunten verkeer van links voorrang te verlenen. Bezielend persoon van het comité was de spraakmakende uit Den Haag afkomstige jezuïetenpater Ed Krekelberg, die in artikelen in diverse kranten en tijdschriften Links Voorrang bepleitte.

Het idee van links voorrang is dat verkeer, dat eenmaal een kruispunt opgereden is, voorrang krijgt om het kruispunt te verlaten. Daarmee zouden dan verstoppingen van kruispunten voorkomen worden en de doorstroming van het verkeer bevorderd worden.

Ook de regel dat tegemoetkomend verkeer voorrang verleend moet worden, komt bij Links voorrang te vervallen. Voor het tegemoetkomende verkeer moet links afslaand verkeer ook van links naar rechts voor het tegemoetkomende verkeer langs rijdend de kruising verlaten. Ook dit wordt opgevat als voorrang geven aan van links komend verkeer.

In grote steden met veel kruispunten voor elkaar kruisend verkeer zou links voorrang vaak voordelen bieden. Veel kostbare verkeerslichtinstallaties en veel verkeersborden zouden overbodig worden.

Tegenwoordig wordt de situatie van links voorrang op rotondes verkregen door het plaatsen van voorrangsborden. Maar dat is niet geheel vergelijkbaar, omdat de rotondes worden aangelegd om de snelheid van het verkeer te verminderen en de voorrang toch met verkeersborden moet worden geregeld.

Literatuur[bewerken]

Links / rechts voorrang ? Links voorrang? - W.J.P. Smeets. Uitgever: Stichting IVIO. AO-reeks boekje 1097. 28-1-1966