Litanie van Loreto

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

De litanie van Loreto, ook wel de litanie van of tot de heilige Maagd Maria genoemd, is een litanie tot de heilige Maagd Maria die in de Rooms-katholieke Kerk veel gebruikt wordt. Deze werd in 1601 door paus Clemens VIII vastgelegd. De naam verwijst naar het heiligdom van Loreto in Italië. De litanie wordt vaak na het rozenhoedje of de rozenkrans gebeden.

Ontwikkeling[bewerken]

In de loop der tijd werden enige aanroepingen aan de litanie toegevoegd:

Tekst[bewerken]

(de cursieve gedeelten in acclamatie):

 • Heer, ontferm U over ons.
 • Christus, ontferm U over ons.
 • Heer, ontferm U over ons.
 • Christus, aanhoor ons.
 • Christus, verhoor ons.
 • God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
 • God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
 • God, heilige Geest, ontferm U over ons.
 • Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.
 • Heilige Maria, bid voor ons.
 • Heilige Moeder van God, bid voor ons.
 • Heilige Maagd der maagden, bid voor ons.
 • Moeder van Christus, bid voor ons.
 • Moeder van de Kerk, bid voor ons.
 • Moeder van de goddelijke Genade, bid voor ons.
 • Allerreinste Moeder, bid voor ons.
 • Zeer kuise Moeder, bid voor ons.
 • Maagdelijke Moeder, bid voor ons.
 • Onbevlekte Moeder, bid voor ons.
 • Beminnelijke Moeder, bid voor ons.
 • Bewonderenswaardige Moeder, bid voor ons.
 • Moeder van goede raad, bid voor ons.
 • Moeder van de Schepper, bid voor ons.
 • Moeder van de Zaligmaker, bid voor ons.
 • Allervoorzichtigste Maagd, bid voor ons.
 • Eerwaardige Maagd, bid voor ons.
 • Lofwaardige Maagd, bid voor ons.
 • Machtige Maagd, bid voor ons.
 • Goedertieren Maagd, bid voor ons.
 • Getrouwe Maagd, bid voor ons.
 • Spiegel van gerechtigheid, bid voor ons.
 • Zetel van Wijsheid, bid voor ons.
 • Oorzaak van onze blijdschap, bid voor ons.
 • Geestelijk vat, bid voor ons.
 • Eerwaardig vat, bid voor ons.
 • Heerlijk vat van godsvrucht, bid voor ons.
 • Mystieke roos, bid voor ons.
 • Toren van David, bid voor ons.
 • Ivoren toren, bid voor ons.
 • Gouden huis, bid voor ons.
 • Ark van het verbond, bid voor ons.
 • Deur van de hemel, bid voor ons.
 • Morgenster, bid voor ons.
 • Heil van de zieken, bid voor ons.
 • Toevlucht van de zondaren, bid voor ons.
 • Troosteres van de bedroefden, bid voor ons.
 • Hulp van de christenen, bid voor ons.
 • Koningin van de engelen, bid voor ons.
 • Koningin van de aartsvaders, bid voor ons.
 • Koningin van de profeten, bid voor ons.
 • Koningin van de apostelen, bid voor ons.
 • Koningin van de martelaren, bid voor ons.
 • Koningin van de belijders, bid voor ons.
 • Koningin van de maagden, bid voor ons.
 • Koningin van alle heiligen, bid voor ons.
 • Koningin zonder erfsmet ontvangen, bid voor ons.
 • Koningin in de hemel opgenomen, bid voor ons.
 • Koningin van de heilige rozenkrans, bid voor ons.
 • Koningin van het gezin, bid voor ons.
 • Koningin van de vrede, bid voor ons.
 • Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons Heer.
 • Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons Heer.
 • Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.
 • Bid voor ons, Moeder van God,
 • opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
 • Laat ons bidden
 • Heer God, wij bidden U: geef ons, uw dienaren, dat wij ons mogen verheugen in een bestendige gezondheid van ziel en lichaam; mogen wij door de verheven voorspraak van de heilige Maria, die altijd maagd is gebleven, verlost worden van de tegenwoordige droefheid en de eeuwige vreugde genieten. Door Christus, onze Heer.
 • Amen.

Zie ook[bewerken]

Literatuur[bewerken]

 • J.A.E van Dodewaard, Maria's Eretitels. Een uitleg over de aanroepingen van de litanie van Loreto Bilthoven (Uitgeverij H. Nelissen), 1958.