Naar inhoud springen

Lithos Confederatie van Loges

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Lithos Confederatie van Loges
Ontstaansdatum 11 november 2006
Hoofdkantoor De Bavaylei 104a, Vilvoorde
Type vereniging Maçonnieke obediëntie
Website https://www.lithos.be/nl/

Lithos Confederatie van Loges is een Belgische maçonnieke obediëntie opgericht op 11 november 2006. Zij werd gesticht door vijf gemengde vrijmetselaarsloges. Lithos Confederatie van Loges wordt gevormd door werkplaatsen uit België, Zwitserland (Genève) en Duitsland (Westfalen). Zij werken binnen de drie symbolische graden. De meerderheid van de werkplaatsen is gemengd.

Geschiedenis[bewerken | brontekst bewerken]

Op 28 februari 2006 verzamelden mannen en vrouwen van verschillende loges uit Nederlands- en Franstalig België en Nederland zich in Antwerpen met als doel het Belgische vrijmetselaarslandschap verder te verrijken. Zij tekenden er een principeverklaring voor de nog op te richten obediëntie. Deze werd een paar maanden later, op 11 november 2006, officieel geboren.

De aanzet voor het ontstaan van deze nieuwe structuur was het streven naar een hedendaagse vrijmetselarij. Binnen de nieuwe federatie werd een grote autonomie verleend aan de aangesloten loges. Op die manier kunnen zij zelfstandig beslissingen nemen over een aantal controversiële punten binnen de vrijmetselarij (zoals het lidmaatschap van vrouwen). Zes jaar later telde Lithos reeds twintig loges, waarvan twee in Zwitserland.

Op 28 december 2012, na de toetreding tot de vrijzinnige vrijmetselaarskoepel C.L.I.P.S.A.S in 2011, sloot Lithos een overeenkomst met de Vrouwengrootloge van België (V.G.L.B.) en de Grootloge van België (G.L.B.) evenals een vriendschapsverdrag met het Grootoosten van België (G.O.B.).[1] In 2019 verliet Lithos C.L.I.P.S.A.S.

In 2023 telt Lithos meer dan 1.600 leden uit verschillende 46 loges.

Waarden van de Confederatie[bewerken | brontekst bewerken]

De oprichtingsteksten[bewerken | brontekst bewerken]

De principes die de confederatie als essentieel beschouwt, vinden hun oorsprong in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

Lithos promoot zeven waarden in het bijzonder:

Sociaal engagement[bewerken | brontekst bewerken]

De beginselverklaring Lithos verwijst naar een humanistische en hedendaagse vrijmetselarij, in perfecte harmonie met de seculiere wereld waarin zij zich ontwikkelt en voegt daaraan toe dat het werk aan zichzelf en het werk in de wereld complementair en onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De Confederatie maakt deel uit van een maatschappijgerichte stroming binnen de vrijmetselarij die werkt aan de evolutie van de samenleving met focus op hedendaagse vragen en aanverwante ethiek en humanisme.

Werking[bewerken | brontekst bewerken]

Lithos geeft elk van haar loges de keuze om gemengd, mannelijk of vrouwelijk te werken. De meeste zijn gemengd. Alle loges zijn "symbolisch" of "blauw", wat wil zeggen dat ze alleen de eerste drie vrijmetselaarsgraden beoefenen.

De leiding van de obediënties wordt toevertrouwd aan een administratieve commissie, gekozen tijdens de algemene vergadering en samengesteld uit de gekozen vertegenwoordigers van de aangesloten loges.

Beoefende riten[bewerken | brontekst bewerken]

De werkplaatsen zijn vrij om hun maçonnieke ritus te kiezen, zolang deze de gewetensvrijheid respecteert. Binnen de confederatie worden de Aloude en Aangenomen Schotse Ritus, de Franse Ritus, de moderne Franse Ritus en de York Ritus beoefend.

Confederatie[bewerken | brontekst bewerken]

Sinds de oprichting van de structuur in november van 2006, sloten verschillende werkplaatsen die voordien lid waren van obediënties zoals Le Droit Humain (D.H.), het Grootoosten van België, de Reguliere Grootloge van België (R.G.L.B.), het Grootoosten van Luxemburg (G.O.L.) en de Federatie van Vrije en Soevereine Loges, zich aan bij het nieuwe progressieve initiatief.

Gerelateerde artikelen[bewerken | brontekst bewerken]

Externe links[bewerken | brontekst bewerken]