Maasstad Ziekenhuis

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Het Maasstad Ziekenhuis is de nieuwe naam van de gefuseerde ziekenhuizen Zuiderziekenhuis en Sint Clara Ziekenhuis in Rotterdam-Zuid. Het Maasstad Ziekenhuis is sinds 17 mei 2011 gehuisvest op een nieuwe locatie nabij station Lombardijen.

In 2005 bezochten een kleine 400.000 patiënten de poliklinieken en had het ziekenhuis, dat toen werkte onder de naam MCRZ, ongeveer 3500 mensen in dienst. Het aantal patiënten van het Clara en het Zuider bij elkaar opgeteld maakt het Maasstad Ziekenhuis tot een van de grootste niet-academische ziekenhuizen in Nederland.

Op 1 januari 2000 zijn twee ziekenhuizen in Rotterdam-Zuid, het Zuiderziekenhuis en het Sint Clara Ziekenhuis gefuseerd tot Medisch Centrum Rijnmond-Zuid (MCRZ). In juni 2006 is gestart met de bouw van een nieuw ziekenhuis nabij het station Lombardijen, 12 oktober 2007 is de eerste paal geslagen en 24 oktober 2008 is het hoogste punt bereikt. Het ziekenhuis werd op 1 maart 2011 geopend. Ondanks de nieuwbouwplannen is er sinds de fusie veel verbouwd en zijn afdelingen samengevoegd en afdelingen van het ene naar het andere ziekenhuis verplaatst.

Op 1 september 2008 is de naam van het MCRZ gewijzigd in Maasstad Ziekenhuis. In eerste instantie zou de nieuwe naam Ziekenhuis Rotterdam gaan luiden maar hiertegen werd met succes bezwaar gemaakt door andere Rotterdamse ziekenhuizen.

Wat er op de plaats van de oude locaties zal komen, is nog niet bekend.

Uitbraak klebsiellabacterie in 2010/2011[bewerken]

In 2011 kwam het ziekenhuis negatief in het nieuws vanwege een daar heersende resistente ziekenhuisbacterie, Klebsiella pneumoniae. De Inspectie voor de Gezondheidszorg stelde het ziekenhuis op 21 juli 2011 per direct voor 2 maanden onder verscherpt toezicht.[1] Peter Weeda volgde als interim-bestuurder[2] directeur Paul Smits op, die zelf ontslag had genomen.[3] Over zijn ontslagvergoeding van 236.000 euro ontstond veel politieke en maatschappelijke beroering. Op 2 november 2011 noemde de IGZ in haar rapport de omvang,duur en ernst van de uitbraak vermijdbaar.[4] Per 1 januari 2012 werd Anton Westerlaken voorzitter van de raad van bestuur (RvB) van het Maasstad Ziekenhuis. Op 25 januari 2012 besloot de IGZ de verantwoordelijke microbiologen voor de medische tuchtrechter te dagen.[5] Drie microbiologen van het ziekenhuis kregen bij de tuchtrechter in mei 2013 een berisping.[6]

Op 13 september 2011 had de raad van toezicht van het ziekenhuis een onafhankelijke commissie onder leiding van professor Wolter Lemstra ingesteld, die de uitbraak van de Klebsiellabacterie ging onderzoeken. Op 29 maart 2012 maakte de commissie-Lemstra zijn conclusies openbaar. Het Maasstad Ziekenhuis heeft volgens de commissie collectief gefaald rond de uitbraak van de multiresistente Klebsiella-bacterie in 2010 en 2011. "Van meet af aan is op cruciale momenten verzuimd de juiste acties te ondernemen om de uitbraak in te dammen", schrijft de commissie in het rapport ‘Oog voor het onzichtbare’.[7]

Drie mensen zijn zeer waarschijnlijk overleden aan een infectie veroorzaakt door de bacterie, die voor vrijwel alle antibiotica ongevoelig is. Bij tien sterfgevallen valt niet uit te sluiten dat de bacterie de doodsoorzaak was. De commissie doet in haar rapport een reeks aanbevelingen.[8]

Santeon[bewerken]

Het ziekenhuis is aangesloten bij de vereniging Santeon die naast het Maasstad Ziekenhuis verder het OLVG (Amsterdam), het Martini Ziekenhuis (Groningen), het Medisch Spectrum Twente (Enschede en Oldenzaal), het Catharina Ziekenhuis (Eindhoven), het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (Nijmegen) en het St. Antonius Ziekenhuis (Nieuwegein) omvat. Voorzitter is Douwe Biesma, directeur is Pieter de Bey. Het samenwerkingsverband Santeon is in 2007 begonnen als Vereniging Samenwerkende Ziekenhuizen. Maasstad Ziekenhuis werd in 2017 lid van de ziekenhuisgroep.

Externe link[bewerken]