Manufacturing Belt

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Manufacturing Belt, roodgekleurd

De Manufacturing Belt of Rust Belt is het gebied dat binnen de Verenigde Staten het zwaartepunt van de (zware) industrie vormde. Het gebied valt deels samen met de Snowbelt en omvat ruwweg West-Pennsylvania, de "panhandle" van West Virginia, Noordwest-New York, geheel Ohio, het zuidelijke schiereiland van Michigan, Noord-Indiana, Noordoost-Illinois en Oost-Wisconsin. Belangrijke steden zijn onder andere Buffalo, Pittsburgh, Cleveland, Columbus, Cincinnati, Toledo, Gary, Detroit, Flint, Lansing, Grand Rapids, Chicago, Youngstown (Ohio) en Milwaukee.

De regio was tot halverwege de 19e eeuw vrij dunbevolkt. Na de ontdekking van grondstoffen begonnen de steden echter te groeien, wat werd vergemakkelijkt door de gemakkelijke toegang via de Grote Meren. Pittsburgh werd een centrum voor staalindustrie, Cleveland werd een belangrijke havenstad, en Chicago werd een van de belangrijkste spoorknooppunten in de Verenigde Staten. Detroit werd een centrum van de auto-industrie.

De neergang van het gebied begon halverwege de 20e eeuw en wordt aan verschillende factoren toegeschreven. De grotere mobiliteit van mensen en bedrijven speelde deels een rol. Bedrijven hoefden zich niet meer per se dicht bij grondstoffen te vestigen. Hierdoor kreeg de Sunbelt de kans zich te ontwikkelen. De mensen kozen daarbij liever voor een warmer klimaat. Tevens was er door de technologische ontwikkeling minder behoefte aan ongeschoolde werknemers, die dan ook op straat kwamen te staan. Tevens kreeg het gebied te lijden van concurrentie uit lagelonenlanden, zoals aanvankelijk Japan en later China en India. De leegloop en neergang resulteerde in de naam Rust Belt, naar de verroeste machines van verlaten fabrieken.

Veel steden in de Manufacturing Belt kampen met een dalend inwonertal. Veel inwoners geven bovendien de voorkeur aan de rustige buitenwijken en voorsteden, waardoor binnensteden dreigen te verloederen. Het belangrijkste voorbeeld is Detroit, dat in dertig jaar 50% van zijn bevolking verloor en kampt met bovengemiddelde werkloosheid en criminaliteit. Bijgevolg vroeg Detroit in 2013 het faillissement aan. Veel steden trachten dit tegen te gaan door de binnenstad zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Doordat de leegloop de woningprijzen drukte hebben zich tijdens de kredietcrisis van 2007 in het gebied relatief weinig gedwongen huizenverkopen voorgedaan.

Ondanks de neergang en hoge werkloosheid blijft het gebied een belangrijk industriecentrum voor de Verenigde Staten en de wereld. Nieuwe industrietakken bieden nieuwe werkgelegenheid, en de in de Manufacturing Belt gevestigde industrie is en blijft een onmisbare pijler voor de Amerikaanse economie.