Maximumsnelheid

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Maximumsnelheid kan betekenen:

  • de topsnelheid oftewel de hoogst haalbare snelheid waartoe een weg- of railvoertuig, vliegtuig of (ruimte)vaartuig, gezien zijn technische mogelijkheden, in staat is. Ook mensen en dieren hebben een topsnelheid.
  • de snelheidslimiet oftewel de hoogst toegestane snelheid voor (motor)voertuigen op de openbare weg. De maximumsnelheid verschilt per land, per weg- en voertuigcategorie en is soms ook afhankelijk van de tijd (dat laatste kan bijvoorbeeld met een onderbord 6 – 19 h worden aangegeven, buiten de genoemde tijden gelden de voor de wegcategorie gebruikelijke maximumsnelheden). De maximumsnelheid hoeft niet gelijk te zijn aan de ontwerpsnelheid van een weg. Ook bij de scheepvaart gelden maximumsnelheden. Bij spoorwegen spreekt men van de baanvaksnelheid.

Dit artikel behandelt snelheidslimieten.

Landen[bewerken]

België[bewerken]

Tenzij een verkeersbord een andere maximumsnelheid oplegt, gelden in België de volgende maximumsnelheden:

  • binnen de bebouwde kom: 50 km/u
  • buiten de bebouwde kom:
    • autosnelwegen alsmede wegen met minimaal 2×2 rijstroken en een middenberm tussen de twee rijbanen: 120 km/u
    • andere wegen: 70 km/u (Vlaanderen) en 90 km/u (Wallonië en Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

Nederland[bewerken]

In Nederland wordt de maximumsnelheid, indien deze afwijkt van de voor de wegcategorie gebruikelijke maximumsnelheid, aangegeven met verkeersborden uit de serie A: snelheid.

Op 1 november 1957 werd een maximumsnelheid van 50 km/u ingesteld binnen de bebouwde kom. Een maximumsnelheid van 100 km/u op autowegen en autosnelwegen en van 80 km/u op alle andere wegen buiten de bebouwde kom werd ingevoerd op 6 februari 1974. Daarvoor gold op deze wegen geen maximumsnelheid. De officiële reden was de wens het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Officieus speelde ook de oliecrisis van 1973 een belangrijke rol.[1]

Op 1 mei 1988 werd de standaardlimiet op autosnelwegen verhoogd naar 120 km/u. Hoewel die snelheid vooral in het begin nog lang niet overal toegestaan was, werd zij langzaam maar zeker de norm. Alleen op trajecten met een hoge verkeersdruk en op plaatsen waar de hogere snelheid veel overlast veroorzaakte, bleven lagere maximumsnelheden gelden. Uit het regeerakkoord van VVD en CDA, dat op 30 september 2010 werd gepresenteerd, bleek dat het nieuwe kabinet de standaardsnelheidslimiet op autosnelwegen wilde verhogen naar 130 km/u. Daarnaast zou het kabinet ook de maximumsnelheden op andere wegen "opnieuw tegen het licht houden".

130 km/u-bord langs de A16

Vanaf 1 maart 2011 mocht men bij wijze van proef 130 km/u rijden op een gedeelte van de Afsluitdijk.[2] Op 17 mei werd daar het traject op de A6 tussen Almere Buiten-Oost en het Knooppunt Joure aan toegevoegd (uitgezonderd de stukken vlak voor en na de Ketelbrug en het Knooppunt Emmeloord en met de beperking dat dit alleen gold tussen 19 en 6 uur).[3] Proeftrajecten op de A2, A7, A16, A17, A32, A37 en A58 werden tussen mei en juli 2011 opgeleverd. Op al deze trajecten werd de (hogere) maximumsnelheid aangegeven met verkeersbord A-1.

Sinds 1 september 2012 is de standaardlimiet op Nederlandse snelwegen 130 km/u.[4] Tot 1 januari 2012 gold voor snelheden boven 130 km/u een hogere ondergrens voor vervolging (de zogenaamde 'flitsmarge') van 9 km/u. Deze uitzondering is echter afgeschaft op aandringen van de Tweede Kamer, die vond dat met de ruimere flitsmarge de snelheidslimiet meer werd verhoogd dan de bedoeling was.[5] Sindsdien geldt een ondergrens voor vervolging van 6 km/u.[6]

Op de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) is regelgeving omtrent het wegverkeer een bevoegdheid van het openbaar lichaam. Op Bonaire is de maximumsnelheid vastgelegd in de 'Wegenverkeersverordening Bonaire' en op Sint Eustatius en Saba in de 'Wegenverkeersverordening de Bovenwindse Eilanden'.

Maximumsnelheden in Nederland in km/u
Deze snelheden gelden tenzij anders aangegeven
Binnen bebouwde kom

Nederlands verkeersbord H1.svg

Buiten bebouwde kom

Nederlands verkeersbord H2.svg

Autoweg

Nederlands verkeersbord G3.svg

Autosnelweg

Nederlands verkeersbord G1.svg

Personenauto's, bestelwagens en motorfietsen zonder aanhangwagen 50 80 100 130
Vrachtwagens en autobussen 80
Campers afgeleid van een vrachtwagen, zwaarder dan 3500 kg 80
T100-bussen 100
Personenauto’s en bestelauto’s met aanhangwagen niet zwaarder dan 3500 kg 90
Motorvoertuigen met aanhangwagen zwaarder dan 3500 kg 80
Bromfietsen[7] 45
(op bromfietspaden 30)
45
(op bromfietspaden 40)
Niet toegestaan
Brommobielen[7] 45 Niet toegestaan
Snorfietsen,[7] landbouwvoertuigen en motorrijtuigen met beperkte snelheid 25 Niet toegestaan
Gehandicaptenvoertuigen met motor 45
(op (brom)fietspaden 30, op trottoir of voetpad 6)
Niet toegestaan
Fietsen Geen beperking Niet toegestaan
Personenauto's, vrachtwagens, autobussen en motorfietsen op Bonaire 40 60 Niet van toepassing
Personenauto's, vrachtwagens, autobussen en motorfietsen op Sint Eustatius 30 50 Niet van toepassing
Personenauto's, vrachtwagens, autobussen en motorfietsen op Saba 20 40 Niet van toepassing

Zie ook[bewerken]