Medisch-ethische kwesties

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een ethische kwestie is een vraag die men niet louter op grond van wetenschappelijke onderbouwing kan beantwoorden. Ze omvat een gewetensprobleem.

De medisch-ethische kwesties zijn dergelijke probleemstellingen die zich in de medische sfeer afspelen. Mensen die aangewezen zijn deze vragen te beantwoorden, zetelen in een ethische commissie. Deze groep mensen dient niet alleen de vraag beantwoorden of iets wel of niet toegestaan moet zijn, maar ook of de praktische uitvoering op een gewetensvolle manier de belangen van -vooral- de zwakste partij behartigt.

Een van de basisprincipes is dat de belangen van het individu primeren boven het algemeen welzijn. Zo mag men dus niet één persoon 'opofferen' om de mensheid te redden. Men mag bijvoorbeeld niet experimenteren op iemand, ten koste van dat individu, om een geneesmiddel te vinden dat een grote massa anderen kan redden.[bron?]

Abortus provocatus[bewerken | bron bewerken]

Is zwangerschapsafbreking (abortus provocatus) toegestaan?

welke rechten heeft het ongeboren kind?
welke rechten heeft een zwangere?
welke rechten heeft de vader van het kind?

In welke situatie is het toegestaan?

tot 12 weken zwangerschapsduur? tot 24 weken ? op een voldragen baby ?
in geval het leven van de moeder in gevaar is?
ingeval het een verkrachting betreft?
ingeval de moeder mentaal geretardeerd is?
indien de vrucht "lichte" of "zware" afwijkingen vertoont?

In welke omstandigheden mag abortus uitgevoerd worden?

na minimaal één week bedenktijd voor de zwangere?
minstens uitgevoerd door één arts en een verpleegkundige?
onder geconditioneerde hygiënische ziekenhuisomstandigheden?

Euthanasie[bewerken | bron bewerken]

Is het gerechtvaardigd om een leven moedwillig te beëindigen?

in geval van ongeneeslijke ziekte met ondraaglijk lijden?
wanneer men stervende is?
wanneer men het leven niet meer zinvol vindt, bijvoorbeeld bij totale verlamming, doch niet levensbedreigend?

Hoe dient het aangevraagd te worden?

enkel door de patiënt in kwestie?
kan het aangevraagd worden door familieleden van bijvoorbeeld een dementerende bejaarde of een comapatiënt?
dient de vraag om euthanasie meermaals gesteld te worden?
dient er een bedenktijd te zijn?

Onder welke omstandigheden kan men euthanasie vragen?

is een kind verstandig genoeg om zijn vraag ten volle te begrijpen en onafhankelijk te stellen?
kan een dementerende bejaarde met heldere momenten er beroep op doen?
kan men een testament maken om euthanasie te vragen in geval van coma of dementie?

Uitvoering van euthanasie

wie beslist over de ontvankelijkheid van de vraag?
welke personen zijn aangewezen de euthanasie uit te voeren?
mag een arts zijn medewerking verlenen aan euthanasie?
mag een arts weigeren zijn medewerking te verlenen aan euthanasie?

Gentherapie[bewerken | bron bewerken]

Leidt dit niet tot het zoeken naar de perfecte mens?

Draagmoederschap[bewerken | bron bewerken]

Heeft de draagmoeder ook recht haar (natuurlijke) moederrol op te nemen, hoewel aanvankelijk was overeengekomen dat het kind (volledig) aan de wensouders zou worden toegewezen?

Stamceltherapie[bewerken | bron bewerken]

Mag stamceltherapie, via embryonale stamcellen, dienen als oplossing?

Klonen van mensen[bewerken | bron bewerken]

Is de gezondheid en het welzijn van de kloon gewaarborgd?

Is er geen te groot risico op spontane abortussen of misvormingen?
Zijn er geen psychosociale risico’s voor de kloon?
Zijn er geen risico’s voor de draagmoeder?

Andere ethische bezwaren

Is het niet een aantasting van de menselijke waardigheid?
Is het niet een schending van het recht op genetische uniciteit?
Kan het niet misbruikt worden om eugenetische redenen?

Wetenschappelijk onderzoek met embryo's[bewerken | bron bewerken]

Kan men een embryo al beschouwen als een volwaardig leven?

Zie ook[bewerken | bron bewerken]

Externe links[bewerken | bron bewerken]