Meester van de Spes Nostra

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Vier reguliere kanunniken..., olieverf op paneel, Rijksmuseum Amsterdam

Meester van de Spes Nostra is de aanduiding voor een niet geïdentificeerde kunstschilder uit de noordelijke Nederlanden die actief was rond 1500.

De schilder was vermoedelijk werkzaam in Haarlem, maar ook Gouda en Delft worden genoemd.[1]

De noodnaam van de kunstenaar verwijst naar het enige van hem bekende werk dat voorheen bekendstond als Spes Nostra ('Onze Hoop'). Het werk is nu bekend onder de titel Vier reguliere kanunniken van Sint Augustinus mediterend bij een geopend graf[2], ook wel als Vier kanunniken met de heilige Augustinus en de heilige Hieronymus bij een geopend graf met de visitatie of Allegorie op de vergankelijkheid.

Het schilderij toont een besloten hof met op de voorgrond vier biddende Augstijner kanunniken, bijgestaan door de genoemde heiligen. Het deksel van het open graf draagt de tekst 'Requiescant · in · pace'. Dit illustreert de aardse vergankelijkheid. In het midden van het paneel zijn Maria en haar nicht Elisabet afgebeeld, de zogeheten Maria-Visitatie, dit als symbool van de hoop.

Het werk ontstond waarschijnlijk in de periode 1490 - 1500. Het bevindt zich in het bezit van het Rijksmuseum Amsterdam.

Remmet van Luttervelt (1952) veronderstelde dat het schilderij een opdracht was van de Augustijnse priorij van het klooster "Sancta Maria in Monte Sion", waarvan Augustines en Hiëronymus de patroonheiligen waren. Jeremy Bangs (1979) oppert de mogelijkheid dat de vier afgebeelde kanunniken de vier regulieren waren die de achtereenvolgende rectors van het vrouwenklooster Mariënpoel nabij Leiden waren, die allen snel na elkaar stierven.[3]

Bronnen

Voetnoten

  1. Het Nederlandse Kunstboek, Richard Fernhout en Colin Huizing, Waanders Uitgevers
  2. Master of the Spes Nostra > Vier reguliere kanunikken van Sint Augustinus mediterend bij een geopend graf Vereniging Rembrandt. Url bezocht op 19 september 2012
  3. Filedt Kok, J.P. Four canons with Sts Augustine and Jerome by an open grave, with the Visitation - Master of the Spes Nostra Information from the catalogue of Early Netherlandish paintings in the Rijksmuseum. Url bezocht op 19 september 2012