Mesofiel hooiland

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Glanshavergrasland met o.a. beemdkroon, gewone margriet en glad walstro

Het mesofiel hooiland is een karteringseenheid in de Biologische Waarderingskaart (BWK) van Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met als code 'hu'.

In de vegetatiekunde wordt dit biotoop vertegenwoordigd door verschillende plantengemeenschappen uit de klasse van de droge graslanden op zandgrond (Koelerio-Corynephoretea) en uit de klasse van de matig voedselrijke graslanden (Molinio-Arrhenatheratea) .

Goed ontwikkelde mesofiele hooilanden worden gewaardeerd als 'Biologisch zeer waardevol'.

Naamgeving, etymologie en codering[bewerken | brontekst bewerken]

Kenmerken[bewerken | brontekst bewerken]

Mesofiele hooilanden omvatten een waaier aan graslanden op plaatsen met een grote variatie aan fysische omstandigheden, zowel qua bodemtypes, bodemvochtigheid, grondwaterstanden en calciumcarbonaatgehaltes. De bodem is meestal zwak zuur tot zwak basisch. Het gemeenschappelijk kenmerk is de abundantie van hoge grassen, schermbloemigen en composieten. Ze zijn dikwijls zeer soorten- en bloemenrijk. Ze worden vooral aangetroffen op hooilanden, hooiweiden en gemaaide wegbermen, maar ook begraasde graslanden komen voor.

Er worden verschillende subtypes onderscheiden, die echter niet altijd duidelijk te onderscheiden zijn en waartussen nog eens overgangen mogelijk zijn:

  • Glanshavergraslanden komen vooral voor op voedselrijkere, min of meer vochtige standplaatsen op zandleem, leem of kleibodems, bij voorkeur kalkrijk, met een diepe grondwatertafel. Op zandgronden kunnen verarmde varianten van dit subtype gevonden worden. Kenmerkende soorten zijn onder andere de gewone glanshaver en de grote vossenstaart.
  • Graslanden van het Grote vossenstaartverbond zijn daarentegen wel grondwaterafhankelijk, en worden zelfs periodiek overstroomd. Ze worden aangetroffen in broeken en meersen. Ze worden van het vorige subtype onderscheiden door het voorkomen van weidekervel en weidekervel-torkruid.
  • Het Grote pimpernelgrasland is voor wat betreft de grondwaterstand intermediair tussen beide voorgaande, en wordt gekenmerkt door het voorkomen van grote pimpernel.
  • Droge stroomdalgraslanden zijn open of gesloten, bloemrijke graslanden op de zandige oeverwallen en dijken. Ze vereisen een basenrijke bodem die op peil wordt gehouden door de winterse overstromingen van de rivier.

Verspreiding en voorkomen[bewerken | brontekst bewerken]

Goed ontwikkelde mesofiele hooilanden zijn vrij zeldzaam in Vlaanderen. Door de intensivering van de landbouw en het omzetten van hooilanden in weilanden en akker, zijn de meeste van deze graslanden omgezet in soortenrijk permanent cultuurgraslanden (hp*).

Grote oppervlaktes soortenrijke glanshavergraslanden vinden we vooral nog terug in de valleien van de grotere rivieren, waar nog een hooilandbeheer wordt uitgevoerd. Verarmde gemeenschappen van het glanshaververbond komen vaak voor op bermen en dijken in de hele regio.

Kamgraslanden op kalkrijk bodem komen enkel voor in Zuid-Limburg en in de Voerstreek, droge stroomdalgraslanden in de Limburgse Maasvallei.

Soortensamenstelling[bewerken | brontekst bewerken]

In deze vegetaties zijn de boom- en struiklaag steeds afwezig. De kruidlaag is dominant, met zowel grassen, grasachtige planten als kruiden. Een moslaag is meestal zeer beperkt.

Indicatieve soorten en begeleidende soorten voor het vochtig schraalgrasland
Indicatief / Begeleidend Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Opmerking Afbeelding
I Gewone glanshaver Arrhenatherum elatius Subtype Glanshavergrasland
Arrhenaterum-elatius-flowers.JPG
I Grote vossenstaart Alopecurus pratensis Subtype Glanshavergrasland
Wiese, Gras 4767.JPG
I Beemdkroon Knautia arvensis Subtypes Glanshavergrasland, Kamgrasgrasland op kalkrijke bodem
Dipsacacea-020706-800-1.jpg
I Beemdooievaarsbek Geranium pratense Subtype Glanshavergrasland
2017.06.05.-32-Anglerteiche-Rimbach--Wiesen-Storchschnabel.jpg
I Groot streepzaad Crepis biennis Subtype Glanshavergrasland
Crepis biennis (Wiesen-Pippau) IMG 22243.JPG
I Grote bevernel Pimpinella major Subtype Glanshavergrasland
Pimpinella major 002.JPG
I Glad walstro Galium mollugo Subtype Glanshavergrasland
Galium mollugo0.jpg
I Rapunzelklokje Campanula rapunculus Subtype Glanshavergrasland
CAMPANULA RAPUNCULUS - AGUDA - IB-961 (Repunxó).JPG
I Goudhaver Trisetum flavescens Subtype Glanshavergrasland
Trisetum flavescens CB002.jpg
I Gele morgenster Tragopogon pratensis Subtype Glanshavergrasland
Tragopogon pratense2.jpg
I Knoopkruid Centaurea jacea Subtype Glanshavergrasland
Knoopkruid RIMG0005.JPG
I Gewone margriet Leucanthemum vulgare Subtype Glanshavergrasland
Several daisies (Asteroideae).jpg
I Pastinaak Pastinaca sativa Subtype Glanshavergrasland
Pastinaca sativa Blüten.jpg
I Ruige leeuwentand Leontodon hispidus Subtypes Glanshavergrasland, Kamgrasgrasland op kalkrijke bodem
Leontodon hispidus W.jpg
I Muskuskaasjeskruid Malva moschata Subtype Glanshavergrasland
Malva moschata Mitterbach 01.jpg
I Knolsteenbreek Saxifraga granulata Subtype Glanshavergrasland
Flower April 2010-2.jpg
I Geel walstro Galium verum Subtypes Glanshavergrasland, Kamgrasgrasland op kalkrijke bodem
Galium verum habitus.jpg
I Kattendoorn Ononis spinosa Subtype Glanshavergrasland
Ononis spinosa 002.JPG
I Weidekervel-torkruid Oenanthe silaifolia Subtype Grote vossenstaartverbond
Oenanthe silaifolia 2.jpg
I Weidekervel Silaum silaus Subtype Grote vossenstaartverbond
Silaum silaus 2-OB9.jpg
I Grote pimpernel Sanguisorba officinalis Subtype Grote pimpernelgrasland
Sanguisorba officinalis flower.jpg
I Gulden sleutelbloem Primula veris Subtype Kamgrasgrasland op kalkrijke bodem
PRIMULA VERIS - CASTELLAR - IB-197 (Primavera).JPG
I Betonie Stachys officinalis Subtype Kamgrasgrasland op kalkrijke bodem
Atlas roslin pl Bukwica zwyczajna 546 8016.jpg
I Ruige weegbree Plantago media Subtype Kamgrasgrasland op kalkrijke bodem
Atlas roslin pl Babka średnia 8363 7613.jpg
I Kleine pimpernel Sanguisorba minor Subtypes Kamgrasgrasland op kalkrijke bodem, Droge stroomdalgraslanden
Sanguisorba minor W.jpg
I Wilde marjolein Origanum vulgare Subtype Kamgrasgrasland op kalkrijke bodem
ORIGANUM VULGARE - SANT JUST - IB-230 (Orenga).JPG
I Aarddistel Cirsium acaule Subtype Kamgrasgrasland op kalkrijke bodem
Cirsium acaule eF.jpg
I Voorjaarszegge Carex caryophyllea Subtype Kamgrasgrasland op kalkrijke bodem
Carex caryophyllea (Ankstyvoji viksva)001.JPG
I Zeegroene zegge Carex flacca Subtype Kamgrasgrasland op kalkrijke bodem
20200508Carex flacca3.jpg
I Bevertjes Briza media Subtype Kamgrasgrasland op kalkrijke bodem
XN Briza media 00.jpg
I Zachte haver Avenula pubescens Subtypes Kamgrasgrasland op kalkrijke bodem, Droge stroomdalgraslanden
20150514Avenula pubescens4.jpg
I Sikkelklaver Medicago falcata Subtype Droge stroomdalgraslanden
Medicago falcata bgiu.jpg
I Voorjaarsganzerik Potentilla tabernaemontani Subtype Droge stroomdalgraslanden
Potentilla-neumanniana-020405.jpg
I Echte kruisdistel Eryngium campestre Subtype Droge stroomdalgraslanden
20150625Eryngium campestre2.jpg
I Veldsalie Salvia pratensis Subtype Droge stroomdalgraslanden
SALVIA PRATENSIS - BÒFIA - IB-608 (Tarró).JPG
I Kaal breukkruid Herniaria glabra Subtype Droge stroomdalgraslanden
Herniaria glabra (Caryophyllaceae) (Smoother Rupture-wort) - (flowering), Lentse Waard, the Netherlands.jpg
I Zacht vetkruid Sedum sexangulare Subtype Droge stroomdalgraslanden
SedumSexangulare.jpg
I Tripmadam Sedum rupestre Subtype Droge stroomdalgraslanden
Sedum reflexum Tripmadam DSCF1234.JPG
I Gewone steenraket Erysimum cheiranthoides Subtype Droge stroomdalgraslanden
Gewone steenraket bloemen.jpg
I Heksenmelk Euphorbia esula Subtype Droge stroomdalgraslanden
20150627Euphorbia esula1.jpg
I Harige ratelaar Rhinanthus alectrolophus Subtype Droge stroomdalgraslanden
Rhinanthus alelctorolophus flowers.jpg

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]