Methylcyclopentaan

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Methylcyclopentaan
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van methylcyclopentaan
Structuurformule van methylcyclopentaan
Algemeen
Molecuulformule
     (uitleg)
C6H12
IUPAC-naam methylcyclopentaan
Molmassa 84,15948 g/mol
SMILES
CC1CCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-6-4-2-3-5-6/h6H,2-5H2,1H3
CAS-nummer 96-37-7
EG-nummer 202-503-2
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
OntvlambaarSchadelijkSchadelijk voor de gezondheid
Gevaar
H-zinnen H225 - H302 - H304 - H315 - H319 - H335
EUH-zinnen geen
P-zinnen P210 - P261 - P301+P310 - P305+P351+P338 - P331
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vloeibaar
Kleur kleurloos
Dichtheid 0,75 g/cm³
Smeltpunt −142 °C
Kookpunt 72 °C
Vlampunt −17 °C
Dampdruk (bij 20°C) 14.700 Pa
Goed oplosbaar in aceton, ethanol, di-ethylether, benzeen
Onoplosbaar in water
Brekingsindex 1,4090 (589 nm, 20 °C)
Waar mogelijk zijn SI-eenheden gebruikt. Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

Methylcyclopentaan is een organische verbinding met als brutoformule C6H12. De stof komt voor als een vluchtige kleurloze vloeistof met een aromatische geur. Ze is niet oplosbaar in water en licht ontvlambaar. De molecule bestaat uit een cyclopentaanring verbonden met een methylgroep. Methylcyclopentaan komt voor in aardolie.

Toepassingen[bewerken]

Methylcyclopentaan is een isomeer van cyclohexaan, en het kan in cyclohexaan omgezet worden via een gekatalyseerde isomerisatiereactie (de omgekeerde reactie is ook mogelijk).[1] Het kan ook omgezet worden in benzeen. Cyclohexaan is een belangrijke industriële grondstof onder meer voor de productie van kunstvezels (nylon).

Methylcyclopentaan kan omgezet worden in methylcyclopenteen door dehydrogenering over een platinahoudende katalysator.[2] Methylcyclopenteen wordt gebruikt bij de synthese van bepaalde insecticiden en polymeren.

Toxicologie en veiligheid[bewerken]

Methylcyclopentaan is een zeer licht ontvlambare vloeistof. De damp kan met lucht een explosief mengsel vormen. De stof is irriterend voor de huid en schadelijk voor de gezondheid. Bij inademing van dampen kan longoedeem optreden. In hoge concentraties werkt de damp van methylcyclopentaan narcotisch.

Zie ook[bewerken]

Externe links[bewerken]