Miljoenennota 2014

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De miljoenennota 2014 is een algemene toelichting van de Nederlandse regering op de verwachte inkomsten en de uitgaven in de Nederlandse Rijksbegroting voor het jaar 2014, zoals deze bekend worden gemaakt op Prinsjesdag 2013.

In de miljoenennota 2014 worden de belangrijkste plannen van het kabinet voor het jaar 2014 besproken. Hierbij wordt ingegaan op de kosten en de invloed van deze plannen op de burgers en de bedrijven. Ook wordt de algemene toestand van de Nederlandse economie besproken. Een belangrijk onderwerp zijn de overheidsfinanciën. Er wordt aangegeven hoe groot het tekort is en hoe dit zal worden gefinancierd.

Geraamde uitgaven (in miljarden euro)[bewerken | brontekst bewerken]

Geraamde uitgaven Bedrag
Zorg 77,8
Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt 78,6
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 32,1
Gemeente- en Provinciefonds 20,8
Buitenlandse Zaken/Internationale Samenwerking 11,3
Infrastructuur en Milieu 10,2
Rentelasten 8,9
Defensie 7,2
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 0,6
Veiligheid en Justitie 10,4
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 4,7
Financiën 2,0
Overig -0,3
Totaal 267,0

Hiervan moeten nog de gasbaten van 11,9 miljard (die aan de uitgavenkant als niet-belastingontvangst zijn opgenomen) worden afgetrokken, zodat de totale rijksuitgaven in 2014 naar verwachting 255,1 miljard euro bedragen.

Raming van de belasting- en premieontvangsten (in miljoenen euro)[bewerken | brontekst bewerken]

De totale inkomsten worden voor 2014 geraamd op 249,1 miljard euro.

Geraamde belasting- en premieontvangst Bedrag
Indirecte belastingen 74.109
Directe belastingen 62.496
Overig 166
Totaal belastingen 136.771
Aansluiting op EMU-basis 300
Premies volksverzekeringen 44.562
Premies werknemersverzekeringen 55.564
Totaal belasting- en premieontvangsten op EMU-basis 237.216

Geraamd tekort (in miljarden euro)[bewerken | brontekst bewerken]

Het begrotingstekort wordt geraamd op 19,9 miljard euro oftewel 3,3% van het bbp.

Geraamd tekort Bedrag
Totaal uitgaven Rijksoverheid 267,0
Totaal inkomsten Rijksoverheid 249,1
Verschil (EMU-saldo Rijksoverheid) 17,9
EMU-saldo lokale overheid 2,0
Tekort (op EMU-basis) 19,9

Externe links[bewerken | brontekst bewerken]