Ministerie van Openbare Werken (Nederland)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Het Ministerie van Openbare Werken was een Nederlands ministerie dat in 1945 enige maanden onder die naam heeft bestaan. In 1945 werd het ingesteld door het kabinet-Schermerhorn-Drees. Het ministerie droeg verantwoordelijkheid voor volkshuisvesting en het naoorlogse herstel van gebouwen en infrastructuur. Minister was Johan Ringers.

Onder het ministerie vielen de volgende diensten: de Rijksgebouwendienst (voorheen bij het Ministerie van Financiën), de Rijksdienst voor het Nationale Plan (voorheen onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken), Rijkswaterstaat en de Dienst Uitvoering Werken. De naam werd gezien het belang van de wederopbouw drie maanden na de instelling veranderd in Ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw.

Openbare Werken 1945Waterstaat 1906–45
 
 
 
 
Openbare Werken en Wederopbouw 1945–47Verkeer en Energie 1945–46
Verkeer 1946–47
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wederopbouw en Volkshuisvesting 1947–56Verkeer en Waterstaat 1947–2010Economische Zaken
 
 
 
 
 
 
Volkshuisvesting en Bouwnijverheid 1956–65
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VoMilVolkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) 1965–82
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WVC
 
 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) 1982–2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BZKInfrastructuur en Waterstaat (IenW) 2010–Economische Zaken en Klimaat (EZK)