Ministerie van Verkeer en Energie

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Het Ministerie van Verkeer en Energie was in 1945 en 1946 een Nederlands ministerie.

In juni 1945 besloot het kabinet-Schermerhorn-Drees dit ministerie in te stellen als voortzetting van het ministerie van Waterstaat. Minister was Steef van Schaik. Beleidsterreinen waren infrastructuur (onder meer het herstel van de in de oorlog beschadigde auto-, water- en spoorwegen) en de energievoorziening. In 1946 kwamen energie en mijnbouw onder het ministerie van Economische Zaken te vallen. De rest van het ministerie ging verder als ministerie van Verkeer.

Openbare Werken 1945Waterstaat 1906–45
 
 
 
 
Openbare Werken en Wederopbouw 1945–47Verkeer en Energie 1945–46
Verkeer 1946–47
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wederopbouw en Volkshuisvesting 1947–56Verkeer en Waterstaat 1947–2010Economische Zaken
 
 
 
 
 
 
Volkshuisvesting en Bouwnijverheid 1956–65
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VoMilVolkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) 1965–82
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WVC
 
 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) 1982–2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BZKInfrastructuur en Waterstaat (IenW) 2010–Economische Zaken en Klimaat (EZK)