Missa brevis

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

De term missa brevis (mv. missae breves) kan meerdere betekenissen hebben. Letterlijk betekent het korte mis. In het geval van Haydn (maar ook Mozart; zie Lijst van missen van Mozart) gaat het om een in vooral Oostenrijk voorkomend gebruik om tegelijkertijd verschillende delen van lange teksten door verschillende stemmen te laten zingen, met name in het Credo en het Gloria. De tekst wordt in die delen 'ineen geschoven': de verschillende tekstdelen worden door verschillende delen van het koor tegelijkertijd gezongen. In tegenstelling tot een missa longa, waarin ook delen met een wisselende tekst zijn opgenomen, bestaat de missa brevis uit de misdelen met een vaste tekst: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus en Agnus Dei.

Naast de Oostenrijkse interpretatie kan de term missa brevis ook andere betekenissen hebben. De term kan ook betrekking hebben op de Franse messe basse (bijvoorbeeld de Messe basse van Gabriel Fauré) of de Duitse Singmesse (bijvoorbeeld de Deutsche Singmesse van Franz Schubert), beide voor lage stemmen met begeleiding. Daarnaast zijn er de Lutherse missen die bestaan uit een Kyrie en Gloria (bijvoorbeeld de vier missae breves van Bach) of uit een Sanctus/Benedictus en Agnus Dei (bijvoorbeeld de Missa canonica van Johannes Brahms)

Een volledige mis, waarin ook delen met een wisselende tekst kunnen zijn opgenomen, is een missa longa. De missa brevis is, in lengte, het tegenovergestelde van een missa solemnis.