Molenstichting Hunsingo en Omstreken

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De Molenstichting Hunsingo en Omstreken was een molenstichting die zich inzette voor het in stand houden van acht windmolens in de provincie Groningen.

De stichting werd in 1971 opgericht door onder anderen R.J. Clevering, mede op aanraden van Anton Bicker Caarten, en heeft sinds 1977 de molens van het voormalige waterschap Hunsingo overgenomen. De molen in Noorderhoogebrug werd in 1978 door de gemeente Groningen overgedragen aan de stichting. De stichting, die zetelde in het waterschapshuis van het waterschap Noorderzijlvest, had de volgende molens in eigendom:

In 2016 werd het bezit van de stichting, samen met de molens van de Molenstichting Fivelingo en Molenstichting Westerkwartier, overgedragen aan Stichting De Groninger Poldermolens.