Morgenster (wapen)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Morgenster
Gevelsteen in Haarlem waarop een morgenster te zien is die abusievelijk 'goedendag' of 'dag' wordt genoemd

De morgenster was een strijdknots met metalen punten. Deze punten konden op twee manieren aangebracht worden: ofwel was de hele schacht van hout en werden er ijzeren punten doorheen geslagen, ofwel was de top van de schacht gemaakt uit of omwikkeld met een metalen huls waarin de punten vast zaten. De knop van een morgenster was over het algemeen smaller dan die van een zware strijdknots, maar de punten maakten het een geducht wapen. Ook de top van de schacht liep veelal in een punt uit, zodat de morgenster ook als stootwapen gebruikt kon worden.

Soms wordt gezegd dat de naam "morgenster" recenter is dan de ontwikkeling van het wapen. Dat dit niet zo is, wordt duidelijk wanneer men de ontwikkeling van dit wapen bekijkt:

  • In de Middeleeuwen mochten priesters en monniken geen wapens gebruiken, want in de Bijbel staat: "Want wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard omkomen" (onder andere Matteüs 26:52[1]). Op deze Bijbelse richtlijn werd een uitvlucht verzonnen: men ontwierp een kerkattribuut, de ster van Betlehem, dat ook als wapen gebruikt kon worden. In naam bleef het een voorstelling van een ster, dus geen wapen, met het gevolg dat een monnik of priester dit object wel mocht gebruiken om in de strijd iemand te doden.

De morgenster wordt vaak foutief 'goedendag' genoemd, terwijl de goedendag eigenlijk een stok met een stalen punt is. Ook wordt de morgenster vaak verward met de strijdvlegel, die een ketting heeft tussen de gepinde bol en de stok.

Morgenster is ook een benaming voor de planeet Venus.