n-butylmethacrylaat

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
n-butylmethacrylaat
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van n-butylmethacrylaat
Structuurformule van n-butylmethacrylaat
Algemeen
Molecuulformule
     (uitleg)
C8H14O2
IUPAC-naam butyl-2-methylprop-2-enoaat
Andere namen 2-methylacrylzure n-butylester, 2-methylpropeenzure n-butylester, butyl-2-methacrylaat, BMA
Molmassa 142,19556 g/mol
SMILES
CCCCOC(=O)C(=C)C
InChI
1S/C8H14O2/c1-4-5-6-10-8(9)7(2)3/h2,4-6H2,1,3H3
CAS-nummer 97-88-1
EG-nummer 202-615-1
PubChem 7354
Beschrijving Kleurloze vloeistof met kenmerkende geur
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
OntvlambaarSchadelijk
Waarschuwing
H-zinnen H226 - H315 - H317 - H319 - H335
EUH-zinnen geen
P-zinnen P261 - P280 - P305+P351+P338
Opslag Gescheiden van oxiderende stoffen. Brandveilig, koel, droog en in het donker bewaren. Alleen opslaan indien gestabiliseerd.
EG-Index-nummer 607-033-00-5
VN-nummer 2227
ADR-klasse Gevarenklasse 3
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vloeibaar
Kleur kleurloos
Dichtheid 0,895[1] g/cm³
Smeltpunt −75[1] °C
Kookpunt 162-165[1] °C
Vlampunt 41 °C
Zelfontbrandings- temperatuur 290 °C
Dampdruk (bij 20°C) 270 Pa
Oplosbaarheid in water 3,0[1] g/l
Slecht oplosbaar in water
log(Pow) 2,26 - 3,01
Waar mogelijk zijn SI-eenheden gebruikt. Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

n-butylmethacrylaat of BMA is een organische verbinding met als brutoformule C8H14O2. Het is een kleurloze vloeistof met een kenmerkende geur, die slecht oplosbaar is in water. Het is het ester van methacrylzuur en n-butanol.

Toepassingen[bewerken]

n-butylmethacrylaat is een alkyleringsreagens dat wordt gebruikt om de immuniteit tegen tumoren te vergroten. Een andere toepassing is het gebruikt van de verbinding als monomeer bij het maken van speciale polyacrylaten.

Toxicologie en veiligheid[bewerken]

De stof kan polymeriseren ten gevolge van verhitting onder invloed van water, oxiderende stoffen of licht, met brand- of ontploffingsgevaar tot gevolg.

n-butylmethacrylaat is irriterend voor de ogen, de huid en de luchtwegen.

Externe links[bewerken]