NHG-standaard

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De NHG-standaarden zijn richtlijnen waarnaar een Nederlandse huisarts zou kunnen handelen als hij of zij geconfronteerd wordt met een bepaald gezondheidsprobleem of een bepaalde klacht. Bijvoorbeeld: hoge bloeddruk, suikerziekte, acne, uitblijven van de menstruatie. Er zijn er inmiddels meer dan honderd. Ze zijn via het internet toegankelijk.

Een belangrijke bezigheid van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is het samenstellen en publiceren van deze standaarden. Ze worden samengesteld door deskundigen, waaronder huisartsen, op het gebied van de betreffende standaard, op basis van gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek over het probleem.

Hoewel van het begin af aan door het NHG gesteld is dat de protocollen bedoeld zijn als gids en niet als dwingende norm, hebben ze toch een aanzienlijk gezag verworven, en een huisarts die aantoonbaar volgens de standaard heeft gehandeld zal over het algemeen tuchtrechtelijk noch juridisch in de problemen kunnen komen. Vrij algemeen wordt wel aangehouden dat afwijken van het protocol van de standaard met argumenten verdedigbaar moet zijn. Ook in het buitenland worden de standaarden vaak als voorbeeld aangehaald en/of als uitgangspunt voor richtlijnen genomen.

In de standaarden wordt naast een optimale geneeskundige benadering ook nadrukkelijk rekening gehouden met het kostenaspect en met een doelmatige inzet van tijd en geld, beide schaarse artikelen in de gezondheidszorg.

Kritiek op de standaarden is echter zeker mogelijk. Een belangrijk punt is de werkbaarheid: als iedere huisarts de standaard volledig zou volgen bij iedere gelegenheid waarbij hij met een probleem wordt geconfronteerd waarvoor een standaard bestaat, zou de gemiddelde consultduur ongeveer verdubbelen.

Kritiek van huisartsen op een standaard behelst dus vaak dat er ongebruikelijk veel werk van de huisarts wordt gevraagd voor de hoeveelheid tijd die hij heeft; kritiek vanuit de specialistische geneeskunde dat er juist nog te weinig moeite wordt gedaan om zeldzame mogelijkheden uit te sluiten, of te weinig gebruikgemaakt wordt van wel beschikbare maar zeer dure diagnostische methoden, of van slechts iets betere maar veel duurdere geneesmiddelen. De in de standaard gemaakte keuzen worden echter altijd uitvoerig gedocumenteerd aan de hand van een notenapparaat van geraadpleegde onderzoeksverslagen. De verschillen tussen NHG-standaarden en specialistische richtlijnen over hetzelfde of aanverwante onderwerpen zijn niettemin meestal gering.

De standaarden worden met tussenpozen van gemiddeld enige jaren geactualiseerd, het interval hangt enigszins af van de snelheid van de ontwikkelingen op het gebied van de standaard.

Categorie NHG-code Naam revisiedatum
Algemeen M29/samenvatting Kinderen met koorts 2008
Algemeen M74/samenvatting Onderzoek van de pasgeborene 2001
Algemeen M106/samenvatting Pijn 2015
Algemeen M102/samenvatting Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) 2013
Algemeen M47/samenvatting Voedselovergevoeligheid 2010
Bloed M76/samenvatting Anemie 2014
Spijsverteringsorganen M34/samenvatting Acute diarree 2014
Spijsverteringsorganen M100/samenvatting Buikpijn bij kinderen 2012
Spijsverteringsorganen M99/samenvatting Diverticulitis 2011
Spijsverteringsorganen M36/samenvatting Maagklachten 2013
Spijsverteringsorganen M94/samenvatting Obstipatie 2010
Spijsverteringsorganen M71/samenvatting Prikkelbaredarmsyndroom (PDS of IBS) 2012
Spijsverteringsorganen M89/samenvatting Rectaal bloedverlies 2012
Spijsverteringsorganen M22/samenvatting Virushepatitis en andere leveraandoeningen 2016
Ogen M57/samenvatting Het rode oog 2006
Ogen M12/samenvatting Visusklachten 2015
Oren M49/samenvatting Otitis externa 2014
Oren M09/samenvatting Otitis media acuta bij kinderen 2014
Oren M18/samenvatting Otitis media met effusie bij kinderen 2014
Oren M61/samenvatting Slechthorendheid 2014
Hart-vaatstelsel M80/samenvatting Acuut coronair syndroom 2012
Hart-vaatstelsel M79/samenvatting Atriumfibrilleren 2013
Hart-vaatstelsel M103/samenvatting Beroerte 2013
Hart-vaatstelsel M84/samenvatting Cardiovasculair risicomanagement 2012
Hart-vaatstelsel M86/samenvatting Diepe veneuze trombose en longembolie 2015
Hart-vaatstelsel M51/samenvatting Hartfalen 2010
Hart-vaatstelsel M96/samenvatting Het PreventieConsult 2011
Hart-vaatstelsel M13/samenvatting Perifeer arterieel vaatlijden 2014
Hart-vaatstelsel M43/samenvatting Stabiele angina pectoris 2004
Hart-vaatstelsel M30/samenvatting Varices 2009
Bewegingsapparaat M90/samenvatting Artritis 2009
Bewegingsapparaat M54/samenvatting Aspecifieke lagerugpijn 2005
Bewegingsapparaat M04/samenvatting Enkelbandletsel
Bewegingsapparaat M60/samenvatting Epicondylitis 2009
Bewegingsapparaat M69/samenvatting Fractuurpreventie 2012
Bewegingsapparaat M91/samenvatting Hand- en polsklachten 2010
Bewegingsapparaat M55/samenvatting Lumbosacraal radiculair syndroom 2015
Bewegingsapparaat M107/samenvatting Niet-traumatische knieklachten 2016
Bewegingsapparaat M92/samenvatting Polymyalgia rheumatica en arteriitis temporalis 2010
Bewegingsapparaat M08/samenvatting Schouderklachten 2008
Bewegingsapparaat M66/samenvatting Traumatische knieproblemen 2010
Zenuwstelsel M75/samenvatting Duizeligheid 2002
Zenuwstelsel M19/samenvatting Hoofdpijn 2014
Zenuwstelsel M105/samenvatting Hoofdtrauma 2015
Zenuwstelsel M93/samenvatting Perifere aangezichtsverlamming 2010
Zenuwstelsel M98/samenvatting Ziekte van Parkinson 2011
Psychische problemen M104/samenvatting ADHD bij kinderen 2014
Psychische problemen M62/samenvatting Angst 2012
Psychische problemen M77/samenvatting Delier 2014
Psychische problemen M21/samenvatting Dementie 2012
Psychische problemen M44/samenvatting Depressie 2012
Psychische problemen M59/samenvatting Enuresis nocturna 2006
Psychische problemen M10/samenvatting Problematisch alcoholgebruik 2014
Psychische problemen M23/samenvatting Slaapproblemen en slaapmiddelen 2014
Psychische problemen M85/samenvatting Stoppen met roken 2011
Luchtwegen M11/samenvatting Acute keelpijn 2015
Luchtwegen M33/samenvatting Acute rhinosinusitis 2014
Luchtwegen M78/samenvatting Acuut hoesten 2013
Luchtwegen M48/samenvatting Allergische en niet-allergische rhinitis 2006
Luchtwegen M24/samenvatting Astma bij kinderen 2014
Luchtwegen M27/samenvatting Astma bij volwassenen 2015
Luchtwegen M26/samenvatting COPD 2015
Luchtwegen M35/samenvatting Influenza en influenzavaccinatie 2008
Huid en subcutis M15/samenvatting Acne 2007
Huid en subcutis M68/samenvatting Bacteriële huidinfecties 2007
Huid en subcutis M70/samenvatting Decubitus 2015
Huid en subcutis M64/samenvatting Dermatomycosen 2008
Huid en subcutis M37/samenvatting Eczeem 2014
Huid en subcutis M101/samenvatting Lichen sclerosus 2012
Huid en subcutis M39/samenvatting Psoriasis 2014
Huid en subcutis M16/samenvatting Ulcus cruris venosum 2010
Endocriene klieren/voeding/metabolisme M01/samenvatting Diabetes mellitus type 2 2013
Endocriene klieren/voeding/metabolisme M95/samenvatting Obesitas 2010
Endocriene klieren/voeding/metabolisme M31/samenvatting Schildklieraandoeningen 2013
Urinewegen M46/samenvatting Incontinentie voor urine bij vrouwen 2015
Urinewegen M42/samenvatting Mictieklachten bij mannen 2013
Urinewegen M63/samenvatting Urinesteenlijden 2015
Urinewegen M05/samenvatting Urineweginfecties 2013
Zwangerschap/Anticonceptie/Geslachtsorganen man en vrouw M58/samenvatting Amenorroe 2007
Zwangerschap/Anticonceptie/Geslachtsorganen man en vrouw M02/samenvatting Anticonceptie 2011
Zwangerschap/Anticonceptie/Geslachtsorganen man en vrouw M73/samenvatting De overgang 2012
Zwangerschap/Anticonceptie/Geslachtsorganen man en vrouw M07/samenvatting Diagnostiek van mammacarcinoom 2008
Zwangerschap/Anticonceptie/Geslachtsorganen man en vrouw M38/samenvatting Fluor vaginalis 2005
Zwangerschap/Anticonceptie/Geslachtsorganen man en vrouw M82/samenvatting Het soa-consult 2013
Zwangerschap/Anticonceptie/Geslachtsorganen man en vrouw M03/samenvatting Miskraam 2004
Zwangerschap/Anticonceptie/Geslachtsorganen man en vrouw M50/samenvatting Pelvic inflammatory disease 2005
Zwangerschap/Anticonceptie/Geslachtsorganen man en vrouw M97/samenvatting Preconceptiezorg 2011
Zwangerschap/Anticonceptie/Geslachtsorganen man en vrouw M06/samenvatting Preventie en vroegdiagnostiek van cervixcarcinoom 2009
Zwangerschap/Anticonceptie/Geslachtsorganen man en vrouw M87/samenvatting Seksuele klachten 2015
Zwangerschap/Anticonceptie/Geslachtsorganen man en vrouw M25/samenvatting Subfertiliteit 2010
Zwangerschap/Anticonceptie/Geslachtsorganen man en vrouw M28/samenvatting Vaginaal bloedverlies 2014
Zwangerschap/Anticonceptie/Geslachtsorganen man en vrouw M32/samenvatting Zwangerschap en kraamperiode 2015

Externe links[bewerken | brontekst bewerken]