NaN

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

NaN (Engels: Not a Number) is in de informatica de aanduiding voor een speciaal resultaat van een wiskundige berekening waarbij getallen met een komma verwerkt worden, en dat niet als gewoon getal herkend wordt. Vrijwel altijd gaat het om berekeningen met zwevendekommagetallen.

Het kan binnen deze context het resultaat zijn van:

  • 0 gedeeld door 0 (ieder ander getal gedeeld door 0 geeft doorgaans een positieve of negatieve oneindigheid, ±∞, wanneer de getallen vanwege beperkte precisie als inexact aangemerkt worden),
  • de evenmachtswortel van een negatief getal (behalve bij gebruik van complexe getallen),
  • de tangens of cotangens van hoeken van respectievelijk oneven of even veelvouden van 90°,
  • iedere berekening waar een NaN bij betrokken is. Met andere woorden: een NaN propageert.

NaN representeert dus een waarde die niet als gewoon getal herkend wordt. NaN verschilt van oneindig in die zin, dat NaN aangeeft dat ook de limiet van de uitdrukking niet gedefinieerd is en in het bijzonder niet oneindig is.