Naar inhoud springen

Nationalistische Studentenvereniging

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Nationalistische Studentenvereniging
NSV!
Nationalistische Studentenvereniging
Nationalistische Studentenvereniging
Type Politieke studentenvereniging
Oprichting 1976
Oprichter(s) Edwin Truyens
Aansluiting PFK (In Gent)

LOKO (In Leuven) (tot 2024)
Spectrum (In Antwerpen)

Motto Semper fidelis
Website https://nsv.be/

De Nationalistische Studentenvereniging of "NSV!" is een Vlaamse, niet-partijgebonden, Vlaams-nationalistische studentenvereniging voor mannelijke en vrouwelijke studenten met afdelingen in Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt, Leuven, Mechelen en Westland (West-Vlaanderen). De vereniging kent een overkoepelend Nationaal Praesidium en wordt door de studentenkoepels van Antwerpen en Gent erkend. Tot en met 2024 werd zij ook door de studentenkoepel van Leuven erkend.

Geschiedenis[bewerken | brontekst bewerken]

NSV'ers met traditionele pet en lint

De NSV! werd opgericht in 1976 door Edwin Truyens, als een afsplitsing van het KVHV-Antwerpen, een afdeling van KVHV-Nationaal die ook door Truyens werd opgericht. De afscheuring kwam nadat KVHV-nationaal aan de groep rond Edwin Truyens het gebruik van de naam KVHV-Antwerpen ontzegde ten voordele van een groep rond Bart Vandermoeren. De NSV!-afscheuring ging voor de Vlaamse onafhankelijkheid. De studentenvereniging ontstond in een periode dat er een hevige concurrentiestrijd woedde tussen de bestaande studentenverenigingen en de linkse groeperingen zoals MLB en Amada (dat staat voor alle macht aan de arbeiders).

De vereniging is kleurdragend, wat tot uiting komt in het dragen van pet en lint. Het lint is zwart-wit-rood (wit en rood van de Antwerpse stadskleuren en zwart van de Vlaamse Leeuwenvlag) met een zilveren biesje en de muts (of 'pet') is grijs, voorzien van de lintkleuren onderaan de pet. Oud-studenten dragen eveneens een lint, zij het met een bierpet in plaats van een muts. Naast de zwart-wit-rode kleuren gebruikt de NSV! ook de Tiwaz-rune als symbool. De lijfspreuk van de club is Semper Fidelis! ("Altijd trouw!") en wordt soms afgekort naar "SF!" Het clublied is Hier komt het oud Sint-Jorisgild.

De Nationalistische Studentenvereniging onderhoudt informele contacten met Deutsche Burschenschaft (DB), een Duits-nationale koepel van studentenverenigingen, en is lid van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen.

De vereniging is sedert maart 2024 niet langer erkend door de studentenkoepel van KU Leuven en mag diens lokalen niet langer benutten navolgende de juridische veroordeling van oprichter van Schild en Vriend: Dries Van Langenhove. Dit betrof het aanzetten tot geweld, racisme en seksisme, uitgenodigd door NSV! Leuven. In Gent is NSV! lid van het Politiek & Filosofisch Konvent (PFK).

De studentenvereniging geeft een nationaal ledenblad uit, Branding, dat voorheen Signaal en eerder nog Tegenstroom heette. De afdelingen brengen individueel ook Verbondsberichten uit, zoals "Spijker" (Leuven), "De Heraut" (Antwerpen), "Kraaiepoot" (Brussel) of "Klokke Roeland" (Gent). Deze worden door de scriptoren van de afdelingen gemaakt. Branding wordt door de scriptor van NSV!-nationaal gemaakt.

Begin 2009 heeft de NSV! een eigen boetefonds opgericht. Naar aanleiding van de lustrumviering 30 jaar NSV! verscheen er een tweedelig boek onder de naam Hier komt het oud Sint-Jorisgild over de geschiedenis van de vereniging.

Werking[bewerken | brontekst bewerken]

De NSV! baseert haar werking op drie pijlers: vorming, actie en studentikoziteit. Vorming betekent de persoonlijke en intellectuele ontwikkeling door middel van discussieavonden, lezingen, debatten en de publicatie van eigen tijdschriften. Actie betekent het voeren van politieke acties met betrekking tot actuele onderwerpen, of bijvoorbeeld de organisatie van een jaarlijkse betoging. Studentikoziteit houdt in dat de NSV! buiten actie en vorming ook een gewone studentenvereniging is, hetgeen zich uit in cantussen en doopsels en ontgroeningen voor eerstejaarsleden. De vereniging stelt echter duidelijk dat ze deze studentikoziteit op een stijlvolle en traditionele manier beleeft, zonder het vernederen van de eerstejaars.

De NSV! kent een politiek-ideologische beginselverklaring van waaruit haar werking wordt aangestuurd. De vereniging is niet confessioneel, hangt ideologisch het Vlaams-nationalisme en conservatisme aan en spreekt zich uit voor democratie en vrijheid van meningsuiting. Op sociaal-economisch vlak staat de NSV! voor een solidaristische maatschappijordening. De NSV! streeft naar verzoening tussen de verschillende maatschappelijke lagen en wijst de excessen en klassenstrijd die zowel marxisme als kapitalisme zouden kenmerken af. Ook ecologie schuift de NSV! als prioritaire morele opdracht naar voren.

In het verleden profileerde de NSV! zich scherp op ethische thema's zoals haar antiabortus, anti-euthanasie en antihomohuwelijk-standpunten en voerde de vereniging regelmatig actie voor algehele amnestie voor na de Tweede Wereldoorlog veroordeelde collaborateurs. Deze thema's zijn de laatste jaren echter minder op de voorgrond aanwezig.

Bekende leden[bewerken | brontekst bewerken]

Bekende oud-leden zijn onder anderen Tom Van Grieken, Filip Dewinter, Bart De Valck, Frank Vanhecke, Bart Laeremans, Karim Van Overmeire, Jurgen Ceder, Marijke Dillen, Stefaan Sintobin, Jan Laeremans, Bruno Valkeniers, Philip Claeys, Koenraad Dillen, Frédéric Erens, Karl Van Camp, Kurt Ravyts, Nele Jansegers, Dominiek Lootens-Stael, Jan Penris, Werner Marginet, Wim Wienen, Dominiek Spinnewyn-Sneppe, Erland Pison, Soetkin Collier, Werner Somers, Bert Schoofs, Rob Verreycken, Klaas Slootmans, Ellen Samyn, Hans Verreyt, Kristien Verbelen, Barbara Bonte, Bart Claes, Freija Van den Driessche, Mercina Claesen.

Bekende ereleden zijn Armand Preud'homme[1], Michiel Debackere[2] en Francis Van den Eynde.

Actie[bewerken | brontekst bewerken]

Betoging Staatsvorming 6 mei 2007

De vereniging is actief in de Vlaamse Beweging en neemt frequent deel aan Vlaams-nationalistische activiteiten, zoals de IJzerwake; ze viert 11 juli in Brussel, en neemt deel aan vele andere activiteiten rond het Vlaams-nationalisme.

Zelf voert de NSV! geregeld acties rond onder meer Vlaamse onafhankelijkheid, het koningshuis, migratie of studententhema's. Zo hebben de studenten Elio Di Rupo "getaart", protesteren ze regelmatig tegen bezoeken van de koninklijke familie en heeft de NSV! geprotesteerd voor de daadwerkelijke uitwijzing van uitgeprocedeerde asielzoekers.

Jaarlijks organiseert de NSV! een betoging in afwisselend de studentenbuurten van Leuven, Antwerpen en Gent. Vorige thema's waren onder meer "Vlaamse staat, jeugd staat paraat!" (2024, Antwerpen), "Remigratie" (2019, Leuven), "Stop de genocide tegen de blanke boeren, Ons sal dit oorleef!" (2018, Gent), "Europa ontwaakt, het establishment kraakt!" (2017, Antwerpen), "Pro grenzen, pro natie - een toekomst voor onze generatie!" (2016, Leuven), "Voor een Europees leger, tegen de NAVO-oorlogsmachine" (2015, Gent), "Geen tronen blijven staan" (2014, Antwerpen), "Verzet tegen de EU-Sovjet" (2013, Leuven), "Geen Evolutie maar Revolutie" (2011, Gent) of "Jeugd eist Vlaamse Toekomst" (2010, Antwerpen). Deze betogingen lokken steeds tegenbetogingen vanuit linkse hoek uit. Ook was de NSV! één van de organiserende groepen achter de Mars tegen Marrakesh.

De vereniging voert soms acties samen met TAK, VVB, Voorpost en het NJSV.

Andere Vlaams-nationalistische organisaties[bewerken | brontekst bewerken]

  • Fratres Coniuncti: een vereniging waar oud-leden van de Antwerpse NSV!-afdeling op uitnodiging lid van worden.
  • Nationalistisch JongStudentenVerbond (NJSV): een scholierenvereniging die bijna gelijke doelstellingen beoogt als de NSV! met als doelgroep scholieren vanaf 15 jaar oud.
  • Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV): een katholieke, Vlaamsgezinde en traditionele studentenvereniging. De NSV! is ontstaan als afscheuring van de Antwerpse afdeling van dit KVHV.
  • Voorpost: actiegroep voor meer eenheid en toenadering binnen de Nederlanden, die geregeld met de NSV! samenwerkt.
  • Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (OVV): koepelorganisatie waar de NSV! lid van is.
  • Taal Aktie Komitee (TAK): een actiegroep die zich voornamelijk toespitst op Vlaamse onafhankelijkheid en het tegengaan van de verfransing van de Brusselse rand.

Literatuur[bewerken | brontekst bewerken]

Referenties[bewerken | brontekst bewerken]

  1. Van Dijck, Wim, Hier komt het oud Sint-Jorisgild: 30 jaar Nationalistische Studentenvereniging (NSV), deel 1 1976-1991, Uitgeverij Egmont, Brussel, 2006, ISBN 9789080991088, p. 59
  2. Van Dijck, Wim, Hier komt het oud Sint-Jorisgild: 30 jaar Nationalistische Studentenvereniging (NSV), deel 2 1991-2006, Uitgeverij Egmont, Brussel, 2008, ISBN 9789078898122, p. 100

Externe links[bewerken | brontekst bewerken]