Navigatie Gevechts-Informatie School

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
De opmaak van dit artikel is nog niet in overeenstemming met de conventies van Wikipedia. Mogelijk is ook de spelling of het taalgebruik niet in orde. Men wordt uitgenodigd deze pagina aan te passen.
Opgegeven reden: Alinea's, links

De Navigatie Gevechts-Informatie School (NAVGIS) was een opleidingsinstituut van de Koninklijke Marine in Den Helder waar tussen 1949 en 1976 vele matrozen (beroeps en dienstplichtigen) werden opgeleid voor het brevet Radio Afstand Peiler Plot tweede klasse (RAPP 2). Toen tijdens de Tweede Wereldoorlog de radar zijn intrede deed op de schepen van de Koninklijke Marine ontstond de behoefte aan mensen die iets konden beginnen met de wazige groene stipjes op de radarbeeldkasten. Daarom werden in eerste instantie matrozen opgeleid voor het brevet Radio Afstand Peiler Plot (RAPP). Later werden er ook kaderleden opgeleid. Zij behoorden aanvankelijk tot de speciale diensten, later werd het een eigen dienstvak: de Navigatie Gevechts-Informatie Dienst (NGID). In Nederland werden de eerste opleidingen om de radar te bedienen en te gebruiken in 1946 gegeven aan boord van het radarinstructieschip Soemba.

De bakermat van de NGID[bewerken]

In maart 1949 ving in Fort Oostbatterij, aan de Kanaalweg in Den Helder, op de ARGIS (ARtillerie Gevechts-Informatie School) de eerste opleiding tot ND-officier in Nederland aan. Eind augustus 1949 betrad de eerste klas leerlingen Radio Afstand Peiler Plot (RAPP) de school. In 1951 verhuisde de Artillerieschool naar Fort Erfprins en veranderde de naam ARGIS in NAVGIS ( Navigatie Gevechts-Informatie School) en zou jarenlang de bakermat van de NGID zijn De in de westflank van Fort Oostbatterij gehuisveste interlokale telefooncentrale werd op 15 januari 1962 overgeplaatst naar Fort Harssens. Tevens werd er een aanvang gemaakt voor een interne verbouwing voor het verbindingscentrum, waardoor een doelmatiger indeling van de werkruimten werd verkregen. Op 19 november 1963 bezocht de toenmalige prinses Beatrix NAVGIS, terwijl haar vader ZHK Prins Bernhard er op 7 oktober 1968 een werkbezoek bracht. Het 25-jarig bestaan van NAVGIS werd gevierd op 26 maart 1974, terwijl het grote feest op 10 april 1974 werd gehouden. Maar op 26 augustus 1976 ging de vlag op de NAVGIS voor de laatste maal neer. Die eer kwam toe aan de militair-werkman D.W. Ooms, voor ingewijden beter bekend als Ome Dirk. Want ten gevolge van de ophoging tot deltahoogte van de Helderse zeedijk, waarin Fort Oostbatterij was gelegen, zou Fort Oostbatterij in 1977 worden gesloopt. Nu staan op het voormalige voorterrein van Fort Oostbatterij een aantal flats en op de verhoogde zeedijk ligt waarin Oostbatterij/NAVGIS was gesitueerd ligt tegenwoordig een parkeerplaats met uitkijkpunt met zicht over het Marsdiep. De beuken (gebogen gewelven/ruimtes in het binnenste van het fort) bleven echter behouden, maar werden vol geschoven met zand, waarna ze verdwenen in het talud van de dijk.

Opgegaan in de OPSCHOOL[bewerken]

NAVGIS werd geïntegreerd in de Operationele School te Den Helder. Net als NAVGIS leverde ook deze OPSCHOOL personeel voor het dienstvak NGID (Navigatie Gevechts-Informatie Dienst). Inmiddels bestaat het dienstvak NGID niet meer - het is in 1979 opgegaan in de Operationele Dienst Operaties (ODOPS) van de Koninklijke Marine. De Operationele School, die werd gevestigd in een nieuw gebouw op de Marinekazerne Willemsoord en op 10 december 1976 in dienst werd gesteld, kwam voort uit het samengaan van de Navigatie Gevechts-Informatie School, de Onderzeebootbestrijdingsschool, de Verbindingsschool en de Artillerieschool. Tot die tijd had dus elk dienstvak in de Operationele Dienst (OD) zijn eigen school. In 1984 werd ook de School voor Scheepsonderofficieren in de OPSCHOOL opgenomen. Officieel pas sinds 1996, maar in de praktijk reeds sinds midden jaren zeventig, is er sprake van een verregaande samenwerking tussen de Nederlandse en Belgische Marine. In die tijd bouwde België vier fregatten met Nederlandse datahandeling- en vuurleidingssystemen. De opleiding voor het Belgische commandocentralepersoneel werd sindsdien voor een deel verzorgd door Nederlandse instructeurs. In 1994 werd daarom besloten dat de landen nauwer zouden samenwerken om zo het operationeel- en verbindingsonderwijs te optimaliseren. In 1996 deden Belgische instructeurs en cursisten hun intrede op de school, die sindsdien de Nederlands-Belgische Operationele School (NLBEOPS) wordt genoemd.

Nieuwe binationale Operationele School[bewerken]

Op 5 oktober 2011 werd op het Nieuwe Haven-terrein naast de gebouwen van OPSCHOOL de eerste paal geslagen voor een nieuw schoolgebouw van de Nederlands-Belgische Operationele School (NLBEOPS). Volgens planning werd het nieuwe schoolgebouw in 2013 opgeleverd. Op 22 november 2013 werd het nieuwe schoolgebouw door de Nederlandse Commandant Zeestrijdkrachten, vice-admiraal Matthieu Borsboom, en de Commandant van de Belgische Marinecomponent, divisie-admiraal Michel Hofman, in bijzijn van genodigden uit binnen- en buitenland in dienst gesteld door het gezamenlijk onthullen van een plaquette. De binationale Operationele School is het belangrijkste kenniscentrum binnen Defensie voor maritiem operationele aangelegenheden. De school telt 185 bemanningsleden, waaronder 134 instructeurs en verzorgt 170 verschillende opleidingen. Een deel van de instructeurs wordt geleverd door de Belgische Marinecomponent, de Duitse marine en de Royal Navy van het Verenigd Koninkrijk.

Internationale marines[bewerken]

Per jaar zullen 2500 tot 3000 cursisten worden opgeleid in een moderne en zeer geavanceerde leeromgeving. De cursisten komen van verschillende internationale marines, zoals die van Duitsland, Australië, Indonesië, Noorwegen, de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk. Zij krijgen samen les met Nederlands en Belgisch marinepersoneel in opleiding. Cursisten maken in de nieuwe school gebruik van een studielandschap met moderne faciliteiten om gezamenlijk werkopdrachten voor te bereiden. De grote studiezaal is zo ingericht dat de saamhorigheid onder de internationale cursisten wordt vergroot. Er is ook een multifunctionele ruimte die kan dienstdoen als tactische vloer waarop operationele scenario’s kunnen worden uitgewerkt of die kan worden gebruikt als een auditorium voor het debriefen van trainingen. De ruimte kan zelfs worden ingericht als een Joint Operations Room, de commandoruimte aan boord van schepen zoals Zr.Ms. Johan de Witt, die geavanceerde informatie- en communicatiemiddelen biedt voor gezamenlijke operaties. Ook kunnen marinemannen en -vrouwen in opleiding voor de operationele dienstvakken binnen de nieuwe operationele school beschikken over een aantal zeer geavanceerde simulators van de verschillende typen schepen waarmee de Nederlandse en Belgische marine varen.

Wapenschild NAVGIS[bewerken]

Zoals vele marine-inrichtingen en -schepen had ook NAVGIS een wapenschild. Op het wapenschild: In azuur een zilveren spinnenweb, beladen met een stuurrad van keel, waarin een omgewende vliegende adelaar van goud. Als embleemspreuk PERPETUO VIGILANS IN PROELIO VEHEMENTER (voortdurend waakzaam, onstuimig in de strijd) in Latijnse letters van goud op een lint van azuur - Besch. 249733/223195 van 22 mei 1951. Het embleem verwijst naar het centrale belang van de navigatie- en gevechtsinformatie in de marine. Het spinnenweb symboliseert de verbindingslijnen waarlangs die informatie wordt doorgegeven. Het stuurrad staat voor de navigatie, de adelaar voor het gevecht.

Externe links[bewerken]