Nederlands Bijbelgenootschap

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Kantoor van het Nederlands Bijbelgenootschap aan de Zijlweg in Haarlem

Het Nederlands Bijbelgenootschap, afgekort NBG, is een vereniging die zich bezighoudt met de vertaling van de Bijbel, verspreiding van bijbels en voorlichting over de Bijbel. Het is gevestigd in Haarlem.

Sinds 30 april 2013 is koning Willem-Alexander beschermheer van het Nederlands Bijbelgenootschap.

Geschiedenis[bewerken]

Nieuwe bijbelvertaling klaar, polygoonjournaal uit 1952
Een polygoonjournaal uit 1964 over "De wereld van de bijbel" in het Centraal Museum gehouden is ter gelegenheid van 150 jaar Nederlands Bijbelgenootschap

Het Nederlands Bijbelgenootschap werd in 1814 opgericht, op initiatief van de British and Foreign Bible Society, die in 1804 was opgericht. De taak van het Bijbelgenootschap werd bewust beperkt gehouden tot de verspreiding van bijbels en men liet de verkondiging van het evangelie aan anderen over.

De eerste activiteiten bestonden uit het inkopen en uitdelen, of tegen lage prijzen verkopen, van bijbels en bijbelgedeelten. Op 8 november 1815 meldde het NBG in zijn jaarverslag:

  • 2208 Nieuwe Testamenten en bijbels te hebben aangekocht
  • 1894 Nieuwe Testamenten en bijbels te hebben gekregen
  • 1608 exemplaren te hebben uitgedeeld, onder andere aan gedetineerden, zondagsscholen en armen in de Doopsgezinde Kerk.

Het NBG verzorgde in het verleden ook bijbels in andere talen. Vanaf 1823 leidde het NBG Nederlandse taalkundigen op om de Bijbel in het Javaans en later in andere Indonesische talen te vertalen. Vanaf 1847 ging het NBG ook zelf bijbels uitgeven. Na de Tweede Wereldoorlog werd het vertaalwerk ten behoeve van andere talen dan het Nederlands overgedragen aan de Wereldfederatie van Bijbelgenootschappen.

Sinds de tweede helft van de twintigste eeuw wordt bij het vertalen en uitgeven van bijbels samengewerkt met de Katholieke Bijbelstichting. Voor de wetenschappelijke ondersteuning van het vertaalproject van de Nieuwe Bijbelvertaling werd, met name voor het Oude Testament, ook samengewerkt met joodse theologen.

In 2003 werd het beheer van de uitgeverij van het Nederlands Bijbelgenootschap overgedragen aan Uitgeversgroep Jongbloed in Heerenveen, het NBG concentreerde zich sindsdien op vertalen en verspreiden. In 2017 besloot het NBG de eigen titels weer zelf uit te geven.[1]

Activiteiten[bewerken]

  • Bijbelvertalen: de Nieuwe Bijbelvertaling kwam in 2004 gereed. Een vertaling in eenvoudig Nederlands, de Bijbel in Gewone Taal, zag het licht in 2014.
  • Voorlichting over de Bijbel: Het is lang niet altijd mogelijk om de Bijbel zo te vertalen dat iedereen zich er in kan vinden. Daarom is er in 2008 naast de Studiebijbel een meer behoudende versie verschenen met onder andere meer aandacht voor de verbindingen tussen Oude en Nieuwe Testament. Daarom staan in gewone bijbels ook geen inleidingen tot de Bijbelboeken meer.
  • Met Andere Woorden is een kwartaalblad over Bijbelvertalen dat het Bijbelgenootschap uitgeeft.
  • De Nieuwe Bijbelvertaling is gedurende haar ontstaan omgeven geweest door voorlichting aan de achterban, door uitgaven van gedeelten met grondige toelichting (Werk in uitvoering) en door bijeenkomsten met predikanten. Voor 2021 staat de uitgave van een gereviseerde versie gepland.
  • Geregeld worden er acties gehouden om activiteiten van Bijbelgenootschappen in de derde wereld of in gebieden waar het Bijbelwerk om een of andere reden moeilijk is, te ondersteunen.
  • Daarnaast is er sinds 2014 het gratis Bijbelfestival in DeFabrique, Utrecht.
  • Het NBG biedt haar Bijbelvertalingen aan via de site www.debijbel.nl. In oktober 2014 ontstond er veel commotie toen het NBV de Nieuwe Bijbelvertaling niet meer aanbood via de veelgebruikte Bijbelapp YouVersion.[2] Inmiddels heeft het NBG de eigen app MijnBijbel.

Het NBG heeft plaatselijke afdelingen met in totaal ruim 2000 vrijwilligers. Het genootschap werkt samen met het Wereldfederatie van Bijbelgenootschappen.

Uitgaven[bewerken]

Externe link[bewerken]