Nederlandse Rijksbegroting

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Johan Witteveen met de nieuwe koffer voor de rijksbegroting. (1964)

De Nederlandse Rijksbegroting bestaat uit de begrotingen waarin de ontvangsten en uitgaven per begrotingshoofdstuk zijn aangegeven. Er is een begrotingshoofdstuk per ministerie, en er zijn nog enkele andere (zie ook kamerstukdossiers van de begroting).

Per begrotingshoofdstuk is er een begrotingswet, bijvoorbeeld de Wet van 26 januari 2012, houdende vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012. Deze bevat een begrotingsstaat met de geraamde inkomsten en uitgaven. Elk jaar presenteert de minister van Financiën op Prinsjesdag de Rijksbegroting aan de Tweede Kamer, door indiening van de wetsvoorstellen en een politieke samenvatting daarvan, de miljoenennota (ook wel: miljardennota).

Achteraf is er steeds nog een slotwet[1], zoals de Wet van 30 september 2011 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2010 (slotwet).[2] Deze wijzigt de betreffende begrotingsstaat op basis van de gerealiseerde inkomsten en uitgaven.

In de budgettaire tabellen wordt vermeld welk percentage van de geraamde uitgaven juridisch verplicht is, zoals bij uitgaven die voortvloeien uit wetgeving; hoe hoger het percentage, hoe kleiner de budgetflexibiliteit. Het deel van de uitgaven dat niet juridisch is verplicht is soms op andere wijze verplicht (bijvoorbeeld bestuurlijk gebonden op basis van een convenant). Bij bijvoorbeeld Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn de juridisch verplichte uitgaven te vinden bij de posten inkomensoverdrachten, bijdragen aan ZBO’s, aan andere begrotingen en aan sociale fondsen. Bij de posten subsidies, opdrachten en bekostiging zit budgetflexibiliteit.[3][4] Dit neemt niet weg dat een wetswijziging juridische verplichtingen kan wijzigen.

Geschiedenis[bewerken]

De grondwetten van 1814 en 1815 kenden een tienjarige begroting. Daarvan maakte de begroting van de koloniën geen deel uit, omdat het opperbestuur daarvan aan de Koning toekwam.

Bij de herziening van de grondwet in 1840 werd de tweejarige begroting ingevoerd, in 1848 de jaarlijkse begroting. De Indische begroting wordt vanaf 1867 onderworpen aan parlementaire goedkeuring.

De eerste miljoenennota, "Nota betreffende de toestand van 's Landsfinanciën" genaamd, werd in 1906 gepresenteerd door minister De Meester. Voor die tijd werd de begroting mondeling aan de Eerste en Tweede Kamer aangeboden met een miljoenenrede.

Totstandkoming van de Rijksbegroting[bewerken]

Het opstellen van de begroting en de bijbehorende discussies nemen het hele jaar in beslag. De Raad van State brengt advies uit over de ontwerpbegrotingen en over de miljoenennota. De ministers geven hun reactie op het advies van de Raad van State. Al deze stukken worden bij de begrotingen en de miljoenennota gevoegd.

De minister van Financiën coördineert de voorbereiding en uitvoering van de Rijksbegroting. Hij is het parlement verantwoording verschuldigd voor die begroting. De ministerraad, alle ministers gezamenlijk, is verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting. De afzonderlijke ministers verdedigen de begroting van hun departement in de Tweede Kamer.

De begrotingsbehandeling vindt in een vastgesteld ritme plaats na de Algemene Politieke en Financiële Beschouwingen, kort na Prinsjesdag. De Tweede Kamer heeft het recht begrotingen te wijzigen en stelt die uiteindelijk vast. Daarna gaat de begroting naar de Eerste Kamer die deze mag afkeuren of goedkeuren, maar niet meer mag wijzigen.

Inhoud van de Rijksbegroting[bewerken]

Rijksbegroting 2012:

 1. De Koning
 2. A: Staten-Generaal en 2B: overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten
 3. Algemene Zaken
 4. Koninkrijksrelaties
 5. Buitenlandse Zaken
 6. Veiligheid en Justitie
 7. Binnenlandse Zaken
 8. Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. A: Nationale Schuld en 9B: Financiën
 10. Defensie
 11. Infrastructuur en Milieu
 12. Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 13. Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 14. Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De Rijksbegroting heeft ook nog enkele bijlagen voor bijzondere fondsen:

Rijksbegroting 2011, uitgaven en inkomsten[bewerken]

Post Uitgaven (x1000 euro) Inkomsten (x1000 euro)
I Koning 39 170 0
IIA Staten Generaal 137 280 2 454
IIB Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten 116 026 3 687
III Algemene zaken 65 167 3 832
IV Koninkrijksrelaties 134 142 8 470
V Buitenlandse Zaken 11 792 148 727 867
VI Veiligheid en Justitie 5 991 041 1 137 337
VII Binnenlandse Zaken 6 125 725 612 644
VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 36 780 263 2 135 821
IXA Nationale Schuld 43 435 849 52 392 541
IXB Financiën 9 524 540 118 760 293
X Defensie 8 458 563 457 309
XI Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 1 068 002 176 847
XII Infrastructuur en Milieu 9 082 027 99 777
XIII Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 3 054 659 8 048 265
XIV Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2 627 274 546 617
XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid 25 880 727 1 049 537
XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport 16 302 372 151 068
XVII Jeugd en Gezin 6 780 152 169 815
XVIII Wonen, Wijken en Integratie 3 147 852 448 665
Totaal 190 542 979 186 932 846

Rijksbegrotinguitgaven2011.png

Bron: rijksbegroting.nl [5]

Koffertje[bewerken]

De Miljoenennota wordt traditiegetrouw aangeboden in een koffertje met daarop de tekst Derde dinsdag in september en het wapen van Nederland. Deze traditie is ontstaan toen in 1947 minister Lieftinck van Financiën de eerste begroting na de Tweede Wereldoorlog op een nette manier wilde presenteren aan de Tweede Kamer. Hij had het koffertje afgekeken van het Engelse Lagerhuis, waar dit al langer gebeurde. Het koffertje is sinds 1947 meermalen vervangen door een nieuw exemplaar. Overigens omvat de begroting thans veel meer papier dan er in het koffertje past, zodat het koffertje er eigenlijk alleen voor de 'show' is.

Zie ook[bewerken]

Externe link[bewerken]

Referenties[bewerken]

 1. http://www.eerstekamer.nl/begrip/slotwet
 2. Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2011 is in september 2012 aangenomen, maar in december 2012 nog niet in het Staatsblad gepubliceerd.
 3. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33400-XV-2.html
 4. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33400-XV-13.html
 5. www.rijksbegroting.nl [1]