Nederlandse Rode Lijst (mossen)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Nederlandse Rode Lijst voor mossen bevat van de in Nederland voorkomende maar in het voorkomen in mindere of meerdere mate bedreigde soorten van de mossen (Bryophyta), levermossen (Marchantiophyta) en hauwmossen (Anthocerotophyta).

De Rode Lijsten worden regelmatig bijgewerkt, bijvoorbeeld eens in de tien jaar. Minister Cees Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op 5 november 2004 de toenmalige Rode Lijsten voor bedreigde dier- en plantensoorten vastgesteld. Van de 12.000 soorten wereldwijd staan er 245 op de Nederlandse Rode Lijst Mossen.

Plaatsing op de Rode Lijst betekent niet automatisch dat de soort beschermd is. Daarvoor is opname van de soort in de Flora- en faunawet nodig. De Rode Lijsten hebben daarvoor een belangrijke signaalfunctie.

Op de Rode Lijsten staan, naast de bedreigde soorten, beschermingsmaatregelen om deze soorten weer in aantal te laten toenemen. Doordat overheden en terreinbeherende organisaties bij hun beleid en beheer rekening houden met de Rode Lijsten wordt gehoopt dat van de nu bedreigde organismen er over tien jaar een aantal niet meer bedreigd zullen zijn en dus van de Rode Lijst afgevoerd kunnen worden.

Op 15 oktober 2015 werd de nieuwe Rode Lijst Mossen uit het Basisrapport 2012 van de BLWG door Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische zaken in de Staatscourant gepubliceerd. De bescherming wordt van kracht per 1 januari 2016.[1]

Er worden op de Rode lijst acht categorieën onderscheiden:

  • uitgestorven op wereldschaal
  • in het wild uitgestorven op wereldschaal
  • verdwenen uit Nederland
  • in het wild verdwenen uit Nederland
  • ernstig bedreigd
  • bedreigd
  • kwetsbaar
  • gevoelig

Rode Lijst mossen 2004[bewerken]

Rode Lijst mossen 2004
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Status
Baltisch veenmos Sphagnum balticum verdwenen uit Nederland
Beekachterlichtmos Schistidium rivulare gevoelig
Beekdikkopmos Brachythecium rivulare kwetsbaar
Beekschoffelmos Scapania undulata gevoelig
Beeksterretje Dichodontium pellucidum gevoelig
Berghaarmos Polytrichum alpinum gevoelig
Bergmuisjesmos Grimmia montana gevoelig
Blauw boomvorkje Metzgeria fruticulosa gevoelig
Blauw buidelmos Calypogeia azurea gevoelig
Blauw landvorkje Riccia crozalsii gevoelig
Bol gladkelkje Leiocolea badensis gevoelig
Bol knopmos Acaulon muticum bedreigd
Boompjesmos Climacium dendroides kwetsbaar
Boomsterretje Syntrichia laevipila kwetsbaar
Bosschoffelmos Scapania nemorea kwetsbaar
Bossig kronkelsteeltje Campylopus fragilis gevoelig
Bosveenmos Sphagnum quinquefarium gevoelig
Braakbalmos Tetraplodon mnioides gevoelig
Breed moerasvorkje Riccardia latifrons ernstig bedreigd
Bros roestmos Frullania fragilifolia gevoelig
Bruin veenmos Sphagnum fuscum kwetsbaar
Buizerdmos Rhytidium rugosum kwetsbaar
Cederhoutmos Lophozia bicrenata kwetsbaar
Cilindermos Entodon concinnus bedreigd
Dikbladig muisjesmos Grimmia laevigata gevoelig
Dikrandknikmos Bryum donianum gevoelig
Dof veenmos Sphagnum majus bedreigd
Duizendpootmos Habrodon perpusillus gevoelig
Dwerggoudmos Campylophyllum calcareum kwetsbaar
Dwergmos Diphyscium foliosum ernstig bedreigd
Dwergparelmos Weissia rostellata kwetsbaar
Dwergwratjesmos Cololejeunea minutissima gevoelig
Echt maanmos Cephalozia lunulifolia gevoelig
Echt vleugelmos Nardia scalaris kwetsbaar
Eekhoorntjesmos Leucodon sciuroides bedreigd
Eirond knikkertjesmos Physcomitrium eurystomum gevoelig
Fijn draadmos Cephaloziella elachista bedreigd
Flesjesroestmos Frullania tamarisci bedreigd
Fraai thujamos Thuidium delicatulum bedreigd
Gebogen penseelmos Seligeria recurvata gevoelig
Gebogen smaltandmos Ditrichum heteromallum kwetsbaar
Gebogen wintermos Microbryum curvicolle bedreigd
Gedrongen schoffelmos Scapania compacta bedreigd
Geel boogsterrenmos Plagiomnium elatum bedreigd
Geel hauwmos Phaeoceros carolinianus kwetsbaar
Geel schorpioenmos Hamatocaulis vernicosus ernstig bedreigd
Gekapt haartandmos Trichostomum crispulum bedreigd
Gekield muisjesmos Grimmia curvata verdwenen uit Nederland
Gekroesd gaffeltandmos Dicranum spurium bedreigd
Gekroesd parelmos Weissia fallax kwetsbaar
Gekruld sikkelmos Drepanocladus sendtneri ernstig bedreigd
Generfd hunebedmos Andreaea rothii verdwenen uit Nederland
Geplooid palmpjesmos Isothecium striatulum gevoelig
Gerafeld veenmos Sphagnum girgensohnii ernstig bedreigd
Gerand muursterretje Tortula marginata kwetsbaar
Gerimpeld gaffeltandmos Dicranum polysetum kwetsbaar
Gesloten kleimos Tortula protobryoides bedreigd
Gestekeld blaasjesmos Sphaerocarpos michelii gevoelig
Gestekeld hauwmos Anthoceros caucasicus gevoelig
Gestekeld tandmos Barbilophozia hatcheri bedreigd
Getand trapmos Lophozia incisa bedreigd
Geveerd diknerfmos Palustriella commutata bedreigd
Geveerd haakmos Rhytidiadelphus subpinnatus gevoelig
Geveerd sikkelmos Warnstorfia exannulata kwetsbaar
Gevind moerasvorkje Riccardia multifida bedreigd
Gewoon appelmos Bartramia pomiformis ernstig bedreigd
Gewoon gootmos Tritomaria exsectiformis bedreigd
Gewoon parelmos Weissia controversa kwetsbaar
Gewoon pelsmos Porella platyphylla bedreigd
Gewoon tuitmos Lejeunea cavifolia gevoelig
Gewoon vetkelkje Marsupella emarginata ernstig bedreigd
Gewoon vliesjesmos Weissia brachycarpa kwetsbaar
Gewoon wintermos Microbryum davallianum kwetsbaar
Gezoomd aloëmos Aloina rigida gevoelig
Gezoomd muisjesmos Grimmia ovalis gevoelig
Glad kringmos Neckera complanata bedreigd
Glansmos Hookeria lucens bedreigd
Glanzend broedpeermos Pohlia andalusica ernstig bedreigd
Glad kringmos Neckera complanata bedreigd
Glanzend etagemos Hylocomium splendens kwetsbaar
Glad kringmos Neckera complanata bedreigd
Glanzend veenmos Sphagnum subnitens kwetsbaar
Goudklauwtjesmos Hypnum imponens ernstig bedreigd
Grijze bisschopsmuts Racomitrium canescens kwetsbaar
Groen schorpioenmos Scorpidium cossonii ernstig bedreigd
Grof etagemos Hylocomium brevirostre bedreigd
Grof snavelmos Eurhynchium angustirete gevoelig
Groot kringmos Neckera crispa ernstig bedreigd
Groot staartjesmos Philonotis calcarea gevoelig
Groot touwtjesmos Anomodon viticulosus bedreigd
Groot varentjesmos Plagiochila asplenioides bedreigd
Groot vedermos Fissidens adianthoides kwetsbaar
Groot zweepmos Bazzania trilobata ernstig bedreigd
Grootbladig puntmos Calliergon megalophyllum verdwenen uit Nederland
Grootcellig trapmos Lophozia grandiretis verdwenen uit Nederland
Grote viltmuts Pogonatum urnigerum kwetsbaar
Gruiskronkelsteeltje Campylopus subulatus gevoelig
Hakig kronkelbladmos Pleurochaete squarrosa gevoelig
Heidelentemos Entosthodon obtusus ernstig bedreigd
Holbladig knikmos Bryum calophyllum gevoelig
Hoogveenlevermos Mylia anomala kwetsbaar
Hunebedbisschopsmuts Racomitrium heterostichum kwetsbaar
Hunebedmuisjesmos Grimmia trichophylla kwetsbaar
IJl stompmos Cladopodiella fluitans kwetsbaar
Kaal tandmos Barbilophozia kunzeana kwetsbaar
Kaboutermos Buxbaumia aphylla ernstig bedreigd
Kale bisschopsmuts Racomitrium fasciculare kwetsbaar
Kalkdikkopmos Brachythecium glareosum bedreigd
Kalkdraadmos Cephaloziella baumgartneri gevoelig
Kalkeendagsmos Ephemerum recurvifolium kwetsbaar
Kalkgoudmos Campyliadelphus chrysophyllus kwetsbaar
Kalkkleimos Tortula lanceola bedreigd
Kalkmuisjesmos Grimmia tergestina gevoelig
Kalksmaltandmos Ditrichum flexicaule kwetsbaar
Kalktrapmos Lophozia perssonii gevoelig
Kalkvedermos Fissidens dubius kwetsbaar
Kammos Ctenidium molluscum bedreigd
Kamveenmos Sphagnum affine ernstig bedreigd
Kielmos Anastrophyllum minutum kwetsbaar
Kleilentemos Entosthodon fascicularis bedreigd
Klein gezoomd vedermos Fissidens viridulus kwetsbaar
Klein gladkelkje Leiocolea bantriensis bedreigd
Klein kantmos Lophocolea minor kwetsbaar
Klein klauwtjesmos Hypnum pallescens gevoelig
Klein klokhoedje Encalypta vulgaris bedreigd
Klein kortsteeltje Pleuridium acuminatum kwetsbaar
Klein kringmos Neckera pumila ernstig bedreigd
Klein kronkelbladmos Tortella inflexa gevoelig
Klein oortjesmos Jungermannia caespiticia gevoelig
Klein rimpelmos Atrichum tenellum kwetsbaar
Klein schoffelmos Scapania curta bedreigd
Klein smaltandmos Ditrichum pusillum kwetsbaar
Klein touwtjesmos Anomodon attenuatus bedreigd
Klein tuitmos Microlejeunea ulicina bedreigd
Klein varentjesmos Plagiochila porelloides kwetsbaar
Klein vleugelmos Nardia geoscyphus kwetsbaar
Klein wintermos Microbryum rectum gevoelig
Kleine viltmuts Pogonatum nanum kwetsbaar
Knopaloëmos Aloina brevirostris gevoelig
Knopwintermos Microbryum floerkeanum gevoelig
Komkommermos Taxiphyllum wissgrillii gevoelig
Kortharig kronkelsteeltje Campylopus brevipilus bedreigd
Kortstelig plaatjesmos Pterygoneurum ovatum ernstig bedreigd
Kraalmos Moerckia hibernica ernstig bedreigd
Kraggestaartjesmos Philonotis marchica ernstig bedreigd
Krijtmuisjesmos Grimmia crinita gevoelig
Krom visgraatjesmos Distichium inclinatum gevoelig
Kruikmos Splachnum ampullaceum verdwenen uit Nederland
Kruipend kroesmos Ulota drummondii gevoelig
Krulbladmos Nowellia curvifolia gevoelig
Kussentjesveenmos Sphagnum compactum kwetsbaar
Kwelderknikmos Bryum warneum kwetsbaar
Kwelviltsterrenmos Rhizomnium pseudopunctatum kwetsbaar
Lang peermos Pohlia elongata bedreigd
Langhalsmos Trematodon ambiguus gevoelig
Langkapselsterretje Tortula subulata kwetsbaar
Leemgreppelmos Dicranella rufescens kwetsbaar
Leemklauwtjesmos Hypnum lindbergii ernstig bedreigd
Lepelbladveenmos Sphagnum platyphyllum verdwenen uit Nederland
Maashaarmuts Orthotrichum sprucei gevoelig
Mergelpenseelmos Seligeria calcarea gevoelig
Middelst knikmos Bryum intermedium kwetsbaar
Mijtermos Haplomitrium hookeri gevoelig
Moerasdikkopmos Brachythecium mildeanum kwetsbaar
Moerasgaffeltandmos Dicranum bonjeanii kwetsbaar
Moerasveenmos Sphagnum subsecundum ernstig bedreigd
Oeverbisschopsmuts Racomitrium aciculare kwetsbaar
Ongenerfd hunebedmos Andreaea rupestris kwetsbaar
Ongewimperd knikmos Bryum imbricatum kwetsbaar
Ongezoomd sterrenmos Mnium stellare kwetsbaar
Plooimuts Ptychomitrium polyphyllum gevoelig
Purper schorpioenmos Scorpidium revolvens verdwenen uit Nederland
Recht granietmos Hedwigia ciliata kwetsbaar
Recht palmpjesmos Isothecium alopecuroides kwetsbaar
Recht visgraatjesmos Distichium capillaceum gevoelig
Reuzenpuntmos Calliergon giganteum bedreigd
Rondbladig snavelmos Rhynchostegium rotundifolium gevoelig
Ronde haarmuts Orthotrichum patens gevoelig
Rood oortjesmos Jungermannia hyalina kwetsbaar
Rood rimpelmos Atrichum angustatum gevoelig
Rood schorpioenmos Scorpidium scorpioides ernstig bedreigd
Rood sterrenmos Mnium marginatum kwetsbaar
Roodmondknikmos Bryum knowltonii bedreigd
Rozetknikmos Bryum uliginosum verdwenen uit Nederland
Rozetmos Rhodobryum roseum bedreigd
Schansmos Helodium blandowii ernstig bedreigd
Schermlevermos Reboulia hemisphaerica gevoelig
Schubmos Myrinia pulvinata bedreigd
Slakkenhuismos Leptodon smithii gevoelig
Slank riviervedermos Fissidens rufulus gevoelig
Smal landvorkje Riccia warnstorfii gevoelig
Smalbladig veenmos Sphagnum angustifolium gevoelig
Sparrenmos Thuidium abietinum ernstig bedreigd
Sparrig veenmos Sphagnum teres kwetsbaar
Spatsnavelmos Rhynchostegiella teneriffae gevoelig
Speldenknopmos Micromitrium tenerum gevoelig
Spits dubbeltandmos Didymodon acutus verdwenen uit Nederland
Spits tandmos Barbilophozia floerkei gevoelig
Steil tandmos Barbilophozia attenuata kwetsbaar
Stekeltjesmos Pterigynandrum filiforme gevoelig
Stergranietmos Hedwigia stellata ernstig bedreigd
Sterrengoudmos Campylium stellatum kwetsbaar
Sterretjeshaarmuts Orthotrichum rupestre gevoelig
Stijf appelmos Bartramia ithyphylla Verdwenen uit Nederland
Stijf kroesmos Ulota coarctata gevoelig
Stijf veenmos Sphagnum capillifolium kwetsbaar
Stomp boogsterrenmos Plagiomnium ellipticum kwetsbaar
Strodakmos Leptodontium gemmascens gevoelig
Stronkmos Callicladium haldanianum bedreigd
Stug thujamos Thuidium recognitum bedreigd
Tandloos muisjesmos Grimmia anodon gevoelig
Tandloos penseelmos Seligeria donniana gevoelig
Tenger goudmos Campyliadelphus elodes bedreigd
Tenger vetkelkje Marsupella funckii verdwenen uit Nederland
Tonghaarmuts Orthotrichum rogeri gevoelig
Trilveenveenmos Sphagnum contortum kwetsbaar
Tufmos Eucladium verticillatum gevoelig
Uitgebeten veenmos Sphagnum riparium bedreigd
Urnknikmos Bryum turbinatum verdwenen uit Nederland
Varenvedermos Fissidens osmundoides ernstig bedreigd
Veenbuidelmos Calypogeia sphagnicola kwetsbaar
Veendraadmos Cephaloziella spinigera gevoelig
Veendubbeltjesmos Odontoschisma sphagni kwetsbaar
Veengaffeltandmos Dicranum bergeri gevoelig
Veenkortsteeltje Pleuridium palustre gevoelig
Vertakt vliesjesmos Weissia squarrosa verdwenen uit Nederland
Vierkantsmos Preissia quadrata bedreigd
Vijfrijig veenmos Sphagnum pulchrum bedreigd
Viltig kronkelbladmos Tortella inclinata gevoelig
Viltnerfmos Tomentypnum nitens ernstig bedreigd
Vlechtmos Conardia compacta gevoelig
Vlierhaarmuts Orthotrichum consimile gevoelig
Vloedschedemos Timmia megapolitana gevoelig
Week veenmos Sphagnum molle kwetsbaar
Weerhaakmos Antitrichia curtipendula bedreigd
Wolfsklauwmos Pseudocalliergon lycopodioides ernstig bedreigd
Wollige bisschopsmuts Racomitrium lanuginosum bedreigd
Wolmos Trichocolea tomentella bedreigd
Zanddubbeltjesmos Odontoschisma denudatum kwetsbaar
Zandschoffelmos Scapania irrigua kwetsbaar
Zeeachterlichtmos Schistidium maritimum gevoelig
Zilt knikmos Bryum marratii kwetsbaar
Zoddeknikmos Bryum neodamense ernstig bedreigd
Zonneknikmos Bryum torquescens bedreigd
Zwart hauwmos Anthoceros punctatus bedreigd
Zwartsteelsterrenmos Pseudobryum cinclidioides gevoelig
Zweepthujamos Thuidium philibertii ernstig bedreigd