Nederlandse Rode Lijst (mossen)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Nederlandse Rode Lijst voor mossen bevat de in Nederland voorkomende maar in mindere of meerdere mate bedreigde soorten van de mossen (Bryophyta), levermossen (Marchantiophyta) en hauwmossen (Anthocerotophyta).

De Rode Lijsten worden regelmatig bijgewerkt, bijvoorbeeld eens in de tien jaar. Minister Cees Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op 5 november 2004 de toenmalige Rode Lijsten voor bedreigde dier- en plantensoorten vastgesteld.[1] Van de 12.000 soorten wereldwijd staan er 245 op de Nederlandse Rode Lijst Mossen (2004).

Plaatsing op de Rode Lijst betekent niet automatisch dat de soort beschermd is. Daarvoor is opname van de soort in de Wet natuurbescherming nodig. De Rode Lijsten hebben daarvoor een belangrijke signaalfunctie.

Op de Rode Lijsten staan, naast de bedreigde soorten, beschermingsmaatregelen om deze soorten weer in aantal te laten toenemen. Doordat overheden en terreinbeherende organisaties bij hun beleid en beheer rekening houden met de Rode Lijsten wordt gehoopt dat van de nu bedreigde organismen er over tien jaar een aantal niet meer bedreigd zullen zijn en dus van de Rode Lijst afgevoerd kunnen worden.

Op 15 oktober 2015 werd de nieuwe Rode Lijst Mossen uit het Basisrapport 2012[2]vastgesteld door Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische zaken. De bescherming is van kracht per 1 januari 2016.[3]

Categorieën[bewerken]

Er worden op de Nederlandse Rode lijsten acht categorieën onderscheiden (waarvan de eerste twee niet gebruikt worden op deze lijst):

  • uitgestorven op wereldschaal
  • in het wild uitgestorven op wereldschaal
  • verdwenen uit Nederland
  • in het wild verdwenen uit Nederland
  • ernstig bedreigd
  • bedreigd
  • kwetsbaar
  • gevoelig

Rode Lijst mossen 2015[bewerken]

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Status 2015
Baltisch veenmos Sphagnum balticum verdwenen
Getand trapmos Lophozia incisa verdwenen
Gewoon tuitmos Lejeunea cavifolia verdwenen
Gezoomd aloëmos Aloina rigida verdwenen
Grootbladig puntmos Calliergon megalophyllum verdwenen
Grootcellig trapmos Lophozia grandiretis verdwenen
Heidelentemos Entosthodon obtusus verdwenen
Holbladig knikmos Bryum calophyllum verdwenen
Kaboutermos Buxbaumia aphylla verdwenen
Kraalmos Moerckia hibernica verdwenen
Lang peermos Pohlia elongata verdwenen
Rozetknikmos Bryum uliginosum verdwenen
Smal landvorkje Riccia warnstorfii verdwenen
Spits tandmos Barbilophozia floerkei verdwenen
Stijf appelmos Bartramia ithyphylla verdwenen
Stronkmos Callicladium haldanianum verdwenen
Stug thujamos Thuidium recognitum verdwenen
Varenvedermos Fissidens osmundoides verdwenen
Veengaffeltandmos Dicranum bergeri verdwenen
Veenkortsteeltje Pleuridium palustre verdwenen
Viltnerfmos Tomentypnum nitens verdwenen
Vlechtmos Conardia compacta verdwenen
Bosspinragmos Kurzia sylvatica ernstig bedreigd
Dwergmos Diphyscium foliosum ernstig bedreigd
Gedrongen schoffelmos Scapania compacta ernstig bedreigd
Gekapt haartandmos Trichostomum crispulum ernstig bedreigd
Generfd hunebedmos Andreaea rothii ernstig bedreigd
Gestekeld tandmos Barbilophozia hatcheri ernstig bedreigd
Gevind moerasvorkje Riccardia multifida ernstig bedreigd
Gewoon appelmos Bartramia pomiformis ernstig bedreigd
Gewoon gootmos Tritomaria exsectiformis ernstig bedreigd
Gewoon vetkelkje Marsupella emarginata ernstig bedreigd
Glansmos Hookeria lucens ernstig bedreigd
Goudklauwtjesmos Hypnum imponens ernstig bedreigd
Hoogveenlevermos Mylia anomala ernstig bedreigd
Kielmos Anastrophyllum minutum ernstig bedreigd
Kleilentemos Entosthodon fascicularis ernstig bedreigd
Klein kantmos Lophocolea minor ernstig bedreigd
Klein schoffelmos Scapania curta ernstig bedreigd
Klein tuitmos Microlejeunea ulicina ernstig bedreigd
Klein varentjesmos Plagiochila porelloides ernstig bedreigd
Kortharig kronkelsteeltje Campylopus brevipilus ernstig bedreigd
Lepelbladveenmos Sphagnum platyphyllum ernstig bedreigd
Purper schorpioenmos Scorpidium revolvens ernstig bedreigd
Stergranietmos Hedwigia stellata ernstig bedreigd
Tenger goudmos Campyliadelphus elodes ernstig bedreigd
Tenger vetkelkje Marsupella funckii ernstig bedreigd
Vijfrijig veenmos Sphagnum pulchrum ernstig bedreigd
Zanddubbeltjesmos Odontoschisma denudatum ernstig bedreigd
Aarmaanmos Cephalozia macrostachya bedreigd
Beekschoffelmos Scapania undulata bedreigd
Boomfranjemos Ptilidium pulcherrimum bedreigd
Bosschoffelmos Scapania nemorea bedreigd
Buizerdmos Rhytidium rugosum bedreigd
Cederhoutmos Lophozia bicrenata bedreigd
Dicht stompmos Cladopodiella francisci bedreigd
Dof veenmos Sphagnum majus bedreigd
Echt vleugelmos Nardia scalaris bedreigd
Flesjesroestmos Frullania tamarisci bedreigd
Gebogen wintermos Microbryum curvicolle bedreigd
Geel schorpioenmos Hamatocaulis vernicosus bedreigd
Gekroesd gaffeltandmos Dicranum spurium bedreigd
Gekruld sikkelmos Drepanocladus sendtneri bedreigd
Glanzend tandmos Barbilophozia barbata bedreigd
Grijze bisschopsmuts Racomitrium canescens bedreigd
Groen schorpioenmos Scorpidium cossonii bedreigd
Groot varentjesmos Plagiochila asplenioides bedreigd
IJl stompmos Cladopodiella fluitans bedreigd
Kaal tandmos Barbilophozia kunzeana bedreigd
Kale bisschopsmuts Racomitrium fasciculare bedreigd
Kalkdikkopmos Brachythecium glareosum bedreigd
Kalkkleimos Tortula lanceola bedreigd
Kalksmaltandmos Ditrichum flexicaule bedreigd
Kalksnavelmos Oxyrrhynchium schleicheri bedreigd
Klein oortjesmos Jungermannia caespiticia bedreigd
Klein vleugelmos Nardia geoscyphus bedreigd
Kwelviltsterrenmos Rhizomnium pseudopunctatum bedreigd
Langkapselsterretje Tortula subulata bedreigd
Lössplatmos Plagiothecium cavifolium bedreigd
Moerasgaffeltandmos Dicranum bonjeanii bedreigd
Moerasveenmos Sphagnum subsecundum bedreigd
Ongenerfd hunebedmos Andreaea rupestris bedreigd
Ongezoomd sterrenmos Mnium stellare bedreigd
Reuzenpuntmos Calliergon giganteum bedreigd
Rood draadmos Cephaloziella rubella bedreigd
Rood schorpioenmos Scorpidium scorpioides bedreigd
Rood sterrenmos Mnium marginatum bedreigd
Rood veenmos Sphagnum rubellum bedreigd
Rozetmos Rhodobryum roseum bedreigd
Sparrenmos Thuidium abietinum bedreigd
Steil tandmos Barbilophozia attenuata bedreigd
Sterrengoudmos Campylium stellatum bedreigd
Stomp zaagmos Diplophyllum obtusifolium bedreigd
Trilveenveenmos Sphagnum contortum bedreigd
Veenbuidelmos Calypogeia sphagnicola bedreigd
Wolfsklauwmos Pseudocalliergon lycopodioides bedreigd
Wollige bisschopsmuts Racomitrium lanuginosum bedreigd
Zandschoffelmos Scapania irrigua bedreigd
Zeeachterlichtmos Schistidium maritimum bedreigd
Zwartsteelsterrenmos Pseudobryum cinclidioides bedreigd
Zweepthujamos Thuidium assimile bedreigd
Beekdikkopmos Brachythecium rivulare kwetsbaar
Broedkelkje Gymnocolea inflata kwetsbaar
Duinkronkelbladmos Tortella flavovirens kwetsbaar
Eekhoorntjesmos Leucodon sciuroides kwetsbaar
Elzenmos Pallavicinia lyellii kwetsbaar
Flesjesmos Blasia pusilla kwetsbaar
Geel boogsterrenmos Plagiomnium elatum kwetsbaar
Gerimpeld gaffeltandmos Dicranum polysetum kwetsbaar
Geveerd diknerfmos Palustriella commutata kwetsbaar
Geveerd sikkelmos Warnstorfia exannulata kwetsbaar
Gewoon trapmos Lophozia ventricosa kwetsbaar
Glanzend maanmos Cephalozia connivens kwetsbaar
Glanzend veenmos Sphagnum subnitens kwetsbaar
Goudsikkelmos Drepanocladus polygamus kwetsbaar
Groot klokhoedje Encalypta streptocarpa kwetsbaar
Groot touwtjesmos Anomodon viticulosus kwetsbaar
Groot vedermos Fissidens adianthoides kwetsbaar
Heidefranjemos Ptilidium ciliare kwetsbaar
Hoogveenveenmos Sphagnum magellanicum kwetsbaar
Hunebedbisschopsmuts Racomitrium heterostichum kwetsbaar
Hunebedmuisjesmos Grimmia trichophylla kwetsbaar
Kalkgoudmos Campyliadelphus chrysophyllus kwetsbaar
Kammos Ctenidium molluscum kwetsbaar
Kegelmos Conocephalum conicum kwetsbaar
Klein kringmos Neckera pumila kwetsbaar
Klein touwtjesmos Anomodon attenuatus kwetsbaar
Kroppluisjesmos Dicranella cerviculata kwetsbaar
Kussentjesveenmos Sphagnum compactum kwetsbaar
Nerflevermos Diplophyllum albicans kwetsbaar
Slank veenmos Sphagnum flexuosum kwetsbaar
Sliertmos Straminergon stramineum kwetsbaar
Smaragdmos Homalothecium lutescens kwetsbaar
Sparrig veenmos Sphagnum teres kwetsbaar
Stijf veenmos Sphagnum capillifolium kwetsbaar
Veendubbeltjesmos Odontoschisma sphagni kwetsbaar
Vierkantsmos Preissia quadrata kwetsbaar
Viltig kronkelbladmos Tortella inclinata kwetsbaar
Week veenmos Sphagnum molle kwetsbaar
Wolmos Trichocolea tomentella kwetsbaar
Wrattig veenmos Sphagnum papillosum kwetsbaar
Zacht veenmos Sphagnum tenellum kwetsbaar
Ziltmos Hennediella heimii kwetsbaar
Zwart hauwmos Anthoceros punctatus kwetsbaar
Bergboogsterrenmos Plagiomnium medium gevoelig
Blauw buidelmos Calypogeia azurea gevoelig
Bol gladkelkje Leiocolea badensis gevoelig
Bol knopmos Acaulon muticum gevoelig
Bolrond muisjesmos Grimmia orbicularis gevoelig
Bossig kronkelsteeltje Campylopus fragilis gevoelig
Bosveenmos Sphagnum quinquefarium gevoelig
Braakbalmos Tetraplodon mnioides gevoelig
Breed moerasvorkje Riccardia latifrons gevoelig
Bruin veenmos Sphagnum fuscum gevoelig
Cilindermos Entodon concinnus gevoelig
Dikbladig muisjesmos Grimmia laevigata gevoelig
Duizendpootmos Habrodon perpusillus gevoelig
Dwerggoudmos Campylophyllum calcareum gevoelig
Dwergparelmos Weissia rostellata gevoelig
Dwergsnavelmos Rhynchostegiella curviseta gevoelig
Echt maanmos Cephalozia lunulifolia gevoelig
Eirond knikkertjesmos Physcomitrium eurystomum gevoelig
Fraai thujamos Thuidium delicatulum gevoelig
Franjegoudkorrelmos Fossombronia fimbriata gevoelig
Gebogen penseelmos Seligeria recurvata gevoelig
Geel smaltandmos Ditrichum pallidum gevoelig
Gegroefd hondstandmos Cynodontium polycarpon gevoelig
Geplooid palmpjesmos Plasteurhynchium striatulum gevoelig
Gerafeld veenmos Sphagnum girgensohnii gevoelig
Gerand blaasjesmos Sphaerocarpos texanus gevoelig
Gesloten haarmuts Orthotrichum acuminatum gevoelig
Gestekeld blaasjesmos Sphaerocarpos michelii gevoelig
Gestekeld hauwmos Anthoceros caucasicus gevoelig
Getand iepenmos Zygodon dentatus gevoelig
Getande haarmuts Orthotrichum scanicum gevoelig
Gewoon beeksterretje Dichodontium pellucidum gevoelig
Gezoomd muisjesmos Grimmia ovalis gevoelig
Glanzend broedpeermos Pohlia andalusica gevoelig
Greppeldraadmos Cephaloziella stellulifera gevoelig
Grof snavelmos Eurhynchium angustirete gevoelig
Groot kringmos Neckera crispa gevoelig
Groot staartjesmos Philonotis calcarea gevoelig
Groot zweepmos Bazzania trilobata gevoelig
Hakig kronkelbladmos Pleurochaete squarrosa gevoelig
Kalkdraadmos Cephaloziella baumgartneri gevoelig
Kalkeendagsmos Ephemerum recurvifolium gevoelig
Kalkgreppelmos Dicranella howei gevoelig
Kalktrapmos Lophozia perssonii gevoelig
Kamveenmos Sphagnum affine gevoelig
Klein beekvedermos Fissidens pusillus gevoelig
Klein gezoomd vedermos Fissidens viridulus gevoelig
Klein gladkelkje Leiocolea bantriensis gevoelig
Klein goudkorrelmos Fossombronia pusilla gevoelig
Klein klauwtjesmos Hypnum pallescens gevoelig
Klein klokhoedje Encalypta vulgaris gevoelig
Klein kronkelbladmos Tortella inflexa gevoelig
Klein riviervedermos Fissidens arnoldii gevoelig
Knopaloëmos Aloina brevirostris gevoelig
Knopwintermos Microbryum floerkeanum gevoelig
Komkommermos Taxiphyllum wissgrillii gevoelig
Kortstelig plaatjesmos Pterygoneurum ovatum gevoelig
Kraggestaartjesmos Philonotis marchica gevoelig
Krom visgraatjesmos Distichium inclinatum gevoelig
Kruikmos Splachnum ampullaceum gevoelig
Langhalsmos Trematodon ambiguus gevoelig
Leemklauwtjesmos Calliergonella lindbergii gevoelig
Mergelpenseelmos Seligeria calcarea gevoelig
Mijtermos Haplomitrium hookeri gevoelig
Oeverbisschopsmuts Racomitrium aciculare gevoelig
Oevereendagsmos Ephemerum rutheanum gevoelig
Ongezoomd ertsmos Scopelophila cataractae gevoelig
Plooimuts Ptychomitrium polyphyllum gevoelig
Priembladmos Dicranodontium denudatum gevoelig
Recht eendagsmos Ephemerum cohaerens gevoelig
Recht granietmos Hedwigia ciliata gevoelig
Recht visgraatjesmos Distichium capillaceum gevoelig
Rietdakmos Leptodontium flexifolium gevoelig
Rondbladig snavelmos Rhynchostegium rotundifolium gevoelig
Rood oortjesmos Jungermannia hyalina gevoelig
Rood rimpelmos Atrichum angustatum gevoelig
Ruig boomvorkje Metzgeria temperata gevoelig
Schermlevermos Reboulia hemisphaerica gevoelig
Schorsdekmos Sematophyllum substrumulosum gevoelig
Schubmos Myrinia pulvinata gevoelig
Slakkenhuismos Leptodon smithii gevoelig
Slank staartjesmos Philonotis arnellii gevoelig
Smalbladig veenmos Sphagnum angustifolium gevoelig
Spatsnavelmos Rhynchostegiella teneriffae gevoelig
Speldenknopmos Micromitrium tenerum gevoelig
Spits dubbeltandmos Didymodon acutus gevoelig
Stekeltjesmos Pterigynandrum filiforme gevoelig
Sterretjeshaarmuts Orthotrichum rupestre gevoelig
Stijf kroesmos Ulota coarctata gevoelig
Strodakmos Leptodontium gemmascens gevoelig
Tandloos muisjesmos Grimmia anodon gevoelig
Tandloos penseelmos Seligeria donniana gevoelig
Tonghaarmuts Orthotrichum rogeri gevoelig
Tufmos Eucladium verticillatum gevoelig
Uitgebeten veenmos Sphagnum riparium gevoelig
Urnknikmos Bryum turbinatum gevoelig
Vertakt vliesjesmos Weissia squarrosa gevoelig
Vlierhaarmuts Orthotrichum consimile gevoelig
Vloedschedemos Timmia megapolitana gevoelig
Wormmos Pseudocalliergon trifarium gevoelig
Zilt knikmos Bryum marratii gevoelig
Zonneknikmos Bryum torquescens gevoelig