Netherlands Maritime Special Operations Forces

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NLMARSOF
Embleem NLMARSOF.svg
Oprichting 22 februari 1973
Land Vlag van Nederland Nederland
Krijgsmachtonderdeel Naval Jack of the Netherlands.svg Koninklijke Marine
Onderdeel van Korps Mariniers
Type Special Forces
Specialisatie Contraterreur
Speciale operaties
Speciale verkenningen
Aantal geheim
Motto Nec timide, nec tumide (zonder vrees, zonder overmoed)

De Netherlands Maritime Special Operations Forces (NLMARSOF) zijn de special forces van het Nederlandse Korps Mariniers. NLMARSOF beschikt over drie speciale eenheden, samengevoegd in twee squadrons, die voor gerichte doeleinden ingezet kunnen worden. Deze eenheden werken vaak samen met het Korps Commandotroepen en eenheden uit andere landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Australië, Scandinavië en Duitsland. Iedere operator is contraterreur (CT) gekwalificeerd.

Overzicht[bewerken]

Sinds 1 januari 2013 vallen de Unit Intervention Mariniers (UIM) en de Maritieme Speciale Operaties (MSO)-compagnie onder de overkoepelende Netherlands Maritime Special Operations Forces (NLMARSOF).[1] De MSO-compagnie omvatte de 2 specialistische verkenningseenheden Mountain Leaders en Special Forces Underwater Operators, oftewel de kikvorsmannen. De integratie van deze drie eenheden had als doel een verbeterde en helderder samenwerking te creëren waarbij men elkaar kan ondersteunen tijdens operaties. De nieuwe namen zijn M-Squadron (voorheen UIM) en C-Squadron (voorheen MSO), en bestaan uit teams van 6 operators. Deze operators zijn individueel gespecialiseerd als SOF-medic, sniper, demolitie expert (demspec) en communicatie expert (comspec). Daarnaast is er een team leader en opvolgend team leader. Een operator is niet gelimiteerd tot het hebben van één specialisatie. Hij kan zich in de loop van zijn carrière meerdere specialisaties eigen maken.

Hoewel NLMARSOF nog maar kort bestaat, zijn de daarbinnen gelegen eenheden al vanaf 1963 actief binnen de sof(special operations forces) gemeenschap.

NLMARSOF kan wereldwijd dag en nacht worden ingezet. Dat kan zijn voor terrorismebestrijding, grootschalig en in complexe situaties. Denk aan een vliegtuigkaping of een gijzeling aan boord van een ferry of een cruiseschip. Ook voeren zij geheime verkenningen uit en speciale missies op land en zee zoals:

 • het beveiligen offshore installaties;
 • het bevrijden van landgenoten;
 • het aanhouden van oorlogsmisdadigers;
 • het trainen van buitenlandse politie of militairen, bijvoorbeeld in de strijd tegen ISIS.

Ze beheersen een heel scala aan vaardigheden, wapens, hulp en vervoersmiddelen. Zo zijn naast de kajak recent de sneeuwscooter en de minionderzeeër aan het assortiment toegevoegd. Ze zijn bedreven in extreme parachute acties en kunnen (gevechts)operaties uitvoeren onder alle omstandigheden. Hun motto is, "Nec timide, nec tumide" ("Zonder vrees, zonder overmoed").

Structuur[bewerken]

 • M-Squadron (Maritime Counter Terrorism Squadron): Heeft als taak contraterreur operaties uit te voeren in nationale en internationale omgeving.
 • C-Squadron (Conventional Squadron): Omvat twee eenheden die speciale operaties uitvoeren in een maritieme, bergrijke of arctische omgeving.
 • T-Squadron (Training Squadron): Verzorgt alle opleidingen binnen NLMARSOF.
 • SOF Support Group (Special Operation Forces Support Group): Draagt zorg voor allerlei logistieke zaken binnen NLMARSOF, waaronder bevoorrading, voertuigen/wapen beheer en communicatie.

Selectie[bewerken]

Alleen SOC (Special Operations Capable) mariniers kunnen zich aanmelden voor een opleiding tot NLMARSOF operator. Voor ze daar aan kunnen beginnen moeten ze eerst de drie weken durende Aptitude selectie doorlopen. De Aptitude lijkt nog het meest op de beruchte Britse SAS selection[2], en bestaat naast fysieke eisen ook uit mentale testen. Zo wordt er gekeken naar de emotionele stabiliteit van de mariniers en hoe goed ze kunnen omgaan met onzekerheid en stress, zoals hoe koelbloedig ze op grote hoogte kunnen werken, hoe goed ze met tijdsdruk om kunnen gaan en hoe goed ze kako (kaart/kompas) opdrachten kunnen uitvoeren. De eerste week is het programma bekend voor de deelnemer, de volgende twee weken zijn onbekend. Deze 3 weken zijn inclusief de weekeinden en wordt in bivak doorgebracht. Het afval percentage ligt gemiddeld op 50%.

Falen op een enkel onderdeel betekent het einde van de selectie voor de deelnemer. Het kader is hierin erg streng, en niet alleen voor de aspirant operators. Elk jaar moet iedere operationele operator de fysieke eisen van de Aptitude met succes doorstaan. Falen betekent het einde van zijn loopbaan als NLMARSOF operator.

Aptitude (fysieke eisen)
2800 meter hardlopen binnen 12 minuten
40 push-ups binnen 2 minuten
60 sit-ups binnen 2 minuten
50 squats binnen 2 minuten
8 pull-ups in eigen tijd
Zwemtest EVO (Elementaire Vakopleiding)
10 kilometer hardlopen binnen 45 minuten
10 kilometer battle run met 15 kilogram bepakking zonder water binnen 60 minuten
2 kilometer oppervlakte zwemmen
10 kilometer kajakken
Klimparcours in het dok
30 kilometer marsen met 35 kilogram bepakking
4 kilometer oppervlakte zwemmen
20 kilometer kajakken

Opleiding[bewerken]

Als de Aptitude met succes is afgerond kunnen de deelnemers van start gaan met een van de zwaarste militaire opleidingen binnen de Nederlandse krijgsmacht. De totale duur van deze opleiding duurt 39 weken, en begint met de 20 weken durende MSOF (basis MARSOF opleiding), waarin men wordt aangeleerd hoe te opereren in het gehele spectrum van speciale operaties. Het begint met het aanleren van basisprincipes om speciale operaties te kunnen uitvoeren hierna volgt het aanleren van meer antiterreur gerichte procedure en tot slot het aanleren van speciale operaties in, uit en rondom het water. Daarna wordt aansluitend begonnen aan de 14 weken durende NIO (Nationale Interventie Opleiding). Dit is de contraterreur opleiding waar deelnemers getraind worden in het bestormen van gebouwen, vliegtuigen, schepen en dergelijke. Ook moeten ze weten hoe ze moeten samenwerken met politie-eenheden. Het afvalpercentage ligt gemiddeld op 60%.

Geslaagde cursisten zijn nu NLMARSOF operator en kunnen instromen in het M-Squadron of zich aanmelden voor een opleiding tot Mountain Leader of Kikvorsman. Voordat met deze vervolgopleidingen kan worden gestart moeten er eerst verscheidene keuringen en testen met succes worden doorlopen, waarna de operators mogen beginnen aan de vervolgopleiding van hun keuze. Het afval percentage van beide vervolgopleidingen ligt gemiddeld ook rond de 60%, en behoren tot de meest intensieve opleidingen ter wereld.

Britse SBS[bewerken]

NLMARSOF is gemodelleerd naar het oorspronkelijke model van de Britse SBS (Special Boat Service), toen het nog Special Boat Squadron heette, en kennen een langdurige samenwerking. Hoewel zij wat taken betreft zijn te vergelijken, is de huidige structuur van de SBS in 1987 aangepast naar het model van de Britse SAS waarmee toen de overkoepelende UKSF (United Kingdom Special Forces) werd gevormd. NLMARSOF bestaat uit verschillende gespecialiseerde squadrons, waar de SBS over equivalente squadrons beschikt die roulerend worden ingezet.

M-Squadron[bewerken]

Oefening Unit Interventie Mariniers

Het M-Squadron is de contraterreur eenheid van het Korps Mariniers. Het is opgebouwd uit teams met ieder een eigen specialisatie, o.a. een duik team en een breach team. Het breach team is gespecialiseerd in het doorbreken of vrijmaken van toegangen in gebouwen of andere objecten op het land en in of onder water. Vergelijkbare diensten uit het buitenland zijn de Duitse GSG 9 en de Britse SAS. Tot 2005 stond deze eenheid bekend als Bijzondere Bijstands Eenheid Mariniers (BBE-M). Hun motto is, "Semper Paratus Pro Justitia" ("Altijd paraat voor gerechtigheid").

Geschiedenis[bewerken]

Nederland kreeg in het jaar 1973 zijn eerste contraterreur eenheid. Dit naar aanleiding van de aanslag op elf Israëlische atleten tijdens de Olympische Spelen in München door Palestijnse Fatah terroristen. De leden werden gekozen uit de Korps Mariniers. Tijdens het bestaan van de dienst is deze ook veelvuldig ingezet. Sinds 2008 is de UIM veel actief in de Golf van Aden bij Somalië om schepen te beschermen tegen piraten.

Vaak zijn de missies van special forces geheim en worden afgeschermd voor het grote publiek, maar het is onmogelijk om alle acties in het geheim uit te voeren. Dat geldt met name voor contraterreur acties. Hieronder een greep uit een aantal zaken die het nieuws haalden:[3]

Taken[bewerken]

Opleiding[bewerken]

Iedere operator is gekwalificeerd om binnen deze eenheid te kunnen dienen. De opleiding bestaat uit de MSOF en de NIO, en wordt na de Aptitude gestart.[4]

Dienst Speciale Interventies[bewerken]

De DSI is de overkoepelende organisatie voor speciale eenheden binnen de Nederlandse politie en krijgsmacht die zich bezighouden met terrorismegerelateerde situaties. Onder deze dienst vallen:

 • Afdeling Aanhoudings- en Ondersteuningsteams (AOT’s)
 • Afdeling Interventie (AI)
 • Afdeling Expertise & Operationele Ondersteuning (AE&OO)

Het M-Squadron hoort bij het stelsel van speciale eenheden, maar valt organisatorisch niet onder de DSI. Bij een eventuele inzet heeft het hoofd-DSI wel de leiding over het aandeel van het M-Squadron in het geheel van de inzet. Leden van M-Squadron worden voor bepaalde tijd gedetacheerd bij de Afdeling Interventie en draaien mee met de betreffende inzetten.

C-Squadron[bewerken]

Het C-Squadron bestaat uit de conventionele maritieme special forces, de mountain leaders en kikvorsmannen. Deze eenheden richten zich o.a. op het doen van speciale (lange afstand) verkenningen waarbij dan een specifiek profiel van het doel wordt gemaakt. Een profiel bevat een zo compleet mogelijk plaatje van het gebied van interesse, bijvoorbeeld de sterkte van de vijand, aanwezige leidinggevenden, algehele menselijke beweging en het omringende terrein. Om deze taak goed te kunnen uitvoeren moeten ze ongezien kunnen infiltreren in vijandelijk gebied.

Mountain Leader Verkenningspeloton[bewerken]

Mountain leaders beklimmen een berg in de Zwitserse Alpen.

Het Mountain Leader Verkenningspeloton (MLVERKPEL) bestaat uit militaire berggidsen, gespecialiseerd in oorlogvoering in bergachtig terrein en onder Arctische omstandigheden. Ze blinken uit in bergsportonderdelen, zoals rotsklimmen, ijsklimmen, routebepaling en overleven bij lage temperaturen.[5] De eerste Nederlandse koud-weer specialisten dateren uit 1970.

Taken[bewerken]

 • Direct Action (DA): Offensieve acties, waaronder sabotage en CT acties.
 • Military Assistance (MA): Militaire ondersteuning, waaronder het trainen en coachen van buitenlandse eenheden.
 • Special Reconnaissance (SR): Speciale verkenningen, bijvoorbeeld van vijandelijke troepenbeweging.

Opleiding[bewerken]

De opleiding tot mountain leader duurt 9 maanden en wordt verzorgt door de Britse Royal Marines in Engeland.

Amfibisch Verkenningspeloton[bewerken]

Kikvorsmannen in vijandelijk gebied.

Het Amfibisch Verkenningspeloton (AMVERKPEL) bestaat uit Special Forces Underwater Operators, ook bekend als de kikvorsmannen (KVM). Ze zijn gespecialiseerd in speciale operaties in amfibische omstandigheden met onzichtbaarheid als grootste kracht. Als verkenner moeten kikvorsmannen op ieder moment informatie kunnen verzenden. Ze leren zodoende om verschillende soorten radio’s te gebruiken en onder water mee te nemen. Andere disciplines zijn het werken met transporthelikopters, verplaatsen in slecht begaanbaar terrein en het inrichten van observatieposten.

Geschiedenis[bewerken]

Op 17 januari 1959 vroeg de leiding van het Korps Mariniers toestemming aan de minister van Marine om twee officieren der mariniers op te mogen leiden bij het marine duikbedrijf. De bedoeling was om de officieren der mariniers bekwaam te maken in het optreden als kikvorsman. De toestemming kwam en twee officieren der mariniers namen deel aan de cursus duikofficier. De officieren behaalde de cursus en begonnen hun expertise te verbreden, dit gebeurde in Amerika, Frankrijk en Engeland. Hier verdiepten de officieren zich in de volgende onderwerpen: gevorderd (gevecht) duiken, kompas zwemmen, parachutespringen van verschillende hoogte en mudcrawlen (veelal in duikpak tijgeren in het zand bij de branding). Dit geheel resulteerde voor het Korps Mariniers in een nieuwe opleiding aangezien men twee ervaren kikvorsmannen tot zijn beschikking had en er wel meer moesten volgen voor het effectief uitoefenen van de (toekomstige) taak. De officieren die de opleiding tot kikvorsman hadden gevolgd waren vanaf april 1962 officieel kikvorsman instructeur. Waar het aspect bij de eerste twee kikvorsmannen van het korps had gelegen op het voornamelijk opdoen van ervaring lag het aspect nu op het fysiek uittesten van de mariniers die kikvorsman wilden worden en het aanleren van het uitvoeren van specifieke verkenningen en inlichtingstaken. In 1963 was de start van het geheel afgerond en had het Korps Mariniers een Vaste Kikkerploeg (VKP).

Heden[bewerken]

Het Amfibische Verkenningspeloton is tegenwoordig een volwaardige special force. Hierbij kan gebruikgemaakt worden van de uitrustingsstukken: Heckler & Koch HK416, glock M17 gen 4, Heckler & Koch P11, rebreather, duikbril, duikpak, vinnen, duik mes, kompas, kogelwerend vest, camouflage jas, camouflage hemd, camouflagebroek, speciale schoenen, speciaal aangepaste parachute-uitrustingsstukken, kajakken, sneeuwscooters, speedboten, onderwaterscooters en/of meerdere/andere uitrustingsstukken die nodig zijn om operaties uit te voeren. De operaties die het AMVERKPEL tegenwoordig uitvoert zijn voornamelijk in, vanuit of rond het maritieme omgeving.

Taken[bewerken]

Kikvorsmannen kennen dezelfde hoofdtaken als mountain leaders. Het verschil zit voornamelijk in het werkterrein.

 • Direct Action
 • Military Assistance
 • Special Reconnaissance

Opleiding[bewerken]

De totale opleiding opleiding tot kikvorsman duurt 23 weken, waarin o.a. wordt aangeleerd hoe specialistisch te duiken met verschillende materialen, speciale operaties uit te voeren in water, vanuit water en rond het water, parachute springen (High Altitude High Opening (HAHO) en High Altitude Low Opening (HALO)), werken met verschillende radio's, besturen voertuigen (sneeuwscooter, onderwaterscooter en jeep) en het ingezet worden vanuit helikopters. De eerste 7 weken gaat de cursist naar de Defensie Duikschool (DDS), daarna volgt een 4 weken durende cursus zuurstof duiken waar ze leren duiken met een rebreather. Dan volgt de 12 weken durende kikker opleiding, waar weken voorkomen van maar 6 uur slaap en 150 kilometer aan verplaatsingen middels zwemmen, kajakken en marsen. De laatste horde voordat de FINEX (Final Exercise) start bestaat uit de gevreesde "Grote Spierbal" week, waar de cursist wordt geleerd te opereren onder verzwaarde omstandigheden door middel van extreem slaapgebrek en fysieke inspanningen. De eisen die in deze week worden gesteld zijn verweven met de opdrachten. Als dat is afgerond volgt er een inhaalweek voor degene die de eisen van "Grote Spierbal" niet hebben behaald. Daarna is het tijd voor de in het geheim voorbereide FINEX. De cursisten krijgen een warning order voor een opdracht in het buitenland die ze zelfstandig moeten klaren.[6]

Grote Spierbal
3-uursduik
100 kilometer kajakken binnen 24 uur
40 kilometer marsen met minimaal 35 kilo bepakking
10 kilometer zwemmen
6 kilometer zwemmen met uitrusting
Rennend over de Afsluitdijk (29 kilometer)

Zie ook[bewerken]

Externe link[bewerken]