Netherlands Maritime Special Operations Forces

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Netherlands Maritime Special Operations Forces
NLMARSOF
Embleem Netherlands Maritime Special Operations Forces
Oprichting 8 juli 2013
Land Vlag van Nederland Nederland
Krijgsmacht-
onderdeel
Naval Jack of the Netherlands.svg Koninklijke Marine
Onderdeel van Korps Mariniers
Type Speciale eenheid
Specialisatie Contraterreur
Speciale operaties
Speciale verkenningen
Commandostructuur NLD SOCOM
Aantal geheim
Garnizoen M-Squadron: Doorn
C-Squadron: Den Helder
Motto Nec timide, nec tumide (zonder vrees, zonder overmoed)
Commandanten Luitenant-kolonel der mariniers Joost Dirkx

De Netherlands Maritime Special Operations Forces (NLMARSOF, ook simpelweg bekend als MARSOF) zijn de Special Operations Forces van het Nederlandse Korps Mariniers. NLMARSOF omvat drie speciale eenheden, samengevoegd in twee operationele squadrons, die voor een breed scala aan speciale operaties ingezet kunnen worden. Deze eenheden werken vaak samen met het Korps Commandotroepen en eenheden uit andere landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Australië, België, Duitsland en Denemarken.

Geschiedenis[bewerken | brontekst bewerken]

Sinds 2013 vallen de Unit Interventie Mariniers (UIM) en de Maritieme Speciale Operaties (MSO)-compagnie onder het overkoepelende commando van Netherlands Maritime Special Operations Forces (NLMARSOF).[1] De MSO-compagnie omvatte de 2 specialistische verkenningseenheden; de Mountain Leaders en de Special Forces Underwater Operators (kikvorsmannen). De integratie van deze drie eenheden had als doel een efficiënte(re) en helderder samenwerking te creëren waarbij men elkaar kan ondersteunen tijdens operaties. De nieuwe namen van de eenheden zijn M-Squadron (voorheen UIM) en C-Squadron (voorheen MSO), eenheden van squadronsomvang elk bestaande uit teams van 6 operators. Deze operators zijn individueel gespecialiseerd als SOF-medic, sniper, demolitiespecialist (demspec) en communicatiespecialist (comspec). Daarnaast is er een team leader en opvolgend team leader. Een operator is niet gelimiteerd tot het hebben van één specialisatie. Hij kan zich in de loop van zijn carrière meerdere specialisaties eigen maken.

Hoewel NLMARSOF als eenheid nog maar relatief kort bestaat, zijn de daarbinnen gelegen eenheden al vanaf 1963 actief. NLMARSOF is gemodelleerd naar het oorspronkelijke model van de Britse Special Boat Service (SBS), toen nog Special Boat Squadron genaamd, en kent met de SBS een langdurige samenwerking. Hoewel zij wat taken betreft zijn te vergelijken, is de huidige structuur van de SBS in 1987 aangepast naar het model van de Britse Special Air Service waarmee toen de overkoepelende UKSF (United Kingdom Special Forces) werd gevormd. NLMARSOF bestaat uit verschillende gespecialiseerde squadrons, waar de SBS over equivalente squadrons beschikt die roulerend worden ingezet.

Sinds 5 december 2018 worden de operaties van NLMARSOF gecoördineerd door de nieuwe stafeenheid Netherlands Special Operations Command (NLD SOCOM) gecoördineerd. NLMARSOF blijft als eenheid wel onderdeel van het Commando Zeestrijdkrachten.

Huidige structuur[bewerken | brontekst bewerken]

 • C-Squadron (Conventional Squadron): Squadron dat belast is met het uitvoeren van het volledige spectrum aan speciale operaties buiten Nederlands grondgebied. Omvat reguliere NLMARSOF-operators en de Mountain Leader- en Kikvorsmannen-troops.
 • M-Squadron (Maritime Counter Terrorism Squadron): Squadron dat belast is met het uitvoeren van nationale contraterreur operaties onder de operationele leiding van de Dienst Speciale Interventies. M-Squadron is gespecialiseerd in het neutraliseren van complexe en langdurige terroristische aanslagen, en is hierbij extra getraind in het optreden in maritieme setting zoals bijvoorbeeld op olieplatformen.
 • T-Squadron (Training Squadron): Verzorgt de MARSOF- en NIO-opleidingen voor alle NLMARSOF-operators.
 • SOFSG (Special Operations Forces Support Group): Draagt zorg voor logistieke en materiële ondersteuning binnen NLMARSOF. Onder andere logistiek, wapen- en voertuigbeheer en communicatie.

Opleiding[bewerken | brontekst bewerken]

De fysieke eisen om de opleiding in te mogen zijn de hoogste van de Nederlandse krijgsmacht. Alleen mariniers kunnen zich aanmelden voor een opleiding tot NLMARSOF-operator. Voor men aan de opleiding kan beginnen dient men eerst de drie weken durende Aptitude-selectie te doorlopen. De Aptitude lijkt nog het meest op de beruchte Britse SAS-selectie. De drie weken durende Aptitude-test bestaat naast fysieke ook uit mentale testen. Zo wordt er gekeken naar de emotionele stabiliteit van de mariniers en hoe goed er om wordt gegaan met onzekerheid en stress, optreden op grote hoogte, optreden onder tijdsdruk en optreden gedurende kako (kaart/kompas) oefeningen.[2]

Aptitude (fysieke eisen)
2800 meter hardlopen binnen 12 minuten
40 push-ups binnen 2 minuten
60 sit-ups binnen 2 minuten
50 squats binnen 2 minuten
8 pull-ups in eigen tijd
Zwemtest EVO (Elementaire Vakopleiding)
10 kilometer hardlopen binnen 45 minuten
10 kilometer battle run met 15 kilogram bepakking zonder water binnen 60 minuten
2 kilometer oppervlakte zwemmen
10 kilometer kajakken
Klimparcours in het dok
30 kilometer marsen met 35 kilogram bepakking
4 kilometer oppervlakte zwemmen
20 kilometer kajakken

Als de Aptitude met succes is afgerond kunnen de deelnemers van start gaan met een van de zwaarste militaire opleidingen binnen de Nederlandse krijgsmacht. De totale duur van deze opleiding bedraagt 39 weken, en begint met de 20 weken durende basis MARSOF opleiding, waarin men wordt opgeleid om te opereren binnen het gehele spectrum van speciale operaties. Het begint met het aanleren van basisprincipes om speciale operaties te kunnen uitvoeren, hierna volgen procedures gericht op antiterreur en tot slot worden de aspiranten getraind in het uitvoeren van speciale operaties in, uit en rondom het water.[3]

Wanneer de cursist de MARSOF-opleiding succesvol heeft afgerond, beginnen de cursisten aan de 14 weken durende NIO (Nationale Interventie Opleiding). Dit is de contraterreur-opleiding waarin deelnemers getraind worden in het doeltreffend bestrijden van terroristische aanslagen. Geslaagde NIO-cursisten zijn nu volwaardige NLMARSOF-operators en kunnen instromen in het M-Squadron of zich aanmelden voor een opleiding tot Mountain Leader of Kikvorsman. Doordat alle NLMARSOF-operators zowel de MARSOF- als de NIO-opleiding hebben ondergaan is het personeel zeer breed inzetbaar. Het feit dat NLMARSOF-operators voor zowel nationale (M-Squadron) als internationale (C-Squadron) operaties kunnen worden ingezet zorgt voor een hoge mate van flexibiliteit en efficiëntie.[4]

Taken[bewerken | brontekst bewerken]

NLMARSOF-operators in Mazar-i-Sharif als onderdeel van de NAVO-missie Resolute Support voor het opleiden van Afghaanse special forces, een voorbeeld van Military Assistance.

De hoofdtaken van NLMARSOF betreffen:[5]

 • Direct Action (DA): Uitvoeren van kleinschalige offensieve operaties zoals invallen en sabotageacties.
 • Military Assistance (MA): Leveren van militaire ondersteuning aan buitenlandse eenheden. Deze ondersteuning omvat zowel het geven van training als het leveren van ondersteuning bij daadwerkelijke operaties.
 • Special Reconnaissance (SR): Uitvoeren van speciale verkenningen achter vijandelijke linies, bijvoorbeeld van vijandelijke troepenbewegingen, direct gevechtscontact vermijdend.
 • Contraterreur (CT): Uitvoeren van nationale en internationale contraterreur operaties waarbij NLMARSOF ten opzichte van het Korps Commandotroepen extra nadruk legt op het uitvoeren van operaties in een maritieme setting.

M-Squadron[bewerken | brontekst bewerken]

Oefening Unit Interventie Mariniers

Het M-Squadron is de nationale contraterreur eenheid van het Korps Mariniers. De eenheid is opgebouwd uit teams met ieder een eigen specialisatie, o.a. een duikteam en een breach team. Het breach team is gespecialiseerd in het doorbreken of vrijmaken van toegangen in gebouwen of andere objecten op het land en in of onder water. Vergelijkbare diensten uit het buitenland zijn de Duitse GSG 9 en de Britse SAS. Tot 2005 stond deze eenheid bekend als Bijzondere Bijstands Eenheid Mariniers (BBE-M), van 2005 tot 2013 heette de eenheid Unit Interventie Mariniers (UIM). Het motto van M-Squadron is, Semper Paratus Pro Justitia (Nederlands: Altijd paraat voor gerechtigheid).

Geschiedenis[bewerken | brontekst bewerken]

In 1972 werd de eerste Nederlandse contra-terrerreureenheid opgericht onder de naam Bijzondere Bijstandseenheid Mariniers (BBE-M). Deze oprichting vond plaats naar aanleiding van de aanslag op elf Israëlische atleten tijdens de Olympische Spelen in München uitgevoerd door Palestijnse Fatah-terroristen. De leden van deze nieuwe eenheid werden geworven uit het Korps Mariniers.[6]

De Dienst Speciale Interventies (DSI) van de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie is de overkoepelende eenheid die sinds 2006 de inzet van M-Squadron bij nationale contraterreur operaties coördineert. Het M-Squadron opereert onder de operationele leiding van de DSI, maar valt organisatorisch niet onder de DSI. Bij een eventuele inzet heeft het hoofd-DSI wel de leiding over het aandeel van het M-Squadron in het geheel van de inzet. Ook kunnen operators van M-Squadron voor bepaalde tijd worden gedetacheerd bij de Afdeling Interventie (AI) van de DSI en draaien zij volledig mee met de betreffende inzetten.

Opleiding[bewerken | brontekst bewerken]

Iedere NLMARSOF-operator die de MARSOF- en NIO-opleiding succesvol heeft afgerond is gekwalificeerd om binnen M-Squadron te kunnen dienen.

C-Squadron[bewerken | brontekst bewerken]

Het C-Squadron omvat sinds de oprichting van NLMARSOF conventionele operators, die de MARSOF- en NIO-opleiding succesvol hebben afgerond, en de Mountain Leader- en Kikvorsmannen-troops. C-Squadron is in staat om het volledige spectrum aan speciale operaties buiten Nederlands grondgebied uit te voeren.

C-Squadron teams bestaan altijd uit zes operators, elk van deze zes operators heeft binnen het team een eigen specialisatie ontwikkeld:

 • Teamleider : De teamleider is de commandant van een NLMARSOF-team en draagt het bevel over de overige teamleden en de verantwoordelijkheid over de operatie.
 • Opvolgend team leader: In het geval van een calamiteit of (tijdelijk) onbeschikbaar zijn van de team leader neemt de opvolgend Team Leader het bevel over het team over.
 • Sluipschutter (sniper): Schutter die doelen heimelijk kan naderen en ze in kaart brengen of uitschakelen. Met speciale optische middelen en wapens kan hij doelen uitschakelen tot een afstand van ongeveer 2 kilometer. In zijn opleiding is de sniper getraind in schieten, camoufleren, besluipen, afstand bepalen, observeren en geheugentraining.
 • Communicatiespecialist (comspec): Tijdens operaties kan de comspec alle communicatieapparatuur instellen en bedienen. Voor het verzorgen van communicatie, die geregeld over zeer lange afstand plaatsvindt, gebruikt de comspec verschillende communicatiemiddelen. Bijvoorbeeld tactische satelliet apparatuur (TACSAT) en hoge frequentie radio’s (HF). Ook de inzet van audiovisuele middelen (FAV) behoren tot de uitrusting.
 • Demolitiespecialist (demspec): Door middel van explosieven kan de demspec objecten buiten werking stellen of toegang tot gebouwen forceren. Ook kan hij IED's herkennen en search uitvoeren. De demspec maakt voor zijn taken gebruik van verschillende soorten springstoffen en werktuigen.
 • Gewondenverzorger (medic): Omdat het geregeld voorkomt dat SOF-eenheden operaties uitvoeren waarbij een arts niet direct oproepbaar is, beschikken NLMARSOF-teams over een paramedicus die op het veld levensreddende medische ingrepen kan verrichten.

Mountain Leaders[bewerken | brontekst bewerken]

Mountain leaders beklimmen een berg in de Zwitserse Alpen.

De Mountain Leader Troop bestaat uit militaire berggidsen, gespecialiseerd in oorlogvoering in bergachtig terrein en onder Arctische omstandigheden. Ze blinken uit in bergsportonderdelen, zoals rotsklimmen, ijsklimmen, routebepaling en overleven bij lage temperaturen. De eerste Nederlandse koud-weer specialisten dateren uit 1970.

Geschiedenis[bewerken | brontekst bewerken]

De Mountain Leader Troop, is opgericht in 1990 en is gevormd naar het model van de Brigade Patrol Troop van de Britse Royal Marines. De primaire taak van de Mountain Leader Troop ten tijde van oprichting was het uitvoeren van langeafstandsverkenningen in arctische en bergachtige omgevingen. Inmiddels is de eenheid, naast deze specialisatie, in staat om het volledige spectrum van speciale operaties uit te voeren.[7]

Opleiding[bewerken | brontekst bewerken]

Operators die Mountain Leaders willen worden volgen de Mountain Leader Course die wordt verzorgd door de Britse Royal Marines. Deze opleiding duurt acht maanden en vindt plaats aan de zuidkust van Engeland, in de Schotse Hooglanden en in het arctische klimaat van noordelijk Noorwegen. De Mountain Leader Course staat bekend als een van de zwaarste opleidingen binnen de Britse Krijgsmacht.

Kikvorsmannen[bewerken | brontekst bewerken]

Kikvorsmannen in vijandelijk gebied.
Leden van Task Force Barracuda ontvangen het operationele kikvorsman-insigne naar aanleiding van sabotageacties tegen piraten voor de Somalische kust.

De Kikvorsmannen (KVM) Troop, ook bekend als Special Forces Underwater Operators, bestaat uit NLMARSOF-operators die zijn gespecialiseerd in speciale operaties in amfibische omstandigheden met onzichtbaarheid als grootste kracht.

Geschiedenis[bewerken | brontekst bewerken]

Op 17 januari 1959 vroeg de leiding van het Korps Mariniers toestemming aan de minister van Marine om twee officieren der mariniers op te mogen leiden bij het marine duikbedrijf. De bedoeling was om de officieren der mariniers bekwaam te maken in het optreden als kikvorsman. De toestemming kwam en twee officieren der mariniers namen deel aan de cursus duikofficier. De officieren behaalden de cursus en begonnen hun expertise te verbreden; dit gebeurde in de Verenigde Staten, Frankrijk en Engeland. Hier verdiepten de officieren zich in de volgende onderwerpen: gevorderd (gevecht) duiken, kompas zwemmen, parachutespringen van verschillende hoogte en mudcrawlen (veelal in duikpak tijgeren in het zand bij de branding). Dit geheel resulteerde voor het Korps Mariniers in een nieuwe opleiding aangezien men over twee ervaren kikvorsmannen beschikte en er meer moesten volgen voor het effectief uitoefenen van de (toekomstige) taak. De officieren die de opleiding tot kikvorsman hadden gevolgd waren vanaf april 1962 officieel kikvorsman instructeur. Waar het aspect bij de eerste twee kikvorsmannen van het korps had gelegen op het voornamelijk opdoen van ervaring lag het aspect nu op het fysiek uittesten van de mariniers die kikvorsman wilden worden en het aanleren van het uitvoeren van specifieke verkenningen en inlichtingstaken. In 1963 was de start van het geheel afgerond en had het Korps Mariniers een Vaste Kikkerploeg (VKP).

Opleiding[bewerken | brontekst bewerken]

De totale opleiding tot kikvorsman duurt 22 weken. De eerste 6 weken worden de cursisten door de Defensie Duikschool (DDS) gekwalificeerd voor het duiken met perslucht, hierna volgt een 4 weken durende cursus zuurstofduiken waar men leert duiken met een rebreather. Dan volgt de 12 weken durende kikkeropleiding, waar weken voorkomen van maar 6 uur slaap en 150 kilometer aan verplaatsingen middels zwemmen, kajakken en marsen. De laatste horde voor de FINEX (Final Exercise) bestaat uit de gevreesde "Grote Spierbal"-week, waarin de cursist wordt geleerd te opereren onder verzwaarde omstandigheden door middel van extreem slaapgebrek en fysieke inspanningen. De eisen die in deze week worden gesteld zijn verweven met de opdrachten. Als dat is afgerond volgt er een inhaalweek voor degene die de eisen van "Grote Spierbal" niet hebben behaald. Daarna is het tijd voor de in het geheim voorbereide FINEX. De cursisten krijgen een warning order voor een opdracht in het buitenland die ze zelfstandig moeten klaren.[8]

Grote Spierbal
3-uursduik
100 kilometer kajakken binnen 24 uur
40 kilometer marsen met minimaal 35 kilo bepakking
10 kilometer zwemmen
6 kilometer zwemmen met uitrusting
Rennend over de Afsluitdijk (29 kilometer)

Materieel[bewerken | brontekst bewerken]

Persoonlijke uitrusting[bewerken | brontekst bewerken]

Operators van C-Squadron dragen, net als operators van het KCT, gevechtstenues in het Multicam-patroon. Operators van M-Squadron dragen, bij nationale inzet, de grijze DSI-uniformen. Binnen NLMARSOF worden verschillende typen kogelwerende vesten gedragen. Eenheidsbreed wordt de Ops-Core FAST gevechtshelm gedragen.

Kikvorsmannen hebben de beschikking over een grote verscheidenheid aan specialistische duikuitrusting, onder andere jet boots, een draagbaar elektrisch voortstuwingssysteem dat gebruik maakt van waterjets. De Mountain Leaders hebben eveneens beschikking over speciale uitrusting, gericht op hun taken in arctische en bergachtige omgevingen.

Bewapening[bewerken | brontekst bewerken]

 • Glock 17 - Pistool in kaliber 9x19mm. Dit pistool wordt veelal uitgerust met een laser- en lichtmodule.
 • Heckler & Koch P11 - Onderwaterpistool in kaliber 7,62×36mm. Vijfloops onderwaterpistool dat elektronisch 7,62x36mm patronen afvuurt.
 • Heckler & Koch MP5 - Machinepistool in kaliber 9x19mm. De MP5 wordt veelal uitgerust met een laser- en lichtmodule.
 • Heckler & Koch MP7 - Machinepistool in kaliber 4,6x30mm. De MP7 wordt veelal uitgerust met geluiddemper, richtmiddelen en een laser- en lichtmodule.
 • FN P90 - Machinepistool in kaliber 5,7×28mm. De P90 wordt veelal uitgerust met geluiddemper, richtmiddelen en een laser- en lichtmodule. Dit wapen wordt uitsluitend gebruikt door het M-Squadron.
 • SIG MCX - Aanvalsgeweer in kaliber .300 (7.62×35 mm) AAC Blackout. Dit wapen gebruikt het zogenaamde .300 AAC Blackout-patroon, welke een groter penetrerend vermogen heeft dan de gebruikelijke 5,56×45mm-munitie. De MCX is uitgerust met de SIG Sauer Suppressed Upper Receiver (SUR), een geïntegreerde geluiddemper. Verder is dit wapen uiterust met een Magpul-kolf, SIG Sauer richtmiddelen en een laser- en lichtmodule.
 • Heckler & Koch HK416 - Aanvalsgeweer in kaliber 5,56×45mm NAVO. De HK416 wordt veelal uitgerust met geluiddemper, richtmiddelen en een laser- en lichtmodule.
 • Heckler & Koch HK417/G28 - Designated marksman rifle (DMR), kaliber 7,62×51mm NAVO. Dit wapen wordt ingezet om ook op middellange afstand doeltreffend te zijn. De HK417/G28 wordt veelal uitgerust met geluiddemper, telescoopvizier en een laser- en lichtmodule.
 • Sako TRG 22/42 - Scherpschuttersgeweer in kaliber .300 Winchester Magnum (7.62×67mm) of .338 Lapua Magnum (8.6×70mm). Dit grendelgeweer van Finse makelij is uitgerust met een telescoopvizier en maakt gebruik van krachtige patronen. Hierdoor is het geweer ook accuraat op de lange afstand (>1000 meter).
 • Barrett M107 - Scherpschuttersgeweer in kaliber .50 BMG. Dit anti-materieelgeweer van Amerikaanse makelij is uitgerust met een telescoopvizier en maakt gebruik van zeer krachtige patronen. Hierdoor is het geweer geschikt voor inzet over grote afstand, tegen voertuigen en het penetreren van muren.
 • Accuracy International Arctic Warfare Magnum - Scherpschuttersgeweer in kaliber .300 Winchester Magnum (7.62×67mm). Dit grendelgeweer van Britse makelij is uitgerust met een telescoopvizier en maakt gebruik van krachtige patronen. Hierdoor is het geweer ook accuraat op de lange afstand (>1000 meter).
M-Squadron operators op een FRISC tijdens de jaarlijkse oefening Port Defender in Rotterdam.

Vaartuigen[bewerken | brontekst bewerken]

 • Waterscooter - Wordt ingezet voor verkennings- en boardingoperaties.
 • Onderwaterscooter - Wordt ingezet voor heimelijke verplaatsingen onder water, kunnen worden gelanceerd vanaf een Walrusklasse onderzeeboot.
 • FRISC - Wordt ingezet voor boarding-, anti-smokkel-, antipiraterij- en amfibische operaties in zowel nationale als internationale context.

Voertuigen[bewerken | brontekst bewerken]

 • Sneeuwscooter - Wordt ingezet voor verplaatsingen gedurende operaties in arctische gebieden.
 • Suzuki KingQuad - Wordt ingezet voor verplaatsingen gedurende patrouilles wegens de grote mate van manoeuvreerbaarheid en toegankelijkheid voor contact met lokale bevolking.
 • Toyota Land Cruiser - Gepantserd voertuig, wordt door M-Squadron ingezet gedurende nationale contra-terreur operaties.
 • Mercedes-Benz G 'Wolf' - Militair terreinvoertuig, wordt ingezet gedurende internationale (gevechts)operaties.
 • Defenture VECTOR - Door de lucht transporteerbaar militair terreinvoertuig, wordt ingezet gedurende internationale (gevechts)operaties. Ontwikkeld voor en in samenwerking met het KCT, 75 voertuigen ondergebracht in gedeelde NLD SOCOM-pool.

Wapenfeiten[bewerken | brontekst bewerken]

Ondanks dat het grootste deel van de operaties van NLMARSOF heimelijk plaatsvindt zijn er meerdere inzetten bekend in het publieke domein. Hieronder volgt een lijst met enkele notabele inzetten van NLMARSOF en haar voorgangers:

Commandanten[bewerken | brontekst bewerken]

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]