Officier van gezondheid

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Officieren van gezondheid van het Indische leger in 1898

De officier van gezondheid is een arts-officier bij de militaire geneeskundige dienst van een leger.

Rangen[bewerken]

In de negentiende eeuw werden aanstaande officieren van gezondheid veelal tot arts-officier opgeleid aan de Rijkskweekschool voor militaire geneeskundigen te Utrecht; na de studie werd men benoemd tot officier van gezondheid derde klasse. De officier van gezondheid deed aanvullende examens en werd dan achtereenvolgens bevorderd tot officier van gezondheid der tweede en der eerste klasse. Hierna kon men bevorderd worden tot dirigerend officier van gezondheid der tweede klasse en der eerste klasse.

Werkomgeving[bewerken]

De officier van gezondheid behoorde tot de militair geneeskundige dienst van het leger; het personeel daarvan bestond uit de officieren van gezondheid en de militaire apothekers, de directeuren der militaire hospitalen, die het beheer over de hospitalen voerden en uit de ziekenvaders en ziekenoppassers, onderofficieren of soldaten of daarmede gelijkgestelde burgerpersonen, die tot hulp van zowel de officieren van gezondheid, als der directeuren dienden. De officieren van gezondheid namen bij de troepenkorpsen deel aan de oefeningen om direct hulp te kunnen verlenen. Daarnaast voerden zij visitaties uit om te controleren of er geen al dan niet besmettelijke ziektes bij de troepen heersten. Officieren van gezondheid namen deel aan veldslagen, waarbij zij soms ook sneuvelden en meerderen wegens moedig gedrag de Militaire Willems-Orde verwierven. Tijdens de veldslagen was het hun taak ervoor te zorgen dat gewonden uit de vuurlinie werden gehaald en dat hen op of bij het slagveld eerste hulp werd verleend. De officier van gezondheid moest dan soms ook noodoperaties in het veld uitgevoeren. Tijdens iedere legerbeweging werd een zogenaamde ambulance meegevoerd, waarin de zieken en gewonden door de officieren van gezondheid werden verpleegd totdat transport naar militaire hospitalen mogelijk was.

Bekende officieren van gezondheid[bewerken]

Zie ook[bewerken]