Oleum

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Oleum, ook wel rokend zwavelzuur genoemd, is een oplossing van zwaveltrioxide (SO3) in geconcentreerd H2SO4 (zwavelzuur).

De maximale concentratie aan SO3 bedraagt 65%. Bij 45% bevat de stof voornamelijk pyrozwavelzuur De oplossing is sterk oxiderend en geeft dampen af met een sterk prikkelende (stekende) geur. In aanraking met metalen wordt er waterstofgas gevormd, en het metaal wordt aangetast. De damp is ongeveer drie keer zwaarder dan lucht en verspreidt zich daardoor over de grond.

Deze oplossing vindt toepassing als katalysator in het productieproces van sommige bedrijven. In de productie van Twaron wordt oleum gebruikt als oplosmiddel, omdat oleum het enige is waar het polymeer in oplost.

CAS-nr. [8014-95-7]

R/S-zinnen:

  • R14: Reageert heftig met water
  • R35: Veroorzaakt ernstige brandwonden (corrosief)
  • R37: Irriterend
  • S26: Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water spoelen en deskundig medisch advies inwinnen
  • S30: Nooit water op deze stof gieten