Ontwikkelingsdoelen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Ontwikkelingsdoelen zijn in het Vlaamse onderwijs een geheel van doelen die de overheid wenselijk acht voor zo veel mogelijk leerlingen van een leerlingenpopulatie.

In tegenstelling tot eindtermen, die als geheel vastgelegd worden voor een bepaald moment in de opleiding van jongeren, ligt bij de ontwikkelingsdoelen de klemtoon op het aanbieden van bepaalde doelen aan kinderen voor wie het geheel van eindtermen onbereikbaar is. Vandaar dat ontwikkelingsdoelen vooral gebruikt worden in het buitengewoon onderwijs. En zelfs daar worden deze doelen niet als een totaalpakket gebruikt: voor elke leerling wordt individueel beslist welke ontwikkelingsdoelen nagestreefd zullen worden. Het gebruik van ontwikkelingsdoelen is dus veel flexibeler dan dat van eindtermen in het gewoon onderwijs.