Open Universiteit

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Zie het artikel Zie The Open University voor de Open Universiteit in Groot-Brittannië.
Open Universiteit
Afkorting OU
Locatie Heerlen, Nederland
Opgericht 1984
Studenten 25.938 (2011) [1]
Staf 780 (2011) [1]
Website
Portaal  Portaalicoon   Onderwijs

De Open Universiteit is een universiteit in Nederland en Vlaanderen, die wetenschappelijk onderwijs ontwikkelt en verzorgt met een open en toegankelijk karakter. Dit gebeurt vooral in de vorm van afstandsonderwijs.

De OU hanteert geen formele toelatingseisen (behalve een minimumleeftijd van 18 jaar) en biedt een grote mate van vrijheid wat betreft plaats, tijd en tempo van de (begeleide zelf-) studie. De universiteit heeft in elke provincie een studiecentrum.

Studiemateriaal en -begeleiding zijn afgestemd op zelfstandig studeren, zonder dat studenten colleges moeten volgen. Zij kunnen het tempo van hun studie zelf bepalen en thuis studeren. In deeltijd, naast hun werk, of in voltijd. Een studiecentrum biedt studievoorlichting- en begeleiding, tentamenfaciliteiten, academische activiteiten en een ontmoetingsplaats voor studenten. Het onderwijs steunt op onderzoek, gericht op de ontwikkeling van zulk onderwijs, met een brede, maatschappelijk georiënteerde valorisatiefunctie.

De OU is opgericht in september 1984 en is daarmee de jongste universiteit van Nederland en is de enige instelling die afstandsonderwijs op academisch niveau aanbiedt. In de jaren zeventig heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verschillende rapporten en adviezen over universitair onderwijs aan volwassenen uitgebracht. De beleidsnota Open Universiteit in Nederland van Van Kemenade uit 1977 leidde uiteindelijk tot de Wet op de Open Universiteit die op 1 januari 1985 in werking trad. De officiële opening vond plaats op 26 september 1984. Op deze datum viert de Open Universiteit jaarlijks haar dies natalis.

De hoofdvestiging van de Open Universiteit is in Heerlen. De studenten maken echter voornamelijk gebruik van de studiecentra verspreid over Nederland en Vlaanderen.

Wettelijke taken[bewerken]

Het doel van de Open Universiteit is het bieden van wetenschappelijk onderwijs aan iedereen, voor wie de drempels van de traditionele universiteiten te hoog zijn. Daarbij kan gedacht worden aan mensen die onderwijs combineren met werk of andere activiteiten. Of mensen die pas op een later moment in hun levensloop voor het eerst universitair onderwijs kunnen of willen volgen. Maar ook diegenen die niet de juiste vooropleiding hebben om toegelaten te worden tot het traditionele hoger onderwijs of mensen met een functiebeperking, topsporters of Nederlanders in het buitenland. En steeds vaker ook jonge mensen die door de hogere tijdsdruk en kosten hun initiële leerweg niet in het voltijdonderwijs kunnen of willen doorlopen.

Naast de wettelijke taak wetenschappelijk onderwijs te verzorgen, heeft de Open Universiteit de wettelijke taak een bijdrage te leveren aan de innovatie van het hoger onderwijs. In 1995 is de innovatieve taakstelling die de Open Universiteit sinds haar oprichting had, aangescherpt. De Open Universiteit werkt - vaak samen met andere universiteiten, hogescholen, profit- en non-profitorganisaties - aan de verbetering van opleidingen en onderwijs. De Open Universiteit is expert in het effectief gebruik van nieuwe technologieën en onderwijskundige inzichten in het hoger onderwijs. Deze expertise is ondergebracht in het Centre for Learning Sciences and Technologies (CELSTEC), vroeger Onderwijstechnologisch expertisecentrum (OTEC) geheten. Het CELSTEC is een centre of excellence op het gebied van onderwijswetenschappen en technologie-ondersteund leren. CELSTEC wordt nationaal en internationaal erkend als dé expert op het gebied van het ontwerpen en ontwikkelen van innovatief hoger onderwijs.

Het onderzoek en valorisatieactiviteiten van CELSTEC richten zich op het ontwerpen van innovatief onderwijs en het ontwikkelen van nieuwe onderwijstechnologie. De activiteiten vinden plaats binnen de drie programma's.

Programma Learning & Cognition met vier thema's:

 1. Creating flexible environments for acquiring complex cognitive skills'
 2. Solving complex information problems
 3. Development of domain-specific expertise
 4. Brain, lifestyle and learning

Programma Learning Networks met drie thema's:

 1. Professional development
 2. Learning network services
 3. Professional communities

Programma Learning Media met drie thema's:

 1. Immersive media
 2. Mobile media
 3. Social media

De expertise ontwikkeld in het CELSTEC wordt overgedragen via:

 • de masteropleiding Onderwijswetenschappen
 • de topic communities op OpenU
 • workshops en trainingen

Sinds 2003 levert de Open Universiteit, op verzoek van de overheid, ook een bijdrage aan de bestrijding van het lerarentekort. LOOK (Wetenschappelijk centrum leraren onderzoek en voorheen Ruud de Moor Centrum) is een expertisecentrum van de OU voor de professionalisering van leraren. De kernactiviteit van LOOK is het doen van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek naar het professionaliseren van, voor en door leraren. Dat gebeurt in onderzoeksprojecten in samenspraak met scholen en leraren: co-creatie. De aanvragen voor onderzoeksprojecten komen veelal vanuit de praktijk. Het onderzoekscentrum slaat hiermee een brug tussen onderwijsonderzoek en de praktijk.[bron?] LOOK ontwikkelt generieke kennis die voor het gehele onderwijs toegankelijk is.

De missie van de Open Universiteit is het ontwikkelen, verzorgen en bevorderen, in verwevenheid met onderzoek, van open en innovatief hoger onderwijs. De OU gaat daarbij uit van de uiteenlopende leerbehoeften van individuen en van de eisen van de kennissamenleving als geheel.

Universiteit voor leven-lang-leren[bewerken]

Om een leven-lang-leren in Nederland te bevorderen werkt de Open Universiteit samen met Teleac (NTR), SURFfoundation en Kennisnet in het Nationaal Initiatief Lang Leve Leren aan een nationale, open en flexibele infrastructuur, nodig voor mensen die willen blijven doorgaan met leren. Met Teleac heeft de Open Universiteit ook een strategische alliantie gesloten om samen een bijdrage te leveren aan de kennissamenleving.

Sinds 2006 biedt de universiteit gratis cursussen aan op internet om mensen eenvoudig te laten kennismaken met verschillende vakgebieden in het hoger onderwijs, en om te bevorderen dat meer mensen in Nederland hoger onderwijs gaan volgen. Daarnaast doet de Open Universiteit onderzoek naar een leven-lang-leren in het Netherlands Laboratory for Lifelong Learning (NeLLL). Met NeLLL wil de Open Universiteit een voor Europa uniek center of excellence op het gebied van lifelong learning in Nederland vestigen.

Organisatie[bewerken]

Bestuur[bewerken]

 • Raad van toezicht
 • College van bestuur

Faculteiten[bewerken]

 • Cultuurwetenschappen
 • Informatica
 • Managementwetenschappen
 • Natuurwetenschappen
 • Onderwijswetenschappen
 • Psychologie
 • Rechtswetenschappen

Expertisecentra[bewerken]

 • Centre for Learning Sciences and Technologies (CELSTEC)
 • Wetenschappelijk centrum leraren onderzoek (LOOK)
 • Netherlands Laboratory for Lifelong Learning (NELLL)

Onderwijs service centrum[bewerken]

 • Voorlichting, service en informatie
 • Onderwijs en examens
 • Studiecentra

Bureau van de universiteit[bewerken]

 • Beleid en bestuur
 • Control, projecten en bestuurlijke informatievoorziening
 • Financieel administratief servicecenter
 • Juridische ondersteuning
 • Marketing, communicatie en sales
 • Personele ondersteuning

ICT servicecentrum[bewerken]

Facilitair bedrijf[bewerken]

Studierichtingen[bewerken]

De Open Universiteit biedt wo-bachelor- en masteropleidingen in de vakgebieden managementwetenschappen, rechten, psychologie, informatica, cultuurwetenschappen, milieukunde en onderwijskunde.

Samen met hogescholen in Nederland biedt de Open Universiteit een aantal 'begeleide' masteropleidingen aan, waarbij docenten van de hogescholen begeleiding bieden bij de masteropleidingen van de universiteit.

De Open Universiteit werkt samen met Vlaamse universiteiten zodat ook Belgische studenten aan de Open Universiteit afstandsonderwijs kunnen volgen.

Onderwijs en onderwijsaanbod[bewerken]

De wo-bachelor- en masteropleidingen van de Open Universiteit bestaan uit cursussen die ook los bestudeerd kunnen worden. Het cursusmateriaal krijgen studenten thuisgestuurd. Daarnaast krijgt elke student toegang tot een elektronische leeromgeving. Voor begeleiding en tentamens gaan studenten naar de studiecentra. Voor een aantal bijzondere groepen bestaat de mogelijkheid om individueel en onder toezicht een tentamen af te leggen op plaatsvervangende c.q. alternatieve examenlocaties als: (Nederlandse) ambassades, gevangenissen en schepen. Ook voor studenten met een functiebeperking heeft de Open Universiteit diverse voorzieningen.

Bacheloropleidingen[bewerken]

Open bachelorprogramma's[bewerken]

Toelatingsprogramma's[bewerken]

 • Premaster Managementwetenschappen
 • Overstapmaster Managementwetenschappen
 • Instapmaster Managementwetenschappen
 • Schakelprogramma voor HBO-rechtenstudenten
 • Schakelprogramma's Onderwijswetenschappen

Masteropleidingen[bewerken]

Focusopleidingen[bewerken]

Focusopleidingen zijn samenhangende combinaties van een aantal cursussen uit een bacheloropleiding.

Focusopleidingen Managementwetenschappen[bewerken]

 • Financieel economisch management
 • Financiële verslaggeving
 • Inleiding management
 • Processen in organisaties
 • Strategie en organisatie
 • Overheid en management

Focusopleidingen Natuurwetenschappen[bewerken]

 • Mens en milieu
 • Duurzamer produceren
 • Milieubeleid en omgevingsvraagstukken
 • Voeding en gezondheid

Focusopleidingen Informatica[bewerken]

 • Computers en communicatienetwerken
 • Informatica en maatschappij
 • Processen in organisaties
 • Wiskunde

Focusopleidingen Psychologie[bewerken]

 • De basis van de psychologie
 • Biologische grondslagen van de psychologie
 • Human Resource management
 • Arbeidspsychologie
 • Organisatiepsychologie
 • Arbeid en gezondheid
 • Gezondheid en klinische psychologie
 • Klinische psychologie

Focusopleidingen Rechten[bewerken]

 • Startersopleiding
 • Recht, commerciële dienstverlening en verzekeringswezen
 • Recht voor Gemeente-Provincie-Rijk
 • Recht voor Politie en Beveiliging
 • Recht, personeel en organisatie
 • Recht voor Ondernemers en Ondernemingsadviseurs
 • Eerstelijns Juridisch advies
 • Recht voor Notarisklerken – Notariskantoren

Certified Professional Programs (CPP)[bewerken]

Certified Professional Programs (CPP) bieden een mix van academisch cursusmateriaal en praktijkgerichte opdrachten.

Certified Professional Programs Management[bewerken]

Vakgebied Strategie en General management:

 • Advanced Studies in Management
 • Advanced Studies in Management voor de Publieke Sector
 • Innovatiemanagement
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Vakgebied Governance, Finance en Control:

 • Beleidsadvisering. Beleid in de praktijk
 • Beleidsadvisering in de zorg
 • Controlling
 • Financial Decision Making
 • Overheidsmanagement in de praktijk

Vakgebied Proces- en projectmanagement:

 • Besturen en (her)inrichten van bedrijfsprocessen
 • IT Governance
 • Programmamanagement

Vakgebied Organisatie:

 • Implementation and Change Management
 • Loopbaankunde
 • Strategisch HRM: ondernemen met mensen

Vakgebied Marketing en Supply chain management:

 • Marketing en Supply Chain Management

Certified Professional Programs Informatica[bewerken]

 • Besturen en (her)inrichten van bedrijfsprocssen
 • Gecertificeerd Databaseontwikkelaar
 • Gecertificeerd IT security engineer
 • Gecertificeerd Javaprogrammeur
 • Gecertificeerd Software architect
 • Gecertificeerd Software quality engineer
 • Gecertificeerd Web application developer
 • IT-Governance (i.c.m. Management)

Opleidingen op (post-)hbo-niveau[bewerken]

Samen met een aantal hogescholen biedt de Open Universiteit twee gespecialiseerde opleidingen op (post-)hbo-niveau aan. De opleidingen bestaan uit een combinatie van zelfstudie en groepsbijeenkomsten.

 • Certified Assistent Controller (post hbo-niveau)
 • Financial Controller (post hbo-niveau)

Studiecentra[bewerken]

Nederland[bewerken]

Vlaanderen[bewerken]

Overige[bewerken]

Naast studiecentra in Nederland en Vlaanderen zijn er ook afspraken gemaakt met (Nederlandstalige) universitaire instellingen in het buitenland (voormalige Overzeese Rijksdelen) als:

Eredoctoraten[bewerken]

De Open Universiteit heeft eredoctoraten verleend aan:

UNESCO leerstoelen[bewerken]

Bij de Open Universiteit zijn twee UNESCO leerstoelen ondergebracht.

 • UNESCO Leerstoel 'Kennis transfer voor duurzame ontwikkeling met behulp van ICT'
 • UNESCO Leerstoel 'Open Educational Resources. Studies over strategie, implementatie en impact'

(Internationale) samenwerkingsverbanden[bewerken]

De Open Universiteit heeft (internationale) samenwerkingsverbanden met vergelijkbare en reguliere instellingen in Europa op het gebied van onderwijs, onderzoek en onderwijsinnovatie.

Zo werkt zij ook samen met de European Association of Distance Teaching Universities (EADTU). De EADTU is een overkoepelende organisatie waarvan 200 Europese universiteiten en ongeveer drie miljoen studenten lid zijn. De OU is actief in bestuur, projecten en taskforces van EADTU.

Om een leven-lang-leren in Nederland te bevorderen werkt de Open Universiteit samen met Teleac (NTR), SURFfoundation en Kennisnet in het Nationaal Initiatief Lang Leve Leren aan een nationale, open en flexibele infrastructuur, nodig voor mensen die willen blijven doorgaan met leren. Met Teleac heeft de Open Universiteit ook een strategische alliantie gesloten om samen een bijdrage te leveren aan de kennissamenleving.

Buitenlandse open universiteiten[bewerken]

In het Verenigd Koninkrijk is The Open University gevestigd, de Engelse Open Universiteit. Deze heeft ook vestigingen buiten Groot-Brittannië, waaronder een in Den Haag (in het studiecentrum van de Nederlandse Open Universiteit) en een in Brussel.

In Spanje bestaat sinds 1972 de Spaanse Open Universiteit, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Deze heeft eveneens internationale vestigingen, waaronder in Brussel.

In Duitsland bestaat de Fernuniversität Hagen.

Zie ook[bewerken]

Externe links[bewerken]

Bronnen, noten en/of referenties
 1. a b Jaarverslag OU 2011 Geraadpleegd op 12 november 2012