Open Universiteit

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Zie artikel Zie The Open University voor de Open Universiteit in Groot-Brittannië
Open Universiteit
Open Universiteit.jpeg
Afkorting OU
Locatie Heerlen, Nederland
Opgericht 1984
Rector Theo Bastiaens
Studenten 15.295 (2015)[1]
Personeel 658 (2015)[1]
Website
Portaal  Portaalicoon   Onderwijs

De Open Universiteit is een universiteit in Nederland en Vlaanderen, die wetenschappelijk onderwijs ontwikkelt en verzorgt met een open en toegankelijk karakter. Dit gebeurt in verwevenheid met het wetenschappelijke onderzoek dat de universiteit verricht en vooral in de vorm van (online) afstandsonderwijs.

De OU hanteert geen formele toelatingseisen (behalve een minimumleeftijd van 18 jaar en de formele vooropleidingsvereisten) voor het bacheloronderwijs en biedt een grotere mate van vrijheid wat betreft plaats, tijd en tempo van de (begeleide zelf-) studie dan reguliere universiteiten.

Studiemateriaal en -begeleiding zijn afgestemd op zelfstandig studeren, meestal zonder dat studenten colleges moeten volgen. Zij kunnen het tempo van hun studie zelf bepalen en thuis studeren. In deeltijd, naast hun werk, of in voltijd. Een studiecentrum biedt studievoorlichting- en begeleiding, tentamenfaciliteiten, academische activiteiten en een ontmoetingsplaats voor studenten. Het onderwijs steunt op onderzoek, gericht op de ontwikkeling van zulk onderwijs, met een brede, maatschappelijk georiënteerde valorisatiefunctie.

De OU is opgericht in september 1984 en is daarmee de jongste universiteit van Nederland en is de enige instelling die afstandsonderwijs op academisch niveau aanbiedt. In de jaren zeventig heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verschillende rapporten en adviezen over universitair onderwijs aan volwassenen uitgebracht. De beleidsnota Open Universiteit in Nederland van Van Kemenade uit 1977 leidde uiteindelijk tot de Wet op de Open Universiteit die op 1 januari 1985 in werking trad. De officiële opening vond plaats op 26 september 1984. Op deze datum viert de Open Universiteit jaarlijks haar dies natalis.

De hoofdvestiging van de Open Universiteit is in Heerlen. De studenten maken echter voornamelijk gebruik van de studiecentra verspreid over Nederland en Vlaanderen.

Wettelijke taken[bewerken]

Het doel van de Open Universiteit is het bieden van wetenschappelijk onderwijs aan iedereen, voor wie de drempels van de traditionele universiteiten belemmerend zijn. Daarbij kan gedacht worden aan mensen die onderwijs combineren met werk of andere activiteiten. Of mensen die pas op een later moment in hun levensloop voor het eerst universitair onderwijs kunnen of willen volgen. Maar ook diegenen met een functiebeperking, topsporters of Nederlanders in het buitenland. En steeds vaker ook jonge mensen die door de hogere tijdsdruk en kosten hun initiële leerweg niet in het voltijdonderwijs kunnen of willen doorlopen. Hiernaast is er een grote groep studenten welke een HBO-bachelor-opleiding aanvult met een universitaire masteropleiding aan de Open Universiteit.

Naast de wettelijke taak wetenschappelijk onderwijs te verzorgen, heeft de Open Universiteit de wettelijke taak een bijdrage te leveren aan de innovatie van het hoger onderwijs. In 1995 is de innovatieve taakstelling die de Open Universiteit sinds haar oprichting had, aangescherpt. De Open Universiteit werkt - vaak samen met andere universiteiten, hogescholen, profit- en non-profitorganisaties - aan de verbetering van opleidingen en onderwijs. De Open Universiteit is expert in het effectief gebruik van nieuwe technologieën en onderwijskundige inzichten in het hoger onderwijs. Deze expertise is ondergebracht in het Welten-instituut, onderzoekscentrum voor leren, doceren en technologie. Het Welten-instituut is in 2014 ontstaan door een fusie van het Centre for Learning Sciences and Technologies (CELSTEC) en LOOK, Wetenschappelijk centrum lerarenonderzoek geheten.

Sedert een aantal jaren heeft de Open Universiteit ook een wettelijke onderzoekstaak bij de verschillende disciplines waarin ze wetenschappelijk onderwijs verzorgt zoals cultuurwetenschappen, informatica, managementwetenschappen, natuurwetenschappen, onderwijswetenschappen, rechtswetenschappen en psychologie.

Universiteit voor leven-lang-leren[bewerken]

Om een leven-lang-leren in Nederland te bevorderen werkte de Open Universiteit samen met Teleac (NTR), SURFfoundation en Kennisnet in het Nationaal Initiatief Lang Leve Leren aan een nationale, open en flexibele infrastructuur, nodig voor mensen die willen blijven doorgaan met leren. Met Teleac had de Open Universiteit ook een strategische alliantie gesloten om samen een bijdrage te leveren aan de kennissamenleving.

Sinds 2006 biedt de universiteit ook gratis cursussen en MOOC's aan op internet om mensen eenvoudig te laten kennismaken met verschillende vakgebieden in het hoger onderwijs, en om te bevorderen dat meer mensen in Nederland hoger onderwijs gaan volgen. Daarnaast doet de Open Universiteit onderzoek naar een leven-lang-leren zowel bij het Welten-instituut als bij de faculteiten.

Organisatie[bewerken]

Bestuur[bewerken]

 • Raad van toezicht
 • College van bestuur

Faculteiten[bewerken]

Expertisecentra[bewerken]

 • Welten-instituut, onderzoekscentrum voor leren, doceren en technologie
 • Business Intelligence & Smart Services Institute(BISS-Institute)Wetenschappelijk centrum leraren onderzoek (LOOK) samenwerkingsverband met Maastricht University en Zuyd Hogescholen
 • Cyber Science Center: samenwerkingsvervand met Politieacademie en NHL Hogeschool
 • NEIMED (Nederlands expertise em immovatiecentrum maatschappelijke effecten demografische krimp): samenwerkingsverband met Maastricht University en Zuyd Hogescholen

Studierichtingen[bewerken]

De Open Universiteit biedt wo-bachelor- en masteropleidingen in de vakgebieden managementwetenschappen, rechten, psychologie, informatica, cultuurwetenschappen, milieukunde en onderwijskunde.

De Open Universiteit werkt samen met Vlaamse universiteiten zodat ook Belgische studenten aan de Open Universiteit afstandsonderwijs kunnen volgen.

Onderwijs en onderwijsaanbod[bewerken]

De wo-bachelor- en masteropleidingen van de Open Universiteit bestaan uit cursussen die vaak ook los bestudeerd kunnen worden. Het cursusmateriaal krijgen studenten thuisgestuurd. Daarnaast krijgt elke student toegang tot een elektronische leeromgeving. Voor begeleiding en tentamens gaan studenten naar de studiecentra. Voor een aantal bijzondere groepen bestaat de mogelijkheid om individueel en onder toezicht een tentamen af te leggen op plaatsvervangende c.q. alternatieve examenlocaties als: (Nederlandse) ambassades, gevangenissen en schepen. Ook voor studenten met een functiebeperking heeft de Open Universiteit diverse voorzieningen.

Studiecentra[bewerken]

Nederland[bewerken]

Vlaanderen[bewerken]

Overige[bewerken]

Naast studiecentra in Nederland en Vlaanderen zijn er ook afspraken gemaakt met (Nederlandstalige) universitaire instellingen in het buitenland (voormalige Overzeese Rijksdelen) als:

 • Universiteit van Curaçao (officieel: University of Curaçao mr. dr. Moises Frumencio da Costa Gomez) - Willemstad-Curaçao
 • [Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport in Philipsburg [Sint Maarten]]
 • [Onderwijs Instituut Caribisch Nederland in Kralendijk, Bonaire]
 • [Examenbureau Aruba in Oranjestad]
 • [Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling in Paramaribo (Suriname)

Eredoctoraten[bewerken]

De Open Universiteit heeft eredoctoraten verleend aan:

UNESCO leerstoelen[bewerken]

Bij de Open Universiteit zijn twee UNESCO leerstoelen ondergebracht.

 • UNESCO Leerstoel 'Kennis transfer voor duurzame ontwikkeling met behulp van ICT'
 • UNESCO Leerstoel 'Open Educational Resources. Studies over strategie, implementatie en impact'

(Internationale) samenwerkingsverbanden[bewerken]

De Open Universiteit heeft (internationale) samenwerkingsverbanden met vergelijkbare en reguliere instellingen in Europa op het gebied van onderwijs, onderzoek en onderwijsinnovatie.

Zo is zij lid vande European Association of Distance Teaching Universities (EADTU). De EADTU is een overkoepelende organisatie waarvan 200 Europese universiteiten en ongeveer drie miljoen studenten lid zijn. De OU is actief in bestuur, projecten en taskforces van EADTU.

Buitenlandse open universiteiten[bewerken]

In het Verenigd Koninkrijk is The Open University gevestigd, de Engelse Open Universiteit. Deze heeft ook vestigingen buiten Groot-Brittannië, waaronder een in Brussel.

In Spanje bestaat sinds 1972 de Spaanse Open Universiteit, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Deze heeft eveneens internationale vestigingen, waaronder in Brussel.

In Duitsland bestaat de Fernuniversität Hagen.

Zie ook[bewerken]

Externe links[bewerken]