Open Universiteit

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Zie het artikel Zie The Open University voor de Open Universiteit in Groot-Brittannië.
Open Universiteit
Open Universiteit.jpeg
Afkorting OU
Locatie Heerlen, Nederland
Opgericht 1984
Studenten 25.938 (2011) [1]
Personeel 780 (2011) [1]
Website
Portaal  Portaalicoon   Onderwijs

De Open Universiteit is een universiteit in Nederland en Vlaanderen, die wetenschappelijk onderwijs ontwikkelt en verzorgt met een open en toegankelijk karakter. Dit gebeurt vooral in de vorm van afstandsonderwijs.

De OU hanteert geen formele toelatingseisen (behalve een minimumleeftijd van 18 jaar en de formele vooropleidingsvereisten) en biedt een grotere mate van vrijheid wat betreft plaats, tijd en tempo van de (begeleide zelf-) studie dan reguliere universiteiten. De universiteit heeft in elke provincie een studiecentrum.

Studiemateriaal en -begeleiding zijn afgestemd op zelfstandig studeren, zonder dat studenten colleges moeten volgen. Zij kunnen het tempo van hun studie zelf bepalen en thuis studeren. In deeltijd, naast hun werk, of in voltijd. Een studiecentrum biedt studievoorlichting- en begeleiding, tentamenfaciliteiten, academische activiteiten en een ontmoetingsplaats voor studenten. Het onderwijs steunt op onderzoek, gericht op de ontwikkeling van zulk onderwijs, met een brede, maatschappelijk georiënteerde valorisatiefunctie.

De OU is opgericht in september 1984 en is daarmee de jongste universiteit van Nederland en is de enige instelling die afstandsonderwijs op academisch niveau aanbiedt. In de jaren zeventig heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verschillende rapporten en adviezen over universitair onderwijs aan volwassenen uitgebracht. De beleidsnota Open Universiteit in Nederland van Van Kemenade uit 1977 leidde uiteindelijk tot de Wet op de Open Universiteit die op 1 januari 1985 in werking trad. De officiële opening vond plaats op 26 september 1984. Op deze datum viert de Open Universiteit jaarlijks haar dies natalis.

De hoofdvestiging van de Open Universiteit is in Heerlen. De studenten maken echter voornamelijk gebruik van de studiecentra verspreid over Nederland en Vlaanderen.

Wettelijke taken[bewerken]

Het doel van de Open Universiteit is het bieden van wetenschappelijk onderwijs aan iedereen, voor wie de drempels van de traditionele universiteiten belemmerend zijn. Daarbij kan gedacht worden aan mensen die onderwijs combineren met werk of andere activiteiten. Of mensen die pas op een later moment in hun levensloop voor het eerst universitair onderwijs kunnen of willen volgen. Maar ook diegenen met een functiebeperking, topsporters of Nederlanders in het buitenland. En steeds vaker ook jonge mensen die door de hogere tijdsdruk en kosten hun initiële leerweg niet in het voltijdonderwijs kunnen of willen doorlopen. Hiernaast is er een grote groep studenten welke naar HBO bachelor opleiding aan de Open Universiteit aanvult met een universitaire masteropleiding.

Naast de wettelijke taak wetenschappelijk onderwijs te verzorgen, heeft de Open Universiteit de wettelijke taak een bijdrage te leveren aan de innovatie van het hoger onderwijs. In 1995 is de innovatieve taakstelling die de Open Universiteit sinds haar oprichting had, aangescherpt. De Open Universiteit werkt - vaak samen met andere universiteiten, hogescholen, profit- en non-profitorganisaties - aan de verbetering van opleidingen en onderwijs. De Open Universiteit is expert in het effectief gebruik van nieuwe technologieën en onderwijskundige inzichten in het hoger onderwijs. Deze expertise is ondergebracht in het Centre for Learning Sciences and Technologies (CELSTEC), vroeger Onderwijstechnologisch expertisecentrum (OTEC) geheten.

Universiteit voor leven-lang-leren[bewerken]

Om een leven-lang-leren in Nederland te bevorderen werkt de Open Universiteit samen met Teleac (NTR), SURFfoundation en Kennisnet in het Nationaal Initiatief Lang Leve Leren aan een nationale, open en flexibele infrastructuur, nodig voor mensen die willen blijven doorgaan met leren. Met Teleac heeft de Open Universiteit ook een strategische alliantie gesloten om samen een bijdrage te leveren aan de kennissamenleving.

Sinds 2006 biedt de universiteit gratis cursussen aan op internet om mensen eenvoudig te laten kennismaken met verschillende vakgebieden in het hoger onderwijs, en om te bevorderen dat meer mensen in Nederland hoger onderwijs gaan volgen. Daarnaast doet de Open Universiteit onderzoek naar een leven-lang-leren in het Netherlands Laboratory for Lifelong Learning (NeLLL). Met NeLLL wil de Open Universiteit een voor Europa uniek center of excellence op het gebied van lifelong learning in Nederland vestigen.

Organisatie[bewerken]

Bestuur[bewerken]

  • Raad van toezicht
  • College van bestuur

Faculteiten[bewerken]

Expertisecentra[bewerken]

  • Centre for Learning Sciences and Technologies (CELSTEC)
  • Wetenschappelijk centrum leraren onderzoek (LOOK)
  • Netherlands Laboratory for Lifelong Learning (NELLL)

Studierichtingen[bewerken]

De Open Universiteit biedt wo-bachelor- en masteropleidingen in de vakgebieden managementwetenschappen, rechten, psychologie, informatica, cultuurwetenschappen, milieukunde en onderwijskunde.

Samen met hogescholen in Nederland biedt de Open Universiteit een aantal 'begeleide' masteropleidingen aan, waarbij docenten van de hogescholen begeleiding bieden bij de masteropleidingen van de universiteit.

De Open Universiteit werkt samen met Vlaamse universiteiten zodat ook Belgische studenten aan de Open Universiteit afstandsonderwijs kunnen volgen.

Onderwijs en onderwijsaanbod[bewerken]

De wo-bachelor- en masteropleidingen van de Open Universiteit bestaan uit cursussen die ook los bestudeerd kunnen worden. Het cursusmateriaal krijgen studenten thuisgestuurd. Daarnaast krijgt elke student toegang tot een elektronische leeromgeving. Voor begeleiding en tentamens gaan studenten naar de studiecentra. Voor een aantal bijzondere groepen bestaat de mogelijkheid om individueel en onder toezicht een tentamen af te leggen op plaatsvervangende c.q. alternatieve examenlocaties als: (Nederlandse) ambassades, gevangenissen en schepen. Ook voor studenten met een functiebeperking heeft de Open Universiteit diverse voorzieningen.

Studiecentra[bewerken]

Nederland[bewerken]

Vlaanderen[bewerken]

Overige[bewerken]

Naast studiecentra in Nederland en Vlaanderen zijn er ook afspraken gemaakt met (Nederlandstalige) universitaire instellingen in het buitenland (voormalige Overzeese Rijksdelen) als:

Eredoctoraten[bewerken]

De Open Universiteit heeft eredoctoraten verleend aan:

UNESCO leerstoelen[bewerken]

Bij de Open Universiteit zijn twee UNESCO leerstoelen ondergebracht.

  • UNESCO Leerstoel 'Kennis transfer voor duurzame ontwikkeling met behulp van ICT'
  • UNESCO Leerstoel 'Open Educational Resources. Studies over strategie, implementatie en impact'

(Internationale) samenwerkingsverbanden[bewerken]

De Open Universiteit heeft (internationale) samenwerkingsverbanden met vergelijkbare en reguliere instellingen in Europa op het gebied van onderwijs, onderzoek en onderwijsinnovatie.

Zo werkt zij ook samen met de European Association of Distance Teaching Universities (EADTU). De EADTU is een overkoepelende organisatie waarvan 200 Europese universiteiten en ongeveer drie miljoen studenten lid zijn. De OU is actief in bestuur, projecten en taskforces van EADTU.

Om een leven-lang-leren in Nederland te bevorderen werkt de Open Universiteit samen met Teleac (NTR), SURFfoundation en Kennisnet in het Nationaal Initiatief Lang Leve Leren aan een nationale, open en flexibele infrastructuur, nodig voor mensen die willen blijven doorgaan met leren. Met Teleac heeft de Open Universiteit ook een strategische alliantie gesloten om samen een bijdrage te leveren aan de kennissamenleving.

Buitenlandse open universiteiten[bewerken]

In het Verenigd Koninkrijk is The Open University gevestigd, de Engelse Open Universiteit. Deze heeft ook vestigingen buiten Groot-Brittannië, waaronder een in Den Haag (in het studiecentrum van de Nederlandse Open Universiteit) en een in Brussel.

In Spanje bestaat sinds 1972 de Spaanse Open Universiteit, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Deze heeft eveneens internationale vestigingen, waaronder in Brussel.

In Duitsland bestaat de Fernuniversität Hagen.

Zie ook[bewerken]

Externe links[bewerken]