Outbreak Management Team

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Outbreak Management Team
Geschiedenis
Type adviesorgaan
Voorzitter Jaap van Dissel
Verantwoordelijke minister Ernst Kuipers
Functie minister Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Valt onder RIVM
Jurisdictie Nederland

Het Outbreak Management Team (OMT) is een Nederlands adviesorgaan dat de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) adviseert bij de bestrijding van een epidemie; het advies beperkt zich tot de medische invalshoek van de epidemie, zoals ook uit de samenstelling van het team blijkt. Het OMT is onder meer geactiveerd bij de varkensgriepuitbraak in 2009, de Q-koortsepidemie, de Ebola-uitbraak in West-Afrika in 2014 en de coronacrisis in Nederland sinds 2020.[1] Vanaf 28 maart 2024 komt het OMT bijeen in verband met de mazelen.[2]

Het OMT wordt opgeroepen door de directeur van het onderzoeksinstituut Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu wanneer bestaande richtlijnen of draaiboeken te weinig houvast bieden.[3] De voorzitter is de directeur van het CIb, de secretaris is het hoofd van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI).

Het overleg is vertrouwelijk. De leden hebben een geheimhoudingsverklaring getekend en spreken op persoonlijke titel.[4] De notulen worden gemaakt door een beleidsmedewerker van de LCI.

Juridische basis[bewerken | brontekst bewerken]

De Wet publieke gezondheid art. 7 lid 1[5] bepaalt dat de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport leiding geeft aan de bestrijding van een epidemie en de voorzitters van de veiligheidsregio's kan opdragen hoe de bestrijding ter hand te nemen, waaronder begrepen het opdragen tot het toepassen van de maatregelen.[6]

Samenstelling[bewerken | brontekst bewerken]

Het OMT bestaat uit vaste leden en deskundigen op oproepbasis, op het gebied van infectieziekten en gezondheidszorg. De vaste leden zijn vertegenwoordigers van beroepsorganisaties. Artsen-microbiologen vanuit de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM), huisartsen vanuit het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), internisten-infectiologen vanuit de Vereniging voor Infectieziekten (VIZ), artsen infectieziektebestrijding vanuit het Landelijk Overleg Infectieziektebestrijding (voorzitter LOI), en een arboprofessional via het Arbo Management Team (AMT).[7] In geval van een uitbraak met zoönosen is de decaan van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht vast lid en vicevoorzitter.

Deskundigen die op oproepbasis ingeschakeld worden zijn virologen, internisten, gynaecologen, kinderartsen, longartsen, epidemiologen en andere specialisten die afhankelijk van het onderwerp, als expert voor het OMT worden uitgenodigd en/of voorgedragen door hun corresponderende beroepsvereniging.

In het Arbo Management Team voor beroepsgebonden infectieziekten zitten onder meer R. Houba,[8] Caroline Kolkman[9] en Jaap Maas.

Inzet tijdens de coronacrisis[bewerken | brontekst bewerken]

Zie Maatregelen tijdens de coronacrisis in Nederland voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Het Outbreak Management Team kwam vanwege de coronacrisis in Nederland op vrijdag 24 januari 2020 bijeen om advies uit te brengen over bestrijdingsmaatregelen in Nederland nadat op 22 en 23 januari de 'Emergency Committee' van de Wereldgezondheidsorganisatie bijeen was gekomen.[10] Hierbij luidde het advies onder meer om corona-infectie als een A-ziekte te beschouwen.[11] Overleggen vonden plaats op 27 februari, 12 en 23 maart,[12] en 6 april 2020.[13] Op 30 maart kwam het team bijeen als Outbreak Management Team Cariben om advies uit de brengen over de coronacrisis in Caribisch Nederland.

Tijdens de coronacrisis bestond het team onder meer uit de volgende leden:[14][15]

Vaste OMT-leden[bewerken | brontekst bewerken]

Overige deskundigen[bewerken | brontekst bewerken]

RIVM-deskundigen[bewerken | brontekst bewerken]