Overleg:Aanslag op Centrumdemocraten in Kedichem op 29 maart 1986

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Titel[bewerken]

Ik zou eerder van "aanval" dan van "aanslag" spreken. Niettegenstaande de ernstige gevolgen was het toch eerder een uit de hand gelopen demonstratie. Tekstman (overleg) 1 nov 2015 17:10 (CET)

Die indruk heb ik ook. Ook het woord "brandstichting" in de inleiding is discutabel omdat de rest van het artikel spreekt van rookbommen en dat de brand ontstond door een rookbom die in het gordijn bleef hangen. Het is dom om met heetwordende rookbommen te gooien, geen discussie, maar het klinkt vanuit een NPOV meer als een "tegendemonstratie met als doel de bijeenkomst te verstoren die brand tot gevolg had". Zwitser123 (overleg) 1 nov 2015 17:23 (CET)
"Aanval" lijkt mij ook een betere term. Die term (als je de figuurlijke variant buiten beschouwing laat; "alle partijen in de Kamer vielen Janmaat hard aan om zijn uitspraak") dekt voor zover ik weet een heel scala aan bewegingen in de fysieke sfeer die tot doel hebben iemand schrik aan te jagen, van koers te doen veranderen e.d. Met voorwerpen als eieren of rookbommen gooien zou ik daar wel onder scharen. Van een tegendemonstratie was overigens geen sprake. Apdency (overleg) 3 nov 2015 20:06 (CET)
Een andere vraag is nog wat er achter 'op' zou moeten staan. Doelwit waren toch de Centrumdemocraten én de Centrumpartij? Apdency (overleg) 3 nov 2015 22:18 (CET)
We hoeven daar niets voor te verzinnen en te duiden, vind een betrouwbare bron... Zwitser123 (overleg) 4 nov 2015 08:26 (CET)
Waarom nu opeens niet meer verzinnen en duiden, de bijdragen hier tot nu toe waren toch allemaal originele overwegingen van Wikipedianen? Maar misschien moet ik je opmerking anders opvatten. Apdency (overleg) 4 nov 2015 10:10 (CET)
Wat mij betreft gaf het artikel zelf aan dat geen sprake was van een aanslag ("misdrijf tegen leven en vrijheid") omdat de intentie daartoe kennelijk ontbrak. Als ik "aanval" in het woordenboek nasla, dan staat daar "... het vijandig aantasten, het verrichten van oorlogshandelingen", d.w.z. een nogal sterke definitie. Dat een demonstratie tegen CD plaatsvond is buiten kijf. In hoeverre het de intentie van de demonstranten was, daadwerkelijk aan te vallen en niet alleen de vergadering te verstoren, de CD-ers te verjagen of wat dan ook, daarvoor hebben we bronnen nodig, lijkt me. Zwitser123 (overleg) 4 nov 2015 10:49 (CET)
Hmm, hier wordt een aardig inkijkje van binnenuit gegeven in de intenties en de middelen waarmee de actievoerders te werk gingen. "De hotelhouder die de groep ziet aankomen probeert hen nog op andere gedachten te brengen maar tevergeefs. Al snel sneuvelen de eerste ruiten." En ook als ik daar verder lees heb ik het idee dat er minder sprake was van wat normaliter als een demonstratie wordt gezien (publiekelijk duidelijk maken wat jouw mening ergens over is, al dan niet met veel lawaai), maar eerder van een opzettelijk gewelddadige actie, gericht tegen een besloten bijeenkomst. En dan kom ik toch weer terug bij 'aanslag'. Volgens Van Dale kan dat namelijk mede betekenen "poging tot moord of overrompeling". Je hoeft dus niet de intentie te hebben gehad iemand te vermoorden of te verwonden. Overrompeling was beslist de bedoeling ("Maar het doel was bereikt", aldus Jack L.). Apdency (overleg) 4 nov 2015 12:05 (CET)
Dezelfde ooggetuige zegt dat er geen duidelijk plan was, dat er verschillende opvattingen waren in de groep en "...plan opgevat om actie te voeren tegen een verzoeningsbijeenkomst...". De bron is geen geschiedkundige, het is onduidelijk in welke samenhang en wanneer de citaten door wie zijn opgeschreven. Ik ben geen historicus, maar het lijkt me te zwak. Waarom niet in de de woorden van de ooggetuige "Aktie tegen de CD in Kedichem" ? Dat is het steekhoudenste wat we op het moment hebben, niet? Zwitser123 (overleg) 4 nov 2015 15:34 (CET)
"Actie" zou je evengoed als te zwak kunnen opvatten, of wat eerlijker gezegd: ik vat het zo op. Deze bron, qua geschiedschrijving niet onbekwaam lijkt me, stelt het best sterk: "'Kedichem' is de geschiedenis ingegaan als een van de meest gewelddadige politieke aanslagen op een groepering die in de Tweede Kamer vertegenwoordigd is". Ook de schrijver van dit verhaal met een duidelijke kop, is niet de eerste de beste, zo vernam ik in weer andere bronnen. Apdency (overleg) 4 nov 2015 17:10 (CET)
Oke, de Anne-Frank bron lijkt me het relevantst. De tekst lijkt neutraal geschreven en geeft, anders dan de journalistieke bronnen, iets meer achtergrond (die nog ontbreekt in ons artikel). In het bijzonder dat er al jaren sprake was van geweldadige uitwisselingen tussen de partijen. De aanvallende partij wordt hier gekarakteriseerd als links-extreme krakerbeweging. Misschien is die ene bron niet genoeg, maar ik zou die gegevens graag in het artikel zien. Het woord aanval in de tekst is daarmee inderdaad gerechtvaardigd. In de titel vind ik het niet mooi, maar beter dan "aanslag" en ik weet zo snel geen alternatieve titel. Zwitser123 (overleg) 6 nov 2015 17:05 (CET)