Overleg:Autisme/archief

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Info
N.B. dit overleg is verouderd. Nieuw overleg is te vinden op Overleg:Autisme

Eerste overleg

"En de diagnose dient multidisciplinair te gebeuren, niet enkel door een psychiater." waarom? welke disciplines wou je er nog bij hebben?

Wat ik verder nog mis in dit artikel is het relativeren. Zo als het hier staat lijkt het erop of er een soort absolute maat voor autisme is - je hebt het of je hebt het niet, al kan het wel eens moeilijk zijn om achter de waarheid te komen - heeft deze patient het nou of heeft hij het niet?

Dat is natuurlijk onzin. De diagnose is ook maar bedacht door mensen en of je iemand ertoe wilt rekenen of niet hangt sterk af van je opvattingen over wat voor de diagnose belangrijk is en daarnaast van je opvattingen over hoeveel van de kenmerken van de aandoening bij de patient aanwezig zijn en in welke mate. Evanherk 6 jun 2005 14:34 (CEST)

Hoewel de diagnosestelling nog altijd via gedragskenmerken loopt, gaat men er toch vanuit dat dat autisme ook een fysieke basis heeft in de hersenen (en volgens sommigen ook in het immuunsysteem) en ongeneselijk is. Bovendien blijken er erfelijke factoren te zijn bij het ontstaan van autistische aandoeningen. Daar komt dan misschien de idee vandaan dat "je het wel hebt of niet". Je kunt in deze visie autisme niet vergelijken met b.v. depressies of fobieën omdat die wel te genezen zouden zijn.Andriesb 6 jun 2005 15:02 (CEST)
daar gaat men bij wel meer psychiatrische stoornissen vanuit, al dan niet terecht. Dat heeft op zich ook geen enkele relatie met of het te genezen zou zijn of niet, noch met de diagnostiek, voorlopig. Ook bij depressie zijn er b.v. als je goed genoeg kijkt lichamelijke verschillen in de hersenen tussen depressieven en gezonden. Evanherk 6 jun 2005 15:19 (CEST)

Hierbij mis ik -- misschien als gediagnostiseerd Autist iets bevooroordeeld -- een relativering op het gebied van _stoornis_. Autisme wordt afgezet als een stoornis, terwijl hedendaagse opvattingen steeds meer over een classificatie van een ander soort gaat, dat in meer of mindere mate _incompatibel_ is met de meerderheid van de mensen, maar _niet_ in _enige_ mate gestoord. Autisten hebben een andere perceptie op de wereld, en daardoor worden zij afgewezen volgens de psychologie, in plaats van apart _biologisch_ geclassificeerd. Wij zijn anders -- niet meer of minder. Zo geld het in de psychiartie ook -- alleen dan als bovenlaag op een diepgewortelde theorie die beweert dat Autisten zich niet kunnen aanpassen, en/of daarbij geholpen moeten worden. Wij zeggen toch ook niet tegen onze kat of hond: jij bent een zielig iemand die geholpen moet worden, in plaats van hun gewoon als volwaardig lid van de familie te behandelen? En nee, dit is zeker niet objectief, maar het artikel is het evenmin. Ik suggesteer relatief vergaande aanpassingen -- en daar zal ik zo mee beginnen, waarmee ik absoluut niet (!) de oorspronkelijke theorie zal proberen te vergruizen. Wikipedia is onpartijdig -- laten we dat volhouden, en zoveel mogelijk theorieen objectief naast elkaar zetten. Dit artikel is er geen toonbeeld van. -- De Zeurkous, Sun Sep 25 17:18:48 UTC 2005

ASS en ADD

Graag zag ik in een alinea toegevoegd worden dat naast ASS ofwel in deze context beter gezegt PDD, ook ADD tot de familie behoort. Met andere woorden: dit artikel is in grote lijnen correct desondanks is het wel zo dat ADD (en consorten) aansluit op het ASS. Zoals bij een neef en nicht, broer en zus.

Daarnaast ontbreekt McDD, wat officieel een subtype is van PDD-NOS, hoewel ikzelf het er niet mee eens bent vanwege de toch wel grote specifieke gevolgen die McDD kan hebben voor een persoon. (McDD is in lekentaal een kruising van ADD en PDD, je bent dan echt in de aap gelogeeerd!)

Wie kan kan de typografische schoonheidsfoutjes oplossen mbt dsm-5 ta die ik heb toegevoegt?


Wat mij betreft mag je het er in zetten. --Olivierburggraaff 26 jan 2007 19:01 (CET)


Ik wil even opmerken dat MCDD nog niet is opgenomen in de DSM en dat men het er nog niet over eens is dat MCDD tot de autisme-spectrum stoornissen behoort. In de oorspronkelijke diagnostische criteria staat zelfs dat de aanwezigheid van autisme een contra-indicatie voor mcdd is! --Sander020 4 feb 2007 16:53 (CET)

Autisme als handicap

Ik ben mij er terdege van bewust dat het bij sommige mensen met autisme moeilijk te verwerken is dat ze een handicap hebben. De discussie hierrond wordt in nogal wat zelfhulpgroepen gevoerd, maar is, vind ik, al bij al weinig relevant.

Als autisme erkend is als handicap, is het volgens mij een handicap. Als de persoon zelf daar niet mee overweg kan, spreekt men soms van 'verwerkingsmoeilijkheden' of 'weerstand'. Ik vind dat mensen met autisme zich ook niet moeten overschatten. Van de mensen die erkend zijn, heeft nauwelijks 10% een betaalde baan. Dat betekent niet dat ze geen mogelijkheden zouden hebben, integendeel zelfs, maar hun beperkingen & dus hun handicap wil ik respecteren. Voor die erkenning als 'handicap' is trouwens hard gevochten door ouders, gehandicapten en hulpverleners.

Ik respecteer ook dat iemand vind dat mensen met autisme geen handicap hebben, maar ik denk dat het percentage binnen de hele populatie 'autistische mensen' echt te klein is om te veralgemenen. Sorry als ik hiermee iemand volgens hem terecht als 'gehandicapt' beschouw. 'Invalide' is in Vlaanderen trouwens alleen van toepassing voor mensen die een uitkering krijgen. Mensen erkend door het 'Vlaams Agentschap' hebben een handicap. En mindervaliden zijn gewoon arbeidsongeschikt bij het ziekenfonds of mutualiteit. Dit terzijde.

Als de medische commissies van de overheid het autisme niet een handicap erkennen, kan het volgens mij nog steeds een handicap zijn, weliswaar vooral voor de persoon zelf, als een tekort of een gemist qua 'erbij horen'. --Tintoretto 25 mei 2006 19:04 (CEST)

 1. Dat de meeste mensen met autisme een handicap hebben verschilt bij persoon, maar niet elke autist heeft een handicap, om een handicap te hebben moet je iets markeren, waardoor je niet normaal functioneert en dus minder mogelijkheden hebt.

Wetenschappers hadden onderzocht dat autisme ook bij normale mensen voorkomen, mennsen die een normaal niveau hebben maar wel autisme hebben, en dat het steeds meer voorkomt dat autisten gezond leven en niets markeren.

Als een autist een normaal IQ heeft en verder gewoon kan bewegen, wordt dat niet erkend als een handicap. Niet elke autist hoeft een handicap te hebben, handicap is ook een groot woord, het zegt meer over mensen die zo weinig kunnen en dus totaal afhankelijk zijn van zijn mede mensen.

Bovendien wordt er een onderscheid gemaakt tussen autisme en autistoform gedrag.

Bij autistoform gedrag gaat het alleen om gedrag die wordt veroorzaakt door een enkele eigenschap van autisme, in dat geval van asociaal gedrag, dat gedrag kan genezen door medische hulp en wordt niet erkend als handicap, de IQ is verder normaal gemiddeld tot hoogbegaafd.

Deze mensen leven steeds meer zelfstandig of samenwonend. en hebben een betaalde baan.

Maar bij een autist is er wel sprake van een handicap, er zijn veel symptomen van autisme, zoals: fladeren, een dezelfde activiteit etc, dit soort verschijnselen kunnen meestal niet genezen en kan dan als een handicap gezien worden, dat kan verstandelijk, motorisch en meervoudig en is van zwaar tot mild.

Deze mensen leven in een gehandicaptencircuit en laat dus duidelijk zien dat ze een handicap hebben.

P.S. handicap is engels en het komt van het woord handi, wat handig betekent. Galius 26 mei 2006 16:15 (CET)

 • Dat autisme bij 'normale mensen' geen autisme is, maar gewoon 'anders-zijn'

Zelf heb ik autisme, maar dat had ik pas na mijn erkende diagnose door een psychiater. Natuurlijk ben ik normaal en leef ik gezond, enzovoort. Alsof iemand met autisme niet gezond zou leven, het idee, maar ik ben tot inzicht gekomen dat ik bepaalde beperkingen en mogelijkheden heb die anderen niet hebben (gelukkig maar). Dat maakt mij geen slachtoffer, noch een uitverkorene.

In de Pass-groep (Pass Partout) waar ik regelmatig aan deelneem zijn trouwens vooral mensen met een diagnose toegelaten. En dit zijn allemaal normale mensen in de zin dat ze vlot spreken (in beperkte kring), open zijn, met hun gevoelens redelijk overweg kunnen.

'Normale' mensen (zo ik die al ken) die autisme zouden hebben, maar zonder diagnose, hebben gewoon onverklaarbaar 'anders' gedrag, soms vreemd, soms lastig. Zonder een diagnose hebben ze geen autisme. Je kan ook best vinden dat je een 'ei' legt, maar daarom ben je nog geen vogel. Dat zou te gemakkelijk zijn.

De diagnose zelf betekent, toch voor de meeste mensen met autisme die ik ken, minstens een aanzet tot erkenning als handicap door de staat. Met een diagnose die leidt tot erkenning hebben ze recht op ondersteuning in de hulpverlening. Daarmee leven ze in het gehandicaptencircuit. Wat nog niet betekent dat ze in een instelling wonen. Er is trouwens geen sprake van autisme bij mensen met autistoform gedrag. Kortom, volgens mij is het zo: geen erkende diagnose=geen autisme.

Het is helemaal geen schande om een handicap te hebben, ik heb er meerdere en ik kom daar recht voor uit. Ik heb mijn handicap dus redelijk verwerkt. Mijn mentaal gehandicapte collega's van het autismespectrum zijn trouwens vrienden, ik vind ze niet minder en ik wens hetzelfde label te krijgen, met wederzijds respect. Zo'n houding is pas menselijk. --Tintoretto 26 mei 2006 18:06 (CEST)

 • Autisme bij mensen met een normaal IQ zijn een beetje anders, maar niet gehandicapt.

Hoi Tintoretto, het klopt dat bij auistoform gedrag geen autisme is, maar het is wel een vorm van autisme, vandaar dat het zo heet. Bij autistoform gedrag vertonen ze inderdaad anders gedrag en daarom worden ze erkent als anders zijn maar het is geen handicap, daarom wordt er inderdaad niet altijd een diagnose gebruikt, maar meestal moet dat wel, omdat ouders dat graag willen weten en om vast te stellen wat de IQ is van het kind met autistoform gedrag.

Ik Galius is een pseudoniem naam, mijn echte naam is Casper, ik heb ook autistoform gedrag, maar ik heb geen handicap want ikzelf heb een normaal IQ en kan net als een gewoon mens doen en sta waar ik wil, om die reden worden worden zulke mensen beschouwt als normale mensen, omdat ze normaal functioneren, ik heb geen symptomen van autisme en vandaar dat ik geen handicap heb.

Ik zeg dit omdat ik aan iedereen wil vertellen dat dat autisme niet altijd als een handicap gezien hoeft te worden, want ik leef zelfstandig zonder begeleiding en ik heb ook een betaalde baan. En zover ik in het woordenboek heb gelezen, betekent handicap:

Belemmering aan beweging (motorische of lichamelijke handicap) Met zijn mede mensen achter staan (geestelijke of verstandelijke handicap).

Met zijn mede mensen wordt ermee bedoeld dat iemand een achtestand heeft van zijn IQ vergeleken met andere mensen.

Maar Tintoretto waar je wel in gelijk heb is dat de meeste mensen met autisme een handicap hebben, 1 op de 4 mensen met autisme heeft geen handicap en dat is heel weinig. Galius 27 mei 2006 15:30 (CET)

 • Ik wens je veel succes met je poging om uit te leggen dat jij, als persoon met een betaalde baan en zelfstandig leven, autisme hebt. --Tintoretto 27 mei 2006 17:42 (CEST)

Dank je, ik leg het ook steeds uit bij mensen die ik niet ken, zo wordt ik niet gespot als gehandicapte en zoals ik hierboven heb uitgelegd wat het verschil is tussen autisme en autistoform gedrag kunnen andere mensen een onderscheid van maken en dat ze daar begrip voor hebben, zodat ze het verschil weten , zo kom ik niet voor verassingen te staan, bovendien behandelen ze mij niet als gehandicapte vanwege mijn talenten en mogelijkheden die ik heb, dankzij mijn IQ en dat ik normaal kan bewegen, leef ik normaal, zo kunnen andere mensen ook leren dat autisme ook bij normale mensen kunnen ontstaan tijdens een geboorte en dat autisme niet voor 100% als handicap wordt gezien, zelf heb ik gezegd dat het niet zo is en dat andere mensen begrepen hebben dat ik normaal ben en niet als gehandicapte, daar waren ze ook mee eens, dus kortom: het is een wijze les, zodat iedereen er wat van kan leren. Galius 28 mei 2006 15:10 (CET)

Opsplitsen

Dag allen,

Het spijt me het te moeten zeggen, maar het artikel wordt imho veels te groot. Ik ben dan ook van plan om de komende dagen op zoek te gaan naar een wijze om het artikel op te splitsen in meerdere, beter hanteerbare, artikelen.

Mochten jullie hier ideeën over hebben, hoor ik het graag... Cyriellie 17 aug 2006 22:24 (CEST)

 • Update: het artikel bleek in zijn huidige vorm erg geschikt te zijn voor Wikibooks en is daarom nu ook daarheen geimporteerd. Het lijkt me dan goed om hier weer een encyclopedisch artikel (soort samenvatting) neer te zetten, met een link naar het uitgebreide boek in Books over Autisme.

Het artikel in zijn huidige vorm is gewoon te groot en uitgebreid geworden: men kan niet meer "even snel opzoeken" wat Autisme is en dat is wel het idee de encyclopedie.

Vriendelijke groet, Cyriellie 17 aug 2006 23:18 (CEST)

Dat kan best een goed idee zijn. Als er inhoudelijk iets vermindert aan de kwaliteit, zal ik dit wel melden. Succes ermee. --Tintoretto 18 aug 2006 06:58 (CEST)

Tintoretto het zou nog mooier zijn als je mee helpt op wikibooks uit een artikel een boek te maken Londenp zeg't maar 18 aug 2006 08:15 (CEST)
Ik heb zojuist het "boek" ontdaan van alle wiki-links. Wat nu nog gebeuren moet, is de omzetting van de encyclopedische schrijfstijl naar de boekschrijfstijl, het artikel moet gecontroleerd worden op standpunt (alles vanuit de derde persoon: men ipv we e.d.) en ik kwam meerdere contradicties tegen. Hulp is altijd welkom. ;-)
Het boek: http://nl.wikibooks.org/wiki/Autisme
Hulppagina van Books: http://nl.wikibooks.org/wiki/Help:Boekstructuur
Cyriellie 18 aug 2006 13:37 (CEST)
 • Paar uurtjes bezig geweest met rigoreus snoeien; van 75 kb is het artikel nu terug gebracht naar onder de 30 kb.

Cyriellie 18 aug 2006 16:28 (CEST)

Met alle goede wil, hoor, Cyriellie, maar het lijkt me dat je net het essentiële hebt weggesneden, bijvoorbeeld dat autisme een andere denkstijl heeft. Ik wou het artikel iets nuttigs maken voor buitenstaanders. Nu lijkt het eerder iets onbegrijpelijks te worden. Toch succes ermee, en hopelijk doe je ook wat veldonderzoek. --Tintoretto 19 aug 2006 11:07 (CEST)

Heb je wel gezien dat ik een gedeelte hiervan bij "Wat is.." en "Kenmerken" gezet heb? Niet alles wat weg lijkt is ook weg, sommige zaken hebben namelijk een ander plekje gekregen. Ik denk dat het daarom zijn nut zeker wel behouden heeft, hoewel het artikel m.i. nog bondiger kan, zeker met de verwijzing naar 'books'. Cyriellie 19 aug 2006 17:31 (CEST)

Mbt de verplaatsing van de voordelen van een diagnose : misschien is het handig vooraleer iets te verplaatsen eens te kijken of dit wel van toepassing is in de nieuwe context. Bij het artikel 'diagnose' gaat het om een diagnose van een ziekte, niet de diagnose in de context van het artikel 'autisme'. Volgens mij past het daar als een tang op een varken. --Tintoretto 24 aug 2006 19:51 (CEST)

Heb je überhaupt naar het artikel gekeken? Cyriellie 1 sep 2006 18:15 (CEST)

Het lijkt me toch duidelijk dat een diagnose voor een handicap anders dan is dan een diagnose voor een ziekte, en over dat laatste gaat het artikel. Ik lees uiteraard alles waar ik mee bezig ben. Een beetje beroepsernst is mij, net als bij jou, niet vreemd.--Tintoretto 2 sep 2006 00:14 (CEST)

Autisme als algemene term

De eerste zin dat autisme ook voor alle pervasieve stoornissen wordt gebruikt klopt niet. Het moet anders om zijn. Deze zin heb ik aangemast * mark - De voorgaande niet ondertekende opmerking werd toegevoegd door 82.73.149.22 (overleg|bijdragen) op 22 feb 2007 11:05.

Hey Mark, je hebt gelijk dat dit officieel niet zo is, maar deze term wordt ten onrechte wel vaak gebruik voor alle ASS stoornissen, althans dat is wat ik om mij heen ervaar. Ciell 22 feb 2007 11:27 (CET)

Tekst controleren

Zou iemand deze tekst willen controleren op grammaticale fouten? Ik heb alvast een beginnetje gemaakt.

Ziezo, eens alles doorgenomen. Maar blijft vaak erg stroef. - Ben Pirard 21 apr 2007 00:20 (CEST)

De diagnose

diffentiaal diagose 

diffentiaal? diagose? bedoeld is: differentiaal diagnose? maar wat bedoelt de auteur met 'differentiaal diagnose'? Moet dit artikel niet ook leesbaar zijn voor niet-collega vakbroeders, zoals de meesten van ons? Ik neem niet aan dat dit artikel dee uitmaaakt van een studieboek voor psychologen en psychiaters in opleidng. - De voorgaande niet ondertekende opmerking werd toegevoegd door 212.64.104.7 (overleg|bijdragen) op 27 jun 2007 23:16.

Een Differentiaaldiagnose zijn alle aandoeningen met vergelijkbare symptomen. Een arts bekijkt bij welke ziekte de symptomen het beste passen. Ik ga even kijken of ik het wat kan verbeteren. Verder kun je misschien in het vervolg je bijdragen op overlegpagina's ondertekenen met 4 tildes (~~~~) of door op Button sig.png (rechtsboven bij het bewerkingsveld) te klikken, je gebruikersnaam, de datum en het tijdstip worden dan automatisch geplaatst. Groeten, Koen Reageer 27 jun 2007 23:21 (CEST)

inentingen

Er is een toenemende hoeveelheid bewijsmateriaal dat inentingen van baby's een belangrijke factor zijn in het ontwikkelen van de stoornis. Vuistregel is: geen inentingen, dan geen autisme. Ik ben op zoek naar meerdere betrouwbare bronnen voor deze hypothese. Alle hulp is welkom. Groet, — Xiutwel (talk) 5 sep 2007 11:31 (CEST)

Kijk eens op de Noorderlicht site, naar het artikel Geen verband vaccinatie en autisme, Lancet-artikel teruggetrokken. Voor de volledigheid ook een artikel dat wat meer in je straatje past (je was op zoek naar materiaal dat je hypothese ondersteunt) : Autism – the vaccine connection door Sandra and Max Desorgher. Van deze site (let niet op de afschuwelijke kleurstelling) kun je naast voornoemd artikel nog andere info vinden over dit mogelijke verband. Itsme 5 sep 2007 12:42 (CEST)

partners

Wat ik mis op deze pagina over autisme, is een hoofdje over hetgeen partners en kinderen van autisten ervaren. Ik ben benieuwd naar hún omstandigheden en gezondheid. Is daar iets vanuit onderzoek werkelijk aantoonbaar over bekend?--V. Leeuwen-R. 30 sep 2007 19:04 (CEST)

In dit artikel wordt al niet veel vermeld over - en voor - volwassenen met autisme, er wordt wel wat over gezegd in het Wiki-boek over autisme bij het onderdeel "Gevolgen van autisme".--Fenke 1 okt 2007 08:59 (CEST)

Externe Links

Ik merk op dat externe-links naar websites voor volwassenen met een ASS - PAS en Autsider - consequent worden verwijderd. Ik kan begrijpen dat Wiki geen portaal wil zijn, maar als links naar sites van de NVA en VVA wel kunnen, dan waarom PAS en Autsider niet? Ik stel voor om consequent the blijven en ofwel de links naar PAS en Autsider ook te vermelden ofwel die naar de NVA en de VVA ook te verwijderen.--Fenke 2 okt 2007 20:38 (CEST)

Teruggedraaid

Ik heb deze toevoeging aan het artikel teruggedraaid omdat ik sterk twijfel aan de relevantie. Het staat vol met retorische vragen die niet in encyclopedische stijl zijn geschreven en ook geen concrete informatie leveren. Tûkkã 4 okt 2007 17:40 (CEST)

De vragen zijn op zich wel goed - ook al ziet een niet autist ze misschien liever niet gesteld - maar horen inderdaad niet thuis in dit artikel.--Fenke 4 okt 2007 20:48 (CEST)


Beste mensen, overdrijven jullie niet een beetje?

Eerst waren 1:10.000 mensen autist, toen 1:2200, nu al 1:165. Heeft dit niet ook te maken met subsidies? Hoe meer autisten hoe meer subsidies de belangenverenigingen kunnen binnenhalen? En het is nog erger...1 op de 4 zou vrouw zijn. Dit wil zeggen; 1 op de 110 mannen zou autist zijn en 1 op de 330 vrouwen. Autisme is een serieuse ziekte met een lichamelijke component. Ik maak er bezwaar tegen dat grote groepen in de maatschappij het stempel "ziek" krijgen opgeplakt. Het slaat nergens op en het werkt niet, want het is een vorm van inflatie. Ik overweeg om een en ander in de tekst te relativeren. Groet, beetjedwars 20 mrt 2008 10:22 (CET)

En het wordt nòg erger; in het onderwijs circuleert de kreet; "aan autisme verwante stoornis" Van wat ik zo links en rechts heb gehoord, kom ik dan op 1 op de 60 a 70 kinderen; (bijna) uitsluitend jongens.

 • Het is natuurlijk mooi, dat niet meer (zoals vroeger) alle kinderen over een kam geschoren worden.
 • En door een veranderde maatschappij (bijv tweeverdieners) zouden sommige problemen nu erger zijn dan vroeger.
 • Ook snap ik, dat ik makkelijk praten heb, want ik draag geen oplossing aan. Maar ik betwijfel of de oplossing bestaat uit medische etiketten plakken.

Ik blijf vinden, dat de tekst hieromtrent wat minder stellig mag. Vriendelijke groet, beetjedwars 20 mrt 2008 11:46 (CET)

"aan autisme verwante stoornis" is in het jargon dan autistiform gedrag. Ja dat komt hoe langer hoe meer voor, want wie wil er nu niet eens af en toe vluchten, zich afsluiten van onze doorjagende zap- en mediacultuur. En aan de andere kant van het spectrum nemen de aantallen ook toe: druktemakende ADHD-ers schijnen ook steeds meer voor te komen (of opgemerkt te worden). In vergelijking daarmee wordt elk "rustig", "op één taak geconcentreerd" persoon al vlug als autistiform gepercipieerd. Dus ik steun je als je het artikel wat wilt relativeren, maar gemakkelijk is dat niet. Veel succes. Door de wol geverfd 20 mrt 2008 14:06 (CET)

Beste Door de wol geverfd; nee, het zal niet echt gemakkelijk zijn. Het gaat mij er daarbij niet om, om autisten of hun behandelaars te benadelen. Maar als je in de gemiddelde schoolklas autistiform, ADHD, ADD etc etc gaat optellen, zit er in elke klas van de lagere school wel een, vaak twee, soms drie.

 • Ik heb wel eens iemand horen opperen dat een kind met een diagnose hier graag aan wil voldoen vanwege de extra aandacht die het dan krijgt.

Boven opperde ik al dat geld (subsidie) een rol kan spelen. Inmiddels nadert het aantal "zieken" in deze sector de 15%. (Tellen we dan ook nog dyslectie en dyscalculie mee dan geraken we aan de 30%). Wat is er fout aan dit plaatje? Ik wacht nu op de reactie van een van de schrijvers van dit lemma. Vriendelijke groet, beetjedwars 20 mrt 2008 14:56 (CET)

Juist, want je vergat nog de "hoog-sensitieven", de hoogbegaafden (schijnt ook soms problematisch), de NLD-ers en natuurlijk de "echte" probleemleerlingen: zwak-begaafd en/of traaglerend. Gelukkig zijn er nog enkele "normale" leerlingen met zwakke cijfers: de luieriken. Door de wol geverfd 20 mrt 2008 20:55 (CET)
Ja, en ik heb een Oppositioneel-opstandige gedragsstoornis (ODD), vandaar; "beetjedwars".
 • Overigens mogen we niet vergeten dat een heleboel buitengewoon onderwijs is wegbezuinigd; daar zitten ze nu mee op de gewone basisscholen. Toch vind ik de getallen schokkend. Ik heb weet van klassen met 3 (!) gewone (?) leerlingen...beetjedwars 21 mrt 2008 13:46 (CET)

Ik heb maar wat wijzigingen gemaakt;

 • een stijging van het aantal autisme-gevallen met 6600% (!) is geen "verandering" maar een spectaculaire verhoging.
 • Tevens maar eens voorgerekend wat eea in de praktijk inhoudt.
 • Verder de stijl en taal maar weer eens verbeterd.
 • Dan 5 x om een bron gevraagd; ik wil echt wel eens weten waar ze dat vandaan halen.

Groet, beetjedwars 26 mrt 2008 17:36 (CET)


Onderzoek naar uitlatingen

Dag beetjedwars. Je zou kunnen proberen te achterhalen wie de buitenissige claims geplaatst en diegene aanspreken op diens OP. Mocht het antwoord uitblijven, dan is een serieuze optie het verwijderen van de informatie, wellicht nadat je zelf hebt geprobeerd het te verifieren. Groet, BoH 26 mrt 2008 18:41 (CET)

Dag BoH; goed plan, ga ik proberen. Verwijderen van de informatie zou ik overigens jammer vinden; ik zag liever dat iemand mij van mijn ongelijk zou overtuigen...maar okay, ik ga je plan proberen uit te voeren. Bedankt voor de tip, groeten, beetjedwars 26 mrt 2008 18:54 (CET)
Je beschrijft inderdaad de ideale situatie, maar dit is meer als er na aandringen geen onderbouwing volgt. Groet, BoH 26 mrt 2008 19:32 (CET)
Ha, BoH, je hebt me wel wat aangedaan, hoor. De geschiedenis is ongeveer 1000 wijzigingen en ik ben pas bij 250 of zo. Ik voel me nu reeds zelf een autist (dat is een normaal verschijnsel, zeggen ze). Volgens mij is het artikel er al eens in een betere vorm geweest dan nu....voorzover ik het nu kan overzien is er flink wat goede informatie "wegverbeterd"; ik hou het allemaal een beetje bij met data etc, wanneer het artikel (te) zeer is omgewerkt; Groet, beetjedwars 26 mrt 2008 20:42 (CET)
Oei, sorry, dat had ik niet voorzien. Ik zal voortaan de geschiedenis bekijken voor ik tips geef :-) . Nou, in ieder geval succes! En verlies je omgeving niet uit het oog ;-) . Groet, BoH 26 mrt 2008 21:36 (CET)

Het artikel lag er m.i. mooi bij 29 april 2006 om 19;30, Christoffel. Er was hard en redelijk eendrachtig aan gewerkt. Toen kwam Tintoretto; hij heeft een groot aantal wijzigingen doorgevoerd. Op 25 juni 2006 10;05 was hij klaar. Het artikel was VEEL langer geworden. Er was (voorzover ik zo 1,2,3 kan overzien) niet echt veel informatie verdwenen. Wel waren er al een soort condensatiekernen aanwezig waaromheen zich de (nu door mij gewraakte) zinsdelen hebben ontwikkeld. De rest moet ik nog morgen doen. Er is nog (fors) geknipt en toegevoegd. Volgens mij is dit een voorbeeld van hoe een Wiki (helaas) kan ontsporen. Welke omgeving BoH? Moet ik niet uit het oog verliezen? Is er dan nog meer? Nog meer dan dit?? Gelukkig belde er net iemand..Groet, beetjedwars 26 mrt 2008 22:12 (CET) o ja, ik heb nog een vriendin...

Hahaha, pas maar goed op haar! Groet, BoH 26 mrt 2008 22:19 (CET)

Aanschrijven sommige auteurs

Beste Tintoretto, ik ben bezig met het artikel Autisme. Ik vind nl. dat er nogal wat boude beweringen in staan op dit moment. Ik heb wat wijzigingen aangebracht (meer kans op autisme als je vader een loner is die er een technisch beroep op nahoudt. een beroep HEB je). Het wemelde van de stijlfouten en nu zijn er nog 5 beweringen waar ik het schabloontje "bron?" bij heb geplakt. Ook dat nu alles bij elkaar zeker 1:60 mannen autist of autistiform zou zijn hindert me (het gemak waarmee medische etiketten geplakt worden). De opgegeven redenen waarom vrouwen het minder zouden hebben bevreemden me.

Ik ben in de bewerkings-geschiedenis gedoken. Geen leuk werkje met bijna 1000 bewerkingen. Ik wil graag eerlijk mijn bevindingen vertellen en hoop dat je er niet al te boos om wordt. 29 april 2006 19;30 Christoffel; het artikel lag er mooi bij; er was redelijk eensgezind aan gewerkt met eerbied voor eerdere bijdragen. Er was weinig eerdere informatie verdwenen. Dan ga jij er aan werken. Een groot aantal bewerkingen tot 25 juni. Het artikel is nu veel langer; het oude artikel zit in een verkorte versie achteraan (voorzover ik kan beoordelen). Jouw deel heeft veel goede opmerkingen maar de stijl komt wat pamflet-achtig over op mij. Eerlijk gezegd heeft het artikel vóor jouw ingreep lichtelijk mijn voorkeur. Een samenstel van de versie voor en na jou zou ik toejuichen als vele malen beter dan wat er nu ligt.

Verder ben ik nog niet gekomen. Daarna is de lengte stevig teruggebracht, zijn er nog een paar aanvullingen gedaan, jij bent er ook nog eens een periode mee bezig geweest. Daarna weer vele anderen. Zoals het er nu bij ligt, vind ik het een van de minste vormen van de hele bewerkingsgeschiedenis. Sorry, ik verwijt je niets, ik kan het ook hier en daar mis hebben; tot nu toe heb ik zo'n 700 bewerkingen doorgespit; dat is geen sinecure. Ik denk echter dat dit artikel herschreven moet worden met veel meer eerbied voor eerdere inbreng.

Graag een reactie van je. Dit stuk copieer ik naar overleg;autisme en ik hoop dat je daar wilt reageren. vriendelijke groet, beetjedwars 27 mrt 2008 12:03 (CET)

vervolg

Daarna heeft Zielknijper zich ermee bemoeit, en vele anderen. Ciell is gaan snoeien. Daarna ging het nog een tijd heen en weer, totdat er weinig meer veranderde. Ik heb ook aangeschreven; Tintoretto, Zielknijper, door de door de wol geverfd, Christoffel K, Ciell, Itsme. Hopelijk geen van de "grotere" auteurs vergeten, anders sorry. Een aantal is bij Wikipedia vertrokken of op langere vakantie. Ik heb 14 versies gedownload en ik kan dat terugbrengen tot 3 a 4 versies. Misschien kunnen we die bekijken en ze samenstellen tot 1 versie? In dat geval hoop ik dat er deze keer goed overleg kan zijn en meer eerbied voor eerdere versies... Vriendelijke groet, beetjedwars 27 mrt 2008 22:04 (CET)

Zie ook mijn reactie op mijn overlegpagina. Vriendelijke groet, Ciell 30 mrt 2008 12:34 (CEST)
Overleg over een eventuele hervorming van dit artikel vindt op dit moment plaats op Overleg gebruiker:Beetjedwars/Autismezandbak. Ciell 1 apr 2008 13:21 (CEST)

Leeghalen

Omdat dit archief herhaald anoniem via dynamische belgische IP-adressen werd leeggehaald is het beveiligd tegen anoniem bewerken. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 30 okt 2010 11:42 (CEST)