Overleg:BDS-beweging

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Overleg pagina aangemaakt. Volgens mij hoort de tekst over Europees labelingsinitiatief niet bij een artikel over boycot,investeringen weigeren of terugtrekken en sancties. Labelen gaat om de plicht produkten afkomstig uit bezet gebied te labelen, zodat de consument kan afwegen of hij zulke produkten wil kopen.Van Mokum (overleg) 9 sep 2016 20:47 (CEST)Van Mokum

Met het bovenstaande ben ik het eens, ik zal het dadelijk verwijderen. Elly (overleg) 30 dec 2016 12:08 (CET)

Verwijderde zin[bewerken]

De zin BDS is een strategie die gewetensvolle mensen de mogelijkheid geeft om een effectieve rol te spelen in de Palestijnse strijd voor rechtvaardigheid. heb ik uit het artikel verwijderd, omdat het een mening weergeeft, waarbij niet vermeld is wie deze mening heeft. Een bron zou noodzakelijk zijn. Elly (overleg) 30 dec 2016 12:08 (CET)

Peter Siebelt[bewerken]

Ik stel voor deze hele alinea te verwijderen.Na een kort beschrijvend deel over de BDS-beweging vind ik het een slotalinea waarvan de subjectieve negatieve stemming de lezer kan beïnvloeden( daarbij heeft het een hoog complottheorie-gehalte: een kleine groep bij de overheid...) Onvolledige bronvermelding. Een boek dat uitgegeven zou worden...Allemaal uit een "Israël-cursus" (?).Van Mokum (overleg) 26 feb 2017 22:23 (CET)Van Mokum

De toon in dat stuk is inderdaad suggestief. Aangezien het verder ook geen bron bevat heb ik het verwijderd. Er blijft wel steeds minder over, maar wat er over blijft is wel een kort en duidelijk artikel. MatthijsWiki (overleg) 27 feb 2017 06:02 (CET)
Het is jammer dat de resultaten van het onderzoek van Siebelt verwijderd zijn: wat nu overgebleven is is een artikel dat alléén de standpunten van deze beweging toont. Bij een zo omstreden beweging hoort het lemma ook ruimte te bieden voor de kritiek die er op deze beweging is en voor relevante resultaten van onderzoeksjournalistiek. Net als bij de lemmata over organisaties als Natuurmonumenten en Amnesty is ook dit artikel niet compleet zonder een stukje over de financiering van deze groepen. Dat is nu allemaal verdwenen, waardoor het lemma een incompleet oplevert. Hanhil (overleg) 27 feb 2017 20:56 (CET)
Er stond al sinds 2015 een bronvraag. En als er dan suggesties worden genoemd dat er iets wordt gecamoufleerd dan is een bron zeker wel nodig om dat aan te tonen. Ook een zin als Een kleine kring binnen de overheid zou hierbij betrokken zijn is vreemd; als het is aangetoond dan kan dat als feit worden gepresenteerd (met bron), als het alleen maar een vermoeden is dan hoort het niet in een encyclopedie. Ik ben zeker voorstander van een goede balans, maar bronloze kritiek hoort gewoon niet in een artikel. MatthijsWiki (overleg) 27 feb 2017 21:07 (CET)
Er is zeer veel kritiek op de BDS beweging. Het artikel is in de huidige vorm niet neutraal. Die kritiek zou naar mijn mening wel genoemd moeten worden, wel met bronnen uiteraard. Elly (overleg) 7 mrt 2017 22:14 (CET)

Bronnen[bewerken]

Verbazend dat Hanhil hier bronnen aanvoert om zijn mening te bevestigen dat de BDS-beweging als antisemitisch gezien wordt; daarvoor haalt hij hier een paar meningen aan.

 • In het opinieblad Forward wordt de vraag aan de orde gesteld "Is BDS hate-speech?. n.a.v. een grote advertentie in de New York Times, waarin de bewering van Abraham Foxman(?) belicht en besproken wordt als zou de BDS-beweging "een antisemitische hate-speech en een bedreiging voor Joden overal" zijn. Met als conclusie: Yes en No, afhankelijk van hoe je het karakteriseert. Evenals een korte 'citaat' zijn de opvatting van een zekere Harold Brackman, Simon Wiesenthal Center, waarbij een context en een gedegen bron ontbreekt.
 • Een oproep om Israëlische producten te boycotten is in Frankrijk illegaal verklaard, in tegenstelling tot die in andere landen. Bij de veroordeling van enkele activisten in Frankrijk is op grond van twee bepalingen in de wet, namelijk 'provocatie tot discriminatie' en 'vrijheid van meningsuiting'. Alleen staats-embargo's worden als legaal beoordeeld. Haat en geweld is hier evenwel niet aan de orde (geweest): over tendentieus gesproken ! (veel door Hanhil gebruikte term)
 • Afgezien van deze meningen behoort eventuele kritiek niet in de inleiding te staan maar pas na de beschrijving en het doel van een organisatie.
 • Ook wat Hanhil nog als 'voorgeschiedenis' plaatst mist elke bron. Het doel van de BDS-beweging heeft te maken met de bezetting door de staat Israël, en die is van na 1967. Ik heb zijn bewerking op grond van dit alles ongedaan gemaakt. Kronkelwilg (overleg) 6 dec 2017 16:06 (CET)
Het commentaar van Kronkelwilg heeft betrekking op deze bewerking. Volgens Kronkelwilg is dat een bewerking waarin "Hanhil hier bronnen aanvoert om zijn mening te bevestigen dat de BDS-beweging als antisemitisch gezien wordt; daarvoor haalt hij hier een paar meningen aan."
 • In de betreffende edit heb ik een kopje toegevoegd met de Doelstellingen van de BDS-beweging met een verwijzing naar de pagina op de website van de BDS-beweging waarin zij hun doelstellingen uit de doeken doen. Daarnaast heb ik gelinkt naar de site van Electronic intifada, waarin een interview staat met de voorman van de BDS-beweging, Omar Barghouti én heb ik gelinkt naar een video met een interview met Barghouti.
 • Daarnáást heb ik ook twee links geplaatst naar sites waar critici van de BDS-beweging aan het woord kwamen, nl. naar de mensenrechtenorganisaties Anti-Defamation League en het Simon Wiesenthal Center.
Hiermee heb ik conform de Wikipedia-richtlijn van het neutrale standpunt zowel standpunten van de voorstanders als van de tegenstanders van de BDS-beweging getoond.
Verdere reacties op de punten die Kronkelwilg aandraagt:
 • M.b.t. de Franse veroordeling: in tegenstelling tot wat Kronkelwilg beweert vermeldt de rechterlijke uitspraak (zie o.m. de aangehaalde bron) wel degelijk dat de veroordeling plaatsvond op grond van een vergrijp vanwege een "provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race, ou une religion déterminée".
 • In het kader van een neutrale behandeling van het onderwerp hoort niet één van de twee standpunten naar een voetnoot verplaatst te worden. Daarnaast wordt het artikel gestart met de doelstellingen van deze beweging en is het overgrote deel van het artikel geschreven vanuit het standpunt van de BDS-beweging
 • Kronkelwilg meldt verderop: "Ook wat Hanhil nog als 'voorgeschiedenis' plaatst mist elke bron". Ook dit klopt niet en de bron stond er nota bene bij: From Boycott to Economic Cooperation: The Political Economy of the Arab Boycott of Israel.
De verwijdering van deze bijdrage door Kronkelwilg mist dan ook elke grond en is inmiddels hersteld. Hanhil (overleg) 7 dec 2017 05:33 (CET)
Nogmaals: Hanhil schijnt mijn commentaar (6 dec 2017 16:06) niet goed gelezen te hebben, vult vrijelijk meningen aan en toont daarin geen neutraal standpunt. Het noopt mij om nog een keer het een en ander te herhalen. Het is namelijk de bedoeling dat lemma 'BDS-beweging allereerst duidelijk beschrijft wat die beweging is, hoe georganiseerd, met welk doel, e.d.
 1. Zoals in de website is vermeld, wordt opgeroepen om druk op Israël uit te oefenen t.a.v. drie punten. In de website wordt uitgelegd wat er onder Boycott, Divestment en Sanctions wordt verstaan. Dat er links m.b.t. Omar Barghouti zijn geplaatst, daartegen heb ik helemaal geen bezwaar geuit. Hij is de oprichter van deze beweging. Barghouti (en niet de BDS-beweging) is echter door Hanhil geciteerd die het citaat heeft afgebroken bij Palestinian ..., en vergeet daarachter 'inhabitants'. Even ter verduidelijking: Barghouti is tegen een enkel Joodse staat, evenals hij tegen een christelijke of moslim staat is. Hij is van mening dat historisch Palestina een geheel kan zijn met de van origine Palestijnse bevolking met hun onvervreemdbaar recht op zelfbeschikking en met Israëlische Joden die in dat land verworven rechten hebben om er te wonen.
 2. Wat er op te merken is aan de ADL-opinie van (A.Foxman) en van het Simon Wiesenthal Center (H.Brackman): dit zijn twee niet onafhankelijke meningen namens instellingen die alle kritiek aan anti-semitisme linken en die term willen uitbreiden tot alles wat met kritiek op de staat Israël te maken heeft. Zowel de opinie als de aangehaalde kreten (in de referentie) gaan niet over de beoogde doelen van de BDS. Eventuele beschrijven van kritische bronnen hoort bovendien niet in de inleiding en de beschrijving van deze organisatie.
 3. De veroordeling (geldboetes) vond plaats, zoals ik al schreef, conform de bron. Er kwam geen haat of geweld aan te pas, ook niet volgens de uitspraak, waarbij geaarzeld werd tussen provocatie tot discriminatie en vrijheid van meningsuiting vanwege de oproep tot boycott op t-shirts appelant au boycott des produits en provenance d’Israël . In dit opzicht is Frankrijk geïsoleerd van andere landen (conform deze bron). Er is zelfs kritiek op, omdat tous les appels au boycott ne sont pas traités de la même manière., en de wet van 1972 gericht was tegen racisme.
 4. Opmerkingen t.a.v. het kopje 'Voorgeschiedenis': Dat heb ik al verklaard. Er wordt overigens ook niet bij vermeld wat die boycotts dan wel zouden inhouden. De BDS, sinds 2005 heeft 3 aandachtspunten nl. B-D-S. Ik had al uitgelegd dat dat dan plaatsvond tijdens het Brits mandaat tot 1948 van vóór de staat Israël, afgezien van het feit door wie, hoe of waartegen er dan boycott geweest zou zijn.
Genoeg redenen om die niet-neutrale en onvolledige aanvullingen te verwijderen. Kronkelwilg (overleg) 9 dec 2017 02:01 (CET)
Vanzelfsprekend heb ik het commentaar van Kronkelwilg gelezen en ik ben daar ook op ingegaan, zoals ik ook op zijn commentaar van 9 december inga. Een Wikipedia-lemma zoals dat over de BDS-beweging heeft inderdaad als doel die beweging te beschrijven. Uitgangspunt op Wikipedia is het neutrale standpunt, hetgeen ook inhoudt dat niet alleen het standpunt van de beweging zelf aan bod komt, maar indien dat speelt, ook kritiek.
 1. Het is wat vreemd dat Kronkelwilg zegt geen bezwaar te hebben tegen links naar Barghouti, maar dit tegelijkertijd wel verwijdert. Het bezwaar tegen het niet vermelden van het woord inhabitants kan ik niet plaatsen. Ik kan kwalijk de complete tekst van de toespraak als voetnoot toevoegen. Ik zal het woordje weer toevoegen. Het is trouwens grappig dat er bezwaar wordt gemaakt tegen het Joodse karakter van de staat Israël, terwijl de Palestijnse grondwet Palestina afficheert als Arabische staat, met de islam als officiële godsdienst en de sharia als belangrijkste bron van wetgeving.
 2. Dat de ADL en het Simon Wiesental Center instellingen zijn die "alle kritiek aan anti-semitisme linken en die term willen uitbreiden tot alles wat met kritiek op de staat Israël te maken heeft" is de particuliere mening van Kronkelwilg. Deze instellingen zijn relevante spelers in het antiracismedebat. De vermelding hiervan in de inleiding van de versie die door Kronkelwilg verwijderd was kwam overeen met de opzet van het Duitse lemma en het Engelse lemma waarin in de inleiding beide standpunten aan bod komen. In de Nederlandstalige wikipedia is het aantal mensen dat bijdraagt aan deze onderwerpen klein; op de Engelstalige pagina waar veel meer mensen (en met een diversere achtergrond) bijdragen is blijkens de huidige stand van de lemmata de consensus dat de vermelding van de kritiek van deze organisaties relevant is.
 3. Het blijft moeilijk discussiëren met mensen die, hoewel de bron klip en klaar vermeldt dat de veroordeling plaatsvindt vanwege een "provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race, ou une religion déterminée", beweren dat dat niet het geval is. Ten overvloede een linkje naar de tekst van de uitspraak van Franse hof van cassatie. Net als in Nederland komen veroordelingen voor haatzaaien weinig voor; de Franse rechtspraak heeft in het optreden van de BDS-beweging voldoende aanleiding gezien om een vervolging vanwege het aanzetten tot discriminatie, haat en geweld in te stellen en e.e.a. ook in hoger beroep bevestigd.
 4. Over de voorgeschiedenis heeft Kronkelwilg alleen verklaard dat de BDS-beweging zich richt tegen de bezetting van na 1967. Bij een voorgeschiedenis is het gebruikelijk dat de beschreven periode eerder ligt dan het onderwerp zelf. De Arabische boycot van Israël is trouwens niet opgeheven en duurt nog steeds voort. Ik heb dat in de tekst inmiddels verduidelijkt.
Hanhil (overleg) 9 dec 2017 07:56 (CET)
Wat Hanhil beweert over Barghouti klopt niet met de inhoud van de links zoals ik al eerder gemeld heb; vandaar de verwijdering. De Joodse staat (alleen voor joden), zoals Israël die beoogt, wordt door Barghouti afgewezen; 'twee-staten' is onmogelijk gemaakt: daarom BDS tegen het onrecht, apartheid en weigering om Palestijnen terug te laten keren. (vgl bijv. als Nederland zich zou profileren als 'christelijke staat' waarin niet-christenen gediscrimineerd worden bij wet of het land worden uitgejaagd en nooit meer mogen terugkomen). Waarom haalt Hanhil hier een Palestijnse grondwet aan wat niets met BDS te maken heeft?
 • Lees de doelstellingen van het ADL en het SWC, organisaties met de focus op antisemitisme en vervolgens demonisering van ieder en alles wat kritiek heeft op (de politiek van) Israël. De BDS heeft echter 3 doelstellingen om rechten voor Palestijnen te bewerkstelligen: B, D en S (lees inhoud doelen); niet gericht tegen Joden als mens en niets van doen met antisemitisme. In een dergelijk lemma horen kritiek en opmerkingen onderaan in het artikel geplaatst te worden, na de beschrijving, enz. van de organisatie zelf, (zie bijv. ook Human Rights Watch, Verslaggevers Zonder Grenzen, Amnesty International). Zoals ik eerder al aangaf is het artikel in Forward een opinie over antiseminisme - BDS. Op neutrale wijze zou daarover eventueel voor-tegen/Yes-No vermeld kunnen worden.
 • Er worden t.a.v. de BDS-actie in Frankrijk hier twee zaken door elkaar gehaald: het volledige wetsartikel waarin 3 elementen genoemd worden: discriminatie, haat zaaien, geweld. De veroordeling betreft alleen discriminatie: "coupables de provocation à la discrimination à raison de l'origine et de l'appartenance nationale d'un groupe de personnes, les producteurs et fournisseurs israéliens". De actievoerders kregen een geldboete op grond van dit ene element uit het wetsartikel. Het verweer m.b.t. vrijheid van meningsuiting werd niet gehonoreerd, aangezien die vrijheid wettelijk onderworpen is aan handhaving van de orde en bescherming van andermans rechten. N.B. Frankrijk is het enige land dat een dergelijke, omstreden uitspraak heeft gedaan: de vraag is hier of dat incident E-waardig is om te vermelden.
 • Ik heb al uitgelegd dat de BDS zich richt op drie doelstellingen.
 • Hanhil heeft nog geen argument of bron gegeven van zijn beweringen over een voorgeschiedenis. Een eventuele 'voorgeschiedenis' zou hooguit bestaan uit het feit dat het onrecht, waartegen de BDS zich keert, bestaat en is ontstaan door de oprichting van de staat Israël en het optreden sindsdien tegen de inheemse Palestijnse bevolking met apartheidswetten en maatregelen. Ik heb deze gehele alinea verwijderd. Mocht het na overleg hiervan iets in dit lemma passen dan kan het, mits goed onderbouwd en met bronnen, eventueel alsnog geplaatst worden. Kronkelwilg (overleg) 9 dec 2017 23:44 (CET)

Wederom heeft Kronkelwilg geheel in lijn met zijn eerdere bewerkingen en geheel in strijd met de Wikipedia-richtlijn van het neutrale standpunt álle tekst die maar zou kúnnen lijken op kritiek op de BDS-beweging uit het artikel verwijderd zonder een behoorlijke onderbouwing. Die teksten, die hierboven al gemotiveerd waren en voorzien van behoorlijk bronmateriaal heb ik weer hersteld.

 • Van Barghouti betreft het letterlijke uitspraken. Die heb ik dan ook teruggezet. De verdere uitspraken van Kronkelwilg over een Joodse staat die alleen voor Joden zou zijn laat ik voor rekening van Kronkelwilg. Het is allemaal prima dat hij dat vindt, maar dat heeft niets te maken een behoorlijk inhoudelijk overleg. Mijn verwijzing naar de Palestijnse grondwet heb ik gedaan omdat daar precies datgene in staat wat Kronkelwilg als bezwaar inbrengt tegen Israël: het verwijst naar één volk en één religie, terwijl in het gebied een diverse bevolking met diverse religies woont.
 • Het is niet vreemd dat organisaties die zich richten tegen anti-semitisme zich roeren wanneer anti-semitisme aan de orde is. Dat de ADL en het SWC "ieder en alles wat kritiek heeft op (de politiek van) Israël" zouden "demoniseren" staat trouwens niet in de doelstellingen van die organisaties, maar is de mening van Kronkelwilg.
 • Je kunt heel lang discussiëren over de Franse veroordeling: de actievoerders zijn op grond van dit wetsartikel veroordeeld, en precies dat heeft in de tekst van het lemma gestaan, niets meer en niets minder.
 • Over de voorgeschiedenis: Kronkelwilg wilde graag een extra bron. Het artikel The Arab League Boycott of Israel: Warring Histories, International Trade, and Human Rights van James Friedberg (2015) in het boek The Business and Human Rights Landscape: Moving Forward, Looking Back van de Cambridge University Press is hieraan gewijd. Zie o.m. het kopje New Boycotts Replace the Old.

Hanhil (overleg) 10 dec 2017 07:17 (CET)

Geweld aan de inhoud.[bewerken]

Vervolg op vragen en opmerkingen onder het bovenstaande kopje 'Bronnen' n.a.v. bewerkingen van Hanhil: Zoals gewoonlijk leidt Hanhil ook hier met zijn bewerkingen af van waar dit lemma over behoort te gaan, namelijk BDS. Hiertoe voegt hij zijdelings misleidende en suggestieve teksten en bronnen toe en doet daarmee de inhoud geweld aan. De discussie erover wordt daarmee schimmig. Daarna negeert hij vragen, opmerkingen en argumenten erover ter verbetering en wil ook geen rekening houden met de indeling van het lemma. Hij blijft doodleuk steeds weer zijn eigen standpunten doordrukken en verwijdert daarvoor andermans/mijn bewerkingen. Als ik op deze OP in mijn eigen bewoordingen iets tegenover Hanhil duidelijk probeer te maken, doet hij voorkomen alsof die woorden letterlijk zo in het artikel gezet zijn en grijpt dat aan als argument om teksten te verwijderen. Dus herhaal ik nog maar een keer mijn vragen, opmerkingen en punten:

 1. Bargouthi heeft over zijn ideeën m.b.t. de BDS een interview gegeven, en er is een video waarin hij zijn standpunten uitlegt; beide bronnen controleerbaar! Voor andere zaken dient de link naar zijn eigen lemma.
 2. De drie doelstellingen van de BDS zijn politiek en gebaseerd op internationaal recht. Antisemitisme erbij halen is niet juist. NB. Hanhil heeft bij doelstelling 2 de referentie naar art.2 van het VN-verdrag over apartheid verwijderd. Ik heb voorgesteld om eventueel de opinie in het blad Forward daarover eventueel wel te plaatsen, maar daarop heeft hij niet gereageerd.
 3. De boete voor discriminatie die BDS activisten in Frankrijk hebben gekregen wordt breed uitgemeten. Andere elementen als haat en geweld worden er door Hanhil bijgesleept.
 4. Als er al een voorgeschiedenis van BDS (met vergelijkbare doelen) zou zijn, dan moet dat wel met controleerbare bronnen aangetoond kunnen worden. Daar is nog geen concreet en verifieerbaar antwoord op gekomen, behalve dat er met enkele boektitels wordt gestrooid. Kronkelwilg (overleg) 11 dec 2017 13:21 (CET)
Kronkelwilg volhardt in zijn aanpak om geheel in strijd met de Wikipedia-richtlijn van het neutrale standpunt álle tekst die maar zou kúnnen lijken op kritiek op de BDS-beweging uit het artikel te verwijderen.
 1. Barghouti is dé woordvoerder van de BDS-beweging. Waarom zijn citaten hier niet zouden mogen staan, maar wél de video waarin hij deze teksten uitspreekt wordt volstrekt niet helder gemaakt.
 2. De doelstellingen van de BDS-beweging zijn uitgebreid vermeld in het artikel. Het verwijt van antisemitisme aan de BDS-beweging wordt breed gedragen. Het is niet voor niets dat het in zowel de inleiding van de Engelse, Duitse, Franse, Spaanse en Tsjechische wikipedia-artikelen terugkomt. Artikel 2 van het VN-verdrag gaat níet over Israël en is daarom verwijderd.
 3. De veroordeling in Frankrijk is niet breed uitgemeten, er was één regel aan gewijd. De veroordeling gebeurde expliciet op grond van het wetartikel m.b.t. "provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race, ou une religion déterminée". Hierbij nog een link naar de tekst van de uitspraak van Franse hof van cassatie.
 4. Voor de voorgeschiedenis van de BDS-boycot zijn meer dan voldoende bronnen gegeven. Die tekst heb ik dus teruggeplaatst.
Hanhil (overleg) 11 dec 2017 13:49 (CET)
Dit zijn af- en misleidende antwoorden, en op mijn opmerking dat er éérst van een volledige beschrijving van het onderwerp sprake moet zijn voordat er steekhoudende kritiek geuit kan geuit worden, daarop reageert Hanhil niet.
 • Barghouti spreekt over een Joodse staat met eigen Joodse wetten die discriminerend zijn voor niet-joden, en daarom niet erkend kan worden.
 • Nergens in de doelstellingen van de BDS staat iets over maatregelen tegen Joden. Geen sprake van antisemitisme, maar van kritiek op de politiek van Israël.
 • In een wetregel worden alle mogelijkheden vermeld. Deze veroordeling/boete betrof één element daaruit, nl.discriminatie.
 • De BDS-heeft geen voorgeschiedenis, dan alleen de PBCAI.
Kronkelwilg (overleg) 13 dec 2017 23:21 (CET)
Kleine reactie:
 • Op het punt van de volgorde heb ik meerdere keren gereageerd. Het is in strijd met de neutraliteit van de beschrijving van het onderwerp om kritiek te verstoppen in een voetnoot, zéker als deze zo breed gedragen wordt als in het geval van de BDS-beweging. De benadering om de kritiek ook in de inleiding te vermelden komt overeen met de benadering die het overgrote deel van de anderstalige Wikipedia-lemmata gekozen heeft en is hier dus ook hersteld.
 • De opmerking over Barghouti is geen antwoord op de vraag Waarom zijn citaten hier niet zouden mogen staan, maar wél de video waarin hij deze teksten uitspreekt wordt volstrekt niet helder gemaakt.
 • Artikel 2 van het VN-verdrag was weer teruggeplaatst, maar dit verdrag maakt überhaupt geen melding van Isräel
 • De kritiek spitst zich toe op het feit dat de BDS-beweging specifiek de Joodse staat bekritiseert, zoals Kronkelwilg hier in zijn bijdrage hier direct boven ook aangeeft.
 • In de veroordeling werd het complete wetsartikel genoemd, op grond waarvan ook de vervolging was ingesteld. De veroordeling was niet op grond van een economisch delict. Dat heeft ook steeds in het artikel gestaan.
 • De boycot tegen Israël heeft een lange traditie en was al gestart door de Arabische Liga toen het ontstaan van Israël als Joodse staat alleen al dreigde. Het artikel The Arab League Boycott of Israel: Warring Histories, International Trade, and Human Rights van James Friedberg (2015) in het boek The Business and Human Rights Landscape: Moving Forward, Looking Back van de Cambridge University Press is hieraan gewijd en het kopje New Boycotts Replace the Old dat over de BDS-beweging gaat maakt die continuïteit expliciet. Natuurlijk zijn er accentverschillen tussen de verschillende boycots, maar de BDS-beweging is, zoals in het genoemde boek beschreven is, een van de verschijningsvormen van een boycot die al loopt sinds de eerste aanzet van de stichting van een Joods nationaal tehuis.
Hanhil (overleg) 14 dec 2017 06:40 (CET)