Overleg:BDS-beweging

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Overleg pagina aangemaakt. Volgens mij hoort de tekst over Europees labelingsinitiatief niet bij een artikel over boycot,investeringen weigeren of terugtrekken en sancties. Labelen gaat om de plicht produkten afkomstig uit bezet gebied te labelen, zodat de consument kan afwegen of hij zulke produkten wil kopen.Van Mokum (overleg) 9 sep 2016 20:47 (CEST)Van Mokum

Met het bovenstaande ben ik het eens, ik zal het dadelijk verwijderen. Elly (overleg) 30 dec 2016 12:08 (CET)

Verwijderde zin[bewerken]

De zin BDS is een strategie die gewetensvolle mensen de mogelijkheid geeft om een effectieve rol te spelen in de Palestijnse strijd voor rechtvaardigheid. heb ik uit het artikel verwijderd, omdat het een mening weergeeft, waarbij niet vermeld is wie deze mening heeft. Een bron zou noodzakelijk zijn. Elly (overleg) 30 dec 2016 12:08 (CET)

Peter Siebelt[bewerken]

Ik stel voor deze hele alinea te verwijderen.Na een kort beschrijvend deel over de BDS-beweging vind ik het een slotalinea waarvan de subjectieve negatieve stemming de lezer kan beïnvloeden( daarbij heeft het een hoog complottheorie-gehalte: een kleine groep bij de overheid...) Onvolledige bronvermelding. Een boek dat uitgegeven zou worden...Allemaal uit een "Israël-cursus" (?).Van Mokum (overleg) 26 feb 2017 22:23 (CET)Van Mokum

De toon in dat stuk is inderdaad suggestief. Aangezien het verder ook geen bron bevat heb ik het verwijderd. Er blijft wel steeds minder over, maar wat er over blijft is wel een kort en duidelijk artikel. MatthijsWiki (overleg) 27 feb 2017 06:02 (CET)
Het is jammer dat de resultaten van het onderzoek van Siebelt verwijderd zijn: wat nu overgebleven is is een artikel dat alléén de standpunten van deze beweging toont. Bij een zo omstreden beweging hoort het lemma ook ruimte te bieden voor de kritiek die er op deze beweging is en voor relevante resultaten van onderzoeksjournalistiek. Net als bij de lemmata over organisaties als Natuurmonumenten en Amnesty is ook dit artikel niet compleet zonder een stukje over de financiering van deze groepen. Dat is nu allemaal verdwenen, waardoor het lemma een incompleet oplevert. Hanhil (overleg) 27 feb 2017 20:56 (CET)
Er stond al sinds 2015 een bronvraag. En als er dan suggesties worden genoemd dat er iets wordt gecamoufleerd dan is een bron zeker wel nodig om dat aan te tonen. Ook een zin als Een kleine kring binnen de overheid zou hierbij betrokken zijn is vreemd; als het is aangetoond dan kan dat als feit worden gepresenteerd (met bron), als het alleen maar een vermoeden is dan hoort het niet in een encyclopedie. Ik ben zeker voorstander van een goede balans, maar bronloze kritiek hoort gewoon niet in een artikel. MatthijsWiki (overleg) 27 feb 2017 21:07 (CET)
Er is zeer veel kritiek op de BDS beweging. Het artikel is in de huidige vorm niet neutraal. Die kritiek zou naar mijn mening wel genoemd moeten worden, wel met bronnen uiteraard. Elly (overleg) 7 mrt 2017 22:14 (CET)

Bronnen[bewerken]

Verbazend dat Hanhil hier bronnen aanvoert om zijn mening te bevestigen dat de BDS-beweging als antisemitisch gezien wordt; daarvoor haalt hij hier een paar meningen aan.

 • In het opinieblad Forward wordt de vraag aan de orde gesteld "Is BDS hate-speech?. n.a.v. een grote advertentie in de New York Times, waarin de bewering van Abraham Foxman(?) belicht en besproken wordt als zou de BDS-beweging "een antisemitische hate-speech en een bedreiging voor Joden overal" zijn. Met als conclusie: Yes en No, afhankelijk van hoe je het karakteriseert. Evenals een korte 'citaat' zijn de opvatting van een zekere Harold Brackman, Simon Wiesenthal Center, waarbij een context en een gedegen bron ontbreekt.
 • Een oproep om Israëlische producten te boycotten is in Frankrijk illegaal verklaard, in tegenstelling tot die in andere landen. Bij de veroordeling van enkele activisten in Frankrijk is op grond van twee bepalingen in de wet, namelijk 'provocatie tot discriminatie' en 'vrijheid van meningsuiting'. Alleen staats-embargo's worden als legaal beoordeeld. Haat en geweld is hier evenwel niet aan de orde (geweest): over tendentieus gesproken ! (veel door Hanhil gebruikte term)
 • Afgezien van deze meningen behoort eventuele kritiek niet in de inleiding te staan maar pas na de beschrijving en het doel van een organisatie.
 • Ook wat Hanhil nog als 'voorgeschiedenis' plaatst mist elke bron. Het doel van de BDS-beweging heeft te maken met de bezetting door de staat Israël, en die is van na 1967. Ik heb zijn bewerking op grond van dit alles ongedaan gemaakt. Kronkelwilg (overleg) 6 dec 2017 16:06 (CET)
Het commentaar van Kronkelwilg heeft betrekking op deze bewerking. Volgens Kronkelwilg is dat een bewerking waarin "Hanhil hier bronnen aanvoert om zijn mening te bevestigen dat de BDS-beweging als antisemitisch gezien wordt; daarvoor haalt hij hier een paar meningen aan."
 • In de betreffende edit heb ik een kopje toegevoegd met de Doelstellingen van de BDS-beweging met een verwijzing naar de pagina op de website van de BDS-beweging waarin zij hun doelstellingen uit de doeken doen. Daarnaast heb ik gelinkt naar de site van Electronic intifada, waarin een interview staat met de voorman van de BDS-beweging, Omar Barghouti én heb ik gelinkt naar een video met een interview met Barghouti.
 • Daarnáást heb ik ook twee links geplaatst naar sites waar critici van de BDS-beweging aan het woord kwamen, nl. naar de mensenrechtenorganisaties Anti-Defamation League en het Simon Wiesenthal Center.
Hiermee heb ik conform de Wikipedia-richtlijn van het neutrale standpunt zowel standpunten van de voorstanders als van de tegenstanders van de BDS-beweging getoond.
Verdere reacties op de punten die Kronkelwilg aandraagt:
 • M.b.t. de Franse veroordeling: in tegenstelling tot wat Kronkelwilg beweert vermeldt de rechterlijke uitspraak (zie o.m. de aangehaalde bron) wel degelijk dat de veroordeling plaatsvond op grond van een vergrijp vanwege een "provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race, ou une religion déterminée".
 • In het kader van een neutrale behandeling van het onderwerp hoort niet één van de twee standpunten naar een voetnoot verplaatst te worden. Daarnaast wordt het artikel gestart met de doelstellingen van deze beweging en is het overgrote deel van het artikel geschreven vanuit het standpunt van de BDS-beweging
 • Kronkelwilg meldt verderop: "Ook wat Hanhil nog als 'voorgeschiedenis' plaatst mist elke bron". Ook dit klopt niet en de bron stond er nota bene bij: From Boycott to Economic Cooperation: The Political Economy of the Arab Boycott of Israel.
De verwijdering van deze bijdrage door Kronkelwilg mist dan ook elke grond en is inmiddels hersteld. Hanhil (overleg) 7 dec 2017 05:33 (CET)
Nogmaals: Hanhil schijnt mijn commentaar (6 dec 2017 16:06) niet goed gelezen te hebben, vult vrijelijk meningen aan en toont daarin geen neutraal standpunt. Het noopt mij om nog een keer het een en ander te herhalen. Het is namelijk de bedoeling dat lemma 'BDS-beweging allereerst duidelijk beschrijft wat die beweging is, hoe georganiseerd, met welk doel, e.d.
 1. Zoals in de website is vermeld, wordt opgeroepen om druk op Israël uit te oefenen t.a.v. drie punten. In de website wordt uitgelegd wat er onder Boycott, Divestment en Sanctions wordt verstaan. Dat er links m.b.t. Omar Barghouti zijn geplaatst, daartegen heb ik helemaal geen bezwaar geuit. Hij is de oprichter van deze beweging. Barghouti (en niet de BDS-beweging) is echter door Hanhil geciteerd die het citaat heeft afgebroken bij Palestinian ..., en vergeet daarachter 'inhabitants'. Even ter verduidelijking: Barghouti is tegen een enkel Joodse staat, evenals hij tegen een christelijke of moslim staat is. Hij is van mening dat historisch Palestina een geheel kan zijn met de van origine Palestijnse bevolking met hun onvervreemdbaar recht op zelfbeschikking en met Israëlische Joden die in dat land verworven rechten hebben om er te wonen.
 2. Wat er op te merken is aan de ADL-opinie van (A.Foxman) en van het Simon Wiesenthal Center (H.Brackman): dit zijn twee niet onafhankelijke meningen namens instellingen die alle kritiek aan anti-semitisme linken en die term willen uitbreiden tot alles wat met kritiek op de staat Israël te maken heeft. Zowel de opinie als de aangehaalde kreten (in de referentie) gaan niet over de beoogde doelen van de BDS. Eventuele beschrijven van kritische bronnen hoort bovendien niet in de inleiding en de beschrijving van deze organisatie.
 3. De veroordeling (geldboetes) vond plaats, zoals ik al schreef, conform de bron. Er kwam geen haat of geweld aan te pas, ook niet volgens de uitspraak, waarbij geaarzeld werd tussen provocatie tot discriminatie en vrijheid van meningsuiting vanwege de oproep tot boycott op t-shirts appelant au boycott des produits en provenance d’Israël . In dit opzicht is Frankrijk geïsoleerd van andere landen (conform deze bron). Er is zelfs kritiek op, omdat tous les appels au boycott ne sont pas traités de la même manière., en de wet van 1972 gericht was tegen racisme.
 4. Opmerkingen t.a.v. het kopje 'Voorgeschiedenis': Dat heb ik al verklaard. Er wordt overigens ook niet bij vermeld wat die boycotts dan wel zouden inhouden. De BDS, sinds 2005 heeft 3 aandachtspunten nl. B-D-S. Ik had al uitgelegd dat dat dan plaatsvond tijdens het Brits mandaat tot 1948 van vóór de staat Israël, afgezien van het feit door wie, hoe of waartegen er dan boycott geweest zou zijn.
Genoeg redenen om die niet-neutrale en onvolledige aanvullingen te verwijderen. Kronkelwilg (overleg) 9 dec 2017 02:01 (CET)
Vanzelfsprekend heb ik het commentaar van Kronkelwilg gelezen en ik ben daar ook op ingegaan, zoals ik ook op zijn commentaar van 9 december inga. Een Wikipedia-lemma zoals dat over de BDS-beweging heeft inderdaad als doel die beweging te beschrijven. Uitgangspunt op Wikipedia is het neutrale standpunt, hetgeen ook inhoudt dat niet alleen het standpunt van de beweging zelf aan bod komt, maar indien dat speelt, ook kritiek.
 1. Het is wat vreemd dat Kronkelwilg zegt geen bezwaar te hebben tegen links naar Barghouti, maar dit tegelijkertijd wel verwijdert. Het bezwaar tegen het niet vermelden van het woord inhabitants kan ik niet plaatsen. Ik kan kwalijk de complete tekst van de toespraak als voetnoot toevoegen. Ik zal het woordje weer toevoegen. Het is trouwens grappig dat er bezwaar wordt gemaakt tegen het Joodse karakter van de staat Israël, terwijl de Palestijnse grondwet Palestina afficheert als Arabische staat, met de islam als officiële godsdienst en de sharia als belangrijkste bron van wetgeving.
 2. Dat de ADL en het Simon Wiesental Center instellingen zijn die "alle kritiek aan anti-semitisme linken en die term willen uitbreiden tot alles wat met kritiek op de staat Israël te maken heeft" is de particuliere mening van Kronkelwilg. Deze instellingen zijn relevante spelers in het antiracismedebat. De vermelding hiervan in de inleiding van de versie die door Kronkelwilg verwijderd was kwam overeen met de opzet van het Duitse lemma en het Engelse lemma waarin in de inleiding beide standpunten aan bod komen. In de Nederlandstalige wikipedia is het aantal mensen dat bijdraagt aan deze onderwerpen klein; op de Engelstalige pagina waar veel meer mensen (en met een diversere achtergrond) bijdragen is blijkens de huidige stand van de lemmata de consensus dat de vermelding van de kritiek van deze organisaties relevant is.
 3. Het blijft moeilijk discussiëren met mensen die, hoewel de bron klip en klaar vermeldt dat de veroordeling plaatsvindt vanwege een "provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race, ou une religion déterminée", beweren dat dat niet het geval is. Ten overvloede een linkje naar de tekst van de uitspraak van Franse hof van cassatie. Net als in Nederland komen veroordelingen voor haatzaaien weinig voor; de Franse rechtspraak heeft in het optreden van de BDS-beweging voldoende aanleiding gezien om een vervolging vanwege het aanzetten tot discriminatie, haat en geweld in te stellen en e.e.a. ook in hoger beroep bevestigd.
 4. Over de voorgeschiedenis heeft Kronkelwilg alleen verklaard dat de BDS-beweging zich richt tegen de bezetting van na 1967. Bij een voorgeschiedenis is het gebruikelijk dat de beschreven periode eerder ligt dan het onderwerp zelf. De Arabische boycot van Israël is trouwens niet opgeheven en duurt nog steeds voort. Ik heb dat in de tekst inmiddels verduidelijkt.
Hanhil (overleg) 9 dec 2017 07:56 (CET)
Wat Hanhil beweert over Barghouti klopt niet met de inhoud van de links zoals ik al eerder gemeld heb; vandaar de verwijdering. De Joodse staat (alleen voor joden), zoals Israël die beoogt, wordt door Barghouti afgewezen; 'twee-staten' is onmogelijk gemaakt: daarom BDS tegen het onrecht, apartheid en weigering om Palestijnen terug te laten keren. (vgl bijv. als Nederland zich zou profileren als 'christelijke staat' waarin niet-christenen gediscrimineerd worden bij wet of het land worden uitgejaagd en nooit meer mogen terugkomen). Waarom haalt Hanhil hier een Palestijnse grondwet aan wat niets met BDS te maken heeft?
 • Lees de doelstellingen van het ADL en het SWC, organisaties met de focus op antisemitisme en vervolgens demonisering van ieder en alles wat kritiek heeft op (de politiek van) Israël. De BDS heeft echter 3 doelstellingen om rechten voor Palestijnen te bewerkstelligen: B, D en S (lees inhoud doelen); niet gericht tegen Joden als mens en niets van doen met antisemitisme. In een dergelijk lemma horen kritiek en opmerkingen onderaan in het artikel geplaatst te worden, na de beschrijving, enz. van de organisatie zelf, (zie bijv. ook Human Rights Watch, Verslaggevers Zonder Grenzen, Amnesty International). Zoals ik eerder al aangaf is het artikel in Forward een opinie over antiseminisme - BDS. Op neutrale wijze zou daarover eventueel voor-tegen/Yes-No vermeld kunnen worden.
 • Er worden t.a.v. de BDS-actie in Frankrijk hier twee zaken door elkaar gehaald: het volledige wetsartikel waarin 3 elementen genoemd worden: discriminatie, haat zaaien, geweld. De veroordeling betreft alleen discriminatie: "coupables de provocation à la discrimination à raison de l'origine et de l'appartenance nationale d'un groupe de personnes, les producteurs et fournisseurs israéliens". De actievoerders kregen een geldboete op grond van dit ene element uit het wetsartikel. Het verweer m.b.t. vrijheid van meningsuiting werd niet gehonoreerd, aangezien die vrijheid wettelijk onderworpen is aan handhaving van de orde en bescherming van andermans rechten. N.B. Frankrijk is het enige land dat een dergelijke, omstreden uitspraak heeft gedaan: de vraag is hier of dat incident E-waardig is om te vermelden.
 • Ik heb al uitgelegd dat de BDS zich richt op drie doelstellingen.
 • Hanhil heeft nog geen argument of bron gegeven van zijn beweringen over een voorgeschiedenis. Een eventuele 'voorgeschiedenis' zou hooguit bestaan uit het feit dat het onrecht, waartegen de BDS zich keert, bestaat en is ontstaan door de oprichting van de staat Israël en het optreden sindsdien tegen de inheemse Palestijnse bevolking met apartheidswetten en maatregelen. Ik heb deze gehele alinea verwijderd. Mocht het na overleg hiervan iets in dit lemma passen dan kan het, mits goed onderbouwd en met bronnen, eventueel alsnog geplaatst worden. Kronkelwilg (overleg) 9 dec 2017 23:44 (CET)

Wederom heeft Kronkelwilg geheel in lijn met zijn eerdere bewerkingen en geheel in strijd met de Wikipedia-richtlijn van het neutrale standpunt álle tekst die maar zou kúnnen lijken op kritiek op de BDS-beweging uit het artikel verwijderd zonder een behoorlijke onderbouwing. Die teksten, die hierboven al gemotiveerd waren en voorzien van behoorlijk bronmateriaal heb ik weer hersteld.

 • Van Barghouti betreft het letterlijke uitspraken. Die heb ik dan ook teruggezet. De verdere uitspraken van Kronkelwilg over een Joodse staat die alleen voor Joden zou zijn laat ik voor rekening van Kronkelwilg. Het is allemaal prima dat hij dat vindt, maar dat heeft niets te maken een behoorlijk inhoudelijk overleg. Mijn verwijzing naar de Palestijnse grondwet heb ik gedaan omdat daar precies datgene in staat wat Kronkelwilg als bezwaar inbrengt tegen Israël: het verwijst naar één volk en één religie, terwijl in het gebied een diverse bevolking met diverse religies woont.
 • Het is niet vreemd dat organisaties die zich richten tegen anti-semitisme zich roeren wanneer anti-semitisme aan de orde is. Dat de ADL en het SWC "ieder en alles wat kritiek heeft op (de politiek van) Israël" zouden "demoniseren" staat trouwens niet in de doelstellingen van die organisaties, maar is de mening van Kronkelwilg.
 • Je kunt heel lang discussiëren over de Franse veroordeling: de actievoerders zijn op grond van dit wetsartikel veroordeeld, en precies dat heeft in de tekst van het lemma gestaan, niets meer en niets minder.
 • Over de voorgeschiedenis: Kronkelwilg wilde graag een extra bron. Het artikel The Arab League Boycott of Israel: Warring Histories, International Trade, and Human Rights van James Friedberg (2015) in het boek The Business and Human Rights Landscape: Moving Forward, Looking Back van de Cambridge University Press is hieraan gewijd. Zie o.m. het kopje New Boycotts Replace the Old.

Hanhil (overleg) 10 dec 2017 07:17 (CET)

Geweld aan de inhoud.[bewerken]

Vervolg op vragen en opmerkingen onder het bovenstaande kopje 'Bronnen' n.a.v. bewerkingen van Hanhil: Zoals gewoonlijk leidt Hanhil ook hier met zijn bewerkingen af van waar dit lemma over behoort te gaan, namelijk BDS. Hiertoe voegt hij zijdelings misleidende en suggestieve teksten en bronnen toe en doet daarmee de inhoud geweld aan. De discussie erover wordt daarmee schimmig. Daarna negeert hij vragen, opmerkingen en argumenten erover ter verbetering en wil ook geen rekening houden met de indeling van het lemma. Hij blijft doodleuk steeds weer zijn eigen standpunten doordrukken en verwijdert daarvoor andermans/mijn bewerkingen. Als ik op deze OP in mijn eigen bewoordingen iets tegenover Hanhil duidelijk probeer te maken, doet hij voorkomen alsof die woorden letterlijk zo in het artikel gezet zijn en grijpt dat aan als argument om teksten te verwijderen. Dus herhaal ik nog maar een keer mijn vragen, opmerkingen en punten:

 1. Bargouthi heeft over zijn ideeën m.b.t. de BDS een interview gegeven, en er is een video waarin hij zijn standpunten uitlegt; beide bronnen controleerbaar! Voor andere zaken dient de link naar zijn eigen lemma.
 2. De drie doelstellingen van de BDS zijn politiek en gebaseerd op internationaal recht. Antisemitisme erbij halen is niet juist. NB. Hanhil heeft bij doelstelling 2 de referentie naar art.2 van het VN-verdrag over apartheid verwijderd. Ik heb voorgesteld om eventueel de opinie in het blad Forward daarover eventueel wel te plaatsen, maar daarop heeft hij niet gereageerd.
 3. De boete voor discriminatie die BDS activisten in Frankrijk hebben gekregen wordt breed uitgemeten. Andere elementen als haat en geweld worden er door Hanhil bijgesleept.
 4. Als er al een voorgeschiedenis van BDS (met vergelijkbare doelen) zou zijn, dan moet dat wel met controleerbare bronnen aangetoond kunnen worden. Daar is nog geen concreet en verifieerbaar antwoord op gekomen, behalve dat er met enkele boektitels wordt gestrooid. Kronkelwilg (overleg) 11 dec 2017 13:21 (CET)
Kronkelwilg volhardt in zijn aanpak om geheel in strijd met de Wikipedia-richtlijn van het neutrale standpunt álle tekst die maar zou kúnnen lijken op kritiek op de BDS-beweging uit het artikel te verwijderen.
 1. Barghouti is dé woordvoerder van de BDS-beweging. Waarom zijn citaten hier niet zouden mogen staan, maar wél de video waarin hij deze teksten uitspreekt wordt volstrekt niet helder gemaakt.
 2. De doelstellingen van de BDS-beweging zijn uitgebreid vermeld in het artikel. Het verwijt van antisemitisme aan de BDS-beweging wordt breed gedragen. Het is niet voor niets dat het in zowel de inleiding van de Engelse, Duitse, Franse, Spaanse en Tsjechische wikipedia-artikelen terugkomt. Artikel 2 van het VN-verdrag gaat níet over Israël en is daarom verwijderd.
 3. De veroordeling in Frankrijk is niet breed uitgemeten, er was één regel aan gewijd. De veroordeling gebeurde expliciet op grond van het wetartikel m.b.t. "provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race, ou une religion déterminée". Hierbij nog een link naar de tekst van de uitspraak van Franse hof van cassatie.
 4. Voor de voorgeschiedenis van de BDS-boycot zijn meer dan voldoende bronnen gegeven. Die tekst heb ik dus teruggeplaatst.
Hanhil (overleg) 11 dec 2017 13:49 (CET)
Dit zijn af- en misleidende antwoorden, en op mijn opmerking dat er éérst van een volledige beschrijving van het onderwerp sprake moet zijn voordat er steekhoudende kritiek geuit kan geuit worden, daarop reageert Hanhil niet.
 • Barghouti spreekt over een Joodse staat met eigen Joodse wetten die discriminerend zijn voor niet-joden, en daarom niet erkend kan worden.
 • Nergens in de doelstellingen van de BDS staat iets over maatregelen tegen Joden. Geen sprake van antisemitisme, maar van kritiek op de politiek van Israël.
 • In een wetregel worden alle mogelijkheden vermeld. Deze veroordeling/boete betrof één element daaruit, nl.discriminatie.
 • De BDS-heeft geen voorgeschiedenis, dan alleen de PBCAI.
Kronkelwilg (overleg) 13 dec 2017 23:21 (CET)
Kleine reactie:
 • Op het punt van de volgorde heb ik meerdere keren gereageerd. Het is in strijd met de neutraliteit van de beschrijving van het onderwerp om kritiek te verstoppen in een voetnoot, zéker als deze zo breed gedragen wordt als in het geval van de BDS-beweging. De benadering om de kritiek ook in de inleiding te vermelden komt overeen met de benadering die het overgrote deel van de anderstalige Wikipedia-lemmata gekozen heeft en is hier dus ook hersteld.
 • De opmerking over Barghouti is geen antwoord op de vraag Waarom zijn citaten hier niet zouden mogen staan, maar wél de video waarin hij deze teksten uitspreekt wordt volstrekt niet helder gemaakt.
 • Artikel 2 van het VN-verdrag was weer teruggeplaatst, maar dit verdrag maakt überhaupt geen melding van Isräel
 • De kritiek spitst zich toe op het feit dat de BDS-beweging specifiek de Joodse staat bekritiseert, zoals Kronkelwilg hier in zijn bijdrage hier direct boven ook aangeeft.
 • In de veroordeling werd het complete wetsartikel genoemd, op grond waarvan ook de vervolging was ingesteld. De veroordeling was niet op grond van een economisch delict. Dat heeft ook steeds in het artikel gestaan.
 • De boycot tegen Israël heeft een lange traditie en was al gestart door de Arabische Liga toen het ontstaan van Israël als Joodse staat alleen al dreigde. Het artikel The Arab League Boycott of Israel: Warring Histories, International Trade, and Human Rights van James Friedberg (2015) in het boek The Business and Human Rights Landscape: Moving Forward, Looking Back van de Cambridge University Press is hieraan gewijd en het kopje New Boycotts Replace the Old dat over de BDS-beweging gaat maakt die continuïteit expliciet. Natuurlijk zijn er accentverschillen tussen de verschillende boycots, maar de BDS-beweging is, zoals in het genoemde boek beschreven is, een van de verschijningsvormen van een boycot die al loopt sinds de eerste aanzet van de stichting van een Joods nationaal tehuis.
Hanhil (overleg) 14 dec 2017 06:40 (CET)
Wéér eens een poging tot misleiding van waar de BDS voor staat: Hanhil tracht 'anti-Joods-zijn', evenals de term antisemitisch aan BDS te plakken. In het opinieblad 'Forward' staat een vraagstelling n.a.v. de bewering van ADL-directeur Foxman dat 'het 'recht op terugkeer' van Palestijnen antisemitisch is. Dit is zijn mening, het staat niet in de beschrijving van de ADL over anti-Israelactivity van de BDS. Dat BDS door Foxman antisemitisch wordt genoemd wordt in Forward onder de loep genomen en sterk betwijfeld omdat BDS stoelt op VN-resoluties en Internationale verdragen; en ...hoe zit het dan met de 'Wet op Terugkeer' van Joden? Verder gaat het artikel over een avondcollege waarin 'Barghouti' op het programma stond, wat door een (pro-BDS) professor gegeven zou zijn. Is dat dan een bewijs voor vermeend antisemitisme bij BDS? En hoe verhoudt het zich dan met anti-BDS actie op universiteiten en de Secret Anti-BDS bijeenkomst voor Joodse donoren van Sheldon Adelson met voorlichting voor pro-Israël-activisten? Dat zou dan moslimhaat/islamofobia genoemd kunnen worden. De bewering van Brackman van het SWC over antisemitisme bestaat uit een paar kreten en er zijn door Hanhil nog geen argumenten aangedragen waarom dat volgens hen BDS antisemitisch zou zijn.
 • Hanhil had [hier] onvolledige uitspraken van Barghouti bijgeplaatst, waarna de discussie daarover op gang kwam. De persoonlijke mening en verklaring van Barghouti in dit interview heeft slechts zijdelings van doen met de doelstellingen van de BDS-organisatie. Ik zal dit geheel verwijderen. Barghouti heeft hiervoor een eigen lemma waarnaar gelinkt wordt.
 • Israël heeft zich bij zijn toetreding tot de VN geconformeerd aan het VN-Charter; en daarmee aan VN-resoluties en internationale verdragen.
 • Vonnis:veroordeeld voor discriminatie; ... en niet op grond van haat en geweld.(economie, door Hanhil hierbij gehaald, heeft hier niets mee te maken)
 • N.B. Er zijn wereldwijd en decennialang overal boycots. Maar het gaat bij BDS specifiek over de hedendaagse staat Israël die niet aan zijn politieke verplichtingen voldoet, zich niet houdt aan de genoemde VN-resoluties en discriminerende wetten heeft gemaakt en nog maakt. Voorts heeft BDS, zoals beschreven, niets van doen met de Arabische Liga, is niet hetzelfde als een staking of een protest tegen bijv. economische maatregelen. BDS is ook niet racistisch, tegen 'Joods' of een Joods nationaal tehuis (d.i.geen Joodse staat) in Palestina, zoals Hanhil graag wil doen geloven. En, nog even voor alle duidelijkheid: de PACBI (academische en culturele boycot) ging hieraan vooraf, maar dat werd al in het lemma vermeld. Kronkelwilg (overleg) 15 dec 2017 02:38 (CET)
Dat plakken van een etiket is niet iets wat door mij is gedaan, het is een weergave van een breed gedragen kritiek, waarvan hier twee organisaties als voorbeeld zijn aangehaald. Zoals eerder aangegeven is diezelfde kritiek in vrijwel alle Wikipedia-lemmata in de inleiding van het artikel terug te vinden: het staat zowel in de Engelse, Duitse, Franse, Spaanse als de Tsjechische wikipedia-artikelen. Het zijn niet alleen mensenrechtenorganisaties die tot deze conclusies komen. Ook in andere bronnen komt het naar voren. Twee voorbeelden zijn het boek Antisemitism and the left - On the return of the Jewish question van de professoren Robert Fine en Philip Spencer, verschenen bij de Manchester University Press en het boek The Definition of Anti-Semitism van Kenneth L. Marcus, verschenen bij de Oxford University Press die beide de BDS-beweging in dit kader behandelen.
 • De persoonlijke mening van Barghouti is inderdaad minder relevant. Ik heb datgene teruggeplaatst wat hij als woordvoerder van de BDS-beweging heeft vermeld.
 • Dat Israël zich door zijn toetreding tot de VN geconformeerd heeft aan het VN-Charter is geen reden om lukraak allerlei VN-verdragen in dit lemma op te nemen. De verwijzing naar het betreffende verdrag komt nogal uit de lucht vallen; in het betreffende verdrag komt Israël ook helemaal niet voor.
 • De opmerkingen over het vonnis zijn nu in de tekst verwerkt
 • Inderdaad: er zijn wereldwijd en decennialang overal boycots. Bij de voorgeschiedenis zijn echter niet de wereldwijde boycots aangehaald, maar de voorgeschiedenis van de BDS-boycot tegen de hedendaagse staat Israël. De BDS een nieuwe fase in de al decennia lang durende boycot tegen Israël die door de Arabische Liga gestart was (zie het eerder genoemde artikel The Arab League Boycott of Israel: Warring Histories, International Trade, and Human Rights van Friedberg.
Hanhil (overleg) 15 dec 2017 05:58 (CET)
Verbetering van het lemma wordt door Hanhil onmogelijk gemaakt omdat hij opmerkingen en vragen over zijn bewerkingen negeert en alleen maar non-antwoorden en beweringen poneert, en vervolgens aanpassingen en verduidelijkingen in het lemma ongedaan maakt door ze te verwijderen. Vandaar nogmaals aanvullende opmerkingen:
 1. "breed gedragen antisemitisme" van BDS(?): geen bronnen vermeld,
 2. boektitels zonder inhoudelijke argumenten en zonder controlemogelijkheid of dit inderdaad tegen BDS is, worden op deze OP gestrooid
 3. beschrijvingen, en wijzigingen die de tekst aanpassen conform de bron of bijgevoegde referenties, worden doodleuk verwijderd
In het artikel in 'Forward dat Hanhil zelf áls bron heeft geplaatst om antisemitisme te bewijzen, wordt daar met argumenten juist een vraagteken bij gesteld. De voor hem onwelgevallige inhoud ervan die ik er bij geschreven had heeft hij weer snel verwijderd zonder acht te slaan op de verwijzing (hier op de OP) naar een artikel over een geheime bijeenkomst (Adelson). Daarom hier nog maar enkele citaten uit het artikel (21 febr.2015) waarin verder wordt ingegaan op dat betreffende artikel: The ADL has set the gold standard in fighting anti-Semitism, and cheapens the meaning of the term “anti-Semitism” itself. In sum, the “Pro-Censorship Movement” ends up delegitimizing Israel and Judaism. BDS isn’t hate speech — it’s just speech that some people hate. ...all of these are political views that have nothing to do with hate.Perhaps it goes without saying that many of BDS’s leading advocates are themselves Jewish. But hateful? In what way? Martin Buber opposed the notion of a Jewish state. Was he also anti-Semitic? ook de veroordeling van de activisten in Frankrijk was niet op grond van haat, evenmin als van geweld.
Kronkelwilg (overleg) 16 dec 2017 02:52 (CET)
Kronkelwilg tracht hierboven de maatschappelijke kritiek die op de BDS-beweging bestaat te weerleggen. Daarmee verwart hij Wikipedia wederom met een opinieblog. Wikipedia is een encyclopedie en in dit lemma wordt de BDS-beweging beschreven. Die beschrijving behelst niet alleen het overtikken van de website van de BDS-beweging, maar ook de maatschappelijke discussie bij dit onderwerp. Er is ook nooit in het lemma vermeld dat de BDS-beweging antisemitisch is, er is alleen vermeld dat de kritiek bestaat. Bij een neutrale aanpak van het onderwerp past niet, zoals Kronkelwilg hierboven doet, het opzetten van een betoog waarom een van de twee partijen in de maatschappelijke discussie ongelijk heeft.
Wat Kronkelwilg "verbetering" noemt is het omzetten van een Wikipedia-artikel in een advertorial van de BDS-beweging. Zijn verwijten aan mij m.b.t. dit overleg snijden geen hout: het overleg hierboven bevat keer op keer én gedetailleerd een reactie op de punten die Kronkelwilg aanhaalt, daarnaast is laat een blik op de bewerkingsgeschiedenis van dit artikel zien dat de verwijderingen keer op keer door Kronkelwilg gebeuren. Over de verdere opmerkingen van Kronkelwilg:
 1. "breed gedragen antisemitisme" van BDS(?): geen bronnen vermeld. Op geen enkel moment heb ik deze zinsnede in het lemma gebruikt. Ik heb alleen in dit overleg gemeld dat het verwijt van antisemitisme aan de BDS-beweging breed gedragen wordt en als illustratie verwezen naar de inleidingen van de Engelse, Duitse, Franse, Spaanse en Tsjechische wikipedia-artikelen die terugkomt die dit punt állemaal aanhalen.
 2. Een van de pijlers van Wikipedia is Verifieerbaarheid. Die bronvermeldingen heb ik dan ook toegevoegd. In tegenstelling tot wat Kronkelwilg beweert is daarmee de controlemogelijkheid er juist, je moet het alleen ook wíllen lezen.
 3. beschrijvingen, en wijzigingen die de tekst aanpassen conform de bron of bijgevoegde referenties, worden doodleuk verwijderd - graag een voorbeeld
Verder:
 • Over het Forward-artikel: dit is niet geplaatst om het antisemitisme te bewijzen, het is een bron bij de passage in het lemma dat de Anti-Defamation League de BDS-beweging als antisemitisch ziet.
 • Over de geheime bijeenkomst van Adelson die moslimhaat/islamofobia genoemd zou kunnen worden. Sorry hoor, maar a) dit is er echt met de haren bijgesleept en b) wordt hier alleen gebruikt als onderdeel van de poging van Kronkelwilg om het verwijt van antisemitisme onderuit te halen.
 • Over de Franse veroordeling: deze gebeurde expliciet op grond van het wetartikel m.b.t. "provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race, ou une religion déterminée". Dat het hierbij specifiek om discriminatie ging stond er al bij.
Door Kronkelwilg in zijn laatste bewerking was wederom de voorgeschiedenis verwijderd en de kritiek verhuisd naar een voetnoot, zonder melding of onderbouwing in het overleg van vannacht. Dit is inmiddels hersteld. Hanhil (overleg) 16 dec 2017 07:49 (CET)
 • Zoals al eerder gezegd, je kunt pas kritiek of reacties op BDS vermelden als de doelstellingen van de organisatie duidelijk zijn beschreven. En..., zoals Hanhil beweert, is zijn aanvulling over vermeend antisemitisme niet in een voetnoot vermeld. Zoals bij elk onderwerp echter staan reacties e.d. aan het eind van het lemma met voor en tegens onder een apart kopje. 'Antisemitisme' komt immers nergens voor in de doelstelling van BDS maar wordt er door bepaalde personen/organisaties in gezien.
 • Stakingen/economische boycots, e.d. ten tijde van het mandaatgebied Palestina tussen Arabische Palestijnen en zionistische immigranten hebben niets met de huidige Israëlische politiek te maken en dus ook niet met BDS. Deze heeft een voorgeschiedenis in de Zuid-Afrikaanse BDS-acties tegen apartheid, w.o. Mandela:"We know too well that our freedom is incomplete without the freedom of the Palestinians".
 • Verder drukt Hanhil gewoon zijn mening en tekst met onvolledige citaten door. Verbeteringen dus nog steeds nodig. Kronkelwilg (overleg) 24 dec 2017 18:31 (CET)
Een korte reactie:
 • Wanneer kritiek zo breed geuit wordt als bij de BDS-beweging is het niet nodig om dat onderaan het artikel te verstoppen. Het lemma in de Nederlandstalige Wikipedia is daar geen uitzondering op: in vrijwel alle Wikipedia-lemmata in de inleiding van het artikel terug te vinden, zoals in de Engelse, Duitse, Franse, Spaanse en de Tsjechische wikipedia-artikelen. Het is ook niet verwonderlijk dat antisemitisme niet in de doelstellingen van de BDS-beweging staat. Bij besmette termen gebeurt dat nooit. Er is ook geen enkele hedendaagse partij die zich als extreem-links, extreem-rechts of stalinistisch afficheert.
 • De BDS-beweging is slechts een exponent van een boycot die als sinds vóór het bestaan van de Joodse staat loopt. Het artikel The Arab League Boycott of Israel: Warring Histories, International Trade, and Human Rights van James Friedberg in het boek The Business and Human Rights Landscape: Moving Forward, Looking Back van de Cambridge University Press maakt die continuïteit expliciet. Daarnaast gaat het ook niet alleen om de "huidige Israëlische politiek": de BDS-beweging is überhaupt tegen het bestaan van de staat Israël.
Verder mis ik nog een inhoudelijke reactie op de overlegbijdrage van 16 december. Hanhil (overleg) 24 dec 2017 19:20 (CET)
Hanhil zelf negeert echter mijn overlegpunten en reacties op hem en geeft zijn eigen mening over kritiek op BDS die volgens hem 'breed'(?) zou zijn
 • evenals hij beweert dat de ADL de BDS als 'antisemitisch' ziet, n.a.v. een artikel 'Is BDS Hate Speech?' in opinieblad Forward (2013) waarin wordt bediscussieerd en weerlegd wat Abraham Foxman, nationaal directeur van de ADL heeft gezegd over een programma politieke wetenschap aan het Brooklynn College: hij believes dat dat programma antisemitische hatespeech was. Op 16 december op deze OP heb ik hieruit al een citaat vermeld, bovendien zijn vele leidinggevende voorstanders van BDS zelf Joods.
 • Op 6 december vroeg ik Hanhil naar de context waaruit zou blijken waarom Harold Brackman (Simon Wiesenthal Center?) de BDS-beweging als antisemitisch ziet (verifieerbaarheid). Ook daarop heeft hij niet gereageerd. Duidelijke argumenten welke doelstelling van de BDS-beweging antisemitisch zouden zijn worden niet gegeven; hooguit wordt het 'geloofd' (Foxman). (beide beweringen uit 2013). Kritiek en reactie op de BDS-beweging dienen achteraan in het lemma geplaatst te worden, zoals bij elk lemma.
 • Ook de zg 'voorgeschiedenis' is er door Hanhil zonder steekhoudende argumenten bijgeplakt. De boycot is niet tegen Joden/joden gericht, maar tegen de Israëlische politiek. Bovendien niet door Arabische landen, maar vanuit westerse lande wereldwijd verspreid. De BDS is een voortzetting van de Academische en Culturele en Boycot van Israël (PCABI) die is opgestart in navolging van eenzelfde boycot die plaatsvond tegen de apartheid in Zuid-Afrika. Desmond Tutu pleit daarvoor, waarbij hij ook woorden van Nelson Mandela aanhaalt.
 • De termen 'Joods' en 'Israëlisch' worden door Barghouti in het interview met hem door hem duidelijk onderscheiden. Het persoonlijke interview in 2015 over zijn eigen visie op Palestina is op zijn lemma in een referentie vermeld.
De beweging is, met zijn BDS-doelstellingen, gericht tegen de politiek en wetten van Israël omdat die in strijd zijn met internationaal recht. Kritiek en reacties moeten betrekking hebben op de organisatie en doelstellingen van de BDS en duidelijk en beargumenteerd zijn; en niet op vermeende doelstellingen. Op grond van bovenstaande punten is de tekst aangepast en kan die met ter zake doende feitelijke gegevens aangevuld worden. Kronkelwilg (overleg) 30 dec 2017 02:08 (CET)
Wederom een reactie:
 • Er is geen sprake van dat ik Kronkelwilg's overlegpunten negeer; het bovenstaande overleg laat dat zien.
 • Voor die breed gedragen kritiek heb ik hierboven al bronnen aangegeven en verwezen naar de opbouw van de artikelen in andere talen binnen Wikipedia. Ook in het door Kronkelwilg geplaatste BBC-interview met Tutu komt het punt van antisemitisme terug.
 • Het Forbes-artikel dat Kronkelwilg hier noemt laat zonneklaar zien dat de ADL het punt van antisemitisme maakt: de eerste zin luidt: When the national director of the Anti-Defamation League takes out a large advertisement in the print edition of The New York Times, you kind of have to take notice. Given the cost of such an ad (surely more than one in the Forward!), the February 7 statement by Abraham Foxman signals that his organization believes the movement to boycott, divest from and sanction Israel — known as BDS — is anti-Semitic hate speech that poses a real and potent threat to Jews everywhere. De klassieke excuustruus komt ook weer langs: dat de BDS-beweging ook Joodse supporters heeft is een bekend gegeven, maar dat maakt deze beweging niet immuun voor kritiek, die is er gewoon. In een neutrale beschrijving van een lemma past het niet om een mening onderuit te halen, zoals Kronkelwilg hier wederom probeert. Wikipedia is een encyclopedie. Voor het ventileren van een mening is een opinieblog een beter platform.
 • Het punt over Brackman. Soms vraag ik me werkelijk af of Kronkelwilg überhaupt het lemma gelezen heeft. Toen je de vraag stelde stond de bron gewoon in het lemma. De publicatie Boycott Divestment Sanctions (BDS) against Israel, an anti-semitic, anti-peace poison pill is een publicatie van het Simon Wiesenthal Center uit maart 2013. De verificatie bestaat er uit gewoon de aangegeven bron te lezen.
 • Voor de voorgeschiedenis heb ik reeds vijf keer bronnen aangegeven die de BDS-beweging beschrijven als een exponent van een boycot die als sinds vóór het bestaan van de Joodse staat loopt. Dat de BDS-beweging een westerse aangelegenheid is is in tegenspraak met de tekst in het lemma: "De wereldwijde actie wordt gecoördineerd door het Palestinian BDS National Committee". E.e.a. heb ik hersteld.
 • Over Barghouti: het Electronic-Intifadacitaat dat Kronkelwilg plaatste maakt bepaald niet helder dat de termen 'Joods' en 'Israëlisch' door Barghouti duidelijk worden onderscheiden. Het citaat wat er stond was wat dat betreft veel duidelijker en zal ik weer terugzetten “A Jewish state in Palestine in any shape or form cannot but contravene the basic rights of the indigenous Palestinian inhabitants… most definitely we oppose a Jewish state in any part of Palestine….Ending the occupation doesn’t mean anything if it doesn’t mean upending the Jewish state itself.”
 • In de zinsnede ... boycot tegen Israël, zolang dat land zijn verplichtingen volgens internationaal recht niet nakomt ... was wederom verwijderd dat het hier gaat om de opinie van de BDS-beweging. Dit heb ik hersteld.
Hanhil (overleg) 30 dec 2017 07:19 (CET)

Hiermee begint Hanhil de discussie weer van voor af aan. Het bovenstaande overleg laat dat zien.

 • Hij draait steeds om mijn opmerkingen en voorstel heen, waaronder vragen over zijn beweringen betreffende meningen/uitspraken van individuele personen over vermeend antisemitisme/haatspraak omdat die beweringen hetzij geen betrekking hebben op de BDS-beweging zelf hetzij in de bijgevoegde bronnen weerlegd worden, zoals in Forward waarin directeur Foxman van de ADL a.d.h.v. een advertentie zegt dat zijn organisatie ADL 'believes' dat BDS 'antisemitic hate-speech' is; terwijl het gaat over een universiteitprogramma politieke wetenschappen.
 • De BDS-beweging wordt ten onrechte en vaak bewust als 'haat' in de antisemitische hoek gedrukt om BDS te ontkrachten en te veroordelen. Israël zelf is wereldwijd en met eigen wetten bezig om 'kritiek op Israël' onder het begrip antisemitisme te scharen. Veel Joodse en pro-Israëlorganisaties waaronder de ADL en het Simon Wiesenthal Center delen die visie, gesteund met fondsen door Israël, en bestrijden daarmee onder die term de BDS. Israël besteed ook miljoenen shekels voor anti-BDS journalistiek en eigen propaganda een beschrijving is van deze BDS-beweging met zijn doelstellingen om Israël te bewegen mensenrechten t.a.v. Palestijnen na te komen
 • Ook negeert Hanhil bij dit lemma bewust de gebruikelijke redactionele volgorde en inhoud, zet deze herhaaldelijk terug om al direct in de inleiding over de BDS-beweging antisemitisme te suggereren. terwijl kritiek zoals vermeend antisemitisme thuis hoort onder een passende kopje 'Reacties' aan het eind van een artikel. Bovendien zullen in geval van beschuldigingen van antisemitisme deze met argumenten onderbouwd moeten worden. i.p.v. 'denken 'of 'geloven'.
 • Hanhil strooit met titels, die zijn anti-BDS standpunt zouden moeten onderstrepen maar waarvan niet duidelijk is of dit wel de BDS-beweging betreft en die daar ook niet direct inhoudelijk controleerbaar op zijn; hij geeft er ook geen citaten uit. Hij haalt daarentegen wel uit een persoonlijk (video)interview met Barghouti in 2013 (dus niet in dat van 2009!) enkele geselecteerde, maar afgebroken en niet representatieve passages aan. Dat staat weliswaar in het gelinkte lemma Omar Barghouti vermeld, maar aangezien Hanhil ze hier steeds weer bleef terugplaatsen heb ik ze gecorrigeerd en de plek op de video aangegeven ter controle. Hij haalt er van alles bij als zg. 'voorgeschiedenis' zoals protest- of stakingsacties, boycots om andere redenen, door andere partijen of in andere tijden, zoals tegen het zionisme en de illegale immigratie tijdens het Brits Mandaatgebied Palestina. Terwijl de boycot tegen het apartheidsregime in Zuid-Afrika als voorbeeld diende voor de BDS en zijn doelstellingen, gestoeld op o.m. VN-resoluties tegen Israël. Ik heb de beschrijving geneutraliseerd. Kritiek op BDS kan onder een passend kopje aan het eind geplaatst worden, mits duidelijk geargumenteerd met feiten. Kronkelwilg (overleg) 7 jan 2018 22:39 (CET)
Om met dit laatste te beginnen: Kronkelwilg heeft niet geprobeerd de beschrijving te neutraliseren, maar de kritiek te neutraliseren, en dat is iets heel anders dan het neutrale standpunt dat het uitgangspunt is van Wikipedia. Een tweede uitgangspunt is dat we lemmata binnen Wikipedia baseren op betrouwbare bronnen. In tegenstelling tot wat Kronkelwilg stelt is een artikel daarmee prima controleerbaar. Als hij geen zin heeft om moeite te doen om die bron op te zoeken en te lezen is dat zijn zaak, maar dat is geen reden om de betreffende passages maar gewoon te verwijderen. E.e.a. is inmiddels hersteld.
 • Over de ADL: het is kras dat Kronkelwilg, zélfs wanneer het letterlijke citaat wordt gegeven waarin directeur Foxman van de ADL spreekt over de BDS-beweging, nóg beweert dat het hier niet over de BDS-beweging zou gaan. De argumentatie van Kronkelwilg heeft dan ook niets meer te maken met het voeren van een zinvol overleg.
 • Het bepalen of een beschuldiging ten onrechte is of niet is niet de taak van een Wikipedia, laat staan het weerleggen ervan. Wikipedia behoort een neutrale weergave te zijn wat betrouwbare bronnen hierover melden. Het is grappig om te zien dat Kronkelwilg de "wijsheid" dat Israël miljoenen sjekels uitgeeft aan propaganda ontleent aan de campagnesite 972mag.com. Deze site draait op donaties van de Duitse groene partij, de SIVMO en Rockefeller Brothers Fund, waarbij de laatste honderdduizenden dollars spendeert aan propaganda voor de BDS-beweging. Het is triest dat Kronkelwilg de Joodse achtergrond van de ADL en het Simon Wiesental Center gebruikt om deze organisaties verdacht te maken. De antisemitismekritiek is echter breder: zoals eerder aangegeven begon Desmond Tutu er al over en in weer een heel andere hoek is die kritiek ook te vinden: het antisemitisme rond de BDS-beweging komt ook jaarlijks aan de orde in het verslag over antisemitisme van het Duitse ministerie van binnenlandse zaken voor de Bondsdag (zie b.v. Drucksache 18/11970 van 7 april vorig jaar: Unterrichtung durch die Bundesregierung; Bericht des Unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus).
 • Over de plaats van de vermelding van kritiek hebben we het al vaker gehad. Ik daarbij al verwezen naar het feit dat in vrijwel alle Wikipedia-lemmata over de BDS-beweging die kritiek al in de inleiding staat. Bij omstreden bewegingen gebeurt dat vaker. De Centrum Democraten werden door vrijwel iedereen als extreem-rechts beschouwd, hoewel dat niet in hun statuten stond. In het Wikipedialemma staat ook gewoon in de inleiding dat zij als extreem-rechts worden beschouwd.
 • De zinsnede ... boycot tegen Israël, zolang dat land zijn verplichtingen volgens internationaal recht niet nakomt ... was wederom verwijderd; ik zie ook geen reactie van Kronkelwilg ter onderbouwing.
 • Via een achterdeur wordt in dit lemma weer geprobeerd om aandacht te geven aan DocP, een actiegroep waarover een lemma wegens onvoldoende encyclopedische relevantie verwijderd is. De aandacht voor deze club heb ik teruggebracht tot encyclopedische proporties.
De door Kronkelwilg verwijderde passages zijn inmiddels weer teruggeplaatst. Hanhil (overleg) 8 jan 2018 07:59 (CET)
Korte reactie en weerlegging afleidingsmanoeuvres door Hanhil: De vraag om een bron met concrete argumenten over verondersteld antisemitisme i.p.v. 'believed' is nog steeds niet gegeven. Onjuist en onvolledige citaten zijn wéér teruggezet. De Nederlandse documentatie/diensten/onderzoek/informatie-organisatie over BDS (DocP) is door hem verwijderd, terwijl Amerikaanse pro-Israëlische organisaties door hem naar voren worden geschoven. Bovendien geeft hij mijn opmerkingen onjuist weer:
 1. Het ging over 'de vraag of het 'antisemitic hate-speech' ? is. In dit artikel wordt dit ter sprake gebracht en weerlegd.
 2. Hier ook weer een poging om feitelijke informatie uit een bron uit Israël/Palestina zelf als verdacht te bestempelen. Zelf haalt hij hierbij Amerikaanse Joodse organisaties aan die pal staan voor Israël. Neutraal? Ook de woorden van Tutu over de apartheid in Palestina worden door hem van BDS weggehaald en gebagatelliseerd. Met allerlei beweringen probeert hij af te leiden van waar het om gaat, nl het doel van de BDS voor rechten van Palestijnen conform internationaal recht.
 3. idem, wanneer het hem uitkomt en in zijn visie past. Afleiding door non-argument: een politieke partij is namelijk iets heel anders en heeft een plek in het politieke spectrum.
 4. De onderbouwing was al diverse keren gegeven, nl. internationaal recht en de Resoluties van de VN tegen de politiek van Israël. Israël heeft bij zijn toetreding tot de VN ook het VN-Charter ondertekend. Een citaat uit VN Verdrag (tegen apartheid) art.2: “inhuman acts committed for the purpose of establishing and maintaining domination by one racial group of persons over any other racial group of persons and systematically oppressing them”, is door Hanhil verwijderd. Ook artikelen uit andere conventies, o.a. de Geneefse Conventies en het Rome Statuut zijn van toepassing op Israëls politiek. Maar hier niet eens genoemd.
Het is normaal dat in een Nederlandse WP de Nederlandse tak van deze beweging wordt vermeld en beschreven. Verwijderen ervan evenals het als een 'club' bestempelen is pov. Kronkelwilg (overleg) 8 jan 2018 15:55 (CET)
"Weerlegd" heeft Kronkelwilg niets. Het artikel over DocP is niet door mij verwijderd, maar voorgelegd ter evaluatie aan de Wikipediagemeenschap. Het artikel is in de reguliere verwijderingsprocedure gewogen en te licht bevonden omdat de encyclopedische relevantie onvoldoende is.
 • Bij de ADL is de vraag of zij de BDS-beweging als antisemitisch zien, niet of die opvatting weerlegd zou kunnen worden (wat sowieso al geen taak is van Wikipedia). Nog maar even voor de duidelijkheid de letterlijke tekst in de weergegeven bron: When the national director of the Anti-Defamation League takes out a large advertisement in the print edition of The New York Times, you kind of have to take notice. Given the cost of such an ad (surely more than one in the Forward!), the February 7 statement by Abraham Foxman signals that his organization believes the movement to boycott, divest from and sanction Israel — known as BDS — is anti-Semitic hate speech that poses a real and potent threat to Jews everywhere
 • Het gaat bij dit soort lemmata primair om betrouwbare bronnen. Actiegroepen, die zelf met tonnen gesponsord worden, aanhalen om een punt te maken over sponsoring door de andere partij: dit is een schoolvoorbeeld van sites waar je uit de buurt moet blijven. Van Tutu heb ik trouwens geen citaten weggehaald. Het doel van BDS heb ik in alle gevallen vermeld in het lemma, zoals bv. ook in de eerste uitgebreidere bewerking die ik in dit lemma heb gedaan.
 • Een Wikipedia-lemma is nu eenmaal geen advertorial. Ook kritiek en opvattingen die niet overeenkomen met de opvattingen van de organisatie die beschreven wordt hebben hier een plaats. Zeker als die kritiek zo breed geuit wordt als bij de BDS-beweging is het gebruikelijk dat dit niet in een voetnoet wordt gezet.
 • Die onderbouwing ontbreekt nog steeds: het gaat slechts om de opvattingen van de BDS-beweging. Dat hier sprake zou zijn van “inhuman acts committed for the purpose of establishing and maintaining domination by one racial group of persons over any other racial group of persons and systematically oppressing them” is ook slechts de opvatting van de BDS-beweging.
 • De reacties van de Duitse burgemeesters waren weggecensureerd. Ik heb die weer teruggeplaatst.
 • De laatste opmerking over de Quakers was nogal tendentieus. Een prijs van 70 jaar geleden zegt niets over de dag van vandaag. Begin heeft trouwens ook de Nobelprijs voor de vrede ontvangen. Ze zijn dus in goed gezelschap :-)
Hanhil (overleg) 8 jan 2018 16:24 (CET)
Korte reactie:
Hanhil heeft toch weer onjuiste teksten weer teruggezet, zoals het citaat van Barghouti.
Het 'believed' antisemitisme is in het opinie-artikel zelf ter discussie gesteld en meteen weerlegd, dus zoals gezegd niet door mij. Dat gegeven is daarmee geen referentie om antisemitisme aan te tonen.
Het doel was al vermeld aan het begin van dit lemma onder het kopje 'achtergrond'. Later is het onder het kopje 'Doelstellingen' geplaatst.
Logisch dat de opvatting van de BDS-beweging in het eigen artikel wordt vermeld. De neerslag ervan wordt herkend in de geformuleerde doelstellingen.
Een officieel standpunt van de Duitse regering of regeringsvertegenwoordiger is relevanter dan een persoonlijke mening van burgemeesters, na terugtrekking van kunstenaars vanwege een oproep tot boycot en na een gesprek met de 'Zentralrat der Juden' en bedreiging door het Simon Wiesenthal Centrum voor plaatsing van de SPD op een antisemieten-lijst. (Juist in Duitsland met zijn betreurde achtergrond en met het oog op verkiezingen). Totdat hier een regeringsstandpunt is vermeld, zou een citaat zoals gebruikelijk in de note vermeld worden.
Ik heb, in tegenstelling tot wat Hanhil beweert geen tendentieuze opmerking gemaakt over de Quakers. (Of wil hij Palestijnse rechten niet gelijk stellen aan die van Joden?) In de bijgevoegde bron staat deze onderscheiding vermeld om ermee hun positie aan te geven: een vredelievende groep, die opkomt voor mensenrechten, ongeacht voor wie; ze scharen zich vanuit die overtuiging achter BDS.
En, als Hanhil zonodig een voorgeschiedenis wil plaatsen: zoals al eerder gezegd is dat het voortdurende en toenemende onrecht door Israël jegens de Palestijnen sinds de bezetting en de Israëlische wetgeving daarbij; de reden waarom de BDS is opgericht. Kronkelwilg (overleg) 9 jan 2018 12:36 (CET)
Wederom een reactie nadat Kronkelwilg inmiddels voor de twaalfde keer zonder behoorlijke onderbouwing in teksten heeft lopen schrappen.
 • Die tekst van Barghouti is juist en controleerbaatr
 • Kronkelwilg weigert te lezen. Het gaat er niet om of de ADL gelijk krijgt in het opinie-artikel, het gaat erom dat ADL die opmerking heeft gemaakt.
 • Dat het is verschil van insteek: Wikipedia is geen advertorial, maar geeft een completer beeld van het beschrevene. In alle gevallen heb ik de doelstellingen van de BDS-beweging vermeld; Kronkelwilg heeft steeds lopen schrappen in teksten die een kritischer beeld van de organisatie geven.
 • Het zijn geen persoonlijke reacties van burgemeesters, het zijn bestuurders die beleidsmaatregelen afkondigen. Kronkelwilg heeft niet zoals hij vermeldde citaten naar de voettekst verplaatst, maar gewoon verwijderd.
 • Dat Kronkelwilg het tendentieuze van zijn bijdrage over Quakers niet inziet verbaast me niets. Een Nobelprijs voor de vrede van 70 jaar terug zegt niets over hedendaagse activiteit en pleit een organisatie of persoon niet vrij. Begin en Arafat zijn twee voorbeelden van Nobelprijswinnaars waar ook kritiek op mogelijk is.
 • De voorgeschiedenis en de kritiek heb ik weer teruggeplaatst. Er is op geen enkele manier door Kronkelwilg duidelijk gemaakt dat die informatie niet correct zou zijn en referentie waren reeds vermeld.
Hanhil (overleg) 9 jan 2018 13:28 (CET)
Er zijn reeds vele argumenten door mij gegeven, en ook herhaald. Dan nog maar een keer:
 • Een tekst, ook al staan er referenties bij, maar die niets te maken heeft met het lemma mag verwijderd worden. Hanhil doet echter niets met mijn opmerkingen en blijft ronddraaien en bewust teksten plaatsen, ook als het een mening is (Forward) die niets met BDS te maken heeft maar over een studieprogramma gaat waarop de ADL kritiek heeft.
 • Het gaat er Hanhil blijkbaaar niet om om dit lemma over de BDS-beweging neutraal te beschrijven, maar om argumentloos antisemitisme te ventileren als er kritiek wordt geuit op Israël.
 • Hanhil blijft ook doordrukken dat de BDS tegen Joden zou zijn i.p.v. tegen tegen Israël en de bezetting. Het is protest tegen schending van mensenrechten: moorden van kinderen in Gaza, duizenden politieke Palestijnse gevangenen, 3% water voor Palestijnen, racistische wetten van Israël, enz. Is dat antisemitisme? Als daarvan sprake zou zijn, moeten er toch echt argumenten gegeven worden en kan dit niet met een kreet of persoonlijke mening afgedaan worden.
Deze manier van zgn. 'overleg' kan dan nog lang duren, waarbij steeds weer alles herhaald wordt. Kronkelwilg (overleg) 9 jan 2018 18:38 (CET)
Het laatste punt wat je aanhaalt is doorslaggevend. Het is natuurlijk niet mogelijk om een neutraal lemma over een onderwerp te schrijven wanneer je uitgangspunt is dat één van de partijen niet deugt moorden van kinderen in Gaza, duizenden politieke Palestijnse gevangenen, 3% water voor Palestijnen, racistische wetten van Israël, enz. Dat is het niveau van een blog, terwijl we hier aan een encyclopedie werken die als uitgangspunt Wikipedia:Neutraal standpunt, gebaseerd op betrouwbare bronnen. Klein advies: zoek je heil bij een blog of word redacteur bij DocP (als je dat al niet bent). Hanhil (overleg) 9 jan 2018 19:00 (CET)
Om duidelijk te makenn dat het geen antisemitisme is, maar gevolgen van de bezetting waartegen de BDS met zijn doelstellingen protesteert. Kronkelwilg (overleg) 9 jan 2018 19:13 (CET)

Activistische edits van Kronkelwilg[bewerken]

De laatste alinea's van het bovenstaande overleg laten de kern zien van het probleem: Kronkelwilg is hier niet bezig met een encyclopedische beschrijving van het onderwerp, maar werpt zich op als verdediger van de standpunten van de BDS-beweging. In zijn bewerkingen vindt het nodig om aan te tonen dat critici ongelijk hebben. Dat dit direct strijdig met het neutrale standpunt van Wikipedia behoeft geen betoog. Issues met de bewerkingen van Kronkelwilg zijn al sinds het eerste begin zijn bijdragen:

 • Het is een one-issue gebruiker, die slechts bijdraagt op het onderwerp Israël/Palestina, waarbij Israël volgens Kronkelwilg slechts staat voor bezetting, schending van mensenrechten, moorden van kinderen in Gaza, duizenden politieke Palestijnse gevangenen, 3% water voor Palestijnen en racistische wetten van Israël.
 • Ook in dit lemma worden we geconfronteerd met een volstrekt gebrek aan neutraliteit. De BDS-beweging is zeer omstreden, maar iedere verwijzing hiernaar is door Kronkelwilg verwijderd. In de teksten van Kronkelwilg wordt alleen uitgegaan van de standpunten van de BDS-beweging.
 • De voorgeschiedenis van de BDS-beweging is door Kronkelwilg al meer dan 20 keer verwijderd. Deze voorgeschiedenis is met bronnen onderbouwd, waarbij er óók academische bronmateriaal gegeven is voor het punt dat het daadwerkelijk een voorgeschiedenis is. Het is bij dit onderwerp heel makkelijk om ook de nazi-boycot van Joodse ondernemingen in het Derde Rijk als "voorgeschiedenis" te tonen. Bij de voorgeschiedenis die in het lemma over de BDS-beweging staat is dat nooit het geval geweest. Kronkelwilg haalt deze teksten keer op keer zonder een behoorlijke onderbouwing weg.
 • Kronkelwilg maakt veel gebruik van activistische websites. Hij haalt campagnesite 972mag.com om te onderbouwen dat Israël miljoenen sjekels uitgeeft aan propaganda. Die site draait zelf op donaties van de Duitse groene partij, de SIVMO en Rockefeller Brothers Fund, waarbij de laatste honderdduizenden dollars spendeert aan propaganda voor de BDS-beweging. Dit soort websites (van vóór- en tegenstanders) hebben geen enkel belang bij de waarheid, maar zijn er alleen om hun standpunt kracht bij te zetten. Wikipedia behoort een neutrale weergave te geven op basis van betrouwbare bronnen. Campagnewebsites horen daar, zéker bij een gepolariseerd debat als in het Midden-Oosten, niet bij.
 • Bijdrages van Kronkelwilg zijn nogal tendentieus geformuleerd: waar Israël consequent door Kronkelwilg wordt weggezet als een 'apartheidsstaat' met racistische wetten die bezig is de kinderen van Gaza te vermoorden wordt bij organisatie die de BDS-campagne ondersteunt niet nagelaten te vermelden dat ze 70! jaar geleden de Nobelprijs wonnen. In overleg hierover volgt geen reactie.
 • De overlegpagina laat zien dat Kronkelwilg het overleg niet serieus neemt: zelfs als bronnen letterlijk vermelden wat Kronkelwilg ontkent wordt dit genegeerd. Voorbeelden zijn de advertentietekst van de ADL waarin zij het antisemitisme van de BDS-beweging benoemen en de veroordeling van Franse BDS-activisten op grond van de Franse wetgeving tegen oproepen tot discriminatie, haat en geweld. Kronkelwilg gaat in het overleg ook vol in de verdediging van de standpunten van de BDS-beweging en vindt het nodig om aan te tonen dat critici ongelijk hebben - direct strijdig met het neutrale uitgangspunt van Wikipedia
 • Al met al doet het me sterk denken aan overleg dat ik vroeger heb gevoerd met fans van extreem-rechts, zoals gebruiker Wenceslas die ondanks alle bronnen keihard het fascistische karakter van Verdinaso ontkende.

Concreet bij de laatste bewerking van gisteravond:

 • De kritiek op de BDS beweging van mensenrechtenorganisaties en met name het verwijt van antisemitisme aan de BDS-beweging wordt breed gedragen. Het is niet voor niets dat het in zowel de inleiding van de Engelse, Duitse, Franse, Spaanse en Tsjechische wikipedia-artikelen terugkomt. Kronkelwilg heeft zowel de kritiek van de Anti-Defamation League als het Simon Wiesenthal Center (beide voorzien van bronnen) geheel verwijderd en de veroordeling van BDS-activisten in Frankrijk op grond van de Franse wetgeving tegen oproepen tot discriminatie, haat en geweld in een voetnoot verstopt.
 • De zinsnede ... boycot tegen Israël, zolang dat land zijn verplichtingen volgens internationaal recht niet nakomt ... was wederom verwijderd dat het hier gaat om de opinie van de BDS-beweging. Een mening wordt hier als feit gepresenteerd en omdat Kronkelwilg deze mening deelt wordt keer op keer weggehaald dat dit de opinie is van de BDS-beweging.
 • Keer op keer wordt verwijderd dat de BDS-beweging is een tegenstander van een tweestatenoplossing is en streeft naar het einde van de staat Israël, ondanks de vermelden bronnen.
 • In dit lemma wordt weer geprobeerd om aandacht te geven aan DocP, een actiegroep waarover een lemma wegens onvoldoende encyclopedische relevantie verwijderd is. De aandacht voor deze club was teruggebracht tot encyclopedische proporties.

Inhoudelijke onderbouwing door Kronkelwilg van zijn vele reverts sinds gistermiddag zijn tot nu toe uitgebleven. Ik ga ervan uit dat de nu aangedragen punten blijven staan en bij overlegbijdragen hierover een behoorlijke onderbouwing volgt. Wanneer die onderbouwing niet volgt zal ik blijven terugkeren naar de versie van gisteren 13:30. Ik hoop dat dat niet meer nodig is. Hanhil (overleg) 10 jan 2018 07:09 (CET)

Activisme van Hanhil[bewerken]

Sinds ik een eerste bewerking op dit lemma heb gedaan op 6 december 2017 is Hanhil op mijn nek gesprongen. Hij doet verwoede pogingen om mij zwart te maken en tegen te werken. Niet alleen op dit lemma, maar WP-breed bij elke bewerking die ik waar ook maar doe. Bovendien haalt hij daarbij hele lemmata leeg (zoals o.m.Westelijke Jordaanoever en Hebron) van wat niet past in zijn (gekleurde) visie, in plaats van daarin enige verbetering aan te brengen, indien nodig. Iets wat absoluut niet getolereerd kan worden. Op mijn vragen om verklaringen en argumenten voor plaatsing van zijn eigen teksten geeft hij hier geen antwoord. Maar:

 • Via meningen in bronnen probeert hij zijn eigen mening door te drukken.
 • Maatregelen en wetten door Israël tegen BDS worden systematisch verwijderd.
 • Citaten worden onvolledig en selectief weergegeven, zelfs onjuist.
 • Stakingen, protesten en economische e.a. boycots tegen de Joodse immigratie uit de periode van het Britse mandaat worden erbij gehaald, terwijl die niets met de BDS (tegen de bezettingspolitiek sinds 1967) te maken hebben, waarvoor de BDS in Zuid-Afrika tegen apartheid model stond.

Er zijn reeds vele argumenten tegen zijn bewerkingen door mij gegeven, en ook herhaald onder het kopje 'Geweld aan de inhoud' hierboven. Zoals:

 • In het opinieblad Forward wordt de vraag aan de orde gesteld "Is BDS hate-speech?. n.a.v. een grote advertentie in de New York Times, waarin de bewering van Abraham Foxman(?) belicht en besproken wordt met als punt een universiteitsprogramma politieke wetenschappen. Met als conclusie: Yes en No, afhankelijk van je standpunt. Evenals een korte 'citaat' zijn de opvatting van een zekere Harold Brackman, Simon Wiesenthal Center, waarbij een context en een gedegen bron ontbreekt.
 • Een oproep om Israëlische producten te boycotten is in Frankrijk illegaal verklaard, op grond van twee bepalingen in de wet, namelijk 'provocatie tot discriminatie' en 'vrijheid van meningsuiting'. Alleen staats-embargo's worden als legaal beoordeeld. Haat en geweld is hier evenwel niet aan de orde (geweest): over tendentieus gesproken ! (veel door Hanhil gebruikte term)
 • Afgezien van deze meningen van Hanhil behoort eventuele kritiek niet in de inleiding te staan maar pas na de beschrijving en het doel van een organisatie.
 • Ook wat Hanhil nog als 'voorgeschiedenis' plaatst mist elke bron. Het doel van de BDS-beweging heeft te maken met de bezetting door de staat Israël, en die is van na 1967. (Ik heb zijn bewerking op grond van dit alles ongedaan gemaakt. Kronkelwilg (overleg) 6 dec 2017 16:06 (CET))

Een tekst, ook al staan er referenties bij, maar die niets te maken heeft met het lemma mag verwijderd worden. Hanhil doet echter niets met mijn opmerkingen en blijft ronddraaien en bewust teksten plaatsen, ook als het een mening is (Forward) die niets met BDS te maken heeft maar over een studieprogramma gaat waarop de ADL kritiek heeft.

 • Hij blijft ook doordrukken dat de BDS tegen Joden zou zijn i.p.v. tegen Israël en de bezetting, ongeargumenteerd.
 • Het gaat er Hanhil blijkbaaar niet om om dit lemma over de BDS-beweging neutraal te beschrijven, maar om argumentloos antisemitisme te ventileren als er kritiek wordt geuit op Israël. Allerlei beschuldigingen van antisemitisme zonder concrete aanwijzingen worden aangedragen tegen BDS. Als die werkelijk aantoonbaar zijn is er geen enkel argument om dit in dit lemma te plaatsen, maar dan wel onder het kopje 'Reacties' of 'kritiek' , waar al enkele genoemd worden.
 • Hij verwijst als 'bewijs voor zichzelf' graag naar zaken 'hier buiten', maar vergeet erbij te vermelden dat er daar tegen ook heel veel andere informatie wordt gegeven .

Ik heb al gezegd dat deze manier van zgn. 'overleg' nog lang kan duren. Kronkelwilg (overleg) 10 jan 2018 13:21 (CET)

In tegenstelling tot Kronkelwilg die níet ingaat op de bovenstaande vragen om onderbouwing zal ik dit hier wel doen.
Al vóór Kronkelwilg dit lemma bewerkte was ik bij het overleg betrokken. De eerste bewerking van Kronkelwilg was ook niet op 6 december, zoals hij stelt, maar op 28 augustus. Pas ruim twee weken later was mijn edit, bestaande uit aanvullingen. De term apartheid heb ik destijds geschrapt: dit is een frame van de BDS-beweging en het VN-verdrag dat genoemd werd vermeldt Israël op geen enkele manier. Zowel bij de Westelijke Jordaanoever als bij Hebron is uitgebreid op de overlegpagina onderbouwd wat de problemen waren met de oude versies. Inhoudelijke reacties daarop zijn volledig uitgebleven.
Een reactie op de aantijgingen van Kronkelwilg
 • Via meningen in bronnen probeert hij zijn eigen mening door te drukken. Het gebruik van bronnen luistert bij dit onderwerp. Kronkelwilg geeft de voorkeur aan campagnewebsites. Juist deze sites zijn niet geschikt als bron. Wanneer Kronkelwilg de door mij aangedragen academische bronnen ook maar als meningen ziet is hij in het goede gezelschap van Trump en Wilders.
 • Maatregelen en wetten door Israël tegen BDS worden systematisch verwijderd. Israëlische maatregelen zijn helemaal niet verwijderd. Wat wel verwijderd is zijn tendentieuze bijdragen over 'civiele eliminatie', ook hier weer gebaseerd op de website van een actiegroep. In deze, door Kronkelwilg verwijderde versie staan die maatregelen onder reacties gewoon genoemd
 • Citaten worden onvolledig en selectief weergegeven, zelfs onjuist. Een citaat is natuurlijk per definitie een selectie. Het citaat in kwestie, waarin Barghouti stelt most definitely we oppose a Jewish state in any part of Palestine wordt keer op keer door Kronkelwilg verwijderd. De bron staat erbij en is voor eenieder te controleren.
 • Over gebeurtenissen in het verleden die niets met de BDS ... te maken hebben. Hierover heeft James J. Friedberg in 2015 in "The Business and Human Rights Landscape: Moving Forward, Looking Back" een artikel geschreven: "The Arab League Boycott of Israel: Warring Histories, International Trade, and Human Rights" waarin BDS behandeld wordt als een nieuwe fase in de Arabische boycot. Kortom: er is hier academisch bronmateriaal. Kronkelwilg heeft slechts een mening gegeven.
 • Een tekst, ook al staan er referenties bij, maar die niets te maken heeft met het lemma mag verwijderd worden. Het Forbes-artikel dat Kronkelwilg hier noemt is door mij alleen geplaatst als bron bij de zin dat de ADL het punt van antisemitisme maakt. De eerste zin van het artikel luidt: When the national director of the Anti-Defamation League takes out a large advertisement in the print edition of The New York Times, you kind of have to take notice. Given the cost of such an ad (surely more than one in the Forward!), the February 7 statement by Abraham Foxman signals that his organization believes the movement to boycott, divest from and sanction Israel — known as BDS — is anti-Semitic hate speech that poses a real and potent threat to Jews everywhere. Het gaat er niet om of de ADL hiermee gelijk heeft, het is slechts een bron bij het punt dat ADL maakt. Er is ook nooit en nergens in het lemma gesteld dat het punt van antisemitisme "waar" is, alleen dat er organisaties zijn die dit punt maken.
 • Over de Franse veroordeling Haat en geweld is hier evenwel niet aan de orde (geweest): over tendentieus gesproken ! In het lemma staat dat de activisten op grond van de wetgeving tegen discriminatie, haat en geweld ook in hoger beroep veroordeeld wegens discriminatie veroordeeld zijn. Ten overvloede een linkje naar de rechterlijke uitspraak waarin letterlijk staat op grond van welke artikel de activisten veroordeeld zijn: pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une race, une religion ou une nation déterminée
 • behoort eventuele kritiek niet in de inleiding te staan. Ik had al eerder verwezen naar het feit dat de kritiek zowel de inleiding van de Engelse, Duitse, Franse, Spaanse en Tsjechische wikipedia-artikelen terugkomt. Ook had ik aan de kaak gesteld dat Kronkelwilg zowel de kritiek van de Anti-Defamation League als het Simon Wiesenthal Center (beide voorzien van bronnen) geheel verwijderd had. Ik zie slechts een statement van Kronkelwilg: "Afgezien van deze meningen van Hanhil behoort eventuele kritiek niet in de inleiding te staan maar pas na de beschrijving en het doel van een organisatie." Dit is verder geen onderbouwing, noch een reactie op de aangedragen punten.
 • Hij blijft ook doordrukken dat de BDS tegen Joden zou zijn i.p.v. tegen Israël en de bezetting Dat is niet waar. Ik heb alleen melding gemaakt van maatschappelijke kritiek, mét bronnen.

Conclusie[bewerken]

Op alle door Kronkelwilg aangedragen punten heb ik hierboven antwoord gegeven; de gevraagde onderbouwing voor deze bewerking ontbreekt op alle punten. Ik ga ervan uit dat de nu aangedragen punten blijven staan en bij overlegbijdragen hierover een behoorlijke onderbouwing volgt. In de lange bijdrage van Kronkelwilg van gisteren 13:21 was de onderbouwing van zijn meningen nog afwezig. Hanhil (overleg) 11 jan 2018 07:07 (CET)

Dit is een eigengereide SCHIJN-CONCLUSIE van Hanhil, waarmee hij hier zijn eigen zienswijze poogt door te drukken, mij monddood probeert te maken en lezers misleidt alsof hij geen partij in deze bwo zou zijn. Het moge duidelijk zijn dat ik het kopje 'Geweld aan de inhoud' op deze OP niet voor niets heb geplaatst. Nadat hij teksten verwijderde en verving door meningen (nb met bronnen die dat bevestigen:...believes that...(opinieblad Forward)) heb ik herhaaldelijk argumenten aangedragen tegen zijn bevooroordeelde ongegronde bewerkingen, wat resulteerde in een bwo, die hij nu met een eigen 'conclusie' probeert af te doen.
 • Waarom vermeldt Hanhil de zienswijze van de pro-israëlische organisaties ADL en het SWC t.a.v. BDS als antisemitisme (niet eens vermeend!) als daarvan geen concreet feit in de bronnen wordt vegegeven?.
 • En waarom blijft hij die zienswijze in juist de inleiding van dit lemma plaatsen, voordat nog maar beschreven is wat BDS inhoudt? Er is een apart kopje voor kritiek en reacties.
 • Waarom censureert hij de vertegenwoordigende tak van de BDS in Nederland weg?
 • Waarom verwijdert hij de vermelding van Israëlische anti-BDS Conferentie in Jeruzalem.
 • en ook het antwoord van Moglerini van de EU over vragen aangaande BDS?
 • Waarom blijft hij steevast een zg. (mandaatgebied)voorgeschiedenis plaatsen, met een reeks jaartallen zonder bronnen, zonder te vermelden wát die te maken zouden hebben met de huidige BDS-beweging (2005) aangaande de bezettingspolitiek van Israël? Een oproep tot Boycot, Desinvesteren en Sancties tegen de mensenrechtenschendingen en VN-Resoluties door Israël. BDS die voortbouwt op de Academische en Culturele Boycot van de PACBI, naar voorbeeld van de boycotbeweging in Zuid-Afrika?
Op deze vragen e.a. heeft Hanhil nog steeds geen antwoord gegeven en feiten aangedragen die zijn bewerkingen onderbouwen, hooguit meningen. Hij negeert mijn opmerkingen en vragen maar blijft de inhoud van het lemma naar zijn eigen hand zetten en hem onwelgevallige bewerkingen verwijderen. Zolang dit niet is verbeterd is het niet E om die bewerkingen te laten staan. Kronkelwilg (overleg) 17 jan 2018 01:26 (CET)
Met de laatste wijziging heeft Kronkelwilg wederom ondanks al het hier bovenstaande overleg verwijderingen doorgevoerd. Op de volgende punten staat een reactie op deze overlegpagina nog uit:
 • Bij een omstreden beweging past ook de kritiek in de inleiding, zoals zowel de inleiding van de Engelse, Duitse, Franse, Spaanse en Tsjechische wikipedia-artikelen. Dat Kronkelwilg die kritiek niet deelt betekent niet dat die kritiek niet bestaat en is geen reden tot verwijdering.
 • De verwijdering van letterlijke - en controleerbare - citaten m.b.t. het bestaansrecht van Israël in de ogen van BDS-voorman Barghouti
 • De verwijdering van de voorgeschiedenis ondanks de aanwezigheid van academisch bronmateriaal dat de BDS-beweging behandelt als nieuwe fase in de Arabische boycot van Israël
Kronkelwilg begint zijn betoog met het statement dat de conclusie een schijnconclusie zou zijn. Een inhoudelijke reactie, laat staan een onderbouwing op de aangedragen punten van 11 jan 2018 07:07 ontbreekt echter totaal. Het feit dat schijnconclusie vet en in hoofdletters geschreven is zal een compensatie zijn voor dat gebrek aan inhoudelijkheid.
Een verdere inhoudelijke reactie op de punten van Kronkelwilg:
 • Voor de zienswijze van Anti-Defamation League en het Simon Wiesenthal Center zijn bronnen geplaatst. Er is hierbij ook nooit vermeld dat deze organisaties "gelijk" hebben, er is alleen melding gemaakt dat de kritiek er is, waarbij de Anti-Defamation League en het Simon Wiesenthal Center slechts als voorbeeld zijn genoemd. Zij zijn trouwens bepaald niet de enigen: het antisemitisme rond de BDS-beweging komt ook jaarlijks aan de orde in het verslag over antisemitisme van het Duitse ministerie van binnenlandse zaken voor de Bondsdag (zie b.v. Drucksache 18/11970 van 7 april vorig jaar: Unterrichtung durch die Bundesregierung; Bericht des Unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus).
 • Het lemma over DocP is onlangs verwijderd uit Wikipedia wegens onvoldoende encyclopedische relevantie. Dan gaat het niet aan om hier via een achterdeur te proberen alsnog aandacht aan deze organisatie te wijden.
Dat er verder punten "sneuvelen" bij het terugdraaien is een geval van helaas. Ik ben een tijdlang bezig geweest om bij het terugzetten van verwijderde alinea's de bijdragen van Kronkelwilg te integreren in de tekst van het lemma. Ik ben daar wel een beetje klaar mee, omdat er van de kant van Kronkelwilg geen enkele bereidheid is tot constructief overleg. Zolang Kronkelwilg zonder onderbouwing de kritiek en de voorgeschiedenis verwijdert (waarbij voor beide punten behoorlijk bronmateriaal aanwezig is) ga ik rücksichtslos terug naar de laatste versie vóór die verwijdering. Hanhil (overleg) 17 jan 2018 06:16 (CET)

Neutraliteit vs mening Hanhil[bewerken]

Zelfs op vragen van mij over zijn SCHIJNCONCLUSIE (hierboven) geeft Hanhil geen concreet antwoord en gevraagde feiten, maar ontwijkt ze. Doodleuk verwijdert hij weer alle hem onwelgevallige aanvullingen en zet zijn eigen pov-bewerkingen terug. Toch plaats ik nog maar een reactie met de argumenten die ik al diverse keren hiervóór heb geschreven, maar waar Hanhil omheen blijft draaien terwijl hij zijn mening in het lemma doordrukt:

 • Kritiek op de BDS-beweging hoort onder het ervoor bestemde aparte kopje geplaatst te worden bij andere reacties en kritiek. Reacties van bepaalde Joodse organisaties die het als antisemitisme zien is niet de enige kritiek. Dit wordt in de door Hanhil bijgevoegde opinie-bron (Forward) niet eens concreet benoemd, maar 'gedacht', en is niet rechtstreeks tegen BDS gericht maar tegen een Universiteitsprogramma Politieke Wetenschappen, waarin ook aandacht aan Barghouti wordt geschonken. Anti-Joods vanwege Joods-zijn is geen doel of kenmerk van de Boycot-Desinvesteringen en sancties; B-D-S is voornamelijk politiek gericht, op bedrijven en handel. Bij spontane afzonderlijke acties kunnen zich weliswaar onbedoelde zaken voordoen, maar dat is niet te wijten aan de intentie van de BDS-beweging zelf.
 • In tegenstelling tot wat Hanhil beweert heb ik slechs één zin verwijderd uit het geselecteerde en onjuist weergegeven citaat, en de tekst "De BDS-beweging is een tegenstander van een tweestatenoplossing en streeft naar het einde van de staat Israël." die door Hanhil in het lemma geplaatst is. Deze bewering deugt niet: de persoon Barghouti heeft bezwaren tegen de staat Israël als Joodse staat vanwege zijn discriminatoire wetten en maatregelen, maar daaruit mag hij niet concluderen dat daarom de BDS-beweging een tegenstander van een tweestatenoplossing is. Het volledige interview is leesbaar en hoorbaar (youtube); bij het citaat van 2013 heb ik de plek op youtube vermeld. Los van de voorafgaande verklaring van Barghouti in zijn lezing over een 'Jewish state' pikt Hanhil de laatste zin eruit en maakt er 'Israël' van.
 • Hanhil wil doordrukken dat het om een Arabische boycot gaat, en noemt jaartallen (zonder bron) uit de tijd dat Israël nog niet eens bestond. BDS is echter een Palestijns initiatief; de PCABI begon met een academische en culturele boycot naar voorbeeld van de Zuid-Afrikaanse Boycotcampagne, en is daarna door grassrootorganisaties in voornamelijk westerse landen opgepikt tot B-D-S. Naderhand hebben zich ook enkele Arabische landen erbij aangesloten.
 • Bij kritiek van organisaties op de politiek en de mensenrechtenschendingen van de staat Israël is geen sprake van antisemitisme, hoewel Israël zelf allerlei pogingen onderneemt om dat onder die noemer te schuiven. Daarvoor is onder meer de Israëlische NGO Monitor in het leven geroepen. Met behulp daarvan beschuldigt Israël internationale NGO's die opkomen voor mensenrechten van sympathie voor BDS. Op grond van een hiervoor opgestelde 'blacklist' worden deze organisaties en hun leden uit Israël geweerd.
 • In veel landen zijn organisaties opgericht om de BDS beweging te steunen en in eigen land te vertegenwoordigen. In Nederland is dat het Documentatie en Onderzoek Centrum Palestina (DocP). Het is vreemd dat Hanhil de beschrijving in de eigen Nederlandse WP wil voorkomen van deze Nederlandse organisatie, die voorlichting geeft over B-D-S en aangesloten is bij het ECCP. Het wordt consequent door hem verwijderd.

Zolang er van de kant van Hanhil geen enkele bereidheid is om de beschrijving van dit lemma neutraal te houden, maar hij daarentegen zijn eigen mening over BDS blijft doordrukken en daarbij feitelijke gegevens verwijdert, zal ik genoodzaakt zijn de neutraliteit van dit lemma te blijven waarborgen. Kronkelwilg (overleg) 20 jan 2018 23:13 (CET)

Zonder dat er een antwoord gekomen is op de zeer concrete vragen onder het kopje "Conclusie" begint Kronkelwilg maar weer met het rondstrooien van nieuwe meningen en beschuldigingen. Wederom een inhoudelijke reactie van mijn kant:
 • Kronkelwilg begint zijn betoog met het statement dat de conclusie een schijnconclusie zou zijn. Een inhoudelijke reactie, laat staan een onderbouwing op de aangedragen punten van 11 jan 2018 07:07 ontbreekt echter totaal. Het feit dat schijnconclusie vet en in hoofdletters geschreven is zal een compensatie zijn voor dat gebrek aan inhoudelijkheid. Van mijn kant heb ik op 17 januari nog op Kronkelwilg's vragen gereageerd: zie hierboven.
 • Over de kritiek op de BDS-beweging: dat kritiek op de BDS-beweging onder het ervoor bestemde aparte kopje geplaatst zou moeten worden is slechts de mening van Kronkelwilg. In het kader van een neutrale behandeling van het onderwerp hoort niet één van de twee standpunten naar een voetnoot verplaatst te worden. In de versie van Kronkelwilg wordt in het artikel gestart met de doelstellingen van deze beweging en is het overgrote deel van het artikel geschreven vanuit het standpunt van de BDS-beweging. In tegenstelling daarmee kiezen de Engelse, Duitse, Franse, Spaanse en de Tsjechische wikipedia-artikelen wel voor een neutrale aanpak en vermelden al in de inleiding de breed gedragen kritiek op de BDS-beweging. Kronkelwilg heeft er kritiek op dat de reacties van Joodse organisaties hier vermeld worden, hetgeen wat wonderlijk is. Mag Sylvana Simons ook niet vermelden worden in het racismedebat omdat zij van Surinaamse afkomst is? Kronkelwilg heeft zowel de kritiek van de Anti-Defamation League als het Simon Wiesenthal Center (beide voorzien van bronnen) weer geheel verwijderd. Het gaat er hier niet om of Anti-Defamation League en het Simon Wiesenthal Center gelijk hebben, maar om het feit dat zij die kritiek leveren. In de bronvermelding ging het er niet om of Forward de BDS-beweging als anti-semitisch ziet, de link naarForward is geplaatst omdat hier vermeld wordt dat de Anti-Defamation League een grote advertentie had geplaatst waarin de BDS-beweging als antisemitische hatespeech wordt gezien: When the national director of the Anti-Defamation League takes out a large advertisement in the print edition of The New York Times, you kind of have to take notice. Given the cost of such an ad (surely more than one in the Forward!), the February 7 statement by Abraham Foxman signals that his organization believes the movement to boycott, divest from and sanction Israel — known as BDS — is anti-Semitic hate speech that poses a real and potent threat to Jews everywhere. Ook het Simon Wiesenthal Center noemt de BDS-beweging tegen Israël, an anti-semitic, anti-peace poison pill. Ook als de BDS-beweging met de mond belijdt dat ze niet anti-Joods zijn, betekent dat niet dat er geen kritiek kan zijn, of dat kritiek onterecht zou zijn - waarbij het sowieso geen taak is van Wikipedia om zelf te bepalen wie gelijk zou hebben.
 • Over de tweestaten-oplossing: Barghouti is de voorman en mede-oprichter van de BDS-beweging en niet zo maar een privépersoon. Er is geen sprake van dat ik in mijn citaatweergave Jewish state zou hebben gewijzigd in Israël. Als Barghouti meldt: most definitely we oppose a Jewish state in any part of Palestine dan gaat het over Israël en het zelfbeschikkingsrecht van het Joodse volk. Die zin had Kronkelwilg wederom verwijderd.
 • Over de voorgeschiedenis: de BDS-beweging is niet de eerste boycotbeweging tegen Israël: de boycot tegen Israël heeft een lange traditie en was al gestart door de Arabische Liga toen er alleen nog het streven van de Joden was naar de stichting van een eigen staat. Volgens Kronkelwilg wil ik doordrukken dat het om een Arabische boycot gaat en één zin verder geeft Kronkelwilg aan dat het om een Palestijns initiatief gaat. Ik mag toch aannemen dat Kronkelwilg hiermee niet bedoelt dat Palestijnen geen Arabieren zijn. Ook in het artikel The Arab League Boycott of Israel: Warring Histories, International Trade, and Human Rights van James Friedberg (2015) in het boek The Business and Human Rights Landscape: Moving Forward, Looking Back van de Cambridge University Press wordt de BDS-beweging expliciet in die voorgeschiedenis geplaatst. Natuurlijk zijn er accentverschillen tussen de verschillende boycots, maar de BDS-beweging is, zoals in het genoemde artikel beschreven is, een van de verschijningsvormen van een boycot die al loopt sinds de eerste aanzet van de stichting van een Joods nationaal tehuis. Ik heb ook nergens beweerd dat de BDS-beweging alleen maar Arabisch is.
 • Dat Israël reageert op kritiek is best mogelijk. In mijn laatste versie had ik die zwarte lijst ook genoemd. Wat is hier het punt??
 • Over de Nederlandse organisatie DocP: deze was door mij niet verwijderd en stond in mijn laatste versie gewoon genoemd. Van deze actiegroep is onlangs een lemma wegens onvoldoende encyclopedische relevantie verwijderd. Waar ik bezwaar tegen heb is dat dat hier via een achterdeur geprobeerd wordt om die verwijdering de omzeilen. De aandacht voor deze club heb ik teruggebracht tot encyclopedische proporties.
Over de bereidheid om het lemma neutraal te houden: Kronkelwilg geeft er blijk van geen enkel idee te hebben wat neutraliteit inhoudt. In mijn eerste bijdrage aan dit artikel heb ik zowel de standpunten van de BDS-beweging als de kritiek vermeld; Kronkelwilg heeft inmiddels meer dan 20 keer alle kritiek verwijderd en doet zijn uiterste best in het overleg hierboven om duidelijk te maken dat critici ongelijk hebben. Dat past niet bij een neutrale behandeling van een onderwerp.
Bij de zinsnede ... boycot tegen Israël, zolang dat land zijn verplichtingen volgens internationaal recht niet nakomt ... was wederom verwijderd dat het hier gaat om de opinie van de BDS-beweging. Een mening wordt hier als feit gepresenteerd en omdat Kronkelwilg deze mening deelt wordt keer op keer weggehaald dat dit de opinie is van de BDS-beweging.
Zoals al eerder vermeld: zolang Kronkelwilg zonder onderbouwing de kritiek en de voorgeschiedenis verwijdert (waarbij voor beide punten behoorlijk bronmateriaal aanwezig is) ga ik rücksichtslos terug naar de laatste versie vóór die verwijdering. Hanhil (overleg) 21 jan 2018 09:36 (CET)
Dit is de zoveelste herhaling van beweringen en pogingen tot censuur van Hanhil om daarmee zijn mening op dit lemma te plakken. Hij blijft weigeren zijn bewerkingen te herzien en weigert te accepteren dat dit lemma de BDS-beweging beschrijft en dat het lemma niet gaat over de ADl, het SWC en het standpunt van Israël. Onderbouwde reacties en kritiek horen ná de beschrijving van het lemma zelf onder het kopje 'reacties en kritiek' geplaatst te worden en niet prominent vóór zelfs de doelstellingen. Hanhils activistische POV-wijzigingen in de doelstelling en d.m.v. selectieve citaten, zijn POV-aanvulling met een zg 'voorgeschiedenis', zijn POV-verwijderingen zoals de BDS-tak in Nederland, het standpunt van de EU en de anti-BDS conferentie van de Israëlische regering, zijn ontoelaatbaar. Neutrale beschrijving teruggezet. Kronkelwilg (overleg) 23 jan 2018 12:52 (CET)
Tsja, wat moet je met een overlegbijdrage als die van Kronkelwilg van 23 jan 2018 12:52. Hij verwijt mij censuur na zelf één minuut eerder de kritiek op de BDS-beweging en de voorgeschiedenis verwijderd te hebben.
 • Over de kritiek op de BDS-beweging: op de aangedragen punten van de overlegbijdrage van 21 jan 2018 09:36 is geen enkele inhoudelijke reactie, noch een onderbouwing gekomen. Ik zie hier voor de zoveelste keer slechts een verder niet-onderbouwde mening langskomen.
 • In de overlegbijdrage van 21 jan 2018 09:36 was ook ingegaan op de voorgeschiedenis. Een inhoudelijke reactie van Kronkelwilg ontbreekt nu wederom.
 • In de overlegbijdrage van 21 jan 2018 09:36 was ingegaan op DocP. Ook hier ontbreekt een inhoudelijke reactie van Kronkelwilg.
De laatste toevoegingen van Kronkelwilg getuigen trouwens ook van cherrypicking. Als Kronkelwilg "het standpunt van de EU" op een fatsoenlijke manier zou weergeven volstaat hij niet met de uitspraak van Federica Mogherini dat BDS-acties vallen onder de vrijheid van meningsuiting en vereniging. Bij "het standpunt van de EU" hoort eveneens de werkdefinitie van European Monitoring Center on Racism and Xenophobia. Die definitie is inmiddels overgenomen door de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), waarbij 31 landen aangesloten zijn. O.a. Duitsland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben die definitie overgenomen. De BDS-beweging gaat heftig tekeer tegen die werkdefinitie, waarin onder andere als voorbeeld van een antisemitische uiting wordt genoemd: de ontkenning van het zelfbeschikkingsrecht van het Joodse volk door te stellen dat het bestaan van de staat Israël op racisme is gebaseerd. Ook Kronkelwilg heeft zich meermalen in die zin uitgelaten. Wat eveneens bij "het standpunt van de EU" hoort is dat de Europese Commissie een coördinator antisemitisme benoemd heeft, Katharina von Schnurbein. Von Schnurbein meldde in 2016 over het antisemitisme als "älteste Form des Hasses": "Dieser Hass kann viele Ausdrucksformen haben. Die BDS-Bewegung (Boykott, Desinvestition und Sanktionen), die den Staat Israel zu de-legitimieren sucht, ist eine davon". Dus: áls we het standpunt van Europa vermelden, dan natuurlijk wel compleet. Omdat de onderbouwing van Kronkelwilg's verwijderingen volledig ontbreekt in zijn overlegbijdrage van 23 jan 2018 12:52 ben ik teruggegaan naar de laatste versie voor die veranderingen.Hanhil (overleg) 24 jan 2018 06:12 (CET)

Even een stapje terug[bewerken]

Om een of andere reden staat deze pagina op mijn volglijst, maar ontbreekt het me om bovenstaande lappen tekst door te lezen. Hoe dan ook, heb ik het idee dat jullie er niet snel uit gaan komen met elkaar. Is het een idee om beiden in een zin of 3, 4 aan "buitenstaanders" uit te leggen waar de schoen wringt? Zakelijk, zonder verwijten, dat spreekt voor zich. Groet, Vinvlugt (overleg) 24 jan 2018 08:40 (CET)

De kern van de onenigheid is eenvoudig: de BDS-omgeving is zeer omstreden. De vraag is of we, net als bij de meeste anderstalige Wikipedia lemmata over dit onderwerp, in de inleiding vermelden dat de BDS-beweging omstreden is, of dat het lemma alleen het standpunt van de BDS-beweging zelf vermeldt. Kronkelwilg is een voorstander van het laatste; mijn mening is dat bij een neutrale behandeling van het onderwerp de breed gedragen kritiek op deze beweging niet verstopt moet worden in een voetnoot. Hanhil (overleg) 24 jan 2018 09:03 (CET)
Breedgedragen is de niet onderbouwde mening van Hanhil. Voor uiteenlopende voor- en tegenreacties en/of kritiek is een apart kopje opgezet. Kronkelwilg (overleg) 26 jan 2018 00:31 (CET)
N.a.v. de opmerking over breedgedragen en niet-onderbouwd een kleine toelichting: de BDS-beweging wordt door vele organisaties en overheden bekritiseerd. Voorbeelden uit delen van het lemma die door Kronkelwilg zijn verwijderd zijn de mensenrechtenorganisaties als de Anti-Defamation League en het Simon Wiesenthal Center, die de BDS-beweging als anti-semitisch zien. In dezelfde zin heeft de coördinator anti-semitisme van de Europese Unie zich uitgelaten. In de jaarlijkse rapportage van het Duitse ministerie van buitenlandse zaken wordt het anti-semitisme rond de BDS-beweging aan de kaak gesteld en de burgemeesters van grote Duitse steden hebben de BDS-beweging als anti-semitisch veroordeeld en weigeren die beweging ruimte beschikbaar te stellen. In Frankrijk zijn BDS-activisten veroordeeld op grond van de wetgeving tegen oproepen tot discriminatie, haat en geweld. Deze kritiek is door Kronkelwilg voortdurend verwijderd uit het lemma. Hanhil (overleg) 26 jan 2018 06:49 (CET)

Beveiligd[bewerken]

Vanwege de voortdurende bewerkingsoorlog heb ik het artikel voor 2 weken beveiligd. MatthijsWiki (overleg) 28 jan 2018 20:34 (CET)

Aangezien na het aflopen van de vorige beveiliging beide partijen weer doorgaan met de bewerkingsoorlog heb ik het artikel nu beveiligd voor 1 maand. MatthijsWiki (overleg) 21 feb 2018 07:43 (CET)

Herstel neutrale tekst[bewerken]

Nog even duidelijk op een rijtje:

 • De mening over BDS door de Joodse organisaties ADL en het SWC dat deze beweging antisemitisch zou zijn wordt in de bijgevoegde bronnen niet met feiten of bewijzen onderbouwd .
 • Lees de doelstellingen van BDS: antisemitisme is geen kenmerk of doel ervan. Israël probeert echter de BDS te bestrijden door de beweging te beschuldigen van o.a. antisemitisme.
 • B-D-S richt zich op de Israëlische apartheidspolitiek t.a.v Palestijnen en op bedrijven die aan de bezetting meewerken.
 • Het is een grassroots-beweging uit voornamelijk westerse landen. Los van landspolitiek opgezet, niet door (Arabische) landen, en niet tegen Joden. Mogelijk dat een individu ontspoort, maar dat zegt niets over de beweging zelf.
 • Hoe Barghouti er tegenover staat is via de link naar zijn eigen lemma te lezen.
 • Het is vreemd dat Hanhil de Nederlandse tak van de BDS-beweging in deze Nederlandse encyclopedie heeft verwijderd. Kronkelwilg (overleg) 20 feb 2018 23:44 (CET)
Wanneer je kijkt naar de Wikipedia-richtlijn van het neutrale standpunt zie je dat Kronkelwilg met de wijzigingen van vannacht deze richtlijn met voeten treedt. Het artikel was wederom omgebouwd tot een lemma waarin de breed gedragen kritiek verwijderd of naar een voetnoot verplaatst was.
 • Over de standpunten van de Anti-Defamation League en het Simon Wiesenthal Center: in de bijgevoegde bronnen zijn deze standpunten duidelijk leesbaar: in deze bron die in het lemma staat, staat letterlijk the February 7 statement by Abraham Foxman signals that his organization believes the movement to boycott, divest from and sanction Israel — known as BDS — is anti-Semitic hate speech that poses a real and potent threat to Jews everywhere. De bron voor het standpunt van het Simon Wiesenthal Center is zo mogelijk nog directer: de aangehaalde publicatie heeft de titel Boycott Divestment Sanctions (BDS) against Israel, an anti-semitic, anti-peace poison pill. De standpunten zijn volstrekt helder. Die bronnen laten niets aan duidelijkheid te wensen over als het gaat om de weergave van de standpunten van deze twee organisaties.
 • De mening dat de BDS-beweging antisemitisch zou zijn wordt niet alleen door Israël geventileerd. Naast de kritiek van Israël en de eerder genoemde kritiek van de Anti-Defamation League en het Simon Wiesenthal Center hebben ook de Duitse overheid en de coördinator antisemitisme van de Europese Commissie zich in deze zin uitgelaten. Het Wikipedialemma heeft niet als doel om te bepalen wie er gelijk heeft, en of de argumenten van de BDS-beweging of van de tegenstanders valide zijn, het gaat erom dat het lemma een getrouwe weergave geeft van de standpunten. Zoals al eerder aangegeven kiezen de Engelse, Duitse, Franse, Spaanse en de Tsjechische wikipedia-artikelen ook voor een neutrale aanpak en vermelden ze reeds in de inleiding de breed gedragen kritiek op de BDS-beweging. Kronkelwilg heeft dit in het Nederlandstalige lemma verwijderd.
 • Met het gebruik van de term "apartheidspolitiek" declasseert Kronkelwilg zichzelf als neutrale bijdrager in dit overleg. Deze terminologie wordt als framing gebruikt door de boycotbeweging.
 • De BDS-beweging is inderdaad in veel westerse landen aanwezig; het is echter niet een exclusief westerse aangelegenheid, maar is primair een Palestijnse actie, waarbij de wereldwijde acties worden gecoördineerd door het Palestinian BDS National Committee in Ramallah. In hun eigen woorden (zie hier onder het kopje "What is BDS?"): Boycott, Divestment, Sanctions (BDS) is a Palestinian-led movement for freedom, justice and equality. De BDS-beweging wordt gezien als een nieuwe variant van de Arabische boycot die al een voorgeschiedenis van een kleine honderd jaar heeft. Zie voor b.v. het artikel "The Arab League Boycott of Israel: Warring Histories, International Trade, and Human Rights" van James J. Friedberg dat in 2015 bij de Cambridge University Press verscheen, waarin BDS behandeld wordt als een nieuwe fase in de Arabische boycot.
 • Barghouti is niet zo maar iemand: hij is de woordvoerder en mede-oprichter van de BDS-beweging die zich bij herhaling uitgesproken heeft tegen het bestaan van een Joodse staat überhaupt: most definitely we oppose a Jewish state in any part of Palestine Deze info had Kronkelwilg wederom verwijderd.
 • Over de Nederlandse organisatie DocP: in tegenstelling tot wat Kronkelwilg hier voor de zoveelste keer beweert was het lemma over de organisatie niet door mij verwijderd en had ik DocP in mijn laatste versie gewoon genoemd. Het lemma van deze actiegroep was door MoiraMoira verwijderd wegens onvoldoende encyclopedische relevantie. Waar ik bezwaar tegen heb is dat dat hier via een achterdeur geprobeerd wordt om die verwijdering de omzeilen. De aandacht voor deze club had ik teruggebracht tot encyclopedische proporties.
Kronkelwilg heeft zich onder dit kopje "Herstel neutrale tekst" beperkt tot het opsommen van zijn standpunten, maar heeft een behoorlijke onderbouwing achterwege gelaten. Ook is op geen enkele manier ingegaan op de punten die genoemd zijn in het overleg van 21 en 24 januari. In de versie van Kronkelwilg van vannacht was de voorgeschiedenis wederom verwijderd en was bij de zinsnede ... boycot tegen Israël, zolang dat land zijn verplichtingen volgens internationaal recht niet nakomt ... ook verwijderd dat het hier ging om de opinie van de BDS-beweging. Aangezien Kronkelwilg ook zonder onderbouwing de kritiek en de voorgeschiedenis verwijderd had (waarbij voor beide punten behoorlijk bronmateriaal aanwezig is) ben ik teruggegaan naar de laatste neutrale versie vóór die verwijderingen. Hanhil (overleg) 21 feb 2018 06:54 (CET)
Beveiliging
NB: Vanwege de beveiliging staat hier nu de tekst waarmee Hanhil kort daarvoor het hele artikel conform zijn visie had teruggedraaid. Met als gevolg een rommelig artikel met een niet correcte en niet neutrale beschrijving. Door Hanhil zijn in het artikel (in volgorde van de tekst van het lemma), de volgende bewerkingen gedaan:
 • verwijderd: de gecorrigeerde juiste link naar de website van de PACBI;
 • verplaatst: medeoprichter Omar Barghouti en de link naar hem is uit de 'Inleiding' weggehaald en onder 'Doelstellingen' gezet;
 • verplaatst: uit 'Inleiding' naar 'Doelstelling' de zin dat de BDS in Nederland vertegenwoordigd wordt door DocP;
 • aangevuld: ipv onder het kopje 'Steun en kritiek' is in de 'Inleiding' een tekst gezet met beschuldigingen 'van antisemitisme door de Joodse organisatie Anti-Defamation League en het Simon Wiesenhtal Center ( zonder concreet bewijs in de bron en daarin zelfs ook weerlegd), aangevuld met een tekst over een veroordeling voor discriminatie in Frankrijk (die stond hiervoor onder het kopje 'Steun en kritiek);
 • gewijzigd: de zin t.a.v internationaal recht zoals verwoord onder 'Doelstellingen'. Door de wijziging in de zin komt deze vermelding nu ongeloofwaardig over. Bovendien is er een nummering aangebracht i.p.v. de puntjes;
 • verwijderd: de vermelding dat kerken, organisaties, pensioenfondsen, enz. de BDS navolgen;
 • dubbel vermeld: de tekst over BNC die ook in de 'Inleiding' staat. De naam Omar Barghouti is door Hanhil vanuit de inleiding naar 'Doelstellingen' verplaatst;
 • verwijderd: kopje en beschrijving van de tak van de BDS-beweging in Nederland uit de inleiding verwijderd en tot één zin teruggebracht;
 • aangevuld: geselecteerde en uit de context gehaalde zinnen uit een interview met Barghouti (overigens vollediger in het eigen lemma Omar Barghouti, waarnaar gelinkt was). De visie van Barghouti in een interview en een lezing (in verschillende jaren) wordt door Hanhil zonder meer gekoppeld aan de BDS-beweging;
 • gewijzigd: 1) het kopje 'Steun en kritiek' is gewijzigd in 'Reacties'; 2) de chronologische volgorde onder dit kopje is door Hanhil op een vreemde manier gewijzigd. (gepaard met verwijderingen);
 • verwijderd: 1) bij de wijziging van de volgorde zijn tegelijk delen verwijderd uit de tekst over Amnesty; 2) en de vermelding en gegevens over JVP en AFSC op de 'Zwarte lijst'; 3) de tekst over de veroordeling wegens discriminatie van enkele BDS-activisten in Frankrijk is onder dit kopje verwijderd en in de 'Inleiding' geplaatst bij antisemitisme; 4) de reactie van Mogherini van de EU;
 • verplaatst: de eenzijdige visie in de ref.'dw.com' met gekleurde berichtgeving over de burgemeester van Berlijn was weliswaar eerder door Hanhil toegevoegd. Maar de bron van de 'Zentralrat der Juden' (met vermelding van bedreiging door het Simon Wiesenthal Centrum) is hier door Hanhil uit de tekst weggehaald. De Berliner Zeitung bericht dit bovendien anders (moet daarmee nog aangevuld worden);
 • aangevuld: een zg. 'Voorgeschiedenis' (zie ook de eerdere discussies) zoals bijv. hier;
 • verwijderd: een externe link met de informatieve lezing over het ontstaan van BDS door Miko Peled de zoon van Mattityahu Peled.
Kronkelwilg (overleg) 22 feb 2018 00:22 (CET)
In zijn bijdrage van vannacht onder het kopje "beveiligd" gaat Kronkelwilg niet in op de vragen en opmerkingen die in het overleg recht boven dat kopje staan. Dat is helaas een patroon: ook op het overleg van 21 en 24 januari ontbreekt de inhoudelijke reactie nog geheel. De hele overlegbijdrage van vannacht zou in één hyperlink kunnen worden samengevat: [1]. De overlegbijdrage van 20 februari volgt hetzelfde stramien: er wordt niet gereageerd op eerder overleg, er wordt geen vraag beantwoord, er wordt niet om een reactie gevraagd, Kronkelwilg komt alleen even zijn mening verkondigen.
Het kopje boven dit overleg heet "Herstel neutrale tekst". De BDS-beweging is zeer omstreden en wordt vaak verweten antisemitisch te zijn. In de huidige staat van het artikel komen zowel de standpunten van de BDS-beweging als de kritiek op deze beweging aan bod. In de versie die Kronkelwilg voorstaat is geen sprake meer van een neutraal en encyclopedisch lemma, maar wordt deze beweging geheel vanuit de standpunten van de BDS-beweging beschreven. Al sinds december is Kronkelwilg bezig de kritiek stelselmatig te verwijderen.
Bij de meeste punten in zijn bijdrage van vannacht maakt Kronkelwilg niet duidelijk wat het probleem is, maar meldt hij slechts dat tekst verplaatst is. De rest van de door hem genoemde punten zijn in het overleg hierboven al uitgebreid aan de orde geweest en staat de reactie van Kronkelwilg nog uit. Nieuwe punten zijn:
 • Wat Kronkelwilg gekleurde berichtgeving noemt is gewoon de Duitse publieke omroep. Als je die link volgt kom je ook de TAZ tegen, de Berlijnse krant van de groen-alternatieve beweging. De Duitse publieke opinie staat kritisch tegenover de BDS-beweging. In het stuk van de Berliner Zeitung dat Kronkelwilg aanhaalt staat slechts dat de burgemeester verbaasd is over de nominatie en dat hij zich tot dan toe, in tegenstelling tot de burgemeesters van Frankfurt en München, nog niet over de BDS-beweging had uitgelaten.
 • Over het filmpje: Wikipedia is geen startpagina en conform Wikipedia:Wanneer extern linken doen we dat spaarzaam. In dit geval is het ook geen neutrale documentaire, maar een door de BDS geregisseerde bijeenkomst. Dergelijke filmpjes zijn ook via de site van de BDS-beweging zelf te vinden en die site is in het artikel wel gelinkt.
Hanhil (overleg) 22 feb 2018 07:06 (CET)
Dat er kritiek is op de BDS-beweging is duidelijk. Maar, in tegenstelling tot wat hij híer 'kritisch' noemt, schuift Hanhil in het lemma exclusief de term 'antisemitisme' naar voren. De beschuldiging als zou BDS antisemitisch is meestal niet terecht en betreft meningen of emoties. In dezelfde Duitse krant die Hanhil als bron vermeldt, staat een redelijk objectief Q&A-artikel over de boycot-Israël- oproep. Daarin staat ook dat de tekst 'Boycot Israël' op de BDS-plakkaten (zie de foto erbij) vaak wordt geïnterpreteerd als 'Boycot Joden'. Israël, die geen onderscheid maakt tussen kerk en staat, propageert zichzelf als Joodse staat (hoewel het grootste deel van de bevolking niet-Joods is). Kritiek op de staat Israël, van zowel van binnenuit als van daar buiten, wordt op grond daarvan uitgelegd als kritiek op Joden algemeen. Met name in Duitsland is dit een gevoelig punt.(zie daarvoor in dit Q&A-artikel het kopje Warum reagiert Deutschland besonders sensibel?) In veel andere landen speelt dit niet. De door Hanhil hier aangehaalde artikelen waarin bepaalde Joodse organisaties de BDS-beweging als antisemitistisch zien is gekleurd, niet algemeen en geeft geen juist beeld van de wereldwijde BDS-beweging en de standpunten ten aanzien van de doelstellingen ervan. In dit lemma horen interpretaties en standpunten voor of tegen de BDS-beweging állemaal gezet te worden onder het daarvoor bestemde kopje 'Reacties en kritiek'. En, zoals ik reeds verschillende keren heb aangegeven, hoort daarvan niet één uitgelicht en in de inleiding gezet te worden. Het Israëlische standpunt en ondernomen acties nemen daar uiteraard een aparte plaats in, onder een subkopje.
Kronkelwilg (overleg) 24 feb 2018 21:07 (CET)
Of het verwijt van antisemitisme terecht is of niet is niet een punt dat Wikipedia moet bepalen. Feit is dat die kritiek er is en zéker niet alleen in Duitsland. De wikipedia-artikelen in andere talen vermelden de antisemitisme-kritiek in de inleiding, waarbij in de Engelse en de Franse wikipedia ook de vergelijking met de Nazi-boycot van de Joden in de inleiding is opgenomen: "Critics further argue that the BDS movement disincentivizes the Palestinian leadership from negotiating with Israel at present, and that it is antisemitic in the form its opposition to Zionism takes, in resembling historic boycotts such as the Nazi boycott of Jewish businesses and in promoting the delegitimization of Israel." en "... tandis que ses opposants y voient une ressemblance avec les boycotts antisémite au cours de l'histoire, comme le boycott nazi des commerces juifs". Een Wikipedia-artikel is een encyclopedische beschrijving van een onderwerp en geen advertorial: daarvoor dient de eigen website. Wanneer een beweging die in Wikipedia beschreven wordt omstreden is wordt dat niet pas onderaan in het artikel gemeld. Bij het lemma over de Nederlandse Volks-Unie wordt de kritiek (rechtsextremisme) b.v. al vermeld vóór het standpunt van de partij zelf (Volksnationalisme). In de huidige versie van het lemma over de BDS-beweging is dat niet het geval: de eerste alinea meldt het standpunt van de BDS-beweging en pas in de tweede alinea wordt de kritiek genoemd. Tegelijk is de huidige Nederlandstalige versie heel wat terughoudender in het melden van kritiek dan de Engelse en Franse versies van het Wikipedialemma: de vergelijking met de naziboycot is niet genoemd. In de huidige versie is een neutraal beeld van de beweging neergezet, waarbij de standpunten van voor- en tegenstanders genoemd zijn, wat in de oude versie van Kronkelwilg beslist niet het geval was: die versie leest als een opiniebijdrage van de BDS-beweging zelf, waarbij vrijwel alle kritiek verwijderd was en het restant was weggemoffeld tussen de steunbetuigingen onderin het lemma. Hanhil (overleg) 9 mrt 2018 07:30 (CET)
@Mijn hier volgende reactie op Hanhil is tevens een aanvulling op mijn commentaar van 24 feb 2018 21:07 hierboven:
 • Om zijn gelijk aan te tonen, haalt Hanhil, zoals gebruikelijk, ook hier allerlei teksten/citaten aan. In dit geval uit andere lemmata en WP's, hier de Engelse en Franse WP. (wat door hem bij anderen wordt afgekeurd!). Die voegen echter niets toe aan zijn beweringen hier omdat:
 • hij uit deze WP's als 'bewijs' letterlijke beschrijvingen overneemt met dezelfde bronnen als die hij hier in het lemma had geplaatst, nl. 1) de bewering van Foxman van de ADL die een college op Brooklyn anti-Israël vindt, daarom 'hate' noemt en dientengevolge 'antisemitisch acht' omdat het tegen het zionisme is; en 2) het Simon Wiesenthal Center die er een uitgesproken eigen definitie van antisemitisme op na houdt en dat bewust op de BDS-beweging plakt.
 • Daarnaast neemt Hanhil het lemma 'De Nederlandse Volksunie' (waarom uitgerekend deze?) als voorbeeld/argument om de beschuldiging van 'antisemitisme' in de inleiding van de BDS-beweging door te drukken. Dit is een compleet misleidende vergelijking: Deze Volksunie is een politieke partij waarbij de plek in het politieke spectrum direct in de inleiding vermeld dient te worden, met zijn uitgangspunt en doelstellingen. De BDS-beweging is echter géén politieke partij met links of rechts, en een beschuldiging als zijnde 'antisemitisch' is geen uitgangspunt of doelstelling. Bovendien worden de uitgangspunten en doelstellingen pas ná de inleiding beschreven, zodat selectieve kritiek ervóór niet op zijn plaats is. Alle vormen van kritiek op de organisatie, de doelstellingen, enz. dienen zonder uitzondering samen onder een daarvoor bestemd kopje worden vermeld.
 • Hoe komt Hanhil er bij dat in deze versie geen verschillende standpunten zouden zijn genoemd? Ga even lezen: onder het kopje 'steun en kritiek' staan diverse reacties, ook die van de EU en van Israël, die er door Hanhil óók daarna weer zijn uitgehaald. Onder dat kopje hoort eveneens de beschuldiging van antisemitisme, maar dan wel onderbouwd met feiten of argumenten uit de bron (zoals ik bijv. in het eerste punt hierboven heb aangegeven). Dat heeft Hanhil tot nu toe echter verzuimd, ondanks mijn herhaaldelijke vraag ernaar; maar hij plaatste deze meningg zonder meer steeds weer in de inleiding terug. Wat het kopje boven de reacties betreft: dit kan misschien nog anders geformuleerd worden, maar dat neemt niet weg dat alle reacties, negatief, positief of anderszins, dááronder horen te staan.
 • Hanhil heeft ook de korte beschrijving van de BDS in ons eigen land verwijderd, in tegenstelling tot de beschrijving in door hem aangehaalde andere WP's waarin niet alleen de BDS-beweging in het eigen land beschreven staat maar ook die in veel andere landen. Kronkelwilg (overleg) 16 mrt 2018 14:58 (CET)
Kronkelwilg gaat in zijn reactie überhaupt niet in op het punt dat we binnen Wikipedia proberen een neutrale weergave van het onderwerp te tonen. Het is bepaald geen evenwichtige benadering van een onderwerp wanneer kritiek die alom wordt geuit in een lemma verstopt wordt onder een kopje 'steun en kritiek'. Wikipedia-lemmata in andere talen vermelden de kritiek in de inleiding. Een verwijzing naar collegaprojecten kan je framen als allerlei teksten/citaten, zoals Kronkelwilg doet, maar een inhoudelijke reactie was meer op zijn plaats geweest.
 • Over verwijzingen naar anderstalige wikipedia's hebben we een misverstand. De algemene stelregel is dat Wikipedia geen bron voor zichzelf kan zijn. Bij de referenties in een lemma geldt Wikipedia niet als een betrouwbare bron. In overleg kan je natuurlijk wel verwijzen naar de situatie op collegaprojecten. Kronkelwilg verwees in zijn bijdrage van 24 februari naar het kopje Warum reagiert Deutschland besonders sensibel? in het artikel van de Deutsche Welle. Dat stukje gaat specifiek over de naziboycot en dat daardoor met name in Duitsland de BDS-boycot gevoelig zou liggen. Ik heb met de verwijzingen naar de Engelse en de Franse artikelen aangegeven dat de vergelijking met de naziboycot niet alleen in Duitsland gemaakt wordt en die boycot in de Engelse en de Franse artikelen in de inleiding genoemd word (terwijl we dat in het Nederlandse lemma niet doen).
 • Het klopt dat het standpunt van de Anti-Defamation League en het Simon Wiesenthal Center ook in het Engelstalige lemma voorkomen. De Engelstalige wikipedia heeft een veel grotere én diversere gemeenschap van actieve bijdragers dan de Nederlandstalige wikipedia. De consensus is daar klaarblijkelijk dat het standpunt van deze organisaties encyclopedisch relevant is. De bronverwijzing in het lemma gaat om het feit dat de Anti-Defamation League in de New York Times een advertentie heeft geplaatst om het antisemitische karakter van de BDS-beweging aan de kaak te stellen. De bronvermelding is niet geplaatst om aan te tonen dat de BDS-beweging antisemitisch is, maar alleen om te tonen dat de Anti-Defamation League dit standpunt heeft. Hetzelfde geldt voor de bronvermelding voor het standpunt van het Simon Wiesenthal Center. Dat Kronkelwilg het met deze organisaties oneens is is duidelijk; de kritiek ís er echter en de Anti-Defamation League en het Simon Wiesenthal Center zijn als voorbeeld opgevoerd van organisaties die deze kritiek uiten.
 • Het voorbeeld van de Nederlandse Volksunie is in dit overleg slechts aangehaald als voorbeeld van een beweging die, net als de BDS-beweging, omstreden is. Kronkelwilg wil het artikel over de BDS-beweging weergeven als een advertorial, waarin de kritiek naar een voetnoot wordt verbannen. Het lemma over de Nederlandse Volksunie begint zelfs niet eens met het standpunt van de partij, maar met het standpunt van de critici. In de huidige versie van het lemma over de BDS-beweging wordt allereerst het standpunt van de beweging getoond, maar wordt ook de kritiek in een vervolgalinea in de inleiding vermeld.
 • Hoe komt Hanhil er bij dat in deze versie geen verschillende standpunten zouden zijn genoemd? Die vraag is eenvoudig te beantwoorden: de standpunten van de Anti-Defamation League en het Simon Wiesenthal Center waren verwijderd; de veroordeling in Frankrijk op basis van het wetsartikel tegen discriminatie, haat en geweld was verwijderd en de uitspraken van de burgemeester van Berlijn ("BDS steht mit antisemitischen Schildern vor Berliner Geschäften. Das sind unerträgliche Methoden aus der Nazizeit. Wir werden alles Mögliche tun, BDS Räume und Gelder für seine anti-israelische Hetze zu entziehen") waren verwijderd. In de huidige versie van het lemma zijn de reacties genoemd ná het noemen van het standpunt van de BDS-beweging zelf. Een onderbouwing van de stelling Kronkelwilg dat de kritiek pas als allerlaatste genoemd mag worden onder het kopje reacties ontbreekt.
 • In tegenstelling tot wat Kronkelwilg beweert staat de Nederlandse tak van de BDS-beweging in het huidige artikel gewoon genoemd. Het lemma over DocP is vanwege onvoldoende encyclopedische relevantie verwijderd; Kronkelwilg probeert via de achterdeur van dit lemma alsnog de informatie uit dat verwijderde lemma hier geplaatst te krijgen.
Het punt blijft staan dat in de huidige versie een neutraal beeld van de beweging is neergezet, waarbij de standpunten van voor- en tegenstanders genoemd zijn. Dit was in de oude versie van Kronkelwilg beslist niet het geval: die versie toonde de slechts de standpunten van de BDS-beweging, waarbij bijna alle kritiek was verwijderd of weggemoffeld onderin het lemma. Hanhil (overleg) 17 mrt 2018 07:22 (CET)