Overleg:Broeikaseffect

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Hoofdartikel Opwarming van de Aarde[bewerken]

Laten proberen het verband tussen de artikelen Klimaatverandering, Broeikaseffect en Opwarming van de Aarde duidelijk te houden. Ik heb een link geplaatst naar Opwarming van de Aarde bij versterkt broeikaseffect. Het lijkt me het beste de informatie die op deze pagina staat beperkt te houden en ons verder te concentreren op het hoofdartikel Opwarming van de Aarde als je geschikt materiaal hebt.Mathijs Romans 27 apr 2007 11:16 (CEST)


Ontdekking van het broeikaseffect: bemerk dat Arrhenius hierover geen concrete uitspraak heeft gedaan. Zijn werk situeert zich rond chemisch onderzoek. Dat het om pionierswerk zou gaan, wordt gewezen naar de hypothese waarbij atmosferische gassen de oppervlaktetemperaturen zouden beïnvloeden. Zijn werk was alleszins bijzonder in het feit dat het een halve eeuw stof heeft liggen vergaren. Voor meer info: raadpleeg een klimatoloog bij het KMI (bereikbaar via contact op de website of rechtstreeks via telefoon) of KNMI. --Tace 14 jul 2009 14:16 (CEST)

Discussie[bewerken]

"Dat er een verband bestaat tussen temperatuur en de concentratie CO2, wordt door critici niet ontkent".

Aan iemand die de pagina kan bewerken: graag even "ontkent" verbeteren naar "ontkend".

Bedankt, ik heb het veranderd -- SPQR-Robin 30 mrt 2007 22:11 (CEST)

opzich is het toch wel juist "ontkent" het woor komt van "ontkennen" en daar zit geen "d" in dus het is "ontkent"--– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 91.179.223.196 (overleg · bijdragen) op 23 mrt 2010 om 12:45 (CET).

Er zit ook geen 't' in "ontkennen" ;p. In de stam van 'ontkennen' (ontken) zit de 'n' niet in het 'kofschip', dus komt er in het voltooid deelwoord een 'd', geen 't'. --Jeroen N. 23 mrt 2010 14:13 (CET)

Ross is de hoogleraar... Wat M&M aantonen is dat de grafieken waar het Kyotoverdrag op is gebaseerd, erg slordig zijn berekend. Het enige dat M&M aan de kaak stellen is slordige wetenschap: "Het bewijs dat wij de aarde opwarmen deugt niet" is een pakkende samenvatting. De aanname (CO2 is een broeikasgas) is wel juist. "De mens verhoogt het CO2 niveau" is ook juist. DE mens wamt de aarde op is dus een logische conclusie.

Het grote debat is "Hoeveel"? En hier varieren de opinies tussen "Nauwelijks" en "Rampzalig". Erg interessant allemaal. Kijk maar eens op http://www.climateaudit.org

Hans Erren 17 augustus 2005


Aldus Stephen McIntyre (Hoogleraar economie) en Ross McKitrick, is volgens een artikel in Natuur Wetenschap & techniek feb. 2005 (het artikel zelf lezen ivm (c) ) is de huidige aanname dat de aarde door "ons" toedoen opwarmd niet "helemaal" of helemaal niet juist Hoewel er een bepaalde scepcis bestaat over de beredenering dat de theorie niet klopt, lijken er in dit onderzoek zeker punten te zitten welke de huidige aanname wel degelijk onderuit kunnen halen.

Een linkje van elsevier ter verduidelijking [1]--hardscarf 3 feb 2005 15:01 (CET)

+-------------------------+

Waar haal je vandaan dat het ijs van de polen veel methaan bevat? De zeebodem in koude gebieden bevat veel methaanhydriden, maar dat is iets anders dacht ik. Evanherk 17 mei 2003 15:55 (CEST)

De berekening van Arrhenius (4 tot 6 graden voor CO2 verdubbeling) is beduidend groter dan de IPCC modellen. Het heetste scenario A1F1 bereikt weliswaar 6 graden in 2100 maar met een CO2-gehalte van 970 ppm is dit een factor 3.4 ten opzichte van pre-industrieel 280 ppm. De reden dat Arrhenius zo hoog zat was dat hij de atmosferische IR absorptie met 70% zwaar overschatte.

sres tabellen http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/wg1/531.htm

arrhenius tabel 3
. http://home.casema.nl/errenwijlens/co2/table3.gif

Hans Erren 23 maart 2004

Correlatie broeikasgassen / temperatuur[bewerken]

Het stoort me bijzonder dat op deze pagina uit wordt gegaan van de oorzaak-gevolg relatie verhoging broeikasgasconcentratie --> verhoging temperatuur, terwijl uit verscheidene studies blijkt dat oorzaak en gevolg juist omgekeerd zijn. In een studie van mondiale temperaturen gedurende de laatste drie ijstijden, steeg de temperatuur altijd éérst, gevolgd door een toename van atmosferisch koolstofdioxide,zo’n 400 tot 1000 jaar later.


lees dit dan maar eens http://home.casema.nl/errenwijlens/co2/howmuch.htm

Het effect van CO2 op temperatuur is veel kleiner dan het effect van temperatuur op CO2, daarom is er geen runaway greenhouse, en daarom hebben Rorsch et al het bij het verkeerde eind.

Hans Erren 27 okt 2005 23:14 (CEST)


Met alle respect voor de door Hans Erren aangehaalde studies, welke m.i. zeer serieus te nemen zijn, ben ik niet gelukkig met de door hem (en anderen) gevoerde discussie over oorzaak en gevolg. Door het gebruik van zulke kwalificaties versimplificeert men de werking van het klimaat, dit leidt niet tot een beter begrip van het menselijke aandeel in dit alles. Er zijn zoveel processen van invloed op het geheel dat ieder wel een wetenschappelijke studie kan aanvoeren ter argumentatie van zijn of haar standpunt. Wie echter de moeite neemt zich op de hoogte te houden van de talloze studies, berichten en waarnemingen die op de wisselwerking van lithosfeer, oceanosfeer, biosfeer en atmosfeer te maken hebben weet dat er een breder kader is, een beeld dat in geen enkel fragmentarische wetenschappelijke studie kan worden aangewezen, maar als optelsom van dit geheel inmiddels onomstotelijk vaststaat. Het CO2 gehalte van de atmosfeer wordt gezien als zowel gevolg als oorzaak van temperatuurstijging. Begrijpelijk is de vraag, wat was er dan eerst? Antwoord: beide, maar om daarmee het verhoogde broeikaseffect af te doen als natuurlijke schommeling vind ik kop-in-het-zand-stekerij, of moedwillige tegendraadsheid.

Ik vind het een groot gemis dat er in het artikel over het broeikaseffect of dat over de opwarming van de aarde geen melding word gemaakt van deze en andere terugkoppeleffecten. Het gaat hier om belangrijke voedende mechanisme's die de een run-away greenhouse scenario zeer waarschijnlijk maken. Veel van deze mechanisme's zijn bewezen en beschreven. Naast de onbalans in de CO2-cyclus is er vooral het ontbinden van methaandeposities. Er bevind zich inderdaad een enorme hoeveelheid methaan in de permafrost van het poolgebied, welke vrijkomt door ontdooiing. Een andere groep van mechanismes zijn de veranderingen in de biosfeer t.g.v. klimaatverandering. Ik noem hier vooral de afname van phytoplankton in de oceanen en de verdroging van tropische regenwouden. Veel van deze mechanisme's zijn niet opgenomen in eerdere berekeningen door het IPCC. Deels omdat inzichten in deze nog nieuw zijn, deels omdat de effecten ervan zeer moeilijk voorspelbaar zijn. De door het IPCC geschetste scenario's kunnen dus voorzichtig en mild genoemd worden. Mijn kennis in deze is verre van compleet, maar informatie hierover is ruim aanwezig en toegankelijk voor wie zijn beeld objectief wil opbouwen.

S.Clement, 29 Augustus 2006

_____

De meekoppeleffekten van methaan in ontdooiend permafrost heb ik in he Eemien niet gezien, toen het toch beduidend warmer was dan nu (middelandsezeeschelpen in Amersfoort). Om de IPCC scenario's voorzichtig en mild te noemen is wel erg complimenteus. Bevolkingsgroei wordt overschat, economische ontwikkelingen worden overschat, emissies worden overschat, vervolgens word de natuurlijke uitvloei (sinks) onderschat, en tenslotte wordt in de klimaatmodellen de gevoeligheid voor al dat achterblijvende CO2 sterk overdreven. Ja, zo kan ik ook een rampscenario maken. Ik heb het business as usual scenario nog eens doorgerekend met wat meer realistische waarden en kom niet hoger uit dan 1 graad op het eind van de 21e eeuw. Die temperatuurverhoging heeft een netto positief effect voor de aarde. (natuurlijk is dit eigen onderzoek en mag daarom niet in het artikel geciteerd worden) http://tech.groups.yahoo.com/group/climatechangedebate/message/5121 Het IPCC laat dus lang niet al het beschikbare wetenschappelijk onderzoek zien in haar rapporten, en is daarmee een politiek instrument geworden.

Hans Erren 13 feb 2007 10:04 (CET)

Onderschrift[bewerken]

Het onderschrift onder de afbeelding van de NASA is onjuist: het gaat hier om gereflecteerd zonlicht in de boveste afbeelding en door de aarde uitgezonde straling (van een andere golflengte) in de onderste afbeelding AdN 17 okt 2005 15:03 (CEST)


Stichting klimaat geeft geen 'realistische kijk' maar voornamelijk een zeer eenzijdig gekleurde, daarom heb ik die link weer verwijderd. Bart (Evanherk) 9 dec 2006 22:13 (CET)


Ik heb een aantal ongenuanceerde en feitelijk onjuiste bewerkingen door 62.195.62.159 teruggedraaid. Bart (Evanherk) 16 dec 2006 07:45 (CET)

Broeikaseffect ter discussie[bewerken]

In verschillende programma's op tv heb ik gezien dat de wetenschappers het nog helemaal niet eens zijn. De wetenschap van de weerkunde (meteorologie?) is nog helemaal nieuw en men kan nog lang niet alles berekennen, zeker nog niet zover in de toekomst kijken. Daarnaast blijkt uit de geschiedenis van de aarde dat de aarde altijd al temperatuurschommelingen heeft gekend ( ijstijd etc).

Ik vind het dus belangrijk dat er een nuancerend stukje bijkomt die ook andere mogelijkheden aankaart. Ik ben zelf een computer expert en weet verder niet veel hiervan. Dus zou een expert wat kunnen aanvullen?

Zo is het echt veels te eenzijdig.. Overigens een goed punt om toe te voegen is dat de zuidpool meer ijs aanmaakt dan het verliest ( heb ik helaas geen bronnen van). Een indicatie staat hier: http://en.wikipedia.org/wiki/Climate_of_Antarctica

TjerkWol 16 feb 2007 11:31 (CET)

Jij verwart hier naar mijn mening het broeikaseffect met klimaatsverandering. De wetenschap heeft overigens net twee weken geleden in de vorm van een breed gedragen consensusrapport aangegeven dat de klimaatsverandering door toedoen van de mens nu voor 90% of 95% zeker is. Overigens heb ik recent bronnen gelezen waaruit juist blijkt dat het zuidpoolijs dunner wordt! satellietmetingen. Bart (Evanherk) 16 feb 2007 14:36 (CET)

Inmiddels lijkt de steun voor de bewering dat klimaatverandering door mensen komt af te nemen. Tevens is er veel kritiek op dit soort onderzoeken, omdat de deelnemers aan de consensusrapporten er over het algemeen belang bij hebben dat klimaatverandering door toedoen van mensen komt. Gerben1974 (overleg) 21 aug 2014 07:31 (CEST)
Uit onderzoek onder publicerende klimaatwetenschappers blijkt dat het waarschijnlijker is dat de steun toeneemt dan afneemt, en ook veel papers die schrijven over verschillende wetenschappelijke debatten rond klimaat schrijven dat steeds meer publicerende klimaatwetenschappers de consensus steunen dat de mens medeverantwoordelijke is voor een versterkt broeikaseffect, en daarmee de opwarming van de Aarde.[1][2]. Het klopt wel dat onder leken een afname lijkt te zijn in vertrouwen van deze theorie. Ik hoor vaker onbebrond (blogartikelen tellen hierbij niet als bron uiteraard) dat klimaatwetenschappers belang hebben bij een bepaalde uitkomst van hun onderzoek. Dat vind ik een rare aanname. Een wetenschapper heeft op lange termijn geen voordeel ervan foute voorspellingen te doen: dan wordt hij/zij beschouwd als een slechte wetenschapper en krijgt geen werk meer. Femkemilene (overleg) 21 aug 2014 15:02 (CEST)

Auteursrechten[bewerken]

Viel me op dat grote stukken van dit artikel vrijwel letterlijk in een ingezonde brief van de telegraaf terecht gekomen zijn; niet dat dat niet mag, maar alleen om te voorkomen dat straks iemand denkt dat dit artikel auteursrechten schendt. De inzender van de brief (Bert van den Burg) vermeldt geen bron (hetgeen ook mag natuurlijk).

Zie "Het is mijn plicht te protesteren tegen de CO2 gekte" van 17 maart 2007 Frederik Beuk 19 mrt 2007 01:31 (CET)

Documentaire[bewerken]

Ik heb een alinea die verwees naar "The great global warming swindle", een documentaire van het Britse Channel 4, verwijderd. Wikipedia en dit artikel moeten een encyclopedische status behouden. Deze documentaire is, voor zover mensen hem serieus nemen, zeer eenzijdig. Verscheidene geinterviewden hebben gezegd dat er op dusdanige manier in de interviews is geknipt dat ze er niet meer achter staan. Voor de bewering in de verwijderde alinea, dat de huidige stijging van CO2 veroorzaakt wordt door temperatuurverandering, is op dit moment nog geen enkele wetenschappelijke onderbouwing, en de herkomst van CO2 is op dit moment geen punt van discussie. Mathijs Romans 27 apr 2007 10:36 (CEST)

Daar zijn volgens mij wel onderbouwingen voor. Het zijn in ieder geval in de geologic record vaak twee waarnemingen die hand in hand gaan. Woudloper 27 apr 2007 11:19 (CEST)
Dat klopt, en dat is dan ook algemeen bekend. Echter er is vrijwel niemand die eraan twijfelt dat de *huidige* toename van CO2 niet door menselijk handelen wordt veroorzaakt. Dit is ook kwantitatief zeer goed doorgerekend, en de menselijke uitstoot past precies bij de concentratieverandering die we nu zien.Mathijs Romans 27 apr 2007 11:32 (CEST)
Komt idd mooi overeen, maar dat "bewijst" nog niets. Er is slechts een sterk vermoeden. De reservoirs en fluxen in de koolstofcyclus zijn niet goed genoeg bekend om dat met zekerheid te kunnen zeggen. Er zijn ook nog steeds wetenschappers die behoorlijk sceptisch zijn over de invloed van de mens op de globale temperatuur.
Ik vind trouwens nog steeds dat er meer in de artikelen over klimaatsverandering moet komen over gashydraten op de zeebodem en hun mogelijk gigantische effect op het globale klimaat. Woudloper 27 apr 2007 11:40 (CEST)
Dit soort POV-gepush op onterechte gronden draai ik uiteraard terug. Een artikel hoort verschillende invalshoeken weer te geven, zowel de propaganda van Gore als het wetenschappelijk betrouwbare verhaal van deze documentaire. Torero 27 apr 2007 11:55 (CEST)
Daar ben ik het in het geheel niet mee eens. Een artikel behoort helemaal geen propaganda te geven, van beide kanten niet. Als er bewering in het klimaatdebat wetenschappelijk onder discussie staan dan moet dat hier vermeld worden. En er dus verslag gedaan worden van de wetenschappelijke controverse. "The great global warming swindle" is duidelijk niet wetenschappelijk, niet encyclopedisch en heeft een zeer beperkte bekendheid onder het publiek. De maker van de documentaire heeft zelf toegegeven dat de gebruikte figuren wetenschappelijk onjuist en verouderd waren. De reden zou zijn geweest dat deze er mooier uitzagen. Vrij bizar trouwens dat je dit programma wetenschappelijk betrouwbaar noemt. Heb je niet gehoord van de hele controverse eromheen?
Zo reageert de British Antarctic Survey met "A comparison of the distorted and undistorted contemporary data reveal that the plot of solar activity bears no resemblance to the temperature curve, especially in the last 20 years.", "Any scientist found to have falsified data in the manner of the Channel 4 programme would be guilty of serious professional misconduct." en "A second issue was the claim that human emissions of CO2 are small compared to natural emissions from volcanoes. This is untrue: current annual emissions from fossil fuel burning and cement production are estimated to be around 100 times greater than average annual volcanic emissions of CO2. That large volcanoes cannot significantly perturb the CO2 concentration of the atmosphere is apparent from the ice core and atmospheric record of CO2 concentrations, which shows a steady rise during the industrial period, with no unusual changes after large eruptions." En zo worden er vele bizarre beweringen in de documentaire gedaan, stuk voor stuk onderuit gehaald door eenieder die een beetje op de hoogte is.Mathijs Romans 27 apr 2007 12:16 (CEST)
Onzin. The great global warming swindle is een stuk wetenschappelijker dan de propaganda van Gore. Juist om volledige informatie te geven, horen verschillende visies gegeven te worden. Het verwijderen van links en informatie die je niet aanstaat, is geen wikiwaardige manier van doen. Gelieve dus de tekst zoals die geschreven stond te laten staan en niet je eigen POV-standpunt door te drukken. Het is aan de lezer om een mening te vormen op basis van de door ons aangeleverde informatie. Niet aan ons om een bepaalde mening te laten prevaleren. Torero 27 apr 2007 12:17 (CEST)
Wikipedia is een encyclopedie. Als er informatie in The great global warming swindle staat die relevant en niet POV is, dan stel ik voor die apart te noemen, en dan kunnen we bekijken of daar mooi de verschillende kanten van kunnen belichten. Op zichzelf is deze documentaire echter geen geschikte brontekst of onderwerp en heeft als zodanig niet direct met het broeikaseffect te maken. Als er onjuiste beweringen worden gedaan in An inconvenient truth, dan stel ik voor ook die apart te behandelen. Nogmaals: een artikel behoort GEEN POV te bevatten, niet evenveel POV van beide kanten. Ben je het daar mee eens?Mathijs Romans 27 apr 2007 12:25 (CEST)
Informatie die genoemd wordt in TGGWS heeft evenveel recht als informatie genoemd in AIT. Verschillende modellen naast elkaar zetten en de lezer de kans te geven dieper in die materie te duiken is een uitermate wetenschappelijke manier van aanbieden van informatie. Je presenteert een controverse en die heeft -zijdelings- met het broeikaseffect te maken. Daarom heb ik de verwarringen Global Warming vs. klimaatverandering vs. broeikaseffect uit dit artikel trachten te halen. Een deel van de documentaire gaat echter over het verband tussen CO2 en temperatuur. Om aan te tonen dat dat verband allerminst zeker is en welke curve welke volgt, en dus hoe het (versterkt) broeikaseffect werkt, is zeer relevante informatie. Torero 27 apr 2007 13:25 (CEST)
Ik heb nog geen enkele documentaire over het versnelde broeikaseffect gezien die het predicaat wetenschappelijk kan dragen. Documentaires geven over het algemeen een makkelijk te verhapstukken weergave van de stand van zaken. En ja, er zitten fouten in deze documentaire maar niet meer dan in een gemiddelde BBC-, NGC- of Discovery-documentaire. De kern van kritiek in de documentaire is onaangetast, namelijk dat het waarschijnlijker is dat het CO2-niveau in de atmosfeer van de temperatuur afhangt en niet andersom. Er is dus geen reden om juist the TGGWS info te verwijderen. Je zegt dat verscheidene geïnterviewden zouden hebben gezegd dat ze niet meer achter hun bijdrage staan. Voor zover ik weet is dat er maar een, namelijk Carl Wunsch. Als ik echter de bijdrage van Wunsch bekijk kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat zijn uitspraken in een andere context de zelfde lading zouden hebben. (De IPCC heeft trouwens ook boter op zijn hoofd. De documentaire laat zien hoe moeilijk het is voor wetenschappers om hun naam uit de lijst van topwetenschapper-medewerkers te laten verwijderen, omdat hun bijdrage in de rapportage niet wordt gebruikt). Verder hebben vrijwel alle andere geïnterviewden in deze documentaire bijdragen die hout snijden. Dat de documentaire een beperkte bekendheid heeft onder het publiek is niet terecht; hij is in ieder geval op het internet makkelijk terug te vinden. Maar het is bovenal een slechte zaak dat in Nederland geen enkele omroep het aandurft hem uit te zenden. Ik ben het met de anderen eens dat het goed is als deze documentaire ook hier genoemd wordt. Jan Arkesteijn 28 apr 2007 10:30 (CEST)
Ik ben blij dat we het erover eens zijn dat een documentaire geen wetenschappelijke bron is. We kunnen misschien dit soort werk noemen onder een kopje "Broeikaseffect in de populaire media". Overigens denk ik dat ook dit beter bij Opwarming van de Aarde kan staan, uitgaande van het idee dat dit artikel over het proces broeikaseffect gaat, en niet over huidige klimaatverandering.Mathijs Romans 30 apr 2007 13:02 (CEST)
Ik ben denk ik op het verkeerde been gezet door je selectieve verwijdering van TGGWS, terwijl je AIT liet staan. Ik kreeg daardoor de indruk dat je dat wel een betrouwbaar wetenschappelijk document vond. Jan Arkesteijn 30 apr 2007 19:55 (CEST)

Ik ben zo vrij geweest de informatie over de Swindle te updaten en in overeenstemming te brengen met wat daarover al staat op het Wikipediathema over de Swindle, omdat het mij relevant lijkt ivm de uitzending van de Swindle op 12 juli. Ook heb ik de info over The Inconvenient Truth geherformuleerd en gevoegd bij 'T volgt CO2', omdat dit qua stijl overeenkomt met de plek waar The Swindle wordt besproken. Herformulering leek mij opportuun, omdat de vorige formulering een klimaatsceptische ondertoon had. Michielvd 9 jul 2007 15:00 (CEST)

Bronvermelding gewenst???????[bewerken]

Mathijs Romans heeft zojuist een voetnoot geplaatst die slechts "bronvermelding gewenst" laat zien met een link naar de bronnenpagina's. Nou kan ik me vergissen maar volgens mij is er ooit een stemming geweest over deze constructie (die op de Engelse wikipedia vaak wordt toegepast) en daar kwam toen uit dat dit op de Nederlandse wikipedia ongewenst is. Kan iemand dat bevestigen? Woudloper 30 apr 2007 12:38 (CEST)

Sorry, ik dacht hier een vermelding van gemaakt te hebben op de overleg pagina, maar die heb ik blijkbaar niet opgeslagen. Dit is inderdaad gebruikelijk bij de Engelse wikipedia. Het hoeft er van mij niet per se te staan, maar ik deed het uit beleefdheid naar de schrijver van dit stuk, opdat deze het zou opmerken. Ik wilde de volgende opmerking maken:
Ik heb bij de volgende tekst: "Wolkenformaties worden echter ook veroorzaakt door de activiteit van de Zon. Grotere activiteit leidt tot reductie van de kosmische straling, waardoor de vorming van wolken wordt belemmerd." om bronvermelding gevraagd. Dit is nog helemaal niet gepubliceerd in een gerenommeerd tijdschrift, voor zover ik weet, en als ik niets hoor zal ik het na een week verwijderen. Overigens is de invloed van zonne-activiteit sinds de publicatie van Laut et al. en tegenstelde trends (afnemende zonne-activiteit, toenemende temperatuur) een beetje uit de belangstelling geraakt.Mathijs Romans 30 apr 2007 13:01 (CEST)

Ik heb op de Engelse wikipedia gemerkt dat het sjabloon daar heel goed werkt: schrijvers houden de artikelen waaraan ze bijgedragen hebben op hun volglijst in de gaten, als dat sjabloon geplaatst wordt is het gevolg vaak dat er idd na een tijdje een bronvermelding verschijnt. Ik dacht alleen dat het volgens de regels van de Nederlandse wikipedia niet mag. Er zijn argumenten om aan te nemen dat het sjabloon minder goed zou werken op de Nederlandse wikipedia. Woudloper 30 apr 2007 15:02 (CEST)

Ik ben helemaal voor het sjabloon. Toevoegen van bronnen maken beweringen verifieerbaar en dwingen de auteurs feiten die ze menen te kennen te toetsen aan hedendaagse wetenschappelijke kennis. Wikipedia gaat niet om het verdedigen van standpunten, maar om het toegankelijk maken voor een breed publiek van verifieerbare kennis. Ik zie in de discussie wel verwijzingen, maar nauwelijks in het artikel. Verder veel meningen maar het artikel is nog onvolledig wat betreft feiten. Ik heb bijvoorbeeld bij oorzaken van afkoeling van het aardoppervlak nog convectie en verdamping van water nog moeten toevoegen. Ik neem toch aan dat het artikel al enige tijd bestaat.Viridiflavus 3 okt 2009 11:22 (CEST)

Scenario's[bewerken]

Dit artikel behoeft nog een hoop werk om het op encyclopedisch niveau te brengen. Een aantal beweringen grenzen aan speculatie, en ik zou ze graag gestaafd zien met bronvermelding of ander bewijs dat het onderdeel maakt van de maatschappelijke of wetenschappelijke discussie. Verder zou ik graag het gedeelte onder Scenario's verplaatsen naar Opwarming van de Aarde, omdat dit artikel alleen over het proces dat broeikaseffect heet gaat, dat lijkt althans het doel geweest van eerder schrijvers. Hier kan een inleidend stukje staan, met een verwijzing naar het hoofdartikel.Mathijs Romans 30 apr 2007 13:01 (CEST)

Wat de verplaatsing naar opwarming v/d Aarde betreft: mee eens. De titel van het artikel geeft al aan dat het over het broeikaseffect gaat, niet over de huidige opwarming van het globale klimaat. Woudloper 30 apr 2007 15:02 (CEST)

Vier keer positief?[bewerken]

Even overleg over dit punt. Het leek mij handig de zaken op een rijtje te zetten door de positieve en negatieve bijdragen aan de warmtebalans op een rijtje te zetten, maar door aanpassingen van Mathijs Romans is dat nu niet meer zoals bedoeld. Er staat nu:

  1. straling van de Zon;
  2. aardwarmte;
  3. reflectie van warmtestraling door wolken (vooral 's nachts)
  4. absorptie en re-emissie van warmtestraling door de zogenaamde broeikasgassen.

Op deze manier telt de straling van de Zon drie keer: onder 1., 3. en 4. Toegegeven, 3. en 4. heeft ook betrekking op aardwarmte, maar de netto bijdrage aan de balans is uiteraard nul. Er zijn slechts twee grote netto bronnen: de warmte uit de aarde zelf (radioactief verval, getijdestromingen en restwarmte uit een ver verleden) en de warmte van de zon. Daar tegenover staat afkoeling door uitstraling (voornamelijk in het infrarode gebied). Het broeikaseffect bestaat in de beperking van die uitstraling, het is geen warmtebron op zichzelf. Koenb 30 apr 2007 12:58 (CEST)

Dit leek mij inderdaad het duidelijkst om de verschillende effecten te kunnen noemen. Als je alleen naar oerbronnen kijkt, dan zijn er inderdaad maar 2 bronnen: zonnestraling en aardwarmte, en slechts 1 put: uitstraling van warmtestraling. Aleen dan passen andere effecten, zoals broeikaseffect, fotosynthese en bewolking, niet meer in dit rijtje.Mathijs Romans 30 apr 2007 13:06 (CEST)
De andere effecten heb ik nu opgenomen in een lijst factoren die van invloed zijn op de bijdragen van de belangrijkste bron en de 'put'. Eigenlijk is het nog wat ingewikkelder: wolken hebben direct invloed op de balans, maar er zijn stoffen die invloed hebben op de kwantiteit en kwaliteit van die wolken en dat zou je dan weer in een aparte lijst kunnen zetten. Het leek mij alleen nu wel ingewikkeld genoeg. Koenb 30 apr 2007 15:01 (CEST)

Ozon[bewerken]

De link naar Ozon klopt niet.
Maar omdat iemand deze zooi op slot heeft gegooid akn ik 't zelf niet aanpassen...
--80.56.152.245 30 jun 2007 19:27 (CEST)

Is inmiddels opgelost door Woudloper. GijsvdL 30 jun 2007 19:59 (CEST)

Nog 1: "Jean Baptiste Joseph Fourier"
--80.56.152.245 30 jun 2007 21:14 (CEST)

Voor zover ik kan ziet staat die link zoals hij staan moet. GijsvdL 30 jun 2007 21:17 (CEST)
Komt omdat ik hem net repareerde. Als je je aanmeldt kun je dit artikel trouwens zelf bewerken, het is namelijk slechts semi-beveiligd. Geregistreerde gebruikers kunnen het gewoon veranderen. Zie Help:Aanmelden, een tekst die overigens nog eens uit het Engels vertaald moet worden. Woudloper overleg 30 jun 2007 21:18 (CEST)
Is het nog nodig dat deze pagina semi-beveiligd is? Mathijs Romans 3 feb 2008 21:42 (CET)
Lijkt mij nietTom MeijerOP 3 feb 2008 22:32 (CET)
Ik vind dat onderwerpen waarover polemieken (kunnen) bestaan (en bestaan hebben), het best semi-beveiligd blijven. Vandalisme-bestrijders hebben al genoeg werk. Rahier overleg 4 feb 2008 11:45 (CET)
Vandalisme??? Er is dus niets meer te melden?Tom MeijerOP 4 feb 2008 11:53 (CET)

Letterlijk gekopieerde tekst[bewerken]

Ik weet niet of dit toegestaan is, maar het lijkt me heel sterk.
De sectie 'Verband tussen CO2 en temperatuur' is letterlijk gekopieerd van het Klimaatportaal. [2]

Het lijkt me onwaarschijnlijk dat dit is toegestaan, dus gelieve dit in eigen woorden te formuleren. Indien het wel is toegestaan (bijvoorbeeld onder bepaalde voorwaarden/regels) dan hoor ik dat natuurlijk graag (omdat ik nieuw ben op Wikipedia). --Woody 8 dec 2009 18:46 (CET)

Nee, dat is inderdaad niet de bedoeling. Maar het is echt niet zo dat de hele sectie letterlijk is gekopieerd. Alleen deze zin heb ik letterlijk overgenomen: "Zonder externe invloeden zoals veranderingen in de aardbaanparameters (die leiden tot ijskapvariaties) of het verbranden van fossiele brandstoffen, veranderen temperatuur en broeikasgasconcentraties in samenhang.", de rest is enigszins anders geformuleerd. Ik zal de voornoemde zin ook aanpassen. Michiel (overleg) 8 dec 2009 21:31 (CET).
Overigens was de bron al wel vermeld. Michiel (overleg) 8 dec 2009 21:38 (CET).

CO2 waarden Mauna Loa[bewerken]

Onder het kopje: Huidige versterking van het broeikaseffect staat 1 regel tekst met: Metingen uit 2005 laten een gemiddelde concentratie van circa 372 ppm (parts per million) CO2 zien. Als ik de Mauna Loa CO2 annual mean data bekijk zie ik een gemiddelde jaarwaarde voor 2005 van 379.80 ppm, dat is meer dan die 372 ppm die in dit artikel vermeld staan. Even later staat in de tekst: De gemeten hoeveelheid CO2 in de atmosfeer is sinds de Industriële revolutie gestegen van ca. 270 naar ca. 370 ppm. De gemeten waarden van januari 2013 bedragen inmiddels al 395 ppm. (ook met een seizoenscorrectie). Als jaargemiddelde van het afgelopen jaar (2012) wordt 393.81 ppm gegeven. Met andere woorden: de vermelde waarden zijn niet helemaal correct en anders wel verouderd en aan een update toe. Arber52 (overleg) 25 feb 2013 06:26 (CET) Update: In het artikel aangepast. Arber52 (overleg) 28 feb 2013 15:47 (CET)

Externe links aangepast[bewerken]

Hallo medebewerkers,

Ik heb zojuist 1 externe link(s) gewijzigd op Broeikaseffect. Neem even een moment om mijn bewerking te beoordelen. Als u nog vragen heeft of u de bot bepaalde links of pagina's wilt laten negeren, raadpleeg dan deze eenvoudige FaQ voor meer informatie. Ik heb de volgende wijzigingen aangebracht:

Zie de FAQ voor problemen met de bot of met het oplossen van URLs.

Groet.—InternetArchiveBot (Fouten melden) 4 sep 2017 00:23 (CEST)