Overleg:Carlos de Bourbon de Parme

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Hertog van Madrid[bewerken]

Ik las op de Franse [1] en Spaanse wikipedia-site [2] over zijn vader hertog Karel Hugo van Parma dat prins Carlos de Bourbon de Parme - naast "Prins van Bourbon" en "Prins van Piacenza" - eveneens "Hertog van Madrid" is. Weet iemand daar meer over? Zo ja, dan hoort dit bij zijn naam te staan. Demophon 27 jun 2007 11:05 (CEST)

Hertog van Madrid is een typische Carlistentitel en het zou me dus niet verbazen. Maar ik heb er nog nooit van gehoord, een bron buiten Wikipedia zou goed zijn.
De titel is in ieder geval gevoerd door de Carlistische pretendenten Carlos María de los Dolores de Borbón, Jaime de Borbón (1870-1931) en door de (tevens semi-Carlistische) pretendent Jaime de Borbón (1908-1975).
Daarnaast is er de vraag door welke overheid die eventuele titel dan wordt erkend. Carlos is in Nederland alleen prins de Bourbon de Parme, maar hoe zit het met de erkenning van de titel prins de Piacenza en van Karel Hugo's hertogstitel? In de Spaanse adel?Känſterle 4 jul 2007 17:33 (CEST)
Hmm, tja.... Prins van Piacenza en Hertog van Parma zijn Italiaanse titels. Volgens mij zijn de adellijke titels wettelijk gezien afgeschaft in Italië, maar worden nog wel vaak gevoerd daar. Ik las zoiets op de Engelstalige wikipedia over de Prins van Venetië, degene die aanspraak maakt op de niet meer bestaande troon van Italië. Verder heb ik ergens gelezen dat alhoewel in een bepaald Europees land de adellijke en vorstelijke titels wettelijk zijn afgeschaft, die personen uit beleefdheid vaak nog wel als zodanig worden aangeduid. Bijvoorbeeld Constantijn II, Koning der Hellenen: hij is wettelijk gezien geen koning meer in Griekenland, want de monarchie is daar afgeschaft met al z'n titels. Maar toch voert hij nog wel deze titels en wordt hij in alle Europese landen als zodanig aangeduid (Bijvoorbeeld toen bij de doop van prins Constantijn der Nederlanden, waarvan hij de peetvader is). Is zoiets misschien ook het geval met Karel Hugo? Demophon 4 jul 2007 22:08 (CEST)
Zou kunnen dat het zoiets is en dat hij dus puur juridisch gezien niet van adel is. Maar aangezien Karel Hugo (ook) Spaans staatsburger is zou hij ook in de Spaanse adel kunnen zijn ingelijfd. Känſterle 6 jul 2007 13:43 (CEST)

Die titels horen er volgens mij niet bij te staan. Ze zijn hem verleend door zijn vader in zijn functie van Hertog van Parma en Koning van Spanje, of ze volgen uit het feit dat zijn vader die titels voert. Omdat zijn vader geen soeverein is, niet van Parma en ook niet van Spanje, maar dit slechts pretendeert, hebben deze titels geen betekenis. Hebel 29 apr 2009 23:22 (CEST)

Voornamen[bewerken]

Hoe komen we eigenlijk op de volledige voornamen Carlos Xavier Bernardo Sixto Marie?

Het Genealogisches Handbuch des Adels geeft Carlos Xavier Bernardo Sixto Maria, maar de Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden en de Winkler Prins geven alleen Carlos Javier Bernardo.

Dus is het nu Xavier of Javier en waar komen die laatste twee voornamen vandaan? Mijn gok: deze zijn gegeven bij de doop, maar niet bij de burgerlijke stand. Weet iemand meer? Vernoeming (overleg) 14 mei 2012 09:27 (CEST)

Het Nederland's Adelsboek geeft slechts Carlos Javier Bernardo als voornamen. Paul Brussel (overleg) 10 feb 2013 22:27 (CET)
Op zich is het goed mogelijk dat de naam Marie of Maria slechts een doopnaam is die niet bij de burgerlijke stand staat ingeschreven. Ik ken mensen in mijn eigen familie die er voor de (RK) kerk een doopnaam bijkregen die niet officieel is. Omdat het adelsboek (rode boekje geloof ik) wordt uitgegeven door de Nederlandse overheid is het dan ook plausibel dat een dergelijke, door de kerk toegevoegde doopnaam, daarin niet wordt vermeld.Gerard von Hebel (overleg) 10 feb 2013 23:04 (CET)
Het 'rode boekje' is geen overheidsuitgave maar baseert zich wel op de namen gegeven bij de Burgerlijke Stand, dus de andere (doop)namen zijn in ieder geval niet officieel. Paul Brussel (overleg) 10 feb 2013 23:15 (CET)
Oh. Ik dacht dat het rode boekje werd uitgegeven door DSU (staatsdrukkerij) in opdracht van de Hoge raad van adel. Ik weet wel dat DSU geprivatiseerd is maar volgens mij werken ze nog wel in opdracht van de Hoge raad van adelGerard von Hebel (overleg) 11 feb 2013 01:16 (CET)
Het 'rode boekje' wordt uitgegeven door het Centraal Bureau voor Genealogie en is gebaseerd op het filiatieregister van de Hoge Raad van Adel. Paul Brussel (overleg) 11 feb 2013 01:37 (CET)
OK, dan was ik dus niet goed op de hoogte. Dank je wel voor deze informatie. Gerard von Hebel (overleg) 11 feb 2013 02:16 (CET)

De Bourbon[bewerken]

Er wordt in het artikel steeds naar Carlos verwezen als "De Bourbon". Dat komt heel vreemd over aangezien de media hem altijd gewoon "prins Carlos" noemen. Maarten | Vernoeming (overleg) 25 mrt 2013 17:24 (CET)

Als lid van de koninklijke familie zal hij ongetijfeld aangeduid worden als "prins Carlos". Hij is echter geen lid van het koninklijk huis, is een Nederlander die is ingelijfd in de Nederlandse adel, en hij wordt hier dus net zo behandeld als andere adellijke lieden die een lemma hebben: gebruik van zijn achternaam, zonder vermelding van adellijke titels. Paul Brussel (overleg) 25 mrt 2013 17:30 (CET)
Maar dat komt volstrekt niet overeen met het normale taalgebruik. Iedereen kent deze man als prins Carlos, niet als meneer De Bourbon.
Bovendien is hij niet alleen maar een adellijke Nederlandse burger, maar ook lid van een buitenlands vorstenhuis. Naar hem verwijzen als De Bourbon komt op mij activistisch over (waarmee ik niet wil zeggen dat je dat zo bedoelt), alsof je extra wilt benadrukken dat hij maar een gewoon burger is. Maarten | Vernoeming (overleg) 25 mrt 2013 17:35 (CET)
Volgens Nederlands recht is hij in ieder geval niet erkend als lid van een buitenlands vorstenhuis (dit is overigens ook omstreden). Volgens mij moet hij net zo behandeld worden als bijvoorbeeld Alexandre de Merode. Paul Brussel (overleg) 25 mrt 2013 17:45 (CET)
Wikipedia is geen Nederlandse encyclopedie, er is geen reden om het Nederlands recht te laten prevaleren, zeker aangezien het resultaat daarvan overduidelijk in strijd is met het normale taalgebruik.
Alexandre de Merode wordt bij mijn weten normaliter aangeduid als De Merode. Carlos de Bourbon de Parme wordt normaliter aangeduid als prins Carlos. Wikipedia moet het gangbare taalgebruik volgen. Ik zie geen enkele reden waarom De Merode en prins Carlos hetzelfde zouden moeten worden behandeld. Maarten | Vernoeming (overleg) 25 mrt 2013 17:53 (CET)
De reden voor gelijke behandeling zou voor mij zijn dat ze beiden lid zijn van een adellijke, prinselijke familie en encyclopedisch men hier dezulken met hun geslachtsnaam placht aan te duiden, zonder titels. Paul Brussel (overleg) 25 mrt 2013 18:44 (CET) PS: die titels als hertog van Parma lijken me overigens louter familiaal gebruik en lijken me geen enkele rechtskracht te hebben, noch in Nederland noch elders in de wereld. Paul Brussel (overleg) 25 mrt 2013 18:45 (CET)
Als ik kijk naar andere artikelen op Wikipedia over telgen uit zowel voormalige als regerende vorstenhuizen, lijkt die schrijfwijze gebruikelijk op Wikipedia. Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Alfred_van_Pruisen en bijvoorbeeld http://nl.wikipedia.org/wiki/Joachim_van_Denemarken . Gerard von Hebel (overleg) 25 mrt 2013 18:16 (CET)
Bij Alfred lijkt het me raar om hem nog in het lemma, behalve in de lead, als prins aan te duiden. Dit vorstenhuis is al sinds 1918 niet meer regerend en de adel is in Duitsland afgeschaft. (Ik vraag me af of zijn familienaam niet Hohenzollern moet zijn in plaats van het vernederlandste Van Pruisen.) Bij prins Joachim, die immers nog zesde staat in de lijn van troonopvolging, lijkt me de aanduiding als prins Joachim eerder toepasselijk. Paul Brussel (overleg) 25 mrt 2013 18:44 (CET)

Zoals ik al eerder heb betoogd gaat het erom hoe iemand in de openbaarheid bekend staat. Dat is bij prins Carlos toch echt prins Carlos.

Terzijde: De leden van het voormalige Pruisische koningshuis voeren naar Duits recht de achternaam Prinz(essin) von Preußen. Er bestaan ook mensen die Prinz(essin) von Hohenzollern heten, maar die behoren tot een andere tak van de familie, Hohenzollern-Sigmaringen. Maarten | Vernoeming (overleg) 25 mrt 2013 19:27 (CET)

In Duitsland maken adelijke titels deel uit van de achternaam. Voor deze Hohenzollerns geldt dat ze de naam "Prinz von Preussen" als achternaam dragen. Dat geld ook voor deze Alfred. De titels bestaan op deze wijze voort zoals bepaald in de grondwet van Weimar in 1919. Deze bepaling is nog steeds rechtskrachtig. De adel is afgeschaft maar voor de titels is deze oplossing bedacht. Gerard von Hebel (overleg) 25 mrt 2013 19:29 (CET)
Zelfs formele naamswijzigingen zoals van Prinz von Bayern naar Herzog von Bayern worden om redenen van familietraditie toegestaan. Maar nu dwalen we een beetje af :) Maarten | Vernoeming (overleg) 25 mrt 2013 19:33 (CET)
Het lijkt me beter om consequent te blijven aangaande deze dingen. Het lemma over Prinses Margriet heet bijvoorbeeld Margriet der Nederlanden en die staat ook bekend als "Prinses Margriet". Als het Margriet der Nederlanden is, dan ook Carlos de Bourbon de Parme (of desnoods van Bourbon-Parma) en niet hier Prins gebruiken als je het elders niet doet. Gerard von Hebel (overleg) 25 mrt 2013 19:35 (CET)
Het gaat niet om de titel van het artikel (die me verder prima lijkt), maar om de manier van verwijzen bínnen het artikel. Naar deze man verwijzen als De Bourbon is gewoon ongebruikelijk, hij wordt prins Carlos genoemd. Maar ik val nu in herhaling. Maarten | Vernoeming (overleg) 25 mrt 2013 19:38 (CET)
Hmmm. Ja, daar zit op zich wel wat in. Gerard von Hebel (overleg) 25 mrt 2013 19:40 (CET)
In het artikel staat vijf keer "De Bourbon" en een keer prins Carlos. In het lemma over Prinses Margriet komen de aanduidingen Margriet én Prinses Margriet voor. Ik zou er voor zijn om de betiteling "De Bourbon" te vervangen door "Prins Carlos" (eerste keer) en later gewoon "Carlos" want dan weten we het wel. Maar het mag van mij ook in alle gevallen "Prins Carlos" worden. Gerard von Hebel (overleg) 25 mrt 2013 19:55 (CET)
Er is natuurlijk wel een groot verschil tussen prinses Margriet en Carlos: prinses Margriet is lid van het koninklijk huis en komt in aanmerking voor troonopvolging; Carlos is nooit lid geweest van het koninklijk huis en is derhalve ook nooit in aanmerking gekomen voor troonopvolging in Nederland. Hij is wat dat betreft inderdaad (in Nederland én elders) een 'gewoon burger' met een adellijke titel. Paul Brussel (overleg) 25 mrt 2013 21:08 (CET)
Alleen Carlos is ook goed, het prins hoeft er wat mij betreft niet elke keer bij. Maarten | Vernoeming (overleg) 25 mrt 2013 20:03 (CET)

Laten we even tot morgen wachten. Misschien heeft iemand er nog iets over te zeggen. Anders verander ik de namen morgenavond rond deze tijd. Ik denk daarbij ook aan het gegeven dat hij een hoofd is van een niet meer regerend Vorstenhuis. De eerder genoemde De Merode is weliswaar van adel maar volgens mij geen (voormalige) royalty. Gerard von Hebel (overleg) 25 mrt 2013 20:35 (CET)

Dat Carlos hoofd is van een niet-regerend vorstenhuis wordt niet algemeen geaccepteerd en al nergens officieel erkend (althans: de door hem gedragen titel hertog van Parma is nergens officieel erkend). Sinds 1860 is de tak Bourbon-Parma al geen regerend vorstenhuis meer, dus nog langer niet dan het huis Hohenzollern/Pruisen. De Merode is inderdaad nooit een regerend vorstenhuis geweest. Al met al wat mij betreft, het gaat hier immers overal om niet erkende aanspraken (behalve dat hij officieel een prins is als ingelijfd in de Nederlandse adel, op dezelfde manier als Alexandre de Merode prins was) voldoende reden om hem eerder met De Bourbon dan met "prins Carlos"aan te duiden, zeker als men van mening is dat wikipedia:NL eerder een internationale als een Nedrlandstalige encyclopedie is, want buiten Nederland is hij niet algemeen bekend als "prins Carlos". Paul Brussel (overleg) 25 mrt 2013 21:08 (CET)
Deze redenering is mij veel te legalistisch. De wettelijke erkenning van zijn titels is hier absoluut het punt niet. De man is algemeen bekend als prins Carlos en niet als De Bourbon. Dat hij een prins is staat buiten kijf, dus de aanduiding prins Carlos is ook gewoon correct. Dat hij buiten het Nederlandse taalgebied wel De Bourbon wordt genoemd betwijfel ik. In zijn Engelse, Spaanse, Franse, Italiaanse en Poolse Wikipedia-artikel wordt hij ook gewoon met zijn voornaam aangeduid. Maarten | Vernoeming (overleg) 25 mrt 2013 21:40 (CET)
Ach, op die anderstalige artikelen staat wel meer dubieus, bijvoorbeeld dat hij algemeen erkend zou zijn als hertog van Parma waarbij als bron wordt gegeven de website van Carlos en familie zelf... Op het Engelstalige artikel staat ook een aardige discussie op de OP. Paul Brussel (overleg) 25 mrt 2013 21:59 (CET)
Paul Brussel, het gegeven dat hij het hoofd is van een voormalig regerend vorstenhuis heeft inderdaad geen formele consequenties voor zijn wettelijke status in Nederland. Het is echter wel degelijk een gegeven in historische zin, dat om die reden opmerkelijk is. Er is in die zin dan ook een verschil tussen adel (waar hij in Nederland strikt genomen toe is beperkt, net zoals De Merode dat in België is) en leden van (al dan niet voormalige) vorstenhuizen. Ik bedoel dat strikt in zijn historische betekenis. Daarnaast is het zo dat het hier niet gaat om de titel van het lemma maar om de wijze waarop hij wordt genoemd in het artikel. Ik ben het met Maarten eens dat we, althans daar, best kunnen refereren aan de wijze waarop hij over het algemeen, wordt genoemd. Dat komt dan weer voort uit zijn opmerkelijkheid als iemand die een bepaalde bekendheid geniet. Gerard von Hebel (overleg) 25 mrt 2013 22:03 (CET)
Volgens mij ligt zijn enige, maar dan ook echt zijn enige bekendheid (hier in Nederland) in het feit dat hij kleinzoon was van koningin Juliana. Verder kent hij bekendheid in de zeer kleine monarchistische kringen waar hij als pretendent op de troon van Spanje geldt of als pretendent op de titel van hertog van Parma; aan die laatste 'bekendheid' werkt hij dan ook nog eens vooral zelf via zijn eigen website. Paul Brussel (overleg) 25 mrt 2013 22:07 (CET)
Paul Brussel, wat je zegt klopt natuurlijk. Maar juist dat gegeven maakt hem in een groot deel van het taalgebied waar deze encyclopedie op van toepassing is tot een min of meer bekend persoon die bekend staat onder een bepaalde aanduiding. Niemand (althans ik niet) pleit voor aanduidingen als Hertog van Parma of Koning van Spanje. Maar zijn naamsbekendheid als min of meer prominent persoon wordt niet gedekt door de aanduideing "De Bourbon". Volgens mij is dat wel een factor. Gerard von Hebel (overleg) 25 mrt 2013 22:15 (CET)

Vermelding naam minnares vriendin[bewerken]

Carlos de Bourbon Parme verwekte volgens dit artikel bij een vrouw met wie hij niet getrouwd was een kind, Hugo genaamd. Carlos heeft het kind niet erkend. Naar mijn mening is vermelding van de naam van deze vrouw in strijd met de richtlijn Wikipedia:Biografieën van levende personen. Deze vrouw heeft namelijk verder geen encyclopedische relevantie. Er begint een edit-oorlog te woeden over deze issue. De naam van de vrouw stond/staat op verschillende artikelen, namelijk op Irene der Nederlanden en op Nederlandse adel. Ik vind dat we de naam van deze vrouw niet moeten noemen. Ik hoor graag de mening van anderen. Elly (overleg) 14 mrt 2016 19:58 (CET)

Dat geldt uiteraard alleen als de betreffende persoon er alles aan doet om uit de publiciteit te blijven; dat is hier echter nu integendeel juist absoluut niet het geval sinds de geboorte van haar zoon. Paul Brussel (overleg) 14 mrt 2016 20:01 (CET)
De huidige achternaam van de zoon is bekend, en dat is nu nog dezelfde als die van de minnares. Mevrouw Klynstra is willens en wetens zwanger geworden en heeft erkenning van haar zoon al vlak na de geboorte goed geregeld. JoostB (overleg) 14 mrt 2016 20:05 (CET)
Ik ben in dit soort gevallen voor grote terughoudendheid, wmb hoeft de naam niet vermeld te worden. De richtlijn laat m.i. deze interpretatie open. mvg HenriDuvent 14 mrt 2016 21:10 (CET)
Als deze mevrouw zelf geen artikel heeft, i.a.w. niet encyclopdiewaardig is, dan niet in een artikel opnemen. En al helemáál niet ook nog in de artikelen 'Irene der Nederlanden' en 'Nederlandse adel'. (Of wil je dat ze door haar te benoemen in een wiki-artikel juist wel E-waardig wordt?) Dat ze het resultaat van haar liaison een goede toekomst wilde geven en zekere regelingen trof spreekt voor haar zakelijke scherpte, maar ook dat maakt haar niet noemenswaardig in of voor een artikel. VanBuren (overleg) 14 mrt 2016 21:34 (CET)
Zowel Prins Carlos als mevrouw Brigitte Klynstra hebben er nooit een geheim van gemaakt dat zij een relatie hadden. Ook niet dat zij de ouders zijn van Carlos Hugo. Prins Carlos heeft meegewerkt aan de gerechtelijke vaderschapsvaststelling, waarbij de ouders hebben gekozen om geen akte van naamskeuze op te laten maken, waarbij zij die keuze geheel aan hun kind hebben gelaten. Brigitte Klynstra werd de vriendin van prins Carlos genoemd. Ik vind de titel van dit kopje niet echt gepast.
Brigitte Klynsta wordt al sinds mei 2007, bijna 9 jaar, in dit lemma bij naam genoemd. En Carlos Klynstra ook al 9 jaar op Van Rechteren. Als men zich daar 9 jaar lang niet aan gestoord heeft, waarom nu dan plotseling wel?
Deze kwestie is op de eerste plaats een zaak van wetgeving en als dusdanig al bijna 20 jaar actueel. (Wet op de adeldom van 1994 in combinatie met het naamrecht en het BW). Is ook als dusdanig behandeld in het proefschrift van Egbert J. Wolleswinkel. En ook als dusdanig behandeld op het lemma Nederlandse adel. Dus beslist geen 'roddelblad niveau'. Haagschebluf (overleg) 15 mrt 2016 06:05 (CET)

Oké, we zijn het helaas niet eens geworden, hoewel ik de argumenten erg dun vind, en zie dat bij andere niet-publieke personen juist omgekeerd wordt geredeneerd. Ik leg mij erbij neer. Maar ik hoop wel dat een ieder terughoudend zal zijn de naam van deze mevrouw op allerlei andere artikelen als "trivialiteit" te melden. Elly (overleg) 16 mrt 2016 19:28 (CET)

Het argument dat mw willens en wetens zwanger is geworden en daarom geen recht op privacy heeft getuigt van een zeer verwrongen kijk op de wereld, ik mag hopen dat het niet serieus was bedoeld, maar ik vrees dat ik dan te optimistisch ben. Peter b (overleg) 18 mrt 2016 12:31 (CET)
Ellywa wees mij op deze discussie. Eenvoudig is het niet: er zijn allerlei bronnen. Maar als ik deze opgegeven bron bekijk dan staat daar een verklaring van CdBdP: Ik heb vernomen dat Hugo Klynstra een dergelijk verzoek heeft ingediend. Dat verzoek is op mijn initiatief nu voorwerp van een procedure. Het gaat om een persoonlijke aangelegenheid met een voor mij verdrietige achtergrond. Ik zie daarom af van een nadere toelichting en hoop dat de media de privacy en daarmee de rust van mijn gezinsleven zullen respecteren. Met andere woorden, CdBdP hecht in deze situatie sterk aan zijn privacy en is niet zelf de initiatiefnemer achter de media-aandacht. Ik speculeer dat de media-aandacht veeleer het gevolg is van de openbaarheid van gedeelten van juridische procedures, zonder dat betrokkenen dat wensen.
We hebben in WP:BLP een hele strikte en bindende richtlijn. Die stelt "doe geen kwaad" en "Een artikel over een levend persoon is óf neutraal en respecteert de privacy, óf bestaat niet. Dat zijn de keuzemogelijkheden." Ik neig er daarom naar, om ondanks de media-aandacht de gegevens over de niet-erkende zoon van CdBdP uit dit artikel te verwijderen of tot een minimum te beperken. Josq (overleg) 18 mrt 2016 12:46 (CET)
Dank. Je gaat nog verder dan ik, het ging mij alleen om de naam van de moeder. Jij stelt als ik het goed begrijp moeder én zoon niet te vermelden. Zou ik ook prima vinden. Mijn voorstel zou zijn er pas iets over op te nemen als de rechter uitspraak heeft gedaan. En dan kijken inhoeverre dan de achternaam bekend wordt gemaakt van moeder en zoon. Elly (overleg) 18 mrt 2016 17:57 (CET)
De man heeft drie kinderen, een uit een eerdere relatie, twee uit een later huwelijk. Opname daarvan lijkt me relevant. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 18 mrt 2016 18:24 (CET)
Dag MoiraMoira, maar wat vind jij dan, moet de naam van de moeder genoemd worden? Die vrouw komt alleen maar in de pers als "moeder van een zoon die tot de adel wil gaan behoren" Daar ging mijn oorspronkelijke vraag over. Elly (overleg) 18 mrt 2016 18:44 (CET)
Twijfel. Vrouw treed zelf niet in de openbaarheid maar had wel drie jaar een relatie met Carlos en ze kregen een kind. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 18 mrt 2016 20:38 (CET)
Omdat het koninklijke familie betreft kunnen de kinderen kort genoemd worden. De juridische verwikkelingen zou ik schrappen. De minnares ook. Dit onder voorbehoud van eventuele bronnen die nog aangedragen worden contra de strikte blp-richtlijn. Josq (overleg) 18 mrt 2016 21:20 (CET)
Minnares? Ik zie enkel een vrouw met wie hij drie jaar een relatie had en een kind kreeg en een vrouw met wie hij nu een relatie heeft, getrouwd is en twee kinderen heeft of mis ik iemand? Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 18 mrt 2016 21:37 (CET)
Ik bedoelde mw Klynstra. Minnares is mss ongelukkig gekozen. Josq (overleg) 18 mrt 2016 21:56 (CET)
Het vermelden van de naam 'Hugo Klynstra' in het artikel lijkt me geen probleem. Als je daarbij dan als toelichting aangeeft dat die achternaam Klynstra de achternaam van z'n moeder is heb je een oplossing die hopelijk voor zowel Ellywa als Paul Brussel acceptabel is. - Robotje (overleg) 19 mrt 2016 13:31 (CET)
Volgens mij doen we het standaard bij niet adellijke personen inderdaad zo - is de partner niet encyclopedisch relevant diens naam niet noemen, wel wat voor kinderen maar ook daar ivm privacy de namen niet. Bij adellijke personen noemen we naam partners wel en ook de namen van de kinderen. Lijkt me dat deze in de tweede categorie valt dus wel noemen lijkt me. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 19 mrt 2016 13:46 (CET)

Prins Carlos II[bewerken]

Na de uitspraak van de Raad van State vandaag is er nog een koninklijk besluit nodig voor de naamswijziging van Hugo Klynstra. Pas daarna heet ie echt anders. Hij gaat dan door het leven als Prins Carlos Ad Huikeshoven (overleg) 28 feb 2018 13:35 (CET)

Klopt. Omdat dit anoniem gewijzigd bleef worden heb ik i.v.m. de actualiteit het lemma enkele dagen semibeveiligd. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 28 feb 2018 16:54 (CET)

Vraag is of we hem niet beter prins Carlos II noemen, aangezien zijn vader ook prins Carlos genoemd wordt, of wellicht nog beter: prins Carlos I (vader) en prins Carlos II (zoon)

Natuurlijk niet: het is al heel lang geen bestaande dynastie meer (sinds 1859) maar sinds 1996 een gewoon Nederlands, ingelijfd adellijk geslacht. We kunnen hooguit onderscheid gaan maken met levensjaren tussen haakjes, maar vooralsnog zie ik niet in dat de buitenechtelijke zoon een lemma gaat krijgen. Bovendien is er grote kans dat vader Carlos niet toestaat dat junior tot het zogenaamde 'koninklijk huis van Parma' mag gaan behoren en evenmin opvolgingsrechten zal krijgen. Paul Brussel (overleg) 1 mrt 2018 12:28 (CET)
Zijn roepnaam is Hugo, dus iets met I of II is sowieso onnodig. Happytravels (overleg) 2 mrt 2018 22:42 (CET)