Overleg:Chakra

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Op deze overlegpagina worden onderwerpen die
ouder zijn dan 30 dagen automatisch gearchiveerd

Bezwaar tegen automatisch archiveren[bewerken]

Automatisch archiveren van overlegpagina lijkt me geen goed idee om meerdere redenen, zou de archiveerbot daarom uitgeschakeld kunnen worden? Ik zal de archief (laten) samenvoegen naar één archief om doorzoeken/lezen eenvoudiger te maken en samenhang te bewaren. Het is nu erg versnipperd en werkt drempelverhogend waardoor eerdere (weergelegde) argumenten in de toekomst nogmaals en mogelijk met succes aangevoerd kunnen worden: een onwenselijke tactiek. BlueKnight 13 nov 2013 11:22 (CET)

Update: Verzoek tot samenvoegen van de botmatig aangemaakte archieven tot één (of meerdere) handmatige archief ingediend. Mvg, BlueKnight 19 nov 2013 20:51 (CET)

Bezwaar tegen apart kopje voor "wetenschappelijk standpunt"[bewerken]

Lidewij C J. verplaatste een stukje tekst naar kopje "wetenschappelijk standpunt" en verwijst daarbij naar een in overleg gemaakte afspraak. Waar kan ik deze afspraak precies vinden? Ik ben het niet eens met de wijziging doordat de wetenschap op deze manier gelijkgeschakeld wordt met andere overtuigingen. Deels kan dat juist zijn, maar voor een belangrijk deel werkt de kopje misleidend: er worden verifieerbare en reproduceerbare feiten vastgesteld door diegenen die aan wetenschapsuitoefening doen. Die feiten kunnen door niet-wetenschappers ook vastgesteld en gereproduceerd worden en komen daardoor los te staan van de wetenschap: ze zijn daardoor geen "wetenschappelijk standpunt". Ik heb daarom ernstig bezwaar tegen betreffende wijziging van Lidewij C J.
Mvg, BlueKnight 13 nov 2013 11:29 (CET)

Ik heb zojuist die eindeloze lappen overlegtekst nog eens doorgelezen. Ik zie inderdaad geen consensus dat de passsage verplaatst kan worden, hooguit dat er een voorzichtige mededeling gedaan kan worden dat het chakra-systeem - in welke vorm dan ook - een wetenschappelijk fundament ontbeert. Ik stel voor om de tekst zoals die nu luidt te handhaven op de plaats die deze na de terugdraaiing van BlueKnight heeft. Als er in de toekomst collega's met goede literatuur en een encyclopedische gezindheid langskomen om deze tekst te verbeteren of uit te breiden, mooi zo, dan kan dat altijd nog. Bigotterie pro en kwezelachtigheid contra gaan dit vrijwel hopeloze artikel zeker niet vooruit helpen. Theobald Tiger (overleg) 13 nov 2013 12:07 (CET)

Voor de zorgvuldigheid[bewerken]

Er ontbreekt mij de motivatie om het in de archieven van deze pagina op te zoeken, maar ik ben er redelijk zeker van dit ik ten aanzien van dit artikel al eens eerder heb opgemerkt dat Bön zeker niet de oorspronkelijke religie van Tibet was.

Voor de bewering dat de Bön chakra 's als pranische centra van het lichaam kent ontbreekt iedere bron. Er wordt daarvoor alleen via de Engelse Wikipedia verwezen naar een boek van Tenzin Wangyal Rinpoche. Maar dat is verregaand onvoldoende om die bewering te kunnen onderbouwen.Ook die bewering zou dus tot er met duidelijke citaten iets aangetoond kan worden geschrapt moeten worden.

Aanhangers van en gelovigen in Kum nye blijven maar onophoudelijk kum nye als een Tibetaans boeddhistische stroming profileren. ( ´ Tibetaans boeddhistische stromingen zoals kum nye, maar ook het tantrisch boeddhisme ´ ) . Dat is dus echt onzin. Kum nye is niets anders dan een techniek, zoals er honderden, mogelijk duizenden bestaan.

AANVULLING: Die bewering is dus de zelfde soort onzin als bijvoorbeeld (´´ Christelijke stromingen zoals het psalmen zingen, maar ook het katholicisme´´)

Renevs (overleg) 13 nov 2013 16:57 (CET)

Beste Renevs, Je vergist je niet. De bewerking die je zo gauw niet kunt terugvinden, heb je op 30 oktober 2012 gedaan, hier. Groet, Theobald Tiger (overleg) 13 nov 2013 16:31 (CET)


Op 19 november is door gebruiker Madyno het door mij verwijderde tekstdeel Boeddhisme weer teruggeplaatst. Ik heb een reactie gegeven op Overleg gebruiker:Madyno

Renevs (overleg) 19 nov 2013 12:23 (CET)

De vandaag op Overleg gebruiker:Madyno en Overleg gebruiker:Renevs gevoerde discussie heeft niet geleid tot het aantoonbaar maken dat de beweringen in het tekstdeel Boeddhisme te onderbouwen zouden zijn met gezaghebbende bronnen.

Ik heb dat tekstdeel dus opnieuw verwijderd.


Renevs (overleg) 19 nov 2013 21:03 (CET)

Chakra is Pseudowetenschap[bewerken]

Eigen onderzoek is op wikipedia not done, toch weet men hier te melden dat het woord chakra onder in de categorie pseudowetenschap moet vallen. Het is ook geen eens onderzoek maar een mening nadat men ergens een klokje hoort/ziet klingen. Jongens doe maar lekker door, maar hou in de gaten dat, wikipedia zo is sterk als de zwakste schakel. Wikipedianen van de sKepsis club, wanneer je niet weet waar het overgaat, ga dan niet zelf allerlei veronderstellingen invullen.

Ik ga mijn tijd hier niet verder aan verdoen. Lidewij (overleg) 19 nov 2013 16:24 (CET)
Hoezo één spookrijder? Ik zie er wel honderden !!1! Mvg, BlueKnight 19 nov 2013 20:50 (CET)
Niet verder dan de neus lang is. Gaat het over het hindoeïstisch concept of over de westerse invulling in therapieën? Dit lemma gaat niet over therapie of iets in die richtingLidewij (overleg) 19 nov 2013 21:02 (CET)

Ik ben het deze keer eens met Lidewij C J. dat het toevoegen van de categorie Pseudowetenschap aan dit artikel niet passend is. Je kan niet zomaar een in sommige culturen verankerd begrip – wat je ook van de wetenschappelijke waarde ervan mag denken – wegzetten in dezelfde categorie als bijvoorbeeld Dierlijk magnetisme, Uitzettende Aarde en Honderdste aap. Ik heb overigens met verwondering gekeken naar het allegaartje dat onder die naam gecategoriseerd werd. Ik heb die categorietoevoeging dan ook geschrapt.

Renevs (overleg) 19 nov 2013 21:07 (CET)

Het staat er al in zekere zin in: Categorie:Chakra > Categorie:Energetisch lichaam > Categorie:Alternatieve geneeswijze > Categorie:Pseudowetenschap. Meglosko (overleg) 19 nov 2013 21:51 (CET)

Sectie chakralagen en de daaraan gelinkte afzonderlijke chakralagenpagina's[bewerken]

De sectie "chakralagen" begint met "binnen veel oosterse filosofiëen....". Er zijn geen bronnen gegeven.

De in deze sectie gelinkte afzonderlijke artikelen over alle zeven chakralagen worden als bronnen enkel 20e eeuwse westerse auteurs opgegeven: Barbara Brennan, Cyndi Dale en Anodea Judith.

Iedere new-age auteur kan door zijn vermeende paranormale waarneming wel iets roepen over chakra's en als deze sectie niet wordt ondersteund door oorspronkelijke oosterse filosofische bronnen dan lijkt het mij dat deze hele sectie (en gelinkte zeven pagina's) gewoon verwijderd kan worden.

Elk van de afzonderlijke pagina's meldt: "De vijfde, zesde en zevende auralaag zijn te diffuus om te meten of, binnen een alternatieve geneeswijze, er iets mee te doen. Deze worden daarom ook niet meegeteld in de chakralagen."

Lijkt een beetje tegenstrijdig met het hoofdlemma over chakra's, waar pas de zevende chakralaag niet meetbaar is.

Daarnaast vind ik het geven van fysieke afstanden in centimeters uit lijn met de introductie van het lemma: "Fysiologische of andere medische invloeden van chakra’s op het menselijk lichaam zijn niet wetenschappelijk aangetoond, noch het bestaan van chakra’s zelf." 77.250.109.31 26 feb 2016 11:02 (CET)

Of de chakra en alle ideeen eromheen bestaan is niet van belang - als er voldoende aandacht voor het verschijnsel bestaat kunnen we er hier aandacht aan besteden. Of dat het geval is, kan ik echter niet beoordelen.
De uitspraak, dat het om oud weten gaat, stel je terecht ter discussie en je geeft een controleerbare reden ervoor. De rest had je ook met een bron-sjabloon of een twijfel-gedeelte sjabloon kunnen markeren (zie sjabloon:bron en sjabloon:twijfel-gedeelte). Dan geef je andere bijdragers op een rustigere manier een kans, relevante bronnen aan te dragen. Zwitser123 (overleg) 26 feb 2016 14:51 (CET)
Met advies van Zwitser123 tekst toch maar hersteld. Wat betreft gebrek aan wetenschappelijke inbreng: geloofskwesties hebben niet de noodzaak van wetenschappelijke aantoning. VanBuren (overleg) 26 feb 2016 16:44 (CET)

Ik wil er toch ook wel even iets over zeggen. Ik heb het zelf ook niet erg begrepen op bronloze stukken tekst. Voor zover ik het kan beoordelen, wordt in veel new-ageboeken nogal eens verwezen naar oude (oosterse) tradities, maar dat zegt doorgaans niet veel. Dergelijk materiaal is zelf vaak redelijk bronloos, gespeend van kritisch lezen/tekstanalyse van oude bronnen (vaak wordt óver oude teksten gesproken zonder dat die een keer echt gelezen worden), de redeneringen zijn nogal associatief enzovoort. Ook onderwerpen als de alchemie hebben hiervan te lijden. Het punt is min of meer dit, dat zelfs als liefhebbers snel een paar bronnen invoegen, dan nog zitten we mogelijk niet safe. Ongetwijfeld zijn er binnen religiestudies artikelen gewijd aan het geloof in chakra's en dergelijke, maar dat materiaal wordt vaak niet gevonden. Daarom vind ik het in eerste instantie zo gek nog niet om veel vage stukken tekst te verwijderen, zoals de anonymus doet. Het internet is daar al ruimschoots van voorzien, terwijl we hier toch enige verifieerbaarheid nastreven. Een deel kan overigens wel opgevangen worden met formuleringen als 'volgens Brennan worden chakra's tegenwoordig in het westen beschouwd als [...]' Het toevoegen van een kritisch sjabloon, waar Zwitser123 wel terecht op wijst, leidt volgens mij helaas niet snel tot echt goede verbetering van de tekst. Maar goed, tot zover mijn visie. Groet, Kiro Vermaas Alchemic circle FMA alt black-white-transparent.svg 26 feb 2016 17:46 (CET).

Net aanpassing gedaan. Ik streef naar een strikte scheiding tussen:
Ik vind het erg slecht dat op Wikipedia telkens passages over historische standpunten besmet worden met New-Age zaken (die vaak een individuele opvatting is van een specifieke new-age auteur)77.250.109.31 26 feb 2016 17:53 (CET)
Helemaal mee eens, de new-age opvatting kan echter ook E zijn, dat is alles wat ik daarover wilde zeggen. V.w.b. Kiro's opmerking: een twijfel-sjabloon dat niet opgepakt wordt, is w.m.b. na een maand of twee reden om de passage alsnog te verwijderen of te nuanceren. Zwitser123 (overleg) 26 feb 2016 18:01 (CET)
Ook de new-age-zaken verdienen een plaatsje, maar ik vind niet dat hedendaagse minderheidsopvattingen (waarvan bij chakralagen mijns inziens duidelijk sprake is) een prominente plek mogen verdienen. De huidige sectie chakralagen is veel te uitgebreid. 77.250.109.31 26 feb 2016 18:11 (CET)

Yogin with six chakras[bewerken]

Yogin with six chakras Welke, van de 7 die ik zie, wordt niet als chakra gezien? Lidewij (overleg) 28 feb 2016 12:09 (CET)

Goed opgemerkt. Ik had het aantal uit de bestandsnaam overgenomen. De volgende bron rept over zeven chakra's bij deze afbeelding, ik heb de caption aangepast: [1] 77.250.109.31 28 feb 2016 12:45 (CET)