Overleg:Christen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Jump to search

Voorstel om de NBV in dit artikel te gebruiken, want aan deze vertaling valt m.i. geen touw vast te knopen. Sietske Reageren? 7 nov 2006 18:35 (CET)

In bepaalde woordkeuzes proef ik dat deze niet geheel objectief zijn, zoals "Helaas hebben de negatieve aspecten van dit handelen (kruistochten, heksenjacht, inquisitie) altijd de meeste aandacht gekregen. Dit in tegenstelling tot de positieve aspecten (rechtsbescherming, zorg voor de zwakkeren, armoedebestrijding en de strijd voor vrede) die tegenwoordig steeds meer door niet-christelijke, humanistische instelllingen worden geclaimd." Van het genoemde voorbeeld lijkt af te stralen dat deze is opgesteld door een overtuigd christen. Het is goed om tegenstellingen te benoemen en parallellen te leggen met niet-christelijke bewegingen, maar bewoordingen als "helaas" en "geclaimd" horen m.i. niet thuis in een encyclopedisch artikel. Dit zijn geen feiten maar waarde-oordelen, terwijl het doel van dit artikel niet kan zijn om een PR-verhaal te zijn voor christenen of niet-christenen. Jmember 25 sep 2007 11:24 (CEST)

Merkwaardig[bewerken]

Kan iemand mij uitleggen wat wordt bedoeld met de volgende merkwaardige zin: Dit in tegenstelling tot de positieve aspecten (rechtsbescherming, zorg voor de zwakkeren, armoedebestrijding en de strijd voor vrede) die tegenwoordig steeds meer door niet-christelijke, humanistisch georiënteerde instellingen worden geclaimd? Tom Meijer MOP 17 aug 2008 16:00 (CEST)

Het ging mij vooral om het allerlaatste woord, het gebruik in deze context lijkt mij tamelijk ongepast. Tom Meijer MOP 17 aug 2008 18:43 (CEST)
Ik zie trouwens, het valt me wat laat op, dat een soortgelijke vraag inmiddels al bijna een jaar geleden gesteld is. Daar is nooit op geantwoord. Als reactie uitblijft ben ik zo vrij te gaan wijzigen. Tom Meijer MOP 17 aug 2008 18:47 (CEST)

Hoofdletter joden?[bewerken]

Gebruiker Adolphus en ik verschillen van mening over het gebruik van een hoofdletter betreffende joden in dit artikel. Zoekende op internet kom ik verschillende vertalingen tegen die alle een hoofdletter hanteren in Handelingen 14 en 16 (in Handelingen 15 komt het woord niet voor), maar in de context gelezen lijken deze hoofdletters misplaatst; het gaat hier om een gelovige gemeenschap (die zich bekeren tot het christendom) en niet zo zeer om het Joodse volk. Mijn eigen Canisiusvertaling (1938) stelt (voor diegene die hem ook in huis heeft) op blz. 306-307 in de eerste voetnoot betreffende Handelingen 15: ...Na geloofd te hebben, ontvingen ze evengoed de eerste christenen uit de joden den Heilige Geest. Waarom dan nog, zo redeneert Petrus, hen verplicht tot het onderhouden der joodse Wet.... Deze uitleg ondersteunt dat het gaat om gelovige joden (overigens in deze uitleg wordt het eveneens met een kleine letter geschreven). Wat ondersteunt de veronderstelling dat het om Joden gaat en niet om joden? Looi 16 aug 2008 16:18 (CEST)

Wikix negeert dit overleg tot nu toe en draait dit steeds terug. Hierop heb ik hem aangesproken op zijn overleg en meerdere malen in de samenvatting. Daarom, Wikix, bij deze, verklaar je nader. Waarom gaat het hier over het volk en niet over de gelovige gemeenschap? Looi 24 aug 2008 15:26 (CEST)

Ik negeer geen overleg en wilde net reageren maar je was me net voor. Verder was me deze paragraaf niet eerder opgevallen omdat deze in het midden van de overlegpagina stond.

Het gaat om personen uit het Joodse volk die tot het christelijk geloof overgaan. Later blijken er ook personen die niet tot het Joodse volk behoren tot het christelijk geloof over te gaan. Het gaat dus niet om het joodse geloof waarvan de aanhangers als joden met een kleine letter worden geschreven. Bovendien bestond het christendom in zijn vroege vorm nog niet als aparte godsdienst maar maakte het deel uit van het jodendom; het waren Joden en Jodengenoten die Jezus van Nazareth als de verwachte Messias beschouwden.
Zie ook de spelling van de Nieuwe Bijbelvertaling, die schrijft: Joden.

Wikix 24 aug 2008 15:39 (CEST)

De Nieuwe Bijbelvertaling gebruikt inderdaad Joden, net als veel andere vertalingen. Dat wil niet zeggen dat wij dat automatisch moeten overnemen. Wij hebben een taalkundige plicht. Als we kijken naar de exegese die hierover bestaat, dan lezen we dat het over gelovigen gaat die zich niet meer aan de oude Wetten hoeven te houden. Het volk van de Joden had geen Heilige Wetten, echter de gelovige gemeenschap van de joden had wel een dergelijke Wet.
Je schrijft zelfs dat het christendom een deel uit maakte van het jodendom. Ook Jezus (vzmh) was een jood en zijn vroegste volgelingen waren dat ook. Zij wilden zich aan de Wetten houden, omdat hun geloof dat voorschreef. Door allerlei hocuspocus is hen op de mouw gespeld dat dat niet meer hoefde. Je kunt als Jood niet bekeren, maar als jood wel. De hoofdletter in de Nieuwe Bijbelvertaling is dan ook onterecht. Looi 28 aug 2008 23:47 (CEST)
Oja, kijk goed in Handelingen 14 en 16, omdat het woord 'jood/Jood' niet voorkomt in Handelingen 15. Kijk dan eens naar de context. Het gaat niet om het volk, maar om bekeerlingen vanuit een religie die zich niet meer aan de Wet hoeven te houden. Bij het voorbeeld 'Koning der Joden' kan gekozen voor leider van het volk in plaats van de gelovige gemeenschap. In Handelingen is daar echter geen sprake van. Looi 28 aug 2008 23:53 (CEST)
Het is maar goed dat Looi het beter weet dan een college hooggeleerde Bijbelvertalers, waar zouden we zijn als we het van de deskundigen moesten hebben? KoenB 29 aug 2008 17:29 (CEST)
Mail van het Bijbelgenootschap:
Geachte (Looi),
De algemene spellingsregel is om de termen ‘jood’ en ‘joods’ met kleine letter te schrijven wanneer het als aanduiding van een religieuze groepering wordt gebruikt en met hoofdletter als aanduiding van een etnische groepering. Deze regel leverde in de praktijk van het vertalen problemen op, omdat de afbakening tussen beide categorieën (religieus dan wel etnisch) vaak niet te maken is. Daarom is er in de loop van het NBV-project besloten om voor één spelling te kiezen en wel met hoofdletter. De reden voor deze keuze is, dat in de Bijbel de termen ‘Jood’ en ‘Joods’ vrijwel altijd (ook) een etnische connotatie hebben. Anders gezegd: in de Bijbel zijn joden ook altijd Jood (een enkele uitzondering daargelaten).
Hartelijke groet,
Matthijs de Jong
Het Bijbelgenootschap heeft zich dus niet verdiept in de inhoud van de Bijbel, maar heeft zich er met een Jantje van Leiden van afgemaakt en de spellingregels niet gehanteerd. Dit zijn dan de hooggeleerde bijbelvertalers, zoals Koenb ze noemt... Looi 2 sep 2008 19:03 (CEST)
De Jong zegt dat een hoofdletter vrijwel altijd op zijn plaats is. En je kunt nu eenmaal niet tegelijk met een hoofdletter J en met een kleine letter j schrijven. Men heeft de spellingsregels dus niet kunnen toepassen en men heeft daarom een eigen keuze gemaakt. De reactie van Looi zegt meer over hemzelf dan over de vertalers. KoenB 2 sep 2008 23:26 (CEST)

Niet-christenen over christenen[bewerken]

Ik heb de term 'vooroordelen' vervangen door een neutralere formulering. Vooroordelen hebben een negatieve connotatie en niet alles in dit paragraafje is negatief, in tegendeel. Daarnaast is het bespeuren van een vooroordeel sowieso vaak POV. Het zijn andermans ideeën over jou waarvan je vind dat die onterecht, verkeerd, onrechtvaardig, etc., zijn. Maar dat is dus jouw standpunt over die ideeën over jou: POV dus. Afgezien van het feit dat er inderdaad verkeerde ideeën over de Christenen bij de Romeinen bestaan hebben, is dit toch een POV.

Ondanks mijn aanpassing ademt dit hele paragraafje nog steeds een POV vanuit het christelijk standpunt. Dat zou dus behoorlijk aangepast moeten worden. Het gaat tenslotte om wat anderen over christenen denken, niet wat een christen denkt wat anderen over christenen denken. Ik heb grote moeite met de zinnen: "Christenen zijn in de loop der tijden verschillend beoordeeld, onder meer doordat kerken de neiging hadden het christelijk geloof op geheel eigen wijze te interpreteren. Soms op een manier die behoorlijk kon afwijken van de oorspronkelijke leer zoals die in de Eerste Gemeente werd onderwezen." Een schoolvoorbeeld van een christelijk POV. Het suggereert dat de standpunten en gebruiken van de eerste gemeente goed waren, beter dan wat men er later van maakte. Dit is een POV. Men gaat er in deze tekst zonder meer vanuit dat de christelijke leer goed was(is). Dat het daar bij anderen helemaal niet om gaat wordt hiermee verdonkeremaand. Dit is uitermate POV, zeker in een stukje met de kop 'Niet-christenen over christenen'! Het feit dat mensen gedwongen werden zich als christen voor te doen komt geheel niet ter sprake. Dat was natuurlijk niet alleen bij het christendom zo, maar we hebben het hier toevallig wel over het christendom. Deze dwang, uitmondend in (op zijn minst geestelijk en sociaal, maar dus veel vaker fysiek) geweld was tot in de 19e eeuw doodnormaal en duurt trouwens in vele landen nog steeds voort. Geen woord over wat de slachtoffers ervan vinden! Maar daar gaat dit stukje toch over? Het zou volledig herschreven moeten worden. Tom Meijer MOP 29 aug 2008 21:41 (CEST)

Trivia[bewerken]

De volgende tekst onder het kopje trivia is nu een aantal malen met merkwaardige redenen verwijderd. Het betreft karakteriseringen die gewoon bestaan en ik zie niet in dat er ook maar één zinnige reden bestaat om het te verwijderen. Het lijstje is niet POV, het zijn bestaande typeringen. Het lijstje is inderdaad (behoorlijk) uitbreidbaar maar dit is een malle reden ter verwijdering. Het staat wellicht niet leuk voor christenen maar de termen zijn heel gewoon in gebruik. Ze zijn op hun plek, zeker onder het paragraafje 'Niet-christenen over christenen'. Ik heb het lijstje niet verzonnen maar ze horen straks een plaats in bovenstaand paragraafje te krijgen.

Scheldwoorden en pejoratieve termen voor christenen kunnen zijn:

  • Christenhond
  • Christentuig
  • Gristen

Tom Meijer MOP 29 aug 2008 22:42 (CEST)

Ja sorry hoor, maar dit is gewoon niet encyclopedisch. KoenB 30 aug 2008 08:12 (CEST)
Ik ga hier geen echt punt van maken hoor, wees maar niet bang. Maar dat dit NE zou zijn bestrijd ik als je het beschouwt in het licht van het stukje 'Niet-christenen over christenen'. Tom Meijer MOP 30 aug 2008 13:13 (CEST)

~

Handelingen en de uitbreiding van het christendom[bewerken]

U wiste mijn relativering van het boek Handelingen. Dat boek beschrijft de uitbreiding van het christelijk geloof vanuit Jeruzalem; Samaria; Damascus; Antiochië; Zuid Turkije, Griekenland, West Turkije, Rome. In handelingen wordt niet verteld over Alexandrië en de rest van Noord Africa, Ethiopië ,India (apostel Thomas), Gallië, Spanje, en ook niet over Dalmatië en Kreta. Ik vind dus dat u een uitestekende nuancering hebt weggehaald en draai die terug. Met vriendelijke groet, Koosg (overleg) 3 mrt 2011 16:52 (CET)

Opmerkingen[bewerken]

1. Vreemd dat midden in de zin christenen met een hoofdletter staat en moslims steeds met een kleine letter. Ook in de tussenkopjes is sprake van Boedhisten en Hindoes met een hoofdletter, maar moslims met een kleine letter. Zie de regels van het Groene Boekje hierover. 2. Nigeria is niet een islamitisch land; zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Nigeria#Godsdienst én https://en.wikipedia.org/wiki/Nigeria#Religion - De voorgaande opmerking werd toegevoegd door Nicolaas19 (overleg · bijdragen) 16 mei 2013 11:17‎ (CEST)

Externe links aangepast[bewerken]

Hallo medebewerkers,

Ik heb zojuist 1 externe link(s) gewijzigd op Christen. Neem even een moment om mijn bewerking te beoordelen. Als u nog vragen heeft of u de bot bepaalde links of pagina's wilt laten negeren, raadpleeg dan deze eenvoudige FaQ voor meer informatie. Ik heb de volgende wijzigingen aangebracht:

Zie de FAQ voor problemen met de bot of met het oplossen van URLs.

Groet.—InternetArchiveBot (Fouten melden) 15 okt 2017 04:28 (CEST)