Overleg:Driefasenspanning

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Jump to search

Hoeveel mensen zonder E opleiding snappen na deze uitleg wat driefasen stroom is. Of anders:hoeveel leken kunnen na lezing driefasestroom aan een ander duidelijk uitleggen? Svbarneveld 20 jul 2008 10:36 (CEST)


Het wijzigen van mijn artikel vind ik prima, maar verwissel dan geen eenheden met afkortingen van die eenheden.
Voorbeeld : Het hierboven berekende vermogen is het werkelijk getransporteerde vermogen. Het wordt uitgedrukt in de eenheid W ( watt ). Dit is natuurlijk onzin. Het moet gewoon zijn:
Het hierboven berekende vermogen is het werkelijk getransporteerde vermogen. Het wordt uitgedrukt in de eenheid watt ( W ).
--Franciscus 9 sep 2008 14:11 (CEST)

Om praktische reden heb ik een rekenvoorbeeld toegevoegd. Bouwhuis, EAJ 25 feb 2010 22:32 (CET)


Dit artikel is inderdaad een warrige bedoeling. Dat het hier om een technisch en ingewikkeld proces gaat is duidelijk. Toch ben ik van mening dat het ook aan tante Truus uit te leggen moet zijn. Dus: Als je in de inleiding gelijk al gaat spreken over 120graden fase verschuiving denk ik dat menigeen het wel voor gezien zal houden. Technische teksten neerkletteren is niet zo moeilijk. Staan ook in de vakliteratuur. Tuurlijk, uitleggen is lastig. Geef ik direct toe, maar doe het dan stapsgewijs. Beginnen met Jip en Janneke taal, daarna rustig aan losgaan Relaxed
Als er een nieuwe kreet of begrip in een artikel gebruikt wordt, doe het dan zoals het in Wikipedia bedoeld is: Maak een link van dat woord. Bijvoorbeeld. Zomaar over cosinus phi gaan ouwehoeren zonder uit te leggen wat dat is, is niet zo handig. --Denkhenk 21 mrt 2010 10:34 (CET)

Zo ingewikkeld is het nou ook weer niet. Maar iemand die dit wil begrijpen, zal toch wel iets van wisselstroom en fase moeten weten. De formulering "in de tijd verschoven" is niet juist; dat zou betekenen dat de spanningen na elkaar opgewekt worden, maar ze worden gelijktijdig opgewekt.Madyno 23 mrt 2010 00:23 (CET)

Als niet e-man vind ik dit een prachtige uiteenzetting, en ja, ik begrijp de 120° fases in de 360° omwenteling. De gif-animatie is overduidelijk.

Vermogenscontinuïteit[bewerken]

Volgens mij moet er in de tekst ook worden vermeld dat apparaten die werken op driefasenstroom vermogenscontinu zijn. Dat wil dus zeggen dat bijvoorbeeld driefasenmotoren geen trillingen veroorzaken. Niet zeer technisch, maar wel waar.

82.139.114.136 8 okt 2011 21:25 (CEST)

Wat is nu het verschil tussen draaistroom en (eigenlijk onjuist) krachtstroom ? Antwoord van een incidentele bewerker: geen; krachtstroom is een lekenterm zoals 'voltage' voor spanning, 'amperage' voor stroom en 'wattage' voor vermogen. Fjvelsen (overleg) 14 sep 2013 14:23 (CEST)

Reden voor gebruik van fasen[bewerken]

Hier stond goed beschouwd wel drie keer hetzelfde, waarschijnlijk omdat meerdere auteurs eraan gebreid hebben. Ik heb getracht om het helderder en compacter te maken en stylistisch verbeterd. In een encyclopedisch lemma mag geen persoonlijk voornaamwoord staan. 'je kunt' wordt dus 'men kan' of nog beter: 'het is mogelijk om'. Met vriendelijke groet aan allen Fjvelsen (overleg) 14 sep 2013 14:23 (CEST)

Bij nader inzien vond ik ook de kritiek op het eerste deel terecht: de lezer van een encyclopedisch werk moet als volslagen leek worden beschouwd en daarom is het systematisch inderdaad correct om de dingen eerst in lekentaal te formuleren ('Jip en Janneke' is kindertaal, die past evenmin in een encyclopedie) en het dan allengs uit te werken in meer wetenschappelijke zin en formulering. Het hele betoog over wisselspanning is eigenlijk hier al op de verkeerde plaats; dat is een afzonderlijk lemma waarnaar verwezen zou behoren te worden, daarmee wordt voorkomen dat de dingen op steeds iets andere wijze worden beschreven (het is te vergelijken met een bekend beginsel bij het het schrijven van computercode: 'don't repeat yourself'). Ik heb echter niet zo eigenwijs willen zijn om dat uit te voeren (en heb daar overigens ook de tijd niet voor). Uiteraard sta ik graag open voor overleg en opbouwende kritiek: met z'n allen weten we veel meer dan één en niemand heeft de wijsheid in pacht.Fjvelsen (overleg) 14 sep 2013 16:00 (CEST)

Uitleg sterschakeling[bewerken]

Bij de uitleg staat een vermenigvuldiging met wortel 3. Ik zou graag weten waar die wortel 3 vandaan kwam, wat stelt het voor? Is het te relateren aan de figuur waar in te zien is hoe de fases verschoven zijn? – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 84.81.160.147 (overleg · bijdragen)

Ik heb het antwoord gevonden met behulp van een boek: Electrical Machines, Drives, and Power systems. Van Theodore Wildi. Waar het op neer komt is dat de Ulijn bepaald wordt door de vector berekeningen van vector E2 - vector E1 (in bovenstaande figuur) (zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Vector_(wiskunde)#Optellen_van_vectoren). De lengte van deze vector is de waarde voor Ulijn. Deze lengte kan berekend worden door 2 * de lengte van E1 * cos(30). cos(30) volgt uit de vector berekening en kan geschreven worden als wortel(3)/2. Hier uit volgt dan Ulijn = 2 * E1 * wortel(3)/2. In de tekst wordt E1 Ufase genoemd. Hieruit volgt direct Ulijn = wortel(3)*Ufase

– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 84.81.160.147 (overleg · bijdragen) 3 dec 2013 14:51‎ - PS: Wil je voortaan alsjeblieft ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.