Overleg:Gerrit Doorwaard Niermans

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Te verwijderen pagina's

Dit artikel is reeds genomineerd geweest ter verwijdering op de beoordelingslijst op 28 augustus 2019. De behandelend moderator heeft toen besloten het artikel te behouden. Voor toelichting, zie hier.
Gelieve het artikel niet zomaar opnieuw te nomineren. Bevat het artikel grote onzin of fouten, kijk dan na in de geschiedenis of er sinds de laatste nominatie geen grote fouten zijn ingeslopen. Overleg eerst op deze pagina of doe een oproep op Wikipedia:Overleg gewenst.

Trijnstel (overleg) 11 sep 2019 15:41 (CEST)

Referenties[bewerken]

(verplaatst van WP:TBP door Trijnstel (overleg) 11 sep 2019 15:27 (CEST))

Referenties aangepast, ter uwer gemak hierbij de referenties met de alinea waarin de informatie te vinden is.

ref 1

Gids van Enschede en Omgeving: Historische herinneringen

Bij het uitbarsten van het oproer in 1830 week hij uit naar Rotterdam, waar hij in kennis kwam met de Heeren van Gelder en Schouten, papierfabrikanten te Wormerveer, die hij gedurende een paar jaar met zijne veelzijdige kennis van industrie- en handelszaken ter zijde stond. Hier te Wormerveer werd hij door eene vreeselijke ziekte aangetast, gedurende welke hij door den timmerman van de fabriek, G. Doorewaard Niermans, werd opgepast en verzorgd. Deze opoffering van laatstgenoemden deed eene vriendschappelijke betrekking tusschen beide mannen ontstaan, die oorzaak was, dat Ainsworth, toen de weefschool geopend was, Niermans naar Goor riep en aan het hoofd plaatste van de snelspoelmakerij.

ref 2

Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel VI Techniek en samenleving, hoofdredactie H.W. Lintsen

In de zomer van 1833 startte de weefschool van de NHM te Goor. Ainsworth was belast met de directie en kwam, gescheiden van zijn vrouw en hun vier kinderen, die Brussel prefereerden, in Goor wonen. Het doel van de school was de Twentse wevers met het gebruik van de snelspoel bekend te maken, waardoor de produktiviteit enorm zou kunnen stijgen. De school was gevestigd in een stenen schuur met twee verdiepingen, waar elk 43 getouwen konden staan. De Engelsman Thomas Walsh was de opziener en Gerrit Doorwaard Niermans, die Ainsworth in de Zaanstreek had ontmoet, vervaardigde de getouwen.

ref 3

Functioneel en manifest de architectuur van de textielfabrieken in Twente 1850-1925, Doctoraalscriptie Kunstgeschiedenis,Universiteit Utrecht, februari 2006, M. Tuinstra

G.D. Niermans (1807-1871) ontwierp, als oorspronkelijk Amsterdamse meestertimmerman met de Engelse John Dixon de katoenspinnerij ‘de Grootte Stoom’ in 1838 in Enschede. Hij werd stadsarchitect in Enschede. Tot 1870 was hij de eerste en belangrijkste specialist in de fabrieksarchitectuur in Twente. Zoon G.J. Niermans (1844-1890), was eveneens stadsarchitect in Enschede. Hij ontwierp de Spinnerij van G. van Delden in Gronau en was vaste architect voor van Heek tot hij in 1882 opgevolgd werd door G. Beltman

ref 3a

Cotton mills for the continent ‘n Groote Stoom torent als eerste mechanische spinnerij hoog boven de bescheiden Enschedese huizen uit. Het imposante gebouw met twaalf assen en vier verdiepingen werd in 1835 door G. Doorwaard Niermanns gebouwd en door de Engelse technici John und George Dixon met 12.500 spindels ingericht.

ref 4 zie : http://www.historischekringhaaksbergen.nl/bibliotheek/all-books.php en https://www.pkn-haaksbergen.nl/historie_van_de_kerk_te_haaksbergen/

Het huidige kerkgebouw De nieuwe kerk werd op de zelfde plaats gebouwd naar een ontwerp van de Amsterdamse architect H. Hana. Omdat de vorm van het gebouw volgens Rijkswaterstaat teveel afweek van de traditionele kerkvorm, duurde het lang voordat de goedkeuring afkwam van de betreffende minister. Maar in 1853 kon de bouw toch worden aanbesteed en worden gegund aan G. Doorwaard Niermans uit Enschede voor het bedrag van fl. 18.300. De hoofdopzichter tijdens de bouw was de heer Hendrik Honhof uit Eibergen. Na veel problemen tussen aannemer en hoofdopzichter kon de kerk omstreeks 1 januari 1855 in gebruik worden genomen. De totale kosten waren opgelopen tot fl. 22.000, . Via diverse acties werd fl. 11.000, ingezameld. Het rijk gaf fl 1.000, en het Fonds Noodlijdende Kerken gaf een zelfde bedrag.

ref 5 Nieuw Amsterdamsch handels- en effectenblad 05-08-1862

In ons nommer van 26 Julij komt voor als berigt, dat aan de Heuvelink en Reinders, respectievelijk architecten te Arnhem Zwolle door het gemeentebestuur van Enschedé is opgedragen ontwerpen van plannen tot wederopbouw der stad, en dat de der Blaauwegracht reeds is besloten; en in het blad van Julij, deelden wij, als berigt uit Enschedé mede, dat burgemees en wethouders den heer Immink, architect en civiel ingenieur Zaandam, tot architect der gemeente hebben aangesteld. Als van deze berigten, wordt ons thans van daar medege- dat de heer Immink reeds sedert 3 Junij werkzaam is ten der gemeente Enschedé, dat door ZEd. verschillende wij- zijn gebragt in een door den heer Reinders ontworpen dat de heer Heuvelink nimmer een plan heeft ontworpen; dat heer Immink, wiens soliede kunde ook hier algemeen erkend wel is waar is belast met het uitwerken der plannen voor riolissatie der gemeente, voor de publieke gebouwen enz., echter aanstelling heeft als stads architect, daaraan zelfs niet is uithoofde van ZEd. betrekkingen te Zaandam en relatiën in

ref 6

Het nieuws van den dag : kleine courant, 02-11-1871 Tot gemeente-architect te Enschede is benoemd de Heer G. J. Niermans, te Lonneker.

Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage 20-07-1862

ref 7

Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel III(1993)–H.W. Lintsen Textiel. Gas, licht en elektriciteit.

Bovenstaande refs geplaatst op/door: 2 sep 2019 20:01‎ 62.163.79.39 (Deze opsomming hoort eigenlijk (ook) op de overlegpagina van het artikel...)