Overleg:Kerkgeschiedenis

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Zie ook: Overleg:Geschiedenis van kerken


Dit lijkt me een goed voorbeeld van een redirect die op den duur opengebroken zal moeten worden: over de kerkgeschiedenis kan toch waarlijk meer gezegd worden dan die 7 merkwaardige perioden van ene de Jong.. Jcwf

Daar moet zonder meer een hoop bijkomen, maar of daar de redirect voor moet worden opengebroken, betwijfel ik - ik zie niet dat er dingen zijn die onder 'kerkgeschiedenis' zouden moeten vallen en niet onder 'geschiedenis van de kerken', of vice versa. Andre Engels 8 jun 2003 21:15 (CEST)


Ik dacht dat het boek van De Jong een hele tijd een belangrijk leerboek was geweest aan verschillende Theologische faculteiten. Er is ook nog die pagina Geschiedenis van het christendom. Volgens mij kun je dat hier er gewoon inzetten Als typering van de (hele) vroege kerk. Als de hele kerkgeschiedenis in dit tempo besproken gaat worden, dan wordt het een pittige pagina.
Roepers 27 jun 2003 18:32 (CEST)

vraagje[bewerken]

Zullen we hier ook andere kerken of geloofsstromingen aan toevoegen?--Bean 19 19 aug 2004 14:12 (CEST)Bean 19

Lijkt mij geen goed idee! Kerk komt van het griekse woord kuriake dat betekent: wat van de Heere is. Een specifiek min of meer christelijk gebrip dus. Misschien kun je andere thema's en geloofsrichtingen onderbrengen bij een lemma 'religie geschiedenis', of 'Geschiedenis van de religie' of iets dergelijks. Hart groet. --Wvr 19 aug 2004 14:30 (CEST)

hoeveel christenen zijn er?[bewerken]

Ik heb getallen gelezen van ongeveer 1 miljard tot wel 2 miljard en zelfs schattingen tot 2,5 miljard omdat er in 'gesloten' landen veel verborgen christenen leven die moeilijk te tellen zijn. Zo zouden er in China tussen de 50 en 100 miljoen meest evangelische 'ondergronds' belijdende christenen zijn. Hannes Karnoefel 13 mrt 2005 21:56 (CET)

Kerkgeschiedenis[bewerken]

"Naast het christendom is er ook de islam, boeddhisme, hindoeïsme en jodendom."

Deze zin hoort niet thuis in deze tekst. Hier gaat het niet om. Het gaat om de geschiedenis van de christelijke Kerken.--odilia 23 aug 2005 21:19 (CEST)

Ik verbaas mij zeer over de inhoud van dit artikel. Na het schisma met de protestantse kerken raken deze volledig uit beeld. In de negentiende en twintigste eeuw gaat het alleen nog maar over de rooms-katholieke kerk. In de twintigste eeuw worden bovendien alle pauzen nog eens genoemd als onderdeel van de kerkgeschiedenis. Lijkt mij iets dat thuishoort in het artikel Rooms-katholieke kerk, en zelfs daar staat het niet zo gedetailleerd. De verschillende splitsingen en verenigingen in de protestantse en katholieke kerken worden niet meer genoemd. Terwijl mij dat hier juist heel belangrijk lijkt. Ik heb nu geen tijd om dit artikel aan te passen, maar voeg wel aan het begin een verwijzing toe naar 'protestantse kerken' i.p.v. achteraan.--Eezie 24 jun 2006 14:11 (CEST)

Het is niet verbazingwekkend dat recente afsplitsingen van de katholieke kerk minder aandacht vragen, aangezien deze een veel kortere geschiedenis kennen. Besednjak 24 jun 2006 16:52 (CEST)
Ik heb het artikel geprobeerd aan te vullen tevens om de oosters-orthodoxe en de protestantse invalshoek meer tot hun recht te laten komen. Hopelijk is dat een beetje gelukt. Wie nog meer aanvullingen heeft is natuurlijk welkom om het toe te voegen.Marcocapelle (overleg) 27 apr 2014 14:53 (CEST)

weggehaalde tekst uit het artikel -opgenomen onder Oosters Schisma[bewerken]

Er zijn verschillende oorzaken voor dit schisma.

  • theologische verschillen. In het oosten staat de vleeswording van het Woord en de opstanding centraal in de theologie. In het westen valt de nadruk op het kruis en de verzoening.
  • het filioque. Het filioque betekent ‘’en van de Zoon’’. De kerk in het westen belijdt dat de Heilige geest uitgaat van de Vader en van de Zoon. De kerk in het oosten belijdt alleen de uitgang van de Heilige Geest van de Vader.
  • rivaliteit. De paus van Rome en de patriarch van Constantinopel betwisten elkaar het oppergezag in de kerk. De kerk van het westen steunt de paus van Rome. De kerk in het oosten steunt de patriarch van Constantinopel.
  • de plaats van de beelden. In het oosten vervullen beelden een duidelijke rol in de eredienst. De kerk van het westen is daar in de elfde eeuw terughoudend in.
  • de taal van de kerk. De kerktaal in het westen is Latijn. De kerktaal in het oosten is Grieks.

Op 16 juli 1054 voltrekt zich een scheuring, het grote Schisma, doordat de paus van Rome een ban uitspreekt over de patriarch van Constantinopel. Oost en West zijn vanaf nu gescheiden. Pogingen tot hereniging hebben geen resultaat. --odilia 25 aug 2005 21:48 (CEST)

Splitsen?[bewerken]

Deze pagina is erg mooi, maar ook erg lang. Is het een idee om de pagina te splitsen, bijvoorbeeld aparte pagina's voor de oude kerkgeschiedenis, de middeleeuwen, en de nieuwe kerkgeschiedenis? Fruggo 2 sep 2005 18:32 (CEST)

Is het een bezwaar dat de pagina lang is? Wie wil kan toch meteen vanuit de inhoudsopgave doorklikken naar de periode van zijn/haar interesse.Marcocapelle (overleg) 27 apr 2014 14:52 (CEST)

Kerkdeur[bewerken]

Dat Luther zijn thesen aan de kerkdeur nagelde is historisch uiterst omstreden. Het merendeel van de historici, ook protestantse historici, gaan er vanuit dat de thesen een onweerlegbaar historisch feit zijn, maar dat deze nooit publiek aan de deur zijn bevestigd. Het romantiserende beeld van een op de deur hamerende protesteling is wel aardig, maar het is vervelend dat die onjuistheid steeds opnieuw in wikipedia-artikelen sluipt. Besednjak 29 mrt 2006 13:24 (CEST)

Notificatie van CommonsTicker[bewerken]

De onderstaande afbeelding(en), die gebruikt worden op deze pagina (of overlegpagina), zijn verwijderd of genomineerd voor verwijdering op Commons. Als de afbeelding verwijderd is, haal dan de afbeelding van de betreffende pagina. Indien je het niet eens bent met de nominatie of verwijdering kun je op Commons een reactie plaatsen op de verwijderlijst, of op de overlegpagina van de verwijderende admin.

-- CommonsTicker 28 mrt 2007 00:18 (CEST)

Christendom tot 1054: eenzijdig[bewerken]

In het artikel ligt de nadruk te veel op de Westerse (lees: rooms-katholieke kerk) traditie, het Oosterse christendom komt er bekaaid vanaf. Allerlei grote kerkvaders (Basilius de Grote e.a.) worden wel terloops genoemd, maar daar blijft het dan ook bij. De rol van het Oosten in de wordingsgeschiedenis van het christendom wordt zo geen recht gedaan. De kerkgeschiedenis wordt te veel vanuit een rooms-katholieke dan wel Westerse positie bezien, waardoor er een te eenzijdig beeld ontstaat. Ik pleit ervoor hierin enige verandering te brengen. Vasilij 15 sep 2008 18:06 (CEST)

Ik heb het artikel geprobeerd aan te vullen tevens om de oosters-orthodoxe en de protestantse invalshoek meer tot hun recht te laten komen. Hopelijk is dat een beetje gelukt. Wie nog meer aanvullingen heeft is natuurlijk welkom om het toe te voegen. Marcocapelle (overleg) 27 apr 2014 14:50 (CEST)

indeling[bewerken]

Volgens mij beginnen de middeleeuwen eind 5de eeuw, waaruit volgt, moet de rubriek 6de eeuw verplaatst worden

Katholiek Apostolische Kerk[bewerken]

Bij huidige situatie wordt de Katholiek Apostolische Kerk genoemd maar deze is veel te klein en onbeduidend om in zo'n algemeen artikel genoemd te worden. Zou eventueel een plaats kunnen krijgen in het artikel over de Anglicaanse kerk (als afscheiding daarvan).Marcocapelle (overleg) 13 apr 2014 10:05 (CEST)

Ik heb maar de vrijheid genomen om het weg te halen. Marcocapelle (overleg) 27 apr 2014 14:46 (CEST)

Gevolgen van Franse Revolutie[bewerken]

De tekst "De Franse Revolutie heeft de rol van de Kerk in de samenleving teruggeschroefd maar een deel van wat door de revolutie werd afgeschaft wordt na de val van Napoleon (1815) weer ingevoerd. Globaal gezien heeft de Kerk heel wat privileges moeten inleveren en is er een einde gekomen aan het kerkelijk grootgrondbezit." is wel erg vaag. Weet iemand hier meer details over? Marcocapelle (overleg) 15 apr 2014 23:21 (CEST)

Hoofdstructuur van het artikel: grens tussen 1e en 2e periode[bewerken]

Voor zover je perse aan een indeling in drie perioden wilt vasthouden (maar waarom eigenlijk?) is het veel logischer om de grens tussen de 1e en 2e periode in het jaar 380 te leggen in plaats van in het jaar 590 (zoals in de tekst vermeld wordt) of in het jaar 500 (zoals gebeurt in de hoofdstukindeling). Vanaf 380 is het christendom immers staatsgodsdienst.

Als niemand daar bezwaren tegen heeft zal ik dat t.z.t. nog wel eens aanpassen.Marcocapelle (overleg) 16 apr 2014 08:07 (CEST)~

Bij nader inzien bestaat er al een artikel Geschiedenis van het Vroege Christendom dat eindigt rond 300. Dan is het wel logisch om hier met 300 te beginnen en dan een volgende grens te leggen bij 590.Marcocapelle (overleg) 27 apr 2014 14:45 (CEST)

Indeling van Otto de Jong[bewerken]

De indelingslijst - en met name de lijst van namen voor elke periode - van Otto de Jong ziet er tamelijk arbitrair uit. Ik vraag me af of zoiets hier op Wikipedia thuishoort, elke historicus kan op deze manier wel weer z'n eigen indeling en naamgevingen hanteren.Marcocapelle (overleg) 16 apr 2014 08:07 (CEST) Ik heb maar de vrijheid genomen om het weg te halen Marcocapelle (overleg) 27 apr 2014 14:43 (CEST)

Hoofdstuk Evaluatie van de kerkgeschiedenis[bewerken]

Ook hiervan vraag ik me af of zoiets wel op Wikipedia thuishoort. Wie kan daar meer over zeggen? Marcocapelle (overleg) 16 apr 2014 20:00 (CEST) Ik heb maar de vrijheid genomen om het weg te halen. Marcocapelle (overleg) 27 apr 2014 14:42 (CEST)