Overleg:Golgicomplex

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Golgi-apparaat[bewerken]

De huidige naam van het artikel is Golgi-apparaat. Wimpus wil dit graag wjizigen naar golgiapparaat, cf de taalunie. Ik ben daar tegen, omdat dit de leesbaarheid niet ten goede komt. Het is in medisch jargon volstrekt gebruikelijk tussenstreepjes te gebruiken om de leesbaarheid te bevorderen. max (overleg) 31 jul 2015 11:48 (CEST)

Even voor de duidelijkheid: gaat de discussie over het streepje, over de hoofdletter of over beide? Dat lemmatitels standaard met een hoofdletter worden geschreven, is een keuze van Wikipedia. Het lijkt me wenselijker te concentreren op de spelwijze in een zin. Hoe spellen we dit in In het golgi-apparaat worden de producten.... Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 31 jul 2015 11:59 (CEST)
Wat mij betreft gaat het om het koppelteken. max (overleg) 31 jul 2015 12:03 (CEST)
In tegenstelling tot wimpus' mening is het gebruik van een koppelteken ook niet tegen de regels. De spellingregels zeggen immers dat "in gevallen waarin [de in de wet genoemde toepassing van het liggend streepje] niet voorziet, behoudt de taalgebruiker de vrijheid om met een streepje de structuur van een onoverzichtelijke samenstelling te verduidelijken." Ik ben van mening dat golgiapparaat onoverzichtelijk is en niet lekker leest, vandaar het koppelteken. Blijkbaar was dat tot nu toe ook de gedachte, vandaar de hudige naam met koppelteken. max (overleg) 31 jul 2015 12:03 (CEST)

Mijn eerdere reactie op mijn overlegpagina:

Beste Maxwvb, ik zie dat u een terechte wijziging ongedaan maakt. De regels van de Taalunie schrijven heel duidelijk voor,
zie regel 16.D
"Samenstellingen met de naam van een uitvinder of ontdekker krijgen een kleine letter.
berlitzmethode
coopertest
dieselmotor
montessorionderwijs
fröbelschool
Als we de naam los gebruiken om expliciet naar de uitvinder of ontdekker te verwijzen, behouden we de hoofdletter.
het downsyndroom
het syndroom van Down
zij heeft alzheimer
een alzheimerpatiënt
de ziekte van Alzheimer"
Pinkhof geneeskundig woordenboek (2012) schrijft volgens de regels van de Taalunie ook golgiapparaat en golgicomplex en niet :Golgiapparaat of Golgicomplex. Daarnaast heeft Pinkhof Geneeskundig woordenboek (2012) ook een zogenaamde vaktaalspelling. Dan wordt :het eponiem wel met een hoofdletter geschreven met daarbij een koppelteken. Maar als Pinkhof Geneeskundig woordenboek (2012) de gewone spelling :van de Taalunie hanteert, schrijft dit woordenboek geen hoofdletter en geen koppelteken zolang er geen klinkerbotsing is (vergelijk met :alzheimerpatiënt en downsyndroom als schrijfwijze uit de leidraad van de Taalunie). Wikipedia volgt gewoonlijk de regels van de :Taalunie en geen vaktaalspelling.
Dit kon u eigenlijk allemaal al weten. U heeft de Pinkhof in uw bezit en heeft de mogelijkheid om al deze uitleg zelf te bestuderen. Dat ik u :dit nog moet uitleggen, is eigenlijk overbodig en geeft eigenlijk aan dat u zich niet verdiept heeft in deze materie.
De redacteur van Pinkhof Geneeskundig woordenboek zei namelijk ook al eerder:
"Ik schrik van het gebrek aan kennis bij Max en sommige anderen en aarzel daardoor mij in de discussie te mengen uit vrees een dagtaak te krijgen aan het weerleggen van g(e)roep van deze en gene."
Dus verdiep u eerst in de materie, om te zorgen dat andere mensen u niet hele basale dingen hoeven uit te leggen. Aangezien het overduidelijk :is dat uw schrijfwijze (en u opmerking over BTNI) onjuist is, draai ik uw bewerkingen terug. Met vriendelijke groeten,
Wimpus (overleg) 31 jul 2015 11:28 (CEST)

Mijn aanvulling:

In de tekst had Maxwvb eerder de kleine letters, omgezet naar hoofdletters. Dat is tegen de regels van de Taalunie in (zie uitleg hierboven). Later zijn de hoofdletters door Maxwvb weer gedeeltelijk teruggeplaatst. Die verandering was dus ook niet juist. En weer later is het een menging geworden van hoofdletters en kleine letters en even later met kleine letters in de tekst en hoofdletters aan het begin. Dat lijkt mij erg verwarrend. De bron die gegeven was in de tekst (Pinkhof Geneeskundig woordenboek (2012)) schrijft golgiapparaat en golgicomplex zonder koppelteken in geval het met een kleine letter wordt geschreven. We zouden op grond van andere goede bronnen tot een andere schrijfwijzen kunnen komen (wel bronnen van na de wijziging van de richtlijnen van de Taalunie van 2005), maar dan zou ik die graag vermeld zien.Wimpus (overleg) 31 jul 2015 12:50 (CEST)
Deze bron is uit 2006. De Wikischim (overleg) 1 aug 2015 16:02 (CEST)

Overwegingen[bewerken]

Fijn dat duidelijk is waar de discussie zich op toelegt. Het gebruik van golgi als eerste vijf tekens van de samenstellingen is hierdoor geen onderwerp van twist.
Een klein stukje historie over het artikel:
  1. In dec 2002 is het gestart onder de benaming Golgi-apparaat;
  2. In nov 2013 is de naam door Gebruiker:Wimpus, met verwijzing naar Pinkhof 2012, gewijzigd naar Golgiapparaat;
  3. In mei 2015 heeft max gewijzigd naar Golgi-apparaat;
  4. De afgelopen 2 dagen is er een naar een bewerkingsoorlog riekende serie naamswijzigingen door Wimpus en Max doorgevoerd;
  5. In deze bewerking heeft Max (onder meer) het koppelteken ook geplaatst bij Golgi-complex.
Door Wimpus is aangedragen, en door Max niet weersproken, dat de spelwijze volgens Pinkhof en de Taalunie golgiapparaat is.
Op Wikipedia hanteren we de spelling van het Groene Boekje (ergo: de Taalunie). Het gebruik van het koppelteken wordt nader beschreven in Koppelteken in samenstellingen. In regel 6.2 geeft de Taalunie als hoofdregel aan dat een samenstelling aan elkaar geschreven wordt. Verderop staat Als een samenstelling moeilijk te lezen of te begrijpen is, kunnen we de structuur verduidelijken met een koppelteken..
De spelling van Golgi-complex is evident fout, omdat de correcte spelling golgicomplex (zonder hoofdletter en zonder koppelteken) geen leesbaarheidsproblemen zal opleveren.
De spelling golgiapparaat wordt in de inleidende tekst gegeven door Wimpus en is voorzien van een verwijzing naar Pinkhof. Gezien de verwijzing is het belangrijk dat de spelling uit die bron gehanteerd wordt. Als er reden zou zijn om een andere spelling te gebruiken, dan zal de bron verwijderd dienen te worden of zeer duidelijk gemotiveerd dienen te worden waarom ervoor gekozen is af te wijken van de bron.
De klinkercombinatie ia is in het Nederlands slechts uit te spreken als twee losse klinkers. Ook in golgiapparaat valt niet te verwachten dat er leesbaarheidsproblemen optreden bij de gemiddelde lezer van het onderhavige artikel. Wel zou de plaats tussen de 'i' en de 'a' de gewenste plaats zijn voor een afbreking, mocht het nodig zijn dit woord af te breken. Woordafbrekingen zijn in Wikipedia slechts in een zeer beperkt aantal gevallen nodig.
In mijn ogen is het dan ook logisch de naam van het artikel vast te stellen op Golgiapparaat en in de lopende tekst te spreken over golgiapparaat en golgicomplex. Het staat Max vrij om in zijn eigen overlegbijdragen het door hem gewenste koppelteken te gebruiken indien hij van mening is dat dit de leesbaarheid zou vergroten. Dit is echter niet de voorgeschreven spelling die op Wikipedia (in ieder geval) in de hoofdnaamruimte gehanteerd wordt. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 31 jul 2015 13:12 (CEST)
Beste RonnnieV, bedankt voor het uitvoerige antwoord. Ik wacht nog even de reactie van Maxwvb af, voordat ik de schrijfwijzen ga herstellen. Met vriendelijke groeten, Wimpus (overleg) 31 jul 2015 13:24 (CEST)
Het betreft hier een medisch lemma. Spellingsregels, zoala ook gehanteerd door Pinkhof en het NTvG wijken geregeld af en zijn geregeld vrijer dan de Taalunie. de reden is evident: strikt hanteren van de spellingsregels in medisch jargon levert vaak onleesbare, en onleesbaar lange woorden op. Wel degelijk is Golgi-apparaat lastiger te lezen dan golgiapparaat. Ik ben het eens met RonnieV dat dat voor Golgi-complex niet geldt. Kijken we naar Pinkhof dan wordt golgicomplex als voorkeur aangegeven, met Golgi-complex als alternatief. Mijn voorstel zou dan ook zijn het lemma te hernoemen naar het meest correcte Golgicomplex en Gogi-complex als alternatief aan te wijzen. Als alternatieven wordt in de nederlandse vakliteratuur golgi-apparaat bij voorkeur gebruikt, https://www.ntvg.nl/search?search=Golgi+apparaat&search_destination=0 , dus natuurlijk moet ook dat als alternatief worden vermeldt, conform het donorprincipe. golgiapparaat geeft wel hits, maar vervolgens kom je de term in het artikel niet tegen.
Ergo: verzoek indienen tot hernoeming naar Golgicomplex, met als alternatief het volgens Pinkhof courante Golgi-complex en als vakjargon golgi-apparaat.
Gezien de dubieuze rol van Wimpus in het herzien van medisch taalgebruik naar incorrecte termen, lijkt het mij bijzonder verstandig als wimpus hier zijn mening geeft, en niet zomaar tot wijziging overgaat: wimpus is op dit terrein bewezen onbetrouwbaar en heeft al zoveel schade aangebravht aan de encyclopedie dat het een gotspe is dat hij hier überhaupt nog actief is op medische lemma's. Zie aub mijn gebruikerspagina https://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Maxwvb#Nomenclatuurwijzigingen_door_Wimpus:_een_zeer_summiere_introductie voor een kleine selectie van het wetk van wimpus. Dan begrijpt men waarom iedere wijziging door wimpus het argusogen dient te worden beschouwd. Hij heeft met zijn onzinnige nomenclatuurwijzigingen 100den medische lemma's verkracht die allen moeten worden gecontroleerd. Mijn voorstel is dat wimpus zich onthoudt tot werken op medische lemma's tot hij zijn eigen rotzooi heeft opgelost. max (overleg) 31 jul 2015 14:28 (CEST)
Het lijkt mij juist om de naam golgiapparaat gewoon te blijven hanteren. Als ik bovenstaande letterlijk lees dan stelt Maxvb voor om een hoofdletter te gebruiken (tegen de regels van de Taalunie in), namelijk "Mijn voorstel zou dan ook zijn het lemma te hernoemen naar het meest correcte Golgicomplex". Misschien bedoelt hij dat niet, maar gegeven dat dit allemaal over hele kleine details gaat, is het wel belangrijk om een kleine letter te schrijven als u ook een kleine letter bedoelt om misverstanden te voorkomen.
Daarnaast is de richtlijn van het NTvG om naar eigen voorkeur van de auteur de spelling volgens de Taalunie te gebruiken (dat zou in dit geval volgens Pinkhof (2012) golgiapparaat) zijn, of de vaktaalspelling (dat is volgens Pinkhof (2012): Golgi-apparaat (met hoofdletter en koppelteken, waarbij koppelteken ook voorkomt bij andere eponiemen al is er geen sprake van twee klinkers die elkaar opvolgen)). Daarbij dient de auteur volgens de richtlijnen van het NTvG wel één spelling consequent door te voeren. Op Wikipedia hebben we ons nog niet eerder uitgesproken over de vaktaalspelling. Bij lemmata met zowel geneeskundige als niet-geneeskundige delen zou dat tot een gemengd spellingsbeeld leiden. Aangezien Pinkhof de spelling volgens de Taalunie geeft, is er geen probleem om die te hanteren. Daarnaast is deze beregeling m.b.t. eponiemen strikter doorgevoerd sinds 2005 door de Taalunie. Het heeft daarom ook geen zin, om te kijken naar bronnen van voor 2005 (of misschien van voor 2006 toen de elfde druk (heb ik overigens niet in mijn bezit) van de Pinkhof verscheen). Wimpus (overleg) 31 jul 2015 14:59 (CEST)
p.s. RonnieV, wellicht kunt u ook kijken naar het overleg dat ik net gestart heb op restless legs-syndroom. Alvast bedankt, Wimpus (overleg) 31 jul 2015 14:59 (CEST)
p.p.s. En wellicht het overleg van pre-implantatie genetische diagnostiek
In het door max aangegeven overzicht bij het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde worden 21 artikelen genoemd. 20 daarvan dateren van voor de spellingwijziging van 2005. In die 20 artikelen wordt 'golgi...' met een hoofdletter geschreven. Het enige artikel van na 2005, Van gen naar ziekte uit oktober 2007, gebruikt consequent de spelwijze zonder hoofdletter in de Nederlandse teksten. Enkel de Engelstalige term 'trans-Golgi network' wordt met een hoofdletter G geschreven.
Een zoekopdracht op golgicomplex levert eveneens 1 recentere bijdrage op, waarin de spelwijze 'golgicomplex' wordt gehanteerd.
Wat mij betreft (maar nogmaals, ik ben niet in het bezit van Pinkhof) is het een prima voorstel om de term 'golgicomplex' consequent toe te passen (zonder hoofdletter of koppelteken) en de termen 'golgiapparaat' en 'golgi-apparaat' als verwijzing naar die pagina op te nemen. Golgicomplex (hoofdletter, want begin van een zin) levert in ieder geval geen strijd op over het gebruik van het koppelteken. Als Wimpus|Wimpus hier ook mee kan instemmen (en de rest van de gemeenschap), lijkt me dat een mooie uitkomst.
@Max, het is bekend dat er sprake is van een (zacht gezegd) meningsverschil tussen u en Wimpus. Ongeacht wie er gelijk heeft in deze zaken, het is in ieder geval nodig noch wenselijk om hier iedere keer uiting aan te geven. Het gebruik van termen als verkracht en eigen rotzooi leidt zeer af van de inhoud van uw boodschap. Met dergelijk gedrag stoot u in ieder geval een deel van de gemeenschap af, en dat lijkt mij niet uw bedoeling te zijn.
@Wimpus: Wat is voor u reden om niet mee te gaan met het voorstel om 'golgicomplex' (los van de precieze spellingswijze) te gebruiken? Volgens max geeft de door u vaak aangehaalde Pinkhof golgicomplex als voorkeur, naar ik begrijp boven Golgi-complex én boven [G|g|olgi[|-]apparaat.
Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 31 jul 2015 15:21 (CEST)
Beste RonnieV, op zich heb ik geen bezwaar met een titelwijziging naar golgicomplex, als het vervolgens ook consequent met een kleine letter wordt geschreven in de rest van de tekst. Het is wat vreemd om deze titelwijziging voor te stellen, om een zo op zich juiste vorm golgiapparaat te vermijden, maar à la. Het voorstel van Maxwvb ("Mijn voorstel zou dan ook zijn het lemma te hernoemen naar het meest correcte Golgicomplex en Gogi-complex als alternatief aan te wijzen") was ook lichtelijk verwarrend. Ik hoop dat we nog steeds niet langs elkaar heen praten en er vervolgens toch weer koppeltekens en hoofdletters verschijnen in de tekst.
Een ander mogelijk geldig argument dat Maxwvb aanhaalt is dat Pinkhof (2012) het golgiapparaat behandelt onder het lemma golgicomplex. Deze voorkeur valt enigzins te relativeren, aangezien dezelfde redacteur van Pinkhof Geneeskundig woordenboek (2012) in Pinhof Medisch Engels (2009) weer kiest voor golgiapparaat (ook in deze schrijfwijze) in zinssneden als goed ontwikkeld golgiapparaat en klein golgiapparaat (zonder een variant met golgicomplex op te nemen). Daarnaast kent Coëlho Zakwoordenboek der geneeskunde (2003) (let op voor 2005!) als lemmanaam Golgi-systeem met als synoniemen onder andere Golgi-apparaat, zonder een Golgi-complex op te nemen. Overigens is de naam golgisysteem eerder vandaag weggehaald door Maxwvb (dus het zou zo maar kunnen zijn, dat in de toekomst die naam weer wordt gekozen als lemmanaam...). Pinkhof (2012) kent echter op de blz. van het lemma golgisysteem echter alleen de variant golgiapparaat en niet de vaktaalspellingsvariant Golgi-apparaat. Het lijkt mij dan ook niet terecht om die vorm op te nemen met een verwijzing naar Pinkhof (2012). Echter ik heb alleen de boekversie van dit woordenboek. Maxwvb schijnt de cd-romversie te hebben (met allerlei zoekopties binnen de tekst), dus als hij op een andere bladzijde die schrijfwijze kan terugvinden, dan zou het ook goed zijn. Lijkt mij overigens wel zaak, als die versies met hoofdletters als synoniemen in de tekst worden opgenomen (al zie ik niet meteen het nut daarvan in, want dan hebben we nog heel veel lemmata te gaan...) ook expliciet te vermelden dat het om de vaktaalspelling gaat. Met vriendelijke groeten, Wimpus (overleg) 31 jul 2015 17:02 (CEST)
Toevoeging: dan lijkt mij zo'n wijziging van Maxwvb bij het lemma dictyosoom ook ongewenst, waarbij het niet enkel lijkt te gaan over het opnieuw invoegen van het koppelteken, maar ook over het plaatsen van hoofdletters.Wimpus (overleg) 31 jul 2015 17:14 (CEST)
Daarbij moet ik ook ruiterlijk toegeven zelf iets te hebben laten liggen, door niet bij alle termen het koppelteken weg te halen. Maar ik vind het geen probleem om dat alsnog te doen :) Wimpus (overleg) 31 jul 2015 17:16 (CEST)
Ik denk dat er met de betreffende wijziging door Max op Dictyosoom weinig mis was. Ten eerste zijn de betreffende schrijfwijzen mede geattesteerd, zeker vóór 2005. Ten tweede is er deze aanvullende regel van Onze Taal voor dit soort samenstellingen in het algemeen. De Wikischim (overleg) 1 aug 2015 19:01 (CEST)
Ik denk dat het zuiverder is, gegeven de oproep van RonnieV, eerst te wachten op de reactie van Maxwvb op de concepttekst, zodat er voor dit lemma overeenstemming bereikt kan worden. Daarnaast gaat u voorbij aan de specifieke regels voor eponiemen, zie ook Onze Taal. Ik denk we het tot die tijd beter even kunnen laten rusten. Dan heeft u ook de tijd om zich u in te lezen in de regels m.b.t. eponiemen.Wimpus (overleg) 1 aug 2015 19:13 (CEST)
De voorbeelden aldaar zijn allemaal van het type "ziekte/syndroom van...." Of je de betreffende regel zomaar kunt doortrekken naar een puur anatomische term als golgiapparaat/Golgi-apparaat wordt nergens duidelijk. De Wikischim (overleg) 1 aug 2015 19:19 (CEST)
De voorbeelden zijn veel breder:
parkisonachtig
huntingtonpatiënt
hodgkinlymfoom
hodgkinbehandeling
downkenmerken
parkisonmedicijnen
touretteverschijnselen
Het is zaak dat u de bestaande richtlijnen gaat doornemen, zodat u later, terwijl u met meerdere punten rekening houdt (in plaats van te reageren op één los onderdeel), een reactie kan geven. Ik wil het hier nu echt bij laten.Wimpus (overleg) 1 aug 2015 19:26 (CEST)
  • Graag wil ik jullie beiden oproepen om de discussie te beperken tot de spelwijze van het golgiding, om eerst ná het bereiken van overeenstemming te kijken hoe dat doorwerkt in deze pagina en daarna hoe dat doorgevoerd moet worden in de rest van Wikipedia? Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 31 jul 2015 17:19 (CEST)

Voorstel[bewerken]

Helder!
Mijn voorstel:
begin
Het golgicomplex[1] (vaktaalspelling: Golgi-complex[1]), golgiapparaat[1], golgisysteem of apparatus reticulatus internus[2] behoort tot het endomembraansysteem van een cel.

einde
Vervolgens in de tekst overeenkomstig de naam van het lemma steeds golgicomplex.
Mijn eigen voorkeur gaat eigenlijk uit naar het plaatsen van de synoniemen in een infobox en maar twee termen op te nemen in de beginregel (anders wordt het zo vol). De volledige naam is overigens vaktaalspelling voor het medisch Nederlands. Zoölogen of biologen zouden zomaar weer een andere vaktaalspelling kunnen claimen (wel natuurlijk met bron).Wimpus (overleg) 31 jul 2015 17:35 (CEST)

Ik hoop nog voor plaatsing een reactie van Maxwvb te mogen ontvangen over het voorstel. Het is wellicht dan handig, om gegeven de voorgestelde werkwijze van RonnieV eerst dit af te handelen en de schrijfwijzen van golgicomplex die in andere lemmata van Wikipedia voorkomen door te nemen. Vervolgens zou ik Maxwvb willen vragen serieus te kijken naar mijn opmerkingen op het overleg van pre-implantatie genetische diagnostiek en restless legs-syndroom. Wimpus (overleg) 7 aug 2015 13:04 (CEST)
Gegeven dat er geen verdere reacties zijn gekomen heb ik de wijzigingen doorgevoerd. Ik heb er voor gekozen gebruik te maken van een infobox en daar de synoniemen te plaatsen, omdat anders de eerste regel zo vol kwam te staan. Ik wacht nog even op verdere reacties voor de verdere aanpak van golgi-apparaat/Golgi-apparaat in de overige lemmata. Wimpus (overleg) 17 aug 2015 11:50 (CEST)
Aangezien er, overeenkomstig het voorstel van RonnieV, ook nog gesproken moet worden over de verdere aanpak van golgi-apparaat/Golgi-apparaat in de overige lemmata, zou het mooi zijn als Maxwvb nog een reactie geeft. Ik heb alvast op Overleg:Dictyosoom het overleg gestart.
@Maxwvb: Op meerdere pagina's heeft u eponiemen tegen de regels van de Taalunie in geschreven met hoofdletters. Ik heb daarover (naast soms andere onderwerpen) ook het overleg gestart op de overlegpagina's van ziekte van Menière, syndroom van De Quervain, ziekte van Tay-Sachs, Fanconi-anemie (sic), trombotische trombocytopenische purpura en G-plek. Wellicht dat u op de desbetreffende overlegpagina's ook kan reageren. Alvast bedankt, Wimpus (overleg) 19 aug 2015 18:14 (CEST)
Dit is een nuttige link in dit verband (Wanneer een eponiem verregaand ingeburgerd is, vervallen de beginhoofdletters en streepjes als spellingkenmerk). De schrijfwijze die Maxvwb hanteert, is dus de vaktaalspelling, die in medisch jargon als een soort substandaard fungeert. Lijkt me niet dat daar veel mis mee kan zijn. Dergelijke eponiemen omzetten naar de "puristische" schrijfwijze met kleine letters en zonder koppelteken lijkt me op z'n best BTNI.De Wikischim (overleg) 20 aug 2015 16:24 (CEST)
Lees de hele discussie hierboven. Ik heb zelf meerdere keren de vaktaalspelling van het medisch Nederlands benoemd. Ik heb echter het idee dat Maxwvb zich ook niet strikt houdt aan deze spelling (anders had hij nooit in 60% van de gevallen golgi-apparaat in de tekst van het artikel geschreven). Daarnaast schijnt mijn naam ook een kleine letter te krijgen als hij mij aanspreekt. En volgens welke spellingregels dat weer is .... Wimpus (overleg) 20 aug 2015 16:47 (CEST)
Aangezien wij een Nederlandstalige encyclopedie schrijven en geen medische encyclopedie, het gebruik van jargon bij voorkeur beperkt blijft en bij een recente peiling is aangegeven dat het Groene Boekje de leidende taalgids is op Wikipedia (ver voor bijvoorbeeld een medisch handboek), is er alle reden om de vaktaalspelling zo veel mogelijk te vermijden in artikelen op Wikipedia. Bedankt overigens voor de link naar een online versie van Pinkhof. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 20 aug 2015 16:53 (CEST)
(na bwc) @Wimpus: Gewoon overleg hoort niet tot de hoofdnaamruimte, dus daar is men wat vrijer om fouten te maken. Een andere overlegbijdrage van uzelf van vanmiddag bevat overigens twee zeer opvallende taalfouten (voor het geval u het zelf nog niet had gemerkt). De Wikischim (overleg) 20 aug 2015 16:54 (CEST)
Ik maak zelf genoeg taalfouten. Ik moet zelf regelmatig (soms hardop) nadenken over de desbetreffende regels. Ik vind het ook begrijpelijk dat andere mensen taal- en schrijffouten maken, vooral omdat ik bewust ben van mijn eigen tekortkomingen. Maar het gaat er wel om dat je de intentie hebt om het goed te doen. Als ik van Maxwvb een vurig betoog had gelezen over de vaktaalspelling en hij had mij haarfijn kunnen uitleggen op welke wijze de vaktaalspelling geïmplementeerd zou kunnen worden en wat daarbij de voordelen zouden zijn en wat mogelijke nadelen, met daarbij mogelijke oplossingen, dan zou ik daar zeker respect voor hebben kunnen opbrengen. Aan de vaktaalspelling zitten zeker voordelen. Maar als je de ene keer schrijft volgens de regels van de Taalunie, dan weer volgens de vaktaalspelling en dan weer allerlei spaties invoegt in begrippen (losschrijfziekte), dan kan ik daar wat minder respect voor opbrengen als je dan opmerkingen daarover achterloos wegwuift met het argument dat het gebruikelijk is. Wimpus (overleg) 20 aug 2015 17:09 (CEST)

Evidente fout?[bewerken]

@gebruiker:RonnieV: het gaat nogal ver om te stellen dat de schrijfwijze met koppelteken hier ""evident fout" is. Misschien een handige link: [1] Net hierover loopt vanaf maandag a.s. overigens een peiling, zie de Kroeg en de Mededelingen. (Verder zie ik nu overigens pas deze hele discussie, die met het opzetten van de peiling dus niets te maken heeft). De Wikischim (overleg) 1 aug 2015 16:12 (CEST)

@De Wikischim, De spelwijze 'Golgi-complex' bevat één evidente spelfout en één vorm van alternatieve spelling. De spelwijze 'golgicomplex' is de correcte vorm, want 'golgi' verliest hier zijn hoofdletter, zoals ook door @max is aangegeven. De vorm 'golgi-complex' kán gebruikt worden, als de schrijver dat wenselijk vindt om te benadrukken dat het een samenstelling is. Ook Onze taal schrijft alle afleidingen van ziektenamen met een eigennaam met een kleine letter, en meer algemeen alle afleidingen.
Dat jij een peiling wil opzetten over het toelaten van de witte spelling is je goed recht binnen de Wikipedia-gemeenschap. Tot het einde van die peiling hanteren we in ieder geval de Groene spelling. Mocht er uit die peiling komen dat er ruimte zou zijn voor de witte spelling, dan moeten we bekijken hoe we daar vorm aan kunnen geven, mede gezien het niet-bindende karakter van een peiling. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 2 aug 2015 22:11 (CEST)